Kurs i obuka za upoznavanje sa postupcima šifrovanja i kriptoanalize

Nisu stavljena nikakva ograničenja, odnosno zahtevi pred osobe, koje su zainteresovane da se upoznaju sa postupkom šifrovanja i sa postupkom takozvane kriptoanalize. Naravno da je osnovna računarska pismenost obavezujuća, ali nikakav drugi zahtev kandidat ne mora da ispuni da bi mu bilo omogućeno da pohađa ovu specijalizovanu edukaciju.

Međutim, da bi to zaista mogao da učini, potrebno je da izvrši prijavljivanje, odnosno da se u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford i upiše.

Svako zainteresovano lice može izabrati na koji način želi da izvrši prijavljivanje. Na raspolaganju mu je mogućnost da to učini elektronski, odnosno da zahtevane podatke pošalje na mejl adresu, a zatim prijavu može izvršiti i putem telefona ili lično i to u toku radnog vremena bilo koje od 40 poslovnica navedene obrazovne institucije.


Od podataka je u obavezi da dostavi kako svoje ime i prezime, isto tako i datum rođenja, te broj telefona.

Pošto u skladu sa pravilima kandidat izvrši prijavu, on će biti obavezan i da lično bude prisutan u trenutku upisivanja. Naime, pravilnikom institucije organizatora je tako predviđeno, a prethodno će svako od prijavljenih dobiti informaciju i o tome koja dokumenta je u obavezi da priloži u trenutku upisa.

Vrlo je važno da već prilikom prijavljivanja, odnosno kada budu vršili zvaničan upis, svi pojedinačni polaznici budu informisani o tome da navedena obrazovna institucija nudi nekoliko opcija za pohađanje nastave. U skladu sa time će dobiti informaciju i o tome gde će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize i u kojim terminima, odnosno na koji način.

Pojedinačnim polaznicima na raspolaganju je mogućnost da nastavu pohađaju na prvom mestu na klasičan način. U tom slučaju će časovi biti organizovani u prostorijama jedne od 40 poslovnica ove obrazovne institucije. Dakle, jedino što treba u tom slučaju kandidat da učini jeste da izabere koja od svih tih poslovnicama mu lokacijski najviše odgovara i naravno da navede prilikom prijavljivanja i upisivanja da mu najviše odgovara nastavu da pohađa na klasičan način.

TESTOVI


Kome ne bude odgovarao takav način organizacije, može se odlučiti za opciju da stručni seminar za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize pohađa online. Organizacija nastave na daljinu podrazumeva na prvom mestu da kandidat ima obavezu da obezbedi računar, koji bi trebalo da ima odgovarajuće performanse. Njegova sledeća obaveza jeste da osigura kvalitet internet veze u bilo kom prostoru, u kome bude odlučio da boravi dok traju predavanja. I na kraju, neophodno je da samostalno instalira tačno određenu vrstu softvera, preko koga će mu biti omogućeno da pohađa predavanja. Sa svim tim detaljima će svako od njih naravno pre toga od strane nadležnih da bude informisan. Ukoliko bude bilo potrebno, svakom kandidatu će biti na raspolaganju i tim stručnjaka za tehničku podršku. Naime, to odeljenje postoji u okviru svake od 40 poslovnica pomenute obrazovne institucije.

Važno je napomenuti da se kako online nastava, tako i ona koja podrazumeva klasičan princip organizacije, mogu održati na tri načina, odnosno u formi poluindivudualne, grupne i individualne. Samim tim što postoje te opcije u ponudi, svaki pojedinačni polaznik je u obavezi da izabere kako mu odgovara da predavanja pohađa, a da bi mogao da dobije informaciju o tome u kojim će terminima stručna obuka i kurs za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize da bude održana.

Svako ko se opredeli za opciju da nastavu pohađa samostalno, to jest u formi takozvane individualne će imati pravo to da učini kad god mu odgovara. Naime, radi se o vrlo fleksibilnom način organizacije nastave. U tom slučaju će polaznik biti u obavezi da se kako sa predavačem, sa jedne strane, tako isto i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu sa druge strane, o svim detaljima u vezi sa organizacijom časova dogovori. U tom smislu je potrebno da oni odrede prvo kog datuma će početi nastava, potom da se usaglase oko termina u kojima će svaki čas da bude organizovan. S obzirom na to da je u skladu sa pravilima institucije organizatora i da oni zajedno treba tada da definišu raspored časova, to podrazumeva da će se tom prilikom dogovoriti i o tačnom trajanju nastave poznate kao jedan na jedan.

Postoji mogućnost i da polaznici izaberu nastavu da pohađaju u paru, u kom slučaju se ona organizuje prema pravilima poluindivudualne. Naglašavamo da potpuno ista pravila organizacije važe u tom slučaju kao i kada je u pitanju edukacija namenjena samo jednoj osobi, odnosno individualna. Dakle, dvoje kandidata je potrebno da se sa nadležnima usaglase oko apsolutno svih detalja, koji se tiču organizacije časova.

Svaki kandidat koji se bude opredelio za varijantu da nastavu pohađa u formi grupne bi trebalo da zna da postoje dve opcije. Nastavu može u tom slučaju pohađati u okviru takozvane mikro grupe, kada je troje ljudi prisutno tokom predavanja ili u formi klasične grupe, kojom prilikom časove treba da pohađa između četvoro i osmoro polaznika. Moramo naglasiti i to da sve trenutno aktuelne epidemiološke mere institucija organizaciji u potpunosti primenjuje, pa se samim tim sve to isto očekuje i od pojedinačnih kandidata. Za sada je moguće da nastava bude organizovana i na klasičan način u formi grupne, ali ako bude u bilo kom trenutku došlo do nekih izmena, polaznici će o tome blagovremeno da budu informisani od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici.

Kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize koji se organizuje za mikro ili za standardnu grupu, primenjuju se drugačija pravila organizacije nego kada je u pitanju poluindivudualni ili individualni tip edukacije. Isključivo nadležni predstavnik institucije organizatora, što je u ovom slučaju koordinator za nastavu u bilo kojoj poslovnici, donosi odluku o datumu početka edukacije za grupu polaznika. Isto tako on odlučuje i o rasporedu predavanja, kao i u tačnim terminima njihovog održavanja. Ali podatak o tome koliko će ukupno da traje nastava u grupi je svakome od njih dostupan ranije, uzevši u obzir da se definiše na nivou celokupne institucije organizatora i da se primenjuje za svaku grupu u okviru bilo koje poslovnice. A budući da je u pitanju tako strog princip organizacije nastave, to se zahteva od svakog kandidata da se ovih detalja u potpunosti pridržava zato što se izmene ne dozvoljavaju, a prema pravilniku institucije organizatora. Naravno da će biti sve to predočeno svakome od zainteresovanih za praćenje nastave u grupi.

U slučaju da nadležni u okviru bilo kog preduzeća budu smatrali da je tematika ove edukacije zanimljiva njihovim zaposlenima, mogu izneti zahtev da specijalizovani seminar za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize bude organizovan u formi takozvane korporativne edukacije, odnosno samo za određeni broj zaposlenih u tom preduzeću. Pravila organizacije u tom slučaju su izuzetno fleksibilna, uzevši u obzir da je ciljna grupa polaznika precizno definisana i da organizator teži da ispuni zahteve klijenta koliko god je to u da tom momentu moguće.

Potrebno je prvo da nadležno lice u okviru dotičnog preduzeća kontaktira nadležne u bilo kojoj poslovnici, a posle toga da sa njima sve detalje precizira. U te detalje osim definisanja datuma početka korporativne obuke i termina održavanja časova, spada i odlučivanje o tome koliko će ukupno nastava da traje i gde će da bude organizovana. Najpre je važno da oni definišu lokaciju održavanje nastave, odnosno da klijent iznese zahtev da ona bude održana i u prostorijama same kompanije, ako to smatra potrebnim i ako je u prilici da obezbedi adekvatne uslove za rad. Prethodno će nadležni u okviru bilo koje poslovnice informisati klijenta o tome šta se mora naći u samom prostoru, da bi nastava mogla u njemu da bude održana.

Zatim je potrebno da oni odluče zajedno o tome kog datuma bi trebalo da počne edukacija, odnosno u kojim terminima će časovi biti organizovani i kakva će dinamika biti primenljivana prilikom njihovog sprovođenja. Samim tim će odlučiti zajedno i o tome koliko bi ukupno trebalo korporativni tip nastave da traje. A u skladu sa pravilnikom će nakon toga informisati svakog pojedinačnog polaznika, odnosno radnika konkretne firme o ovim detaljima.

Stručna obuka i kurs za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize - plan i program nastave

Prema zvaničnom programu ove specijalizovane edukacije je predviđeno da u toku uvodnog predavanja profesor uputi prisutne u to kako se šifrovanje razvijalo. A tom prilikom će dobiti informaciju i o tome šta je zapravo šifrovanje i kako, odnosno u kojim situacijama je potrebno da se koristi.

Zatim će stručni kurs i obuka za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize biti usmeren na uvođenje svih prisutnih kandidata u sam proces. Naravno da će profesor tom prilikom koristiti i primere iz prakse, kako bi omogućio polaznicima da se upoznaju detaljno sa procesom šifrovanja.

Šta se podrazumeva pod pojmom razbijanja šifri i zbog čega je važno da jedan algoritam bude adekvatno složen je tema koja će nakon toga biti obrađena. Predavač će tom prilikom ukazati i na to kako bi trebalo da izgledaju šifre u praksi da bi one mogle relativno teško da budu otkrivene. Naravno da će biti prikazani i takvi primeri, na osnovu kojih će polaznici shvatiti zbog čega nije dobro za šifre stavljati, na primer svoj i datum rođenja bližnjih, zatim imena ljudi sa kojima je korisnik blizak i slično. A isto tako će im biti objašnjeno i šta je poželjno od simbola da sadrži jedna šifra da bi bila kvalitetna.

Saznaće prisutni i etiku šifrovanja, a zatim će se upoznati i sa takozvanim asimetričnim šifrovanje.

Posle toga je predviđeno da stručni seminar bude posvećen primeni šifrovanja, odnosno da polaznicima bude omogućeno da saznaju gde se sve taj postupak može i treba koristiti i sa kojim ciljem.

Naravno da će biti upoznati svi prisutni i sa svim kriptografskih tehnikama koje se koriste i sa poljem njihove primene.

Posle toga je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize obradi teme koje se tiču takozvane kriptoanalize. Reč je o nauci koja se bavi otkrivanjem skrivenih sadržaja na osnovu takozvanih šifrata. A tom prilikom će takođe polaznicima biti ukratko objašnjeno i kako u praksi funkcioniše dešifrovanje.

Biće govora i o slabostima kriptografskih elemenata, te o tome kako je potrebno u praksi zaštititi se od različitih napada.

U skladu je sa nastavnim programom je određeno da nakon što sve predviđene teme budu predstavljene, pred prisutne bude stavljen jedan zadatak. Na osnovu rezultata tog zadatka će predavač sasvim jasno znati da li su oni sve razumeli ili ne, odnosno da li je potrebno objasniti im eventualno još neke detalje.

Trebalo bi svaki kandidat da uzme učešće tokom nastave, odnosno da pita sve što mu možda nije jasno od gradiva, kako bi stečeno znanje mogao na pravilan način kasnije da primeni i u svom radu.

Specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize - lokacija i vreme održavanja edukacije

Kada budu vršili prijavljivanje, odnosno kada se zvanično budu upisivali, svi pojedinačni polaznici će biti obavešteni o tome da specijalizovani seminar za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize može biti organizovan baš onako kako to njima odgovara.

Da ne bi bilo nikakve zabune, ističemo da se zapravo radi o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima nekoliko načina za sprovođenje nastave, tako da svako fizičko lice bira gde mu odgovara predavanja da prati i na koji od svih tih načina.

U suštini, sve je to vrlo jednostavno, zato što obuka može biti organizovana na klasičan način i u formi učenja na daljinu, dok predavanja polaznici mogu pohađati ili samostalno ili u paru ili u grupi.

Samim tim što toliko opcija postoji u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije, potrebno je prvo da kandidati budu sa detaljima upoznati, a zatim i da se odluče koja varijanta im u tom trenutku najviše odgovara.

Kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize koja se organizuje prema klasičnom principu, to znači da će tada kandidati predavanja pohađati u samoj poslovnici pomenute obrazovne institucije. Potrebno je u tom slučaju jednostavno da pronađu koja od 40 poslovnica im je najbliža i da u njoj prisustvuju predavanjima.

Na raspolaganju im je i opcija da nastava bude organizovana onlajn, to jest da je prate na daljinu. Neophodno je da u tom slučaju koriste sopstveni kompjuter za pristup predavanjima, s tim što taj uređaj mora da ima odgovarajuće karakteristike. Pre toga će nadležni u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije svakog pojedinačnog polaznika da obaveste o tome koje performanse mora imati računar, da bi polaznik mogao preko njega predavanja da pohađa. A takođe je važno i da svaki prijavljeni kandidat u tom slučaju izvrši instalaciju namenskog softvera na taj računar, kako bi mogao bez ikakvih smetnji da pristupi predavanjima.

Podrazumeva se da će nadležni u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije da obaveste svakoga od njih o tome kako treba da izvrši instalaciju namenskog programa za praćenje časova. Uz sve to je potrebno i da kandidati osiguraju propisane uslove za rad, odnosno da tokom svakog predavanja borave u prostoru, u kome je veza sa internetom stabilna. Zapravo se radi o tome da je važno da kvalitet ove edukacije bude na zahtevanom nivou. Isto tako će biti obavešten svaki pojedinačni polaznik, koji se bude za ovu varijantu opredelio da u okviru svake poslovnice ove obrazovne institucije postoji tim stručnjaka, čija je obaveza da pružaju tehničku podršku, tako da kandidat koji se ili ne snađe tokom postupka instalacije programa ili tokom bilo kog časa, te stručnjake ima pravo da kontaktira i da od njih zatraži pomoć.

Pošto polaznici budu odlučili gde im odgovara da pohađaju predavanja, potrebno je i da odluče da li im više odgovara da stručni kurs i obuka za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize bude organizovan u formi grupne nastave ili individualne, odnosno poluindivudualne.

Samim tim što postoje sve te opcije u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, to znači da svakih pojedinačni polaznik treba da odabere da li želi nastavu da pohađa potpuno samostalno, a u okviru individualne ili mu, ipak više odgovara opcija da to učini u formi nastave u paru, kada je dvoje kandidata prisutno tokom časova. Još postoji opcija da nastava bude organizovana u formi grupne, a kojom prilikom postoji razlika između takozvane mikro grupe i standardne. Mikro grupa se odnosi na prisustvo tri osobe tokom predavanja, dok standardna grupa uključuje od četvoro do osmoro polaznika najviše.

Način organizacije poluindivudualne i individualne edukacije podrazumeva potpuno ista pravila. Dakle, bez obzira da li predavanja treba da pohađa samo jedno lice ili njih dvoje, biće primenjena potpuno ista pravila organizacije.

A u suštini su ona izuzetno jednostavna, zato što je sve u tom slučaju stvar dogovora između polaznika i predavača, odnosno zvanično ovlašćenog koordinatora za nastavu. Oni bi trebalo prvo da se dogovore o tome kog datuma će da počne ili individualni tip edukacije ili takozvana nastava u paru. Posle toga odlučuju zajedno i o tome u kojim će terminima da bude koji čas organizovan i kako će uopšteno predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Sve to znači da će se oni dogovoriti i o tome koliko će ukupno da traje poluindivudualna obuka i kurs za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize ili individualna nastava.

Fizička lica kojima više odgovara da nastavu pohađaju u formi grupne, a potpuno svejedno da li se radi o mikro grupi ili o standardnoj grupni, moraće da prihvate sve ono što ovlašćeno lice konkretne poslovnice institucije organizatora bude odredilo, prosto zato što su takva pravila. Naime, isključivo koordinator za nastavu donosi odluku o svemu u tom slučaju, osim o trajanju edukacije za grupu polaznika, zato što je to informacija koja je svima ranije dostupna, jer se definiše na nivou celokupne institucije organizatora i važi za svaku grupu u svakoj poslovnici.

Samim tim što je pravilnikom jasno određeno koliko osoba treba da prisustvuje predavanjima kada je u pitanju i mikro i standardna grupa, podrazumeva se da je naveden zahtev da prvo grupa bude oformljena. Sve to zapravo znači da dovoljan broj kandidata mora prijavu izvršiti, posle čega će zvanično biti napravljena grupa i koordinator za nastavu će pristupiti definisanju potrebnih detalja. Najpre je predviđeno da on odredi kog datuma će da počne stručni seminar u tom slučaju. Prema pravilniku je navedeno da posle toga definiše i u kojim će terminima članovi grupe da pohađaju časove i kako će biti raspoređen celokupan nastavni fond, koji je određen zvaničnim programom. Onda će svakom pojedinačnom polazniku ti detalji biti na propisani način saopšteni, a svakako će biti informisani i o tome da se izmene kod nastave ovog tipa ne vrše, što znači da kandidati moraju prihvatiti ono što organizator bude odredio.

Ako nadležni u okviru bilo kog preduzeća budu procenili da je tema, kojom se ova stručna obuka bavi interesantna za njihove zaposlene, mogu kontaktirati nadležne u najbližoj poslovnici institucije organizatora i izneti zahtev da bude održana korporativna obuka. Reč je o specifičnom tipu edukacije, jednostavno zato što nastavu u tom slučaju isključivo zaposleni u okviru nekog preduzeća treba da pohađaju.

A da bi polaznicima tom prilikom bilo maksimalno olakšano, postaraće se nadležni u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora, tako da će zahteve klijenta gledati da ispune što je moguće više.

Način organizacije nastave je vrlo jednostavan, jer je sve stvar dogovora između klijenta, odnosno nadležnog u konkretnoj firmi i nadležnog u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije. Naravno da će se oni dogovoriti o datumu početka nastave, o tome u kojim će terminima zaposleni da pohađaju časove i kako će biti raspoređen nastavni fond, što zapravo znači da će precizirati i koliko će nastava da traje. Za razliku od edukacije namenjene fizičkim licima, ovde može doći do izmene lokacije njenog održavanja. Zapravo se radi o tome da ako u okviru dotične kompanije postoji prostor koji je propisno opremljen i ako to bude klijent zahtevao, organizator će se potruditi da časove održi i na drugoj lokaciji. Pre toga će klijent biti informisan o tome šta konkretni prostor mora da sadrži, odnosno kako bi trebalo da bude opremljen, da bi nastava u njemu za zaposlene bila organizovana. U skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije će svi polaznici biti obavešteni na propisan način o tome gde će korporativni tip nastave biti organizovan i na koji način, odnosno koliko će trajati, te kada će početi i u kojim terminima će biti održani časovi.

Specijalizovani seminar za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize - trajanje nastave

Zvanično je predviđeno nastavnim programom da svaki polaznik, koji bude želeo da se upozna sa temom ove stručne edukacije, to treba da učini u okviru ukupno 10 časova.

Iako jeste određeno koliko časova sadrži nastavni fond, nije moguće unapred reći koliko će ukupno specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize da traje, osim kada je u pitanju grupni tip edukacije.

Svi polaznici koji odluče da nastavu pohađaju ili u okviru mikro grupe ili u okviru standardne grupe će dobiti informaciju o tome da nastava traje ukupno jednu sedmicu.

A naknadno, odnosno posle formiranja grupe od minimalnog broja članova u okviru konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford će oni dobiti informaciju i o tačnom datumu početka edukacije, odnosno o tome u kojim će terminima da budu organizovani časovi i kakvom dinamikom.

Pojedinci kojima više odgovara princip, koji podrazumeva nastava u paru ili nastava poznata kao jedan na jedan će biti informisani kasnije o tome koliko je predviđeno da ona traje. U suštini se radi o tome da je njima dozvoljeno da se sa predavačem, koji će individualni ili poluindivudualni tip edukacije voditi, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovore oko toga koliko će ona trajati. Da budemo precizni, oni će se usaglasiti prvo o tačnom datumu početka, a posle toga i o terminima u kojima će časovi biti organizovani i o njihovom rasporedu. Na taj način će definisati i koliko će individualni ili poluindivudualni tip nastave ukupno da traje.

Ako vlasnik neće kompanije ili njen ovlašćeni predstavnik iznese zahtev da bude organizovan korporativni kurs i obuka za upoznavanje sa postupkom šifrovanja i kriptoanalize, podrazumeva se da će biti primenjen takođe fleksibilan princip organizacije. Iz tog razloga će polaznici dobiti naknadno informaciju i o trajanju korporativne nastave. Naime, predstavnik te kompanije bi trebalo da se direktno sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora o svim detaljima, pa i tačnom rasporedu predavanja usaglasi, tako da će na taj način precizirati i koliko će ukupno korporativni tip nastave da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa postupcima šifrovanja i kriptoanalize

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje