Kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja

Kada se za nekoga kaže da pregovara kao diplomata, onda je sasvim sigurno u pitanju osoba koja itekako ima razvijene komunikacione i pregovaračke veštine. U praksi to nije često, jer se i te, kao i sve ostale veštine moraju razvijati. A upravo zahvaljujući tome što postoji i specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja, sada te veštine može steći apsolutno svako ko je zainteresovan, bez obzira na prethodni nivo znanja ili obrazovanja.

Svakako da ne postoji apsolutno nikakvo ograničenje, izneto od strane institucije organizatora, a vezano za osobe, koje bi trebalo da pohađaju ovu edukaciju. Samim tim svako ko ima želju da ovlada ovim tehnikama, ima i pravo da nastavu pohađa.

Obavezan je svaki pojedinačni kandidat da se prijavi za pohađanje obuke, a što može učiniti na način, koji njemu najviše odgovara.


U principu je ponuđena mogućnost da osnovne podatke dostavi ili preko telefona izabrane poslovnice ili direktno u njoj, a svakako ima pravo i da na zvaničnu mejl adresu te informacije i pošalje. Kada kažemo osnovne informacije, one uključuju ime i prezime kandidata, zatim datum njegovog rođenja i broj telefona, kako bi sa njim organizator mogao da ostvari budući kontakt.

Očekuje se i da se kandidat tom prilikom opredeli između svih mogućnosti, koje su ponuđene, a koje se tiču načina organizacije nastave, te da posle toga izvrši i upis.

A što se tiče upisivanja, napominjemo da se isključivo uz lično prisustvo kandidata on sme izvršiti. Naravno da će sve to biti predočeno prijavljenima, a svakako će biti informisan svako od njih i o dokumentima, koja bi trebalo da priloži prilikom upisivanja.

TESTOVI


Kada kažemo da se opredeli između ponuđenih opcija, to znači da će biti informisan svako od njih od strane organizatora da se specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja može pohađati ne samo u formi grupne nastave, nego i u paru i individualno. A inače je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da se sva tri tipa edukacije, po zahtevu polaznika mogu organizovati i na klasičan način i u vidu takozvanog učenja na daljinu.

Dakle, kandidat bira i na kom mestu će boraviti dok predavanja traju i na koji način će časove da pohađa.

Učenje na daljinu podrazumeva organizaciju nastave onlajn, a u kom slučaju kandidat predavanja treba da pohađa preko sopstvenog kompjutera. Da bi edukacija tog tipa bilo organizovana na zahtevanom nivou, potrebno je da budu ispoštovani svi zahtevi organizatora. A pod tim se prvenstveno misli na činjenicu da konkretni računar mora biti odgovarajućih performansi, zatim da u odabranom prostoru mora da postoji stabilna veza sa internetom i na kraju, a ujedno i najvažnije, da kandidat mora samostalno i da instalira poseban tip softvera. Podrazumeva se da će mu prethodno biti objašnjeno kako bi trebalo da izvrši instalaciju programa, a ako ne bude uspeo da se snađe u tom slučaju, biće mu ponuđena mogućnost da kontaktira članove tima za tehničku podršku. Inače, naglašavamo da u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije funkcioniše i IT sektor, tako da će stručnjaci koji su u njemu zaposleni sasvim sigurno pomoći svakom polazniku da reši bilo koji problem, a koji se pojavi ili u toku samog postupka instalacije ili za vreme trajanja edukacije na taj način.

Takođe važno da napomenemo i to da postoji druga opcija u ponudi, a koja podrazumeva da će specijalizovani seminar za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja biti organizovan na klasičan način. U suštini to znači da će nastava biti održana u prostorijama jedne od poslovnica, to jest one u kojoj je kandidat pre toga prijavu i upis prema pravilima izvršio.

Neophodno je i da se svaki polaznik odluči i da li će nastavu pohađati samostalno, u društvu još jedne osobe ili u grupi, jer će od toga zavisiti i datum početka nastave, ali i termini održavanja časova i trajanje.

A pre nego što objasnimo na koji način se svaki tip edukacije organizuje, moramo naglasiti da je osnovna razlika između njih vezana upravo za broj polaznika. Zato i jeste od strane institucije organizatora predviđeno da individualnoj nastavi treba da pristupi jedna osoba, potom da dvoje kandidata pohađaju poluindividualnu, dok u jednoj grupi prisustvuje časovima od najmanja četvoro ljudi, pa do najviše osmoro njih.

Iako to jeste glavna razlika, naravno da se razlikuje i način organizacije časova. Zapravo, da budemo precizni, poluindividualna i individualna edukacija će biti organizovane na potpuno isti način, dok se prilikom sprovođenja nastave u grupi primenjuju sasvim drugačija pravila.

Svaki kandidat koji odluči da edukaciju pohađa samostalno ili u društvu još jedne osobe će biti u prilici da precizira direktno sa nadležnima i na koji način će biti organizovani časovi u tom slučaju. Jednostavnije govoreći, svako od njih će se sa koordinatorom za nastavu u predstavništvu institucije organizatora, u kome je prijavu i upis izvršio, kao i sa nadležnim profesorom, dogovoriti o datumu početka izabranog tipa edukacije. Zatim će biti neophodno da preciziraju i u kojim terminima će biti organizovana poluindividualna ili individualna obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja. Isto tako oni zajedno preciziraju i trajanje nastave u konkretnom slučaju, uzevši u obzir da se usaglašavaju i oko toga u skladu sa kakvom dinamikom će nastavni fond da bude raspoređen.

Mnogo su strožija pravila prilikom organizacije nastave za grupu polaznika, jer o svemu u tom slučaju odlučuje koordinator za nastavu pomenute obrazovne institucije. Zapravo samo o trajanju edukacije u grupi odluku donose nadležni i taj podatak važi za svaku poslovnicu, a o svemu ostalom odlučuje koordinator za nastavu u samoj poslovnici. Međutim, osobe koje se odluče tako časove da pohađaju moraju znati da ne postoji mogućnost da nastava u grupi bude organizovana ni u jednoj poslovnici, sve dok grupa ne bude u njoj zvanično i oformljena. A da bi se to dogodilo, zahteva se da četiri osobe minimum prijavu izvrše u skladu sa pravilima. Tek posle toga koordinator za nastavu pristupa preciziranju datuma početka obuke, kao i određivanju termina, odnosno rasporeda časova. A zatim će, u skladu sa aktuelnim pravilima, svaki kandidat, to jest član određene grupe biti i precizno informisan o svemu tome. Od svih polaznika se u tom slučaju zahteva poštovanje onoga što koordinator bude definisao, baš zato što se ne dozvoljava vršenje nikakvih promena kod nastave, koju će pohađati grupa polaznika.

Ne samo da će biti organizovan stručni kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja za pojedinačne kandidate, već se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i korporativni tip edukacije. U tom slučaju će časove pohađati isključivo zaposleni u okviru zainteresovanog preduzeća. A njihovi nadležni će biti u obavezi da direktno sa organizatorom, to jest sa zvanično ovlašćenim licem u okviru jedne od poslovnica, definišu zajedno i kako će časovi biti organizovani. Prvenstveno se misli na definisanje datuma početka nastave za zaposlene, kao i na određivanje termina održavanja časova i njihovog rasporeda. Samim tim će oni zajedno odlučiti i o trajanju korporativne obuke. Međutim, postoji još jedan segment koji je izuzetno značajan, a razlikuje se u odnosu na nastavu namenjenu pojedinačnim polaznicima. Naime, samo u tom slučaju organizator će dopustiti da nastava bude organizovana i na drugoj lokaciji, to jest u okviru same kompanije, čiji radnici bi trebalo i da pohađaju časove. Uz maksimalno poštovanje pravila pomenute obrazovne institucije mora biti opremljen prostor, u kome bi trebalo da bude organizovan korporativni kurs tom prilikom. Svi radnici te firme, koji bi trebalo edukaciju da pohađaju će na propisani način da budu informisani kako o mestu njenog održavanja, tako i o svemu ostalom što će prethodno definisati nadležni sa jedne i sa druge strane.

Nastavni program stručne obuke za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja

Prva tema sa kojom bi trebalo da bude upoznat svaki pojedinačni polaznik jeste šta se smatra pod odrednicom diplomatske komunikacije.

Ustvari je predviđeno nastavnim programom, prema čijim smernicama će biti specijalizovani kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja organizovan, da profesor predoči polaznicima koja je razlika između uobičajene komunikacije i one, koja je poznata kao diplomatska.

Svakako da će biti predstavljene različite strategije, koje se primenjuju prilikom takve vrste komunikacije.

A zatim će profesor govoriti i o tome kako funkcioniše diplomatsko pregovaranje, te koje su osnove takvog načina komunikacije. Naravno da će saznati polaznici i u kojim slučajevima je potrebno primeniti te tehnike na najbolji mogući način.

Da li i prema kom principu jeste preporuka primeniti diplomatsko pregovaranje, odnosno diplomatsku komunikaciju, kada se jave različite konfliktne situacije je, isto tako tema kojom bi trebalo da se detaljno bavi stručna obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja. A kada kažemo detaljno, to znači da će polaznicima prvo teoretski biti sve to objašnjeno, a da će zatim profesor da predstavi i brojne primere iz realnog života.

Sa osnovama diplomatskog protokola i uopšteno takvog načina komuniciranja, te sa informacijama o tome u kojim slučajevima je preporučljivo koristiti takvu vrstu komunikacije će se upoznati svaki kandidat, koji odluči da pohađa ovu obuku.

A da bi takav način komunikacije imao maksimalno pozitivan efekat, potrebno je da bude izvršena najbolja moguća priprema govornika. Baš iz tog razloga je predviđeno da u toku završnih časova profesor objasni i o čemu posebno treba voditi računa prilikom pripreme.

Sva pitanja koja kandidati imaju u vezi sa temama, koje obrađuje specijalizovani seminar za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja, bi trebalo da postave predavaču prvenstveno u toku završnog predavanja. A isto tako će u određenim segmentima biti dozvoljeno polaznicima da pitaju sve što smatraju potrebnim ili eventualno nejasnim.

U kojim će treminima da bude organizovan stručni kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja i na kojoj lokaciji?

Zahteva se od svakog polaznika, odnosno fizičkog lica koje želi da pohađa specijalizovani seminar za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja, da navede gde mu najviše odgovara da učini i prema kakvom principu. A da bismo razjasnili, napominjemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pohađanja nastave online i u okviru brojnih poslovnica pomenute obrazovne institucije, te u okviru individualne, grupne i poluindividualne nastave. A sobzirom na to da se toliko mogućnosti u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi, nije uopšte čudno što je iznet zahtev pred svako kandidate da prilikom prijavljivanja mora navesti i gde je odlučio da boravi i koji tip nastave mu najviše odgovara da pohađa.

Ako se opredeli za varijantu klasične organizacije časova, mora imati na umu podatak da se predstavništva ove obrazovne institucije na brojnim lokacijama u zemlji nalaze. Upravo u okviru njih će nastava biti organizovana na uobičajeni način, a on će prethodno odabrati u kojoj od preko 30 poslovnica će predavanja da pohađa.

Ukoliko poseduje računar adekvatnih performansi, na raspolaganju mu je online obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja. Tada pristupa predavanjima upravo uz korišćenje sopstvenog kompjutera, a prema pravilniku institucije organizatora je predviđeno da na njega prvo mora instalirati namenski softver. Trebalo bi da kroz taj postupak prođe sasvim samostalno, jer on uopšte nije zahtevan, a prethodno će svakome od prijavljenih, odnosno zainteresovanih naravno biti objašnjeno i koje korake obuhvata postupak instalacije konkretnog programa. Svakako u okviru bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije postoji i IT sektor, a u kome su zaposleni stručnjaci, koji će u najkraćem roku u pomoći svakom polazniku da otkloni bilo kakvu poteškoću, na koju eventualno i bude naišao dok instalira konkretni program. Obaveza je svakog pojedinačno kandidata u tom slučaju i da osigura kvalitet internet konekcije, odnosno da izabere odgovarajući prostor i da u njemu boravi dok predavanja onlajn pohađa.

A nakon što odluči da li će časove pratiti online ili će to učiniti u poslovnicama ove institucije, trebalo bi i da se opredeli između mogućnosti da nastavu pohađa samostalno, u društvu još jedne osobe ili u grupi. Jednostavnije rečeno, u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se nalazi kako individualni tip nastave, tako i grupni, ali i poluindividualni kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja. A koji vid edukacije će polaznik pohađati zavisi isključivo od njegovih afiniteta i izbora.

Bude li se opredelio za opciju da predavanja pohađa samostalno, treba da zna da se individualna nastava organizuje na potpuno isti način, kao i nastava u paru, odnosno poluindividualna. Najvažnije je naglasiti da su tada prisutna vrlo slobodna pravila organizacije, budući da upravo jedan ili dvoje kandidata treba u dogovoru sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu da precizno definišu na koji način će časovi da budu organizovani. Potrebno je da se oni usaglase prvo oko datuma početka nastave u paru ili individualne, a posle toga da odrede i u kojim će terminima časovi da budu organizovani. A pored svega toga, oni zajedno odlučuju i o trajanju konkretnog tipa nastave, jer se dogovaraju i o rasporedu predavanja tom prilikom.

U slučaju da neko odabere da pohađa nastavu u formi grupne, mora imati na umu da će ona početi tek posle ostvarenja osnovnog zahteva, koji je iznet od strane institucije organizatora. Naime, da bi grupni kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja mogao da bude organizovan u okviru bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije, neophodno je da četiri osobe najmanje prijavljivanje u toj poslovnici izvrše, to jest da grupa bude zvanično oformljena. Podrazumeva se da će svaki zainteresovani kandidat tu informaciju dobiti u trenutku prijavljivanja, jer se od njega zahteva da bude strpljiv, pošto zaposleni u konkretnoj poslovnici nemaju informaciju o tome kog datuma bi trebalo da počne grupni tip nastave. Takođe će biti informisan i o trajanju nastave u grupi, budući da je to informacija koja se precizira od strane nadležnih i važi i za svaku poslovnicu pomenute obrazovne institucije.

A predviđeno je da naknadno, to jest posle formiranja grupe od četiri člana najmanje, svaki polaznik sazna i kog datuma će edukacija početi, kao i kojim tempom će definisani broj časova u tom slučaju da bude sproveden, ali i u kojim terminima, budući da su upravo to informacije koje će ovlašćeni koordinator za nastavu precizirati posle formiranja grupe. A da bi kvalitet tog tipa nastave bio na zahtevanom nivou, dozvoljava se da najviše 8 kandidata predavanja pohađaju. Apsolutno sve što koordinator za nastavu bude odredio, neće biti izmenjeno u slučaju da neko od polaznika to zahteva. Naravno da će ta informacija posebno biti istaknuta svakom prijavljenom kandidatu.

Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja, odnosno nastava namenjena zaposlenima u različitim kompanijama, važe gotovo istovetna pravila organizacije kao i kada nastavu treba da pohađa jedan kandidat ili njih dvoje, odnosno kada se organizuje individualna ili poluindividualna nastava za fizička lica. Jednostavno rečeno, tada će klijent, to jest ovlašćeno lice zainteresovane kompanije biti u obavezi da precizira zajedno sa nadležnima u instituciji organizatora i gde će nastava biti organizovana i na koji način. Istakli bismo informaciju da samo kada je u pitanju korporativni kurs, organizator dopušta da predavanja budu organizovana na drugom mestu, a prvenstveno se u tom slučaju misli na namenske prostorije u određenom preduzeću. Podrazumeva se da moraju biti ispoštovana sva pravila, koja se odnose na prostor i na njegovu opremljenost. Još moramo naglasiti i to da će sve detalje, koji su vezani čak i za trajanje nastave za zaposlene definisati predstavnici institucije klijenta i organizatora, te će precizirati i termine održavanja časova i datum početka, a zatim će o svemu tome detaljno informisati polaznike.

Koliko bi trebalo specijalizovani seminar za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja da traje ukupno?

Sve neophodne informacije ne samo o trajanju ove edukacije, nego isto tako i u svim drugim detaljima će da dobije svaki pojedinačni polaznik onog trenutka, kada bude odlučio koji tip nastave želi da pohađa.

Uzevši u obzir da specijalizovana obuka i kurs za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja može biti organizovana u formi individualne i grupne, ali isto tako i poluindividualne edukacije, a svaka od njih podrazumeva drugačija pravila organizacije, to se neretko događa da i njihovo trajanje bude drugačije.

Zato jedino možemo naglasiti da kada kandidat želi edukaciju da pohađa u grupi, on od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford dobija sve neophodne smernice o načinu organizacije časova. A to znači da će saznati i da ukupno 4 sedmice treba nastavu da pohađa, s tim da detalje u vezi sa rasporedom časova dobija naknadno. U programu se nalazi ukupno 15 časova, a podrazumeva se da će koordinator za nastavu te poslovnice dati precizne informacije o rasporedu predavanja članovima same grupe, onog momenta kada ona bude formirana, jer je prijavljivanje minimum četiri osobe u jednoj poslovnici navedeno od strane organizatora kao jedini zahtev za početak sprovođenja edukacije tog tipa.

Svakako da je ponudom obuhvaćena i individualna nastava, a da jedno lice prati predavanja i ujedno se dogovara direktno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu o rasporedu časova. U suštini to znači da će individualni kurs i obuka za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja da traje baš onoliko koliko bude polaznik definisao sa nadležnima, a ista takva pravila se primenjuju i kod poluindividualne nastave. Naravno da je razlika u broju polaznika, pa zato njih dvoje treba u tom slučaju da direktno sa predstavnikom institucije organizatora i sa profesorom odluče o dinamici sprovođenja časova, te o tome koliko će ukupno edukacija tog tipa da traje.

Postoji mogućnost i da samo određeni broj zaposlenih pristupi praćenju ovog kursa. Takozvani korporativni tip edukacije će u tom slučaju da bude organizovan, a pravila su prilično fleksibilna. Praktično rečeno, primenjuju se gotovo iste smernice kao i kada je u pitanju poluindividualni tip edukacije, odnosno individualni za pojedinačne polaznike. Trebalo bi da se nadležni predstavnik institucije organizatora direktno sa klijentom dogovori kako oko rasporeda časova, isto tako i oko datuma početka, zatim oko mesta održavanja nastave i termina. S obzirom na to da će oni zajedno precizirati i tačan raspored predavanja, automatski će se usaglasiti i oko toga koliko bi korporativni tip nastave trebalo ukupno da traje. Zatim će sve te informacije na propisani način i precizno da budu saopštenje polaznicima, to jest prethodno tačno određenom broju zaposlenih u toj kompaniji.

Spisak gradova za kurs i obuku za upoznavanje sa tehnikama diplomatskog pregovaranja i komuniciranja

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje