Kurs i obuka za upravljanje promenama (Change management)

Poznato je da preduzeća, koja i te kako drže do svog poslovanja vode računa o tome da budu upoznata sa trenutno aktuelnom situacijom posebno među konkurencijom. Vrlo je važno pratiti različite promene i na tržištu i u društvu, da bi poslovanje određene kompanije išlo u dobrom pravcu. Iz tog razloga smo slobodni da kažemo da je stručni seminar za upravljanje promenama (Change management) namenjen svima, koji žele da unaprede svoje poslovanje, kako lično, tako i globalno. U principu je važno naglasiti i to da institucija organizatora nikakvo znanje ne zahteva od osoba, koje žele da pohađaju ovu stručnu edukaciju. Zato i napominjemo da svako kome je stalo do poboljšanja kvaliteta poslovanja treba da nauči kako se upravlja promenama.

Nastava može biti organizovana i za fizička i za pravna lica.

Što se tiče korporativnog tipa edukacije, kada tačno određeni broj zaposlenih u nekoj firmi treba da pristupe časovima, princip organizacije je vrlo fleksibilan. U suštini će predstavnik te kompanije biti u obavezi da sve detalje u vezi sa organizacijom nastave definiše se zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.


Oni će između ostalog doneti zajedno odluku o tome kog datuma će korporativna obuka i kurs za upravljanje promenama (Change management) da počne, ali i o tome u kojim će terminima predviđeni broj zaposlenih predavanja da pohađaju. Isto tako su u obavezi i da definišu dinamiku prema kojoj će časovi, predviđeni nastavnim programom da budu sprovedeni. A zahvaljujući činjenici da zajedno donose odluku i o tačnom rasporedu časova, oni se dogovaraju o ukupnom trajanju korporativnog tipa nastave.

Isključivo onda kada je u pitanju tako vrsta edukacije, pomenuta obrazovna institucija može da dozvoli izmenu u vezi sa lokacijom njenog održavanja. Naime, ako to klijent, odnosno ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije bude smatrao potrebnim i dobrim za polaznike, on će i izneti zahtev predstavniku jedne od poslovnica institucija organizatora o tome da nastava bude u prostorijama dotične kompanije organizovana. Tada moraju biti u potpunosti ispoštovani uslovi, odnosno predviđeni zahtevi pomenute institucije, koji se prvenstveno tiču opremljenosti samog prostora. Dakle, da bi bila dozvoljena izmena lokacije održavanja nastave, klijent mora da obezbedi prostor, koji je u skladu sa pravilima opremljen. Tek posle toga će polaznici biti informisani o detaljima, koji su vezani za princip organizacije nastave tog tipa.

A pojedinačni polaznici, to jest fizička lica koja žele da se upoznaju sa tematikom ove stručne edukacije na prvom mestu moraju da izvrše prijavljivanje u skladu sa pravilima.

TESTOVI


U toku radnog vremena bilo koje od 40 poslovnica ove obrazovne institucije prijavljivanje mogu izvršiti ili preko telefona ili ličnim dolaskom. A osim toga, na raspolaganju im je i opcija da se prijave elektronski, to jest da osnovne informacije o sebi pošalju na zvaničnu mejl adresu poslovnice, koja im je najbliža i u kojoj žele da pohađaju edukaciju. Najpre je potrebno da navedu svoje prezime i ime, zatim datum rođenja i broj telefona.

Pošto kandidati budu izvršili prijavu u skladu sa pravilima, obaveza im je i da se upišu. I tom prilikom će se naravno poštovati pravila pomenute obrazovne institucije, a ona podrazumevaju da svaki kandidat mora lično upisu da prisustvuje. Tačno definisana dokumenta u tom slučaju dostavlja na uvid nadležnima u konkretnoj poslovnici, a prethodno će ga oni obavestiti o tome koja su to dokumenta.

S obzirom na to da stručni kurs i obuka za upravljanje promenama (Change management) može biti organizovan na više načina, to polaznici moraju biti upoznati sa celokupnom ponudom, da bi odabrali koji tip edukacije im odgovara.

Najpre je u ponudi grupna nastava, zatim poluindivudualna i individualna. A što se tiče lokacije njenog održavanja, dostupne su dve opcije i to klasičan tip edukacije i učenje na daljinu, odnosno online nastava. Svaki kandidat koji bude izabrao da specijalizovani seminar za upravljanje promenama (Change management) pohađa u grupi, mora odlučiti da li želi da nastavu pohađa u standardnoj grupi ili u mikro grupi. Standardna grupa se odnosi na prisustvo između četvoro i osmoro polaznika tokom predavanja, a troje njih će ih pratiti kada je u pitanju mikro grupa.

Način organizacije i jednog i drugog tipa edukacije je potpuno isti. A reč je o strogo definisanim pravilima, koja određuju isključivo nadležni u okviru institucije organizatora. Da budemo precizni, prvo se na globalnom nivou donosi odluka o tome koliko će nastava u konkretnom slučaju da traje i to važi za svaku grupu u okviru bilo koje poslovnice. Ali kandidati naknadno, to jest posle prijavljivanja dovoljnog broja polaznika u konkretnoj poslovnici i formiranja grupe, dobijaju i ostale informacije. U te informacije, pored datuma početka i termina održavanja časova, spadaju i one koje se odnose na dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana.

Posebno će biti istaknuto da sve ono što kordinator za nastavu u tom slučaju bude odredio, ne može da se promeni, a ako to neki polaznik zahteva. Dakle, od njih se očekuje u potpunosti da ispoštuju sve ono što nadležni budu odredili u tom slučaju.

Na raspolaganju je fizičkim licima i mogućnost da stručna obuka i kurs za upravljanje promenama (Change management) bude organizovana na drugačiji način, odnosno u formi nastave u paru ili individualne, koja je poznata i kao nastava jedan na jedan. Mada se razlikuje broj osoba, koje pohađaju jedan i drugi tip edukacije, pravila organizacije su u osnovi potpuno ista.

Jedan polaznik u slučaju individualne nastave ili dvoje njih u slučaju organizacije poluindivudualne nastave će biti u obavezi da se sa zvanično ovlašćenim licem u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije, kao i sa nadležnim predavačem, oko svih detalja dogovore. Primarno će oni definisati kog datuma bi trebalo da počne ili nastava u paru ili nastava jedan na jedan. Zatim su u obavezi da odrede i u kojim će terminima da budu održani časovi i kakva će dinamika prilikom njihovog sprovođenja da bude poštovana. A uzevši u obzir da donose zajedno odluku i o tome kako će biti raspoređen celokupan nastavni fond, to automatski podrazumeva da se oni usaglašavaju i oko tačnog trajanja bilo individualnog tipa edukacije, bilo nastave u paru.

S obzirom na to da se sva tri tipa obuka mogu organizovati na dva načina, obavezan jei svaki pojedinačni polaznik i da odluči da li mu više odgovara online kurs i obuka za upravljanje promenama (Change management) ili edukacija, koja podrazumeva klasičan princip organizacije.

U suštini će svaki polaznik odabrati na kojoj lokaciji želi da boravi dok prati nastavu na daljinu, ali tom prilikom mora da vodi računa o tome da veza sa internetom u tom prostoru bude stabilna u toku svakog časa. Upravo to je jedan od uslova za poštovanje kvaliteta nastave te vrste. Međutim, to ipak nije sve što se očekuje od polaznika u tom slučaju. Naime, njegova je obaveza da obezbedi računar odgovarajućih performansi i da na njega u skladu sa smernicama nadležnih instalira program, koji će služiti za praćenje predavanja. Podrazumeva se da će predstavnici konkretne poslovnice ove obrazovne institucije da informišu svakog polaznika o tome prvo koje karakteristike mora da ima kompjuter, da bi nastava preko njega mogla da bude praćena bez ikakvih smetnji, a zatim i o tome kako bi trebalo da funkcioniše postupak instalacije namenskog softvera. Kako u okviru svake poslovnice postoji i tim stručnjaka, čija je obaveza da pruže tehničku podršku svakom polazniku kome je to potrebno, to oni mogu te stručnjake i kontaktirati, a ako u toku pohađanja časova naiđu na neke poteškoće ili, pak dok instaliraju namenski program.

Kada se pominje klasična ili standardna edukacija, pod tim se misli na specijalizovani seminar za upravljanje promenama (Change management) koji će biti organizovan direktno u prostorijama izabrane poslovnice institucije organizatora. One se nalaze na 40 lokacija u celoj zemlji, a polaznici bi trebalo da izaberu u kojoj od njih im odgovara da predavanja na klasičan način prate. Posle toga će, u skladu sa pravilima institucije organizatora, biti u obavezi da informišu nadležne o tome da su se opredelili za praćenje nastave prema takvomprincipu.

Specijalizovani seminar za upravljanje promenama (Change management) - program i plan nastave

U svakoj kompaniji je izuzetno važno da menadžment vodi računa o tome šta se dešava na tržištu i da poslovanje sa tim promenama usklađuje. Međutim, mnogi ljudi nisu spremni da idu u korak sa promenama, pa je zato potrebno da se upoznaju sa time kako bi trebalo da postupaju u slučaju da je to neophodno. Od te teme će i početi specijalizovani kurs i obuka za upravljanje promenama (Change management), a akcenat će svakako da bude stavljen na predstavljanje različitih primera iz prakse.

Da budemo precizni, profesor će akcenat usmeriti najpre na predstavljanje negativnih primera, odnosno onih kompanija, koje nisu išle u korak sa promenama i koje su svoje poslovanje usmerile u negativnom smeru. Pretpostavlja se da si iz takvih primera mnogo brže može shvatiti tematika ove stručne edukacije i kasnije primeniti u poslovanju.

Najbitnije je da osoba, koja je zadužena za vođenje kompanije bude fleksibilna, odnosno da bude informisana o stanju na tržištu, a posebno da prati konkurenciju.

Očekuje se da jedino na taj način određena kompanija zaista može da uvrsti promene u svakodnevno poslovanje i na taj način ga poboljša.

Promene se ogledaju ne samo u promenama stručnog kadra, odnosno zaposlenih, nego i uopšteno u promenama celokupnog koncepta poslovanja. Međutim, poznato je da je ta opcija mnogo nezgodno primenljiva u praksi, tako da treba vrlo pažljivo napraviti strategiju, da ona ne bi prešla u reformu određene kompanije. Upravo zato jeste važno da specijalizovana obuka i kurs za upravljanje promenama (Change management) precizno objasni svakom pojedinačnom polazniku tanku liniju između promena i reformi u poslovnom procesu. Naravno da će se profesor potruditi sve to i da predstavi odgovarajućim primerima.

Dobiće informacije prisutni i o tome koje sve vrste promena postoje. Zatim će profesor detaljno objasniti šta su to strukturne promene, odnosno kako u praksi izgleda promena poslovnog procesa, kao i promena u vezi sa smanjivanjem troškova, ali i promena u vezi sa individualnim promenama kod zaposlenih.

Zbog čega je upravljanje promenama izuzetno značajno i kako to utiče na poslovanje je svakako tema, kojoj će pažnju da posveti predavač, zadužen da vodi ovaj stručni stručni seminar.

Veći deo ove edukacije će biti fokusiran na predstavljanje primera iz prakse, a kako bi polaznici mnogo bolje razumeli i na koji način se utvrđuju promene i kako se one implementiraju u poslovni proces, odnosno kako sve to može pozitivno da utiče na poslovanje određenog preduzeća.

Treba naglasiti i to da ova obrazovna institucija prilikom organizacije nastave namenjene samo zaposlenima, odnosno takozvane korporativne, može u skladu sa dogovorom sa nadležnima u toj kompaniji da prilagodi predstavljanje primera iz prakse onoj oblasti, koja je polaznicima ujedno i bliska i u okviru koje konkretna firma i ostvaruje svoje poslovanje. Očekuje se da bi na taj način oni trebalo mnogo bolje da razumeju kako se definišu promene i na koji način bi trebalo njima upravljati u praksi, a da bi to imalo pozitivan učinak na poslovni procesi u okviru konkretne kompanije u celosti.

Stručni kurs i obuka za upravljanje promenama (Change management) - mesto i vreme održavanja nastave

Podrazumeva se da će svaki pojedinačni polaznik prilikom prijavljivanja biti u obavezi da se opredeli između mogućnosti da nastavu pohađa online i da specijalizovana obuka i kurs za upravljanje promenama (Change management) bude organizovana na klasičan način.

Posle toga će on dobiti i precizne informacije o tome na kom mestu će nastava biti u konkretnom slučaju organizovana.

Ukoliko se neko bude opredelio za prvu opciju koja je u ponudi, odnosno ako želi da predavanja pohađa u formi nastave na daljinu, to znači da će im pristupati preko sopstvenog računara. A da bi edukacija tog tipa bila u skladu sa pravilima organizovana, potrebno je da računar ima odgovarajuće performanse. Svakako će nadležni u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford informisati svakog polaznika o tome koje karakteristike mora imati kompjuter, da bi nastava mogla nesmetano preko njega da bude praćena.

A inače se preko specijalnog programa predavanja tada prate, što znači da svaki kandidat ima obavezu njega i da instalira na sopstveni računar. Neposredno pre početka edukacije će biti naravno informisan svako od njih o tome na vreme.

Pored svega toga je bitno da polaznik pažljivo odabere na kojoj će lokaciji boraviti dok predavanja online prati, jer u tom prostoru neizostavno mora da postoji stabilna konekcija sa internetom.

Da dodamo još i to da u okviru svakog predstavništva ove obrazovne institucije postoji tim stručnjaka koji pružaju tehničku podršku polaznicima, što znači da oni nemaju razloga za brigu, jer će im IT stručnjaci pomoći da reše sve probleme na koje naiđu tokom praćenja nastave poluindivudualna.

Ponudom je obuhvaćena i mogućnost da stručni seminar bude organizovan na uobičajeni način. Tada se časovi održavaju u poslovnicama ove obrazovne institucije. A uzevši u obzir da postoji 40 poslovnica, ne bi trebalo nikakvu poteškoću da predstavlja polazniku da pronađe onu, koja mu je najbliža.

Da bi fizička lica dobila informacije o tome u kojim terminima će specijalizovani kurs i obuka za upravljanje promenama (Change management) da bude organizovan, potrebno je da se opredele između mogućnosti da nastavu pohađaju u grupi, u paru ili individualno, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena grupna, poluindivudualna i individualna nastava.

Grupna nastava podrazumeva prisustvo više osoba, a može biti organizovana u formi mikro grupe i u standardnoj grupi. Mikro grupa uključuje prisustvo tri osobe, a kad je u pitanju edukacija za standardnu grupu, to znači da predavanja treba da pohađa najviše osmoro polaznika i najmanje četvoro njih.

Način organizacije nastave je u oba slučaja potpuno isti i vrlo strog. Naime, isključivo ovlašćeno lice u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije, odnosno koordinator za nastavu, odlučuje o svemu što se tiče organizacije časova u tom slučaju. Ipak, postoji vrlo važan zahtev koji mora da bude ispunjen, da bi edukacija na taj način uopšte mogla da bude organizovana. Potrebno je, naime da se predviđeni broj polaznika u određenom predstavništvu prijave, pa da bude zvanično oformljena grupa. Posle toga će koordinator za nastavu odrediti i raspored predavanja i termine njihovog održavanja, odnosno tačan datum početka nastave za mikro i za standardnu grupu. A podatak o predviđenom trajanju će biti na raspolaganju svakom kandidatu u trenutku kada bude vršio prijavljivanje. Inače je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da se izmene kod nastave ovog tipa ne dozvoljavaju po zahtevu polaznika, pa će to njima na vreme biti predočeno.

Znatno su slobodnija pravila kada je u pitanju specijalizovana obuka i kurs za upravljanje promenama (Change management) u formi individualne ili poluindivudualne nastave. Tada se primenjuju potpuno ista pravila organizacije, a razlika je samo u broju polaznika. Naime, jedna osoba će pohađati individualnu, a dvoje njih poluindivudualnu nastavu. U oba slučaja će se kandidati dogovarati sa predavačem direktno i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice o načinu organizacije časova. Jednom rečju, oni zajedno odlučuju ne samo o tome kog datuma će početi izabrani tip edukacije i u kojim će terminima da pohađaju časove, nego i koliko će nastava u paru ili individualno da traje. Zapravo definišu tačan raspored predavanja, odnosno zajedno odlučuju o dinamici njihovog sprovođenja, pa samim tim donose zajedno odluku i o tome koliko će nastava da traje ukupno.

Svim zainteresovanim pravnim licima je na raspolaganju mogućnost organizacije korporativnog tipa nastave. U principu će ona biti održana na zahtev klijenta, to jest direktora ili vlasnika neke firme. Svakako je važno naglasiti i to da je to ujedno i jedini tip edukacije u okviru koga organizator dozvoljava izmenu lokacije održavanja. Naime, ako bude bilo potrebno, odnosno ako klijent to bude zahtevao zvanično, biće omogućena organizacija časova za zaposlene u okviru njihove matične kompanije. A da bi to uopšte moglo da bude izvedeno, neophodno je da bude obezbeđen adekvatan prostor. Prethodno će klijent dobiti sve potrebne informacije o tome šta mora da se nađe u konkretnom prostoru, da bi bez ikakvih smetnji nastava za zaposlene u njemu bila organizovana. Inače je princip organizacije fleksibilan, tako da klijent i organizator zajedno definišu sve detalje, počev od datuma početka korporativne obuke, preko termina održavanja nastave za zaposlene, pa do njenog trajanja. Zapravo će se usaglasiti o tome kakvom dinamikom bi trebalo broj časova, koji su predviđene nastavnim programom da bude u tom slučaju raspoređen. Svi zaposleni koji treba da pohađaju ovu stručnu edukaciju će naknadno da budu obavešteni o svemu tome.

Specijalizovana obuka i kurs za upravljanje promenama (Change management) - ukupno trajanje edukacije

Da bi bilo koje fizičko lice moglo da dobije informacije o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka za upravljanje promenama (Change management), najpre mora da se odluči između poredjanih opcija vezano za organizaciju nastave.

U suštini, samo kada je u pitanju nastava za mikro ili za standardnu grupu polaznika, oni dobijaju prilikom zvaničnog prijavljivanja informacije o tome koliko će nastava trajati. Pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da ta informacija bude dostupna već prilikom prijavljivanja, a da tek posle formiranja grupe od definisanog broja članova svako od polaznika dobije i dodatne informacije u vezi sa organizacijom nastave tog tipa.

Da napomenemo odmah da se 12 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu ove stručne edukacije. A ako je u pitanju grupni tip nastave, ona će trajati ukupno nedelju dana. Svakako da će naknadno kandidati dobiti dodatne informacije i o svim ostalim detaljima, koji se prvenstveno tiču organizacije nastave.

Svi oni polaznici, kojima bude odgovarao princip organizacije nastave u paru ili individualne će imati pravo da se sa predavačem i se zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovore oko načina organizacije časova, pa će samim tim definisati i koliko bi trebalo edukacija da traje. Da budemo precizni, oni će se usaglasiti oko tačnog rasporeda časova, što znači da će zahvaljujući tome definisati i koliko će ukupno da traje poluindivudualni i individualni seminar za upravljanje promenama (Change management) ili nastava poznata kao jedan na jedan, a koju će pohađati samo jedan polaznik.

Bude li se javila potreba da zaposleni u nekoj kompaniji budu upoznati sa tematikom ove stručne edukacije, pomenuta obrazovna institucija će organizovati korporativni tip nastave. Samim tim što će tačno određeni broj zaposlenih u toj kompaniji pohađati edukaciju u tom slučaju, predviđeno je pravilnikom institucije organizatora da će oni tu informaciju dobiti tek pošto nadležno lice u dotičnoj kompaniji bude definisalo te detalje sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora. Kao i u slučaju poluindivudualne ili individualne nastave za fizička lica, tako isto i ovde važi pravilo da će polaznici tek naknadno dobiti informaciju o trajanju konkretnog tipa edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku za upravljanje promenama (Change management)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje