Kurs i obuka za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške

Osobe koje su zaposlene u timovima za pružanje IT podrške ili se nalaze na menadžerskim pozicijama u kompanijama koje se takvim poslovima bave, odnosno svi koji žele da postanu članovi tima IT podrške su pozvani da pohađaju ovu stručnu edukaciju. Na taj način će se osposobiti za sve situacije, sa kojima mogu da se susretnu prilikom obavljanja ovog posla.

Naročito je važno napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford ne zahteva od polaznika da imaju neko naročito predznanje u vezi sa konkretnom oblašću, jer je specijalizovani kurs i obuka za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške namenjen svima, koji ovu temu smatraju iz nekog razloga interesantnom.

Obavezno je da svako fizičko lice izvrši prijavu za pohađanje nastave, a u kom slučaju se od njega zahteva da na jedan od načina dostave osnovne informacije o sebi, koje moraju uključivati ime i prezime svakog kandidata, potom datum njegovog rođenja i broj telefona, kako bi zaposleni u konkretnoj poslovnici mogli sa prijavljenima da kontaktiraju. Mogu odabrati da li će te informacije poslati na adresu elektronske pošte najbliže poslovnice ili će ih izdiktirati zaposlenima preko telefona, odnosno lično.


U obavezi je svaki prijavljeni kandidat i da izvrši upis, a kojom prilikom se moraju poštovati pravila institucije organizatora. Zapravo je neophodno da lično bude prisutan u trenutku zvaničnog upisivanja svaki prethodno prijavljeni, kao i da priloži zahtevanu dokumentaciju. Podrazumeva se da će nadležni u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije informisati pre toga svakog propisno prijavljenog kandidata o postupku upisa, to jest o dokumentima koja će tada imati obavezu da dostavi.

Potrebno je da svako od njih izabere i na koji način želi da pohađa stručni seminar za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške, jer se u ponudi nalazi mogućnost organizacije grupne nastave, zatim nastave u paru i individualne, s tim da svaka od njih može biti održana i prema klasičnom principu i u formi takozvanog učenja na daljinu.

A od svakog pojedinačnog polaznika, koji odluči da predavanja pohađa individualno se očekuje da sve detalje u vezi sa principom organizacije nastave on precizira najpre sa predavačem, a zatim i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu i to u okviru onog predstavništva, u kome je u skladu sa propisanim pravilima izvršio prijavu. Ne samo da će se oni u tom slučaju usaglasiti oko datuma početka individualnog tipa edukacije, nego će biti potrebno i da definišu termine održavanja časova i dinamiku koje će biti primenjivana prilikom njihovog sprovođenja, pa će zahvaljujući tome da odrede zajedno i koliko će ukupno trajati edukacija te vrste.

TESTOVI


Mada je pravilnikom određeno da poluindividualnu edukaciju treba dvoje polaznika da pohađaju, predviđeno je da budu primenjena ista pravila, kao i kada nastavi prisustvuje samo jedna osoba, odnosno kada se organizuje individualni tip edukacije. Jednostavno, dvoje kandidata bi trebalo tom prilikom da se sa predstavnicima institucije organizatora o svim prethodno navedenim detaljima usaglase.

A potpuno će drugačija pravila biti primenjena kada se organizuje specijalizovana obuka i kurs za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške za grupu polaznika. Uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora, prvo mora biti formirana grupa, u kojoj mora biti najmanje četiri osobe, da bi u okviru konkretnog predstavništva predavanja mogla da budu organizovana na taj način. Naravno da će biti svaki prijavljeni kandidat, a koji bude odlučio nastavu tako da pohađa, obavešten o obavezi formiranja grupe, budući da se ponekad dogodi da prođe određeni vremenski period dok taj zahtev ne bude ostvaren. Svakako je važno naglasiti i to da svi članovi određene grupe, kojih može biti najviše osmoro, moraju u potpunosti da se pridržavaju pravila, koja budu definisali nadležni u konkretnoj poslovnici, odnosno u okviru institucije organizatora. Naime, informaciju o trajanju nastave u grupi će dobiti svaki polaznik kada bude vršio prijavljivanje, pošto je to ujedno i jedini segment koji biva definisan unapred za svaku poslovnicu pomenute obrazovne institucije. A posle formiranja grupe se na nivou svake poslovnice, od strane ovlašćenog koordinatora za nastavu odlučuje o datumu početka, ali i o terminima održavanja predavanja i o preciznom rasporedu časova.

S obzirom na to da sva tri tipa edukacije mogu biti organizovana i na klasičan način i uz korišćenje računara svakog pojedinačnog polaznika, to znači da bi u trenutku zvaničnog prijavljivanja svako od njih trebalo da se opredeli između te dve opcije.

Svi oni polaznici koji budu izabrali prvu ponuđenu varijantu, imaju mogućnost da odluče u kojoj od preko 35 poslovnica navedene obrazovne institucije žele na klasičan način da pohađaju predavanja. A ako se odluče za drugu varijantu koja je prethodno pomenuta, to znači da oni samostalno biraju gde žele da budu dok traje nastava, odnosno sa koje lokacije će pohađati online edukaciju. Da bi u tom slučaju predavanja mogla bez ikakvih smetnji i poteškoća da budu organizovana, potrebno je prvo da polaznik obezbedi računar odgovarajućih performansi, a zatim i da osigura stabilnost internet veze u konkretnom prostoru i to za vreme trajanja ove edukacije. Inače je njegova dužnost i da ispoštuje pravilo o samostalnoj instalaciji namenskog softvera, a prema pravilniku institucije organizatora. Zapravo će nadležni u konkretnom predstavništvu da obaveste svakog pojedinačnog polaznika o samom postupku instalacije programa, s tim što će mu biti dostupna i usluga tehničke podrške, koja funkcioniše u okviru svake poslovnice.

Ostalo je još da napomenemo i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost pravnim licima da bude organizovana korporativna obuka i kurs za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške za njihove zaposlene. Specifičan je princip organizacije nastave u tom slučaju, zato što te zahtevi klijenata ispunjavaju što je moguće bolje. Naime, ako nadležno lice u okviru zainteresovanog preduzeća proceni da je to bolja opcija za određeni broj njegovih zaposlenih, može zahtevati od organizatora da korporativni tip edukacije bude održan u okviru samog preduzeća. Neophodno je da svi uslovi, koji su pravilnikom institucije organizatora propisani, budu ispunjeni, to jest da prostor u okviru dotične firme bude opremljen u skladu sa tim pravilima. Svakako da će predstavnik zainteresovanog preduzeća dobiti sve neophodne smernice od strane organizatora o tome kako bi trebalo prostor da bude opremljen, a da bi nastava za zaposlene u njemu mogla da bude organizovana bez ikakvih smetnji. Neophodno je napomenuti i to da će se klijent tom prilikom dogovarati upravo sa predstavnikom institucije organizatora i o svim ostalim detaljima, koji se odnose na princip organizacije nastave za zaposlene. A u suštini to znači da bi oni trebalo najpre da se usaglase oko datuma početka tog tipa obuke, te oko toga u kojim će terminima radnici časove da pohađaju, kao i o rasporedu časova. Budući da se usaglašavanju i o dinamici sprovođenja predavanja, njihova je obaveza da na taj način definišu i koliko bi ukupno edukacija koja je namenjena radnicima te kompanije trebalo da traje, pa će posle toga sve te informacije polaznicima da budu saopštene.

Koje teme će da obradi stručni kurs i obuka za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške?

Nastavnim programom u skladu sa čijim pravilima će biti ova stručna edukacija organizovana je predviđeno da u toku uvodnog predavanja svim kandidatima najpre bude predstavljeno polje informacionih tehnologija. Ukratko će profesor, koji bude vodio stručni seminar za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške objasniti prisutnima koji su to poslovi zastupljeni u tom sektoru, a odmah zatim će akcenat staviti na ona radna mesta, koja su primarno vezana za IT podršku.

Svakako da će govoriti i o benefitima kakvih radnih mesta, ali će ipak fokus biti stavljen na probleme koji se najčešće u praksi javljaju. A da bi polaznici što bolje razumeli tematiku ove stručnoj edukacije, profesor će predstaviti i brojne primere iz prakse.

Ovde je vrlo važno da naglasimo i to da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i mogućnost organizacije nastave u formi korporativne, to jest za prethodno definisani broj zaposlenih u okviru jedne kompanije. Baš zato što prisutni rade u istom preduzeću u tom slučaju, ova obrazovna institucija nudi mogućnost njihovim nadležnima da zahtevaju od profesora određene izmene. U principu se prvenstveno misli na primere, koje bi trebalo u tom slučaju korporativna obuka i kurs za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške da predstavi. Upravo ti primeri mogu biti izabrani iz branše, u kojoj posluje dotična kompanija, jer se smatra da će tako biti svim polaznicima mnogo lakše da shvate tematiku ove edukacije i da zaista u svom budućem radu nauče da rešavaju mnogobrojne probleme, na koje gotovo sigurno nailaze.

A nakon što bude prisutnima predstavio različite situacije, koje potencijalno dovode do određenih problema u sektoru IT podrške, profesor će predstaviti i specijalnu metodologiju, odnosno njene osnovne principe. Sve to znači da će predavač primarno predstavitiIT Infrastructure Library, odnosno skraćeno ITIL.

Biće ponuđena mogućnost svim prisutnima da se između ostalog upoznaju sa ključnim principima metodologije, kao i sa definisanjem kvalifikacija po stilu. Posle toga će im biti objašnjeno i kako bi u praksi trebalo različite modele i principe, koje podrazumeva ova metodologija da primenjuju, a da bi zaista IT podrška funkcionisala besprekorno.

Svakakoće biti mnogo lakše prisutnima, zato što će se profesor potruditi da za svaki segment edukacije obezbedi odgovarajuće primere iz prakse.

Bitno je da napomenemo i to da će ova edukacija prvenstveno biti interaktivna, pa se u tom smislu očekuje i da svaki polaznik uzme učešće u diskusiji. Tom prilikom će biti u mogućnosti da iznese i svoje mišljenje o različitim situacijama, sa kojima se svako od njih susreo na svom radnom mestu. Takođe će tada predstaviti i kako su oni rešili iskrsle problem, a podrazumeva se da će imati pravo i da postave pitanje u slučaju da ga budu imali u vezi sa svim temama, koje su neposredno pre toga obrađene.

S obzirom na to da će biti predstavljeni precizno i brojni alati, odnosno metode koje podrazumeva ova tehnika, to se i sasvim opravdano očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da u svom daljem radu može bez ikakvih smetnji i da ih primenjuje samostalno.

Kada se održava specijalizovana obuka i kurs za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške i na kojoj lokaciji?

Zainteresovana fizička lica će dobiti u trenutku prijavljivanja informaciju o tome na kojoj lokaciji će biti organizovan specijalizovani seminar za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške i u kojim terminima, ali tek pošto se lično opredele između svih opcija, koje u ponudi ima Obrazovni centar Akademije Oxford.

Naime, radi se o tome da pojedinci mogu nastavu pohađati kako online, tako isto i na način koji se smatra klasičnim i koji podrazumeva da će časovi biti održani u prostorijama izabrane poslovnice pomenute obrazovne institucije. A sem toga je predviđeno da se i jedan i drugi tip edukacije mogu organizovati kako u okviru individualne i grupne nastave, tako isto i u formi poluindividualne ili takozvane nastave u paru. Kako se sve te opcije nalaze u zvaničnoj ponudi pomenute obrazovne institucije, to se i zahteva da svaki pojedinačni polaznik izabere na kojoj mu lokaciji odgovara nastavu da pohađa i prema kakvom tačno principu, pa će onda dobiti i precizne informacije o načinu organizacije časova.

Da napomenemo odmah da će specijalizovani kurs i obuka za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške online biti organizovan isključivo uz korišćenje računara svakog pojedinačnog kandidata. A da bi bez ikakvih ometanja nastava u tom slučaju mogla da bude održana, mora se pobrinuti kandidat prvo da obezbedi uređaj odgovarajućih performansi, a zatim i da stabilna internet konekcija bude dostupna u toku trajanja obuke. Sem toga, moramo napomenuti i da se nastava u tom slučaju organizuje uz korišćenje specijalnog softvera, a da njega ima obavezu sasvim samostalno svaki pojedinačni kandidat da instalira. U skladu sa uputstvima, koja će mu pre toga dati nadležni u konkretnoj poslovnici, bi on trebalo da prođe kroz taj postupak na vrlo jednostavan način. Međutim, za svaki slučaj ova obrazovna institucija obezbeđuje polaznicima i tehničku podršku. Upravo IT stručnjacima, koji su u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije zaposleni se mogu obratiti polaznici i u toku trajanja nastave onlajn i u dok pokušavaju da instaliraju konkretni program.

Ako nekome ne odgovara takav način organizacije časova, na raspolaganju mu je i klasičan vid edukacije. U tom slučaju će predavanja da budu organizovana u samoj poslovnici i to u okviru koje se polaznik pre toga prijavio.

Kako je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da se i klasičan tip nastave i takozvano učenje na daljinu, odnosno online edukacija mogu organizovati na jedan od tri načina, to je iznet zahtev pred svakog pojedinačnog polaznika da odluči da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupna obuka i kurs za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške ili onaj, koji se primenjuje prilikom organizacije poluindividualne, odnosno individualne nastave. A zapravo tek kada bude sve to naveo nadležnima u okviru jedne od poslovnica, može i da dobije informacije o detaljima koji su vezani za organizaciju nastave.

Odmah moramo napomenuti da se najstrožija pravila organizacije primenjuju kada je u pitanju nastava namenjena grupi polaznika. Naime, pravilnikom pomenute obrazovne institucije je navedeno da između četvoro ljudi najmanje i najviše osmoro njih tada treba predavanjima da prisustvuju. Samim tim što je ova obrazovna institucija jasno odredila broj polaznika, iznet je i zahtev da grupa od minimalnog broja članova prvo bude formirana. U suštini sve dok se to ne dogodi, nastava u formi grupne ne može u okviru tog predstavništva ni da bude organizovana. Biće predočeno sve to polaznicima, koji budu odlučili predavanja u formi grupne nastave da pohađaju. S obzirom na to da je početak edukacije uslovljen formiranjem grupe, to nadležni nemaju mogućnost da obaveste ranije zainteresovane o tome kog datuma bi trebalo edukacija da počne. Ali će prethodno dobiti samo informaciju o tome koliko će ukupno edukacija u formi grupne da traje, budući da o tome odluka biva donešena na nivou celokupne institucije organizatora i da se primenjuje na nastavu u grupi, a koja se organizuje u okviru svake poslovnice. Dakle, predviđeno je da svaki polaznik dobije informaciju o trajanju već prilikom prijavljivanja, a da posle formiranja grupe sazna i sve ostale detalje, koje će u tom slučaju definisati nadležni u konkretnoj poslovnici. Zapravo je predviđeno da koordinator za nastavu donese odluku, a sve posle formiranje grupe, o tome kog datuma će početi edukacija na prvom mestu. Potom će precizirati i u kojim terminima bi ta grupa polaznika trebalo časove da pohađa, kao i na koji način će oni da budu u konkretnom slučaju raspoređeni. Izuzetno je važna informacija da ova obrazovna institucija ne dozvoljava ostvarenje zahteva niti jednog člana grupe, a u vezi sa izmenama datuma početka edukacije ili bilo kog drugog segmenta, pa će to svakako posebno da bude istaknuto svakom prijavljenom kandidatu.

Značajno su jednostavnija pravila organizacije kada je u pitanju individualni ili poluindividualni kurs i obuka za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške. A bitno je informisati zainteresovane i o tome da se u oba slučaja primenjuju potpuno istovetna pravila organizacije, s tim što jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, a dvoje njih treba da prate poluindividualni tip edukacije. Uopšteno govoreći, imaće pravo svaki pojedinačni polaznik da u tom slučaju odluči o tome na koji način će biti nastava organizovana, jer se o tim detaljima on mora dogovoriti sa profesorom, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Svakako je važno da oni zajedno definišu i datum početka edukacije i raspored predavanja i termine njihovog održavanja. Zahvaljujući tome što donose odluku zajedno o dinamici, u skladu sa kojom će biti organizovana predavanja, oni će se usaglasiti i o trajanju kako individualne nastave, tako isto i poluindividualne.

Potrebno je da naglasimo i to da ova obrazovna institucija ima mogućnosti da odgovori na zahteve onih lica, koja su zainteresovana za korporativni tip edukacije. Naime, u tom slučaju će nastava biti organizovana isključivo za zaposlene u nekom preduzeću, a na zahtev nadležnih lica. Naročito moramo istaći podatak da nastava može biti organizovana i u samoj kompaniji, čiji bi zaposleni trebalo časove da pohađaju, ali isključivo ako nadležni budu ispoštovali pravila u vezi sa odabirom prostora. Neophodno je da on bude propisno opremljen, te će svakako klijent da dobije precizne informacije o tome šta mora posedovati konkretni prostor, da bi bila dozvoljena promena mesta održavanja nastave namenjene zaposlenima. Inače taj tip edukacije uključuje, isto tako fleksibilna pravila organizacije, tako da će biti dozvoljeno klijentu da se sa ovlašćenim licem bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije o svim detaljima dogovori. A nakon što se budu usaglasili o lokaciji održavanja časova za zaposlene, biće potrebno i da definišu kog datuma će početi stručni seminar za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške, kao i u kojim će terminima časovi u tom slučaju da budu organizovani. Svakako je važno i da preciziraju na koji će način predavanja da budu sprovedena, to jest kojim tempom, što znači da je njima data dozvola da se dogovore i oko detalja koji su vezani za trajanje korporativne edukacije. Uz maksimalno poštovanje pravilnika pomenute obrazovne institucije je predviđeno da informacije o svim ovim detaljima kasnije dobije svaki zaposleni, koji treba i da pohađa predavanja u konkretnom slučaju.

Koliko će da traje specijalizovani seminar za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške?

Zahteva se od svakog fizičkog lica da u trenutku kada vrši prijavljivanje za pohađanje ove edukacije i informiše zaposlene u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome kako mu odgovara da stručni kurs i obuka za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške bude organizovan. Podrazumeva se da će svako od njih pre toga da dobije informaciju o tome da nastava može biti održana u okviru individualne, grupne i u paru, a svaka od njih podrazumeva nešto drugačiji način organizacije.

Naime, nadležna lica u okviru pomenute obrazovne institucije isključivo unapred donose odluku o tome koliko će ukupno da traje grupni tip nastave. Međutim moramo napomenuti i to da tek pošto četiri osobe minimalno u okviru jedne od poslovnica prijavu izvrše, ovlašćeno lice ima pravo da odredi kog datuma će početi edukacija za tu grupu polaznika i termine, u kojima će biti održani časovi, to jest na koji način će biti nastavni fond raspoređen u tom slučaju.

Ističemo da se 9 časova nalazi u programu, koji se poštuje prilikom organizacije ove stručne edukacije. A kako nadležni u okviru pomenute institucije donose odluku o trajanju nastave u grupi, to je određeno da će ukupno 5 dana polaznici biti u obavezi časove da prate.

Samim tim što je pravilnikom konkretne obrazovne institucije predviđeno da se na drugačiji način organizuje i individualna i poluindividualna obuka i kurs za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške, to se vrlo lako može desiti i da jedan ili drugi tip edukacije traje duže, odnosno kraće nego nastava za grupu polaznika. Neophodno je da se svaki kandidat, to jest dvoje njih u slučaju poluindividualne edukacije usaglase sa predstavnicima institucijd organizatora o tome koliko će nastava trajati. Ustvari jeu pitanju specifičan princip organizacije, jer svaki kandidat ima pravo da precizira detalje u vezi sa sprovođenjem časova direktno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu one poslovnice navedene obrazovne institucije, u kojoj je pre toga prijavu izvršio. Iz tog razloga ne postoji mogućnost da ranije bude precizno navedeno koliko će nastava u grupi ili individualna da traje ukupno, jer će o tome svi oni zajedno da donesu odluku.

Moramo naglasiti i to da na osnovu zahteva može biti organizovan i korporativni tip nastave, a koji se smatra specifičnim u tom smislu što časove pohađaju isključivo radnici zainteresovane firme. A u želji da sve zahteve klijenta maksimalno ispoštuje, organizator dozvoljava da se direktor te kompanije dogovara direktno sa ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica o načinu organizacije časova, odnosno o mestu njihovog održavanja. Zahvaljujući tako fleksibilnom principu sprovođenja korporativne obuke, sve neophodne informacije će zaposlenima biti na raspolaganju tek posle njihovog međusobnog dogovora. Između ostalog će u tom slučaju da dobiju informacije o tome koliko će ukupno nastava trajati, ali i gde će biti održana i kada će početi, odnosno u kojim terminima će biti organizovana predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku za uspešno rešavanje problema u sektoru IT podrške

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje