Kurs i obuka - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama

Savremeni način poslovanja nudi brojne pogodnosti, ali samo ukoliko određena kompanija ide u korak sa vremenom i novim trendovima. U tom smislu se i preporučuje da specijalizovani seminar - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama pohađaju sva ona lica, koja su zaposlena u preduzećima, a u okviru kojih je fokus poslovanja stavljen na oblast elektronske trgovine.

Naravno da i osobe, koje nisu u ovom trenutku zaposlene, a ipak žele da se upoznaju sa onlajn trgovinom, imaju pravo da pristupe praćenju ove stručne edukacije.

Jedino što organizator zahteva od svih polaznika, jeste da su upoznati sa osnovama korišćenja računara, odnosno interneta.


Takođe moramo odmah na samom početku napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvanični organizator ovog stručnog kursa, nije u mogućnosti da pruži adekvatne garancije za kvalitet nastave onim polaznicima, koji se odluče za opciju da predavanja pohađaju online. Budući da oni tom prilikom koriste sopstveni računar, a ne uređaj organizatora, to nije moguće osigurati i garantovati kvalitet nastave. Naravno da će prilikom zvaničnog upisa svaki polaznik, koji bude odabrao tu opciju za pohađanje predavanja, biti informisan i o ovome.

Inače je pravilo da specijalizovani kurs i obuka - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama može biti organizovan onlajn i na klasičan način. A kada je u pitanju tip edukacije, onda bi trebalo svaki pojedinačni polaznik da se opredeli i između mogućnosti da časovima pristupa u formi grupne, zatim individualne i poluindividualne nastave.

Informaciju o tome za koju od svih ponuđenih opcija se opredelio bi trebalo da navede prilikom prijavljivanja, kako bi od nadležnih u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije dobio sve informacije koje se tiču organizacije nastave u konkretnom slučaju.

TESTOVI


Da napomenemo i to da je broj polaznika, koji treba da pohađaju edukaciju u okviru grupne nastave jasno definisan. Zapravo je organizator predvideo da u grupi treba da bude prisutno između četvoro i osmoro polaznika, pa je samim tim i zvanično naveden obavezan zahtev, koji se odnosi na formiranje grupe od najmanje 4 člana. U principu, ne postoji mogućnost da nastava na taj način uopšte bude organizovana u konrketnoj poslovnici sve dok taj zahtev ne bude bio zvanično ispunjen. Podrazumeva se da će svaki prijavljeni, koji bude odlučio edukaciju na taj način da pohađa, svakako biti vrlo precizno informisan i o ovom detalju. Sem toga, princip organizacije nastave za grupu polaznika je posebno strogo definisan, budući da isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu odlučuje o apsolutno svim detaljima u tom slučaju. A to znači da će posle formiranja grupe on definisati najpre datum početka edukacije, a potom i termine u kojima će biti organizovana stručna obuka i kurs - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama. Sem toga, njegova je obaveza i da precizno odredi raspored predavanja, s tim da ce prethodno od strane nadležnih svakako definiše i koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u tom slučaju. Informaciju o trajanju kursa će dobiti svaki prijavljeni kandidat, svakako prilikom prijavljivanja, a nedugo posle formiranja grupe će biti definisani i svi ostali detalji. Najbitnije je da sve to bude maksimalno ispoštovano od strane članova konkretne grupe, zato što nije dozvoljeno izvršavati izmene, a na osnovu zahteva bilo kog polaznika.

Ukoliko prijavljenima ne odgovara takav princip organizacije nastave, uzevši u obzir da je vrlo strog, dostupna je mogućnost i da nastavu pohađa sasvim samostalno, a u okviru takozvane individualne. Primenjuju se u tom slučaju posve drugačija, a ujedno i mnogo slobodnija pravila organizacije. Stvar je u tome da se prepušta svakom kandidatu da se direktno sa predavačem, koji bi trebalo da vodi individualni seminar - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu usaglasi oko načina organizacije časova. Pored toga što bi oni zajedno trebalo da definišu termine, u kojima će biti održani časovi, vrlo je važno i da se usaglase oko datuma početka individualnog kursa. A uz sve to će biti u obavezi i da se dogovore oko dinamike, u skladu sa kojom će biti organizovani časovi, što dovodi do toga da se usaglašavaju i oko trajanja edukacije tog tipa.

Dvoje polaznika bi trebalo da pohađaju seminar - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama, ukoliko se on organizuje prema pravilima poluindividualne nastave. Potrebno je naglasiti da će i tom prilikom da budu primenjena potpuno ista pravila, kao i kada časove pohađa samo jedna osoba, to jest kada se organizuje individualni tip nastave. Neophodno je da se profesor i koordinator za nastavu u tom slučaju i sa jednim i sa drugim polaznikom tom prilikom dogovore oko datuma početka edukacije, ali i oko termina u kojima će predavanja da budu organizovana, kao i oko rasporeda. Svakako, kao i kod individualne nastave, važi pravilo da oni zajedno treba da definišu i na koliko dana će ukupno da bude raspoređen nastavni fond, koji je zvaničnim programom predviđen.

Pošto svaki prijavljeni kandidat bude odlučio kako mu odgovara predavanja da pohađa, biće neophodno i da navede da li je zainteresovan za varijantu da nastavu pohađa na klasičan način ili mu više odgovara opcija da to učini preko računara.

S obzirom na to da se više od 30 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi u Srbiji, to bi trebalo svako ko je zainteresovan da nastavu pohađa prema uobičajenim pravilima da kontaktira direktno zaposlene u tom predstavništvu i sa njima se oko svih neophodnih detalja dogovori.

A što se tiče druge ponuđene opcije, u tom slučaju će stručni kurs i obuka - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama biti praćen preko kompjutera. Bitno je da svaki kandidat tom prilikom koristi sopstveni računar, a prethodno će od strane nadležnih dobiti sve neophodne informacije o karakteristikama, koje bi morao da zadovolji taj uređaj. Svakako još jednom ističemo da samo u tom slučaju organizator nema ni pravo ni mogućnost da garantuje polaznicima za kvalitet nastave. Stabilnu internet konekciju za sve vreme trajanja edukacije će biti u obavezi svaki polaznik tada da osigura. Sem toga, potrebno je da neposredno pre početka on izvrši instalaciju programa, putem koga će i pratiti nastavu, a sve u skladu sa smernicama koje će mu pre toga dati nadležni u okviru poslovnice, u kojoj je pre toga zvanično izvršio prijavu, te se upisao. Tim IT stručnjaka, čija je dužnost da pruže tehničku podršku polaznicima, kad god je to potrebno, postoji u apsolutno svakom predstavništvu institucije organizatora. Svakako da će se oni potruditi da svakom polazniku pomognu, u što kraćem roku da reši iskrsli problem, kako u toku postupka instalacije softvera, tako isto i za vreme trajanja nastave.

U toku radnog vremena bilo koje poslovnice je moguće da pojedinačni kandidati, odnosno fizička lica, izvrše prijavljivanje i to ili putem telefona ili lično. Takođe je dostupna i mogućnost prijavljivanja elektronskim putem, a u kom slučaju će kandidat biti u obavezi da na mejl pošalju osnovne podatke za prijavu. Bitno je da tom prilikom navede svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, te se podrazumeva da je obavezan i da ostavi podatke za kontakt, odnosno broj telefona.

Postupak zvaničnog upisa je usklađen sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije. U tom slučaju je u obavezi svaki kandidat da bude lično prisutan, te se podrazumeva i da će dobiti prethodno informacije o dokumentima, koja će biti u obavezi tada i da priloži, a kako bi upis bio izvršen uz maksimalno poštovanje pravila.

Još da pomenemo i podatak da može, a na osnovu zahteva, da bude organizovana i korporativna obuka i kurs - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama. Prethodno tačno definisani broj zaposlenih u okviru konkretnog preduzeća će ujedno i biti polaznici edukacije u tom slučaju. A nadležni u tom preduzeću će biti u obavezi da zajedno sa predstavnikom jedne od poslovnica anvedene obrazovne institucije definišu gde će biti nastava organizovana i na koji način. Da ne bude nedoumica, napominjemo da samo nastava za zaposlene u firmama može da bude organizovana i na drugoj lokaciji. Međutim promena će biti dozvoljena samo ako klijent to zvanično zahteva i ako obezbedi sve što je potrebno za nesmetani rad. Naravno da će biti prethodno od strane nadležnih u konkretnom predstavništvu informisan o svemu tome detaljno. Sem toga, oni će se usaglasiti i oko datuma početka nastave, te oko termina u kojima bi taj broj zaposlenih trebalo da pohađaju predavanja. Neophodno je, isto tako i da se dogovore oko rasporeda predavanja, odnosno oko dinamike koja će biti ispoštovana prilikom organizacije nastave tog tipa, pa će zahvaljujući tome i definsiati koliko bi ukupno trebalo da traje edukacija. Uz maksimalno poštovanje pravilnika institucije organizatora će svi polaznici i da dobiju precizne informacije kako o lokaciji, na kojoj bi trebalo korporativni semianr da bude organizovan, tako isto i oko termina, odnosno dinamike održavanja časova, te se podrazumeva i da će saznati kog datuma bi trebalo kurs da počne.

Koje teme će obraditi specijalizovani seminar - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama?

Uopšteno će u okviru početnog predavanja da bude predstavljen pomenuti zakon, te će tom prilikom profesori objasniti i kako je definisana takozvana elektronska trgovina. Posle toga je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama bude fokusirana na detaljno predstavljanje osnovnih odredbi konkretnog zakona.

Šta je tačno predmet ovog zakona, ali i na koje se oblasti njegove odredbe ne primenjuju će saznati polaznici. Isto tako će profesor objasniti i šta određeni izrazi, koji će biti pomenuti u ovom zakonu označavaju. Saznaće i ko je pružalac usluga, prema slovu tog zakona, zatim i kako funkcioniše organizacija pružalaca usluga i koja su to ovlašćena strukovna udruženja. Kada se primenjuju odredbe ovog zakona vezano za zaštitu potrošača i kako je definisan elektronska trgovina je, naravno tema, kojoj će takođe biti posvećena pažnja.

Da li je pružanje ovakvih usluga slobodno ili neće saznati svaki kandidat u sledećem segmentu.

Isto tako se podrazumeva da će specijalizovani kurs i obuka - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama ponuditi polaznicima objašnjenje i o tome koje obaveze ima pružalac usluga, u smislu informisanja potencijalnih potrošača, te koje su to informacije koje mora pružiti kako korisnicima usluga, tako isto i državnim organima, u čijoj nadležnosti se nalazi kontrola elektronske trgovine.

Da bi određena komercijalna poruka, mogla u potpunosti da bude adekvatno i usklađena sa odredbama ovog zakona, potrebno je da ona zadovolji tačno određene, a u tom smislu je predviđeno da profesor objasni i kako bi trebalo da bude formirana komercijalna poruka i šta bi sve trebalo da sadrži. Takođe je predviđeno da u tom segmentu budu ponuđeni odgovarajući primeri, kako bi polaznici shvatili šta podrazumeva kvalitetno i pravilno određena komercijalna poruka, a kako ona izgleda kada nisu poštovane jasno definisane smernice.

Oblast elektronske trgovine mora biti definisana i adekvatnim dokumentima, a prvenstveno ugovorom u elektronskom obliku. Naravno da taj dokument mora sadržati tačno određene informacije, pa će specijalizovani seminar - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama naročitu pažnju da usmeri i na to. Biće pokazani odgovarajući primeri ali svakako i na greške, koje se prilikom kreiranja elektronskih ugovora u praksi najčešće mogu javiti.

Kako je slovom pomenutog zakona definisana odgovornost, koju u konkretnom slučaju imaju pružaoci usluga je naredna tema, koja će takođe biti detaljno predstavljena. U tom segmentu će prisutni saznati i koja su to obaveštenja, koja su obavezna u skladu sa slovom ovog zakona.

Kaznene odredbe pomenutog zakona, odnosno informacije o tome ko je nadležan za nadzor je tema, koja je namenjena završnom delu ove edukacije.

Potrebno je napomenuti i to da je edukacija osmišljena kao interaktivna u određenim delovima, tako da svaki kandidat ima pravo da uzme učešće u diskusiji, kao i da postavi pitanje ukoliko ga ima.

Gde bi trebalo da bude organizovana stručna obuka i kurs - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama i kada?

Prvo i osnovno što mora da zna apsolutno svako fizičko lice, a koje odluči da pohađa ovu edukaciju jeste da specijalizovani kurs i obuka - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama može biti organizovan na više načina. Baš zato i jeste navedeno da je obaveza svakog pojedinačnog polaznika u trenutku prijave da odluči gde želi nastavu da pohađa i na koji od svih dostupnih načina.

Pojednostavićemo sve ovo i navesti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi najpre mogućnost da nastava bude vraćena u formi grupne, a potom i poluindividualne, kao i individualne. Takođe je predviđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije da, bez obzira kako kandidat odluči predavanja da prati, svakako ima mogućnost da to učini ili onlajn ili prema klasičnom principu.

Upravo zato jeste iznet zahtev pre svakog polaznika da u trenutku prijavljivanja obavesti nadležne u konkretnoj poslovnici pomenute institucije kako želi predavanja da pohađa, odnosno gde.

Ako se odluči za opciju da časove pohađa u okviru grupne nastave, to podrazumeva da je spreman da pričeka. Naime, iznet je zahtev od strane institucije organizatora da prvo u konkretnom predstavništvu grupa mora da bude formirana. A da bi se to dogodilo, četiri osobe najmanje moraju zvanično prijavu da izvrše. Zapravo tek posle toga će biti organizovan specijalizovani seminar - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama u formi grupne nastave. Jedina informacija koja će biti na raspolaganju prijavlje ima u trenutku upisa jeste ona, koja se odnosi na trajanje nastave u grupi. Inače taj podatak važi za svaku poslovnice institucije organizatora i nije podložan promenama. Takođe ne sme biti dozvoljena promena nijednog drugog segmenta, jer se nastava na taj način organizuje prema strogo definisanim principima. Vrlo brzo pošto grupa bude oformljena, obaveza je ovlašćenog koordinatora za nastavu u tom predstavništvu da precizira i ostale detalje. U principu će on prvo odrediti kog datuma treba da počne obuka, a uz to će definisati i u kojim će terminima časovi za članove te grupe da budu održani i na koji način će celokupan nastavni fond da bude raspoređen.

Potrebno je napomenuti i to da fizička lica imaju mogućnost i da izaberu časove da pohađaju samostalno, ali i u društvu još jedne osobe. Ističemo da se i individualni tip edukacije i poluindividualni organizuju prema potpuno istim pravilima. Vrlo su fleksibilna ta pravila, te se dozvoljava polazniku zajedno sa predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa ovlašćenim predavačem odredi na koji način će kurs u tom slučaju da bude organizovan. Ne samo da će se oni dogovoriti o datumu početka individualne ili takozvane nastave u paru, da preciziraju termina održavanja časova. Uz sve to su u obavezi i da odrede raspored predavanja, to jest da se usaglase oko dinamike, koja će biti poštovana prilikom sprovođenja časova. A zahvaljujući tome će oni da odrede zajedno i koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualna obuka i kurs - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama ili individualni.

Sem toga, potrebno je da svaki pojedinačni polaznik odluči i to saopšti nadležnima, gde želi časove da pohađa. Kao što smo već pomenuli, nastava može biti organizovana i online i u poslovnicama pomenute obrazovne institucije.

Činjenica je da se predstavništva organizatora mogu naći na brojnim lokacijama, tačnije u ovom trenutku na 35 njih. Ne samo da se poslovnice nalaze u većim gradovima naše zemlje, nego i u brojnim manjim gradovima. Zato uopšte ne bi trebalo da ima problem onaj kandidat, koji odluči nastavu da pohađa na klasičan način, jer je vrlo verovatno da to može da učini i u mestu, u kome stanuje.

Bitno je da koristi kompjuter svako, kome više odgovara princip, koji podrazumeva online obuka i kurs - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama. Odgovarajuće performanse mora imati taj uređaj, te moraju biti ispoštovani propisani uslovi za rad, a kako bi nastava na taj način bila na zadovoljavajućem nivou kvaliteta. Informacije o karakteristikama računara će na vreme biti dostupne svakom polazniku, a od njega se takođe zahteva i da adekvatan prostor. U suštini, on može sa bilo koje lokacije predavanja u tom slučaju da prati, ali samo ako internetom može u tom prostoru da bude korišćena. Pored svega navedenog, kandidat koji odluči da nastavu pohađa na taj način, svakako ima obavezu i da sasvim samostalno na kompjuter, koji će tom prilikom koristiti, instalira namenski program. Sve informacije o postupku instalacije će mu dati nadležni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. U principu se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da taj postupak samostalno izvrši i to bez ikakvih teškoća. Ali samo zato što pomenuta obrazovna institucija posebno vodi računa o zadovoljstvo svojih klijenata, dostupna je i tehnička podrška. Radi se o tome da u svakoj poslovnici postoji poseban, IT sektor, a u okviru koga su zaposleni vrhunski stručnjaci. Njihova je obaveza da odgovore na zahteve polaznika, te da im pomogne u najkraćem mogućem roku da otklone bilo kakav problem, na koji naiđu ili u toku postupka instaliranja softvera ili za vreme trajanja nastave.

Pored svega pomenutog, ova obrazovna institucija može odgovoriti i na zahteve onih klijenata, koje zanima korporativni kurs i obuka - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama. Taj tip edukacije se organizuje isključivo za zaposlene u kompanijama. Ujedno je to i jedini vid obuke, koji podrazumeva da je dozvoljeno vršenje izmena, a vezano za lokaciju na kojoj će časovi biti organizovani. U principu će nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora i taj zahtev klijenta ostvariti, ali je njegova obaveza da sve uslove za nesmetani rad obezbedi. Naravno da će nadležni u okviru dotične kompanije dobiti sve potrebne informacije o osobenostima prostora, koje moraju u potpunosti da budu zadovoljene, da bi polaznici mogli bez ikakvih smetnji časove da pohađaju i u okviru svog radnog mesta. Sem toga, nastava za zaposlene se organizuje na prilično slobodan način, jer institucija organizatora zahtev klijenta u tom slučaju maksimalno ispunjava. Zato je predviđeno da se predstavnik zainteresovane kompanije mora dogovoriti sa predstavnikom pomenute obrazovne institucije i o svim ostalim detaljima, koji se tiču sprovođenja korporativnog vida edukacije. Dogovoriće se oni i o datumu početka nastave, ali i o tome u kojim će terminima da budu tom prilikom održani časovi. Potrebno je, isto tako da precizno definišu i raspored časova, što zapravo znači da će se dogovoriti i o ukupnom trajanju nastave. Radnici tog preduzeća, koji treba časove da pohađaju, će vrlo brzo posle njihovog dogovora i da budu o svim detaljima informisani.

Koliko će da traje specijalizovani kurs i obuka - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama?

Jasno je da se svaki tip edukacije, a koji se nalazi u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, organizuje prema vrlo precizno definisanim pravilima. Baš zato što je dostupna poluindividualna obuka i kurs - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama, zatim individualna nastava i ona, koju treba da pohađa grupa polaznika, potrebno je da se svaki prijavljeni kandidat odluči kako želi časove da pohađa. U skladu sa pravilnikom ove obrazovne institucije će svako od njih i dobiti jasne smernice kako o trajanju nastave, isto tako i u svim ostalim detaljima.

Odmah da naglasimo da se u nastavnom programu ove edukacije nalazi ukupno 14 časova. U principu je taj broj časova predviđen i za poluindividualnu nastavu, ali i za individualni i grupni tip obuke.

Prilikom prijavljivanja bi trebalo svaki pojedinačni polaznik da bude informisan o tome da će jedan mesec biti u obavezi da pohađa predavanja, a ako se odluči da to učini u društvo više kandidata, to jest u formi grupne nastave. Budući da je u pitanju takav princip organizacije, naknadno je predviđeno da kandidat bude obavešten i o ostalim detaljima, a primarno o terminima održavanja i o rasporedu časova. Takođe će dobiti podatak i o datumu početka nastave u grupi, jer se sve to definiše posle ispunjenja osnovnog zahteva, formiranje grupe od najmanje četiri člana.

Uzevši u obzir da se akcija može organizovati i za samo jedno lice i za dvoje njih istovremeno, to se primenjuju drugačija pravila kada je u pitanju individualni i poluindividualni seminar - Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama. Predviđeno je da se ili jedan polaznik ili njih dvoje, u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualna ili poluindividualna nastava, moraju dogovoriti o detaljima direktno sa nadležnima. Između ostalog će oni zajedno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom kontaktirane poslovnice dogovoriti o rasporedu časova, pa će zahvaljujući tome da se usaglase i oko trajanja edukacije, koju su odabrali da prate.

Iako korporativni tip nastave treba da pohađaju samo radnici zainteresovane firme, biće primenjena pravila organizacije, koja su vrlo slična kao i kod poluindividualne, odnosno individualne nastave za fizička lica. U suštini će tada organizator biti u obavezi da direktno sa nadležnima u okviru preduzeća odlučuje o tome na kojoj će lokaciji biti organizovana obuka za taj broj zaposlenih, ali i o svemu ostalom. A to posredno znači da će oni, zahvaljujući činjenici da treba da definišu i raspored predavanja, odlučiti o trajanju nastave tog tipa. Prethodno određeni broj radnika, koji treba časove da pohađaju, će zatim dobiti sve neophodne podatke vezano za organizaciju obuke.

Spisak gradova za kurs i obuku "Zakon o elektronskoj trgovini - upoznavanje sa osnovnim odredbama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje