Kurs i obuka za zavarivanje gasom

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: standardima u zavarivanju; tehnologijom gasno-plamenog zavarivanja; spajanjem metalnih delova uz primenu tehnike topljenja; uglovima I zakrivljenjem; rukovanjem standardnom opremom.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Kako je gasno zavarivanje izuzetno korisno ukoliko je potrebno spojiti tanje limene delove ili cevi, to je jasno zbog čega se mnogi ljudi odlučuju da se bave upravo ovim poslom. Činjenica je i to da je zavarivanje gasom znatno jednostavnije od ostalih vrsta zavarivanja, a tome treba dodati i podatak da je, kao i za ostala zanimanja ove vrste velika potražnja za njim na tržištu rada, a vrlo mala ponuda kvalifikovanih radnika. Osim za tanje limove i cevi, gasno - plameno zavarivanje je pogodno i za postupak rezanja i lemljenja, te kao pomoćno sredstvo kod termičke obrade materijala, u slučajevima kada je potrebno izvršiti njihovo oblikovanje, odnosno ispravljanje ili savijanje.

GPZ, odnosno gasno - plameno zavarivanje se najčešće koristi u onim slučajevima kada postoji potreba da se izvrši spajanje dva metalna dela uz primenu tehnike topljenja. Takođe, ovaj postupak podrazumeva ne samo topljenje metala zarad spajanja sa nekim drugim metalnim delom, već i očvršćivanje jednog ili oba metala i to uz pomoć plamena koji se stvara usled sagrorevanja takozvanog gorivog gasa.

A kako je sam postupak vrlo rizičan, kurs i obuka za zavarivanje gasom je primarno usmerena na praktičan deo i to onaj njegov segment koji se odnosi na pravilno rukovanje standardnom opremom za gasno - plameno zavarivanje.

Postupak varenja gasom podrazumeva spajanje najmanje dva elementa radi uspostavljanja fiksne veze primenom toplote koja potiče od sagorevanja gasa, a primarno se u tu svrhu koriste oni gasovi koji mogu da gore i koji su na bazi ugljovodinika. Pod tim se misli najpre na metan, propan, propilen i acetilen, ali i na metilacetilenpropadijen, butan i vodonik. Budući da je reč o vrlo opasnim gasovima, to svaki kandidat koji odluči da pohađa školu za zavarivanje gasom koji Akademija Oxford organizuje na preko 20 lokacija u zemlji, mora da obrati posebnu pažnju na onaj deo obuke koji se odnosi na pravilno rukovanje opremom koja se koristi u ovom procesu. Iz tog razloga, svako ko završi naš kurs može da bude siguran da će naučiti da na najbolji mogući način brine i o ličnoj zaštiti, ali i o zaštiti radne okoline, jer će se tokom teorijskog dela upoznati i sa sastavnim delovima opreme za ovu vrstu zavarivanja, a potom će stečena teorijska znanja primeniti u praksi.

Da biste se uspešno osposobili za bavljenje ovim zanimanjem neophodno je da zaista volite ovaj zanat, ali i da ste zainteresovani da ovladate svim neophodnim znanjima i veštinama bez kojih se ovakva vrsta posla ne može kvalitetno sprovoditi, što ćete sasvim sigurno i uspeti kroz kurs i obuku za zavarivanje gasom.

U toku obuke za gasno - plameno zavarivanje svi polaznici se upoznaju sa samim pojmom zavarivanja i zavarenog spoja, kao i osnovnih elemenata žljeba i vrsta šavova. U školi za zavarivanje gasom se kandidati, između ostalog pripremaju i za prepoznavanje i podelu šavova po kontinuitetu, a uče i da prepoznaju vrste zavarenih spojeva, te znaju kako to treba da učine, odnosno na koji način najbolje mogu da utvrde razliku između njih i na taj način lakše prepoznaju spojeve koji su zavareni. Teorijski deo kursa i obuke za zavarivanje gasom podrazumeva i objašnjavanje položaja u zavarivanju, tehnologiju i tehniku zavarivanja i sve ostale segmente koji su bitni za sam proces zavarivanja elemenata na ovaj način. Uzevši u obzir da svaka zavarena konstrukcija sadrži nacrt, kandidati se obučavaju da savladaju i nauče sve podatke koje taj nacrt treba da sadrži.

Takođe, samim tim što postupci i vrste spojeva pri zavarivanju mogu biti različiti, svi polaznici se osposobljavaju najpre da ih prikažu na crtežu, ali i prepoznaju i nabroje. Aparatura koja se koristi pri obavljanju ovog zanata obuhvata poseban deo nastave u okviru škole za zavarivanje gasom. Polaznici će prepoznavati delove aparature, boju kojom je obojena kiseonična boca i boca sa acetilenom, koji su delovi boce i ko sme da rukuje ovim bocama, kao i druge detalje koji su važni za pravilno upravljanje opremom. Uloga gorionika je jedna od najvažnijih pri procesu zavarivanja gasom, pa je neophodno teorijski naučiti i praktično primeniti znanja vezana za ovu za njega, te znati za šta služi gorionik, kako se dele gorionici, koje brojne oznake se koriste za obeležavanje gorionika, koje vrste plamena razlikujemo i druge detalje koji će svakom kandidatu koji sa uspehom završi kurs za zanimanje zavarivač gasom omogućiti da potpuno samostalno obavlja odabrani posao. Uz to, Akademija Oxford svim klijentima nudi mogućnost sertifikovanja za zanimanje zavarivač gasom, što znači da će svako ko želi moći i da stekne diplomu za ova zanimanje, koja je priznata ne samo u našoj zemlji, već i u zemljama regiona i sveta.


Posebno napominjemo da je postupak zavarivanja na ovaj način prilično opasan, ukoliko niste adekvatno osposobljeni, te može da dođe do strujnih udara, zračenja, požara i eksplozije. Upravo iz tog razloga Akademija Oxford u okviru profesionalne obuke za gasno - plameno zavarivanje, koju vode vrhunski stručnjaci u ovoj oblasti, posebnu pažnju obraća na upoznavanje polaznika sa faktorima opasnosti i priprema ih da adekvatno preventivno deluju, ali i da pravilno reaguju u slučaju povrede. Opšte i preventivne mere zaštite na radu, sredstva lične zaštite i davanje prve pomoći su obuhvaćeni teorijskim delom nastave u školi za zavarivača gasom.

Pri upisu na ovaj kurs, u okviru date cene, dobićete priručnik, polagaćete završni ispit i biće vam izrađena i uručena sertifikovana diploma. Ono što nije uračunato u cenu kursa se odnosni na obavljanje prakse. A svaki polaznik ove obuke ima mogućnost da odluči da li će praktični deo da pohađa u okviru firme sa kojom sarađujemo ili će, pak kandidat potpuno samostalno da organizuje pohađanje prakse. Stim što je vrlo važno da znate i to da u tom slučaju organizator kursa nije odgovoran za kvalitet prakse.

Ovaj kurs mogu da pohađaju svi punoletni kandidati koji iza sebe imaju završenu srednju školu. Prijava se vrši tokom cele godine i to na propisan način u okviru bilo koje naše poslovnice u ma kom gradu u Srbiji. Nastava se odvija u manjim grupama, kako bi se očuvao njen kvalitet, a u slučaju da polaznici ne uspeju da uklope svoje vreme u zakazane termine, rado ćemo organizovati individualnu, odnosno poluindividualnu nastavu.

Vaše je samo da nas kontaktirate i iznesete svoje zahteve, a sve ostalo prepustite nama!


Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja- Kurs i obuka za zavarivača gasom - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za zavarivača gasom - Akademija Oxford

 • Šta je zavarivanje?
 • Šta je zavareni spoj?
 • Koji su osnovni elementi žljeba?
 • Koje vrste šavova postoje?
 • Kako glasi podela šavova po kontinuitetu?
 • Koje su osnovne vrste zavarenih spojeva?
 • Koje položaje imamo u zavarvanju?
 • Šta je to tehnologija zavarivanja?
 • Šta je to tehnika zavarivanja?
 • Koje podatke treba da sadrži crtež zavarene konstrukcije?
 • Kako se dele šavovi po nazivu (oznake)?
 • Nabroj vrste spojeve pri zavarivanju pritiskom?
 • Kako se na crtežu označava ugaoni ravni dvostrani spoj?
 • Kako se klasifikuju postupci pri zavarivanju (podela)?
 • Koja je brojčana oznaka "gasnog zavarivanja-oksi-acetilenskim plamenom"?
 • Koja je osnovna podela postupaka pri zavarivanju?
 • Kako se postupci zavarivanja dele prema izvoru energije?
 • Šta je to gasno zavarivanje?
 • Koji gorivi gasovi se najčešće koriste pir gasnom zavarivanju?
 • Iz čega se sastoji aparatura za gasno zavarivanje?
 • Kojom bojom je obojena kiseonička boca?
 • Kojom bojom je obojena boca sa acetilenom?
 • Nabroj osnovne delove boce.
 • Ko sme da rukuje bocama sa kiseonikom i acetilenom?
 • Zašto je neophodno da boce imaju redukcioni ventil?
 • Koji još ventil se koristi osim redukcionog?
 • Za čega služi gorionik?
 • Koje brojne oznake se koriste za obeležavanje gorionika (podela po veličini mlaznice)?
 • Koje vrste plamena razlikujemo?
 • Za zavarivanje kojih materijala se koristi neutralni plamen?
 • Koja su svojstva acetilena?
 • U kom obliku se isporučuju dodatni materijali?
 • Šta se podrazumeva pod "propisivanjem tehnologije gasnog zavarivanja"?
 • Kako se deli tehnika gasnos zavarivanja u zavisnosti od kretanja gorionika i žice?
 • Kako se dele gorionici?
 • Kako se dele mlaznice?
 • Koji su to specijalni gasno-plameni postupci?
 • Na šta treba obratiti posebnu pažnju radi zaštite od strujnog udara?
 • Gde se javlja najveća opasnost od strujnog udara?
 • Koje zračenje je najopasnije prilikom zavarivanja?
 • Koji postupci su najopasniji sa aspekta opasnosti od požara i eksplozije?
 • Koji tehnički gasovi se koriste pri zavarivanju?
 • Koje su opšte mere zaštite pri zavarivanju?
 • Koja se sredstva koriste za ličnu zaštitu?
 • Šta spada u preventivne mere zaštite?
 • Koje tehnike se koriste kod davanja prve pomoći u slučaju strujnog udara?

Cena kursa i obuke za zavarivača varioca je po dogovoru.

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 dinara mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuka za zavarivanje gasom


Literatura za zavarivače gasom

Priručnik - Skripta - Knjiga za zavarivače gasom - Akademija Oxford
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje