Škola računara, IT kursevi Kula

Jedno od gradskih naselja na području zapadnog Banata u Vojvodini jeste i Kula. Kako pokazuju informacije, zauzima prostor od oko 122 kvadratna kilometra.

Od ukupnog broja stanovnika, njih nešto više od 15 000 je punoletno, a starost im se kreće u proseku između 39 i 42 godine.

Sem drvne i metaloprerađivačke industrije, na području ovog gradskog naselja su stanovnici zaposleni i u industriji kože, ali i u tekstilnoj i prehrambenoj, kao i u uslužnoj.


Pored srednjih stručnih škola, postoje naravno i osnovne škole i vrtići, ali i škola računara Kula, u kojoj se organizuju brojni specijalistički IT kursevi.

Stručni kadar te obrazovne institucije je visoko kvalifikovan, a svaki profesor ima sasvim dovoljno radnog iskustva, tako da predviđeni nastavni program na najbolji mogući način polaznicima prezentuje.

Uz teorijski deo, mnogi kursevi i obuke računara uključuju i praktičan rad, tako da polaznici već tokom edukacije mogu da primene stečena znanja, što utiče na visok kvalitet edukacija.

TESTOVI


U principu bi trebalo da svaki prijavljeni kandidat odluči da li željena obuka i kurs računara treba da bude organizovana u prostorijama škole ili će nastavu pohađati preko interneta, jer su obe opcije u ponudi.

A kada je u pitanju škola računara Kula, IT kursevi se mogu pohađati na jedan od tri dostupna načina, jer se nastava organizuje kroz poluindividualnu, grupnu ili individualnu.

Prijava je obavezna, a može biti izvršena ili elektronski ili putem telefona, odnosno zainteresovani se mogu i lično prijaviti u školskim prostorijama. Svakako će na vreme dobiti sve potrebne informacije o terminu upisa i o dokumentima koja se tada zahtevaju.Pre nego što navedemo koje su obuke i kursevi računara na raspolaganju zainteresovanima, moramo naglasiti da se većina njih može pohađati i pojedinačno i u okviru specijalnog paketa, a koji ima za cilj da kandidatima omogući savladavanje rada u nekoliko programa, koji se tiču konkretne oblasti. Isto tako moramo informisati prijavljene da postoje dva nivoa edukacija, a koji su okarakterisani kao početni i napredni. Isključivo na osnovu prethodno stečenih znanja će i biti doneta odluka na kom nivou će odabrani kurs taj kandidat pohađati.

Podrazumeva se da škola računara Kula u ponudi ima onu edukaciju, tokom koje zainteresovani uče da koriste programe Microsoft Excel i Microsoft Word, te mogućnost da se upoznaju sa radom na internetu i korišćenjem Windows operativnog sistema. A osim pojedinačnih obuka, u ponudi je i kurs Microsoft poslovni office paket, kojim su sve prethodne teme obuhvaćene.

Svako ko ima afiniteta da se sa radom u tom programu upozna, na raspolaganju ima edukaciju za PowerPoint. Isto tako je u ponudi i kurs i obuka za Access, tokom koje polaznici uče da rade sa bazama podataka. Naravno da mogu steći i znanja vezano za korišćenje programa CorelDRAW, ali se i osposobiti za pravilno korišćenje platforme Wordpress.

Oblast grafičkog dizajna je zastupljena i u okviru pojedinačnih edukacija i paketa za grafički dizajn, a u ponudi su obuke i kursevi za Adobe Photoshop i za Adobe Illustrator, kao i za Adobe InDesign.

Moramo istaći i to, da kada se pominje škola računara Kula, IT kursevi obrađuju i oblast web dizajna, ali i programiranja i web programiranja. Sve te oblasti uključuju kako pojedinačne obuke, tako i paket za web dizajn, paket za programiranje i za web programiranja. Pored ostalog, dostupni su kursevi i obuke za Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks i Adobe Flash, te za jQuery, CSS i HTML, odnosno za različite programske jezike, poput na primer Delphi i Python, kao i za Java, Java web service i JavaScript. Sve to predstavlja manji deo edukacija u okviru navedenih oblasti, a svaka od njih se u zavisnosti od nivoa znanja polaznika može organizovati kako na početnom nivou, tako isto i na naprednom.

Ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs za izradu igrica u Flash - u, kao i edukacija tokom koje se zainteresovanima omogućuje da nauče kako funkcioniše SEO optimizacija.

A u ponudi su i obuke i kursevi za Autodesk, tako da kandidati osim mogućnosti da savladaju AutoCAD 2 D, te AutoCAD 3 D, mogu i da pohađaju specijalizovanu edukaciju za 3 D Studio Max, te za Autodesk Inventor i Autodesk Maya.

Zvanična sertifikacija za zanimanje IT analitičar, odnosno za sticanje zvanja booking administrator (booking.com) je isto dostupna, a škola računara Kula organizuje i obuku za rad sa operativnim sistemima Linux, te Solaris Unix i Unix.

Dostupan je i kurs i obuka za Solidworks, kao i za ASP.NET web development, a ko god želi može da se upozna sa načinom na koji funkcioniše Facebook oglašavanje.

Kako bi trebalo da se vrši upravljanje AdWords kampanjom je, isto tako tema specijalizovane edukacije, koja se nalazi u ponudi ove obrazovne institucije.

Za rad sa Windows serverima 2008 i 2012 i to u svim segmentima se mogu osposobiti svi koji su zainteresovani, uzevši u obzir da škola računara Kula ima veliki izbor edukacija koje se bave temama konfiguracije i projektovanja tih servera, zatim implementacije skladištenja podataka i pisanjem upita, ali i mnogim drugim.

Valjalo bi reći i to da su dostupni IT kursevi za upravljanje i održavanje Windows 8, kao i za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, a ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća.

Uz to što će svaki polaznik po završetku konkretnog kursa zvanično da postane vlasnik sertifikata o njegovom pohađanju, on će taj dokument da upiše i u svoj radni dosije, ukoliko želi, odnosno ako zakonom propisane uslove za to ispunjava. Zapravo je upis sertifikata u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje promenjen, tako da je uslovljen posedovanjem radnog dosijea na prvom mestu, te se savetuje vlasnicima sertifikata da se obrate zaposlenima ove institucije i zvanično zahtevaju upis tog dokumenta u skladu sa trenutno važećim pravilima.

Posebna je pogodnost što ova obrazovna institucija ima sve potrebne dozvole za organizaciju elektronskog ispitivanja, a sa ciljem sticanja prestižnog međunarodnog sertifikata. Dakle, moramo naglasiti da kada se pominje škola računara Kula, IT kursevi nisu jedino što ona nudi zainteresovanima, već i šansu da dobiju ECDL sertifikat (European Computer Driving Licence). A osim takozvanog malog ECDL indeksa, ova škola organizuje i ispitivanje za sticanje velikog ECDL indeksa, a kojim se dokazuje da je taj kandidat pokazao zadovoljavajući nivo znanja u svih 6 oblasti, odnosno modula, što je i propisano od strane relevantnih institucija. Svakako da je priprema za polaganje ovih ispita vrlo važna, tako da se i iznosi preporuka da pohađaju pripremnu nastavu svi koji žele da pristupe polaganju, a nju takođe pomenuta obrazovna institucija ima u ponudi. Ipak da ne bismo napravili zabunu, napominjemo da to nije navedeno kao zvaničan uslov za polaganje ispita, a što kandidatima omogućuje sticanje konkretnog sertifikata.


Poslovni Office Kurs Kula

Poslovni Office Kurs Kula, Akademija Oxford

Obuka za poslovni kurs trаje mesec dana i ima ukupno 48 školska čаsa. Grupe su male i imaju najviše 5 - 7 polaznika.

Više za kurs i obuku za poslovni Office kurs Kula >>>

Kurs za Web Dizajn Kula

Kurs za Web Dizajn Kula, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za Web dizajn - od početnih do naprednih. Svi kursevi podrazumevaju rad u nekom programu iz Adobe paketa. Za svaki od ovih kurseva potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru. Kursevi mogu biti individualni i grupni. Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se može korigovati u skladu sa dogovorom.

Više za kurs i obuku za web dizajn Kula >>>

Kurs za Web Programiranje Kula

Kurs za Web Programiranje Kula, Akademija Oxford

S obzirom da je danas sve više popularna oblast WEB dizajna, kako vezano za crtanje i kreiranje sajtova u programima poput Adobe Photoshop-a i Adobe Illustrator-a, jednako važan deo ove oblasti je i kodiranje nacrtanog sajta, tj. sprovođenje crteža u LIVE oblik koji de biti dostupan svim onlajn korisnicima.

Više za kurs za Web programiranje Kula >>>

Kurs za Grafički Dizajn Kula

Kurs za Grafički Dizajn Kula, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi Vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za grafički dizajn - od početnih do naprednih. Svi kursevi podrazumevaju rad u nekom programu iz Adobe paketa.

Više za kurs za grafički dizajn Kula >>>

AutoDesk Kursevi Kula

AutoDesk Kursevi Kula, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za takozvani autodesk softver - od početnih do naprednih.

Više za AutoDesk kurseve Kula >>>

Kurs za SEO Kula

Kurs za SEO Kula, Akademija Oxford

Kurs SEO (Search engine optimization) - Optimizacija sajta za Google trаje dve nedelje i ima ukupno 12 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 9 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs za SEO Kula >>>

Kurs Programiranja Kula

Kurs Programiranja Kula, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za programiranje. Za svaki od ovih kurseva potrebno je osnovno poznvanje rada na računaru. Kursevi mogu biti individualni i grupni.

Više za kurs programiranja Kula >>>

Kurs za Pravljenje Igrica u Flashu Kula

Kurs za Pravljenje Igrica u Flashu Kula, Akademija Oxford

Kurs za pravljenje igrica za Android i iPhone u Flash-u trаje mesec dana i ima ukupno 21 školskih čаsova. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs za pravljenje igrica u Flashu Kula >>>

Kurs za Administraciju Windows Servera 2008 Kula

Kurs za Administraciju Windows Servera 2008 Kula, Akademija Oxford

Cilj kursa za administraciju Windows 2008 je upoznavanje polaznika sa procesima instaliranja, konfiguracije i administracije ovog operativnog sistema za serverske platforme. U širokom opusu administratorskih alatki koje se koriste sa Windows serverom, mnoge od njih nude grafički interfejs, a dve nove su Configuration Tasks Wizard i Server Manager .

Više o kursu za Administraciju Windows Servera 2008 Kula >>>

Kurs za Administraciju Windows Servera 2012 Kula

Kurs za Administraciju Windows Servera 2012 Kula, Akademija Oxford

Nakon ovog modula kursa za administraciju kursa za Windows servere 2012, polaznici će biti u stanju da opišu važne karakteristike i funkcionalnost Windows servera 2012, da samostalno obavljaju zadatke podešavanja ovog servera, i da izvrše raspoređivanje Windows usluga primene.

Više o kursu za Administraciju Windows Servera 2012 Kula >>>

Kurs za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Kula

Kurs za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Kula, Akademija Oxford

Instalacijau i održavanje Windows servera 2012 obavlja administrator. Održavanje, pored ostalog, podrazumeva i ažuriranje slike sistema, kao i svih uvedenih servisa. U okviru kursa, biće reči o konfigurisanju i održavanju slike sistema, kao i o alatkama koje omogućavaju automatizaciju instalacija, o onima koje su zadužene za automatizaciju ažuriranja servera zvaničnim ispravkama, kao i o alatkama za ažuriranje softvera.

Više o kursu za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Kula >>>

Kurs za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Kula

Kurs za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Kula, Akademija Oxford

Nakon ove obuke, polaznici će biti spremni da održavaju mreže pod Microsoft Windows serverskom platformom. Obuka se sastoji iz više faza, a neke od njih su: Konfigracija naprednih mreža servisa, konfiguracija naprednih storage servisa, zaštita pristupa fajlovima uz pomoć DAC, planiranje i implementacija domena i lokacija, kao i generalne implementacije.

Više o kursu za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Kula >>>

Kurs i obuka za projektovanje i implementaciju serverske infrastrukture Kula

Projektovanje i Implementacija Serverske Infrastrukture Kula, Akademija Oxford

Kurs je podeljen u više faza, koje su predstavljene kroz niz lekcija. Na samom početku, polaznicima se predstavlja planiranje servera za nadogradnju i migracije. U ovom segmentu se kandidati obučavaju kako se pravi plan virtualizacije, servera za nadogradnju, kao i strategije o migracijama.

Više o kursu za Projektovanje i Implementaciju Serverske Infrastrukture Kula >>>

Kurs i obuka za implementaciju napredne serverske infrastrukture Kula

Implementacija Napredne Serverske Infrastrukture Kula, Akademija Oxford

Cilj ovog Microsoft kursa je da Vas uvode u svet vizuelizacije, i ukaže na to kako se, uz pomoć System Center 2012 održava, ali i automatizuje održavanje više Windows servera 2012 odjednom. Ova obuka namenjena je administratorima koji već imaju iskustva u ovoj oblasti, kao i onima koji žele da steknu nova znanja.

Više o kursu za Implementaciju Napredne Serverske Infrastrukture Kula >>>

Kurs za Microsoft SharePoint 2010 razvoj aplikacija Kula

Microsoft SharePoint 2010 Kula, Akademija Oxford

SharePoint je profesionalno rešenje kojem je krajnji cilj povezivanje ljudi, timova i informacija, kojim se podiže produktivnost poslovanja. U okviru kursa i obuke za Microsofft SharePoint 2010 razvoj aplikacija, naučićete kako da kreirate internet sajtove i delite informacije.

Više o kursu za Microsoft SharePoint 2010 Kula >>>

Kurs za Podešavanje i Instalaciju Windows 7 za Klijente Kula

Kurs za Podesavanje i Instalaciju Windows 7 Za Klijente Kula, Akademija Oxford

Kurs i obuka za instaliranje i podešavanje Windows 7 vodi vas korak po korak kroz proces instaliranja ovog operativnog sistema. Kako se podešava Windows, kako se radi Windows update, i čemu on služi, samo su neke od smernica, koje će se obradjivati u ovom kursu.

Više o kursu za podesavanje i instalaciju Windows 7 za klijente Kula >>>

Kurs za upravljanje i održavanje Windows 8 Kula

Kurs za Upravljanje i Održavanje Windows 8 Kula, Akademija Oxford

U ovom kursu predstavljene su osnovne karakteristike Windows 8 operativnog sistema, kao i njegove glavne komponente. Akcenat je na razlici u odnosu na Windows 7 operativni sistem, na njegovim prednostima i novitetima. Nakon ovog kursa, polaznici će biti osposobljeni da samoostalno administriraju Windows 8 računare na mreži.

Više o kursu za upravljanje i održavanje Windows 8 Kula >>>

Kurs za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća Kula

Kurs za Podršku i Rešavanje Problema Windows 7 za Preduzeća Kula, Akademija Oxford

Windows 7 Enterprice koristi se samo za kompaniije sa kojima Microsoft ima posebne softverske ugovore. Ova verzija poseduje posebne alate poput višejezičke podrške (Multilingual User Interface-MUI), BitLocker enkricije i podrške za Unix aplikacije.

Više o kursu za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća Kula >>>

Kurs za realizaciju i upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom Windows Server 2008 R2 Kula

Kurs Za Realizaciju I Upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom

	Windows Server 2008 R2 Kula, Akademija Oxford

Microsoft Desktop virtualizacija rešenje koristi najviše kompanijama kako bi umanjile svoje troškove, povećale ažurnost i omogućile neometani pristup, kao i povećale bezbednost. Desktop Virtualizacija im nudi širu ponudu različitih modela, kada je povezanost zaposlenih u kompaniji u pitanju. Virtuelne Desktop Infrastrukture (VDI) omogućavaju organizacijama da centralno upravljaju korisničkim profilima, i da pružaju personalne profile za krajnje korisnike.

Više o kursu za realizaciju i upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom Windows Server 2008 R2 Kula >>>

Kurs za održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka Kula

Kurs Za Održavanje Microsoft Sql Server 2008 Baze Podataka Kula, Akademija Oxford

SQL Server poseduje moćnu bazu podataka. Ovaj kurs upoznaje polaznike sa osobinama i karakterstikama Misrosoft SQL Server 2008 Database. Predstavlja im se Arhitektura SQL Server okruženja, baze podataka, upravljanje resursima, sa posebnim akcentom na kreiranje i održavanje baze podataka.

Više o kursu za održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka Kula >>>

Kurs za pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Kula

Kurs Za Pisanje Upita Korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Kula, Akademija Oxford

Predstavlja bitnu veštinu za profesionalce baze podataka i programere koji rade sa SQL bazama podataka. Kroz ovaj kurs saznaćete kako da odaberete izjavu za implementaciju transakcije programske logike, a kroz kombinaciju stručne nastave, demonstracija i praktičnih zadataka.

Više o kursu za pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Kula >>>

Kurs za Microsoft SQL Server 2012 administrator baze podataka Kula

Kurs Za Microsoft SQL Server 2012 Administrator Baze Podataka Kula, Akademija Oxford

Kurs se bavi programiranjem sistema koji se oslanjaju na SQL 2012 bazu podataka, instalacijom i administracijom Microsoft SQL 2012 servera.

Više o kursu za Microsoft SQL Server 2012 administrator baze podataka Kula >>>

Kurs za Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Kula

Kurs za Implementacija Skladištenja Podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Kula, Akademija Oxford

Kroz ovaj kurs, polaznici će se obučiti kako da implementiraju BI platformu, koja doprinosi boljim i preglednijim informacijama. Novi SQL Server, između ostalog, omogućuje brzo konvertiranje podataka u željeni format, bez obzira na vrstu i veličinu. Enterprise verzija Microsoft SQL Servera 2012 obuhvata dodatnu funkcionalnost vezanu za skladištenje podataka(Data Warehouse).

Više o kursu za Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Kula >>>

Kurs za ASP.NET Web Development Kula

Kurs za ASP.NET Web Development Kula, Akademija Oxford

Web dizajn / development, sva neophodna znanja i veštine za izradu ASP.NET sajtova od nule do pokretanja na serveru.

Više o kursu za ASP.NET Web Development Kula >>>

Kurs za Unix Kula

Kurs za Unix Kula, Akademija Oxford

Naučite da koristite Unix. Postanite kompjuterski pismeni. Ovladajte ovim popularnim operativnim sistemom. Upišite obuku za Unix. Kurs je koncipiran tako da polaznici postepeno usvajaju gradivo iz ove oblasti, koje u najkračem periodu mogu da primene.

Više o kursu za Unix Kula >>>

Kurs za Administratora Unixa Kula

Administrator Unixa Kula, Akademija Oxford

Kurs i obuka za administratora Unixa obuhvata rad sa svim verzijama Unixa. Ukoliko se odlučite da pohađate ovaj napredni kurs za Unix administratora Oxford Akademije, savladaćete programiranje Shella, korake u razvijanju softvera, upoznaćete se sa pojmovima UNIX interpretera, kao i sa arhitekturom UNIX OS.

Više o kursu za administratora Unixa Kula >>>

Kurs za Linux - Osnovni Kula

Linux Kula, Akademija Oxford

Naučite da koristite najpopularniji operativni sistem današnjice. Upište kurs i obuku za Linux koju organizuje Oxford Akademija. Pridružićete se milionima korisnika širom sveta. Prema proceni stručnjaka, rad sa Linuxom spada u najperspektivnije poslove IT sektora, koji je u globalu atraktivan i tražen. Shodno njegovom brzom razvoju, procenjuje se da će u narednih deset godina tražnja za ovakvim kadrom biti sve izraženija.

Više o kursu za Linux Kula >>>

Kurs za Administraciju Linuxa Kula

Administracija Linuxa Kula, Akademija Oxford

Tokom obuke za administratora Linuxa, polaznici će naučiti kako se izrađuju zaštitne kopije, da zaštite server od virusa, kao i hosting sajtova od virusa. koji su načini udaljenog pristupa računarima, kao i generalno, kako se obavlja konfiguracija mrežnih uređaja.

Više o kursu za administraciju Linuxa Kula >>>

Kurs za Solaris-Unix Kula

Solaris-Unix Kula, Akademija Oxford

Saznajte koje su mogućnosti Solaris operativnog sistema. Kurs za Solaris OS obuhvata uvod u Solaris Common Desktop Environment CDE , kao i osnovne radnje sa folderima i fajlovima, rad sa tekstom, štampom, kao i podešavanje Workspace-a. Nakon završene obuke za Solaris OS, polaznici će biti sposobni da samostalno rešavaju zadatke i probleme u ovom operativnom sistemu.

Više o kursu za Solaris-Unix Kula >>>

Kurs za Administraciju Solarisa Kula

Administraciju Solarisa Kula, Akademija Oxford

ZFS - Zetta File System; predstavlja najnapredniji fajl sistem u IT svetu. Ovu titulu ima pre svega, zbog svoje mogućnosti da podržava bezgranično velike hard diskove, kao i zbog svoje opcije “snapshot”. ZFS se, između ostalog, pokazao kao najbrži fajl sistem u mnogim aplikacijama.

Više o kursu za Administraciju Solarisa Kula >>>

Kurs za Facebook oglašavanje Kula

Kurs i obuka za Facebook oglašavanje Kula, Akademija Oxford

Ovaj kurs je namenjen onima koji ved poseduju svoj biznis i žele da ovladaju Facebook oglašavanjem u cilju povedanja prodaje svojih proizvoda ili usluga. Kurs je takođe namenjen i onima koji tek planiraju da pokrenu svoj posao, a nemaju dovoljno praktičnog znanja o upravljanju i promovisanju firme na ovoj društvenoj mreži.

Više o kursu za Facebook oglašavanje Kula >>>

Kurs i obuka za etičkog hakera Kula

Kurs i obuka za etičkog hakera Kula, Akademija Oxford

Pohađanjem kursa za etičkog hakera, odnosno CEH obuke (Certified Ethical Hacker), koju organizuje Akademija Oxford u svojim poslovnicama širom Srbije, svi polaznici stiču uslov za polaganje najnovije verzije ispita.

Više o kursu za etičkog hakera Kula >>>

Kurs za specijalistu virtuelne bezbednosti Kula

Kurs za specijalistu virtuelne bezbednosti Kula, Akademija Oxford

Svest o takozvanoj virtuelnoj bezbednosti, koja se primarno odnosi na adekvatno korišćenje informacija u virtuelnom svetu, je sve veća, pa ne čudi što se javilo i jedno od, možda najzanimljivijih modernih zanimanja, nazvano specijalista za virtuelnu bezbednost.

Više o kursu za specijalistu virtuelne bezbednosti Kula >>>

Obuka za IT analitičara Kula

Kurs za IT analitičara Kula, Akademija Oxford

Znanja koja usvoji na Kursu za IT analitičara kandidat bi trebalo da implementira na odgovarajući način, što će mu omogućiti da uz veštine koje poseduje obezbedi kompaniji u kojoj je zaposlen ili od koje je angažovan najbolju moguću internet prezentaciju u svakom smislu.

Više o obuci za IT analitičara Kula >>>

Obuka za Booking administratora Kula

Obuka za booking administratora Kula, Akademija Oxford

Prednosti korišćenja "booking" sajtova su zaista brojne, počev od činejnice da možete pronaći smeštaj čak i u najzabačenijim delovima sveta, pogledati slike (koje su u potpunosti verne, a trebalo bi i da su novijeg datuma), te da na propisan način izvršite uplatu, dobijete zvaničnu potvrdu rezervacije, a sve to radite iz topline svog doma.

Više o kursu za specijalistu virtuelne bezbednosti Kula >>>

Kurs za upravljanje Google Ads kampanjom Kula

Kurs za upravljanje Google Ads kampanjom Kula, Akademija Oxford

Mnogi stručnjaci iz oblasti klasičnog, ali i internet marketinga su saglasni u tvrdnji da ako određena kompanija nije prisutna na adekvatan način na internetu, onda se gotovo smatra i da ne postoji.

Više o kursu za upravljanje Google Ads kampanjom Kula >>>

Kurs za Front Desk operatera Kula

Kurs za Front Desk operatera Kula, Akademija Oxford

Kada se uzme u obzir da je prva osoba sa kojom klijent ostvaruje komunikaciju ukoliko kontaktira određenu kompaniju ili odlazi u nju upravo Front Desk operater, jasno je koliko je osoba koja obavlja taj posao važna za poslovni imidž kompanije.

Više o kurs za Front Desk operatera Kula >>>

Kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Kula

Kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Kula, Akademija Oxford

Kada uzmete u obzir činjenicu da osoba koja obavlja poslove na recepciji nekog hotela, pansiona ili hostela neizostavno mora da zna barem jedan strani jezik, a što ih više zna to bolje, te da je u stalnom kontaktu sa gostima, jasno je zbog čega se posebno vodi računa da kurs i obuka za Front Desk operatera u hotelijerstvu koju organizujemo bude na visokom nivou.

Više o kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Kula >>>

Kurs za SolidWorks Kula

Kurs za SolidWorks Kula, Akademija Oxford

SolidWorks spada među najrasprostranjenije softvere namenjene za 3D modeliranje i testiranja delova i sklopova na razne spoljne uticaje kao što su pritisak, sila, temperatura itd.

Više o kurs za SolidWorks Kula >>>

Kurs za Autodesk Inventor Kula

Kurs za Autodesk Inventor Kula, Akademija Oxford

Autodesk je prepoznatljiv po svom zaštitnom znaku AutoCAD-u, te kao takav daje i veliki kredibilitet Autodesk Inventoru.

Više o kurs za Autodesk Inventor Kula >>>

Microsoft Technology Associate Kula

Microsoft Technology Associate Kula, Akademija Oxford

Ovaj sertifikat ima za cilj da svakom zainteresovanom pojedincu koji želi da stekne međunarodno priznat sertifikat o poznavanju rada u Majkrosoft programima pruži mogućnost da to i učini, a istovremeno nije uslov za sticanje svih ostalih Microsoft sertifikata, poput MCP, MCSA ili MCSD sertifikata, ali je u svakom slučaju odličan kao početni stepenik za nastavak sticanja Microsoft sertifikata.

Više o Microsoft Technology Associate Kula >>>

Microsoft Certified Solutions Associate Kula

Microsoft Certified Solutions Associate Kula, Akademija Oxford

Nakon što kandidat stekne MTA (Microsot Technology Associate) sertifikat, koji važi za odličnu polaznu osnovu, ima mogućnost da nastavi dalje da gradi svoju profesionalnu karijeru, te da stiče i ostale sertifikate koje izdaje čuvena kompanija microsoft. Jedan od njih je i MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate), koji je vrlo dobar izbor za sve IT stručnjake.

Više o Microsoft Certified Solutions Associate Kula >>>

Microsoft Certified Solutions Expert Kula

Microsoft Certified Solutions Expert Kula, Akademija Oxford

MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) je gotovo siguran put za pronalaženje zaposlenja u najboljim IT svetskim kompanijama.

Više o Microsoft Certified Solutions Expert Kula >>>

Microsoft Certified Solutions Developer Kula

Microsoft Certified Solutions Developer Kula, Akademija Oxford

Prema zvanično dostupnim podacima, koje navodi kompanija Microsoft, MCSD sertifikat (Microsoft Certified Solutions Developer) se nalazi na visokom trećem mestu u svetu.

Više o Microsoft Certified Solutions Developer Kula >>>

Cisco sertifikati Kula

Cisco sertifikati Kula, Akademija Oxford

Akademija Oxford je Cisco test centar.

Više o Cisco sertifikatima Kula >>>

Škola stranih jezika - Kula, Akademija Oxford

Akademija Oxford Kula

Maršala Tita bb, 25230 Kula
Radnim danima: 08 - 17 h
Subotom: 09 - 14 h


 

Česta pitanja za školu računara
Škola programiranja za decu
MEĐUNARODNI ISPITI
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Sonja:

Zajedno sam sa koleginicama iz firme pohađala poslovni office kurs u vašoj školi. Sada smo uspešnije i u koraku sa mlađim kolegama.

Beograd - Nina:

Završila sam kurs za Web dizajn kod vas. Pozitivno sam iznenađena profesionalizmom i kvalitetom usluge koju pružate. Samo tako nastavite!

Voždovac - Jana:

Prijavila sam se na početni online AutoDESK kurs kod vas. sve pohvale za tu mogućnost. Pozdrav za sve!

Rakovica - Dejan:

Kod vas sam završio kurs za web programiranje koji mi je mnogo pomogao da nađem posao. hvala vam!

Slavija - Bogdan:

Pohađao sam kurs za SEO optimizaciju! Prezadovoljan sam. Super ste, samo tako nastavite!

Zvezdara - Mlađa:

Završio sam kurs programiranja C++! Dobio sam posao zahvaljujući vama!

Zemun - Nestor:

Kod vas sam upisao kurs Java programiranja, profesori su odlični i kvelitetno prenose znanje. Pozdrav!

Čukarica - Anđelija:

Nisam mogla da nađem posao dugo, a onda sam kod vas završila kurs za web dizajn i nakon stečenog znanja, bila sam u situaciji i da biram sebi posao! hvala vam, puno! najjači ste!

Stari grad - Dunja:

Završila sam kod vas poslovni kurs Office! Puno mi je pomoglo u poslu a i u privatnom životu!

Palilula - Marko:

Prijavio sam se za kurs pravljenja igrica i za sad sam prezadovoljan! Posle ovog upisujem i drugi kurs! Odlični ste!

Savski venac - Nenad:

Drugar i ja smo završili kod vas kurs za WEB programiranje! Otvorili smo našu sopstvenu firmu i razvili posao. Sve pohvale za vas!

Vračar - Marija:

Raspitivala sam se za kurs grafičkog dizajna. Većina prijatelja mi je preporučilo vas. Upisala sam se i završila kurs. I sada vas ja preporučujem drugima jer ste stvarno najbolji!!!

Barajevo - Veljko:

Na arhitektonskom fakultetu mi je bilo neophodno znanje Auto CAD - a, upisao sam se na vaš kurs i sada sam najbolji u grupi. Hvala vam puno!

Grocka - Dragana:

Završila sam MC office kod vas. Izuzetno sam zadovoljna cenom i znanjem koje sam stekla. Vidimo se ponovo na nekom novom kursu!

Lazarevac - Petar:

Zahvaljujući Akademiji Oxford stekao sam potrebno znanje iz oblasti Web dizajna! Šta da vam kazem, prezadovoljan sam!

Mladenovac - Peda:

Preporučujem vašu školu za sve koji imaju interesovanja iz oblasti programiranja, jer ste zaista najbolji! Pozdrav Peda

Sopot - Milena:

Prošle godine sam završila kurs za programiranje igrica u vašoj školi i odmah nakon toga pronašla posao! Hvala puno!

Surčin Pavle:

Upisao sam kurs za grafički dizajn i mogu da pohvalim profesora kao i samu školu, jer su moderni, prate sve trendove iz ove oblasti, a ja sam stekao neophodno znanje. Pozdrav svima!