Škola računara, IT kursevi Surčin

Nešto više od 18 000 stanovnika naseljava beogradsku opštinu Surčin, a na osnovu dostupnih podataka broj stanovnika se povećava.

Od 1955. godine je ovo gradsko naselje u sklopu beogradskog administrativnog područja, a sasvim sigurno da je najpoznatija institucija u Surčinu, aerodrom "Nikola Tesla". U samom gradskom naselju živi blizu 11 000 stanovnika, a razvijena je privreda i poljoprivreda, kao i uslužna i trgovinska delatnost. Svim stanovnicima tog gradskog naselja se nudi mogućnost i da pohađaju neku od edukacija, koje u svojoj ponudi ima škola računara Surčin.

S obzirom na to da se radi o zvanično akreditovanoj obrazovnoj instituciji, to podrazumeva da svaki polaznik izabranog kursa dobija pravno validan sertifikat. Upravo uz pomoć tog dokumenta on može dokazati nivo svojih kvalifikacija u izabranoj oblasti, a kada bude vršio prijavu za određeno radno mesto. Isto tako se podrazumeva da su ti sertifikati upisivi u radni dosije svakog kandidata, a koji on ima u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje.


Inače, kada se pominje škola računara Surčin, IT kursevi i obuke koje ona organizuje se sprovode na dva nivoa, uzevši u obzir da postoje edukacije za početnike i za one kandidate, koji žele da se upoznaju sa korišćenjem konkretnih programa na naprednom nivou.

Kako kurs i obuka za PowerPoint, odnosno za rad sa bazama podataka, a uz korišćenje programa Access, tako je u ponudi i edukacija za Joomla 3.0 i Wordpress.

Zainteresovani imaju mogućnost da steknu adekvatno znanja vezano za SEO optimizaciju, a ponudom su obuhvaćene i obuke i kursevi za izradu igrica u Flash - u, te za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta. Takođe se sprovode i edukacije za upravljanje i održavanje Windows 8, a na raspolaganju je i obuka i kurs za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća.

TESTOVI


Ukoliko neko želi da nauči kako se kreiraju dinamički sajtovi, ali i web servisi i web aplikacije, u ponudi je i kurs za ASP.NET web development.

Naglašavamo da imaju mogućnost da se upoznaju sa radom i administracijom različitih operativnih sistema svi koji to žele, uzevši u obzir da su u ponudi IT kursevi za Unix, Solaris Unix i Linux.

Osim toga, škola računara Surčin organizuje i edukaciju, tokom koje zainteresovani uče kako funkcioniše Facebook oglašavanje, odnosno na koji način se vrši upravljanje AdWords kampanjom.Mogućnost da postanu vlasnici sertifikata za zanimanje booking administrator (booking.com) i za IT analitičara imaju svi, koji to žele, jer se i te specijalizovane edukacije nalaze u ponudi ove obrazovne institucije.

Da bi polaznicima bilo omogućeno da nauče kako funkcionišu različiti serveri, odnosno kako se njima administrira i rešavaju brojni problemi, organizuju se i kursevi i obuke za Windows server 2008 i za Windows server 2012.

Izuzev pojedinačnih kurseva za različite oblasti, u ponudi su i paketi, u okviru kojih se pojedincima nudi prilika da nauče kako se koristi više programa.

Posebno moraju biti izdvojeni IT kursevi koji su usmereni na rad sa Windows operativnim sistemom, odnosno sa programima Microsoft Word i Excel, te oni koji nude zainteresovanima priliku da nauče kako se koristi internet. Osim pojedinačnih obuka za svaku od navedenih tema, u ponudi je i kurs i obuka Microsoft poslovni office paket.

Posebno mora biti istaknuta informacija da kada je u pitanju škola računara Surčin, IT kursevi obrađuju i oblast web dizajna, odnosno web programiranja. Svakako je ponuđena opcija da se sa programima Adobe Dreamweaver, Adobe Flash i Adobe Fireworks, odnosno sa programskim jezicima HTML, CSS jQuery kroz pojedinačne edukacije zainteresovani na osnovnom, odnosno početnom i naprednom nivou upoznaju, ali je svakako u ponudi i paket za web dizajn, te paket za web programiranje.

Ko god poželi, može se odlučiti i za sticanje znanja u oblasti programiranja, u kom slučaju ima mogućnost da nauči da koristi programske jezike Delphi i Python, te da se upozna sa programiranjem C i C++, ali i da stekne sve ostala znanja koja su za navedenu oblast vezana. Kao i za prethodno pomenute oblasti, tako i ovde važi pravilo da se obuke i kursevi programiranja organizuju za početnike i za napredne polaznike.

Svakako treba naglasiti i to da škola računara Surčin organizuje i Autodesk kurseve, tako da pojedinci mogu naučiti da koriste Autodesk Maya, zatim 3D Studio Max i AutoCAD 2D, odnosno AutoCAD 3D i Autodesk Inventor.

Pored obuke za CorelDRAW, u ponudi je i obuka i kurs za Adobe Illustrator, zatim Adobe Photoshop i za Adobe InDesign, a podrazumeva se da je u ponudi i specijalni paket za grafički dizajn, što omogućuje zainteresovanima da steknu znanja vezano za sva tri navedena programa.

Često kada se pomene škola računara Surčin, IT kursevi budu prva asocijacija, ali treba pomenuti da je ta obrazovna institucija sertifikovana i za sprovođenje specijalnih ispita, koji omogućuju zainteresovanima da postanu vlasnici kako malog ECDL indeksa (European Computer Driving Licence), tako i velikog. S obzirom na to da su zahtevi, koji se stavljaju pred kandidate u tom smislu specifični, njima se svakako savetuje da pohađaju pripremnu nastavu, koju ova škola takođe organizuje kada je potrebno. Bitno je naglasiti da pohađanje pripremne nastave nije navedeno kao obaveza za izlazak na ove ispite, već se jednostavno preporučuje, a zarad što bolje pripreme.

U skladu sa aktuelnim pravilima, svi IT kursevi i obuke se organizuju ili na uobičajen način, to jest u prostorijama škole ili online, što znači da prijavljeni ima mogućnost izbora između te dve opcije. Isto tako bi trebalo da se opredeli i između mogućnosti da nastavu pohađa individualno, zatim u grupi ili u paru, jer svaka obuka i kurs računara može da bude organizovana kako kroz individualnu i grupnu, tako isto i kroz poluindividualnu nastavu.

Od svakog zainteresovanog se očekuje da osnovne podatke dostavi ili na mejl ili ih izdiktira direktno zaposlenima u školi, odnosno putem telefona. Takođe je obavezan i da lično bude prisutan, kada se organizuje upis, kao i da priloži adekvatnu dokumentaciju, o čemu će neposredno pre toga biti informisan.


Poslovni Office Kurs Surčin

Poslovni Office Kurs Surčin, Akademija Oxford

Obuka za poslovni kurs trаje mesec dana i ima ukupno 48 školska čаsa. Grupe su male i imaju najviše 5 - 7 polaznika.

Više za kurs i obuku za poslovni Office kurs Surčin >>>

Kurs za Web Dizajn Surčin

Kurs za Web Dizajn Surčin, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za Web dizajn - od početnih do naprednih. Svi kursevi podrazumevaju rad u nekom programu iz Adobe paketa. Za svaki od ovih kurseva potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru. Kursevi mogu biti individualni i grupni. Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se može korigovati u skladu sa dogovorom.

Više za kurs i obuku za web dizajn Surčin >>>

Kurs za Web Programiranje Surčin

Kurs za Web Programiranje Surčin, Akademija Oxford

S obzirom da je danas sve više popularna oblast WEB dizajna, kako vezano za crtanje i kreiranje sajtova u programima poput Adobe Photoshop-a i Adobe Illustrator-a, jednako važan deo ove oblasti je i kodiranje nacrtanog sajta, tj. sprovođenje crteža u LIVE oblik koji de biti dostupan svim onlajn korisnicima.

Više za kurs za Web programiranje Surčin >>>

Kurs za Grafički Dizajn Surčin

Kurs za Grafički Dizajn Surčin, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi Vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za grafički dizajn - od početnih do naprednih. Svi kursevi podrazumevaju rad u nekom programu iz Adobe paketa.

Više za kurs za grafički dizajn Surčin >>>

AutoDesk Kursevi Surčin

AutoDesk Kursevi Surčin, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za takozvani autodesk softver - od početnih do naprednih.

Više za AutoDesk kurseve Surčin >>>

Kurs za SEO Surčin

Kurs za SEO Surčin, Akademija Oxford

Kurs SEO (Search engine optimization) - Optimizacija sajta za Google trаje dve nedelje i ima ukupno 12 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 9 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs za SEO Surčin >>>

Kurs Programiranja Surčin

Kurs Programiranja Surčin, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za programiranje. Za svaki od ovih kurseva potrebno je osnovno poznvanje rada na računaru. Kursevi mogu biti individualni i grupni.

Više za kurs programiranja Surčin >>>

Kurs za Pravljenje Igrica u Flashu Surčin

Kurs za Pravljenje Igrica u Flashu Surčin, Akademija Oxford

Kurs za pravljenje igrica za Android i iPhone u Flash-u trаje mesec dana i ima ukupno 21 školskih čаsova. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs za pravljenje igrica u Flashu Surčin >>>

Kurs za Administraciju Windows Servera 2008 Surčin

Kurs za Administraciju Windows Servera 2008 Surčin, Akademija Oxford

Cilj kursa za administraciju Windows 2008 je upoznavanje polaznika sa procesima instaliranja, konfiguracije i administracije ovog operativnog sistema za serverske platforme. U širokom opusu administratorskih alatki koje se koriste sa Windows serverom, mnoge od njih nude grafički interfejs, a dve nove su Configuration Tasks Wizard i Server Manager .

Više o kursu za Administraciju Windows Servera 2008 Surčin >>>

Kurs za Administraciju Windows Servera 2012 Surčin

Kurs za Administraciju Windows Servera 2012 Surčin, Akademija Oxford

Nakon ovog modula kursa za administraciju kursa za Windows servere 2012, polaznici će biti u stanju da opišu važne karakteristike i funkcionalnost Windows servera 2012, da samostalno obavljaju zadatke podešavanja ovog servera, i da izvrše raspoređivanje Windows usluga primene.

Više o kursu za Administraciju Windows Servera 2012 Surčin >>>

Kurs za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Surčin

Kurs za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Surčin, Akademija Oxford

Instalacijau i održavanje Windows servera 2012 obavlja administrator. Održavanje, pored ostalog, podrazumeva i ažuriranje slike sistema, kao i svih uvedenih servisa. U okviru kursa, biće reči o konfigurisanju i održavanju slike sistema, kao i o alatkama koje omogućavaju automatizaciju instalacija, o onima koje su zadužene za automatizaciju ažuriranja servera zvaničnim ispravkama, kao i o alatkama za ažuriranje softvera.

Više o kursu za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Surčin >>>

Kurs za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Surčin

Kurs za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Surčin, Akademija Oxford

Nakon ove obuke, polaznici će biti spremni da održavaju mreže pod Microsoft Windows serverskom platformom. Obuka se sastoji iz više faza, a neke od njih su: Konfigracija naprednih mreža servisa, konfiguracija naprednih storage servisa, zaštita pristupa fajlovima uz pomoć DAC, planiranje i implementacija domena i lokacija, kao i generalne implementacije.

Više o kursu za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Surčin >>>

Kurs i obuka za projektovanje i implementaciju serverske infrastrukture Surčin

Projektovanje i Implementacija Serverske Infrastrukture Surčin, Akademija Oxford

Kurs je podeljen u više faza, koje su predstavljene kroz niz lekcija. Na samom početku, polaznicima se predstavlja planiranje servera za nadogradnju i migracije. U ovom segmentu se kandidati obučavaju kako se pravi plan virtualizacije, servera za nadogradnju, kao i strategije o migracijama.

Više o kursu za Projektovanje i Implementaciju Serverske Infrastrukture Surčin >>>

Kurs i obuka za implementaciju napredne serverske infrastrukture Surčin

Implementacija Napredne Serverske Infrastrukture Surčin, Akademija Oxford

Cilj ovog Microsoft kursa je da Vas uvode u svet vizuelizacije, i ukaže na to kako se, uz pomoć System Center 2012 održava, ali i automatizuje održavanje više Windows servera 2012 odjednom. Ova obuka namenjena je administratorima koji već imaju iskustva u ovoj oblasti, kao i onima koji žele da steknu nova znanja.

Više o kursu za Implementaciju Napredne Serverske Infrastrukture Surčin >>>

Kurs za Microsoft SharePoint 2010 razvoj aplikacija Surčin

Microsoft SharePoint 2010 Surčin, Akademija Oxford

SharePoint je profesionalno rešenje kojem je krajnji cilj povezivanje ljudi, timova i informacija, kojim se podiže produktivnost poslovanja. U okviru kursa i obuke za Microsofft SharePoint 2010 razvoj aplikacija, naučićete kako da kreirate internet sajtove i delite informacije.

Više o kursu za Microsoft SharePoint 2010 Surčin >>>

Kurs za Podešavanje i Instalaciju Windows 7 za Klijente Surčin

Kurs za Podesavanje i Instalaciju Windows 7 Za Klijente Surčin, Akademija Oxford

Kurs i obuka za instaliranje i podešavanje Windows 7 vodi vas korak po korak kroz proces instaliranja ovog operativnog sistema. Kako se podešava Windows, kako se radi Windows update, i čemu on služi, samo su neke od smernica, koje će se obradjivati u ovom kursu.

Više o kursu za podesavanje i instalaciju Windows 7 za klijente Surčin >>>

Kurs za upravljanje i održavanje Windows 8 Surčin

Kurs za Upravljanje i Održavanje Windows 8 Surčin, Akademija Oxford

U ovom kursu predstavljene su osnovne karakteristike Windows 8 operativnog sistema, kao i njegove glavne komponente. Akcenat je na razlici u odnosu na Windows 7 operativni sistem, na njegovim prednostima i novitetima. Nakon ovog kursa, polaznici će biti osposobljeni da samoostalno administriraju Windows 8 računare na mreži.

Više o kursu za upravljanje i održavanje Windows 8 Surčin >>>

Kurs za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća Surčin

Kurs za Podršku i Rešavanje Problema Windows 7 za Preduzeća Surčin, Akademija Oxford

Windows 7 Enterprice koristi se samo za kompaniije sa kojima Microsoft ima posebne softverske ugovore. Ova verzija poseduje posebne alate poput višejezičke podrške (Multilingual User Interface-MUI), BitLocker enkricije i podrške za Unix aplikacije.

Više o kursu za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća Surčin >>>

Kurs za realizaciju i upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom Windows Server 2008 R2 Surčin

Kurs Za Realizaciju I Upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom

	Windows Server 2008 R2 Surčin, Akademija Oxford

Microsoft Desktop virtualizacija rešenje koristi najviše kompanijama kako bi umanjile svoje troškove, povećale ažurnost i omogućile neometani pristup, kao i povećale bezbednost. Desktop Virtualizacija im nudi širu ponudu različitih modela, kada je povezanost zaposlenih u kompaniji u pitanju. Virtuelne Desktop Infrastrukture (VDI) omogućavaju organizacijama da centralno upravljaju korisničkim profilima, i da pružaju personalne profile za krajnje korisnike.

Više o kursu za realizaciju i upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom Windows Server 2008 R2 Surčin >>>

Kurs za održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka Surčin

Kurs Za Održavanje Microsoft Sql Server 2008 Baze Podataka Surčin, Akademija Oxford

SQL Server poseduje moćnu bazu podataka. Ovaj kurs upoznaje polaznike sa osobinama i karakterstikama Misrosoft SQL Server 2008 Database. Predstavlja im se Arhitektura SQL Server okruženja, baze podataka, upravljanje resursima, sa posebnim akcentom na kreiranje i održavanje baze podataka.

Više o kursu za održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka Surčin >>>

Kurs za pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Surčin

Kurs Za Pisanje Upita Korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Surčin, Akademija Oxford

Predstavlja bitnu veštinu za profesionalce baze podataka i programere koji rade sa SQL bazama podataka. Kroz ovaj kurs saznaćete kako da odaberete izjavu za implementaciju transakcije programske logike, a kroz kombinaciju stručne nastave, demonstracija i praktičnih zadataka.

Više o kursu za pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Surčin >>>

Kurs za Microsoft SQL Server 2012 administrator baze podataka Surčin

Kurs Za Microsoft SQL Server 2012 Administrator Baze Podataka Surčin, Akademija Oxford

Kurs se bavi programiranjem sistema koji se oslanjaju na SQL 2012 bazu podataka, instalacijom i administracijom Microsoft SQL 2012 servera.

Više o kursu za Microsoft SQL Server 2012 administrator baze podataka Surčin >>>

Kurs za Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Surčin

Kurs za Implementacija Skladištenja Podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Surčin, Akademija Oxford

Kroz ovaj kurs, polaznici će se obučiti kako da implementiraju BI platformu, koja doprinosi boljim i preglednijim informacijama. Novi SQL Server, između ostalog, omogućuje brzo konvertiranje podataka u željeni format, bez obzira na vrstu i veličinu. Enterprise verzija Microsoft SQL Servera 2012 obuhvata dodatnu funkcionalnost vezanu za skladištenje podataka(Data Warehouse).

Više o kursu za Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Surčin >>>

Kurs za ASP.NET Web Development Surčin

Kurs za ASP.NET Web Development Surčin, Akademija Oxford

Web dizajn / development, sva neophodna znanja i veštine za izradu ASP.NET sajtova od nule do pokretanja na serveru.

Više o kursu za ASP.NET Web Development Surčin >>>

Kurs za Unix Surčin

Kurs za Unix Surčin, Akademija Oxford

Naučite da koristite Unix. Postanite kompjuterski pismeni. Ovladajte ovim popularnim operativnim sistemom. Upišite obuku za Unix. Kurs je koncipiran tako da polaznici postepeno usvajaju gradivo iz ove oblasti, koje u najkračem periodu mogu da primene.

Više o kursu za Unix Surčin >>>

Kurs za Administratora Unixa Surčin

Administrator Unixa Surčin, Akademija Oxford

Kurs i obuka za administratora Unixa obuhvata rad sa svim verzijama Unixa. Ukoliko se odlučite da pohađate ovaj napredni kurs za Unix administratora Oxford Akademije, savladaćete programiranje Shella, korake u razvijanju softvera, upoznaćete se sa pojmovima UNIX interpretera, kao i sa arhitekturom UNIX OS.

Više o kursu za administratora Unixa Surčin >>>

Kurs za Linux - Osnovni Surčin

Linux Surčin, Akademija Oxford

Naučite da koristite najpopularniji operativni sistem današnjice. Upište kurs i obuku za Linux koju organizuje Oxford Akademija. Pridružićete se milionima korisnika širom sveta. Prema proceni stručnjaka, rad sa Linuxom spada u najperspektivnije poslove IT sektora, koji je u globalu atraktivan i tražen. Shodno njegovom brzom razvoju, procenjuje se da će u narednih deset godina tražnja za ovakvim kadrom biti sve izraženija.

Više o kursu za Linux Surčin >>>

Kurs za Administraciju Linuxa Surčin

Administracija Linuxa Surčin, Akademija Oxford

Tokom obuke za administratora Linuxa, polaznici će naučiti kako se izrađuju zaštitne kopije, da zaštite server od virusa, kao i hosting sajtova od virusa. koji su načini udaljenog pristupa računarima, kao i generalno, kako se obavlja konfiguracija mrežnih uređaja.

Više o kursu za administraciju Linuxa Surčin >>>

Kurs za Solaris-Unix Surčin

Solaris-Unix Surčin, Akademija Oxford

Saznajte koje su mogućnosti Solaris operativnog sistema. Kurs za Solaris OS obuhvata uvod u Solaris Common Desktop Environment CDE , kao i osnovne radnje sa folderima i fajlovima, rad sa tekstom, štampom, kao i podešavanje Workspace-a. Nakon završene obuke za Solaris OS, polaznici će biti sposobni da samostalno rešavaju zadatke i probleme u ovom operativnom sistemu.

Više o kursu za Solaris-Unix Surčin >>>

Kurs za Administraciju Solarisa Surčin

Administraciju Solarisa Surčin, Akademija Oxford

ZFS - Zetta File System; predstavlja najnapredniji fajl sistem u IT svetu. Ovu titulu ima pre svega, zbog svoje mogućnosti da podržava bezgranično velike hard diskove, kao i zbog svoje opcije “snapshot”. ZFS se, između ostalog, pokazao kao najbrži fajl sistem u mnogim aplikacijama.

Više o kursu za Administraciju Solarisa Surčin >>>

Kurs za Facebook oglašavanje Surčin

Kurs i obuka za Facebook oglašavanje Surčin, Akademija Oxford

Ovaj kurs je namenjen onima koji ved poseduju svoj biznis i žele da ovladaju Facebook oglašavanjem u cilju povedanja prodaje svojih proizvoda ili usluga. Kurs je takođe namenjen i onima koji tek planiraju da pokrenu svoj posao, a nemaju dovoljno praktičnog znanja o upravljanju i promovisanju firme na ovoj društvenoj mreži.

Više o kursu za Facebook oglašavanje Surčin >>>

Kurs i obuka za etičkog hakera Surčin

Kurs i obuka za etičkog hakera Surčin, Akademija Oxford

Pohađanjem kursa za etičkog hakera, odnosno CEH obuke (Certified Ethical Hacker), koju organizuje Akademija Oxford u svojim poslovnicama širom Srbije, svi polaznici stiču uslov za polaganje najnovije verzije ispita.

Više o kursu za etičkog hakera Surčin >>>

Kurs za specijalistu virtuelne bezbednosti Surčin

Kurs za specijalistu virtuelne bezbednosti Surčin, Akademija Oxford

Svest o takozvanoj virtuelnoj bezbednosti, koja se primarno odnosi na adekvatno korišćenje informacija u virtuelnom svetu, je sve veća, pa ne čudi što se javilo i jedno od, možda najzanimljivijih modernih zanimanja, nazvano specijalista za virtuelnu bezbednost.

Više o kursu za specijalistu virtuelne bezbednosti Surčin >>>

Obuka za IT analitičara Surčin

Kurs za IT analitičara Surčin, Akademija Oxford

Znanja koja usvoji na Kursu za IT analitičara kandidat bi trebalo da implementira na odgovarajući način, što će mu omogućiti da uz veštine koje poseduje obezbedi kompaniji u kojoj je zaposlen ili od koje je angažovan najbolju moguću internet prezentaciju u svakom smislu.

Više o obuci za IT analitičara Surčin >>>

Obuka za Booking administratora Surčin

Obuka za booking administratora Surčin, Akademija Oxford

Prednosti korišćenja "booking" sajtova su zaista brojne, počev od činejnice da možete pronaći smeštaj čak i u najzabačenijim delovima sveta, pogledati slike (koje su u potpunosti verne, a trebalo bi i da su novijeg datuma), te da na propisan način izvršite uplatu, dobijete zvaničnu potvrdu rezervacije, a sve to radite iz topline svog doma.

Više o kursu za specijalistu virtuelne bezbednosti Surčin >>>

Kurs za upravljanje Google Ads kampanjom Surčin

Kurs za upravljanje Google Ads kampanjom Surčin, Akademija Oxford

Mnogi stručnjaci iz oblasti klasičnog, ali i internet marketinga su saglasni u tvrdnji da ako određena kompanija nije prisutna na adekvatan način na internetu, onda se gotovo smatra i da ne postoji.

Više o kursu za upravljanje Google Ads kampanjom Surčin >>>

Kurs za Front Desk operatera Surčin

Kurs za Front Desk operatera Surčin, Akademija Oxford

Kada se uzme u obzir da je prva osoba sa kojom klijent ostvaruje komunikaciju ukoliko kontaktira određenu kompaniju ili odlazi u nju upravo Front Desk operater, jasno je koliko je osoba koja obavlja taj posao važna za poslovni imidž kompanije.

Više o kurs za Front Desk operatera Surčin >>>

Kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Surčin

Kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Surčin, Akademija Oxford

Kada uzmete u obzir činjenicu da osoba koja obavlja poslove na recepciji nekog hotela, pansiona ili hostela neizostavno mora da zna barem jedan strani jezik, a što ih više zna to bolje, te da je u stalnom kontaktu sa gostima, jasno je zbog čega se posebno vodi računa da kurs i obuka za Front Desk operatera u hotelijerstvu koju organizujemo bude na visokom nivou.

Više o kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Surčin >>>

Kurs za SolidWorks Surčin

Kurs za SolidWorks Surčin, Akademija Oxford

SolidWorks spada među najrasprostranjenije softvere namenjene za 3D modeliranje i testiranja delova i sklopova na razne spoljne uticaje kao što su pritisak, sila, temperatura itd.

Više o kurs za SolidWorks Surčin >>>

Kurs za Autodesk Inventor Surčin

Kurs za Autodesk Inventor Surčin, Akademija Oxford

Autodesk je prepoznatljiv po svom zaštitnom znaku AutoCAD-u, te kao takav daje i veliki kredibilitet Autodesk Inventoru.

Više o kurs za Autodesk Inventor Surčin >>>

Microsoft Technology Associate Surčin

Microsoft Technology Associate Surčin, Akademija Oxford

Ovaj sertifikat ima za cilj da svakom zainteresovanom pojedincu koji želi da stekne međunarodno priznat sertifikat o poznavanju rada u Majkrosoft programima pruži mogućnost da to i učini, a istovremeno nije uslov za sticanje svih ostalih Microsoft sertifikata, poput MCP, MCSA ili MCSD sertifikata, ali je u svakom slučaju odličan kao početni stepenik za nastavak sticanja Microsoft sertifikata.

Više o Microsoft Technology Associate Surčin >>>

Microsoft Certified Solutions Associate Surčin

Microsoft Certified Solutions Associate Surčin, Akademija Oxford

Nakon što kandidat stekne MTA (Microsot Technology Associate) sertifikat, koji važi za odličnu polaznu osnovu, ima mogućnost da nastavi dalje da gradi svoju profesionalnu karijeru, te da stiče i ostale sertifikate koje izdaje čuvena kompanija microsoft. Jedan od njih je i MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate), koji je vrlo dobar izbor za sve IT stručnjake.

Više o Microsoft Certified Solutions Associate Surčin >>>

Microsoft Certified Solutions Expert Surčin

Microsoft Certified Solutions Expert Surčin, Akademija Oxford

MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) je gotovo siguran put za pronalaženje zaposlenja u najboljim IT svetskim kompanijama.

Više o Microsoft Certified Solutions Expert Surčin >>>

Microsoft Certified Solutions Developer Surčin

Microsoft Certified Solutions Developer Surčin, Akademija Oxford

Prema zvanično dostupnim podacima, koje navodi kompanija Microsoft, MCSD sertifikat (Microsoft Certified Solutions Developer) se nalazi na visokom trećem mestu u svetu.

Više o Microsoft Certified Solutions Developer Surčin >>>

Cisco sertifikati Surčin

Cisco sertifikati Surčin, Akademija Oxford

Akademija Oxford je Cisco test centar.

Više o Cisco sertifikatima Surčin >>>

Škola stranih jezika - Surčin, Akademija Oxford

Akademija Oxford Surčin

Vojvođanska BB, 11271 Surčin
Radnim danima: 08 - 17 h
Subotom: 09 - 14 h


 

Česta pitanja za školu računara
Škola programiranja za decu
MEĐUNARODNI ISPITI
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Sonja:

Zajedno sam sa koleginicama iz firme pohađala poslovni office kurs u vašoj školi. Sada smo uspešnije i u koraku sa mlađim kolegama.

Beograd - Nina:

Završila sam kurs za Web dizajn kod vas. Pozitivno sam iznenađena profesionalizmom i kvalitetom usluge koju pružate. Samo tako nastavite!

Voždovac - Jana:

Prijavila sam se na početni online AutoDESK kurs kod vas. sve pohvale za tu mogućnost. Pozdrav za sve!

Rakovica - Dejan:

Kod vas sam završio kurs za web programiranje koji mi je mnogo pomogao da nađem posao. hvala vam!

Slavija - Bogdan:

Pohađao sam kurs za SEO optimizaciju! Prezadovoljan sam. Super ste, samo tako nastavite!

Zvezdara - Mlađa:

Završio sam kurs programiranja C++! Dobio sam posao zahvaljujući vama!

Zemun - Nestor:

Kod vas sam upisao kurs Java programiranja, profesori su odlični i kvelitetno prenose znanje. Pozdrav!

Čukarica - Anđelija:

Nisam mogla da nađem posao dugo, a onda sam kod vas završila kurs za web dizajn i nakon stečenog znanja, bila sam u situaciji i da biram sebi posao! hvala vam, puno! najjači ste!

Stari grad - Dunja:

Završila sam kod vas poslovni kurs Office! Puno mi je pomoglo u poslu a i u privatnom životu!

Palilula - Marko:

Prijavio sam se za kurs pravljenja igrica i za sad sam prezadovoljan! Posle ovog upisujem i drugi kurs! Odlični ste!

Savski venac - Nenad:

Drugar i ja smo završili kod vas kurs za WEB programiranje! Otvorili smo našu sopstvenu firmu i razvili posao. Sve pohvale za vas!

Vračar - Marija:

Raspitivala sam se za kurs grafičkog dizajna. Većina prijatelja mi je preporučilo vas. Upisala sam se i završila kurs. I sada vas ja preporučujem drugima jer ste stvarno najbolji!!!

Barajevo - Veljko:

Na arhitektonskom fakultetu mi je bilo neophodno znanje Auto CAD - a, upisao sam se na vaš kurs i sada sam najbolji u grupi. Hvala vam puno!

Grocka - Dragana:

Završila sam MC office kod vas. Izuzetno sam zadovoljna cenom i znanjem koje sam stekla. Vidimo se ponovo na nekom novom kursu!

Lazarevac - Petar:

Zahvaljujući Akademiji Oxford stekao sam potrebno znanje iz oblasti Web dizajna! Šta da vam kazem, prezadovoljan sam!

Mladenovac - Peda:

Preporučujem vašu školu za sve koji imaju interesovanja iz oblasti programiranja, jer ste zaista najbolji! Pozdrav Peda

Sopot - Milena:

Prošle godine sam završila kurs za programiranje igrica u vašoj školi i odmah nakon toga pronašla posao! Hvala puno!

Surčin Pavle:

Upisao sam kurs za grafički dizajn i mogu da pohvalim profesora kao i samu školu, jer su moderni, prate sve trendove iz ove oblasti, a ja sam stekao neophodno znanje. Pozdrav svima!