Škola računara, IT kursevi Temerin

Nešto manje od 20 000 stanovnika naseljava ovo gradsko naselje, koje teritorijalno pripada Južnobačkom okrugu.

Svega oko 20 kilometara je Temerin udaljen od Novog Sada, a prosečna starost stanovnika tog naselja se kreće između 38 i 42 godine.

Osim proizvodnje i prometa robe, od privrednih grana su razvijene transportne i uslužne, tako da su stanovnici pomenutog grada uglavnom zaposleni u oblasti trgovine i ugostiteljstva, mada je razvijena i zanatska, zdravstvena i uslužna delatnost, kao i transportna. Sa tim u vezi je dobro pomenuti da postoji i škola računara Temerin, u kojoj nastavu mogu pohađati svi koji su zainteresovani da steknu zvanično priznat sertifikat o poznavanju određenog programskog jezika ili programa, što će im pomoći da poboljšaju svoje profesionalne kvalifikacije.


Zapravo se svi IT kursevi i obuke računara organizuju na dva nivoa, pa je nastava prilagođena i početnicima i onim polaznicima, koji su već imali prilike da steknu određena znanja u konkretnoj oblasti, a sada je potrebno da ih nadograde.

Inače je od strane zvaničnih institucija upravo škola računara Temerin ovlašćena da sve navedene edukacije i organizuje, tako da svakom polazniku izdaje sertifikat o pohađanju nastave, koji je zvanično priznat. Zato i napominjemo da njega kandidati mogu ili upisati u svoj radni dosije, a u slučaju da su ga prethodno otvorili pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili jednostavno, njime potvrditi poznavanje određene oblasti, te se svakako podrazumeva da bi trebalo informaciju o posedovanju tog sertifikata da navedu u svojoj radnoj biografiji.

Ne samo da su u ponudi obuke i kursevi za Microsoft Word i Microsoft Excel, već zainteresovani mogu da nauče da koriste Windows operativni sistem i internet. A osim mogućnosti pohađanja svakog navedenog kursa pojedinačno, ova škola nudi i Microsoft poslovni Office paket, kojom prilikom se u okviru jedne obuke zainteresovanima pruža prilika da steknu znanja iz svih navedenih oblasti.

TESTOVI


Naravno da se u ponudi nalazi i kurs i obuka za Access i PowerPoint, a dostupne su i one edukacije, koje se bave tematikom vezano za korišćenje Windows servera 2008 i Windows servera 2012.

Kada je u pitanju škola računara Temerin, IT kursevi i obuke koje ona ima u ponudi su vezani i za programiranje, tako da zainteresovani osim savladavanja Python i Delphi programskih jezika, imaju mogućnost da nauče kako funkcionise Visual Basic, zatim C i C++. Takođe se sprovode i edukacije za Java, zatim JavaScript i Java Web Service, a ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs PHP za izradu aplikacija za web, te za mySQL baze podataka, kao i za rad sa bazama podataka u NET aplikacijama i ostale.

Uz to što mogu da nauče kako funkcioniše podešavanje i instalacija Windows 7 za klijenta, zainteresovani imaju priliku da pohađaju i kurs, tokom koga mogu da saznaju po kom principu se vrši upravljanje i održavanje Windows 8, te kako funkcioniše podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća.Ova specijalizovana obrazovna institucija organizuje i edukaciju za ASP.NET web development, a dostupni su i IT kursevi i obuke za Linux, Solaris Unix i Unix.

Ko god ima interesovanja, može naučiti kako funkcioniše SEO optimizacija, a u ponudi je i obuka i kurs za izradu igrica u Flash - u.

Podrazumeva se da je oblast grafičkog dizajna, isto tako obuhvaćena ponudom, a osim mogućnosti da tokom pojedinačnih edukacija nauče kako funkcioniše rad u programima Adobe inDesign, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator, polaznici se mogu opredeliti i za paket za grafički dizajn, što je specifična edukacija, jer se obrađuju sva tri programa.

Još bi trebalo pomenuti i to da su dostupne AutoDesk obuke i kursevi, tako da zainteresovani mogu steći znanja o korišćenju programa AutoCAD 2 D i AutoCAD 3 D, odnosno AutoDesk Maya, te AutoDesk Inventor i 3D Studio Max.

Na koji način funkcioniše Facebook oglašavanje, odnosno kako se pravilno upravlja AdWords kampanjom su teme specijalizovanih obuka, a ko god to želi, svakako ima priliku da pohađa edukaciju, nakon koje postaje vlasnik sertifikata za zanimanje Booking administrator (booking.com), kao i za zvanje IT analitičar.

Potrebno je pomenuti i to da je dostupan kurs i obuka za Solidworks, kao i za CorelDraw, odnosno Wordpress i Joomla 3.0.

Oblast web dizajna, kao i web programiranja su, isto tako u ponudi, a škola računara Temerin organizuje kako pojedinačne edukacije za Adobe Flash, Adobe Fireworks i Adobe Dreamweaver, odnosno HTML, CSS i jQuery, tako i specijalizovane pakete za web programiranje i web dizajn.

Sasvim je svejedno koju edukaciju polaznik želi da pohađa, jer se svakako od njega zahteva da najpre izvrši zvaničnu prijavu. Tom prilikom bi trebalo osnovne informacije o sebi, poput imena i prezimena, kontakt podataka i datuma rođenja ili da pošalje na mejl adresu ili da direktno izdiktira osoblju škole lično, odnosno putem telefona, a tokom radnog vremena.

Sve dodatne informacije o postupku upisa će biti na vreme dostavljene prijavljenima, a svakako će ih zaposleni obavestiti i o dokumentima koja bi trebalo da prilože na dan upisa.

Neophodno je da se svako ko je zainteresovan za pohađanje ovih obuka odluči kako će nastavu pratiti, s obzirom na to da škola računara Temerin u ponudi ima i onlajn i klasičan pristup predavanjima, a da se predviđa kako praćenje časova u grupi, tako isto i u okviru poluindividualne, te individualne nastave.

Pored svih navedenih informacija, od izuzetnog je značaja i ona da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost svim zainteresovanima da postanu vlasnici takozvanog ECDL sertifikata (European Computer Driving Licence). Budući da poseduje sva neophodna ovlašćenja za sprovođenje online ispitivanja, ova škola nudi i mogućnost pohađanja pripremne nastave. Stvar je u tome, da postoje mali i veliki ECDL index, a koji podrazumevaju proveru znanja iz četiri, odnosno šest oblasti. S tim u vezi se mora pomenuti i da kada je u pitanju škola računara Temerin, IT kursevi koji su u njenoj ponudi nude priliku zainteresovanima da savladaju svaku od tih oblasti, a ako za tim imaju potrebe. Naravno da pohađanje pripremne nastave i specijalizovanih kurseva nije obaveza, ali će sasvim sigurno pomoći kandidatima da lakše polože konkretne ispite i steknu ovaj svetski priznati sertifikat, što će im svakako pomoći da pronađu bolje zaposlenje.


Poslovni Office Kurs Temerin

Poslovni Office Kurs Temerin, Akademija Oxford

Obuka za poslovni kurs trаje mesec dana i ima ukupno 48 školska čаsa. Grupe su male i imaju najviše 5 - 7 polaznika.

Više za kurs i obuku za poslovni Office kurs Temerin >>>

Kurs za Web Dizajn Temerin

Kurs za Web Dizajn Temerin, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za Web dizajn - od početnih do naprednih. Svi kursevi podrazumevaju rad u nekom programu iz Adobe paketa. Za svaki od ovih kurseva potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru. Kursevi mogu biti individualni i grupni. Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se može korigovati u skladu sa dogovorom.

Više za kurs i obuku za web dizajn Temerin >>>

Kurs za Web Programiranje Temerin

Kurs za Web Programiranje Temerin, Akademija Oxford

S obzirom da je danas sve više popularna oblast WEB dizajna, kako vezano za crtanje i kreiranje sajtova u programima poput Adobe Photoshop-a i Adobe Illustrator-a, jednako važan deo ove oblasti je i kodiranje nacrtanog sajta, tj. sprovođenje crteža u LIVE oblik koji de biti dostupan svim onlajn korisnicima.

Više za kurs za Web programiranje Temerin >>>

Kurs za Grafički Dizajn Temerin

Kurs za Grafički Dizajn Temerin, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi Vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za grafički dizajn - od početnih do naprednih. Svi kursevi podrazumevaju rad u nekom programu iz Adobe paketa.

Više za kurs za grafički dizajn Temerin >>>

AutoDesk Kursevi Temerin

AutoDesk Kursevi Temerin, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za takozvani autodesk softver - od početnih do naprednih.

Više za AutoDesk kurseve Temerin >>>

Kurs za SEO Temerin

Kurs za SEO Temerin, Akademija Oxford

Kurs SEO (Search engine optimization) - Optimizacija sajta za Google trаje dve nedelje i ima ukupno 12 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 9 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs za SEO Temerin >>>

Kurs Programiranja Temerin

Kurs Programiranja Temerin, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za programiranje. Za svaki od ovih kurseva potrebno je osnovno poznvanje rada na računaru. Kursevi mogu biti individualni i grupni.

Više za kurs programiranja Temerin >>>

Kurs za Pravljenje Igrica u Flashu Temerin

Kurs za Pravljenje Igrica u Flashu Temerin, Akademija Oxford

Kurs za pravljenje igrica za Android i iPhone u Flash-u trаje mesec dana i ima ukupno 21 školskih čаsova. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs za pravljenje igrica u Flashu Temerin >>>

Kurs za Administraciju Windows Servera 2008 Temerin

Kurs za Administraciju Windows Servera 2008 Temerin, Akademija Oxford

Cilj kursa za administraciju Windows 2008 je upoznavanje polaznika sa procesima instaliranja, konfiguracije i administracije ovog operativnog sistema za serverske platforme. U širokom opusu administratorskih alatki koje se koriste sa Windows serverom, mnoge od njih nude grafički interfejs, a dve nove su Configuration Tasks Wizard i Server Manager .

Više o kursu za Administraciju Windows Servera 2008 Temerin >>>

Kurs za Administraciju Windows Servera 2012 Temerin

Kurs za Administraciju Windows Servera 2012 Temerin, Akademija Oxford

Nakon ovog modula kursa za administraciju kursa za Windows servere 2012, polaznici će biti u stanju da opišu važne karakteristike i funkcionalnost Windows servera 2012, da samostalno obavljaju zadatke podešavanja ovog servera, i da izvrše raspoređivanje Windows usluga primene.

Više o kursu za Administraciju Windows Servera 2012 Temerin >>>

Kurs za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Temerin

Kurs za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Temerin, Akademija Oxford

Instalacijau i održavanje Windows servera 2012 obavlja administrator. Održavanje, pored ostalog, podrazumeva i ažuriranje slike sistema, kao i svih uvedenih servisa. U okviru kursa, biće reči o konfigurisanju i održavanju slike sistema, kao i o alatkama koje omogućavaju automatizaciju instalacija, o onima koje su zadužene za automatizaciju ažuriranja servera zvaničnim ispravkama, kao i o alatkama za ažuriranje softvera.

Više o kursu za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Temerin >>>

Kurs za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Temerin

Kurs za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Temerin, Akademija Oxford

Nakon ove obuke, polaznici će biti spremni da održavaju mreže pod Microsoft Windows serverskom platformom. Obuka se sastoji iz više faza, a neke od njih su: Konfigracija naprednih mreža servisa, konfiguracija naprednih storage servisa, zaštita pristupa fajlovima uz pomoć DAC, planiranje i implementacija domena i lokacija, kao i generalne implementacije.

Više o kursu za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Temerin >>>

Kurs i obuka za projektovanje i implementaciju serverske infrastrukture Temerin

Projektovanje i Implementacija Serverske Infrastrukture Temerin, Akademija Oxford

Kurs je podeljen u više faza, koje su predstavljene kroz niz lekcija. Na samom početku, polaznicima se predstavlja planiranje servera za nadogradnju i migracije. U ovom segmentu se kandidati obučavaju kako se pravi plan virtualizacije, servera za nadogradnju, kao i strategije o migracijama.

Više o kursu za Projektovanje i Implementaciju Serverske Infrastrukture Temerin >>>

Kurs i obuka za implementaciju napredne serverske infrastrukture Temerin

Implementacija Napredne Serverske Infrastrukture Temerin, Akademija Oxford

Cilj ovog Microsoft kursa je da Vas uvode u svet vizuelizacije, i ukaže na to kako se, uz pomoć System Center 2012 održava, ali i automatizuje održavanje više Windows servera 2012 odjednom. Ova obuka namenjena je administratorima koji već imaju iskustva u ovoj oblasti, kao i onima koji žele da steknu nova znanja.

Više o kursu za Implementaciju Napredne Serverske Infrastrukture Temerin >>>

Kurs za Microsoft SharePoint 2010 razvoj aplikacija Temerin

Microsoft SharePoint 2010 Temerin, Akademija Oxford

SharePoint je profesionalno rešenje kojem je krajnji cilj povezivanje ljudi, timova i informacija, kojim se podiže produktivnost poslovanja. U okviru kursa i obuke za Microsofft SharePoint 2010 razvoj aplikacija, naučićete kako da kreirate internet sajtove i delite informacije.

Više o kursu za Microsoft SharePoint 2010 Temerin >>>

Kurs za Podešavanje i Instalaciju Windows 7 za Klijente Temerin

Kurs za Podesavanje i Instalaciju Windows 7 Za Klijente Temerin, Akademija Oxford

Kurs i obuka za instaliranje i podešavanje Windows 7 vodi vas korak po korak kroz proces instaliranja ovog operativnog sistema. Kako se podešava Windows, kako se radi Windows update, i čemu on služi, samo su neke od smernica, koje će se obradjivati u ovom kursu.

Više o kursu za podesavanje i instalaciju Windows 7 za klijente Temerin >>>

Kurs za upravljanje i održavanje Windows 8 Temerin

Kurs za Upravljanje i Održavanje Windows 8 Temerin, Akademija Oxford

U ovom kursu predstavljene su osnovne karakteristike Windows 8 operativnog sistema, kao i njegove glavne komponente. Akcenat je na razlici u odnosu na Windows 7 operativni sistem, na njegovim prednostima i novitetima. Nakon ovog kursa, polaznici će biti osposobljeni da samoostalno administriraju Windows 8 računare na mreži.

Više o kursu za upravljanje i održavanje Windows 8 Temerin >>>

Kurs za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća Temerin

Kurs za Podršku i Rešavanje Problema Windows 7 za Preduzeća Temerin, Akademija Oxford

Windows 7 Enterprice koristi se samo za kompaniije sa kojima Microsoft ima posebne softverske ugovore. Ova verzija poseduje posebne alate poput višejezičke podrške (Multilingual User Interface-MUI), BitLocker enkricije i podrške za Unix aplikacije.

Više o kursu za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća Temerin >>>

Kurs za realizaciju i upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom Windows Server 2008 R2 Temerin

Kurs Za Realizaciju I Upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom

	Windows Server 2008 R2 Temerin, Akademija Oxford

Microsoft Desktop virtualizacija rešenje koristi najviše kompanijama kako bi umanjile svoje troškove, povećale ažurnost i omogućile neometani pristup, kao i povećale bezbednost. Desktop Virtualizacija im nudi širu ponudu različitih modela, kada je povezanost zaposlenih u kompaniji u pitanju. Virtuelne Desktop Infrastrukture (VDI) omogućavaju organizacijama da centralno upravljaju korisničkim profilima, i da pružaju personalne profile za krajnje korisnike.

Više o kursu za realizaciju i upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom Windows Server 2008 R2 Temerin >>>

Kurs za održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka Temerin

Kurs Za Održavanje Microsoft Sql Server 2008 Baze Podataka Temerin, Akademija Oxford

SQL Server poseduje moćnu bazu podataka. Ovaj kurs upoznaje polaznike sa osobinama i karakterstikama Misrosoft SQL Server 2008 Database. Predstavlja im se Arhitektura SQL Server okruženja, baze podataka, upravljanje resursima, sa posebnim akcentom na kreiranje i održavanje baze podataka.

Više o kursu za održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka Temerin >>>

Kurs za pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Temerin

Kurs Za Pisanje Upita Korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Temerin, Akademija Oxford

Predstavlja bitnu veštinu za profesionalce baze podataka i programere koji rade sa SQL bazama podataka. Kroz ovaj kurs saznaćete kako da odaberete izjavu za implementaciju transakcije programske logike, a kroz kombinaciju stručne nastave, demonstracija i praktičnih zadataka.

Više o kursu za pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Temerin >>>

Kurs za Microsoft SQL Server 2012 administrator baze podataka Temerin

Kurs Za Microsoft SQL Server 2012 Administrator Baze Podataka Temerin, Akademija Oxford

Kurs se bavi programiranjem sistema koji se oslanjaju na SQL 2012 bazu podataka, instalacijom i administracijom Microsoft SQL 2012 servera.

Više o kursu za Microsoft SQL Server 2012 administrator baze podataka Temerin >>>

Kurs za Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Temerin

Kurs za Implementacija Skladištenja Podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Temerin, Akademija Oxford

Kroz ovaj kurs, polaznici će se obučiti kako da implementiraju BI platformu, koja doprinosi boljim i preglednijim informacijama. Novi SQL Server, između ostalog, omogućuje brzo konvertiranje podataka u željeni format, bez obzira na vrstu i veličinu. Enterprise verzija Microsoft SQL Servera 2012 obuhvata dodatnu funkcionalnost vezanu za skladištenje podataka(Data Warehouse).

Više o kursu za Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Temerin >>>

Kurs za ASP.NET Web Development Temerin

Kurs za ASP.NET Web Development Temerin, Akademija Oxford

Web dizajn / development, sva neophodna znanja i veštine za izradu ASP.NET sajtova od nule do pokretanja na serveru.

Više o kursu za ASP.NET Web Development Temerin >>>

Kurs za Unix Temerin

Kurs za Unix Temerin, Akademija Oxford

Naučite da koristite Unix. Postanite kompjuterski pismeni. Ovladajte ovim popularnim operativnim sistemom. Upišite obuku za Unix. Kurs je koncipiran tako da polaznici postepeno usvajaju gradivo iz ove oblasti, koje u najkračem periodu mogu da primene.

Više o kursu za Unix Temerin >>>

Kurs za Administratora Unixa Temerin

Administrator Unixa Temerin, Akademija Oxford

Kurs i obuka za administratora Unixa obuhvata rad sa svim verzijama Unixa. Ukoliko se odlučite da pohađate ovaj napredni kurs za Unix administratora Oxford Akademije, savladaćete programiranje Shella, korake u razvijanju softvera, upoznaćete se sa pojmovima UNIX interpretera, kao i sa arhitekturom UNIX OS.

Više o kursu za administratora Unixa Temerin >>>

Kurs za Linux - Osnovni Temerin

Linux Temerin, Akademija Oxford

Naučite da koristite najpopularniji operativni sistem današnjice. Upište kurs i obuku za Linux koju organizuje Oxford Akademija. Pridružićete se milionima korisnika širom sveta. Prema proceni stručnjaka, rad sa Linuxom spada u najperspektivnije poslove IT sektora, koji je u globalu atraktivan i tražen. Shodno njegovom brzom razvoju, procenjuje se da će u narednih deset godina tražnja za ovakvim kadrom biti sve izraženija.

Više o kursu za Linux Temerin >>>

Kurs za Administraciju Linuxa Temerin

Administracija Linuxa Temerin, Akademija Oxford

Tokom obuke za administratora Linuxa, polaznici će naučiti kako se izrađuju zaštitne kopije, da zaštite server od virusa, kao i hosting sajtova od virusa. koji su načini udaljenog pristupa računarima, kao i generalno, kako se obavlja konfiguracija mrežnih uređaja.

Više o kursu za administraciju Linuxa Temerin >>>

Kurs za Solaris-Unix Temerin

Solaris-Unix Temerin, Akademija Oxford

Saznajte koje su mogućnosti Solaris operativnog sistema. Kurs za Solaris OS obuhvata uvod u Solaris Common Desktop Environment CDE , kao i osnovne radnje sa folderima i fajlovima, rad sa tekstom, štampom, kao i podešavanje Workspace-a. Nakon završene obuke za Solaris OS, polaznici će biti sposobni da samostalno rešavaju zadatke i probleme u ovom operativnom sistemu.

Više o kursu za Solaris-Unix Temerin >>>

Kurs za Administraciju Solarisa Temerin

Administraciju Solarisa Temerin, Akademija Oxford

ZFS - Zetta File System; predstavlja najnapredniji fajl sistem u IT svetu. Ovu titulu ima pre svega, zbog svoje mogućnosti da podržava bezgranično velike hard diskove, kao i zbog svoje opcije “snapshot”. ZFS se, između ostalog, pokazao kao najbrži fajl sistem u mnogim aplikacijama.

Više o kursu za Administraciju Solarisa Temerin >>>

Kurs za Facebook oglašavanje Temerin

Kurs i obuka za Facebook oglašavanje Temerin, Akademija Oxford

Ovaj kurs je namenjen onima koji ved poseduju svoj biznis i žele da ovladaju Facebook oglašavanjem u cilju povedanja prodaje svojih proizvoda ili usluga. Kurs je takođe namenjen i onima koji tek planiraju da pokrenu svoj posao, a nemaju dovoljno praktičnog znanja o upravljanju i promovisanju firme na ovoj društvenoj mreži.

Više o kursu za Facebook oglašavanje Temerin >>>

Kurs i obuka za etičkog hakera Temerin

Kurs i obuka za etičkog hakera Temerin, Akademija Oxford

Pohađanjem kursa za etičkog hakera, odnosno CEH obuke (Certified Ethical Hacker), koju organizuje Akademija Oxford u svojim poslovnicama širom Srbije, svi polaznici stiču uslov za polaganje najnovije verzije ispita.

Više o kursu za etičkog hakera Temerin >>>

Kurs za specijalistu virtuelne bezbednosti Temerin

Kurs za specijalistu virtuelne bezbednosti Temerin, Akademija Oxford

Svest o takozvanoj virtuelnoj bezbednosti, koja se primarno odnosi na adekvatno korišćenje informacija u virtuelnom svetu, je sve veća, pa ne čudi što se javilo i jedno od, možda najzanimljivijih modernih zanimanja, nazvano specijalista za virtuelnu bezbednost.

Više o kursu za specijalistu virtuelne bezbednosti Temerin >>>

Obuka za IT analitičara Temerin

Kurs za IT analitičara Temerin, Akademija Oxford

Znanja koja usvoji na Kursu za IT analitičara kandidat bi trebalo da implementira na odgovarajući način, što će mu omogućiti da uz veštine koje poseduje obezbedi kompaniji u kojoj je zaposlen ili od koje je angažovan najbolju moguću internet prezentaciju u svakom smislu.

Više o obuci za IT analitičara Temerin >>>

Obuka za Booking administratora Temerin

Obuka za booking administratora Temerin, Akademija Oxford

Prednosti korišćenja "booking" sajtova su zaista brojne, počev od činejnice da možete pronaći smeštaj čak i u najzabačenijim delovima sveta, pogledati slike (koje su u potpunosti verne, a trebalo bi i da su novijeg datuma), te da na propisan način izvršite uplatu, dobijete zvaničnu potvrdu rezervacije, a sve to radite iz topline svog doma.

Više o kursu za specijalistu virtuelne bezbednosti Temerin >>>

Kurs za upravljanje Google Ads kampanjom Temerin

Kurs za upravljanje Google Ads kampanjom Temerin, Akademija Oxford

Mnogi stručnjaci iz oblasti klasičnog, ali i internet marketinga su saglasni u tvrdnji da ako određena kompanija nije prisutna na adekvatan način na internetu, onda se gotovo smatra i da ne postoji.

Više o kursu za upravljanje Google Ads kampanjom Temerin >>>

Kurs za Front Desk operatera Temerin

Kurs za Front Desk operatera Temerin, Akademija Oxford

Kada se uzme u obzir da je prva osoba sa kojom klijent ostvaruje komunikaciju ukoliko kontaktira određenu kompaniju ili odlazi u nju upravo Front Desk operater, jasno je koliko je osoba koja obavlja taj posao važna za poslovni imidž kompanije.

Više o kurs za Front Desk operatera Temerin >>>

Kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Temerin

Kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Temerin, Akademija Oxford

Kada uzmete u obzir činjenicu da osoba koja obavlja poslove na recepciji nekog hotela, pansiona ili hostela neizostavno mora da zna barem jedan strani jezik, a što ih više zna to bolje, te da je u stalnom kontaktu sa gostima, jasno je zbog čega se posebno vodi računa da kurs i obuka za Front Desk operatera u hotelijerstvu koju organizujemo bude na visokom nivou.

Više o kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Temerin >>>

Kurs za SolidWorks Temerin

Kurs za SolidWorks Temerin, Akademija Oxford

SolidWorks spada među najrasprostranjenije softvere namenjene za 3D modeliranje i testiranja delova i sklopova na razne spoljne uticaje kao što su pritisak, sila, temperatura itd.

Više o kurs za SolidWorks Temerin >>>

Kurs za Autodesk Inventor Temerin

Kurs za Autodesk Inventor Temerin, Akademija Oxford

Autodesk je prepoznatljiv po svom zaštitnom znaku AutoCAD-u, te kao takav daje i veliki kredibilitet Autodesk Inventoru.

Više o kurs za Autodesk Inventor Temerin >>>

Microsoft Technology Associate Temerin

Microsoft Technology Associate Temerin, Akademija Oxford

Ovaj sertifikat ima za cilj da svakom zainteresovanom pojedincu koji želi da stekne međunarodno priznat sertifikat o poznavanju rada u Majkrosoft programima pruži mogućnost da to i učini, a istovremeno nije uslov za sticanje svih ostalih Microsoft sertifikata, poput MCP, MCSA ili MCSD sertifikata, ali je u svakom slučaju odličan kao početni stepenik za nastavak sticanja Microsoft sertifikata.

Više o Microsoft Technology Associate Temerin >>>

Microsoft Certified Solutions Associate Temerin

Microsoft Certified Solutions Associate Temerin, Akademija Oxford

Nakon što kandidat stekne MTA (Microsot Technology Associate) sertifikat, koji važi za odličnu polaznu osnovu, ima mogućnost da nastavi dalje da gradi svoju profesionalnu karijeru, te da stiče i ostale sertifikate koje izdaje čuvena kompanija microsoft. Jedan od njih je i MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate), koji je vrlo dobar izbor za sve IT stručnjake.

Više o Microsoft Certified Solutions Associate Temerin >>>

Microsoft Certified Solutions Expert Temerin

Microsoft Certified Solutions Expert Temerin, Akademija Oxford

MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) je gotovo siguran put za pronalaženje zaposlenja u najboljim IT svetskim kompanijama.

Više o Microsoft Certified Solutions Expert Temerin >>>

Microsoft Certified Solutions Developer Temerin

Microsoft Certified Solutions Developer Temerin, Akademija Oxford

Prema zvanično dostupnim podacima, koje navodi kompanija Microsoft, MCSD sertifikat (Microsoft Certified Solutions Developer) se nalazi na visokom trećem mestu u svetu.

Više o Microsoft Certified Solutions Developer Temerin >>>

Cisco sertifikati Temerin

Cisco sertifikati Temerin, Akademija Oxford

Akademija Oxford je Cisco test centar.

Više o Cisco sertifikatima Temerin >>>

Škola stranih jezika - Temerin, Akademija Oxford

Akademija Oxford Temerin

Čaki Lajoša BB, 23232 Temerin
Radnim danima: 08 - 17 h
Subotom: 09 - 14 h


 

Česta pitanja za školu računara
Škola programiranja za decu
MEĐUNARODNI ISPITI
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Sonja:

Zajedno sam sa koleginicama iz firme pohađala poslovni office kurs u vašoj školi. Sada smo uspešnije i u koraku sa mlađim kolegama.

Beograd - Nina:

Završila sam kurs za Web dizajn kod vas. Pozitivno sam iznenađena profesionalizmom i kvalitetom usluge koju pružate. Samo tako nastavite!

Voždovac - Jana:

Prijavila sam se na početni online AutoDESK kurs kod vas. sve pohvale za tu mogućnost. Pozdrav za sve!

Rakovica - Dejan:

Kod vas sam završio kurs za web programiranje koji mi je mnogo pomogao da nađem posao. hvala vam!

Slavija - Bogdan:

Pohađao sam kurs za SEO optimizaciju! Prezadovoljan sam. Super ste, samo tako nastavite!

Zvezdara - Mlađa:

Završio sam kurs programiranja C++! Dobio sam posao zahvaljujući vama!

Zemun - Nestor:

Kod vas sam upisao kurs Java programiranja, profesori su odlični i kvelitetno prenose znanje. Pozdrav!

Čukarica - Anđelija:

Nisam mogla da nađem posao dugo, a onda sam kod vas završila kurs za web dizajn i nakon stečenog znanja, bila sam u situaciji i da biram sebi posao! hvala vam, puno! najjači ste!

Stari grad - Dunja:

Završila sam kod vas poslovni kurs Office! Puno mi je pomoglo u poslu a i u privatnom životu!

Palilula - Marko:

Prijavio sam se za kurs pravljenja igrica i za sad sam prezadovoljan! Posle ovog upisujem i drugi kurs! Odlični ste!

Savski venac - Nenad:

Drugar i ja smo završili kod vas kurs za WEB programiranje! Otvorili smo našu sopstvenu firmu i razvili posao. Sve pohvale za vas!

Vračar - Marija:

Raspitivala sam se za kurs grafičkog dizajna. Većina prijatelja mi je preporučilo vas. Upisala sam se i završila kurs. I sada vas ja preporučujem drugima jer ste stvarno najbolji!!!

Barajevo - Veljko:

Na arhitektonskom fakultetu mi je bilo neophodno znanje Auto CAD - a, upisao sam se na vaš kurs i sada sam najbolji u grupi. Hvala vam puno!

Grocka - Dragana:

Završila sam MC office kod vas. Izuzetno sam zadovoljna cenom i znanjem koje sam stekla. Vidimo se ponovo na nekom novom kursu!

Lazarevac - Petar:

Zahvaljujući Akademiji Oxford stekao sam potrebno znanje iz oblasti Web dizajna! Šta da vam kazem, prezadovoljan sam!

Mladenovac - Peda:

Preporučujem vašu školu za sve koji imaju interesovanja iz oblasti programiranja, jer ste zaista najbolji! Pozdrav Peda

Sopot - Milena:

Prošle godine sam završila kurs za programiranje igrica u vašoj školi i odmah nakon toga pronašla posao! Hvala puno!

Surčin Pavle:

Upisao sam kurs za grafički dizajn i mogu da pohvalim profesora kao i samu školu, jer su moderni, prate sve trendove iz ove oblasti, a ja sam stekao neophodno znanje. Pozdrav svima!