Škola računara, IT kursevi Vlasotince

Sedište istoimene opštine, gradsko naselje Vlasotince teritorijalno pripada Jablaničkom okrugu, a blizu 16 hiljada ljudi, prosečne starosti između 36 i 37 godina u njemu stanuje.

Kao i gotovo ceo Jablanički okrug, tako isto i teritorija ove opštine važi za privredno slabije razvijen region, tako da su stanovnici ovog grada zaposlenje prinuđeni da traže uglavnom u drugim mestima. Naravno da postoje razvijena trgovina i ugostiteljstvo, kao i određene industrijske grane, a prisutan je i određeni broj pravnih lica, koja posluju na području ove opštine. Želeći da zainteresovanima omogući da se obrazuju u IT oblasti, škola računara Vlasotince im nudi po vrlo povoljnim cenama da pohađaju mnogobrojne specijalizovane edukacije.

Apsolutno svi IT kursevi i obuke računara se mogu pohađati kako onlajn, tako isto i na klasičan način, odnosno u školskim prostorijama. Zato jeste navedeno da svaki polaznik treba prilikom prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisivanja da se odluči hoće li nastavu pohađati klasično ili online, a takođe bi trebalo da se opredeli i sa koliko polaznika će časove da prati. Naime, svaka obuka od ponuđenih može biti organizovana za grupu polaznika, za njih dvoje ili za samo jednu osobu, jer je ponudom obuhvaćena grupna, poluindividualna i individualna nastava.


Očekuje se da u radno vreme ove škole svaki zainteresovani kandidat telefonski ili lično izvrši prijavu, a to može učiniti i elektronski, kada na mejl svoje podatke šalje (broj telefona, datum rođenja, ime i prezime).

Sve dodatne informacije o zvaničnom upisu, odnosno o dokumentima koja tada moraju biti priložena će biti naknadno date svakom prijavljenom, uz posebnu napomenu da je njegovo prisustvo prilikom upisa obavezno.

Uz to što se radi o vrlo visokom kvalitetu svih edukacija, škola računara Vlasotince je poznata i po pristupačnim cenama, a koje su usklađene u najvećoj mogućoj meri za platežnom moći građana.

TESTOVI


Predavači iza kojih je višegodišnje iskustvo će se potruditi da svakom polazniku što bolje prenesu znanja predviđena aktuelnim nastavnim programom, a osim mogućnosti da izabrani kurs pohađaju na osnovnom nivou, zainteresovanima koji imaju prethodno stečeno znanje o konkretnoj oblasti se nudi prilika da pohađaju obuku na naprednom nivou.

Posebno moramo istaći informaciju da je za sprovođenje svih navedenih edukacija od strane nadležnih institucija zvanično ovlašćena škola računara Vlasotince, što znači da kandidati postaju vlasnici međunarodno priznatih sertifikata. Zato bi trebalo da informaciju o završenom kursu, odnosno o posedovanju određenog sertifikata svaki kandidat navede u svojoj radnoj biografiji, te da koristi taj dokument kako bi dokazao da je za rad u određenom programu kvalifikovan. A isto tako se preporučuje da one osobe, koje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje imaju otvoren radni dosije od nadležnih zahtevaju njegov zvaničan upis.

Na raspolaganju su zainteresovanima brojne obuke i kursevi za Windows server 2008, kao i za Windows server 2012. Pored ostalog, kandidati mogu tom prilikom naučiti kako funkcioniše administracija Windows servera 2008 i 2012, a dostupan je i kurs i obuka za instaliranje i konfiguraciju Windows servera 2012 na početnom i na naprednom nivou, kao i za projektovanje i implementaciju serverske infrastrukture, te za projektovanje i implementaciju napredne serverske infrastrukture. Po kom principu se vrši konfiguracija i otklanjanje problema u Windows serveru 2012, ali i kako se vrši primena Windows servera 2008 i mnoge druge teme se izučavaju tokom specijalizovanih edukacija, koje organizuje pomenuta obrazovna institucija.Važno je naglasiti da se nudi mogućnost pohađanja i specijalizovanog kursa Microsoft poslovni Office paket, kada polaznici mogu u okviru samo jedne edukacije da nauče da rade sa operativnim sistemom Windows, zatim da koriste internet i programe Microsoft Excel i Word. Takođe, osobe kojima ne odgovara takav princip edukacije se mogu opredeliti da pohađaju pojedinačno obuku, koja se svakom od pomenutih tema bavi.

Ne možemo ne pomenuti da kada je u pitanju škola računara Vlasotince, IT kursevi i obuke za SEO optimizaciju, te PowerPoint i za izradu igrica u Flash - u, takođe spadaju u njenu zvaničnu ponudu. Uz to se organizuje i obuka i kurs za Access (baze podataka), ali i za Joomla 3.0, a ko god želi se može opredeliti za specijalizovanu edukaciju, tokom koje se zainteresovanima nudi mogućnost da nauče da koriste Wordpress platformu.

Oblast web dizajna je, isto tako zastupljena, a osim mogućnosti da pohađaju pojedinačni kurs za Adobe Fireworks, Adobe Flash i Adobe Dreamweaver, kako na početnom, tako i na naprednom nivou, zainteresovani se mogu opredeliti i za specijalizovani paket za web dizajn, što je edukacija tokom koje im je omogućeno da se sa korišćenjem sva tri pomenuta programa detaljno upoznaju.

Svakako da su obuke i kursevi za upravljanje i održavanje Windows 8, zatim za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, ali i za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta obuhvaćeni ponudom ove institucije, a postoji mogućnost pohađanja specijalizovane edukacije sa ciljem sticanja sertifikata za zanimanje Booking administrator (booking.com), odnosno IT analitičar.

Svi koji su zainteresovani mogu naučiti na koji način funkcioniše upravljanje AdWords kampanjom, a u ponudi je i kurs i obuka za Facebook oglašavanje, kao i za Solidworks.

Mnogobrojni AutoDesk kursevi i obuke su obuhvaćeni ponudom, a pored ostalog se kandidatima nudi mogućnost da se osposobe za korišćenje programa AutoCAD 2 D i AutoCAD 3 D, zatim 3 D Studio Max i AutoDesk Maya, te AutoDesk Inventor.

Pored navedenih, u ponudi su i obuke i kursevi za Adobe Photoshop, zatim Adobe InDesign i Adobe Illustrator, a dostupan je i paket za grafički dizajn. Edukacije se organizuju za početnike i za napredne korisnike, a svako ko odluči da upiše pomenuti paket kurseva po povoljnoj ceni dobija mogućnost da nauči sve navedene programe da koristi.

Ukoliko postoji interesovanje za web programiranje, škola računara Vlasotince organizuje obuku za HTML, CSS i jQuery, takođe na početnom i na naprednom nivou, a u ponudi je i obuka i kurs paket za web programiranje.

Kako bi trebalo da funkcioniše administracija operativnih sistema Unix, Linux i Solaris Unix jesu teme pojedinačnih edukacija, a u ponudi se nalazi i kurs i obuka za ASP.NET web development.

Za sve one kandidate koje interesuje oblast programiranja je bitna informacija da kada se pominje škola računara Vlasotince, IT kursevi i obuke za rad sa bazama podataka u NET aplikacijama, ali i za mySQL baze podataka, te za programske jezike Delphi i Python se takođe u njenoj ponudi nalaze.

Naravno da zainteresovani mogu upoznati i Visual Basic, kao i programske jezike C i C++, a u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije je i obuka i kurs za Java Script, odnosno za Java i Java Web Service, te mnoge druge specijalizovane edukacije, koje su vezane za programiranje.

Svako ko ima želju ili potrebu da postane vlasnik takozvanog ECDL sertifikata (European Computer Driving Licence) će biti oduševljen informacijom da je jedan od zvanično ovlašćenih online ispitnih centara u našoj zemlji upravo škola računara Vlasotince. Svim stanovnicima ove opštine je na taj način olakšano polaganje 4 ili 6 modula, nakon čega mogu da postanu vlasnici malog ili velikog ECDL indeksa. Opšta je preporuka za svakoga, ko je zainteresovan za polaganje, odnosno za dobijanje pomenutog sertifikata da se na najbolji mogući način pripremi, tako da može kontaktirati zaposlene u ovoj školi i raspitati se o mogućnosti pohađanja pripremne nastave. Zapravo će na taj način u velikoj meri olakšati sticanje ECDL sertifikata, ali je vrlo važno naglasiti da obavezu pohađanju pripremne nastave nema apsolutno nijedan kandidat, ali je sigurno da će mu to pomoći prilikom polaganja.


Poslovni Office Kurs Vlasotince

Poslovni Office Kurs Vlasotince, Akademija Oxford

Obuka za poslovni kurs trаje mesec dana i ima ukupno 48 školska čаsa. Grupe su male i imaju najviše 5 - 7 polaznika.

Više za kurs i obuku za poslovni Office kurs Vlasotince >>>

Kurs za Web Dizajn Vlasotince

Kurs za Web Dizajn Vlasotince, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za Web dizajn - od početnih do naprednih. Svi kursevi podrazumevaju rad u nekom programu iz Adobe paketa. Za svaki od ovih kurseva potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru. Kursevi mogu biti individualni i grupni. Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se može korigovati u skladu sa dogovorom.

Više za kurs i obuku za web dizajn Vlasotince >>>

Kurs za Web Programiranje Vlasotince

Kurs za Web Programiranje Vlasotince, Akademija Oxford

S obzirom da je danas sve više popularna oblast WEB dizajna, kako vezano za crtanje i kreiranje sajtova u programima poput Adobe Photoshop-a i Adobe Illustrator-a, jednako važan deo ove oblasti je i kodiranje nacrtanog sajta, tj. sprovođenje crteža u LIVE oblik koji de biti dostupan svim onlajn korisnicima.

Više za kurs za Web programiranje Vlasotince >>>

Kurs za Grafički Dizajn Vlasotince

Kurs za Grafički Dizajn Vlasotince, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi Vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za grafički dizajn - od početnih do naprednih. Svi kursevi podrazumevaju rad u nekom programu iz Adobe paketa.

Više za kurs za grafički dizajn Vlasotince >>>

AutoDesk Kursevi Vlasotince

AutoDesk Kursevi Vlasotince, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za takozvani autodesk softver - od početnih do naprednih.

Više za AutoDesk kurseve Vlasotince >>>

Kurs za SEO Vlasotince

Kurs za SEO Vlasotince, Akademija Oxford

Kurs SEO (Search engine optimization) - Optimizacija sajta za Google trаje dve nedelje i ima ukupno 12 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 9 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs za SEO Vlasotince >>>

Kurs Programiranja Vlasotince

Kurs Programiranja Vlasotince, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za programiranje. Za svaki od ovih kurseva potrebno je osnovno poznvanje rada na računaru. Kursevi mogu biti individualni i grupni.

Više za kurs programiranja Vlasotince >>>

Kurs za Pravljenje Igrica u Flashu Vlasotince

Kurs za Pravljenje Igrica u Flashu Vlasotince, Akademija Oxford

Kurs za pravljenje igrica za Android i iPhone u Flash-u trаje mesec dana i ima ukupno 21 školskih čаsova. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs za pravljenje igrica u Flashu Vlasotince >>>

Kurs za Administraciju Windows Servera 2008 Vlasotince

Kurs za Administraciju Windows Servera 2008 Vlasotince, Akademija Oxford

Cilj kursa za administraciju Windows 2008 je upoznavanje polaznika sa procesima instaliranja, konfiguracije i administracije ovog operativnog sistema za serverske platforme. U širokom opusu administratorskih alatki koje se koriste sa Windows serverom, mnoge od njih nude grafički interfejs, a dve nove su Configuration Tasks Wizard i Server Manager .

Više o kursu za Administraciju Windows Servera 2008 Vlasotince >>>

Kurs za Administraciju Windows Servera 2012 Vlasotince

Kurs za Administraciju Windows Servera 2012 Vlasotince, Akademija Oxford

Nakon ovog modula kursa za administraciju kursa za Windows servere 2012, polaznici će biti u stanju da opišu važne karakteristike i funkcionalnost Windows servera 2012, da samostalno obavljaju zadatke podešavanja ovog servera, i da izvrše raspoređivanje Windows usluga primene.

Više o kursu za Administraciju Windows Servera 2012 Vlasotince >>>

Kurs za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Vlasotince

Kurs za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Vlasotince, Akademija Oxford

Instalacijau i održavanje Windows servera 2012 obavlja administrator. Održavanje, pored ostalog, podrazumeva i ažuriranje slike sistema, kao i svih uvedenih servisa. U okviru kursa, biće reči o konfigurisanju i održavanju slike sistema, kao i o alatkama koje omogućavaju automatizaciju instalacija, o onima koje su zadužene za automatizaciju ažuriranja servera zvaničnim ispravkama, kao i o alatkama za ažuriranje softvera.

Više o kursu za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Vlasotince >>>

Kurs za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Vlasotince

Kurs za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Vlasotince, Akademija Oxford

Nakon ove obuke, polaznici će biti spremni da održavaju mreže pod Microsoft Windows serverskom platformom. Obuka se sastoji iz više faza, a neke od njih su: Konfigracija naprednih mreža servisa, konfiguracija naprednih storage servisa, zaštita pristupa fajlovima uz pomoć DAC, planiranje i implementacija domena i lokacija, kao i generalne implementacije.

Više o kursu za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Vlasotince >>>

Kurs i obuka za projektovanje i implementaciju serverske infrastrukture Vlasotince

Projektovanje i Implementacija Serverske Infrastrukture Vlasotince, Akademija Oxford

Kurs je podeljen u više faza, koje su predstavljene kroz niz lekcija. Na samom početku, polaznicima se predstavlja planiranje servera za nadogradnju i migracije. U ovom segmentu se kandidati obučavaju kako se pravi plan virtualizacije, servera za nadogradnju, kao i strategije o migracijama.

Više o kursu za Projektovanje i Implementaciju Serverske Infrastrukture Vlasotince >>>

Kurs i obuka za implementaciju napredne serverske infrastrukture Vlasotince

Implementacija Napredne Serverske Infrastrukture Vlasotince, Akademija Oxford

Cilj ovog Microsoft kursa je da Vas uvode u svet vizuelizacije, i ukaže na to kako se, uz pomoć System Center 2012 održava, ali i automatizuje održavanje više Windows servera 2012 odjednom. Ova obuka namenjena je administratorima koji već imaju iskustva u ovoj oblasti, kao i onima koji žele da steknu nova znanja.

Više o kursu za Implementaciju Napredne Serverske Infrastrukture Vlasotince >>>

Kurs za Microsoft SharePoint 2010 razvoj aplikacija Vlasotince

Microsoft SharePoint 2010 Vlasotince, Akademija Oxford

SharePoint je profesionalno rešenje kojem je krajnji cilj povezivanje ljudi, timova i informacija, kojim se podiže produktivnost poslovanja. U okviru kursa i obuke za Microsofft SharePoint 2010 razvoj aplikacija, naučićete kako da kreirate internet sajtove i delite informacije.

Više o kursu za Microsoft SharePoint 2010 Vlasotince >>>

Kurs za Podešavanje i Instalaciju Windows 7 za Klijente Vlasotince

Kurs za Podesavanje i Instalaciju Windows 7 Za Klijente Vlasotince, Akademija Oxford

Kurs i obuka za instaliranje i podešavanje Windows 7 vodi vas korak po korak kroz proces instaliranja ovog operativnog sistema. Kako se podešava Windows, kako se radi Windows update, i čemu on služi, samo su neke od smernica, koje će se obradjivati u ovom kursu.

Više o kursu za podesavanje i instalaciju Windows 7 za klijente Vlasotince >>>

Kurs za upravljanje i održavanje Windows 8 Vlasotince

Kurs za Upravljanje i Održavanje Windows 8 Vlasotince, Akademija Oxford

U ovom kursu predstavljene su osnovne karakteristike Windows 8 operativnog sistema, kao i njegove glavne komponente. Akcenat je na razlici u odnosu na Windows 7 operativni sistem, na njegovim prednostima i novitetima. Nakon ovog kursa, polaznici će biti osposobljeni da samoostalno administriraju Windows 8 računare na mreži.

Više o kursu za upravljanje i održavanje Windows 8 Vlasotince >>>

Kurs za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća Vlasotince

Kurs za Podršku i Rešavanje Problema Windows 7 za Preduzeća Vlasotince, Akademija Oxford

Windows 7 Enterprice koristi se samo za kompaniije sa kojima Microsoft ima posebne softverske ugovore. Ova verzija poseduje posebne alate poput višejezičke podrške (Multilingual User Interface-MUI), BitLocker enkricije i podrške za Unix aplikacije.

Više o kursu za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća Vlasotince >>>

Kurs za realizaciju i upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom Windows Server 2008 R2 Vlasotince

Kurs Za Realizaciju I Upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom

	Windows Server 2008 R2 Vlasotince, Akademija Oxford

Microsoft Desktop virtualizacija rešenje koristi najviše kompanijama kako bi umanjile svoje troškove, povećale ažurnost i omogućile neometani pristup, kao i povećale bezbednost. Desktop Virtualizacija im nudi širu ponudu različitih modela, kada je povezanost zaposlenih u kompaniji u pitanju. Virtuelne Desktop Infrastrukture (VDI) omogućavaju organizacijama da centralno upravljaju korisničkim profilima, i da pružaju personalne profile za krajnje korisnike.

Više o kursu za realizaciju i upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom Windows Server 2008 R2 Vlasotince >>>

Kurs za održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka Vlasotince

Kurs Za Održavanje Microsoft Sql Server 2008 Baze Podataka Vlasotince, Akademija Oxford

SQL Server poseduje moćnu bazu podataka. Ovaj kurs upoznaje polaznike sa osobinama i karakterstikama Misrosoft SQL Server 2008 Database. Predstavlja im se Arhitektura SQL Server okruženja, baze podataka, upravljanje resursima, sa posebnim akcentom na kreiranje i održavanje baze podataka.

Više o kursu za održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka Vlasotince >>>

Kurs za pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Vlasotince

Kurs Za Pisanje Upita Korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Vlasotince, Akademija Oxford

Predstavlja bitnu veštinu za profesionalce baze podataka i programere koji rade sa SQL bazama podataka. Kroz ovaj kurs saznaćete kako da odaberete izjavu za implementaciju transakcije programske logike, a kroz kombinaciju stručne nastave, demonstracija i praktičnih zadataka.

Više o kursu za pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Vlasotince >>>

Kurs za Microsoft SQL Server 2012 administrator baze podataka Vlasotince

Kurs Za Microsoft SQL Server 2012 Administrator Baze Podataka Vlasotince, Akademija Oxford

Kurs se bavi programiranjem sistema koji se oslanjaju na SQL 2012 bazu podataka, instalacijom i administracijom Microsoft SQL 2012 servera.

Više o kursu za Microsoft SQL Server 2012 administrator baze podataka Vlasotince >>>

Kurs za Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Vlasotince

Kurs za Implementacija Skladištenja Podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Vlasotince, Akademija Oxford

Kroz ovaj kurs, polaznici će se obučiti kako da implementiraju BI platformu, koja doprinosi boljim i preglednijim informacijama. Novi SQL Server, između ostalog, omogućuje brzo konvertiranje podataka u željeni format, bez obzira na vrstu i veličinu. Enterprise verzija Microsoft SQL Servera 2012 obuhvata dodatnu funkcionalnost vezanu za skladištenje podataka(Data Warehouse).

Više o kursu za Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Vlasotince >>>

Kurs za ASP.NET Web Development Vlasotince

Kurs za ASP.NET Web Development Vlasotince, Akademija Oxford

Web dizajn / development, sva neophodna znanja i veštine za izradu ASP.NET sajtova od nule do pokretanja na serveru.

Više o kursu za ASP.NET Web Development Vlasotince >>>

Kurs za Unix Vlasotince

Kurs za Unix Vlasotince, Akademija Oxford

Naučite da koristite Unix. Postanite kompjuterski pismeni. Ovladajte ovim popularnim operativnim sistemom. Upišite obuku za Unix. Kurs je koncipiran tako da polaznici postepeno usvajaju gradivo iz ove oblasti, koje u najkračem periodu mogu da primene.

Više o kursu za Unix Vlasotince >>>

Kurs za Administratora Unixa Vlasotince

Administrator Unixa Vlasotince, Akademija Oxford

Kurs i obuka za administratora Unixa obuhvata rad sa svim verzijama Unixa. Ukoliko se odlučite da pohađate ovaj napredni kurs za Unix administratora Oxford Akademije, savladaćete programiranje Shella, korake u razvijanju softvera, upoznaćete se sa pojmovima UNIX interpretera, kao i sa arhitekturom UNIX OS.

Više o kursu za administratora Unixa Vlasotince >>>

Kurs za Linux - Osnovni Vlasotince

Linux Vlasotince, Akademija Oxford

Naučite da koristite najpopularniji operativni sistem današnjice. Upište kurs i obuku za Linux koju organizuje Oxford Akademija. Pridružićete se milionima korisnika širom sveta. Prema proceni stručnjaka, rad sa Linuxom spada u najperspektivnije poslove IT sektora, koji je u globalu atraktivan i tražen. Shodno njegovom brzom razvoju, procenjuje se da će u narednih deset godina tražnja za ovakvim kadrom biti sve izraženija.

Više o kursu za Linux Vlasotince >>>

Kurs za Administraciju Linuxa Vlasotince

Administracija Linuxa Vlasotince, Akademija Oxford

Tokom obuke za administratora Linuxa, polaznici će naučiti kako se izrađuju zaštitne kopije, da zaštite server od virusa, kao i hosting sajtova od virusa. koji su načini udaljenog pristupa računarima, kao i generalno, kako se obavlja konfiguracija mrežnih uređaja.

Više o kursu za administraciju Linuxa Vlasotince >>>

Kurs za Solaris-Unix Vlasotince

Solaris-Unix Vlasotince, Akademija Oxford

Saznajte koje su mogućnosti Solaris operativnog sistema. Kurs za Solaris OS obuhvata uvod u Solaris Common Desktop Environment CDE , kao i osnovne radnje sa folderima i fajlovima, rad sa tekstom, štampom, kao i podešavanje Workspace-a. Nakon završene obuke za Solaris OS, polaznici će biti sposobni da samostalno rešavaju zadatke i probleme u ovom operativnom sistemu.

Više o kursu za Solaris-Unix Vlasotince >>>

Kurs za Administraciju Solarisa Vlasotince

Administraciju Solarisa Vlasotince, Akademija Oxford

ZFS - Zetta File System; predstavlja najnapredniji fajl sistem u IT svetu. Ovu titulu ima pre svega, zbog svoje mogućnosti da podržava bezgranično velike hard diskove, kao i zbog svoje opcije “snapshot”. ZFS se, između ostalog, pokazao kao najbrži fajl sistem u mnogim aplikacijama.

Više o kursu za Administraciju Solarisa Vlasotince >>>

Kurs za Facebook oglašavanje Vlasotince

Kurs i obuka za Facebook oglašavanje Vlasotince, Akademija Oxford

Ovaj kurs je namenjen onima koji ved poseduju svoj biznis i žele da ovladaju Facebook oglašavanjem u cilju povedanja prodaje svojih proizvoda ili usluga. Kurs je takođe namenjen i onima koji tek planiraju da pokrenu svoj posao, a nemaju dovoljno praktičnog znanja o upravljanju i promovisanju firme na ovoj društvenoj mreži.

Više o kursu za Facebook oglašavanje Vlasotince >>>

Kurs i obuka za etičkog hakera Vlasotince

Kurs i obuka za etičkog hakera Vlasotince, Akademija Oxford

Pohađanjem kursa za etičkog hakera, odnosno CEH obuke (Certified Ethical Hacker), koju organizuje Akademija Oxford u svojim poslovnicama širom Srbije, svi polaznici stiču uslov za polaganje najnovije verzije ispita.

Više o kursu za etičkog hakera Vlasotince >>>

Kurs za specijalistu virtuelne bezbednosti Vlasotince

Kurs za specijalistu virtuelne bezbednosti Vlasotince, Akademija Oxford

Svest o takozvanoj virtuelnoj bezbednosti, koja se primarno odnosi na adekvatno korišćenje informacija u virtuelnom svetu, je sve veća, pa ne čudi što se javilo i jedno od, možda najzanimljivijih modernih zanimanja, nazvano specijalista za virtuelnu bezbednost.

Više o kursu za specijalistu virtuelne bezbednosti Vlasotince >>>

Obuka za IT analitičara Vlasotince

Kurs za IT analitičara Vlasotince, Akademija Oxford

Znanja koja usvoji na Kursu za IT analitičara kandidat bi trebalo da implementira na odgovarajući način, što će mu omogućiti da uz veštine koje poseduje obezbedi kompaniji u kojoj je zaposlen ili od koje je angažovan najbolju moguću internet prezentaciju u svakom smislu.

Više o obuci za IT analitičara Vlasotince >>>

Obuka za Booking administratora Vlasotince

Obuka za booking administratora Vlasotince, Akademija Oxford

Prednosti korišćenja "booking" sajtova su zaista brojne, počev od činejnice da možete pronaći smeštaj čak i u najzabačenijim delovima sveta, pogledati slike (koje su u potpunosti verne, a trebalo bi i da su novijeg datuma), te da na propisan način izvršite uplatu, dobijete zvaničnu potvrdu rezervacije, a sve to radite iz topline svog doma.

Više o kursu za specijalistu virtuelne bezbednosti Vlasotince >>>

Kurs za upravljanje Google Ads kampanjom Vlasotince

Kurs za upravljanje Google Ads kampanjom Vlasotince, Akademija Oxford

Mnogi stručnjaci iz oblasti klasičnog, ali i internet marketinga su saglasni u tvrdnji da ako određena kompanija nije prisutna na adekvatan način na internetu, onda se gotovo smatra i da ne postoji.

Više o kursu za upravljanje Google Ads kampanjom Vlasotince >>>

Kurs za Front Desk operatera Vlasotince

Kurs za Front Desk operatera Vlasotince, Akademija Oxford

Kada se uzme u obzir da je prva osoba sa kojom klijent ostvaruje komunikaciju ukoliko kontaktira određenu kompaniju ili odlazi u nju upravo Front Desk operater, jasno je koliko je osoba koja obavlja taj posao važna za poslovni imidž kompanije.

Više o kurs za Front Desk operatera Vlasotince >>>

Kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Vlasotince

Kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Vlasotince, Akademija Oxford

Kada uzmete u obzir činjenicu da osoba koja obavlja poslove na recepciji nekog hotela, pansiona ili hostela neizostavno mora da zna barem jedan strani jezik, a što ih više zna to bolje, te da je u stalnom kontaktu sa gostima, jasno je zbog čega se posebno vodi računa da kurs i obuka za Front Desk operatera u hotelijerstvu koju organizujemo bude na visokom nivou.

Više o kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Vlasotince >>>

Kurs za SolidWorks Vlasotince

Kurs za SolidWorks Vlasotince, Akademija Oxford

SolidWorks spada među najrasprostranjenije softvere namenjene za 3D modeliranje i testiranja delova i sklopova na razne spoljne uticaje kao što su pritisak, sila, temperatura itd.

Više o kurs za SolidWorks Vlasotince >>>

Kurs za Autodesk Inventor Vlasotince

Kurs za Autodesk Inventor Vlasotince, Akademija Oxford

Autodesk je prepoznatljiv po svom zaštitnom znaku AutoCAD-u, te kao takav daje i veliki kredibilitet Autodesk Inventoru.

Više o kurs za Autodesk Inventor Vlasotince >>>

Microsoft Technology Associate Vlasotince

Microsoft Technology Associate Vlasotince, Akademija Oxford

Ovaj sertifikat ima za cilj da svakom zainteresovanom pojedincu koji želi da stekne međunarodno priznat sertifikat o poznavanju rada u Majkrosoft programima pruži mogućnost da to i učini, a istovremeno nije uslov za sticanje svih ostalih Microsoft sertifikata, poput MCP, MCSA ili MCSD sertifikata, ali je u svakom slučaju odličan kao početni stepenik za nastavak sticanja Microsoft sertifikata.

Više o Microsoft Technology Associate Vlasotince >>>

Microsoft Certified Solutions Associate Vlasotince

Microsoft Certified Solutions Associate Vlasotince, Akademija Oxford

Nakon što kandidat stekne MTA (Microsot Technology Associate) sertifikat, koji važi za odličnu polaznu osnovu, ima mogućnost da nastavi dalje da gradi svoju profesionalnu karijeru, te da stiče i ostale sertifikate koje izdaje čuvena kompanija microsoft. Jedan od njih je i MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate), koji je vrlo dobar izbor za sve IT stručnjake.

Više o Microsoft Certified Solutions Associate Vlasotince >>>

Microsoft Certified Solutions Expert Vlasotince

Microsoft Certified Solutions Expert Vlasotince, Akademija Oxford

MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) je gotovo siguran put za pronalaženje zaposlenja u najboljim IT svetskim kompanijama.

Više o Microsoft Certified Solutions Expert Vlasotince >>>

Microsoft Certified Solutions Developer Vlasotince

Microsoft Certified Solutions Developer Vlasotince, Akademija Oxford

Prema zvanično dostupnim podacima, koje navodi kompanija Microsoft, MCSD sertifikat (Microsoft Certified Solutions Developer) se nalazi na visokom trećem mestu u svetu.

Više o Microsoft Certified Solutions Developer Vlasotince >>>

Cisco sertifikati Vlasotince

Cisco sertifikati Vlasotince, Akademija Oxford

Akademija Oxford je Cisco test centar.

Više o Cisco sertifikatima Vlasotince >>>

Škola stranih jezika - Vlasotince, Akademija Oxford

Akademija Oxford Vlasotince

Nemanjina BB, 16210 Vlasotince
Radnim danima: 08 - 17 h
Subotom: 09 - 14 h


 

Česta pitanja za školu računara
Škola programiranja za decu
MEĐUNARODNI ISPITI
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Sonja:

Zajedno sam sa koleginicama iz firme pohađala poslovni office kurs u vašoj školi. Sada smo uspešnije i u koraku sa mlađim kolegama.

Beograd - Nina:

Završila sam kurs za Web dizajn kod vas. Pozitivno sam iznenađena profesionalizmom i kvalitetom usluge koju pružate. Samo tako nastavite!

Voždovac - Jana:

Prijavila sam se na početni online AutoDESK kurs kod vas. sve pohvale za tu mogućnost. Pozdrav za sve!

Rakovica - Dejan:

Kod vas sam završio kurs za web programiranje koji mi je mnogo pomogao da nađem posao. hvala vam!

Slavija - Bogdan:

Pohađao sam kurs za SEO optimizaciju! Prezadovoljan sam. Super ste, samo tako nastavite!

Zvezdara - Mlađa:

Završio sam kurs programiranja C++! Dobio sam posao zahvaljujući vama!

Zemun - Nestor:

Kod vas sam upisao kurs Java programiranja, profesori su odlični i kvelitetno prenose znanje. Pozdrav!

Čukarica - Anđelija:

Nisam mogla da nađem posao dugo, a onda sam kod vas završila kurs za web dizajn i nakon stečenog znanja, bila sam u situaciji i da biram sebi posao! hvala vam, puno! najjači ste!

Stari grad - Dunja:

Završila sam kod vas poslovni kurs Office! Puno mi je pomoglo u poslu a i u privatnom životu!

Palilula - Marko:

Prijavio sam se za kurs pravljenja igrica i za sad sam prezadovoljan! Posle ovog upisujem i drugi kurs! Odlični ste!

Savski venac - Nenad:

Drugar i ja smo završili kod vas kurs za WEB programiranje! Otvorili smo našu sopstvenu firmu i razvili posao. Sve pohvale za vas!

Vračar - Marija:

Raspitivala sam se za kurs grafičkog dizajna. Većina prijatelja mi je preporučilo vas. Upisala sam se i završila kurs. I sada vas ja preporučujem drugima jer ste stvarno najbolji!!!

Barajevo - Veljko:

Na arhitektonskom fakultetu mi je bilo neophodno znanje Auto CAD - a, upisao sam se na vaš kurs i sada sam najbolji u grupi. Hvala vam puno!

Grocka - Dragana:

Završila sam MC office kod vas. Izuzetno sam zadovoljna cenom i znanjem koje sam stekla. Vidimo se ponovo na nekom novom kursu!

Lazarevac - Petar:

Zahvaljujući Akademiji Oxford stekao sam potrebno znanje iz oblasti Web dizajna! Šta da vam kazem, prezadovoljan sam!

Mladenovac - Peda:

Preporučujem vašu školu za sve koji imaju interesovanja iz oblasti programiranja, jer ste zaista najbolji! Pozdrav Peda

Sopot - Milena:

Prošle godine sam završila kurs za programiranje igrica u vašoj školi i odmah nakon toga pronašla posao! Hvala puno!

Surčin Pavle:

Upisao sam kurs za grafički dizajn i mogu da pohvalim profesora kao i samu školu, jer su moderni, prate sve trendove iz ove oblasti, a ja sam stekao neophodno znanje. Pozdrav svima!