Škola računara, IT kursevi Vrbas

Na području Južnobačkog okruga u Vojvodini je smešteno gradsko naselje Vrbas, u kome živi nešto više 24 000 ljudi.

A od privrednih grana su najzastupljenije poljoprivreda, saobraćaj i trgovina, te uslužne delatnosti, a prema podacima čak nešto više od trećine radno sposobnog stanovništva je zaposleno upravo u tim delatnostima. Procentualno, najviše ih radi u oblasti industrije i poljoprivrede, a nakon toga sledi trgovinska delatnost, saobraćaj i veze, te građevinarstvo i finansijske, kao i druge usluge.

Sa ciljem poboljšanja kvaliteta poslovanja kako pojedinaca, tako isto i čitavih institucija je i otvorena škola računara Vrbas, koja nudi mogućnost praćenja brojnih specijalizovanih edukacija, uzevši u obzir da su IT kursevi osnov te obrazovne institucije.


Najvažnije za sve, koji interesuje u kursevi i obuke računara jeste da je ova škola od strane nadležnih akreditovana, a što direktno utiče na validnost sertifikata koje izdaje. Naime, u pitanju su dokumenta koja su zvanično priznata kao potpuno relevantni dokazi o poznavanju određenih oblasti, tako da njihovi vlasnici imaju pravo da ih koriste kad je potrebno da dokažu nekome da li su osposobljeni za korišćenje određenih računarskih programa i u kojoj meri. Isto tako se podrazumeva da svaki sertifikat može da bude u radni dosije kandidata upisan, a ako je on prethodno otvoren u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, tako da se savetuje da klijent direktno zaposlenima u toj službi odnese sertifikat i zahteva da on prema pravilima bude upisan.

Naglasili bismo i to da kada je u pitanju škola računara Vrbas, IT kursevi i obuke koje ona organizuje podrazumevaju dva nivoa, odnosno osnovni i napredni, a koji je namenjen kandidatima sa već stečenim znanjem o konkretnoj temi.

Svakako da je u ponudi obuka i kurs Microsoft poslovni Office paket, tokom koje je omogućeno zainteresovanima da nauče najpre da koriste internet i da rade u operativnom sistemu Windows, a zatim i da se upoznaju sa programima Microsoft Word i Microsoft Excel. Ovde je vrlo važno istaći da osim namenskih paketa kurseva, ova obrazovna institucija nudi mogućnost polaznicima i da pohađaju svaki od njih pojedinačno, a svakako su zastupljena prethodna dva pomenuta nivoa.

TESTOVI


Zainteresovani se mogu upoznati i sa korišćenjem programa Access, odnosno PowerPoint, a ponudom su obuhvaćeni i kursevi i obuke za Adobe Flash, Adobe Fireworks i Adobe Dreamweaver. Budući da su u pitanju svi programi koji se odnose na oblast web dizajna, to se u ponudi nalazi i specijalan paket kurseva za web dizajn, tako da kandidati mogu u okviru jedne edukacije sa sva tri navedena programa da se upoznaju.

Ukoliko nekoga interesuje kako funkcioniše izrada igrica u Flash - u, odnosno na koji način se vrši SEO optimizacija, te kako se radi na Wordpress platformi, može odabrati jednu od ponuđenih edukacija.

U ponudi je i obuka i kurs za CorelDRAW, ali i specijalan paket kurseva za grafički dizajn. Zainteresovanima se nudi prilika ili da u okviru pomenutog paketa nauče da rade u programima Adobe Illustrator, Photoshop i InDesign ili da to učine kroz pojedinačne obuke.Isto tako škola računara Vrbas u ponudi ima i kurseve za Windows server 2008, ali i za Windows server 2012. Takođe, u ponudi su i IT kursevi za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, odnosno edukacija tokom koje polaznici uče kako funkcioniše podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, kao i ona koja im omogućuje da nauče na koji način se vrši upravljanje i održavanje Windows 8.

Rad sa operativnim sistemima Unix, Solaris Unix i Linux je isto predmet specijalizovanih edukacija, a u ponudi je i obuka i kurs za ASP.NET web development, što pruža mogućnost pojedincima da se osposobe za kreiranje kako dinamičkih sajtova i aplikacija, tako i internet servisa.

Kada se pominje škola računara Vrbas, IT kursevi koje ona ima u ponudi pružaju priliku zainteresovanima da steknu kvalifikacije za zanimanje booking administrator (booking.com), odnosno IT analitičar.

Na koji način funkcioniše Facebook oglašavanje, ali i kako se pravilno vrši upravljanje AdWords kampanjom su, takođe teme kojima se specijalizovani kursevi i obuke računara bave.

Ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs za Solidworks, a dostupna je i mogućnost pohađanja jedne od Autodesk obuka.

Izuzev svih do sada pomenutih edukacija, ova specijalizovana obrazovna institucija nudi kako paket kurseva za programiranje i web programiranje, tako isto i mogućnost da tokom pojedinačnih kurseva polaznici nauče da koriste različite programske jezike, te da savladaju osnove programiranja.

S obzirom na to da je od strane nadležnih institucija upravo škola računara Vrbas zvanično ovlašćena za izdavanje ECDL sertifikata (European Computer Driving Licence), to ona sprovodi i ispite za sticanje malog ili velikog ECDL indeksa prema aktuelnim pravilima. A kako su zahtevi na tim ispitima u određenoj meri specifični, opšta je preporuka zainteresovanima za dobijanje ovih sertifikata da se obrate zaposlenima u školi i raspitaju oko pohađanja pripremne nastave, koja nije obavezan uslov za izlazak na ispit, ali u velikoj meri može da olakša kandidatima polaganje.

Izuzetno visok kvalitet i nastavnog kadra i kurseva koji su u ponudi je jedno od obeležja ove obrazovne institucije, a tome mora biti dodata i informacija da škola računara Vrbas naročito vodi računa o cenama, koje su maksimalno primerene trenutnoj ekonomskoj situaciji u zemlji.

Pravilnikom ove obrazovne institucije je predviđeno da se svi kursevi i obuke mogu organizovati kako u okviru individualne i poluindividualne, odnosno nastave u paru, tako isto i za grupu polaznika, a svako od njih će prilikom upisa izabrati koji tip nastave mu najviše odgovara. Inače se svaka od njih može pohađati onlajn, a preko specijalne internet platforme ili na klasičan način, u kom slučaju se nastava sprovodi u prostorijama ove škole.

Očekuje se od svakog zainteresovanog da prvo izvrši prijavu, te da ili lično ili na mejl, odnosno putem telefona dostavi osnovne informacije (prezime i ime, datum rođenja i kontakt podatke). Posle toga će biti sproveden upis, a o dokumentima koje je obavezan da tom prilikom podnese će biti na vreme obavešten svaki kandidat.


Poslovni Office Kurs Vrbas

Poslovni Office Kurs Vrbas, Akademija Oxford

Obuka za poslovni kurs trаje mesec dana i ima ukupno 48 školska čаsa. Grupe su male i imaju najviše 5 - 7 polaznika.

Više za kurs i obuku za poslovni Office kurs Vrbas >>>

Kurs za Web Dizajn Vrbas

Kurs za Web Dizajn Vrbas, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za Web dizajn - od početnih do naprednih. Svi kursevi podrazumevaju rad u nekom programu iz Adobe paketa. Za svaki od ovih kurseva potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru. Kursevi mogu biti individualni i grupni. Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se može korigovati u skladu sa dogovorom.

Više za kurs i obuku za web dizajn Vrbas >>>

Kurs za Web Programiranje Vrbas

Kurs za Web Programiranje Vrbas, Akademija Oxford

S obzirom da je danas sve više popularna oblast WEB dizajna, kako vezano za crtanje i kreiranje sajtova u programima poput Adobe Photoshop-a i Adobe Illustrator-a, jednako važan deo ove oblasti je i kodiranje nacrtanog sajta, tj. sprovođenje crteža u LIVE oblik koji de biti dostupan svim onlajn korisnicima.

Više za kurs za Web programiranje Vrbas >>>

Kurs za Grafički Dizajn Vrbas

Kurs za Grafički Dizajn Vrbas, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi Vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za grafički dizajn - od početnih do naprednih. Svi kursevi podrazumevaju rad u nekom programu iz Adobe paketa.

Više za kurs za grafički dizajn Vrbas >>>

AutoDesk Kursevi Vrbas

AutoDesk Kursevi Vrbas, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za takozvani autodesk softver - od početnih do naprednih.

Više za AutoDesk kurseve Vrbas >>>

Kurs za SEO Vrbas

Kurs za SEO Vrbas, Akademija Oxford

Kurs SEO (Search engine optimization) - Optimizacija sajta za Google trаje dve nedelje i ima ukupno 12 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 9 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs za SEO Vrbas >>>

Kurs Programiranja Vrbas

Kurs Programiranja Vrbas, Akademija Oxford

Akademija Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za programiranje. Za svaki od ovih kurseva potrebno je osnovno poznvanje rada na računaru. Kursevi mogu biti individualni i grupni.

Više za kurs programiranja Vrbas >>>

Kurs za Pravljenje Igrica u Flashu Vrbas

Kurs za Pravljenje Igrica u Flashu Vrbas, Akademija Oxford

Kurs za pravljenje igrica za Android i iPhone u Flash-u trаje mesec dana i ima ukupno 21 školskih čаsova. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs za pravljenje igrica u Flashu Vrbas >>>

Kurs za Administraciju Windows Servera 2008 Vrbas

Kurs za Administraciju Windows Servera 2008 Vrbas, Akademija Oxford

Cilj kursa za administraciju Windows 2008 je upoznavanje polaznika sa procesima instaliranja, konfiguracije i administracije ovog operativnog sistema za serverske platforme. U širokom opusu administratorskih alatki koje se koriste sa Windows serverom, mnoge od njih nude grafički interfejs, a dve nove su Configuration Tasks Wizard i Server Manager .

Više o kursu za Administraciju Windows Servera 2008 Vrbas >>>

Kurs za Administraciju Windows Servera 2012 Vrbas

Kurs za Administraciju Windows Servera 2012 Vrbas, Akademija Oxford

Nakon ovog modula kursa za administraciju kursa za Windows servere 2012, polaznici će biti u stanju da opišu važne karakteristike i funkcionalnost Windows servera 2012, da samostalno obavljaju zadatke podešavanja ovog servera, i da izvrše raspoređivanje Windows usluga primene.

Više o kursu za Administraciju Windows Servera 2012 Vrbas >>>

Kurs za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Vrbas

Kurs za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Vrbas, Akademija Oxford

Instalacijau i održavanje Windows servera 2012 obavlja administrator. Održavanje, pored ostalog, podrazumeva i ažuriranje slike sistema, kao i svih uvedenih servisa. U okviru kursa, biće reči o konfigurisanju i održavanju slike sistema, kao i o alatkama koje omogućavaju automatizaciju instalacija, o onima koje su zadužene za automatizaciju ažuriranja servera zvaničnim ispravkama, kao i o alatkama za ažuriranje softvera.

Više o kursu za Instaliranje i Konfiguraciju Windows Servera 2012 Vrbas >>>

Kurs za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Vrbas

Kurs za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Vrbas, Akademija Oxford

Nakon ove obuke, polaznici će biti spremni da održavaju mreže pod Microsoft Windows serverskom platformom. Obuka se sastoji iz više faza, a neke od njih su: Konfigracija naprednih mreža servisa, konfiguracija naprednih storage servisa, zaštita pristupa fajlovima uz pomoć DAC, planiranje i implementacija domena i lokacija, kao i generalne implementacije.

Više o kursu za Naprednu Konfiguraciju Windows Servera 2012 Vrbas >>>

Kurs i obuka za projektovanje i implementaciju serverske infrastrukture Vrbas

Projektovanje i Implementacija Serverske Infrastrukture Vrbas, Akademija Oxford

Kurs je podeljen u više faza, koje su predstavljene kroz niz lekcija. Na samom početku, polaznicima se predstavlja planiranje servera za nadogradnju i migracije. U ovom segmentu se kandidati obučavaju kako se pravi plan virtualizacije, servera za nadogradnju, kao i strategije o migracijama.

Više o kursu za Projektovanje i Implementaciju Serverske Infrastrukture Vrbas >>>

Kurs i obuka za implementaciju napredne serverske infrastrukture Vrbas

Implementacija Napredne Serverske Infrastrukture Vrbas, Akademija Oxford

Cilj ovog Microsoft kursa je da Vas uvode u svet vizuelizacije, i ukaže na to kako se, uz pomoć System Center 2012 održava, ali i automatizuje održavanje više Windows servera 2012 odjednom. Ova obuka namenjena je administratorima koji već imaju iskustva u ovoj oblasti, kao i onima koji žele da steknu nova znanja.

Više o kursu za Implementaciju Napredne Serverske Infrastrukture Vrbas >>>

Kurs za Microsoft SharePoint 2010 razvoj aplikacija Vrbas

Microsoft SharePoint 2010 Vrbas, Akademija Oxford

SharePoint je profesionalno rešenje kojem je krajnji cilj povezivanje ljudi, timova i informacija, kojim se podiže produktivnost poslovanja. U okviru kursa i obuke za Microsofft SharePoint 2010 razvoj aplikacija, naučićete kako da kreirate internet sajtove i delite informacije.

Više o kursu za Microsoft SharePoint 2010 Vrbas >>>

Kurs za Podešavanje i Instalaciju Windows 7 za Klijente Vrbas

Kurs za Podesavanje i Instalaciju Windows 7 Za Klijente Vrbas, Akademija Oxford

Kurs i obuka za instaliranje i podešavanje Windows 7 vodi vas korak po korak kroz proces instaliranja ovog operativnog sistema. Kako se podešava Windows, kako se radi Windows update, i čemu on služi, samo su neke od smernica, koje će se obradjivati u ovom kursu.

Više o kursu za podesavanje i instalaciju Windows 7 za klijente Vrbas >>>

Kurs za upravljanje i održavanje Windows 8 Vrbas

Kurs za Upravljanje i Održavanje Windows 8 Vrbas, Akademija Oxford

U ovom kursu predstavljene su osnovne karakteristike Windows 8 operativnog sistema, kao i njegove glavne komponente. Akcenat je na razlici u odnosu na Windows 7 operativni sistem, na njegovim prednostima i novitetima. Nakon ovog kursa, polaznici će biti osposobljeni da samoostalno administriraju Windows 8 računare na mreži.

Više o kursu za upravljanje i održavanje Windows 8 Vrbas >>>

Kurs za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća Vrbas

Kurs za Podršku i Rešavanje Problema Windows 7 za Preduzeća Vrbas, Akademija Oxford

Windows 7 Enterprice koristi se samo za kompaniije sa kojima Microsoft ima posebne softverske ugovore. Ova verzija poseduje posebne alate poput višejezičke podrške (Multilingual User Interface-MUI), BitLocker enkricije i podrške za Unix aplikacije.

Više o kursu za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća Vrbas >>>

Kurs za realizaciju i upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom Windows Server 2008 R2 Vrbas

Kurs Za Realizaciju I Upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom

	Windows Server 2008 R2 Vrbas, Akademija Oxford

Microsoft Desktop virtualizacija rešenje koristi najviše kompanijama kako bi umanjile svoje troškove, povećale ažurnost i omogućile neometani pristup, kao i povećale bezbednost. Desktop Virtualizacija im nudi širu ponudu različitih modela, kada je povezanost zaposlenih u kompaniji u pitanju. Virtuelne Desktop Infrastrukture (VDI) omogućavaju organizacijama da centralno upravljaju korisničkim profilima, i da pružaju personalne profile za krajnje korisnike.

Više o kursu za realizaciju i upravljanje Microsoft Desktop Virtualizacijom Windows Server 2008 R2 Vrbas >>>

Kurs za održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka Vrbas

Kurs Za Održavanje Microsoft Sql Server 2008 Baze Podataka Vrbas, Akademija Oxford

SQL Server poseduje moćnu bazu podataka. Ovaj kurs upoznaje polaznike sa osobinama i karakterstikama Misrosoft SQL Server 2008 Database. Predstavlja im se Arhitektura SQL Server okruženja, baze podataka, upravljanje resursima, sa posebnim akcentom na kreiranje i održavanje baze podataka.

Više o kursu za održavanje Microsoft SQL Server 2008 baze podataka Vrbas >>>

Kurs za pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Vrbas

Kurs Za Pisanje Upita Korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Vrbas, Akademija Oxford

Predstavlja bitnu veštinu za profesionalce baze podataka i programere koji rade sa SQL bazama podataka. Kroz ovaj kurs saznaćete kako da odaberete izjavu za implementaciju transakcije programske logike, a kroz kombinaciju stručne nastave, demonstracija i praktičnih zadataka.

Više o kursu za pisanje upita korišćenjem Microsoft SQL Servera 2008 Transact SQL Vrbas >>>

Kurs za Microsoft SQL Server 2012 administrator baze podataka Vrbas

Kurs Za Microsoft SQL Server 2012 Administrator Baze Podataka Vrbas, Akademija Oxford

Kurs se bavi programiranjem sistema koji se oslanjaju na SQL 2012 bazu podataka, instalacijom i administracijom Microsoft SQL 2012 servera.

Više o kursu za Microsoft SQL Server 2012 administrator baze podataka Vrbas >>>

Kurs za Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Vrbas

Kurs za Implementacija Skladištenja Podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Vrbas, Akademija Oxford

Kroz ovaj kurs, polaznici će se obučiti kako da implementiraju BI platformu, koja doprinosi boljim i preglednijim informacijama. Novi SQL Server, između ostalog, omogućuje brzo konvertiranje podataka u željeni format, bez obzira na vrstu i veličinu. Enterprise verzija Microsoft SQL Servera 2012 obuhvata dodatnu funkcionalnost vezanu za skladištenje podataka(Data Warehouse).

Više o kursu za Implementacija skladištenja podataka sa Microsoft SQL Serverom 2012 Vrbas >>>

Kurs za ASP.NET Web Development Vrbas

Kurs za ASP.NET Web Development Vrbas, Akademija Oxford

Web dizajn / development, sva neophodna znanja i veštine za izradu ASP.NET sajtova od nule do pokretanja na serveru.

Više o kursu za ASP.NET Web Development Vrbas >>>

Kurs za Unix Vrbas

Kurs za Unix Vrbas, Akademija Oxford

Naučite da koristite Unix. Postanite kompjuterski pismeni. Ovladajte ovim popularnim operativnim sistemom. Upišite obuku za Unix. Kurs je koncipiran tako da polaznici postepeno usvajaju gradivo iz ove oblasti, koje u najkračem periodu mogu da primene.

Više o kursu za Unix Vrbas >>>

Kurs za Administratora Unixa Vrbas

Administrator Unixa Vrbas, Akademija Oxford

Kurs i obuka za administratora Unixa obuhvata rad sa svim verzijama Unixa. Ukoliko se odlučite da pohađate ovaj napredni kurs za Unix administratora Oxford Akademije, savladaćete programiranje Shella, korake u razvijanju softvera, upoznaćete se sa pojmovima UNIX interpretera, kao i sa arhitekturom UNIX OS.

Više o kursu za administratora Unixa Vrbas >>>

Kurs za Linux - Osnovni Vrbas

Linux Vrbas, Akademija Oxford

Naučite da koristite najpopularniji operativni sistem današnjice. Upište kurs i obuku za Linux koju organizuje Oxford Akademija. Pridružićete se milionima korisnika širom sveta. Prema proceni stručnjaka, rad sa Linuxom spada u najperspektivnije poslove IT sektora, koji je u globalu atraktivan i tražen. Shodno njegovom brzom razvoju, procenjuje se da će u narednih deset godina tražnja za ovakvim kadrom biti sve izraženija.

Više o kursu za Linux Vrbas >>>

Kurs za Administraciju Linuxa Vrbas

Administracija Linuxa Vrbas, Akademija Oxford

Tokom obuke za administratora Linuxa, polaznici će naučiti kako se izrađuju zaštitne kopije, da zaštite server od virusa, kao i hosting sajtova od virusa. koji su načini udaljenog pristupa računarima, kao i generalno, kako se obavlja konfiguracija mrežnih uređaja.

Više o kursu za administraciju Linuxa Vrbas >>>

Kurs za Solaris-Unix Vrbas

Solaris-Unix Vrbas, Akademija Oxford

Saznajte koje su mogućnosti Solaris operativnog sistema. Kurs za Solaris OS obuhvata uvod u Solaris Common Desktop Environment CDE , kao i osnovne radnje sa folderima i fajlovima, rad sa tekstom, štampom, kao i podešavanje Workspace-a. Nakon završene obuke za Solaris OS, polaznici će biti sposobni da samostalno rešavaju zadatke i probleme u ovom operativnom sistemu.

Više o kursu za Solaris-Unix Vrbas >>>

Kurs za Administraciju Solarisa Vrbas

Administraciju Solarisa Vrbas, Akademija Oxford

ZFS - Zetta File System; predstavlja najnapredniji fajl sistem u IT svetu. Ovu titulu ima pre svega, zbog svoje mogućnosti da podržava bezgranično velike hard diskove, kao i zbog svoje opcije “snapshot”. ZFS se, između ostalog, pokazao kao najbrži fajl sistem u mnogim aplikacijama.

Više o kursu za Administraciju Solarisa Vrbas >>>

Kurs za Facebook oglašavanje Vrbas

Kurs i obuka za Facebook oglašavanje Vrbas, Akademija Oxford

Ovaj kurs je namenjen onima koji ved poseduju svoj biznis i žele da ovladaju Facebook oglašavanjem u cilju povedanja prodaje svojih proizvoda ili usluga. Kurs je takođe namenjen i onima koji tek planiraju da pokrenu svoj posao, a nemaju dovoljno praktičnog znanja o upravljanju i promovisanju firme na ovoj društvenoj mreži.

Više o kursu za Facebook oglašavanje Vrbas >>>

Kurs i obuka za etičkog hakera Vrbas

Kurs i obuka za etičkog hakera Vrbas, Akademija Oxford

Pohađanjem kursa za etičkog hakera, odnosno CEH obuke (Certified Ethical Hacker), koju organizuje Akademija Oxford u svojim poslovnicama širom Srbije, svi polaznici stiču uslov za polaganje najnovije verzije ispita.

Više o kursu za etičkog hakera Vrbas >>>

Kurs za specijalistu virtuelne bezbednosti Vrbas

Kurs za specijalistu virtuelne bezbednosti Vrbas, Akademija Oxford

Svest o takozvanoj virtuelnoj bezbednosti, koja se primarno odnosi na adekvatno korišćenje informacija u virtuelnom svetu, je sve veća, pa ne čudi što se javilo i jedno od, možda najzanimljivijih modernih zanimanja, nazvano specijalista za virtuelnu bezbednost.

Više o kursu za specijalistu virtuelne bezbednosti Vrbas >>>

Obuka za IT analitičara Vrbas

Kurs za IT analitičara Vrbas, Akademija Oxford

Znanja koja usvoji na Kursu za IT analitičara kandidat bi trebalo da implementira na odgovarajući način, što će mu omogućiti da uz veštine koje poseduje obezbedi kompaniji u kojoj je zaposlen ili od koje je angažovan najbolju moguću internet prezentaciju u svakom smislu.

Više o obuci za IT analitičara Vrbas >>>

Obuka za Booking administratora Vrbas

Obuka za booking administratora Vrbas, Akademija Oxford

Prednosti korišćenja "booking" sajtova su zaista brojne, počev od činejnice da možete pronaći smeštaj čak i u najzabačenijim delovima sveta, pogledati slike (koje su u potpunosti verne, a trebalo bi i da su novijeg datuma), te da na propisan način izvršite uplatu, dobijete zvaničnu potvrdu rezervacije, a sve to radite iz topline svog doma.

Više o kursu za specijalistu virtuelne bezbednosti Vrbas >>>

Kurs za upravljanje Google Ads kampanjom Vrbas

Kurs za upravljanje Google Ads kampanjom Vrbas, Akademija Oxford

Mnogi stručnjaci iz oblasti klasičnog, ali i internet marketinga su saglasni u tvrdnji da ako određena kompanija nije prisutna na adekvatan način na internetu, onda se gotovo smatra i da ne postoji.

Više o kursu za upravljanje Google Ads kampanjom Vrbas >>>

Kurs za Front Desk operatera Vrbas

Kurs za Front Desk operatera Vrbas, Akademija Oxford

Kada se uzme u obzir da je prva osoba sa kojom klijent ostvaruje komunikaciju ukoliko kontaktira određenu kompaniju ili odlazi u nju upravo Front Desk operater, jasno je koliko je osoba koja obavlja taj posao važna za poslovni imidž kompanije.

Više o kurs za Front Desk operatera Vrbas >>>

Kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Vrbas

Kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Vrbas, Akademija Oxford

Kada uzmete u obzir činjenicu da osoba koja obavlja poslove na recepciji nekog hotela, pansiona ili hostela neizostavno mora da zna barem jedan strani jezik, a što ih više zna to bolje, te da je u stalnom kontaktu sa gostima, jasno je zbog čega se posebno vodi računa da kurs i obuka za Front Desk operatera u hotelijerstvu koju organizujemo bude na visokom nivou.

Više o kurs za Front Desk operatera u hotelijerstvu Vrbas >>>

Kurs za SolidWorks Vrbas

Kurs za SolidWorks Vrbas, Akademija Oxford

SolidWorks spada među najrasprostranjenije softvere namenjene za 3D modeliranje i testiranja delova i sklopova na razne spoljne uticaje kao što su pritisak, sila, temperatura itd.

Više o kurs za SolidWorks Vrbas >>>

Kurs za Autodesk Inventor Vrbas

Kurs za Autodesk Inventor Vrbas, Akademija Oxford

Autodesk je prepoznatljiv po svom zaštitnom znaku AutoCAD-u, te kao takav daje i veliki kredibilitet Autodesk Inventoru.

Više o kurs za Autodesk Inventor Vrbas >>>

Microsoft Technology Associate Vrbas

Microsoft Technology Associate Vrbas, Akademija Oxford

Ovaj sertifikat ima za cilj da svakom zainteresovanom pojedincu koji želi da stekne međunarodno priznat sertifikat o poznavanju rada u Majkrosoft programima pruži mogućnost da to i učini, a istovremeno nije uslov za sticanje svih ostalih Microsoft sertifikata, poput MCP, MCSA ili MCSD sertifikata, ali je u svakom slučaju odličan kao početni stepenik za nastavak sticanja Microsoft sertifikata.

Više o Microsoft Technology Associate Vrbas >>>

Microsoft Certified Solutions Associate Vrbas

Microsoft Certified Solutions Associate Vrbas, Akademija Oxford

Nakon što kandidat stekne MTA (Microsot Technology Associate) sertifikat, koji važi za odličnu polaznu osnovu, ima mogućnost da nastavi dalje da gradi svoju profesionalnu karijeru, te da stiče i ostale sertifikate koje izdaje čuvena kompanija microsoft. Jedan od njih je i MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate), koji je vrlo dobar izbor za sve IT stručnjake.

Više o Microsoft Certified Solutions Associate Vrbas >>>

Microsoft Certified Solutions Expert Vrbas

Microsoft Certified Solutions Expert Vrbas, Akademija Oxford

MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) je gotovo siguran put za pronalaženje zaposlenja u najboljim IT svetskim kompanijama.

Više o Microsoft Certified Solutions Expert Vrbas >>>

Microsoft Certified Solutions Developer Vrbas

Microsoft Certified Solutions Developer Vrbas, Akademija Oxford

Prema zvanično dostupnim podacima, koje navodi kompanija Microsoft, MCSD sertifikat (Microsoft Certified Solutions Developer) se nalazi na visokom trećem mestu u svetu.

Više o Microsoft Certified Solutions Developer Vrbas >>>

Cisco sertifikati Vrbas

Cisco sertifikati Vrbas, Akademija Oxford

Akademija Oxford je Cisco test centar.

Više o Cisco sertifikatima Vrbas >>>

Škola stranih jezika - Vrbas, Akademija Oxford

Akademija Oxford Vrbas

ul. Maršala Tita bb, 21460 Vrbas
Radnim danima: 08 - 17 h
Subotom: 09 - 14 h


 

Česta pitanja za školu računara
Škola programiranja za decu
MEĐUNARODNI ISPITI
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Sonja:

Zajedno sam sa koleginicama iz firme pohađala poslovni office kurs u vašoj školi. Sada smo uspešnije i u koraku sa mlađim kolegama.

Beograd - Nina:

Završila sam kurs za Web dizajn kod vas. Pozitivno sam iznenađena profesionalizmom i kvalitetom usluge koju pružate. Samo tako nastavite!

Voždovac - Jana:

Prijavila sam se na početni online AutoDESK kurs kod vas. sve pohvale za tu mogućnost. Pozdrav za sve!

Rakovica - Dejan:

Kod vas sam završio kurs za web programiranje koji mi je mnogo pomogao da nađem posao. hvala vam!

Slavija - Bogdan:

Pohađao sam kurs za SEO optimizaciju! Prezadovoljan sam. Super ste, samo tako nastavite!

Zvezdara - Mlađa:

Završio sam kurs programiranja C++! Dobio sam posao zahvaljujući vama!

Zemun - Nestor:

Kod vas sam upisao kurs Java programiranja, profesori su odlični i kvelitetno prenose znanje. Pozdrav!

Čukarica - Anđelija:

Nisam mogla da nađem posao dugo, a onda sam kod vas završila kurs za web dizajn i nakon stečenog znanja, bila sam u situaciji i da biram sebi posao! hvala vam, puno! najjači ste!

Stari grad - Dunja:

Završila sam kod vas poslovni kurs Office! Puno mi je pomoglo u poslu a i u privatnom životu!

Palilula - Marko:

Prijavio sam se za kurs pravljenja igrica i za sad sam prezadovoljan! Posle ovog upisujem i drugi kurs! Odlični ste!

Savski venac - Nenad:

Drugar i ja smo završili kod vas kurs za WEB programiranje! Otvorili smo našu sopstvenu firmu i razvili posao. Sve pohvale za vas!

Vračar - Marija:

Raspitivala sam se za kurs grafičkog dizajna. Većina prijatelja mi je preporučilo vas. Upisala sam se i završila kurs. I sada vas ja preporučujem drugima jer ste stvarno najbolji!!!

Barajevo - Veljko:

Na arhitektonskom fakultetu mi je bilo neophodno znanje Auto CAD - a, upisao sam se na vaš kurs i sada sam najbolji u grupi. Hvala vam puno!

Grocka - Dragana:

Završila sam MC office kod vas. Izuzetno sam zadovoljna cenom i znanjem koje sam stekla. Vidimo se ponovo na nekom novom kursu!

Lazarevac - Petar:

Zahvaljujući Akademiji Oxford stekao sam potrebno znanje iz oblasti Web dizajna! Šta da vam kazem, prezadovoljan sam!

Mladenovac - Peda:

Preporučujem vašu školu za sve koji imaju interesovanja iz oblasti programiranja, jer ste zaista najbolji! Pozdrav Peda

Sopot - Milena:

Prošle godine sam završila kurs za programiranje igrica u vašoj školi i odmah nakon toga pronašla posao! Hvala puno!

Surčin Pavle:

Upisao sam kurs za grafički dizajn i mogu da pohvalim profesora kao i samu školu, jer su moderni, prate sve trendove iz ove oblasti, a ja sam stekao neophodno znanje. Pozdrav svima!