Cisco: Professional Design (CCDP)

Budući da se na nivou Professional, a u okviru oblasti dizajna nalaze tri ispita, to se i zahteva da svaki pojedinačni kandidat koji želi da postane vlasnik Cisco CCDP sertifikata položi sve njih. A kako je na teritoriji naše zemlje zvanično ovlašćeni test centar ove kompanije Akademija Oxford, svako ko je zainteresovan ima pravo da odluči da pohađa i specijalizovani Cisco kurs i obuku za polaganje ispita broj 301 - 101 ROUTE, 301 - 115 SWITCH i 300 - 320 ARCH, gde će biti u mogućnosti da se na najbolji mogući način pripremi za sve zahteve koje svi ovi ispiti navode.

Naša je obaveza da naglasimo i to da kompanija Cisco u određenim ispitnim rokovima ima pravo i to relativno često radi, da konkretna ispitna pitanja promeni, odnosno da ih odabere iz nekih oblasti koje su srodne onima koji su trenutno navedene kao zvaničan predmet ispitivanja. Uzevši u obzir da svi predavači pomenutog Cisco test centra poznaju tu činjenicu, svi polaznici mogu da odahnu, budući da će se voditi računa da se njihova znanja svakako prošire i na srodne oblasti, a kako ne bi bilo nikakvih iznenađenja prilikom polaganja ovih ispita.

Cisco obuka i kurs za polaganje 301 - 101 ROUTE, 301 - 115 SWITCH i 300 - 320 ARCH ispita se organizuje na engleskom jeziku, kao uostalom i ti ispiti, te je zato zvanično iznet zahtev da svako ko želi da se prijavi za njeno pohađanje, to jest ko hoće da polaže navedene ispite mora da poznaje engleski jezik, stim da to znanje mora da bude na višem nivou, kako bi svaki pojedinačni kandidat mogao što bolje da odgovori na konkretne zahteve.


Naglašavamo da postoji preko 20 poslovnica Akademije Oxford u našoj zemlji, tako da se i Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 301 - 101 ROUTE, 301 - 115 SWITCH i 300 - 320 ARCH organizuje prema tačno određenom planu u svakoj od njih i to u toku cele godine. Iz tog razloga je naglašeno da svako ko se prijavljuje za pohađanje, treba da navede u kojoj tačno poslovnici bi voleo da pohađa Cisco obuku, a ako prijavu vrši putem mejla. Sem toga, postoji mogućnost i da se zainteresovani prijave direktno u jednoj od poslovnica, ali i da prijavljivanju pristupe preko telefona one poslovnice koju lično izaberu.

Kada je reč o samom načinu održavanja nastave, Cisco obuka i kurs za polaganje 301 - 101 ROUTE, 301 - 115 SWITCH i 300 - 320 ARCH podrazumeva i individualni pristup, ali isto tako i grupnu nastavu, pa će svako ko se prijavljuje imati pravo da izabere jednu od njih. Ova dva tipa obuke se organizuju, naravno na različite načine što podrazumeva da oni polaznici koji budu izabrali individualnu nastavu dobijaju i mogućnost da samostalno dogovore sa nadležnim predavačem u kojim terminima će se časovi odvijati, to jest prema kojoj dinamici i od kada će da počne taj tip kursa. A kada je u pitanju grupni Cisco kurs i obuka za sticanje CCDP sertifikata, princip organizovanja se u potpunosti razlikuje, uzevši u obzir da tada isključivo organizator ima pravo da odredi tačne termine i dinamiku. Ono što u ovom slučaju ne zavisi od organizatora, jeste datum početka, pošto je neophodno sačekati prijavu najmanje 4 polaznika u jednoj od poslovnica, jer je to osnovni uslov za kreiranje jedne grupe. Onog trenutka kada taj uslov bude bio zvanično ispunjen, predstavnik konkretne poslovnice Cisco test centra će obavestiti sve koji su se prijavili prvo o tačnom datumu početka, a potom i o terminima, to jest uputiće ih u dinamiku održavanja nastave.TESTOVI


Cisco obuka i kurs za sticanje CCDP sertifikata - nastavni plan

Od ukupno tri segmenta se sastoji Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 301 - 101 ROUTE, 301 - 115 SWITCH i 300 - 320 ARCH, uzevši u obzir da Cisco CCDP sertifikat stiče samo onaj kandidat koji položi svaki od njih.

Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 301 - 101 ROUTE je primarno usmeren na savladavanje znanja koja se odnose na napredne opcije IP adresiranja , rutinga i na primenu opcija skalabilnosti i visokog obezbeđivanja Cisco rutera koji su povezani sa LAN, VAN i IPv6. Polaznici će tom prilikom da prođu kroz ukupno 6 oblasti, te će se na početku upoznati sa osnovnim principima umrežavanja. Profesori im tom prilikom prvo predstavljaju Cisco express forwarding koncepte, odnosno osnovne izazove umrežavanja (Asymmetric routing, Unicast i Out - of - order packets). Sledi predstavljanje IP operacija, a zatim i upoznavanje sa TCP operacijama. Polaznici će da nauče i koje su to UDP operacije, ali i na koji način bi trebalo da prepoznaju predložene promene u okviru konkretne mreže (promene na Routing protokol parametrima, Routing protocol migration, Migrate parts of the network to IPv6).

Naziv sledeće oblasti koju navodi Cisco kurs i obuka za polaganje 301 - 101 ROUTE ispita je Layer 2 Technologies, a u okviru nje polaznici uče kako se konfiguriše i verifikuje PPP i šta je Frame Relay (Operations, Multipoint i Point - to - point).

Nakon toga se upoznaju sa Layer 3 tehnologijom što je svakako najviše zastupljena oblast na ispitu broj 301 - 101 ROUTE, te se sastoji od mnogobrojni segmenata. Identifikacija, konfiguracija i verifikacija IPv4 adresiranja i Subnetting - a je prva tema, a zatim polaznici uče na koji način je potrebno izvršiti identifikaciju IPv6 adresiranja i Subnetting - a. Posle toga će imati priliku da nauče kako se konfiguriše i verifikuje Static i Default routing, odnosno na koji način funkcioniše evaluacija Routing protocol tipova. Takođe će predavači da upoznaju polaznike i sa pojmom Administrative distance, ali i sa rešavanjem potencijalnih problema u okviru pasivnih interfejsa. Biće reči i o VRF lite i o opcijama filtriranja sa različitim tipovima protokola, a naučiće i kako se konfiguriše, a potom i verifikuje Policy - based routing. ROUTE maps će isto tako da upoznaju svi polaznici u ovoj oblasti, a biće im predstavljen i RIPng, RIPv2, odnosno EIGRP sa svim segmentima (stubs, load balancing, metrics i drugo). Polaznici će da nauče i kako se konfigurišu, odnosno verifikuju različiti tipovi mreža, rutera i oblasti, ali i kako se radi sa OSPF - om. Pored ostalog će imati prilike da nauče i šta je BGP i eBGP, a imaće prilike i da svaladaju sve ostale segmente koji su u ovoj oblasti zastupljeni, kako bi se što bolje pripremili za ispitne zahteve.

Potom sledi segment koji se odnosi na VPN tehnologije, te na bezbednost infrastrukture, a u završnom delu koji predviđa Cisco obuka i kurs za polaganje 301 - 101 ROUTE ispita će svi prijavljeni imati prilike da savladaju ona znanja koja se odnose na Infrastructure services.

Zatim sledi Cisco kurs i obuka za polaganje 301 - 115 SWITCH ispita koja je prvenstveno usmerena na sticanje znanja vezanih za planiranje, konfigurisanje i proveru sprovođenja kompleksnih rešenja u okviru preduzeća koja koriste Cisco Enterprise Campus Architecture. Celokupan ispit, a samim tim i Cisco obuka je podeljen na tri oblasti, tako da polaznici prvo stiču znanja koja se odnose na Layer 2 tehnologije, što je svakako najobmnija oblast i obuhvata 8 segmenata. Konfiguracija i verifikacija u oblasti Switch administracije je tema prvog segmenta, a zatim sledi upoznavanje polaznika sa postupkom kako konfigurisanja, tako i verifikvanja Layer 2 protokola. Nakon toga se oni upoznaju sa VLAN - om, te njegovom konfiguracijom i verifikacijom, a zatim i sa postupkom Trunking - a. Kako se konfigurišu i verifikuju EtherChannels će naučiti u narednom segmentu, a potom će se upoznati sa takozvanim Spanning Tree, te sa postupkom koji se primenjuje prilikom njegovog konfigurisanja i verifikovanja. Na kraju im profesori predstavljaju postupak konfiguracije ostalih LAN Switching tehnologija, a primarno SPAN - a i RSPAN - a, dok je tema poslednjeg segmenta Chassis Virtualization and Aggregation Technologies.

Tema druge oblasti koju izučava Cisco kurs i obuka za polaganje 301 - 115 SWITCH je vezana za bezbednost infrastrukture (Port security, Private VLAN, Storm control, IP Source guard, DHCP Snooping, Dynamic ARP inspection). Tu se polaznici upoznaju i sa postupkom obezbeđivanja uređaja i to uz korišćenje Cisco IOS AAA sa TACACS+ i RADIUS.

Infrasttructure services je osnov izučavanja u poslednjem segmentu, a tu Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 301 - 115 SWITCH predviđa da se polaznici upoznaju sa VRRP - om, HSRP - om i GLBP - om.

Poslednja je Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 320 ARCH i odnosi se na upoznavanje polaznika sa poslednjim novinama u oblasti razvoja mrežnog dizajna i tehnologija, a nastavnim planom je definisano da polaznici imaju obavezu da savladaju šest oblasti ukupno.

Sticanje znanja koja se odnose na napredne opcije adresiranja i Routing rešenja za mreže u okviru preduzeća se smatra temom prve oblasti koju Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 320 ARCH podrazumeva. A nakon toga se polaznici upoznaju sa naprednim opcijama Campus mreža u sklopu konkretne organizacije, a WANs for enterprise networks je osnov u narednoj oblasti. Polaznici će tu prvo da dobiju saznanja vezana za različite WAN opcije povezivanja, kao što su na primer DMVPN (Dynamic Multipoint VPN), IPsec, MPLS Layer 3 VPN i Layer 2 VPN, te GRE (Generic Routing Encapsulation), ali i sa radom u okviru privatnih linija. Svakako će biti govora i o postupku dizajniranja Site - to site virtuelnih privatnih mreža, ali i o dizajniranju Resilient WAN strategije. Naučiće i šta je Extranet konekcija i kako se dizajnira, odnosno kako funkcioniše Internet Edge konekcija, te na koji način se vrši njeno dizajniranje.

Dalje se Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 320 ARCH ispita nastavlja na oblast koja je vezana na integraciju centra za podatke u određenom preduzeću, a potom se polaznici upoznaju sa različitim bezbednosnim uslugama. Osim što će da nauče kako se dizajniraju Firewall i IPS rešenja, polaznici će steći i znanje koje se odnosi na dizajniranje rešenja za kontrolu pristupa mreži. Predavači će im predstaviti i postupak dizajniranja zaštite infrastrukture (CoPP, Layer2/Layer 3 security considerations, Infrastructure ACLs).

Sa mrežnim uslugama će se svi polaznici upoznati u završnom delu koji podrazumeva Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 320 ARCH, te će najpre da nauče kako se biraju odgovarajuće QoS strategije sa ciljem ispunjenja zahteva korisnika, odnosno na koji način se dizajnira End - to - end QoS Policies. Polaznicima će biti predstavljene i Network Management tehnike, kao i Multicast ruting koncepti, te različite Multicast usluge (SSM, MSDP i PIM Bidirectional).

Sobzirom na to da su sve navedene oblasti trenutno navedene kao glavne za ispitivanje, na njih će predavači i staviti primaran fokus. Međutim, oni će nastojati i da svako ko bude želeo da pohađa Cisco obuku i kurs za polaganje 301 - 101 ROUTE, 301 - 115 SWITCH i 300 - 320 ARCH ispita upozna i mnoge druge oblasti koje su za njih vezane, a kako bi se na najbolji način pripremi za zahteve koji ga mogu očekivati na pomenutim ispitima, uzevši u obzir da Cisco kompanija zadržava pravo da ih izmeni i to u svakom ispitnom roku, o čemu nema obavezu da obaveštava prijavljene kandidate.

Kome je namenjen Cisco kurs i obuka za polaganje 301 - 101 ROUTE, 301 - 115 SWITCH i 300 - 320 ARCH ispita?

Svako ko želi da postane vlasnik Cisco CCDP sertifikata ima obavezu da položi sva tri ispita koja se nalaze na ovom nivou konkretne oblasti, tako da je Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 301 - 101 ROUTE, 301 - 115 SWITCH i 300 - 320 ARCH prvenstveno tim kandidatima i namenjen.

Uz to se iznosi i zahtev da to budu osobe koje su zvanično osposobljene za obavljanje posla Senior Network Design inženjera, odnosno Principal System inženjera, te ove Cisco kurseve i obuke mogu da pohađaju i one osobe koje su kvalifikovane za radno mesto Senior Analyst.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove moraju da znaju i engleski jezik, ali isključivo na višem nivou da bi im bilo dozvoljeno polaganje svih navedenih ispita i pohađanje pomenutog Cisco kursa.

Kada i gde se održava Cisco kurs i obuka za CCDP sertifikat?

Očekuje se da svaki pojedinačni polaznik izabere između individualne i grupne nastave, te da jasno navede za koju od njih je zainteresovan prilikom prijavljivanja, a pošto od toga zavisi u kojim terminima, to jest kojom dinamikom se održava Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 301 - 101 ROUTE, 301 - 115 SWITCH i 300 - 320 ARCH.

Naime, iako se Cisco kurs i obuka za CCDP sertifikat organizuje u svim poslovnicama Akademije Oxford, ipak postoji ograničenje kod grupne nastave, uzevši u obzir da se mora pričekati prijavljivanje minimum 4 polaznika u toj poslovnici, pošto je to uslov za formiranje grupe u kojoj se nalazi minimalan broj članova, a najviše ih može biti prisutno osmoro. O tačnom datumu početka, terminima i dinamici će svaki pojedinačni polaznik da bude zvanično obavešten kada se bude prijavio dovoljan broj osoba zainteresovanih za pohađanje ove vrste obuke.

Ako nekom polazniku, ipak više odgovara Cisco individualni kurs i obuka za polaganje 301 - 101 ROUTE, 301 - 115 SWITCH i 300 - 320 ARCH ispita, on odmah nakon prijavljivanja sve detalje treba da dogovori direktno sa profesorom koji je u tom slučaju nadležan. A to znači da će se oni samostalno dogovoriti i oko datuma početka i oko dinamike, kao i oko toga u kojim terminima će se nastava organizovati.

Dodatne napomene :

  • plaćanje se vrši u poslovnici test centra u kojoj se organizuje Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 301 - 101 ROUTE, 301 - 115 SWITCH i 300 - 320 ARCH
  • zahteva se viši nivo poznavanja engleskog jezika od svih koji se prijavljuju
  • cele godine direktno u poslovnici, odnosno preko telefona ili mejla je moguće izvršiti prijavu za pohađanje odabrane vrste Cisco kursa

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje