Cisco: Professional Wireless (CCNP Wireless)

Uspešnim polaganjem četiri ispita, koliko ih u oblasti Wireless i to u okviru nivoa Professional predviđa kompanija Cisco kandidati stiču Cisco CCNP Wireless sertifikat.

A ako neko želi da postane vlasnik tog sertifikata, odnosno hoće da se prijavi za polaganje svih ovih ispita, neophodno je da poznaje engleski jezik, ali isključivo na višem nivou. Isti zahtev mora da ispuni i svako koga zanima specijalizovana Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 375 WISECURE, 300 - 360 WIDESIGN, 300 - 365 WIDEPLOY i 300 - 370 WITSHOOT. Pomenuti Cisco kurs i sve ispite organizuje na teritoriji naše zemlje Akademija Oxford, pošto je ona od strane konkretne kompanije ovlašćena za sprovođenje sertifikacije.

Neophodno je da svako ko želi da se pripremi za polaganje ovih ispita i to kroz pohađanje pomenute obuke izvrši prijavu, a to može da učini cele kalendarske godine na jedan od ponuđenih načina. Uz mogućnost da se prijavi putem telefona odabrane poslovnice ili lično (u njenim prostorijama), svako ko je zainteresovan može da pošalje i mejl na zvaničnu adresu pomenute institucije i tako izvrši pravilno prijavljivanje, a uz uslov da u njemu navede i u kom gradu bi voleo da prisustvuje nastavi.


Svaki profesor koji je zadužen od strane ovlašćenog Cisco test centra za sprovođenje ovog kursa je, na prvom mestu profesionalno visokokvalifikovan, a uz to su i mnogi od njih vlasnici pojedinih Cisco sertifikata. Upravo iz tog razloga i navodno da se oni smatraju apsolutno kompetentnim i pogodnim, tako da će sasvim sigurno Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 375 WISECURE, 300 - 360 WIDESIGN, 300 - 365 WIDEPLOY i 300 - 370 WITSHOOT ispita da protekne u najboljem redu.

Obuka i kurs za Cisco CCNP Wireless sertifikat se organizuje u dve forme, tako da svaki pojedinačni polaznik bira da li će da pohađa grupnu ili individualnu nastavu, a u zavisnosti od njegove odluke, to jest izbora će zavisiti i svi ostali detalji koji su vezani za organizovanje, uzevši u obzir da se i grupna i individualna Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 375 WISECURE, 300 - 360 WIDESIGN, 300 - 365 WIDEPLOY i 300 - 370 WITSHOOT organizuju prema tačno određenim pravilima.

Preciznije rečeno, kada polaznik donese odluku da pohađa individualnu nastavu, onda će on biti sam prisutan na predavanjima, a prethodno će sa profesorom morati da se dogovori oko svih relevantnih detalja, koji uključuju na prvom mestu datum početka, zatim i termine, te tom prilikom preciziraju i dinamiku prema kojoj će nastava da bude sprovedena.

Grupni Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 375 WISECURE, 300 - 360 WIDESIGN, 300 - 365 WIDEPLOY i 300 - 370 WITSHOOT podrazumeva potpuno drugačiji način organizovanja, to jest dinamiku i termine koje uvek određuje organizator, a datum početka od njega uopšte ne zavisi. Ovde je važno naglasiti da se za formiranje jedne grupe zahteva prijavljivanje 4 osobe najmanje, a da ih maksimalno osmoro može biti prisutno prilikom predavanja, pa se zato i čeka prijava najmanje 4 polaznika, kako bi se grupa bila kreirana i kako bi taj tip nastave mogao da počne.TESTOVI


Šta proučava Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 375 WISECURE, 300 - 360 WIDESIGN, 300 - 365 WIDEPLOY i 300 - 370 WITSHOOT ispita?

Na samom početku imamo obavezu da naglasimo da Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 375 WISECURE, 300 - 360 WIDESIGN, 300 - 365 WIDEPLOY i 300 - 370 WITSHOOT, jednostavno rešeno podrazumeva 4 dela, te da se u potpunosti pridržava zvaničnog nastavnog programa, tako da se svi polaznici upoznaju sa trenutnim ispitnim zahtevima, to jest sa konkretnim oblastima. Isto tako, svi prisutni za vreme trajanja nastave stiču i znatno više znanja iz srodnih oblasti, budući da u svakom ispitnom roku kompanija Cisco može da promeni navedene ispite, te da unese pitanja koja su vezana za oblasti njima srodne, a da nije obavezno obaveštavanje prijavljenih kandidata o konkretnoj promeni. A kako naši profesori vode računa i o tim detaljima, to i jeste osnovni razlog zbog koga tvrdimo da će svaki polaznik biti u mogućnosti da adekvatno odgovori čak i na one ispitne zahteve koji će možda u određenom ispitnom roku biti izmenjeni.

Prvi u nizu je Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 375 WISECURE ispita, a primarna tema u tom slučaju je Securing Cisco wireless enterprise networks. Prisutno je 5 oblasti u nastavnom programu, stim što je prva među njima usmerena na temu Integrate client device security (EAP proces autentikacije, implementacija PMF -a na WLAN - u, primena MFP - a i ostalo). Implement secure distribution connectivity services on wireless infrastructure je oblast sa kojom se polaznici upoznaju nakon toga, a Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 375 WISECURE zatim pred sve polaznike stavlja segment koji podrazumeva njihov upoznavanje sa primenom Secure client connectivity services on the wireless infrastructure (implementacija 802.1X bežične autentikacije, FlexConnect, primena IBN - a i drugo). Posle toga se izučava oblast čija tema glasi Implement secure management access on the WLAN infrastructure, da bi se Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 375 WISECURE ispita završila oblašću koja se tiče primene funkcije monitoringa bezbednosnih opcija, a u okviru WLAN infrastrukture.

Tema koja se smatra osnovnom za Cisco obuku i kurs za polaganje 300 - 360 WIDESIGN ispita, a koji je drugi po redu jeste vezana za savladavanje opcija dizajniranja Cisco bežičnih mreža u okviru konkretnog preduzeća i predviđa ukupno 7 oblasti sa kojima se polaznici upoznaju. Obtaining customer requirements as related to the WLAN installation i Determine facility type and constraints related to WLAN deployments su teme prve dve oblasti koje će imati prilike da savladaju svi prisutni. Sa takozvanim predikativnim dizajnom u okviru WLAN - a će se upoznati svi polaznici za vreme trajanja naredne oblasti, a Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 360 WIDESIGN ispita zatim svim polaznicima omogućuje da nauče na koji način funkcioniše Pre - deployment site survey, odnosno Post - deployment site survey. Na koji način se vrši dizajniranje infrastrukture određene bežične mreže će naučiti za vreme trajanja pretposlednje oblasti, a završni segment koji ovaj Cisco kurs predviđa podrazumeva savladavanje znanja neophodnih za dizajniranje bežične arhitekture, ali za Real time applications.

Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 365 WIDEPLOY je naredni segment pripreme, a sačinjena je od 8 oblasti, dok je Deploying Cisco wireless enterprise networks njena osnovna tema. Polaznici će prvo da nauče kako se vrši primena QoS za bežične aplikacije, odnosno kako se implepementira Multicast preko bežičnih mreža. Implement High density se izučava u toku treće oblasti, a potom će svi prisutni biti u prilici da steknu znanja koja se odnose na dizajniranje i razvoj WLAN infrastructure for mobility. Nakon toga će biti reči o postupku implementacije Cisco MSE arhitekture, odnosno polaznici stiču znanja koja se tiču kako dizajniranja, tako i primene FlexConnect arhitekture. Način implementacije kontrolera i AP visoke dostupnosti je tema pretposlednje oblasti koju Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 365 WIDEPLOY podrazumeva, a Wireless Bridging (MESH) se izučava u sklopu poslednjeg segmenta.

Poslednja koju treba da savlada svako ko želi jeste Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 370 WITSHOOT, a tema koja se izučava u tom slučaju se odnosi na rešavanje problema u okviru Cisco bežične mreže u preduzeću. Kroz 7 oblasti, koliko ih predviđa nastavni program za ovaj Cisco kurs, polaznici se prvo upoznaju sa Troubleshooting metodologijom (Top down, Bottom up, Shoot from the hip, Divide and Conquer), odnosno sa metodama i alatima koji se najčešće koriste. Troubleshoot AP joining issues je tematika kojom se bavi druga oblast, a zatim polaznici uče kako se rešavaju problemi koji najčešće mogu da se jave prilikom konfigurisanja, odnosno podešavanja Client connectivity. Šta je sve potrebno učiniti da bi se najpre identifikovao, a zatim i locirao RF interfejs će imati mogućnost da nauče u narednoj oblasti koju Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 370 WITSHOOT ispita podrazumeva. Posle toga će naučiti i koji su to problemi koji se javlajju prilikom podešavanja performansi klijenta, a da bi u završnim oblastima bili u prilici da nauče kako se koriste zajednični alati za rešavanje problema kod žičnih mreža, ali i na koji način se pristupa rešavanju problema WLC - a i visoke dostupnosti AP - a.

Kome je namenjena obuka i kurs za Cisco CCNP Wireless sertifikat?

Kako Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 375 WISECURE, 300 - 360 WIDESIGN, 300 - 365 WIDEPLOY i 300 - 370 WITSHOOT ispita u potpunosti prati program ispitivanja, to je vrlo važno naglasiti da se očekuju profesionalna znanja vezana za pružanje podrške i uređivanja Cisco bežičnih LAN mreža i umrežavanja i to od svakoga ko se prijavljuje za pohađanje konkretnog Cisco kurs ili za polaganje ispita.

A uzevši u obzir da se i Cisco obuka i kurs za sticanje CCNP Wireless sertifikata i svaki od ova četiri ispita pojedinačno organizuju na engleskom jeziku, izuzetno je bitno da svaki kandidat ima znanje tog jezika i da ono bude na višem nivou prema međunarodnim standardima u oblasti provere znanja jezika.

Kada i gde se održava Cisco obuka i kurs za polaganje 300 - 375 WISECURE, 300 - 360 WIDESIGN, 300 - 365 WIDEPLOY i 300 - 370 WITSHOOT ispita?

Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 375 WISECURE, 300 - 360 WIDESIGN, 300 - 365 WIDEPLOY i 300 - 370 WITSHOOT se organizuje u celoj Srbiji i to zahvaljujući činjenici što Akademija Oxford, koja je i ovlašćeni centar za testiranje ove kompanije, ima poslovnice na preko 20 lokacija. Svaki prijavljeni ima apsolutno pravo da odabere da li će da pohađa nastavu u grupi ili individualno, a o tome bi trebalo da obavesti ovlašćeno lice konkretne institucije i to kada bude vršio zvaničnu prijavu. A on će tada biti obavešten o svim potrebnim detaljima koji su vezani ne samo za datum početka, nego isto tako i za termine u kojima se obuka i kurs za Cisco CCNP Wireless sertifikat odvija, kao i za dinamiku.

Organizator uvek ima obavezu da definiše dinamiku i termine ukoliko se polaznik odluči za rad u grupama, dok se o tome kao i o tačnom datumu početka, polaznik samostalno dogovara sa profesorom u slučaju da ga zanima Cisco individualni kurs i obuka za polaganje 300 - 375 WISECURE, 300 - 360 WIDESIGN, 300 - 365 WIDEPLOY i 300 - 370 WITSHOOT ispita. Uz to je i vrlo važno naglasiti da se zahteva formiranje grupe koja broji najmanje četvoro ljudi, a ako prijavljenog najviše zanima grupna Cisco obuka, pošto je to uslov za njen početak, te da je zvanično određeno da može najviše 8 polaznika prisustvovati toj vrsti nastave.

Dodatne napomene :

  • zahteva se da svi prijavljeni imaju viši nivo znanja engleskog jezika
  • prijava se može izvršiti na nekoliko načina u toku cele godine (lično, telefonom ili mejlom)
  • plaćanja koja su obavezna svaki polaznik vrši u poslovnici Akademije Oxford u kojoj se Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 375 WISECURE, 300 - 360 WIDESIGN, 300 - 365 WIDEPLOY i 300 - 370 WITSHOOT ispita organizuje

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje