Cisco: Associate CyberOps (CCNA CyberOps)

Sertifikat koji je označen kao Cisco CCNA CyberOps zapravo odgovara znanju na nivou Associate, a u okviru oblasti ispitivanja Cybersecurity Operations.

Svako ko bude imao potrebu da postane vlasnik tog sertifikata treba da pristupi polaganju ukupno 2 ispita, a koja nose oznake 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS. Ne samo da Akademija Oxford, koja je i zvanično ovlašćena od strane kompanije Cisco za testiranje, sprovodi i pomenute ispite, nego i svakome ko ima interesovanja za to, nudi mogućnost da pohađa Cisco obuku i kurs za polaganje ispita 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS. Zahvaljujući tome će svi polaznici znatno lakše da prođu kroz polaganje, budući da će predavači obratiti pažnju i na oblasti koje su zvanično uvrštene u proveravanje na ovim ispitima, ali isto tako će oni svim polaznicima da ponude i mogućnost da se upoznaju sa onim oblastima koje su na bilo koji način vezane za njih. Ovo smo posebno naglasili zato što je poznato da Cisco neretko može da izmeni se oblasti koje je naveo u ovom trenutku kao predmet provere, a o tome nema obavezu da prijavljene kandidate obavesti. Nakon što se završi Cisco kurs i obuka za polaganje 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS ispita, polaznici će steći sasvim dovoljno znanja, tako da će moći da na adekvatan način odgovori na sve ispitne.

Obavezno je da svaki polaznik ima znanje engleskog jezika, ali se zahteva da ono bude na visokom nivou, uzevši u obzir da se i Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS, kao i sami ispiti baš na tom jeziku i organizuju.


Trebalo bi da znate i to da se svi profesori koje ovaj Cisco centar za testiranje zapošljava odlično kvalifikovani i spremni da stečena znanja podele sa polaznicima. A sem toga, oni su i nosioci pojedinih sertifikata koje ova kompanija izdaje, tako da će polaznicima preneti i lična iskustva sa polaganja različitih Cisco ispita.

Iako se specijalizovani Cisco kurs i obuka za polaganje 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS ispita organizuju prema odredbama zvaničnog nastavnog programa u tačno utvrđenim terminima, zainteresovanim polaznicima je dozvoljeno da se prijave bilo kog dana u toku godine preko mejla. A oni isto tako mogu da dođu lično u radno vreme jedne od preko 20 poslovnica Akademije Oxford i na taj način pristupe prijavljivanju, te imaju mogućnost i da kontakt ostvare preko telefona konkretne poslovnice.

Trebalo bi da svi zainteresovani prilikom prijavljivanja i upisivanja odluče da li žele da pohađaju individualnu ili grupnu obuku, a kako bi saznali u kojim terminima i kojom dinamikom se taj tip nastave odvija. Kada je u pitanju grupna Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS, tu može biti prisutno od četvoro do maksimalno osmoro ljudi na nastavi, a termini i dinamika se uvek definišu prethodno i to isključivo od strane organizatora. Ipak moramo da naglasimo i to da ova vrsta nastave može da počne tek nakon što bude kreirana grupa od najmanje četiri polaznika u jednoj od poslovnica, a sa druge strane individualna Cisco obuka se organizuje onda kada to dogovore pojedinačni polaznik i predavač, stim da bi oni trebalo da se usaglase i oko termina, ali i oko dinamike održavanja kursa.TESTOVI


Šta izučava Cisco obuka i kurs za polaganje 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS ispita?

Ona osoba koja želi da postane vlasnik Cisco CCNA CyberOps sertifikata ima obavezu da položi oba ispita koja su trenutno prisutna na nivou Associate. Samim tim se i Cisco kurs i obuka za polaganje 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS ispita primarno usmerava na upoznavanje polaznika sa svim oblastima koje su za sada označene kao predmet provere. Ali, uz to će svako od njih da dobije i šira znanja, uzevši u obzir da ova kompanija ima svako pravo da u ma kom ispitnom roku izmeni ispitne zahteve, te da unese one koji imaju veze sa srodnim oblastima.

Zvanično je 210 - 250 SECFND ispit vezan za razumevanje osnova Cisco Cybersecurity, a osobe koje interesuje Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 250 SECFND će imati mogućnost da se precizno upoznaju sa svih 6 oblasti, koliko je za sada navedeno kao predmet provere.

Predavači ih upoznaju na samom početku sa mreženim konceptima, a u smislu da uče kako funkcionišu Network Layers - i prema specifikacijama OSI i TCP/IP mrženih modela. Tu će im biti pojašnjeno kako funkcioniše IP, TCP i UDP, ali i ICMP, odnosno na koji način se radi sa različitim mrežnim uslugama (DNS, ARP i DHCP). Takođe će da nauče i koje su osnovne operacije koje se vrše na različitim tipovima mrežnih uređaja (Switch, Router, Bridge, Hub, Wireless LAN Controller - WLC, Wireless Access Point - WAP). Sem navedenog, polaznici će biti u prilici i da se upoznaju sa različitim mrežnim bezbednosnim sistemima i načinom na koji oni funkcionišu (Firewall, Web Security Appliance - WSA, Cisco Cloud Web Security - CWS, Cisco Intrusion Prevention System - IPS, Email Security Appliance - ESA, Cisco Cloud Email Security - CES, Cisco Advanced Malware Protection - AMP), ali i sa svim ostalim segmentima koji se odnose na konkretnu oblast.

Nakon toga se Cisco kurs i obuka za polaganje 210 - 250 SECFND ispita usmerava na bezbednosne koncepte, da bi se polaznici u sledećoj oblasti upoznali sa procesom šifrovanja. U tom delu će biti reči, između ostalog o Hash algoritmima i o tome na koji način treba koristiti šifrovane algoritme. Isto tako će ih profesori upoznati i sa simetričnim i asimetričnim šifrovanim algoritmima, odnosno sa postupkom primene digitalnog potpisa i verifikacije.

Host - Based Analysis se izučava nakon toga, a Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 250 SECFND svim polaznicima tu nudi mogućnost da nauče, pored ostalog i sve pojmove u ovoj oblasti koji su vezani i za Microsoft Windows i za Linux. Naučiće i kako se svi ti podaci koriste i tumače kada je potrebno da konkretni Event bude identifikovan.

Sa opcijama praćenja bezbednosti će se, takođe upoznati svako ko bude bio u prilici da pohađa ovu Cisco obuku, gde će naučiti i koji se tipovi podataka prvenstveno koriste kada se vrši monitoring bezbednosnih funkcija. Isto tako će im profesori predstaviti i različite koncepte koji su vezani za konkretnu oblast, ali i sa funkcijama određenih protokola koji se u tu svrhu koriste.

Ne samo da Cisco kurs i obuka za polaganje 210 - 250 SECFND ispita svim polaznicima pruža mogućnost da se upoznaju sa različitim metodama napada, već oni uče i na koji način je moguće konkretne napade u okviru mreže ili web aplikacije odbiti uz primenu adekvatnih funkcija.

Podrazumeva se da svako ko želi da polaže drugi ispit iz ove oblasti (210 - 255 SECOPS) treba da pokaže određeni nivo poznavanja primene Cisco Cybersecurity operacija, što dalje znači i da Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 255 SECOPS ima za cilj da polaznicima na što bolji način približi sve oblasti koje su u ovom trenutku navedene kao prisutne na tom ispitu.

Njih je za sada ukupno 5, ali svi koji imaju želju da polažu ovaj ispit bi trebalo da znaju da postoji mogućnost da Cisco u bilo kom ispitnom roku navedeni plan izmeni, a u smislu da ima pravo da donekle promeni navedene oblasti, a ukoliko to bude smatrala neophodnim. Takođe svi oni moraju imati na umu da kompanija Cisco o toj izmeni uopšte nema obavezu da obaveštava prijavljene, pa baš zato svaki profesor koji je zadužen da Cisco obuka i kurs za polaganje 210 - 255 SECOPS bude sprovedena prema pravilima nastoji da polaznicima značajno olakša čitav proces sticanja Cisco CCNA CyberOps sertifikata.

Tačnije, osim oblasti Endpoint threat Analysis and computer forencics, odnosno Network Intrusion Analysis, polaznicima će biti omogućeno i da steknu znanja koja se odnose na pravilno reagovanje na različite incidente. Isto tako ih profesori uče i na koji način funkcioniše analiza podataka i Event - a, odnosno kako funkcioniše Incident Handling, ali im nude mogućnost i da se upoznaju sa mnogim temama koje su ovima srodne, a kako bi što bolje rešili sve zahteve koji se mogu javiti na Cisco ispitu broj 210 - 255 SECOPS.

Kome je namenjen kurs i obuka za sticanje Cisco CCNA CyberOps sertifikata?

Ova kompanija precizno navodi da je Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS, odnosno Cisco CCNA CyberOps sertifikat namenjen samo onim osobama koje su zaposlene na radnoj poziciji u okviru SOC - a (Security Operations Center) i gde su zadužene za sprovođenje bezbednosnih analiza, te je neophodno i da imaju dovoljno radnog iskustva da mogu da odgovore adekvatno na konkretne ispitne zahteve.

Takođe se od svakoga ko izvrši prijavu za pohađanje Cisco obuke, odnosno ko se prijavljuje za polaganje ovih ispita zahteva da poznaje engleski jezik i to isključivo na višem nivou.

Kada i gde se održava Cisco obuka za polaganje 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS ispita?

U prostorijama izabrane poslovnice Akademije Oxford se odvija Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS.

Svaki pojedinačni polaznik bira da li će da pohađa individualnu ili grupnu nastavu, te upravo od njegove odluke i zavisi u kojim terminima će se Cisco obuka odvijati, to jest kojom dinamikom. Preciznije rečeno, kod grupnog kursa je isključivo organizator zadužen za definisanje termina i dinamike, a taj tip obuke se odvija za četvoro do osmoro polaznika, koliko ih ujedno može biti maksimalno u jednoj grupi. Potrebno je da naglasimo da se početak ove vrste nastave uslovljava prijavljivanjem najmanje četiri osobe u jednoj od poslovnica, jer se tek nakon toga može formirati jedna grupa koja broji najmanje članova.

A kada je u pitanju individualni Cisco kurs i obuka za polaganje 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS ispita, ona podrazumeva prisustvo samo jednog polaznika i predavača. U tom slučaju se oni dogovaraju oko svih potrebnih detalja, to jest preciziraju i datum kada će taj tip obuke da počne, ali i dinamiku prema koji će se nastava odvijati i termine.

Dodatne napomene :

  • svaki prijavljeni je obavezan da poseduje viši nivo znanja engleskog jezika
  • prijava se vrši cele godine putem telefona ili mejla, a zainteresovani mogu I lično da se prijave u prostorijama konkretne poslovnice Cisco test centra
  • plaćanje na koje je obavezan svako ko se prijavi se vrši direktno u poslovnici u kojoj se odvija Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 250 SECFND i 210 - 255 SECOPS

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje