Cisco: Associate Cloud (CCNA Cloud)

Sa Cisco CCNA Cloud sertifikatom, mnogi Cloud administratori, odnosno Cloud inženjeri, te sve one osobe koje su zaposlene na poziciji Network Engineer, kao i ostali IT stručnjaci koji su zainteresovani, imaju mogućnost da prošire svoja znanja vezano za rad sa Cloud tehnologijom, pa tako u velikoj meri poboljšaju šanse za pronalaženjem još bolje radne pozicije.

Nakon što polože oba ispita iz grupe Associate Cloud, oni će steći sasvim dovoljno znanja i veština da mogu da obavljaju podršku za Cisco Cloud rešenja.

A da bi neko mogao da položi ispite broj 210 - 451 CLDFND i 210 - 455 CLDADM, preporuka je da pohađa našu specijalizovanu Cisco Cloud obuku, kako bi što bolje savladao sve oblasti koje se na ovim ispitima proveravaju. Sa željom da izađe u susret svakome ko je zainteresovan da stekne Cisco CCNA Cloud sertifikat, Akademija Oxford kao ovlašćeni centar za testiranje kompanije Cisco, u svom regularnom programu ima, na prvom mestu Cisco obuku i kurs za polaganje ispita 210 - 451 CLDFND, a zatim i specijalizovanu obuku za polaganje 210 - 455 CLDADM ispita.


Zahvaljujući iskusnim profesorima koji su zaduženi za sprovođenje nastave, polaznici će biti u mogućnosti da savladaju sve oblasti koje su predmet provere na pomenutim ispitima. A uzevši u obzir da kompanija Cisco ponekad u zahteve može da uvrsti i pitanja iz onih oblasti koje nisu navedene, ali su bliske materiji, to će naši predavači nastojati da svim polaznicima prenesu i šira znanja koja su vezana za konkretnu oblast, a kako bi oni što lakše stekli Cisco CCNA Cloud sertifikat.

A kada Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 210 - 451 CLDFND bude sa uspehom završena, polaznik ima mogućnost da upiše Cisco obuku i kurs za polaganje 210 - 455 CLDADM ispita, nakon čega može nesmetano da pristupi polaganju i jednog i drugog ispita koje ovaj ovlašćeni test centar organizuje prema pravilima koja navodi kompanija Cisco.

Jedina obaveza koju mora da ispuni apsolutno svako ko želi da pohađa pomenute Cisco obuke, to jest da polaže navedene ispite, putem kojih može da stekne Cisco CCNA Cloud sertifikat, jeste da poseduje znanje engleskog jezika na višem nivou. Ovo se zahteva zato što su i pitanja na oba ispita izneta na tom jeziku, a i specijalizovani Cisco kurs i obuka se tome prilagođavaju.

Nastava može da bude grupna i individualna, a svaki pojedinačni polaznik će prilikom prijave da navede za koji tip obuke je zainteresovan. Individualna nastava može da bude organizovana nakon što se prijavljeni i profesor dogovore oko svih detalja, dok se za početak grupne obuke čeka prijavljivanje dovoljnog broja zainteresovanih polaznika u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford, to jest četvoro njih, stim da može biti najviše 8 polaznika u jednoj grupi.

Cele kalendarske godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje, a Cisco kurs i obuka za sticanjeCisco CCNA Cloud sertifikata se organizuje prema jasno definisanom programu, sa kojim će svaki polaznik biti precizno upoznat prilikom prijave. Osim što mogu da se prijave preko telefona i lično i to u bilo kojoj poslovnici organizatora, zainteresovani imaju pravo i da pošalju prijavu elektronski, a u konkretnom mejlu moraju da naglase i u kom gradu bi želeli da pohađaju nastavu.TESTOVI


Šta izučava obuka i kurs za sticanje Cisco CCNA Cloud sertifikata?

Najpre da naglasimo da je Cisco kurs i obuka za sticanje CCNA Cloud sertifikata sačinjena, jednostavnije rečeno od dva segmenta, uzevši u obzir da se zahteva polaganje 210 - 451 CLDFND ispita, kao i onog koji je označen brojem 210 - 455 CLDADM, da bi neko postao vlasnik konkretnog sertifikata.

Cisco obuka i kurs za polaganje ispita 210 - 451 CLDFND se fokusira na upoznavanje polaznika sa Cloud karakteristikama i opcijama raspoređivanja modela. Takođe će biti reči i o Cloud infrastrukturi, te će predavači da vode računa i o glavnim oblastima koje su predmet provere na ovom ispitu. A to podrazumeva da polaznike prvo upoznaju sa Cloud characteristics and models, gde će biti reči o On - demand Self service, Elasticity i Resource pooling, odnosno o Metered service, te takozvanom Ubiquitous mrežnom pristupu i to, primarno na uređajima poput tableta i pametnih telefona. Pored toga, u prvom delu kursa će polaznici imati prilike i da se upoznaju sa Multi - tenancy, IaaS (Infrastructure as a Service) i SaaS (Software as a Service), ali i sa PaaS (Platform as a Service).

Nakon toga će ih profesori upoznati sa Cloud deployment - om, a u smislu da će naučiti koji su sve modeli prisutni (Public, Private, Community i Hybrid), te će se upoznati i sa komponentama Cisco Intercloud rešenja.

Naredna oblast koju podrazumeva Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 210 - 451 CLDFND se odnosi na Cloud compute, a u okviru nje polaznici stiču znanja vezana za UCS, odnosno UCS Manager. Isto tako će naučiti i šta je to Cisco UCS Central, ali i Server Identity, te kako funkcioniše korišćenje šablona i profila, a biće upoznati i sa osnovama virtualizacije servera.

Polaznici će za vreme trajanja ove obuke imati prilike i da nauče šta je to Cloud networking, gde će ih predavači upoznati i sa Cisco Nexus linijom proizvoda i njihovim karakteristikama, odnosno sa načinom virtualizacije različitih uređaja. Naučiće i šta je SDN, Open Daylight i ACI, ali i šta je DVS i vSwitch, te koje su osnovne razlike između njih. Takođe će im biti ukazano i na Virtual Networking Services, odnosno na Virtual Application Containers (Custom Container i Three - tier Application Container).

Završni segment ove obuke se tiče Cloud storage opcija, a tu polaznici uče šta je to Storage Provisioning (Thin, Thick, RAID i Disk Pools), ali i šta je File, a šta Block tehnologija, te kako funkcioniše SAN i NAS tehnologija i koja je razlika između njih. Svakako će ih profesori upoznati i sa različitim konceptima SAN skladištenja (VSAN, LUN, Target, Zoning i Initiator), ali i sa opcijama NAS skladištenja (Permissions, Share points i Mount points). Ovde će se izučavati i Cisco mrežni uređaji koji se koriste za skladištenje, a prvenstveno Cisco MDS proizvodi, Cisco Nexus proizvodi i UCS Invicta, to jest Whiptail. Potom će polaznici da saznaju koje su to integrisane infrastrukture, sa posebnim akcentom na FlexPod (NetApp), Vblock (VCE), VSPEX (EMC) i OpenBlock (Red Hat).

Kada je u pitanju Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 455 CLDADM, njena osnova je usmerena na savladavanje znanja vezanih za Cisco Cloud administraciju, tako da se polaznici upoznaju u sa upravljanjem Cloud - om i sa opcijama praćenja, odnosno izveštavanja, te će biti reči i o Charge - back modelima i o postupku sanacije.

Za vreme trajanja nastave, predavači prisutne upoznaju sa svim onim oblastima koje su predmet isptivanja, a to na prvom mestu podrazumeva rad sa Cloud administracijom i izveštavanjem u okviru Cloud infrastrukture. Tu će oni, između ostalog da nauče kako se konfigurišu pojedinačni i grupni korisnički nalozi, odnosno kako funkcioniše Role - based access control in the portal. A upoznaće se i sa pravilnim načinom rešavanja onih problema koji se najčešće javljaju tom prilikom, dok će ih profesori naučiti i kako se kreira korisnički nalog za novog korisnika sa Single Role, odnosno kako se radi sa Multirole korisničkim profilima i nalozima.

Da bi neko ko želi da pristupi polaganju pomenutog ispita to bio u prilici da učini, neophodno je da nauči i šta su virtualne mašine (Virtual Machines), odnosno koje se operacije u okviru njih primenjuju, kako se podešavaju, ali i na koji način se konfiguriše VM Snapshots, te kako se vrši povraćaj VM - a u Snapshot. Uz pomenuto, Cisco kurs i obuka za polaganje 210 - 455 CLDADM ispita se bavi i oblašću Deploy Virtual App Containers, gde polaznici najpre uče na koji način se pruža podrška i kako se rešavaju određeni problemi u okviru App Container - a, a uz korišćenje opcija umrežavanja, raspoređivanja opterećenja i Firewall - a.

Zatim će polaznici imati prilike da se upoznaju sa Chargeback modelom i sa izradom različitih izveštaja, a tu će ih predavači upoznati i sa Chargeback funkcijom, opcijama koje nudi Budget Policy, te Cost modelima, odnosno sa postupkom izvršenja Billing Reports - a, kao i System Utilization Reporting - a, te izradom Snapshot izveštaja.

Sledi oblast koja je označena kao Cloud Provisioning, a u sklopu koje polaznici uče kako se konfigurišu nazivi usluga i ikona, a zatim i na koji način se pristupa radu sa dozvolama (RBAC), te savladavaju znanja koja se odnose na rad sa različitim formatima šablona (Storage, Compute, Network i Virtualization). Nakon toga se fokus stavlja na opcije Provisioning Verification, gde oni primarno uče kako se koristi Cisco Primer Service Catalog od strane krajnjeg korisnika. Isto tako će naučiti i kako se vrši postupak provere i verifikacije, ali i na koji način se može pristupiti virtualnim mašinama i aplikacijama koje su prethodno rezervisane. Biće reči i o primeni takozvanih prekonfigurisanih šablona, odnosno o tome kako se vrše izmene u katalogu, ali da te promene nemaju uticaja na konkretan proces. Polaznici uče i kako se raspoređuju i konvertuju šabloni, te koje su opcije skladištenja u tom slučaju, a bivaju upoznati i sa umrežavanjem i sa opcijama virtualizacije.

Takođe, Cisco obuka i kurs za polaganje 210 - 455 CLDADM ispita će polaznicima pružiti i znanja koja se odnose na poznavanje komponenti Cisco prime service kataloga (End - User store front, Stack designer i Heat orchestration), kao i na komponente Cisco UCS Director - a (Infrastructure management and monitoring, Orchestration, Portal i Bare Metal Agent). Ovde će polaznici da se upoznaju i sa UCS Performance Manager - om, ali i sa opcijama koje nudi Capacity Planning, Bandwith monitoring i dinamički monitoring.

Polaznici se nakon toga upoznaju sa komponentama Cisco IAC - a, gde uče šta je Cisco Process Orchestrator, te Cisco Prime Service Calatog, kao i Cisco Server Provisioner. Zatim će profesori da ih upoznaju sa opcijama koje nudi Cloud monitoring, a uz primenu Cisco prime service Catalog - a i Cisco UCS Director - a, ali i Cisco Prime infrastructure. Isto tako će da nauče i kako se kreira kontrolna tabla za monitoring, odnosno na koji način funkcioniše Cloud remediation. Osim što će da nauče kako treba konfigurisati opcije servisiranja (Syslog, NTP, DNS, DHCP i SMTP), naučiće i sve što je važno za opcije logovanja za analizu uzoraka. U tom delu će fokus biti stavljen na pravilnu analizu Fault Logs, Admin Logs i Application Logs.

Na kraju, Cisco kurs i obuka za polaganje 210 - 455 CLDADM ispita pruža svim polaznicima mogućnost da nauče kako funkcionišu opcije Backup i Restore kada se koriste u radu sa bazama podataka.

Kome je namenjena Cisco obuka i kurs za sticanje CCNA Cloud sertifikata?

Prvenstveno bi ovaj kurs trebalo da polaže svako ko želi da polaganjem ispita broj 210 - 451 CLDFND i 210 - 455 CLDADM stekne Cisco CCNA Cloud sertifikat, a osnovni uslov jeste da svi prijavljeni poseduju viši nivo znanja engleskog jezika. Takođe bi trebalo i da imaju barem osnovno znanje rada sa Cloud tehnologijom.

Očekuje se i da prijavljeni ima dovoljan nivo radnog iskustva, odnosno da je bio zaposlen ili je u trenutku prijavljivanja još uvek zaposlen na poziciji Cloud administratora, Mrežnog inženjera (Network Engineer) ili Cloud inženjera.

Kada i gde se održava Cisco obuka za polaganje 210 - 451 CLDFND i 210 - 455 CLDADM ispita?

Očekuje se da svaki pojedinačni polaznik prilikom prijavljivanja navede da li ga zanima individualna ili grupna obuka i kurs za sticanje Cisco CCNA Cloud sertifikata, jer od toga zavisi i vreme i mesto održavanja nastave.

Tačnije, individualna nastava koja se organizuje za pojedinačnog polaznika, može da počne onog trenutka kada se on dogovori sa predavačem o svim detaljima i u onoj poslovnici koju taj polaznik lično bude odabrao.

Sa druge strane, potrebno je da se formira grupa od najmanje 4 polaznika u jednoj od poslovnica Cisco test centra, da bi grupni Cisco kurs i obuka za polaganje ispita 210 - 451 CLDFND i 210 - 455 CLDADM mogla da bude organizovana. O terminima, trajanju i dinamici će, u ovom slučaju svaki prijavljeni polaznik da dobije obaveštenje od ovlašćenog lica test centra, kada se bude kreirala grupa.

Dodatne napomene :

  • zahteva se da svaki prijavljeni ima viši nivo znanja engleskog jezik
  • prijava se vrši cele godine ili telefonom ili lično, a dozvoljeno je i prijavljivanje preko mejla
  • plaćanje se vrši direktno u poslovnici Akademije Oxford u kojoj se polaznik prijavljuje i pohađa nastavu

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje