Cisco: Associate SP (CCNA SP)

Zvanično je određeno od strane kompanije Cisco koja i izdaje sertifikat označen kao Cisco CCNA SP, što je vezano za proveru znanja na nivou Associate, a u okviru oblasti Service Provider dan svaki zainteresovani kandidati mora da položi dva ispita da bi ga stekao.

A na teritoriji naše zemlje pomenute ispite organizuje Akademija Oxford, uzevši u obzir da je zvanično ovlašćena kao centar za testiranje od strane kompanije Cisco. Isto tako, u ponudi je i Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 640 - 875 SPNGN1 i 640 - 878 SPNGN2, u sklopu koje svaki pojedinačni polaznik ima priliku da nauči sve što je potrebno kako bi navedene ispite što lakše položio.

Naglašeno je da svako ko se prijavljuje za polaganje ovih ispita, to jest ko želi da pohađa pomenuti Cisco kurs, mora da poznaje engleski jezik, stim da to znanje isključivo mora da bude na višem nivou, kako bi mogao na najbolji način da odgovori na zahteve.


Vrlo je važno da naglasimo i da kompanija Cisco uvek ima pravo da promeni oblasti koje su za sada navedene kao predmet ispitivanja, pa će svakako predavači koji su zaduženi za Cisco kurs i obuka za polaganje 640 - 875 SPNGN1 i 640 - 878 SPNGN2 ispita protekne u najboljem redu, voditi računa i o tome, te će sve prisutne upoznati ne samo sa navedenim oblastima, nego i sa onima koje su njima bliske.

Cisco obuka i kurs za sticanje CCNA SP sertifikata se organizuje cele kalendarske godine u svim poslovnicama ovog test centra i to prema jasno utvrđenim pravilima, a svako ko je zainteresovan i ko ispunjava u potpunosti navedene uslove ima pravo da se prijavi preko telefona jedne od poslovnica, odnosno lično u njenim prostorijama, kao i da na zvaničan mejl pomenute institucije pošalje podatke za prijavu.

Osim grupne, u ponudi je i individualna Cisco obuka i kurs za polaganje 640 - 875 SPNGN1 i 640 - 878 SPNGN2 ispita, tako da će svako ko vrši prijavu i da odluči koju od njih želi da pohađa. Trebalo bi da svaki polaznik zna da termine kod grupne nastave isključivo može da odredi organizator, te da on brine i o definisanju dinamike, a da u grupama može da bude prisutno najviše osmoro polaznika. Isto tako je važno da svako ko se prijavljuje zna da ova vrsta nastave počinje tek kada se prijavi najmanje četiri osobe u jednoj od poslovnica, jer se tek nakon toga može i formirati grupa.

Samo je jedna osoba prisutna u okviru individualne obuke i taj polaznik se sa nadležnim predavačem mora dogovoriti i o terminima, ali i o tačnom datumu početka, odnosno o dinamici prema kojoj će se Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 640 - 875 SPNGN1 i 640 - 878 SPNGN2 u tom slučaju odvijati.TESTOVI


Šta izučava Cisco kurs i obuka za polaganje 640 - 875 SPNGN1 i 640 - 878 SPNGN2 ispita?

Kako se zahteva polaganje oba ispita u ovoj grupi da bi zainteresovana osoba stekla Cisco CCNA SP sertifikat, to se i Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 640 - 875 SPNGN1 i 640 - 878 SPNGN2 sprovodi u dva dela. Tako polaznici pohađaju prvo jedan, pa drugi kurs, a biraju da li će to biti u formi individualne ili grupne nastave.

Building Cisco provider next - generation networks, prvi deo je tema koju navodi Cisco kurs i obuka za polaganje 640 - 875 SPNGN1 ispita, a gde svaki polaznik mora da prođe kroz ukupno 9 segmenata, to jest oblasti, jer je tako definisano zvaničnim nastavnim planom.

Na samom početku će svim prisutnima biti predstavljene IP mreže, a u smislu da će predavači govoriti o različitim mrežnim uređajima i funkcionalnim komponentama, te o njihovom pravilnom podešavanju zarad postizanja tačno definisanih specifikacija u okviru konkretne mreže. Polaznici će se upoznati i sa mrežnim dijagramima, ali i sa uobičajenim mrežnim aplikacijama i njihovim uticajem na mrežu, a biće im predstavljena i razlika između LAN i WAN operacija.

IPv4 i IPv6 adresiranje se izučava u narednom segmentu, a sledi oblast koja je vezana za Switched mrežne tehnologije (prvi deo). Nakon toga, nastavni program prema kome se Cisco obuka i kurs za polaganje 640 - 875 SPNGN1 ispita organizuje podrazumeva da predavači polaznike upoznaju sa oblašću Routed network technologies (prvi deo).

Kako se radi sa različitim IP uslugama, polaznici uče tokom pete oblasti, a što podrazumeva, između ostalog da će savladati znanja vezana za DNS, NAT (IPv4) na Cisco ruterima i ICMPv4, odnosno ICMPv6, odnosno da će naučiti kako se konfigurišu DHCP (IPv4 i IPv6) operacije na Cisco ruterima.

Naredna oblast je vezana za Cisco operating systems and platforms i podrazumeva prvo upoznavanje sa IOS, IOS - XE i IOS - XR CLI operacijama, odnosno sa načinom njihove pravilne implementacije u okviru konfiguracije konkretnog rutera.

Zatim slede oblasti koje su vezane za savladavanje znanja koja se odnose na Transport technologies i opcije bezbednosti u okviru mreže, dok se u poslednjem segmentu polaznici upoznaju sa Network management - om. A u tom delu najpre uče kako se konfiguriše IP SLA, NetFlow i SNMP na Cisco ruteru, ali i na koji način se pristupa konfigurisanju NTP server or client na konkretnom ruteru. Biće upoznati i sa osobinama Cisco IOS Call - home, odnosno sa time kako se radi sa CCO - om (Cisco Support Tools), ali i sa ostalim detaljima koje predviđa u ovoj oblasti Cisco kurs i obuka za polaganje 640 - 875 SPNGN1 ispita.

Drugi deo prethodno pomenute teme obrađuje specijalizovana Cisco obuka i kurs za polaganje 640 - 878 SPNGN2 ispita, a prema odredbama zvaničnog nastavnog programa je predviđeno da svaki polaznik savlada samo 4 oblasti.

Prva među njima se odnosi na IP NGN arhitekturu, gde polaznici, pored ostalog uče na koji način se vrši identifikacija funkcionalnih komponenti koje se zahtevaju kako bi se na adekvatan način odgovorilo na specifikacije koje konkretna mreža zahteva. Predavači će ih upoznati i sa načinom rešavanja uobičajenih problema koji se javljaju prilikom korišćenja lajera i to uz primenu adekvatnih alata.

Sledi segment koji se odnosi na drugi deo Switched network technologies, a koji se nastavlja na oblast iz prethodne obuke. Osim što će da steknu dovoljno znanja za konfigurisanje InterVLAN rutinga, polaznici će u ovom segmentu da se upoznaju i sa postupkom konfiguracije VLAN - a na Cisco IOS svičevima, ali i sa postupkom konfigurisanja REP - a i QinQ - a na Cisco IOS switches, te sa ostalim segmentima koja Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 640 - 878 SPNGN2 u ovom delu predviđa.

A na oblast iz prethodnog Cisco kursa se nastavlja i naredna, te je njena tema vezana za Roted network technologies. Pored ostalih znanja, polaznici u tom segmentu stiču i ona znanja koja se odnose na konfigurisanje LDP - a na Cisco ruterima, odnosno na implementaciju ACL- a na tim uređajima. Sem toga će predavači da im objasne i osobine MPLS funkcija u okviru SP IP NGN - a, a upoznaće se i sa IPv6 Transitioning technologies, te sa konfiguracijom osnovne pojedinačne oblasti IS - IS rutinga na Cisco ruterima i sa ostalim detaljima koje podrazumeva u konkretnoj oblasti Cico kurs i obuka za polaganje 640 - 878 SPNGN2 ispita.

Kako funkcioniše uređivanje IOS XR konfiguracija i softverskih paketa, odnosno šta je IOS XE software packagins, te šta su Cisco SP ruter platforme, ali i koji operativni sistem koriste i kako se on postavlja u okviru SP IP NGN - a su znanja koja polaznicima nudi poslednja oblast, Cisco operating systems and platforms, a koja se isto tako nastavlja na onu iz prethodnog Cisco kursa.

Za svakoga koga Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 640 - 875 SPNGN1 i 640 - 878 SPNGN2 interesuje je od izuzetne važnosti podatak da će profeesori posebno obratiti pažnju da predviđeni nastavni program prošire. Ovo se praktikuje zato što kompanija Cisco u svakom ispitnom roku može, bez obaveze da obavesti prijavljene, da pomenute oblasti izmeni i to onim pitanjima koji su vezani za oblasti koje su njima bliske. Znajući to, nadležni predavači se trude da za vreme trajanja nastave upoznaju polaznike i sa brojnim srodnim oblastima, jer tako polaznici u velikoj meri neće biti iznenađeni promenom ispitnih zahteva i vrlo verovatno će znatno lakše od drugih prođi kroz polaganje ovih ispita.

Kome je namenjena Cisco obuka i kurs za 640 - 875 SPNGN1 i 640 - 878 SPNGN2 ispite?

Neophodno je, na prvom mestu da svako koga interesuje Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 640 - 875 SPNGN1 i 640 - 878 SPNGN2 ima znanje engleskog jezika, te ono svakako mora da odgovara višem nivou, uzevši u obzir da se i ovaj Cisco kurs, ali i oba navedena ispita na tom jeziku i organizuju.

Mogućnost da postanu vlasnici CCNA SP sertifikata imaju ljudi koji zadovoljavaju pomenuti uslov, ali i koji su zaposleni na radnom mestu Service provider network engineer, kao i svi oni koji su deo tehničkog, odnosno pomoćnog osoblja u tom segmentu i zaduženi su za unapređivanje usluga Cisco Service Provider IP, te su upoznati sa naprednim opcijama.

Kada i gde se održava Cisco kurs i obuka za CCNA SP sertifikat?

Kao što je navedeno, Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 640 - 875 SPNGN1 i 640 - 878 SPNGN2 podrazumeva individualni pristup, odnosno grupnu nastavu, a koju od njih će da pohađa polaznik zavisi isključivo od njegove odluke.

U grupama se nalazi najmanje četiri polaznika, stim da ih maksimalno može biti prisutno osmoro, jer se tako jedino može očuvati visok kvalitet nastave po kome je pomenuti Cisco test centar poznat. A u tom slučaju se prvo mora sačekati oformljene grupe, to jest prijavljivanje najmanjeg broja članova (4 polaznika), te organizator odlučuje o tome u kojim terminima je će se Cisco kurs i obuka za sticanje CCNA SP sertifikata organizovati.

Ali, ako nekom polazniku odgovara individualna nastava, on ima pravo da sa svojim profesorom dogovori sve detalje, to jest da sa njim precizira prvo datum kada će početi, a zatim i termine, kao i da se sa njim dogovori o dinamici prema kojoj će se Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 640 - 875 SPNGN1 i 640 - 878 SPNGN2 organizovati.

Dodatne napomene :

  • polaznici će plaćanje izvršiti u poslovnici Akademije Oxford u kojoj se i održava Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 640 - 875 SPNGN1 i 640 - 878 SPNGN2
  • cele godine se svi zainteresovani mogu lično prijaviti za pohađanje nastave, ali i preko mejla i broja telefona jedne od poslovnica
  • svaki ko hoće da pohađa Cisco kurs mora da poznaje engleski jezik na višem nivou

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje