Cisco: Associate Routing & Switching (CCNA Routing & Switching)

Pošto neko bude sa uspehom položio ispit broj 200-125 CCNA, odnosno ispite 100-105 ICND1 i 200-105 ICND2 on će postati i zvanično vlasnik jednog od najtraženijih sertifikata - Cisco CCNA Routing & Switching. Inače, treba naglasiti da je upravo ovaj sertifikat među najčešće traženim i to kako u našoj zemlji, tako i na svetskom tržištu, što znači dalje da će neko ko bude položio sve pomenute ispite i ko ga budete stekao, imati mnogo veće šanse da pronađe bolji posao u struci.

A samim tim što je Akademija Oxford od strane Cisco kompanije ovlašćena za postupak sertifikacije u našoj zemlji, to je i svakome koga zanima Cisco CCNA Routing & Switching sertifikata, u velikoj meri olakšano njegovo sticanje. Uz to mi izlazimo u susret zainteresovanim kandidatima koji hoće da se na adekvatan način prijave za polaganje svih pomenutih ispita, jer mogu i da pristupe pripremi.

Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 200-125 CCNA, 100-105 ICND1 i 200-105 ICND2 se organizuje cele godine u svim našim poslovnicama, a prema jasno definisanom nastavnom programu. Svi koji su zainteresovani imaju mogućnost da se za pohađanje prijave svakog radnog dana direktno u poslovnici ovog test centra, a sem toga postoji mogućnost i da prijavljivanje izvrše putem broja telefona jedne od poslovnica, odnosno preko mejla, stim što se u tim situacijama zahteva da pojedinačni polaznik navede u kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford želi da pohađa pomenutu Cisco obuku.


Važno je da naglasimo i to da kompanija Cisco u određenim ispitnim rokovima ima svako pravo da izmeni konkretne oblasti koje su za sada navedene kao predmet ispitivanja, ali nema obavezu da o tome obavesti niti jednog prijavljenog kandidata. Baš zato će profesori koji su zaduženi da Cisco obuka i kurs za polaganje 200-125 CCNA, 100-105 ICND1 i 200-105 ICND2 ispita bude sprovedena prema pravilima, svakako obratiti pažnju i na mnogobrojne srodne oblasti sa kojima će upoznati sve polaznike, a kako oni ne bi doživeli neku neprijatnost prilikom polaganja i kako bi mogli da odgovore čak i na pitanja koja su eventualno izmenjena.

Obavezno je da svaki polaznik koga interesuje Cisco kurs i obuka za sticanje CCNA Routing & Switching sertifikata ima viši nivo znanja engleskog jezika, uzevši u obzir da se i ispiti i pomenuta obuka na njemu i organizuju.

Svako ko bude pristupio prijavljivanju za pohađanje mora da naglasi i da li ga zanima individualna ili grupna Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 200-125 CCNA, 100-105 ICND1 i 200-105 ICND2, jer će od toga zavisiti i vreme održavanja, odnosno termini, to jest dinamika. Preciznije rečeno, svako koga interesuje grupna Cisco obuka mora da pričeka formiranje grupe od najmanje četiri polaznika u jednoj od poslovnica ovog test centra, pošto je to ujedno minimalan broj osoba potrebnih za formiranje grupe, a u kojoj inače može da bude prisutno najviše osmoro polaznika. Kod ove vrste nastave termine i dinamiku određuje organizator, a kada neko odabere individualnu vrstu nastave on ima pravo da sa profesorom koji će da vodi obuku dogovori apsolutno sve što je vezano za organizaciju. A to uključuje kako datum početka, tako isto i dinamiku i tačne termine u kojima će predavanja da budu održavana.

Svaki predavač koji vodi Cisco kurs iza sebe ima potrebno radno iskustvo, a uz to je i vlasnik nekog od sertifikata koje ova kompanija izdaje, tako da se smatra u potpunosti kompetentnim za obavljanje ovog posla.TESTOVI


Cisco obuka i kurs za CCNA Routing & Switching sertifikat - nastavni program

Kako se u ovoj grupi nalazi 3 ispita, to znači i da se Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 200-125 CCNA, 100-105 ICND1 i 200-105 ICND2 sastoji od 3 segmenta.

Sa osnovama rada u okviru mreže, odnosno sa LAN switching tehnologijama, kao i sa WAN tehnologijama, te sa IPv4 i IPv6 tehnologijama rutiranja će se upoznati svako ko bude pohađao Cisco obuku i kurs za polaganje 200-125 CCNA ispita. Biće reči i o upravljanju infrastrukturom, odnosno o uslugama infrastrukture, te o njenoj bezbednosti.

Nastavni plan je podeljen u ukupno 7 segmenata, a najpre se polaznici upoznaju sa osnovama rada u mreži (OSI i TCP/IP modeli, pristupne tačke, kontroleri bežičnih mreža, virtuelne usluge, osnove virtuelne mrežne infrastrukture, IPv4 i IPv6 adresiranje i subnetting i ostalo).

Sledi upoznavanje sa LAN Switching tehnologijama, a u toj oblasti se polaznici prvo upoznaju sa Switching konceptima, odnosno sa postupkom njihove verifikacije, ali i sa Ethernet Frame formatima. Tu će naučiti i kako se rešavaju potencijalni problemi u okviru interfejsa, ali i na koji način se konfiguriše i verifikuje VLAN i na koji način se u tom slučaju rešavaju eventualni problemi. U ovoj oblasti će Cisco kurs i obuka za polaganje 200-125 CCNA ispita da bude usmerena i na upoznavanje polaznika sa Interswitch povezivanjem, ali i sa STP protokolima, kao i sa Layer 2 protokolima i ostalim segmentima koji su predviđeni aktuelnim nastavnim programom.

Polaznici će imati prilike da savladaju i znanja koja se odnose na Routing tehnologije, odnosno na osnovne koncepte rutiranja, kao i da se upoznaju sa komponentama Routing Table - a. Predavači će sve prisutne upoznati i sa Inter - VLAN rutiranjem, ali i sa statičkim i dinamičkim rutiranjem, odnosno sa Distance vector i Link state routing protokolima. U sklopu ove oblasti će imati prilike da nauče i sve što se odnosi na rad sa IPv4 i IPv6 statičkim rutingom, odnosno naučiće kako se konfiguriše, verifikuje i kako se rešavaju problemi koji mogu u radu sa njima da nastanu.

WAN tehnologije su tema naredne oblasti, a nastavni program po kome se Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 200-125 CCNA organizuje dalje podrazumeva oblast Infrastructure Services (DNS Lookup operacije, konfigurisanje i verifikovanje DHCP - a na ruteru, HSRP, konfiguracija, verifikovanje i rešavanje problema u okviru izvora NAT - a i drugo).

Sa opcijama bezbednosti u okviru infrastrukture će svi polaznici da se upoznaju u pretposlednjoj oblasti, a Infrastructure management je tema poslednje oblasti koju podrazumeva Cisco kurs i obuka za polaganje 200-125 CCNA ispita.

Pošto savladaju nju, imaju mogućnost da pohađaju narednu, odnosno Cisco obuku i kurs za polaganje ispita broj 100-105 ICND1, a ona predstavlja sticanje prvog dela znanja koja se odnose na Interconnecting Cisco mrežne uređaje i podeljena je na 5 oblasti.

Na prvom mestu se polaznici upoznaju sa oblašću Network fundamentals, a gde uče između ostalog koje su sličnosti i razlike izmđu TCP i UDP protokola, odnosno OSI i TCP/IP modela. Profesori će im predstaviti i razlike, ali i sličnosti između Collapsed Core i Three - tier arhitektura, a biće upoznati i sa Contrast Network Topologies (Mesh, Star, Hybrid). Sem toga će savladati i znanja vezana za korišćenje adekvatne metodologije za rešavanje potencijalnih problema, odnosno naučiće sve što je potrebno za konfiguraciju i verifikovanje, ali i za Troubleshooting opcije koje se tiču kako IPv4, tako i IPv6 adresiranja.

Sledi oblast koja se odnosi na osnove LAN Switching - a, odnosno upoznavanje polaznika sa osnovama u oblasti Routing.

Završni segmenti koje podrazumeva Cisco kurs i obuka za polaganje 100-105 ICND1 se odnose na rad sa brojnim uslugama u okviru konkretne infrastrukture (DNS, DHCP na ruterima, NAT i ostale), ali i na Infrastructure Maintenance, a koja je ujedno i završna oblast u sklopu ovog Cisco kursa.

Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 200-105 ICND2 je i poslednja u ovoj oblasti, a ona se nastavlja na prethodnu i označena je kao Interconnecting Cisco Networking Devices, ali drugi deo, te se i ona sastoji od istog broja oblasti kao i prethodna.

LAN Switching technologies je primarna tema prve oblasti, a nakon što savladaju znanja predviđena aktuelnim nastavnim planom i porgramom, polaznici se upoznaju i sa oblašću Routing technologies. Pored ostalog će u toj oblasti da nauče kako funkcioniše Inter - VLAN routing, odnosno koje su razlike i sličnosti između Link - state i Vestor ruting protokola, a profesori će im predstaviti i način konfigurisanja, odnosno verifikacije EIGRP - a za IPv4 i IPv6, te će ih upoznati i sa primenom Troubleshoot opcija.

Nakon toga, Cisco obuka i kurs za polaganje 200-105 ICND2 ispita navodi oblast koja se odnosi na rad sa WAN interfejsom, a u smislu da polaznici uče da rade sa WAN interfejsom uz primenu lokalne autentikacije, odnosno sa postupkom konfigursanja i verifikovanja PPP - a i MLPPP - a na pomenutom interfejsu. WAN Access connectivity options (MPLS, Broadband PPPoE, Internet VPN, MetroEthernet) je isto segment koji je zastupljen u ovom delu, dok se tema pretposlednje oblasti tiče različitih usluga u okviru infrastrukture. A u toj oblasti će svaki polaznik da nauči sve što je važno za korišćenje HSRP - a, te će mu biti predstavljeni i osnovni QoS koncepti, ali i postupak konfigurisanja, odnosno verifikovanja i rešavanja eventualnih problema u okviru IPv4 i IPv6 pristupne liste za filtriranje saobraćaja.

Nastavni program prema čijim pravilima se i organizuje Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 200-105 ICND2 podrazumeva da je Infrastructure Maintenance tema poslednje oblasti sa kojom će imati prilike da se upoznaju svi polaznici. Predavači će im, između ostalog u tom delu predstaviti i opcije konfigurisanja i verifikacije za Device - monitoring protokole (SNMPv2 i SNMPv3), a naučiće i kako se mogu rešiti eventualni problemi vezani za Network Connectivity i to uz korišćenje ICMP echo - based IP SLA. Savladaće i ona znanja koja se odnose na primenu SPAN - a, a sa ciljem sprečavanja i rešavanja potencijalnim problema, ali i sa mnogim drugim detaljima koje u ovom delu predviđa aktuelni nastavni program.

Činjenica je da su sve prethodno pomenute oblasti za sada zvanično uvrštene u zahteve sa kojima se sreću kandidati prilikom polaganja sva tri ispita iz ove grupe. Ali je isto tako i činjenica da će predavači čija je dužnost da se Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 200-125 CCNA, 100-105 ICND1 i 200-105 ICND2 organizuje prema pravilima potruditi da sve prisutne informišu i o mnogim drugim detaljima, jer se sve navedene oblasti mogu izmeniti od strane kompanije Cisco i to zaista u ma kom ispitnom roku. Inače, o toj promeni ova kompanija uopšte nema obavezu da obaveštava apsolutno nijednog kandidata koji se prijavio za polaganje, pa će zato svako ko bude odlučio da pohađa ove Cisco kurseve i obuke imati sasvim dovoljan nivo znanja da bi mogao da pruži odgovor na zahteve, čak i ako se oni budu razlikovali od zvanično navedenih.

Kome je namenjena Cisco obuka i kurs za polaganje 200-125 CCNA, 100-105 ICND1 i 200-105 ICND2 ispita?

Da bi nekome ko je zainteresovan, bilo dozvoljeno da pohađa Cisco kurs i obuku za polaganje ispita broj 200-125 CCNA, 100-105 ICND1 i 200-105 ICND2 on mora da ima viši nivo poznavanje engleskog jezika.

Isto tako je od strane kompanije Cisco naglašeno da bi nastavi trebalo primarno da prisustvuju oni polaznici koji obavljaju poslove na radnom mestu Core Network Engineer. A naglašeno je i da svako ko ima adekvatno predznanje, te određeni nivo radnog iskustva, a želi da se što bolje pripremi za polaganje svih ovih ispita, kako bi stekao Cisco CCAN Routing & Switching sertifikat, može takođe da pohađa ovaj Cisco kurs.

Kada i gde se održava Cisco kurs i obuka za sticanje Cisco CCNA Routing & Switching sertifikata?

Svako koga interesuje Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 200-125 CCNA, 100-105 ICND1 i 200-105 ICND2 treba da zna da postoje dva tipa nastave, pa je iz tog razloga i potrebno da prilikom prijave navede da li želi da pohađa grupnu nastavu ili mu više odgovara način na koji se organizuje individualna Cisco obuka. A upravo od te odluke svakog pojedinačnog polaznika zavisi i vreme održavanja, to jest i termini i dinamika prema kojima se Cisco kurs organizuje.

Da budemo precizni, oba tipa nastave se organizuju u izabranoj poslovnici Cisco test centra, ali grupna nastava može da počne tek kada se prijavi dovoljan broj polaznika. Naime, u grupama može biti između četvoro i osmoro ljudi, a datum početka će biti tačno određen tek nakon što se bude prijavilo minimum 4 osobe, pa će svi oni biti obavešteni o dinamici i o terminima.

Osim grupne, postoji i individualni Cisco kurs i obuka za polaganje 200-125 CCNA, 100-105 ICND1 i 200-105 ICND2 ispita, a ona podrazumeva nastavu za svakog pojedinačnog polaznika, gde se on o dinamici i o terminima, ali i o datumu početka mora dogovoriti sa profesorom koji će biti zadužen za održavanje nastave.

Dodatne napomene :

  • uplata se vrši direktno u poslovnici Akademije Oxford u kojoj se i održava Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 200-125 CCNA, 100-105 ICND1 i 200-105 ICND2
  • cele godine je moguće prijaviti se za pohađanje i to ili preko mejla ili lično, odnosno putem broja telefona izabrane poslovnice
  • od prijavljenih kandidata se zahteva i viši nivo poznavanja engleskog jezika

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje