Cisco: Professional SP (CCNP SP)

Postoji čak četiri ispita na nivou Professional u okviru oblasti Service Provider, a koje treba da položi svako ko je zainteresovan za sticanje Cisco CCNP SP sertifikata.

Da bi svako svako ko to želi, mogao na što bolji način da se pripremi za različite zahteve koji se na tim ispitima pojavljuju, Akademija Oxford kao oficijelni Cisco centar za testiranje za teritoriju naše zemlje organizuje i Cisco obuku i kurs za polaganje ispita broj 642 - 883 SPROUTE, 642 - 885 SPADVROUTE, 642 - 887 SPCORE i 642 - 889 SPEDGE. Iako nije obavezno pohađati ovaj Cisco kurs za polaganje pomenutih ispita, neosporna je činjenica da će svima biti znatno olakšano njihovo polaganje. Ovo naglašavamo zato što će biti reči i o nekim drugim oblastima koje imaju veze sa svima koje se trenutno navode kao predmet ispitivanja, uzevši u obzir da Cisco kompanija ima pravo da ih promeni u svakom ispitnom roku, bez obaveze da obaveštava prijavljene kandidate o tim izmenama.

Osnovni zahtev koji mora da ispuni apsolutno svaki kandidat koga zanima Cisco kurs i obuka za polaganje 642 - 883 SPROUTE, 642 - 885 SPADVROUTE, 642 - 887 SPCORE i 642 - 889 SPEDGE ispita, a uz to što mora da ima potreban nivo profesionalnih znanja, jeste poznavanje engleskog jezika, ali je iznet i zahtev da to znanje bude na višem nivou, jer se i pomenuta Cisco obuka, ali i svi ispiti sprovode na tom jeziku.


Otvorena je mogućnost prijavljivanja cele godine, što zainteresovani mogu da učine ili preko telefona jedne od poslovnica ili direktno u njenim prostorijama. Isto tako, oni mogu da se prijave i preko mejla, ali je tom prilikom potrebno da navedu u kojoj poslovnici voleli da pohađaju Cisco kurs.

Nastava se može pohađati individualno ili u grupi, a svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da u trenutku prijave odabere jednu od njih.

Organizator određuje u kojim terminima i kojom dinamikom će se Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 642 - 883 SPROUTE, 642 - 885 SPADVROUTE, 642 - 887 SPCORE i 642 - 889 SPEDGE sprovoditi ako kandidat odluči da je pohađa u grupi. Inače, ovoj vrsti nastave može da prisustvuje istovremeno između četvoro i osmoro ljudi. A da bi ova Cisco obuka mogla da počne, zahteva za prijavljivanje najmanje četiri osobe koje žele da je pohađaju u jednoj poslovnici, te se ubrzo nakon toga može formirati grupa koja broji minimalan broj članova.

A kada se neko odluči da pohađa individualni Cisco kurs i obuku za Cisco CCNP SP sertifikat, on će se o svim tim detaljima dogovoriti sa nadležnim predavačem, te će sa njim definisati i tačan datum početka.TESTOVI


Cisco obuka i kurs za polaganje 642 - 883 SPROUTE, 642 - 885 SPADVROUTE, 642 - 887 SPCORE i 642 - 889 SPEDGE ispita - nastavni program

Svako ko želi da izvrši pravilnu pripremu za polaganje pomenutih ispita može da pohađa ovaj specijalizovani Cisco kurs, stim štom mora da ima na umu da se Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 883 SPROUTE, 642 - 885 SPADVROUTE, 642 - 887 SPCORE i 642 - 889 SPEDGE organizuje u 4 segmenta, prateći u potpunosti predviđeni nastavni program.

Prva među njima jeste Cisco obuka i kurs za polaganje 642 - 883 SPROUTE ispita, a Deploying Cisco Service Provider network routing je njena tema, te u okviru nje polaznik savladava znanja kroz ukupno 5 oblasti.

OSPFv2 and OSPFv3 routing in Service Provider environments je osnov izučavanja na početku ovog kursa, a posle nje se polaznici upoznaju i primenom IS - IS - a, ali i IPv4 i IPv6 u okviru prethodno pomenutog okruženja.

Nastavni plan po kome se i odvija ova Cisco obuka se potom nastavlja na oblast vezanu za primenu BGP rutinga u okviru Service Provider okruženja. Route manipulations in Service Provider environments je tema kojom se bavi pretposlednja oblast, a sledi High availability routing features, što je osnovna tema poslednje, pete oblasti koju podrazumeva nastavni prorgam prema čijim pravilima se Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 642 - 883 SPROUTE organizuje.

Sa primenom naprednih usluga provajdera u okviru mrežnih rutera će se polaznici upoznati za vreme trajanja naredne obuke, a postoji 4 oblasti koje izučava Cisco kurs i obuka za polaganje 642 - 885 SPADVROUTE ispita.

BGP Routing features in a Service Provider IP NGN environments se izučava u prvoj oblasti, a u sklopu koje, između ostalog polaznici stiču znanja koja se odnose na konfigurisanje BGP tajmera na IOS - XR i IOS - XE, te ona koja se tiču implementacije BGP TTL bezbednosti na IOS - XR i IOS - XE, ali i mnoga druga koja su jasno navedena u aktuelnom nastavnom programu.

Nakon toga, Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 642 - 885 SPADVROUTE pred polaznike stavlja znanja iz oblasti koja je označena kao Multicast routing in a Service Provider IP NGN environments, da bi u okviru treće, a ujedno i pretposlednje oblasti svi prisutni bili u prilici da se upoznaju sa korišćenjem IPv6 in a Service Provider IP NGN environments.

U završnom segmentu, Cisco kurs i obuka za polaganje 642 - 885 SPADVROUTE ispita svim prisutnima omogućuje da se upoznaju sa visoko dostupnim ruting karateristikama (BFD - Bidirectional Forwarding Detection za BGP na IOS - XR i IOS - XE, NSF/NSR za BGP na IOS - XR i IOS - XE i drugim detaljima).

Cisco obuka i kurs za polaganje 642 - 887 SPCORE ispita je sledeća, a vezana je za implementaciju Cisco Service Provider naredne generacije u sklopu Core mrežnih usluga. Određeno je da svaki polaznik savlada znanja podeljena na 4 segmenta, to jest oblasti, stim što je prva među njima najobimnija, a njena tema glasi QOS in a Service Provider IP NGN environments.

Polaznici nakon toga imaju priliku da se upoznaju sa MPLS OAM, te sa time kako se primenjuje LDP na Cisco ruterima, a naučiće i koje su osnovne osobine LDP operacija koje se na tim uređajima imlementiraju. U toj oblasti će imati priliku da nauče i kako se moraju rešavati svi oni problemi i greške koje mogu da iskrsnu prilikom konfigurisanja LDP - a na IOS - XR i IOS - XE. Naredna oblast je u bliskoj vezi sa prethodnom, tako da Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 887 SPCORE predviđa da polaznici nauče kako se vrši primena MPLS TE Tunnels - a, odnosno MPLS TE link and node protections, ali i MPLS TE Bandwith Control na Cisco IOS - XR i IOS - XE.

Na kraju, to jest u toku četvrte oblasti je predviđeno da polaznik stekne znanja koja se odnose na Transport Technologies (IPoDWDM controller and interface na Cisco IOS - XR ruterima, DWDM, ROADM i IpoDWDM i drugo).

Svako ko je zainteresovan da se na najbolji mogući način pripremi za polaganje ispita koji ga vode do sticanja Cisco CCNP SP sertifikata, nakon pomenutih kurseva, ima mogućnost da pohađa i poslednju među njima. A Implementing Cisco Service Provider next - generation Edge network services je tema koju obrađuje Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 889 SPEDGE. Predviđenim nastavnim programom, polaznici treba da se upoznaju sa ukupno 4 oblasti, a prva među njima je vezana za VPN in Service Provider in IP NGN environments.

Posle toga će polaznici da savladaju oblast MPLS Layer 3 VPNs in Service Provider IP NGN environments. A Layer 2 VPNs u istom okruženju jeste tema pretposlednje oblasti koju predviđa ovaj Cisco kurs.

Na samom kraju, Cisco obuka i kurs za polaganje 642 - 889 SPEDGE ispita sve prisutne upoznaje sa oblašću koja je naslovljena kao Carrier ethernet in Service Provider IP NGN environments (IEEE, MEF, IETF, QinQ tunneling, VPWS, VPLS, H - VPLS i ostalo).

Izuzetno je bitno da svako koga interesuje Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 883 SPROUTE, 642 - 885 SPADVROUTE, 642 - 887 SPCORE i 642 - 889 SPEDGE zna da sve oblasti koje su prethodno pomenute kao deo zvaničnog nastavnog programa treba uzeti sa dozom rezerve, ali samo iz jednog razloga. Naime, poznato je da Cisco kompanija vrlo često oblasti koje zvnično navede kao predmet ispitivanja menja, a u smislu da u gotovo svakom ispitnom roku navede i one zahteve koji su sa pomenutima u vezi. A kako predavači koji u okviru Akademije Oxford vode pomenuti Cisco kurs i to u svakom njegovom segmentu to znaju, oni za vreme predavanja svim polaznicima nude i brojne dodatne informacije. Na taj način svi prisutni stiču adekvatan nivo znanja koji im omogućuje da sa lakoćom prođu kroz polaganje bilo kog ispita od pomenutih i tako zvanično steknu vlasništvo nad Cisco CCNP SP sertifikatom.

Kome je namenjen Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 883 SPROUTE, 642 - 885 SPADVROUTE, 642 - 887 SPCORE i 642 - 889 SPEDGE?

Pored toga što je iznet zvaničan zahtev da svako ko ima interesovanje da pohađa Cisco obuku i kurs za polaganje 642 - 883 SPROUTE, 642 - 885 SPADVROUTE, 642 - 887 SPCORE i 642 - 889 SPEDGE ispita mora da ima viši nivo znanja engleskog jezika, postoji još jedan vrlo važan uslov koji mora da bude ispunjen.

Osobe koje su zaposlene na poziciji mrežnog inženjera, odnosno sistem inženjera ili se smatraju Network Specialists su jedine koje imaju pravo da polažu navedene ispite, to jest da postanu vlasnici Cisco CCNP SP sertifikata. Svakako od prethodnih znanja i stečenog radnog iskustva svakog prijavljenog zavisi i da li će im biti dozvoljeno da polaže navedene ispite, a o čemu će precizne informacije da dobiju u okviru bilo koje poslovnice centra za testiranje kompanije Cisco u našoj zemlji, Akademije Oxford.

Kada i gde se održava obuka i kurs za Cisco CCNP SP sertifikat?

Širom naše zemlje i to u svim poslovnicama pomenutog Cisco test centra se organizuje Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 642 - 883 SPROUTE, 642 - 885 SPADVROUTE, 642 - 887 SPCORE i 642 - 889 SPEDGE i to kako u formi grupne, tako i prema pravilima koja navodi ondividualna nastava.

Kada izvrši prijavu, svaki polaznik će dobiti i dodatne informacije vezano za termine, odnosno za dinamiku i datum početka. Preciznije rečeno, grupna nastava počinje tek kada se prijavi najmanje četiri osobe u jednoj poslovnici, to jest pošto se bude zvanično oformila jedna grupa. Ne samo dinamiku, već i termine u ovom slučaju definiše organizator, a o tačnom datumu početka se odlučuje nakon ispunjenja osnovnog uslova - formiranja grupe od najmanjeg broja članova, dok ih osmoro može biti najviše prisutno u grupi.

Individualna Cisco obuka i kurs za polaganje 642 - 883 SPROUTE, 642 - 885 SPADVROUTE, 642 - 887 SPCORE i 642 - 889 SPEDGE ispita podrazumeva dogovor između svakog pojedinačnog polaznika i profesora i to o datumu početka, ali isto tako i o terminima, te oni takođe precizno treba da definišu i dinamiku.

Dodatne napomene :

  • uplatu polaznici vrše u poslovnici Akademije Oxford u kojoj se i održava Cisco obuka i kurs za polaganje 642 - 883 SPROUTE, 642 - 885 SPADVROUTE, 642 - 887 SPCORE i 642 - 889 SPEDGE ispita
  • od svih prijavljenih se zahteva viši nivo poznavanja engleskog jezika
  • osim ličnog i prijavljivanja preko telefona jedne od poslovnica, bilo kog dana tokom godine zainteresovani mogu da se prijave i preko mejla

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje