Cisco: Professional Routing & Switching (CCNP Routing & Switching)

Oblast Routing & Switching na nivou Professional je sačinjena od ukupno 3 ispita koji su označeni kao 300 -101 ROUTE, 300 -115 SWITCH i 300 -135 TSHOOT, tako da neko ko želi da stekne visoko rangirani Cisco CCNP Routing & Switching sertifikat treba da položi sva ta tri ispita.

Polaganje svih ovih ispita u našoj zemlji organizuje Akademija Oxford, jer je ta institucija od strane navedene kompanije i zvanično ovlašćena kao centar za testiranje, a pored toga u ponudi je i specijalizovana Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 -101 ROUTE, 300 -115 SWITCH i 300 -135 TSHOOT koju ovaj test centar takođe organizuje i to za apsolutno svakoga ko može da odgovori na konkretne profesionalne uslove. Sem toga, potrebno je da svako ko vrši prijavu za pohađanje Cisco kursa poznaje i engleski jezik, kako bi mogao da adekvatno odgovori na ispitne zahteve i razume sadržinu ovog kursa, stim da se zahteva da znanje polaznika bude na višem nivou.

Cisco kurs i obuka za CCNP Routing & Switching sertifikat se sprovodi prema precizno definisanom programu koji u potpunosti prati oblasti navedene zvanično od strane Cisco kompanije kao predmet ispitivanja. Ali, budući da je svaki profesor upoznat sa činjenicom koja se ne može osporiti i podrazumeva da navedena kompanija ima pravo konkretne oblasti da izmeni i da navede pitanja iz nekih drugih koje su u vezi sa njima u svakom ispitnom roku, to će oni usmeriti pažnju za vreme trajanja obuke i na brojne dodatne oblasti.


Uzevši u obzir da se Cisco obuka i kurs za polaganje 300 -101 ROUTE, 300 -115 SWITCH i 300 -135 TSHOOT ispita organizuje cele godine, to svi koji su zainteresovani i ispunjavaju pomenute uslove imaju pravo da se bilo kog dana prijave za njeno pohađanje. Postoji mogućnost prijavljivanja lično u prostorijama izabrane poslovnice, odnosno preko mejla, ali je tada bitno da svaki zainteresovani polaznik naglasi i u kojoj tačno poslovnici bi voleo da pohađa Cisco kurs. Isto tako postoji mogućnost i da se svako prijavi putem telefona bilo koje poslovnice.

Inače, ova Cisco obuka se organizuje na dva načina i to u formi grupne i individualne nastave. U grupama može biti od četvoro do osmoro polaznika u isto vreme, a individualna nastava je uvek organizovana za po jednu osobu. Termine i dinamiku definiše organizator kada se radi u grupama, a kod individualne nastave polaznik dogovara sa svojim profesorom sve te detalje, pa čak i datum kada će Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 -101 ROUTE, 300 -115 SWITCH i 300 -135 TSHOOT da počne. Datum početka grupnog tipa nastave zavisi samo od broja osoba koje se prijave, budući da je osnovni zahtev da se oformi grupa u jednoj poslovnici, kako bi grupna Cisco obuka mogla da počne.TESTOVI


Šta izučava Cisco obuka i kurs za CCNP Routing & Switching sertifikat?

Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 -101 ROUTE, 300 -115 SWITCH i 300 -135 TSHOOT je koncipirana tako da svaki polaznik treba tri segmenta da pohađa, a održava se u potpunosti prema pravilima koja navodi kompanija Cisco.

Implementacija Cisco IP rutinga je tema prve među njima koja se odnosi na ispit broj 300 -101 ROUTE, a polaznici će imati prilike da se upoznaju, pored ostalog sa naprednim opcijama IP adresiranja i rutiranja, odnosno sa opcijama visoke bezbednosti Cisco rutera koji su povezani sa LAN - om, VAN - om i IPv6. Cela Cisco obuka i kurs za polaganje 300 -101 ROUTE ispita je podeljena na 6 oblasti, a svi polaznici će najpre imati priliku da se upoznaju sa mrežnim principima. Oni će tu da nauče koji su Cisco express forwarding koncepti, te kako funkcionišu IP operacije, a uz to će im profesori predstaviti i TCP i UDP operacije.

Sa Layer 2 i Layer 3 tehnologijama će se oni nakon toga upoznati, gde će pored ostalog da nauče kako se konfiguriše i verifikuje PPP, ali i šta je Frame Relay, odnosno na koji način funkcioniše najpre konfiguracija, a potom i verifikacija IPv4 i IPv6 adresiranja u subnetting - a. Oblast koja je vezana za Layer 3 tehnologije je ujedno i najobimnija na konkretnom ispitu, tako da i Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 -101 ROUTE podrazumeva najviše segmenata upravo u okviru nje. Polaznici će tu, takođe da nauče i sve što je vezano za rad sa Static i Default routing - om, a dobiće i saznanja vezana za tipove ruting protokola (Link state, Path vector, Distance vector). Naučiće da rade i sa ROUTE mapama, ali i sa RIPng - om, odnosno sa EIGRP - om. Sve pomenuto su samo neki od segmenata, jer će biti reči i o ostalima, a koje predviđa zvaničan nastavni program, prema kome se Cisco obuka i kurs za polaganje 300 -101 ROUTE ispita organizuje.

Osim što će dobiti priliku da se upoznaju sa VPN tehnologijama (EVN - Easy Virtual Networking, GRE, DMVPN - single hub), svi prisutni će naučiti i kako funkcioniše Infrastructure Security, odnosno kako se radi sa Infrastructure Services, a što su teme završne dve oblasti u okviru ovog kursa.

Nakon toga sledi Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 115 SWITCH, u sklopu koje će polaznicima biti predstavljen postupak izrade kompleksnih switching rešenja koje koristi Cisco Enterprise Campus Architecture. Svega je tri oblasti prisutno u zvaničnom nastavnom programu, a tema prve oblasti je vezana za Layer 2 tehnologije, te slede one koje se odnose na Infrastructure Security i Infrastructure Services.

Profesori polaznicima najpre predstavljaju kako funkcioniše rad sa Switch administracijom (MAC address table, SDM templati, troubleshoot ERR - disable recovery). Svakako će se upoznati i sa Layer 2 protokolima, odnosno sa postupkom konfigurisanja, ali isto tako verifikacije VLAN - a. EtherChannels i njihovo konfigurisanje i verifikacija su, takođe tema koju Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 -115 SWITCH obrađuje. Pored ostalog će polaznici da nauče i koje su to ostale LAN switching tehnologije, ali i na koji način se one prvo pravilno konfigurišu, a zatim i kako se pristupa njihovoj verifikaciji.

U oblasti koja se odnosi na opcije bezbednosti se polaznici, između ostalog upoznaju sa Private VLAN - om, bezbednošću portova i DHCP Snooping - om, ali i sa primenom Cisco IOS AAA sa TACACS+ i RADIUS, a kako bi se obezbedila adekvatna sigurnost uređaja.

Završni deo koji podrazumeva Cisco obuka i kurs za polaganje 300 -115 SWITCH ispita je usmeren na predstavljanje opcija konfigurisanja i verifikacije First - hop redunancy protokola, a u smislu da će tu polaznici imati prilike da se upoznaju sa HSRP - om, VRRP - om i GLBP - om.

Kada budu prošli kroz obe pomenute obuke, svi koji su zainteresovani mogu da pohađaju i poslednju u ovoj grupi, a kako bi se blagovremeno i adekvatno pripremili za polaganje ispita broj 300 -135 TSHOOT. Troubleshooting and maintaning Cisco IP networks je tema koju ima Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 -135 TSHOOT, a tu svaki polaznik ima obavezu da savlada šest oblasti.

Sa mrežnim principima se na samom početku upoznaju polaznici, da bi nakon toga imali prilike da steknu zanja vezana za Layer 2 tehnologije, odnosno za otklanjanje potencijalnih poteškoća koje se mogu javiti prilikom korišćenja pomenute tehnologije (troubleshoot Layer 2 protocols, troubleshoot trunking, troubleshoot spanning tree, troubleshoot LAN switching technologies i ostalo).

Prema odredbama zvaničnog programa, a po kome se Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 -135 TSHOOT i sprovodi, predviđeno je da polaznici steknu i znanja koja se odnose na Layer 3 tehnologije (troubleshoot IPv4 and IPv6 addressing and subnetting, troubleshoot administrative distance, troubleshoot passive interfaces, troubleshoot policy - based routing, troubleshoot RIPv2 , troubleshoot OSPF path preference i mnogi drugi segmenti).

Takođe će biti u prilici i da se upoznaju sa VPN tehnologijama, što je ujedno i tema naredne oblasti, a ona je sačinjena od samo jednog segmenta i to Troubleshoot GRE.

Posle toga uče sve vezano za opcije bezbednosti u okviru infrastrukture, odnosno na koji način se rešavaju različiti problemi, poput recimo svih onih koji su vezani za kontrolu pristupa uređaja (Management plane protection, pasword encryption, lines - VTY, AUX, konzole). Prisutan je i segment koji se odnosi na rešavanje eventualnih problema u okviru bezbednosnih opcija rutera, ali i IOS AAA i to uz korišćenje lokalne baze podataka.

U okviru završne oblasti, a koju podrazumeva Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 135 TSHOOT ispita će biti više reči o različitim uslugama, te o rešavanju potencijalnih poteškoća i problema koji se mogu javiti prilikom njihovog korišćenja. Profesori će nastojati da svima koji su prisutni približe najpre one probleme koji se javljaju prilikom logovanja, tako da će polaznici steći dovoljno znanja da mogu da ih reše ukoliko budu iskrsli u bilo kom trenutku. A ovde će biti govora i o opcijama rešavanja problema kod SNMP - a, odnosno IPv4 i IPv6 DHCP - a (IOS DHCP server, DHCP client, DHCP relay). Imaće prilike da nauče i kako funkcioniše rešavanje problema u okviru SLA arhitekture, ali i kod NTP - a (Network Time Protocol).

Sobzirom na to da su sve oblasti koje su prethodno pomenute za sada zvanično zastupljene u svim ovim ispitima, to se i Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 -101 ROUTE, 300 - 115 SWITCH i 300 - 135 TSHOOT prvenstveno na njih fokusiraju. Ali, kako se zna da organizator tih ispita zadržava pravo da donekle izmeni sve te oblasti, odnosno pitanja, te da u svakom ispitnom roku unese zahteve koji nisu usko vezani samo za njih (a da o tome nema obavezu da obavesti kandidate koji su se prijavili za njihovo polaganje), nego i za one oblasti koje su srodne pomenutim, to znači da će predavači posebno voditi računa o tome. Znajući sve to, profesori polaznicima pružaju i dodatna znanja koja se ne odnose samo na konkretne oblasti, ali su svakako vezana za glavnu oblast ispitivanja, tako da će oni prilično lako i da polože sve ispite koji se nalaze u ovoj grupi, te će i da steknu Cisco CCNP Routing & Switching sertifikat.

Kome je namenjen Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 101 ROUTE, 300 - 115 SWITCH i 300 - 135 TSHOOT ispita?

Na prvom ispitu je Cisco obuka i kurs za CCNP Routing & Switching sertifikat namenjena onim kandidatima koji su zaposleni na radnom mestu Network Engineer. Naravno, neko ko ima dovoljan nivo iskustva i znanja, takođe može da se prijavi za pohađanje, a kako bi stekao vrlo tražen sertifikat i na taj način ne samo obogatio svoju radnu biografiju, već uspeo i da relativno brzo i lako pronađe odličan posao u konkretnoj oblasti.

Iznet je i zvaničan zahtev koji mora svaki prijavljeni da ispoštuje u potpunosti, a on se odnosi na viši nivo znanja engleskog jezika.

Kada i gde se održava Cisco kurs i obuka CCNP Routing & Switching sertifikat?

Kako Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 101 ROUTE, 300 - 115 SWITCH i 300 - 135 TSHOOT predviđa dva tipa nastave, tako i od izbora svakog pojedinačnog polaznika zavisi vreme, odnosno termini u kojima će se taj Cisco kurs odvijati.

Zapravo i grupna i individualna nastava se organizuju u određenoj poslovnici ovog test centra, ali prema različitom principu. Dinamiku i termine u kojima se predavanja održavaju definiše organizator, a ako se polaznik odluči da nastavu pohađa u grupi. Ali ako je njegova odluka vezana za individualni tip obuke, onda on to sve dogovara sa svojim profesorom, kao i tačan datum početka.

Kada je u pitanju grupni Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 101 ROUTE, 300 - 115 SWITCH i 300 - 135 TSHOOT ispita, datum početka ne zavisi od Akademije Oxford, već od formiranja grupe, to jest prijavljivanja najmanje 4 polaznika u jednoj od poslovnica, stim da je naglašeno da najviše osmoro ljudi može biti prisutno u jednoj grupi.

Dodatne napomene :

  • u svim poslovnicama Cisco test centra zainteresovani mogu da se prijave cele godine, a prijavu mogu da izvrše i mejlom, odnosno preko telefona
  • u onoj u poslovnici Akademije Oxford u kojoj se i održava Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 101 ROUTE, 300 - 115 SWITCH i 300 - 135 TSHOOT polaznici vrše plaćanja na koja se obavežu
  • zahteva se da svaki polaznik ima viši nivo znanja engleskog jezika

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje