Cisco: Associate Collaboration (CCNA Collaboration)

Sertifikat koji nosi oznaku Cisco CCNA Collaboration je namenjen IP telefonskim i IP mrežnim inženjerima, odnosno onim osobama koje su trenutno zaposlene na radnom mestu Video inženjera, a koje žele da svoju profesionalnu biografiju poboljšaju. Naime, oni bi trebalo da savladaju znanja vezana za unapređivanje razvoja veštine saradnje i video veštine u skladu sa primenom Video, Data i Mobile aplikacija. Sticanjem ovog prestižnog sertifikata će oni na prvom mestu poboljšati svoj CV, a li i poslovanje konkretne organizacije u kojoj su zaposleni.

Ukupno je dva ispita potrebno položiti da bi neko mogao postati zvanično vlasnik sertifikata na nivou Associate u okviru segmenta Collaboration, a koji je od strane kompanije Cisco kvalifikovan kao CCNA Collaboration. Zahvaljujući posedovanju ovog dokumenta će osoba koja ga stekne biti u mogućnosti da se zaposli na, sasvim sigurno mnogo boljem radnom mestu, uzevši u obzir da su upravo Cisco sertifikati dobro poznati kao izuzetno visoko kotirani u svetu.

Napominjemo i to da se ovi ispiti organizuju na engleskom jeziku i iz tog razloga se uvek navodi kao osnovni zahtev za njihovo polaganje upravo poznavanje tog jezika, ali ono mora biti na višem nivou.


Akademija Oxford, koja je od strane kompanije Cisco zvanično ovlašćena da na teritoriji cele Republike Srbije vrši testiranje za sertifikate, svima onima koji su zainteresovani nudi mogućnost da pohađaju i specijalizovanu Cisco obuku i kurs za polaganje ispita broj 210 - 060 CICD i 210 - 065 CIVND, a kako bi se na taj način što bolje pripremili za sve ispitne zahteve.

Svi profesori koji će voditi polaznike kroz ove obuke, zahvaljujući visokom znanju koje poseduju u konkretnoj materiji, se smatraju izuzetno kompetentnim za bavljenje ovim poslom. A uz to treba naglasiti da mnogi od njih i zvanično poseduju pojedine Cisco sertifikate, čime se mogu svrstati u idealne osobe za obavljanje ovog posla.

Cisco kurs i obuka za sticanje CCNA Collaboration sertifikata se organizuje u svim poslovnicama pomenutog test centra cele kalendarske godine, a u skladu sa odredbama jasno utvrđenog nastavnog programa. U principu, svi koji su zainteresovani imaju mogućnost da prijavu izvrše kad god požele, odnosno u radno vreme konkretne poslovnice putem telefona ili ličnim dolaskom u njene prostorije. A isto tako je otvorena mogućnost za prijavljivanje elektronskim putem, to jest preko mejla, stim da je tada, osim osnovnih podataka o polazniku potrebno da bude navedena i informacija o tome u kojoj poslovnici on želi da pohađa Cisco obuku i kurs za polaganje 210 - 060 CICD i 210 - 065 CIVND ispita.

Kada je u pitanju način organizovanja nastave, postoji mogućnost da zainteresovani polaznik izabere između individualne i grupne obuke, a u skladu sa tim se određuje i način organizovanja, to jest mesto i vreme održavanja. Tačnije rečeno, individualna obuka i kurs za sticanje Cisco CCNA Collaboration sertifikata se organizuje u skladu sa odredbama dogovora koji postignu pojedinačni polaznik i njegov profesor, a grupni tip nastave se uvek organizuje za četvoro do najviše osmoro polaznika. Baš zato se i zahteva prijavljivanje najmanje četiri osobe u jednoj od poslovnica, kako bi mogla da bude formirana konkretna grupa. U ovom slučaju ne postoji mogućnost da se polaznici dogovaraju o dinamici i terminima, jer to uvek isključivo određuje organizator.TESTOVI


Šta izučava obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 060 CICD i 210 - 065 CIVND?

Budući da je osnovni uslov za sticanje Cisco CCNA Collaboration sertifikata polaganje oba ispita iz te grupe, to se i Cisco kurs i obuka za polaganje 210 - 060 CICD i 210 - 065 CIVND ispita, jednostavno rečeno sastoji od dva dela.

Tako Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 060 CICD podrazumeva da će polaznici savladati znanja koja su vezana za Cisco UC (Unified Communications) rešenja, odnosno naučiće, između ostalog kako funkcioniše administracija interfejsa krajnjih korisnika, te koje su sve važne Telephony and Mobility Features, odnosno kako treba pravilno održavati US rešenja.

Sa druge strane, Cisco kurs i obuka za polaganje 210 - 065 CIVND ispita se fokusira na proveru veština polaznika vezanih za implementaciju različitih Cisco Video Endpoints u objedinjenoj Cisco video infrastrukturi. Tu će, isto tako biti reči i o primeni i rešavanju problema u okviru Cisco Unified Communication and Collaboration, TelePresence i Digital Media Player, a u okviru različitih poslovnih rešenja Cisco arhitekture.

Kada je u pitanju Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 060 CICD, tu će profesori polaznike prvo da upoznaju sa karakteristikama Cico Unified Communications rešenja, a u smislu da će naučiti najpre koje su to Cisco UC komponente i koje su tačno njihove funkcije. U tom delu će isto tako da nauče i kako funkcioniše Call Signaling i Media Flows, ali i koje su to kvalitativne implikacije VolP mreže.

Nakon toga će polaznici da se upoznaju sa oblašću Provision End Users and Associated Devices, a u okviru koje će, pored ostalog da nauče i kako funkcioniše Cisco Unified Communications Manager i Cisco UC Manager Express. Takođe će, Cisco obuka i kurs za polaganje 210 - 060 CICD ispita da polaznike upozna sa promenom korisničkih naloga za oba pomenuta menadžera, a naučiće i kako se kreiraju i menjaju Directory Numbers, odnosno kako se krajnjim korisnicima omogućuje korišćenje Cisco Unified IM, ali i mnoge druge segmente koji se odnose na ovu oblast.

Nakon toga će imati prilike da nauče kako se podešavaju govorne poruke, kao i na koji način treba da bude izvršena modifikacija korisničkih naloga za Cisco Unity Connection. Uz to će biti reči i o Cisco Unified IM i njegovim osnovnim karakteristikama, te o postupku konfiguracije.

Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 210 - 060 CICD će polaznike da upozna i sa adekvatnim održavanjem Cisco Unified Communications System - om. Tu će oni da nauče kako se generišu CDR i CMR izveštaji, odnosno izveštaji kapaciteta, ali i izveštaji o korišćenju. Naučiće i kako se izrađuju RTMT izveštaji prilikom praćenja sistemskih aktivnosti, ali i na koji način funkcioniše monitoring upotrebe usluge govorne pošte. Vrlo važan segment u ovom delu kursa je usmeren i na savladavanje Manual System Backup procesa.

Poslednji deo koji predviđa Cisco obuka i kurs za polaganje 210 - 060 CICD ispita je vezan za obezbeđivanje podrške krajnjim korisnicima, u okviru koje polaznici uče najpre na koji način funkcioniše verifikacija PSTN povezivanja. Pored toga će biti u mogućnosti da nauče i kako se rešavaju eventualni problemi koji za krajnje korisnike mogu da iskrsnu, ali i na koji način funkcioniše opcija Reset za pojedinačne uređaje. Podrazumeva se da će naučiti i kako se rešavaju problemi koji mogu da se jave prilikom korišćenja Mailbox - a.

Implementing Cisco video network devices se smatra osnovnom temom koju ima Cisco kurs i obuka za polaganje 210 - 065 CIVND ispita, a polaznici će tu da se upoznaju sa video konceptima. Pod tim se misli da će oni steći znanja koja se odnose na primenu raspoređivanja Management - a, a biće reči i o Video Compositing - u, Streaming videima i opcijama snimanja, ali i skladištenja. Uz to će da nauče i šta je Media i Video Convergence, odnosno kako funkcioniše Media Players i Media Menagement.

Posle toga, ova obuka nudi polaznicima mogućnost da se upoznaju sa Endpoint konfiguracijom, tako da će im profesori najpre predstaviti Video Products modele (mobilni uređaji, desktop sistemi, višenamenski sistemi, kamere, čitači i ostali). U ovom delu će se upoznati i sa Environment Recommendations, te će naučiti koje su preporuke za sobno osvetljenje, zvuk i udaljenost, ali i mnoge druge koje su bitne za pravilno podešavanje konkretnog proizvoda. Zatim će da nauče kako se vrši implementacija Desktop Endpoints i Surveillance Cameras, a imaće prilike i da se upoznaju sa različitim karakteristikama i funkcijama (Audio Add In, Auto Collaboration, PIP, Resolution Setting, FECC, Multi Way vs Multi - site i drugim).

Polaznici koji budu pohaćali Cisco kurs i obuku za polaganje ispita broj 210 - 065 CIVND će svakako biti u mogućnosti i da nauče kako se rešavaju problemi, odnosno na koji način funkcioniše podrška. U tom segmentu će se upoznati sa Troubleshooting Methodologies, ali i sa načinom identifikovanja Endpoint Issues (Cabling, Network Connectivity, Call Setup, Media Quality i ostalo). Predavaćči će im predstaviti i način na koji se prikupljaju informacije o sistemu (logovanja i statusi), ali i kako se uređuje, odnosno podešava konekcija (Password Recovery, Backup, Restore, Reset to Default). Biće u mogućnosti da nauče i kako se primenjuju Key CLI komande i na koji način funkcioniše praćenje dogđaja i upozorenja.

Conferencing concepts je osnov izučavanja u poslednjem delu koji podrazumeva nastavni plan po kome se Cisco obuka i kurs za polaganje 210 - 065 CIVND ispita odvija. Polaznici će tu da nauče šta su Multi - point kontrolne jedinice, ali i kako se podešavaju Switching i Layout opcije, zatim šta je Cascading i koji su Conferencing Add - ons.

Mada su sve pomenute oblasti u ovom trenutku zvanično uvrštene u pomenute ispite, poznato je da kompanija Cisco neretko menja program, a o tome nema obavezu da prethodno obavesti sve koji su zainteresovani za polaganje konkretnih ispita. Znajući to, profesori koji vode Cisco obuku i kurs za polaganje ispita broj 210 - 060 CICD i ispita 210 - 065 CIVND o tome posebno vode računa, tako da svim polaznicima pružaju priliku da se upoznaju i sa mnogobrojnim srodnim oblastima, a kako ne bi bili iznenađeni ispitnim zahtevima i kako bi što brže položili konkretne ispite, te postali vlasnici Ciscko CCNA Collaboration sertifikata.

Kome je namenjen kurs i obuka za sticanje Cisco CCNA Collaboration sertifikata?

Osim što se od svih prijavljenih zahteva da poznaju engleski jezik na višem nivou da bi mogli da pohađaju Cisco obuku i kurs za polaganje ispita broj 210 - 060 CICD i 210 - 065 CIVND, odnosno da bi mogli pravilno da odgovore na ispitne zahteve, postoje i određeni zahtevi koji su usko vezani za oblast ispitivanja.

Radi se o tome da pomenuta kompanija navodi da je Cisco CCNA Collaborattion sertifikat isključivo namenjen osobama koje su zaposlene na radnoj poziciji video inženjera, odnosno onima koji obavljaju posao IP telefonskog ili IP mrežnog inženjera. Svakako se očekuje da neko ko želi da pohađa pomenutu Cisco obuku, odnosno ko hooće da polaže ove ispite, ima radno iskustvo na nekoj od pomenutih radnih pozicija.

Kada i gde se održava Cisco obuka za polaganje 210 - 060 CICD i 210 - 065 CIVND ispita?

U skladu sa odlukom svakog pojedinačnog polaznika o tome da li ga zanima grupna Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 210 - 060 CICD i 210 - 065 CIVND ili individualna će zaviti i mesto, ali i vreme održavanja nastave.

Tako, na primer grupna nastava podrazumeva prisustvo od četvoro do osmoro polaznika na predavanjima, pa se samo zato mora sačekati oformljene grupe, to jest prijavljivanje najmanje četiri osobe u jednoj od poslovnica Cisco test centra. Organizator će za ovaj tip nastave jasno definisati i termine u kojima će predavanje da se održavaju, ali i dinamiku, što nije slučaj kada je u pitanju individualni kurs i obuka za sticanje Cisco CCNA Collaboration sertifikata. U tom slučaju će polaznik koji se odluči za taj tip obuke da se dogovori sa profesorom koji će biti zadužen da vodi nastavu i o terminima i o dinamici, a prema kojoj će se nastava organizovati. Isto tako će oni precizirati i datum kada će konkretna Cisco obuka da počne.

Dodatne napomene :

  • cele godine se vrši prijava za pohađanje obuke direktno u poslovnicama Cisco test centra ili preko mejla, odnosno telefona
  • uplata se mora izvršiti u tačno definisanom roku direktno u poslovnici u kojoj se i odvija Cisco obuka I kurs za polaganje ispita broj 210 - 060 CICD i 210 - 065 CIVND
  • svaki prijavljeni mora da ima viši nivo znanja engleskog jezika

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje