Cisco: Professional Cloud (CCNP Cloud)

Kako su oblasti koje su predmet provere na ispitima broj 300 - 460 CLDINF i 300 - 465 CLDDES specifične i prilično obimne, to se zahteva viši nivo znanja, uzevši u obzir da svako ko položi ove ispite stiče Cisco sertifikat na nivou Professional (CCNP Cloud). Iz tog razloga se svakome ko je zainteresovan da ih položi preporučuje i specijalizovana Cisco obuka i kurs za polaganje 300 - 460 CLDINF i 300 - 465 CLDDES ispita, a koju cele godine organizuje Akademija Oxford, koja je ujedno i zvanično ovlašćeni centar za testiranje pomenute kompanije.

Najvažnije je naglasiti da svako koga interesuje Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 460 CLDINF i 300 - 465 CLDDES mora da poseduje i određena profesionalna znanja koja su navedena, ali je izuzetno važno i da zna engleski jezik i to na višem nivou. Inače, ovaj zahtev je naveden zato što su sva pitanja na pomenutim ispitima izneta na konkretnom jeziku, pa se samim tim i navedena obuka odvija na tom jeziku.

Nastava se održava prema tačno definisanom programu, a svi koji imaju interesovanje da je pohađaju mogu da se prijave lično u svakoj od preko 20 poslovnica Cisco test centra Akademije Oxford. Takođe, otvorena je mogućnost prijavljivanja i preko telefona one poslovnice koju polaznik lično bude izabrao, dok je dozvoljeno i slanje podataka za prijavu elektronskim putem. Naglašavamo da u mejlu, osim ličnih podataka (prezime, ime, datum rođenja polaznika), treba da se nađe i broj telefona za kontakt, ali isto tako i informacija u kom gradu ga zanima da pohađa Cisco obuku.


Profesori koji vode prijavljene polaznike kroz kurs su apsolutno kompetentni za to, a pored toga mnogi od njih su i vlasnici nekih od Cisco sertifikata. Takođe napominjemo da će fokus nastave biti stavljen upravo na one oblasti koje su jasno navedene kao predmet provere na pomenutim ispitima, ali će iskusni predavači pružiti mogućnost polaznicima da se upoznaju i sa dodatnim oblastima. Ovo je naglašeno zato što kompanija Cisco u pojedinim ispitnim rokovima ima pravo da, bez prethodne najave i obaveštavanja prijavljenih kandidata, pored navedenih oblasti doda i još neke koje su za njih vezane, tako da će svako ko bude pohađao obuku za sticanje Cisco CCNP Cloud sertifikata imati sasvim dovoljno znanja da odgovori čak i na takve zahteve.

Osim grupne, koja se organizuje tek nakon što se u konkretnoj poslovnici prijavi najmanje 4 polaznika, Cisco obuka i kurs za polaganje 300 - 460 CLDINF i 300 - 465 CLDDES ispita može da se organizuje i za svakog pojedinačnog polaznika, a u formi individualne. Termini i dinamika se kod tog tipa kursa dogovaraju isključivo između predavača i polaznika, a grupna Cisco obuka podrazumeva da je sve to unapred određeno od strane zvaničnog organizatora. Napominjemo i to da u jednoj grupi može biti 8 polaznika prisutno najviše, a sa ciljem održavanja visokog kvaliteta nastave.

Bitno je da svi koji budu postali vlasnici Cisco CCNP Cloud sertifikata znaju da je tri godine nakon toga potrebno da pristupe njegovoj zvaničnoj resertifikaciji. Za sada se od njih zahteva da polažu dva ispita i to 300 - 470 CLDAUT i 300 - 475 CLDACI.TESTOVI


Šta se izučava na kursu za sticanje Cisco CCNP Cloud sertifikata?

Najpre da naglasimo da Cisco CCNP Cloud sertifikat može da stekne isključivo onaj kandidat koji bude položio dva ispita i to 300 - 460 CLDINF i 300 - 465 CLDDES, pa se iz tog razloga i ova obuka usmerava na upoznavanje zainteresovanih sa zahtevima koji se javljaju na oba ispita.

Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 460 CLDINF je fokusirana na savladavanje znanja potrebnih za podešavanje Cloud infrastrukture, uz fizičke i virtualne Data Centers. Polaznici uče i kako se primenjuju opcije koje su vezane za podešavanje opcija skladištenja, odnosno povezivanja, te kako treba izvršiti implementaciju Network Infrastructure and Connectivity. Biće reči i o primeni Compute, a naučiće i na koji način se otklanjaju moguće greške u okviru Cloud radnih procesa i aplikacija, odnosno kako se identifikuju Infrastructure Operational Domains.

Implementong and Troubleshooting the Cisco Cloud infrastructure se smatra osnovnom temom koju ima ispit broj 300 - 460 CLDINF, što znači i da se Cisco kurs i obuka usmerava najpre na tu temu. Tako se polaznici prvo upoznaju sa osnovama Cloud infrastrukture, a najpre uče kako se proverava LAN i SAN konekcija i kako funkcioniše Management Connection. Tu oni, isto tako uče i šta je Domain VMM (Virtual Machine Manager) i kako se konfigurišu UCS profili, šabloni i vNICs.

Profesori će svakom polazniku da objasne i kako funkcioniše implementacija Storage Infrastructure, to jest uče ih kako treba blokirati prostor za skladištenje i kako se podešava LUN/Volume u Storage Controller - ima. U ovom delu obuke će da nauče i šta je File Storage, odnosno kada se primenjuje Mount point, a kada se vrši deljenje. Posle toga će biti reči i o pravilnoj primeni Storage Connectivity, tako da će svako ko bude pohađao Cisco obuku i kurs za sticanje CCNP Cloud sertifikata da nauči kako se konfiguriše WWPN Pool, WWN Pool i vHBA, ali i VSAN Group i iSCSI Pool. Takođe će da steknu znanja koja će im biti neophodna da bi mogli pravilno da konfigurišu i Local Storage, ali i da znaju kako funkcioniše Disk Policy (RAID).

Cisco obuka i kurs za polaganje 300 - 460 CLDINF ispita će polaznicima da pruži i znanja koja se odnose na mrežnu infrastrukturu (Virtual Switch, Nexus 1000v/DVS - Distributed Virtual Switch), a naučiće i kako se vrši implementacija mrežnih veza (vNIC, IP Management Pool, MAC Pool, Port profiles, Port groups, UUID Pool, VLAN Group i VXLAN).

Svaki polaznik ovog kursa će imati prilike i da se upozna sa oblašću Compute, a koja je isto tako predmet provere na konkretnom ispitu. Takođe će da nauči i na koji način se mogu rešiti potencijalni problemi i to prvenstveno oni koji se javljaju u aplikacijama, te za vreme radnog procesa.

Da bi neko postao vlasnik Cisco CCNP Cloud sertifikata, neophodno je da položi i ispit broj 300 - 465 CLDDES, a on je vezan za proveru znanja koja se odnose na dizajniranje u Cisco Cloud - u. Samim tim i specijalizovana obuka i kurs za polaganje 300 - 465 CLDDES ispita omogućuje polaznicima da nauče kako se vrši automatizacija procesa dizajniranja, odnosno kako se dizajnira Private Cloud infrastruktura. Isto tako će profesori da im prenesu znanja koja se odnose na dizajniranje Public Cloud infrastrukture, ali će naučiti i kako funkcioniše Cloud Security Policies, te na koji način se vrši i virtualizacija i kako se radi sa Virtual Network Services.

Kako se pravilno prevode konkretni zahtevi prilikom automatizacije procesa dizajna će da nauče polaznici na samom početku ove Cisco obuke, gde će im predavači najpre objasniti sve korake koje je tom prilikom potrebno preduzeti. A tu se misli primarno na prikupljanje svih poslovnih zadataka, a u smislu da moraju da nauče samostalno da prepoznaju koji su to zahtevi ključni kada je u pitanju Cloud i postupak njegove automatizacije. Isto tako će da im ukažu i na važnost pravilnog izbora, a kako bi se Cloud infrastruktura maksimalno prilagodila konkretnim poslovnim zahtevima. Naravno, Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 465 CLDDES sadrži i segment koji se odnosi na sam postupak automatizacije kao osnove Cloud dizajna. Tu će oni da nauče kako se dizajnira adekvatna automatizacija po segmentima, a sa ciljem ispunjavanja konkretnih zahteva. Takođe će da bude reči i o dizajniranju Prime Services Calatog Store front for UCS Director, a naučiće i da koriste Stack Designer, a kako bi dizajnirali aplikaciju i platformu za usluge. Svakako će imati prilike da nauče i kako treba izabrati odgovarajuće rešenje prilikom automatizacije Private ili Hybrid Cloud - a.

Zatim će se posebno osvrnuti na postupak koji treba primenjivati prilikom dizajniranja Private Cloud Infrastructure, a u smislu da će naućiti da koriste VSPEX (Virtual System Specifications), Flexpod i vBlock. Uz to će da nauče i kako se bira odgovarajuća metoda za pristup skladištu (Connectivity Types, Access Rights).

Nakon toga će fokus nastavnog programa koji Cisco obuka i kurs za polaganje 300 - 465 CLDDES ispita podrazumeva biti stavljen na savladavanje znanja koja su vezana za dizajniranje Hybrid Cloud Infrastructure.

Svakako će se polaznici upoznati i sa opcijama koje se odnose na dizajniranje Cloud Security Policy, a gde će prvenstveno da nauče kako se na najbolji mogući način može obezbediti Cloud infrastruktura, ali i konkretne Cloud usluge. Polaznici će da nauče i kako se vrši adekvatna zaštita za Private Cloud, odnosno za Hybrid Cloud, te za čitavo Cloud okruženje.

Sa opcijama virtualizacije i virtualnim mrežnim uslugama i to i za Private i za Hybrid Cloud - e će se, isto tako upoznati svi polaznici koji budu odlučili da pohađaju kurs i obuku sa sticanje Cisco CCNP Cloud sertifikata. U tom delu nastave će predavači da ih, pored ostalog upoznaju sa različitim vrstama Hypervisors - a (DR, HA, Resource scheduling), odnosno naučiće i koje su prednosti, a koja ograničenja virtualnih mašina. Osim svega navedenog, svaki polaznik će biti u prilici i da nauči šta je Workload Mobility, ali i koje su mogućnosti da se automatizuje VM Life Cycle.

Iako su sve pomenute oblasti trenutno aktuelne, činjenica je da kompanija Cisco ima pravo da ih promeni u svakom ispitnom roku, stim da to moraju biti oblasti koje su srodne pomenutim. Baš iz tog razloga predavači Cisco test centra Akademije Oxford svim polaznicima pružaju mogućnost da se upoznaju i sa mnogim drugim oblastima koje su pomenutima bliske, tako da će oni sasvim sigurno biti u mogućnosti da ispite broj 300 - 460 CLDINF i 300 - 465 CLDDES vrlo lako i polože.

Kome je namenjen Cisco kurs za polaganje 300 - 460 CLDINF i 300 - 465 CLDDES ispita?

Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 460 CLDINF i 300 - 465 CLDDES je namenjen svima koji su zaposleni na radnom mestu Cloud inženjera ili Cloud administratora, te svakome ko je zadužen da obavlja radne zadatke koje predviđa radno mesto Cloud dizajnera i arhitekte.

Od svakoga ko se prijavljuje za pohađanje ove specijalizovane obuke, odnosno za polaganje pomenutih ispita, jer želi da stekne Cisco CCNP Cloud sertifikat se, na prvom mestu očekuje da poznaje engleski jezik na višem nivou.

Osim toga je neophodno da polaznici imaju potrebno znanje iz oblasti dizajniranja, automatizacije i upravljanja Cloud infrastrukturom, te je potrebno da poznaju Infrastructure - as - a - Service deployments.

Kada i gde se održava kurs i obuka za sticanje Cisco CCNP sertifikata?

Širom naše zemlje, to jest u svakom gradu u kome centar za testiranje kompanije Cisco, Akademija Oxford ima poslovnicu se organizuje specijalizovana Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 460 CLDINF i 300 - 465 CLDDES, a u skladu sa tačno definisanim programom.

Nastava može da bude individualna i grupna, a od svakog pojedinačnog polaznika zavisi koju vrstu kursa će da pohađa, pa samim tim i vreme i mesto njegovog održavanja. Ovde se radi o tome da grupni kurs i obuka za sticanje Cisco CCNP Cloud sertifikata zahteva prijavu minimalno 4 polaznika, jer se tada može formirati grupa, a u njoj može da bude prisutno najviše 8 polaznika. Dinamiku održavanja nastave, kao i termine uvek unapred definiše organizator, za razliku od individualne, jer ona podrazumeva da se svaki polaznik sa nadležnim profesorom dogovara oko svega toga, pa čak i oko datuma početka.

Dodatne napomene :

  • cele godine se zainteresovani mogu prijaviti da pohađaju Cisco obuku i kurs za polaganje 300 - 460 CLDINF i 300 - 465 CLDDES ispita i to ili preko telefona izabrane poslovnice ili lično, odnosno preko mejla Akademije Oxford
  • direktno u poslovnici Cisco centra za testiranje u kojoj želi da pohađa ovaj kurs, polaznik je obavezan da izvrši sva plaćanja
  • zahteva se da svaki prijavljeni poznaje engleski jezik na višem nivou, te da u potpunosti odgovori i navedenim zahtevima koji se odnose na poznavanje osnovnog predmeta provere

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje