Cisco: Professional Collaboration (CCNP Collaboration)

Na nivou Professional u oblasti Collaboration, kompanija Cisco zahteva od svakoga da položi čak četiri ispita da bi postao vlasnik čuvenog Cisco CCNP Collaboration sertifikata, a kojim će u velikoj meri ne samo povećati kvalitete svoje profesionalne biografije, već će otvoriti i mnoga vrata u poslovnom svetu, budući da su sertifikati koje pomenuta kompanija izdaje naročito dobro poznati na svetskom nivou i posebno traženi. Svaki polaznik će imati prilike da se, pored ostalog upozna sa naprednim veštinama koje su vezane kako za projektovanje i primenu, tako i za konfigurisanje i rešavanje mogućih problema prilikom korišćenja Cisco Unified Communications aplikacija, uređaja i mreža.

Samim tim što je upravo Akademija Oxford na teritoriji naše zemlje zvanično ovlašćena od strane kompanije Cisco da sprovodi testiranje, odnosno da kandidatima dodeljuje sertifikate, svakome je znatno olakšano da do njih dođe. Isto tako zainteresovani imaju mogućnost da se u ovom test centru pripreme za polaganje sva četiri ispita, to jest da se odluče za pohađanje posebno osmišljenog Cisco kursa i obuke za sticanje CCNP Collaboration sertifikata. Upravo će im pohađanje tih obuka olakšati polaganje svakog pojedinačnog ispita, jer će se upoznati sa svim oblastima koje se na konkretnim ispitima proveravaju, ali i sa onima koje su vezane za njih. Naime, kompanija Cisco u bilo kom ispitnom roku ima puno pravo da promeni oblasti koje su navedene, te da unese zahteve koji se odnose upravo na one oblasti koje su na bilo koji način za njih vezane, tako da će polaznici pomenute obuke imati sasvim dovoljno znanja da odgovore čak i na takva pitanja.

Posebno moramo da naglasimo da se Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 070 CIPTV1, 300 - 075 CIPTV2, 300 - 080 CTCOLLAB i 300 - 085 CAPPS organizuje u apsolutno svakoj poslovnici Akademije Oxford i to u skladu sa odredbama precizno određenog nastavnog programa.


Prijavljivanje je moguće izvršiti u svakom trenutku kada to polaznik želi, a osim što može lično da dođe u prostorije jedne od poslovnica, on takođe može i da izvrši kontakt putem telefona i na taj način se prijavi, ali i da na zvaničan mejl Cisco centra za testiranje pošalje svoje podatke i da navede u kojoj tačno poslovnici bi voleo da pohađa ovu obuku.

Sobzirom na to da se i svi ispiti, ali i specijalizovani kurs i obuka za sticanje Cisco CCNP Collaboration sertifikata organizuju na engleskom jeziku, to se od svakog zainteresovanog zahteva da poznaje pomenuti jezik na višem nivou.

U ponudi su grupna i individualna nastava, stim da svaki prijavljeni polaznik bira koju od njih želi da pohađa i u skladu sa tom odlukom i dobija informacije o datumu početka, ali i o terminima i dinamici. Preciznije rečeno, on se sa profesorom dogovara o svemu tome ako se odluči za individualni tip nastave, dok grupna obuka i kurs za polaganje 300 - 070 CIPTV1, 300 - 075 CIPTV2, 300 - 080 CTCOLLAB i 300 - 085 CAPPS ispita podrazumeva da nastava počinje tek kada se dovoljno polaznika prijavi za njeno pohađanje u jednoj od poslovnica navedenog Cisco centra za testiranje (4 osobe). Taj tip nastave se organizuje u onim terminima kada to odredi organizator i prema, takođe tačno utvrđenoj dinamici. Naša je obaveza da naglasimo i to da su predavači koji vode pomenutu obuku visokokvalifikovani i mnogi od njih poseduju neki od Cisco sertifikata.TESTOVI


Šta podrazumeva kurs i obuka za polaganje 300 - 070 CIPTV1, 300 - 075 CIPTV2, 300 - 080 CTCOLLAB i 300 - 085 CAPPS ispita?

Dakle, kao što je već pomenuto, uslov za sticanje Cisco CCNP Collaboration sertifikata jeste da polaznik položi sva četiri ispita koja se nalaze u oblasti Collaboration, a na nivou Professional. Svakako se i Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 070 CIPTV1, 300 - 075 CIPTV2, 300 - 080 CTCOLLAB i 300 - 085 CAPPS ispita odvija u segmentima, a prateći u potpunosti tematiku svih ispita koji su zvanično predmet provere.

Važno je da naglasimo i to da profesori koji vode ovu obuku poznaju nepisano pravilo Cisco kompanije, a koje podrazumeva da se sve pomenute oblasti mogu izmeniti u različitim ispitnim rokovima, tako da oni polaznicima nude znatno šire obrazovanje od pomenutog, ali se primarno drže konkretnih oblasti koje su u ovom trenutku aktualne i označene kao predmet provere na ovim ispitima.

Na prvom ispitu iz ove grupe koji nosi oznaku 300 - 070 CIPTV1 se proverava koliko je kandidat upoznat sa implementacijom Cisco Unified Collaboration Solution u okviru pojedinačnog sajta, ali se takođe proverava i u kojoj meri on poznaje način funkcionisanja procesa konfigurisanja Cisco Unified Communications Manager - a, odnosno koliko zna o Cisco Unified Border elementima, te i sa mnogim drugim segmentima.

Iz tog razloga, Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 070 CIPTV1 podrazumeva da će polaznici da se upoznaju najpre sa primenom Cisco IP Telephony & Video 1.0, a nastavni plan je podeljen na više segmenata. Polaznici najpre dobijaju saznanja koja se odnose na kreiranje Dial Plan - a, odnosno prvo uče koje su sve njegove komponente. Zatim ih predavači upoznaju sa izborom konkretne staze (Inbound, Outbound, On - net i Off - net opcije), a potom sledi upoznavanje sa CUCM opcijama poziva, ali i sa VCS - om. Svako od njih će tom prilikom da dobije dovoljan nivo znanja da samostalno može da kreira Dial Plan i da ga adekvatno dokumentuje. Biće reči u ovom delu obuke i o različitim tipova planova (H323, E.164, DNS, URI i drugi), tako da će polaznicima da bude pojašnjeno i kada se koji od njih primenjuje. Uz sve to će imati prilike da nauče i kako funkcioniše testiranje konkretnog Dial Plan - a i kako se pristupa konfigurisanju SIP Route Patterns - a.

Za vreme trajanja nastave će polaznicima biti predstavljeno i dodatno objašnjeno na koji način se vrši identifikacija, a zatim i analiza za Voice i Video Call Flows, odnosno na osnovu čega treba izabrati odgovarajući Codec za konkretni scenario (H.264, G711 i drugi).

Da bi mogli da odgovore na sve ispitne zahteve, polaznici koji odluče da pohađaju Cisco kurs i obuku za polaganje ispita broj 300 - 070 CIPTV1 treba da nauče i kako se konfiguriše IOS Gateway i na koji način se konfigurišu svi njegovi segmenti (Digital voice ports, Digit manipulation, Calling privileges, Digital voice parts). Potom će da nauče kako se vrši verifikacija Dial Plan implementacije, odnosno kako se mogu identifikovati moguće funkcije CUBE i na koji način se konfiguriše CUBE prema karakteristikama konkretnog videa.

O Conferencing uređajima i njihovom pravilnom konfigurisanju će biti reči nakon toga, a svi polaznici će takođe imati mogućnost da se upoznaju i sa QoS modelom.

Pored svega do sada pomenutog, svako ko bude prisustvovao nastavi će imati mogućnost da stekne znanja koja se odnose na postupak konfiguracije Cisco Unified Communications Manager - a za podršku On - Cluster poziva, te će da nauči i kako treba konfigurisati Media Reosurces.

Druga po redu jeste Cisco obuka i kurs za polaganje 300 - 075 CIPTV2 ispita i on je usmeren primarno na savladavanje znanja potrebnih za unapređenje Cisco Unified Collaboration rešenja u okviru Multi - site okruženja, te je nastavni plan usmeren, kao i prethodno na IP Telephony & Video, ali 2.0, to jest drugi deo. A na prvom mestu će polaznici da se upoznaju sa VCS kontrolama, odnosno naučiće kako funkcioniše registracija uređaja i kako se formiraju zone u okviru planova za VCS. Biće govora i o integraciji LDAP - a, ali i o konfigurisanju Interworking sa VCS - om.

Nakon toga se profesori fokusiraju na oblast koja je označena kao Collaboration Edge, odnosno VCS Expressway, da bi potom polaznicima profesori objasnili na koji način se vrši konfigurisanje CUCM Video Service parametara. Sledi upoznavanje sa primenom Centralized Call Processing Redundance, da bi posle toga svako koga interesuje Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 075 CIPTV2 mogao da nauči kako se konfiguriše Multi - site Dial plan i to za Cisco Unified Communications Manager.

Da bi bili u prilici da odgovore na sve zahteve koje predviđa konkretni ispit, važno je da se upoznaju i sa primenom Call Control Discovery/ILS, ali i sa Video Mobility funkcijama. Isto tako će svim prisutnima biti pružena mogućnost da nauče na koji način treba da bude izvršena pravilna konfiguracija Bandwidth Management i Call Admission Control na CUCM - u.

Naredni ispit je prvenstveno usmeren na proveru poznavanja rešavanja problema u okviru Cisco Unified Collaboration rešenja, tako da se i specijalizovani Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 080 CTCOLLAB pridržava u osnovi te teme. Svaki polaznik će imati mogućnost da se upozna sa opcijama Troubleshoot Registration Issues, a zatim će da nauči i na koji način se vrši rešavanje potencijalnih problema koji mogu možda da se jave prilikom podešavanja poziva.

Sem toga će profesori da objasne svim polaznicima na koji način se rešavaju problemi koji nastaju prilikom Call Control Discovery i ILS - a, ali i kako treba pristupiti rešavanju onih koji najčešće iskrsavaju kada se radi sa aplikacijama i medijskim izvorima.

U završnom delu, Cisco obuka i kurs za polaganje 300 - 080 CTCOLLAB ispita predviđa upoznavanje svih prisutnih sa rešavanjem potencijalnih poteškoća vezanih za kvalitet poziva, ali i onih koje se eventualno mogu pojaviti u okviru Video Conferencing arhitekture.

Sa ciljem da svako može da odgovori na zahteve koje predviđa ispit broj 300 - 085 CAPPS, ova Cisco obuka predviđa i savladavanje znanja koja se odnose na korišćenje opcija integracije Cisco Unified IM - a i Presence - a, ali je potrebno da zna i kako funkcioniše Cisco Unity Express, Cisco TelePresence Management Suite, te Cisco Unity Connection, odnosno Cisco Prime Collaboration, a u okviru Cisco Unified Collaboration rešenja.

Baš iz tog razloga se i specijalizovana Cisco obuka i kurs za polaganje 300 - 085 CAPPS ispita strogo drži konkretnog nastavnog programa, mada predavači nastoje i da prošire znanja polaznika iz svih navedenih oblasti, a kako bi im na taj način u velikoj meri olakšali i polaganje konkretnog ispita.

Na prvom mestu se polaznici upoznaju sa TMS - om i sa njegovim korišćenjem prilikom podešavanja i uspostavljanja poziva, a sledi oblast vezana za Provisioning (TMS). Biće reči nakon toga i o Cisco Jabber - u, a sledi savladavanje znanja potrebnih za konfigurisanje Cisco Unity Connection - a.

Kako se na konkretnom ispitu proveravaju znanja iz te oblasti, tako se i Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 085 CAPPS usmerava i na upoznavanje svih zainteresovanih sa postupkom konfigurisanja Cisco Unity Express - a i to uz primenu GUI - a. Završni segment nastavnog plana za ovu obuku se odnosi na upoznavanje polaznika sa pravilnom implementacijom IM - a i Presence Solution - a, u sklopu koje se oni, pored ostalog upoznaju i sa Cisco Unified IM i Presence solution komponentama, ali i sa pravilnim konfigurisanjem Cisco Unified Communications Manager - a za integraciju sa Cisco Unified IM - om i Presence - om. Isto tako će u ovom delu oni imati prilike da se upoznaju i sa adekvatnim rešavanjem potencijamnih poteškoća, odnosno problema koji se javljaju prilikom njihovog konfigurisanja i primene.

Kome je namenjena Cisco obuka i kurs za sticanje CCNP Collaboration sertifikata?

Najpre ćemo naglasiti da se od svakoga ko je zainteresovan da polaže ispite broj 300 - 070 CIPTV1, 300 - 075 CIPTV2, 300 - 080 CTCOLLAB i 300 - 085 CAPPS, odnosno da stekne Cisco CCNP Collaboration sertifikat zahteva da poznaje engleski jezik, ali to njegovo znanje mora biti na višem nivou, uzevši u obzir da i Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 070 CIPTV1, 300 - 075 CIPTV2, 300 - 080 CTCOLLAB i 300 - 085 CAPPS, ali i svi ti ispiti predviđaju isključivo korišćenje engleskog jezika.

A od strane pomenute kompanije je naglašeno da ove ispite može da polaže isključivo onaj kandidat koji je kvalifikovan za inženjera mrežne komunikacije i koji već poseduje dovoljan nivo znanja u konkretnim oblastima, a uz to ima i potrebno radno iskustvo.

Kada i gde se održava kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 070 CIPTV1, 300 - 075 CIPTV2, 300 - 080 CTCOLLAB i 300 - 085 CAPPS?

Nakon što se zainteresovani polaznik prijavi, neophodno je i da navede da li ga zanima individualna ili grupna Cisco obuka i kurs za polaganje 300 - 070 CIPTV1, 300 - 075 CIPTV2, 300 - 080 CTCOLLAB i 300 - 085 CAPPS ispita, pošto će na osnovu toga i dobiti informacije o vremenu i mestu održavanja.

U principu, individualna nastava može da bude organizovana vrlo brzo nakon što se polaznik bude dogovorio sa svojim profesorom oko svih neophodnih detalja, te pošto oni zajedno usklade termine i dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana.

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka za sticanje Cisco CCNP Collaboration sertifikata, tu je vrlo važno da se prijavi najmanje 4 polaznika u jednoj poslovnici da bi mogla da bude sastavljena grupa, a u kojoj, inače može da bude prisutno najviše osmoro ljudi. Naglašavamo da se kod ove vrste nastave termini i dinamika isključivo mogu odrediti od strane zvaničnog organizatora i da nisu podložni nikakvoj promeni.

Dodatne napomene :

  • sva plaćanja polaznici moraju da izvrše u jasno definisanim rokovima i to direktno u poslovnici test centra u kojoj se Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 070 CIPTV1, 300 - 075 CIPTV2, 300 - 080 CTCOLLAB i 300 - 085 CAPPS održava
  • prijavljivanje se vrši cele godine preko mejla ili telefonom, a svako ko je zainteresovan može da dođe lično u prostorije konkretne poslovnice Akademije Oxford i tako se prijavi
  • zahteva se da svako ko želi da pohađa Cisco obuku i kurs za sticanje CCNP Collaboration sertifikata ima viši nivo znanja engleskog jezika

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje