Cisco: Professional Security (CCNP Security)

Uzevši u obzir da na nivou Professional u okviru oblasti Security, kompanija Cisco navodi čak 5 ispita, a koje mora da položi svaki kandidat koji je zainteresovan da stekne CCNP Security sertifikat. A svaki od ovih ispita organizuje Akademija Oxford koja je i za teritoriju Republike Srbije zvanično ovlašćeni Cisco centar za testiranje. Osim toga, pomenuta institucija svima koji imaju interesovanje nudi mogućnost i da pohađaju specijalizovanu Cisco obuku i kurs za polaganje ispita broj 300 - 206 SENSS, 300 - 207 SITCS v1.0, 300 - 210 SITCS v1.5, 300 - 208 SISAS i 300 - 209 SIMOS i tako izvrše pripremu za zahteve koji postoje u okviru ovih ispita.

A kako pomenuta kompanija ima pravo da u bilo kom ispitnom roku konkretne oblasti koje su navedene kao predmeti provere izmeni, to i predavači koji sprovode ovu obuku vode računa o tome i zinteresovanim polaznicima omogućuju da se upoznaju i sa mnogobrojnim oblastima koje su njima srodne, a kako ne bi bili iznenađeni prilikom polaganja, te da bi mogli da odgovore na apsolutno svaki zahtev koji se na bilo kom od pomenutih ispita može javiti.

Cele kalendarske godine se Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 206 SENSS, 300 - 207 SITCS v1.0, 300 - 210 SITCS v1.5, 300 - 208 SISAS i 300 - 209 SIMOS ispita organizuje u brojnim poslovnicama ovog test centra, a prema odredbama zvaničnog nastavnog programa, tako da i svi koji su zainteresovani imaju pravo da se prijave bilo kog dana putem telefona jedne od njih, odnosno mogu i lično da dođu u prostorije i tako izvrše prijavu. Pored svega toga im se pruža mogućnost i da prijavu izvrše elektronskim putem, odnosno slanjem mejla sa svim potrebnim podacima, te sa informacijom u kojoj tačno poslovnici žele da pohađaju pomenuti Cisco kurs.


Kako se i Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 206 SENSS, 300 - 207 SITCS v1.0, 300 - 210 SITCS v1.5, 300 - 208 SISAS i 300 - 209 SIMOS organizuje na engleskom jeziku, kao i svi pomenuti ispiti, to se od svakoga ko vrši prijavu zahteva da poznaje ovaj jezik na višem nivou, kako bi mogao da prati nastavu, ali i da bi bio u mogućnosti da odgovori na ispitna pitanja i zahteve.

Princip po kome se Cisco kurs i obuka za sticanje CCNP Security sertifikata organizuje podrazumeva kako individualnu, tako i grupnu nastavu, što znači da svaki pojedinačni polaznik treba da jednu od njih odabere i to prilikom prijavljivanja, kada će ovlašćeno lice konkretne poslovnice da ga informiše o načinu organizovanja.

Uzevši u obzir da se grupna nastava sprovodi za četvoro do osmoro polaznika u isto vreme, a individualna za po jednog polaznika, to se one svakako razlikuju i prema pravilima vezanim za organizaciju. Dinamika i termini kod individualne obuke podrazumevaju dogovor između predavača i polaznika, a tom prilikom oni treba da se usaglase i oko datuma kada će Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 206 SENSS, 300 - 207 SITCS v1.0, 300 - 210 SITCS v1.5, 300 - 208 SISAS i 300 - 209 SIMOS ispita da počne.

Grupna Cisco obuka počinje kada se izvrši prijavljivanje dovoljnog broja zainteresovanih polaznika, to jest kada se kreira grupa od najmanje njih četvoro, a dinamiku i termine u tom slučaju može samo zvanični organizator da odredi.TESTOVI


Cisco obuka i kurs za sticanje Cisco CCNP Security sertifikata - nastavni program

Neophodno je da svako ko želi da stekne ovaj vrlo poznat sertifikat položi svih 5 ispita koji su navedeni kao predmet provere, a to dalje znači i da se Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 206 SENSS, 300 - 207 SITCS v1.0, 300 - 210 SITCS v1.5, 300 - 208 SISAS i 300 - 209 SIMOS ispita organizuje po segmentima.

Svi profesori se u potpunosti pridržavaju oblasti koje kompanija Cisco navodi kao predmet proveravanja, ali isto tako polaznike upoznaju i sa svim onim segmentima koji su njima srodni, a kako bi polaznici stekli što bolji nivo znanja. Ovaj podatak se smatra vrlo važnim, jer kompanija Cisco ima nepisano pravilo da neretko menja konkretne oblasti koje navodi kao predmet ispitivanja, to jest da se u svakom ispitnom roku određeni broj zahteva izmeni, ali se oni svakako odnose na one olasti koje su na određeni način vezane za njih. Uz to, ona o tim izmenama ne mora da obaveštava nijednog prijavljenog kandidata, te tako svako ko pohađa Cisco obuku i kurs za polaganje ispita broj 300 - 206 SENSS, 300 - 207 SITCS v1.0, 300 - 210 SITCS v1.5, 300 - 208 SISAS i 300 - 209 SIMOS sigurno neće imati poteškoća prilikom polaganja, jer će u potpunosti biti pripremljen čak i za takve izmene.

Od ukupno 6 oblasti je sastavljena Cisco obuka i kurs za polaganje 300 - 206 SENSS ispita, a Implementing Cisco Edge network security solutions je njena primarna tema. Threat defense je tema početne oblasti, a tu se polaznici upoznaju sa primenom Firewall - a i Layer 2 opcija bezbednosti.

Cisco security devices GUIs and secured CLI management je tema koja se izučava u toku naredne oblasti, a zatim sve polaznike Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 206 SENSS ispita polaznike upoznaje i sa upravljanjem uslugama na Cisco uređajima (NetFlow exporter, SNMPv3, NTP sa autentikacijom, CDP, SFTP, DNS, DHCP, SCP i druge).

Takođe će svi imati prilike da se upoznaju i sa opcijama monitoringa, odnosno rešavanja potencijalnih problema, te sa alatima koji se koriste za izveštavanje. Teme završnih oblasti su Threat defence architectures i Security components and considerations.

Po njenom završetku sledi Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 207 SITCS v1.0, sa temom Implementing Cisco threat control solutions. U ovom slučaju je prisutno 6 oblasti, a sa Cisco Coud web security, odnosno Cisco WSA, te Cisco ESA i Cisco ASA 5500 - X NGFW security services će svaki polaznik na početku da se upozna.

U okviru oblasti Threat defence će savladati segment koji je vezan za Network IPS, odnosno onaj koji nosi naziv Configure device hardening per best practices.

Tema naredne oblasti je Devices GUIs and Secured CLI, odnosno Troubleshooting, monitoring and Reporting tools. Na kraju, Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 207 SITCS v1.0 ispita predviđa da se polaznici upoznaju sa još dve oblasti i to Threat defence architectures i Content security architectures.

Implementing Cisco threat control solutions je osnovna tema koju ima Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 210 SITCS v1.5, a koja prema zvaničnom nastavnom programu sadrži 5 oblasti. U okviru prve oblasti (Content Security) će, između ostalog da se upoznaju sa Cisco CWS - om (Cloud Web Security), ali i sa Cisco email security appliance, odnosno sa Cisco WSA (Web Security Appliance), te sledi oblast Network threat defense.

Nakon toga će polaznici imati priliku da se upoznaju sa načinom funkcionisanja Cisco FirePOWER Next - generation IPS (NGIPS), a tema naredne oblasti je vezana za opcije bezbednosti u okviru konkretne arhitekture. Tu će naučiti kako se kreira Web security solution, ali i kako funkcioniše bezbednost kod mejlova i na koji način se kreiraju Cisco FirePOWER rešenja.

Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 210 SITCS v1.5 podrazumeva i savladavanje onih znanja koja su vezana za primenu alata za izveštavanje i monitoringa, te profesori upoznaju sve polaznike sa problemima koji mogu da nastanu, ali i sa postupcima koje treba primeniti prilikom njihovog rešavanja.

I Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 208 SISAS sadrži ukupno 5 oblasti kao i prethodna, a Implementing Cisco secure access solutions je njena tema. Polaznici će na početku da savladaju najobimniju oblast, a ona je vezana za Identity management i Secure access. Tako će, između ostalog da se upoznaju sa implementacijom administracije uređaja, odnosno sa Identifity management - om. Govoriće se i o primeni Wired/Eireless 802.1X, kao i sa CWA (Central Web Authentication), ali i o primeni Posture i Guest services i mnogim drugim oblastima koje podrazumeva nastavni plan po kome se Cisco obuka i kurs za polaganje 300 - 208 SISAS ispita.

Sa TrustSec arhitekturom, ali i sa Troubleshoot identity management solutions će, takođe svi prisutni biti u mogućnosti da se upoznaju, uzevši u obzir da je fokus u narednim oblastima stavljen na njih.

U završnom delu, Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 208 SISAS podrazumeva najpre oblast Threat defence architectures (MAB, CWA, BYOD Access, Profiling, Posture services, Network authorization enforcement, Posture services, 802.1X), kao i Identity management architectures.

Nakon što polaznik savlada sve navedene, sledi Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 209 SIMOS, koja obrađuje temu Implementing Cisco secure mobility solutions i koja je sastavljena od 3 oblasti.

Site - to - site VPNs na ruterima i fajervolima, odnosno primena daljinskog pristupa za VPN su segmenti u prvoj oblasti koja se odnosi na Secure communications. A polaznici se zatim upoznaju sa rešavanjem problema u okviru VPN - a i to uz korišćenje ASDM - a i CLI - ja.

Tema poslednje oblasti koju predviđa Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 209 SIMOS ispita je vezana za opcije bezbednosti u okviru Communications architectures. Tu će im predavači predstaviti način na koji se dizajniraju Site - to - site VPN rešenja, te kako je potrebno izvršiti dizajniranje rešenja kada je u pitanju daljinski pristup VPN - u. Describe encryption, hashing and NGE (Next Generation Encryption) je tema treće oblasti, a ona je ujedno i poslednja navedena u nastavnom programu po kome se Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 209 SIMOS ispita organizuje.

Kome je namenjena Cisco obuka i kurs za CCNP Security sertifikat?

Cisco kurs i obuka za polaganje ispita broj 300 - 206 SENSS, 300 - 207 SITCS v1.0, 300 - 210 SITCS v1.5, 300 - 208 SISAS i 300 - 209 SIMOS je namenjena svakome ko želi da postane vlasnik pomenutog sertifikata, a ko je ne samo zaposlen na radnoj poziciji Cisco Network Security Engineer, već treba da je zvanično odgovaran i za bezbednost na ruterima i svičerima, ali i na svim mrežnim uređajima.

Sem toga je vrlo važno i da svaki polaznik poznaje engleski jezik, ali se zahteva da njegovo znanje bude navišem nivou.

Kada i gde se održava Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 206 SENSS, 300 - 207 SITCS v1.0, 300 - 210 SITCS v1.5, 300 - 208 SISAS i 300 - 209 SIMOS ispita?

U svim poslovnicama Akademije Oxford u celoj našoj zemlji se organizuje Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 206 SENSS, 300 - 207 SITCS v1.0, 300 - 210 SITCS v1.5, 300 - 208 SISAS i 300 - 209 SIMOS i to prema pravilima koja podrazumeva grupna, odnosno individualna nastava.

U skladu sa odlukom svakog pojedinačnog polaznika će zavisiti i vreme održavanja, odnosno dinamika, pa čak i početak odvijanja konkretnog Cisco kursa. Radi se o tome da individualna nastava može da počne onog trenutka kada se profesor i polaznik dogovore oko datuma i termina, te nakon što oni usaglase tačnu dinamiku prema kojoj će Cisco obuka da se organizuje.

A sa druge strane, grupni Cisco kurs i obuka za polaganje 300 - 206 SENSS, 300 - 207 SITCS v1.0, 300 - 210 SITCS v1.5, 300 - 208 SISAS i 300 - 209 SIMOS ispita podrazumeva prisustvo od 4 do 8 polaznika u isto vreme i precizno definisanu dinamiku, ali i termine. Ipak, ovde organizator ne određuje sve, jer se o datumu početka isključivo odlučuje kada se prijavi najmanje četiri osobe u toj poslovnici, a koje žele da pohađaju baš taj Cisco kurs, pošto se tek tada može jedna grupa koja broji minimalan broj članova može i formirati.

Dodatne napomene :

  • osim preko telefona ili mejla, svako koga Cisco obuka i kurs za polaganje ispita broj 300 - 206 SENSS, 300 - 207 SITCS v1.0, 300 - 210 SITCS v1.5, 300 - 208 SISAS i 300 - 209 SIMOS zanima može i lično da se prijavi i to u svakoj poslovnici naše institucije
  • plaćanje se vrši direktno u onoj u poslovnici Cisco test centra u kojoj se i održava nastava
  • neophodno je da svaki prijavljeni ima viši nivo znanja engleskog jezika

Spisak gradova - Cisco sertifikati

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje