Kurs mađarskog jezika

O mađarskom jeziku

Mađarski jezik pripada ugarskoj podgrupi ugro-finskih jezika. Postoji oko 14 miliona ljudi kojima je ovo maternji jezik. Najviše ih je u Mađarskoj (oko 9,5 do 10 miliona), 1,4 miliona u Rumuniji, u Srbiji,Hrvatskoj, Slovačkoj, itd. Oko 100.000 ljudi kojima je ovo maternji jezik živi u Sjedinjenim Državama. Mađarski je zvanični jezik Mađarskoj, u Vojvodini (Srbija) i u nekoliko opština u Sloveniji. Mađarski je i jedan od službenih jezika Evropske unije.

Mađarski i srpski imaju dosta zajedničkih reči, od kojih je većina preuzeta iz mađarskog ili nemačkog jezika.


Kurs mađarskog jezika

Kurs mađarskog jezika u školi stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima koji žele da nauče mađarski jezik zbog života i rada, odnosno studiranja u Mađarskoj ili jednostavno žele da uče nove jezike, itd.

Kurs mađarskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor.

Mađarski jezik po CEFR nivoima

Dobro je poznat podatak da institucije koje sprovode nastavu stranih jezika, a koje vode računa o kvalitetu svog poslovanja, program prilagođavaju pravilima koja navodi zvanično prihvaćeni standard u nastavi jezika, to jest Zajednički evropski referentni okvir za jezike ili CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages). A upravo na taj način i Akademija Oxford organizuje obuku i kurs mađarskog jezika, ali i svih ostalih koje ima u ponudi.

Pomenuti jezički okvir podrazumeva postojanje ukupno 6 nivoa znanja mađarskog jezika, koji su grupisani u A, B i C oblasti, a u okviru kojih se nalaze po dva nivoa. Tako, svako ko poznaje ovaj jezik na osnovnom nivou, zapravo ima znanje koje odgovara A1 nivou, dok je nivo A2 okarakterisan kao početni viši nivo. Značajniji pomak u poznavanju mađarskog jezika predstavlja srednji niži nivo znanja, označen sa B1, a viši srednji nivo, koji je obično dovoljan za nesmetano funkcionisanje među osobama kojima je to maternji jezik jeste B 2 nivo. Završna grupa, to jest C1 i C 2 nivoi se odnose na poznavanje pomenutog jezika na naprednom nivou i to nižem, odnosno višem.

U ponudi Akademije Oxford je veliki broj obuka i kurseva mađarskog jezika i to kako klasičnih, tako i onih koji su namenjeni određenoj grupi stručnjaka, a naglašavamo da postoje specijalizovani programi za najmlađe, te školsku decu i polaznike ostalih uzrasta.

Budući da je nastava maksimalno prilagođena pravilima CEFR - a, to ona i navode koje veštine i znanja treba da savlada svaki polaznik na određenom nivou znanja.

A1 se smatra osnovnim, odnosno početnim nivoom znanja mađarskog jezika, tako da osoba čije znanje odgovara tom nivou treba da bude upoznata sa najčešće korišćenim rečima i izrazima govornog jezika. Očekuje se da može da odgovori na osnovna pitanja o njemu lično, ali i da pruži najosnovnije podatke o svojoj okolini ili porodici, ali je uslov da ta pitanja budu izgovorena razgovetno i što je moguće sporije. Trebalo bi da osoba koja pomenuti jezik poznaje na osnovnom nivou može samostalno da pročita najjednostavnije reči i fraze, te bi trebalo da je sposobna i da napiše neke od rečenica koje sadrže najjednostavnije i najčešće korišćene reči, odnosno trebalo bi da može da popuni i određene formulare u kojima se zahteva navođenje osnovnih podataka.

A2 nivo, koji se tretira kao viši početni nivo podrazumeva da osoba koja mađarski jezik poznaje na tom nivou zapravo može da komunicira sa izvornim govornicima ovog jezika, ali u smislu da može da shvati smisao onoga što oni žele da kažu, te ne podrazumeva da će da razume baš svaku reč ili izraz. Trebalo bi i da je taj kandidat sposoban da napiše krači, jednostavniji tekst, u kome će biti reči o njegovom životu ili porodici, te poslu, okolini i sličnim temama koje su mu posebno bliske. Uz sve to bi ona osoba čiji nivo poznavanja mađarskog jezika odgovara višem početnom nivou trebalo da može da pročita kraći, jednostavniji tekst, ali i da može da komunicira na tom jeziku, stim što teme o kojima može da govori svakako ograničavaju na njegovo lično okruženje i život.

B1 nivo, okarakterisan kao srednji nivo znanja mađarskog jezika je prvi koji podrazumeva nešto ozbiljnije poznavanje jezika, tako da je osoba čije znanje ovog jezika odgovara B1 nivou sposobna da uzme učešće u razgovoru koji je najpre vezan za teme sa kojima je ona relativno upoznat, ali bi svakako trebalo da se relativno lako snađe u uobičajenim situacijama, a najpre se misli na one u kojima može da se nađe ako otputuje u Mađarsku. A to znači da može, na primer da samostalno naruči jelo u restoranu ili, pak da pita za pravac, stim što je ovde poželjno da izvorni govornici mađarskog jezika sa kojima ostvaruje interakciju koriste reči koje su u većoj ili manjoj meri uobičajene. Očekuje se da kandidat sa ovim nivoom znanja čita, kao i da razume novinske članke, ali i ne naročito kompleksne tekstove, te bi trebalo da može potpuno samostalno da napiše tekst o nekoj temi sa kojom je upoznat ili da, recimo odgovori na neko pismo i slično. On učestvuje u razgovoru sa osobama kojima je ova jezik maternji, ali se neretko događa da od njih zahteva da ponove određenu reč ili izraz, a ako nije dobro razumeo ili da tokom razgovora pravi pauze, koje su obično kraće, jer mu je potrebno da se priseti adekvatne reči. Isto tako on na ovom nivou znanja može da iznese prilično jasno i svoje utiske o nekom filmu, emisiji ili knjizi, te da sve to i opiše uz primenu ne tako kompleksnih izraza.

B2 je poznat kao nivo koji se zahteva od gotovo svakoga ko želi da se zaposli u nekoj inostranoj kompaniji u kojoj je uslov poznavanje mađarskog jezika na višem srednjem nivou, budući da osoba koja ga poseduje može nesmetano da komunicira sa izvornim govornicima tog jezika i to o različitim temama. Takođe bi trebalo da može da čita čak i složenije tekstove na ovom jeziku, odnosno da prati televizijski, kao i radijski program i to sa razumevanjem. Kandidat čiji nivo znanja mađarskog je ekvivalentan B2 nivou piše različite vrste izveštaja, precizno iznoseći zahtevane informacije, te se prilično pravilno izražava i u pisanoj formi, ali isto tako i u usmenoj komunikaciji, a čak i ako nije naročito dobro upoznat sa konkretnom temom.

C1 jeste nivo koji je prvi u grupi naprednih i okarakterisan je kao niži napredni nivo, što jasno pokazuje da osoba koja ga poseduje već poznaje mađarski jezik na zavidnom nivou. A to, zapravo znači da lako čita kompleksne tekstualne sadržaje, prati filmove bez titla, ali i različite emisije na radiju i televiziji. A taj kandidat i vrlo lako učestvuje i u razgovoru, čak i kada je prisutno više osoba koje su izvorni govornici navedenog jezika, te odgovara na postavljena pitanja gotovo bez greške, ali isto tako i postavlja pitanja sagovornicima, a tema ne mora da mu bude naročito bliska. Ona osoba koja mađarski jezik poznaje na nižem naprednom nivou može da učestvuje i u tribinama, te na poslovnim satsncima, ali i da bez ikakvih teškoća prati predavanja na fakultetu. Svakako bi trebalo da može da piše i kompleksnije i duže tekstove, stim da nije neophodno da bude naročito dobro upoznat sa konkretnom temom, budući da je njegovo znanje na visokom nivou, tako da prilično lako može da se snađe čak i u onoj situaciji kada se sa nekom temom prvi put susreće.

C2 nivo koji je poznat još i kao viši napredni nivo znanja mađarskog jezika svakako je i najviši nivo znanja tog jezika koji može da stekne ona osoba kojoj on nije maternji. Onaj kandidat koji ovaj jezik poznaje na C2 nivou, zapravo može da se snađe u apsolutno svakoj situaciji, te bi trebalo da odlično poznaje gramatiku, ali i da ima visok nivo znanja reči i izraza. Sem toga, može da piše i vrlo kompleksne tekstove o različitim temama, ali i da učestvuje u razgovoru sa brojnim govornicima ovog jezika, te da sa njima raspravlja o ma kojoj temi. Očekuje se da može samostalno da pruži prikaz neke knjige, te da piše ili govori o njoj i to uz mnoštvo detalja. Budući da ima vrlo visok nivo poznavanja reči zastupljenih u mađarskom jeziku, ovaj kandidat se lako snalazi čak i u onim prilikama kada ne može da se seti konkretnog izraza ili reči.

Kurs mađarskog jezika - cena

 
GRUPNA
4 meseca, 64 časova
POLUINDIVIDUALNA
INDIVIDUALNA
40 školskih časova
ONLINE
40 školskih časova
BeogradNovi SadNišKragujevacSuboticaNovi BeogradBanovo BrdoVoždovacZemunMladenovacPožarevacSmederevoPančevoZrenjaninŠabacSomborValjevoUžiceČačakNovi PazarKraljevoKruševacJagodinaĆuprijaParaćinLeskovacVranjeBorZaječarSremska
Mitrovica
RumaInđijaVršacPirotStara PazovaAranđelovacZvezdaraObrenovac
7247
mesečno
3000
mesečno
3750
mesečno
6000
mesečno
6900
mesečno
7247
mesečno
7247
mesečno
7247
mesečno
7247
mesečno
6000
mesečno
5750
mesečno
7187
mesečno
5750
mesečno
7187
mesečno
3000
mesečno
6900
mesečno
3000
mesečno
3000
mesečno
3000
mesečno
3000
mesečno
6900
mesečno
6900
mesečno
6000
mesečno
6000
mesečno
3000
mesečno
6900
mesečno
6900
mesečno
6000
mesečno
6000
mesečno
3000
mesečno
3000
mesečno
3000
mesečno
3000
mesečno
6000
mesečno
3000
mesečno
6000
mesečno
7247
mesečno
6000
mesečno
7499065000650006500048000749907499074990749906500065000650006500065000650004380065000650006500065000438004380065000650006500043800438006500065000650006500065000650006500065000650007499065000
7499065000650006500048000749907499074990749906500065000650006500065000650004380065000650006500065000438004380065000650006500043800438006500065000650006500065000650006500065000650007499065000

Cenovnik kurseva mađarskog jezika

Kurs mađarskog jezika - cena

Na našem sajtu vam je dostupan kompletan cenovnik za kurseve mađarskog jezika. Cene kurseva se razlikuju po gradovima.

Vidi cenovnik za kurseve mađarskog jezika >>>

Opšti grupni kurs mađarskog jezika

Opšti kursevi i Škola madjarskog jezika | Akademija Oxford

škole Oxford odvija se u grupama od 3 do 12 ljudi, 2 puta nedeljno po 2 školska časa, a traje 4 meseca (A1-B2), odnosno 5 meseci (C1 i C2). Osnovni cilj opšteg kursa madjarskog jezika je da se uz pomoć najsavremenijih metoda, dinamične i interaktivne nastave, polaznici osposobe da koriste jezik u formalnim i neformalnim situacijama.

Više za opšti kurs madjarskog jezika >>>

Individualni ili poluindividualni kurs mađarskog jezika

Individualni kursevi i Škola madjarskog jezika | Akademija Oxford

u školi stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima kojima ne odgovara grupna nastava u redovnim terminima ili jednostavno žele da pohađaju kurs individualno zbog lakšeg učenja, odnosno sa još jednim polaznikom.

Više za individualni kurs madjarskog jezika >>>

Online kurs mađarskog jezika

Online kursevi i Škola madjarskog jezika | Akademija Oxford

je namenjen polaznicima koji nisu u stanju da se prilagode dolasku na nastavu i terminima koji postoje. Oni mogu da zakazuju termine koji im odgovaraju i da odluče koja će biti dinamika kursa.

Više za online kurs madjarskog jezika >>>

Specijalizovani (stručni) kurs mađarskog jezika

Specijalizovani kursevi i Škola madjarskog jezika | Akademija Oxford

u školi stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima koji žele da steknu znanje i prošire svoj vokabular iz određene oblasti (ekonomija, pravo, medicina, marketing, IT, mediji, ljudski resursi, turizam, itd.).

Više za specijalizovani kurs madjarskog jezika >>>

Konverzacijski kurs mađarskog jezika

Konverzacijski kursevi i Škola madjarskog jezika | Akademija Oxford

u školi stranih jezika Oxford namenjen je polaznicima koji žele da poboljšaju svoje komunikacione sposobnosti u svakodnevnim formalnim i neformalnim situacijama ili situacijama na poslu.

Više za konverzacijski kurs madjarskog jezika >>>

Ubrzani kurs mađarskog jezika

Ubrzani kursevi i Škola madjarskog jezika | Akademija Oxford

namenjen je pojedincima ili manjim grupama koji žele da imaju ubrzani kurs mađarskog jezika, što znači da se nastava može odvijati svakodnevno, po nekoliko školskih časova,ondosno po potrebi.

Više za ubrzani kurs madjarskog jezika >>>

Dečji kurs mađarskog jezika

Dečji kursevi i Škola madjarskog jezika | Akademija Oxford

namenjen je deci predškolskog i školskog uzrasta. Kurs za decu se bazira na komunikativnoj metodi kroz zabavu i igru.

Više za kurs madjarskog jezika za decu >>>

Poslovni kursevi mađarskog jezika

Poslovni kursevi i Škola madjarskog jezika | Akademija Oxford

Poslovni kurs mađarskog jezika – sve češće je potreban kako biste nakon dobijanja dvojnog državljanstva, ili u toku predviđenih priprema, sebi obezbedili siguran put potkovan znanjem, ka usavršavanju.

Više za poslovni kurs madjarskog jezika >>>

Kurs mađarskog jezika - priprema za intervju za državljanstvo

Priprema intervjua za madjarsko državljanstvo i Škola madjarskog jezika | Akademija Oxford

Kurs mađarskog jezika - priprema za intervju za državljanstvo – prilagođen je svojim nastavnim planom i programom potrebama pojedinaca koji imaju za cilj pozitivno obavljen intervju za državljanstvo, ali i najbrže savladane osnove mađarskog jezika.

Više za pripremu intervjua za mađarsko državljanstvo >>>

Privatni časovi mađarskog jezika

Privatni časovi mađarskog jezika | Akademija Oxford

Ukupan broj govornika ovog jezika je blizu 15 miliona. Pored toga što je zvaničan jezik u Mađarskoj, ovo je jedan od zvaničnih jezika Evropske Unije.

Više za privatne časove mađarskog jezika >>>

Časovi madjarskog jezika

Ime Slike

Časovi mađarskog jezika se mogu, od sada, pohađati u akademiji Oxford. Ukoliko ste zainteresovani da zakoračite u jedan potpuno novi jezički svet, obratite nam se i mi ćemo pomoći.

Udžbenici i materijal za učenje

Koriste se udžbenici Halló itt Magyarország; Hungarian a complete course for beginners; Colloquial Hungarian, kao i brojni dodatni materijal u vidu audio i video zapisa, dodatnih tekstova, vežbi i testova.


Mađarski jezik - međunarodni ispit

Mađarski jezik za strance | Međunarodni ispit | Polaganje ispita | ispitni centar | priprema za polaganje | Akademija Oxfordd

Mađarski jezik - postoje 4 nivoa znanja mađarskog kao stranog jezika, ispiti su usklađeni sa pravilima cefra.

Mađarski jezik - priprema za polaganje >>>

Sudski tumač i prevodilac za mađarski

Pored kursa mađarskog jezika, Akademija Oxford vam nudi usluge sudskog prevođenja tekstova sa mađarskog na srpski i sa srpskog na mađarski jezik, bilo da se radi o sudskoj, ličnoj, pravnoj ili poslovnoj dokumentaciji . Naši sudski tumači i prevodioci će vam u najkraćem mogućem roku dostaviti prevedenu dokumentaciju u štampanom ili elektronskom obliku.

Vidi više o uslugama sudskih tumača i prevodilaca za mađarski jezik >>>


Spisak gradova za kurs mađarskog jezika


Kursevi stranih jezika - česta pitanja

ŠKOLE MAĐARSKOG JEZIKA

Profesor mađarskog jezika
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!