ICDL Digital Student - Informaciona pismenost

Modul 1 Osnovne veštine

Jedan od dva modula u okviru ICDL Digital student modula vezan je i za informacionu pismenost, koji ima za cilj da kandidatima omogući da razviju one veštine, koje će im biti neophodne kako bi mogli da pronađu odgovarajuće informacije na mreži i izvrše adekvatnu procenu njihove relevantnosti.

Takođe je predviđeno u okviru ICDL Digital student modula Informaciona pismenost da se kandidati upoznaju sa postupkom identifikovanja, zatim pretraživanja informacija na globalnoj mreži, kao i sa procenom i organizovanjem tih informacija, te da se upoznaju sa osnovama komunikacije na mreži. Dobro je poznato da je na internetu dostupna izuzetno velika količina informacija, pa je u tom smislu važno da svako ko koristi globalnu mrežu ima i informacionu pismenost, odnosno da zna kako da identifikuje, pronađe i proceni, te organizuje te informacije, ali i kako da na mreži komunicira sa uspehom.

Sve to će i te kako imati uticaja na povećanje produktivnosti u radu, što je jedan od benefita koji nudi ICDL Digital student modul Informaciona pismenost.


ICDL Digital Student - Informaciona pismenost

Zahvaljujući znanjima koja će steći tokom ove edukacije će svi moći da budu mnogo efikasniji kada koriste globalnu mrežu.

Koji su ciljevi ICDL Digital student modula Informaciona pismenost?

Slobodno se može reći da je osnovni cilj koji ima ICDL Digital student modul Informaciona pismenost da svima koji su zainteresovani omogući da se upoznaju sa mnogo efikasnijom pretragom podataka na internetu, te da vrlo lako i brzo pronađu one informacije koje su im potrebne i koje su maksimalno pouzdane. Takođe se među ciljevima nalazi i to da kandidati koji savladaju ICDL Digital student modul Informaciona pismenost mogu da koriste sa uspehom internet pretraživače i društvene medije, a kako bi maksimalno bezbedno došli do informacija koje su im potrebne.

Pored toga je predviđeno da kandidati po završetku pohađanja ovog modula steknu dovoljno znanja da planiraju pretragu online informacija, kao i da ih pregledaju i procene koje su relevantne i naravno da ih dostave kome je potrebno.

Svaki kandidat koji bude sa uspehom završio ICDL Digital student modul Informaciona pismenost će moći da prepozna informacije koje su dostupne na globalnoj mreži, a koje će mu biti potrebne da obavi konkretni zadatak. Takođe će naučiti i kako na bezbedan način da vrši pretragu informacija , a najpre uz korišćenje odgovarajućih pretraživača i na platformama koje su usmerene na društvene mreže.

Naučiće i koji su sve kriterijumi poželjni kako bi došao do željenih informacija, ali će isto tako imati priliku i da sazna kako da koristi različite alate koji su dostupni, a koji se koriste sa ciljem upravljanja informacijama pronađenim na mreži i njihovog boljeg organizovanja, što svakako ima uticaja i na povećanje produktivnosti.

Naravno da će svako ko bude završio ICDL Digital student modul Informaciona pismenost steći dovoljno znanja da može da isplanira pretragu online informacija, ali i da koristi opciju „ Draft “ i da procenjuje bezbednost tih informacija, te da ih kasnije i isporučuje na adrese na koje je potrebno, odnosno da ih koristi sa određenim ciljem.

1. Koncert informacija

Da bi neko mogao da pretražuje globalnu mrežu sa ciljem pronalaženja informacija koje su mu potrebne, on svakako mora znati kako se definiše informacija, odnosno koja je razlika između onih informacija koje su dostupne online i u stvarnom životu i da li uopšte ta razlika postoji. Sem toga, predviđeno je da ICDL Digital student modul Informaciona pismenost upozna kandidate sa time koje prednosti nudi pribavljanje informacija na mreži, a u smislu da sazna da su brzina pribavljanja informacija, pristupačnost i vidljivost na globalnom nivou osnovne prednosti koje online informacije mogu da ponude korisnicima interneta.

Odmah zatim će ICDL Digital student modul Informaciona pismenost predstaviti i mane koje informisanje putem globalne mreže nudi, a što znači da će kandidati saznati koje se to poteškoće javljaju prilikom podešavanja, odnosno da na globalnoj mreži postoji veliki broj nerelevantnih informacija, pa čak i onih koje su plagijati, s tim da je još jedna mana, koja je vrlo značajna usmerena na zavisnost od konkretne infrastrukture.

Nastavnim programom je predviđeno da ICDL Digital student modul Informaciona pismenost u ovom segmentu obradi i predstavljanje postupaka koji su najpoželjniji za pronalaženje informacija na mreži, odnosno za njihovo buduće korišćenje, a u slučaju da je potrebno da bude kreiran neki novi sadržaj. Iz tog razloga će akcenat u ovom segmentu edukacije biti usmeren na upoznavanje kandidata sa time o čemu treba da vode računa kako bi procenili koje su im informacije potrebne, a koje su suvišne, s tim da će naučiti i po kom principu bi trebalo da pronađu relevantne informacije, te kako mogu da utvrde da li su one pouzdane ili ne, i naravno kako ih mogu iskoristiti kako bi kreirali neki novi sadržaj.

Izvor informacija je drugi segment u okviru ovog dela ICDL Digital student modula Informaciona pismenost, a u okviru njega je predviđeno da kandidatima bude objašnjeno koja je svrha različitih izvora informacija, odnosno kakvi tipovi izvora informacija postoje. Sve to u praktičnom smislu znači da će kandidati biti upoznati sa time da postoji informacije na globalnoj mreži koje su isključivo tu zbog informisanja, dok ima i onih koji imaju za cilj iznošenje mišljenja konkretnog autora, ali i ubeđivanje korisnika mreže da prepozna konkretni sadržaj kao kvalitetan, s tim da ima i onih informacija koje su primarno usmerene na zabavu.

Uz sve navedeno, u okviru ovog dela će biti govora i o tome na koji način neko može da pronađe informacije na globalnoj mreži, odnosno kako može sa tim ciljem da koristi pretraživače, ali i internet forume i društvene mreže, kao i blogove i mikro blogove i druge opcije.

2. Pronalaženje informacija

Možda nekome to zvuči lako, ali zapravo je vrlo važno pronaći odgovarajući način za otkrivanje relevantnih informacija, pa će u tom smislu ICDL Digital student modul Informaciona pismenost najpre omogućiti kandidatima da se upoznaju sa identifikacijom postupaka za utvrđivanje potrebe za informacijama. A to znači zapravo da će biti prvo potrebno izvršiti identifikaciju konkretne teme, a zatim odrediti i koji su to tipovi informacija koji su potrebni, te kako se oni mogu prikupiti.

Kandidatima će biti predstavljene i različite tehnike koje se koriste sa ciljem razvoja strategije za pretraživanje, što znači da je potrebno prvo da se izvrši identifikacija pitanja za pretraživanje , odnosno da moraju da budu utvrđene ključne reči, kao i da konkretna osoba treba da sazna na koji način se koriste sinonimi i zašto je to važno prilikom identifikovanja postupaka za utvrđivanje potrebe za informacijama.

Iako mnogi korisnici globalne mreže i te kako dobro znaju da koriste pretraživače, da bi to mogli da rade ciljano i kvalitetno, potrebno je da nauče kako funkcioniše pretraga na pretraživačima u praktičnom smislu, odnosno kako mogu da je prošire ili suze, a kako bi dobili što relevantnije informacije. Biće im predstavljene i različite tehnike koji imaju za cilj preciziranje pretrage, a u smislu da će saznati kako da definišu tačno frazu, odnosno kako mogu da je skrate , kako bi dobili što relevantnije informacije, te će naučiti i kako relacioni operatori mogu u tom slučaju da se koriste.

Nakon toga će ICDL Digital student modul Informaciona pismenost upoznati polaznike detaljno sa dostupnim naprednim funkcijama pretraživača, a koje opet imaju za cilj što efektivniju pretragu. Pored toga što će im biti objašnjeno da je potrebno da koriste odgovarajući datum, kako bi dobili što svežije informacije, saznaće i kako podešavanje jezika, odnosno regiona može imati uticaja na bolje pronalaženje informacija.

Naučiće i kako da prepoznaju različite elemente rezultata pretrage, a primarno se misli na reklame i izlazni redosled, te će im biti predstavljen i pojam kolačića, odnosno „ Cookies “, kao i iskačućih prozora, odnosno „ Pop - up “ . U tom smislu će kandidati dobiti informacije i o tome šta je potrebno da učine kako bi imali bezbednu pretragu, što znači da će im biti objašnjeno da je neophodno da ne budu prijavljeni na naloge koje imaju, kako bi pretraživanje bilo maksimalno bezbedno.

Korišćenje platforme društvenih mreža, odnosno Social medija naredna je tema u okviru ovog segmenta ICDL Digital student modula Informaciona pismenost. A tom prilikom će kandidati biti upoznati sa time koji tipovi informacija postoje na društvenim mrežama, a saznaće i kako se razlikuju novosti od reklama, diskusija ili ličnog mišljenja, te enciklopedijskih informacija. Svakako da će naučiti i na koji način mogu da koriste platforme društvenih mreža kako bi pronašli odgovarajuće korisnike, odnosno interesne grupe i naravno da bi dobili što relevantne informacije o konkretnoj temi.

Naučiće isto tako i kako mogu da kreiraju listu korisnika, odnosno listu konkretnih interesnih grupa, ali i na koji način na društvenim mrežama mogu da pronađu poruke, odnosno postove ili komentare, te kako mogu da dele postove ili poruke.

Zatim će biti reči o Wiki sajtovima i o njihovoj pouzdanosti, te o tome kako mogu na takvim sajtovima da pronađu relevantne informacije.

U završnom segmentu ovog dela ICDL Digital student modula Informaciona pismenost će biti govora o rizicima na koje može da naiđe korisnik globalne mreže ukoliko želi da pronađe odgovarajuće online informacije na društvenim mrežama. U tom smislu je akcenat biti stavljen na navođenje onih informacija koje se karakterišu kao lažne i nepouzdane, a zatim će kandidatima biti objašnjeno i da na društvenim mrežama postoje profili koji nisu pravi, odnosno koji koriste lažni identitet, pa samim tim informacije koje su tamo navedene mogu biti i problematične u smislu pouzdanosti. Biće govora i o neželjenim porukama koje će vrlo verovatno prosečan korisnik društvenih mreža dobijati.

Nakon toga će svako ko bude pohađao ICDL Digital student modul Informaciona pismenost dobiti informacije i o tome kako se podešavaju opcije privatnosti u okviru naloga na različitim društvenim mrežama.

3. Evaluacija i organizovanje informacija

Šta tačno podrazumeva evaluacija informacija je prva tema koju će predstaviti ICDL Digital student modul Informaciona pismenost u ovom segmentu, pa se podrazumeva da će kandidati koji budu pohađali edukaciju mnogo bolje razumeti koje su sve mogućnosti dostupne po pitanju procene informacija, a primarno na osnovu naslova, u smislu da će im biti objašnjeno kako naslov može da ima uticaja na tačnosti informacija koje su u konkretnom tekstualnom sadržaju navedene, odnosno kako mogu da procene da li je naslov relevantan ili ne, te da li je objektivan i generalno da li se informacije u konkretnom tekstu mogu uzeti u obzir kao bezbedne.

Naravno da postoji mogućnost vršenja procene pouzdanosti informacija koje su dostupne na mreži, pa će i o tome biti reči u ovom segmentu edukacije, a takođe će ICDL Digital student modul Informaciona pismenost pružiti mogućnost kandidatima da se upoznaju sa time kako mogu da izvrše procenu autoriteta, i to uz korišćenje tačno definisanih kriterijuma, kao što su reputacija i kredibilitet osobe koja se smatra autorom konkretnog teksta, odnosno dostupnost kontakt podataka autora, što je i vrlo važno za procenjivanje tačnosti informacija, odnosno autoriteta i pouzdanosti samog autora.

Da bi određeni online sadržaj mogao da se smatra aktuelnim, neophodno je često ažuriranje konkretnog sajta, odnosno podataka, zatim jasno uočljiv prikaz datuma kada je konkretni sadržaj objavljen, te validiranje sadržaja, pa se podrazumeva da će u ovom segmentu ICDL Digital student modula Informaciona pismenost biti govora i o tome kako korisnik može sve te informacije da pribavi.

Isto tako je vrlo važno da konkretna informacija koja je dostupna na mreži bude sveobuhvatna, a što znači da će neko ko je korisnik interneta vrlo lako moći da proceni obuhvatnost informacija ukoliko koristi tačno određene kriterijume, koje će takođe predstaviti ICDL Digital student modul Informaciona pismenost. Sve to isto važi i za procenu objektivnosti dostupnih informacija, kada se koriste kriterijumi kao što je identifikovanje svrhe navedenih informacija, odnosno određivanje mišljenja ili činjenica koje su iznete.

Trebalo bi da bude izvršena procena relevantnosti informacija dostupnih na mreži i za ciljnu grupu, a uz korišćenje tačno određenih kriterijuma, u koje spadaju kako poznavanje jezika i starost, tako isto i trenutni nivo znanja, o čemu će takođe biti reči u toku ovog dela ICDL Digital student modula Informaciona pismenost.

Organizacija informacija je naredna tema u okviru ove edukacije, kojom prilikom će kandidatima biti objašnjeno na koji način mogu da prepoznaju različite alate koji se koriste sa ciljem organizacije informacija dostupnih na mreži. Izuzev objašnjenja o tome kako funkcionišu oznake, odnosno „ Bookmarks “, kandidatima će biti objašnjeno i zašto su važne tabele, odnosno šta je „ Social bookmarks “, te kako takvi sajtovi funkcionišu.

Naučiće kandidati i na koji način mogu da sačuvaju pronađeni informacije, te kako mogu da saznaju da li je potrebno na nekom sajtu tražiti dozvolu za pribavljanje informacija. Vrlo je važno i da kada žele da se čuvaju određeni informacije, svi korisnici interneta uzmu u obzir kako to da li je u pitanju jednostavniji ili kompleksniji pristup, tako isto i proveru opcija distribucije ili pristupa, cenu i slično.

4. Razmena informacija

Posebno je važno da neko ko koristi globalno mrežu sa ciljem pribavljanje informacija zna i kako u praksi funkcioniše planiranje razmene informacija, odnosno objavljivanje, kao i kako može da pripremi Draft verziju. Iz tog razloga će ICDL Digital student modul Informaciona pismenost u okviru ovog dela najpre prezentovati kandidatima kako u praksi funkcioniše proces planiranja sa ciljem razmene ili objavljivanja pribavljenih informacija, kojom prilikom je vrlo važno uzeti u obzir najpre svrhu svega toga, a zatim i različite detalje i definisati naravno ciljnu grupu, te obratiti pažnju i na to u kom formatu će konkretne informacije biti iznete, kao i kojim jezikom i stilom će biti napisane.

Šta je tačno Draft verzija i zbog čega je takozvana skica za slanje važna je naredna tema kojom će se baviti ICDL Digital student modul Informaciona pismenost, kojom prilikom će kandidati biti upoznati sa strukturnim elementima, odnosno sa time da konkretni tekstualni sadržaj mora imati tri glavna elementa i to uvod, zatim razradu ili centralni sadržaj i naravno zaključak.

S obzirom na to da i informacije koje su dostupne na internetu podležu trenutno aktuelnoj zakonskoj regulativi, a ukoliko neko želi kasnije da koristi te informacije, to je vrlo važno da svako ko želi da ih prezentuje ili distribuira kasnije bude upoznat sa time kako su definisana prava korišćenja sadržaja na internetu. Pored toga što će svakako ko bude pohađao ovaj deo ICDL Digital student modula Informaciona pismenost biti upoznat i sa pravima intelektualne svojine, biće govora i o tome kako funkcioniše zaštita podataka na internetu, te šta je odricanje od odgovornosti, kao i kako se definiše i pravno reguliše kleveta, ali i šta je Copyright i kako je pravno regulisan.

Podrazumeva se da je neophodno maksimalno izbegavati potpuno kopiranje sadržaja bez dozvole autora jer to podleže zakonskoj odgovornosti, tako da će kandidati u okviru ovog dela ICDL Digital student modul Informaciona pismenost dobiti informacije i o tome na koji način mogu da identifikuju etičke principe sa ciljem korišćenja pribavljenih informacija, a u smislu da je neophodno da izbegavaju plagijat, odnosno falsifikovanje i kopiranje konkretnih informacija, ukoliko za time postoji potreba i naravno ukoliko imaju dozvolu autora konkretnog sadržaja.

Takođe će saznati i kako se prilikom kreiranja i novih informacija, a na osnovu već pribavljenih podataka može kreirati novi tekstualni sadržaj.

Pregled i objavljivanje informacija je posljednja tema u ovom delu i u okviru celokupnog ICDL Digital student modula Informaciona pismenost, a predviđeno je nastavnim programom da kandidati budu upoznati najpre sa time kako treba utvrditi kriterijum za pregled informacija, odnosno zašto treba voditi računa o tome da navedene informacije budu jasno izražene i tačne, te da konkretni tekstualni sadržaj bude koncizan, da odgovara jeziku i stilu konkretnog sajta, kao i da iznošenje informacija bude dosledno, a uz primenu argumenata.

Podrazumeva se da će svako ko bude pohađao ICDL Digital student modul Informaciona pismenost saznati i zbog čega je važno da bude svestan odgovornosti objavljivanja konkretnih informacija, tako da će u tom delu edukacije biti predstavljeni različiti bezbednosni rizici, a posebno će se kandidati upoznati i sa time šta tačno podrazumeva gubitak kontrole nad objavljenim informacijama.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje