ICDL Professional - Digitalni marketing

Modul 1 - Marketing i komunikacije

Oblast digitalnog marketinga sve češće je danas izvor prihoda za mnoge ljude, ali i način da prezentuju svoj rad ili rad kompanije u kojoj su zaposleni. I baš zato je ICDL Professional modul Digitalni marketing usmeren na upoznavanje kandidata sa ovom oblašću koja se neprekidno razvija.

Primera radi ako imate neke inovativne proizvode i zanimljive usluge, ali niko za to ne zna, onda je tu digitalni marketing da načini prekretnicu u vašem biznisu. Zh+ahvaljujući gradivu koje podrazumeva ICDL Professional modul Digitalni marketing, kandidati će imati priliku da nauče i kako da kreiraju moćnu prezentaciju u svetu digitala i da angažuju publiku onako kako to žele, bilo na društvenim medijima, bilo na mreži, ali i da kreiraju izuzetno uspešne reklamne kampanje.

Bez obzira da li ste preduzetnik koji tek počinje ili ste već postali marketing stručnjak, a želite da poboljšate svoju stručnost, ICDL Professional modul Digitalni marketing će vam omogućiti da naučite kako da kreirate atraktivnu web stranicu i optimizujte je za pretraživače tako da vas potencijalne mušterije lako pronađu.


ICDL Professional - Digitalni marketing

Uz to, kandidati će naučiti da sa uspehom koriste društvene rmeže, kao što su Twitter, Facebook, Instagram i druge platforme, a kako bi mogli da se povežu bolje sa ciljnom publikom, te da izgrade zajednicu i promovišu svoje ponude.

Kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Digitalni marketing će imati priliku i da se upoznaju sa pravilima uspešnoh e - mail marketinga, ali i mobilnog marketinga i drugih strategija koje imaju za cilj direktno angažovanje publike i povećanje prodaje.

Naučiće i kako da koriste moćne analitičke alatke kako bi pratili rezultate, optimizovali marketinške kampanje i postigli najbolji mogući učinak.

Digitalni marketing je brzo rastuća oblast sa ogromnim potencijalom. Upravo zato ICDL Professional modul Digitalni marketing nudi kandidatima mogućnost da nauče da koriste odgovarajuće alate i da steknu dovoljno znanja da vremenom budu ispred konkurencije i izgrade online zajednicu koja će koristiti prezentovane usluge ili proizvode, što će se sve i te kako pozitivno odraziti i na poslovanje kompanije u kojoj su zaposleni, odnosno koju žele na takav način da prezentuju.

Ciljevi ICDL Professional modula Digitalni marketing

Nema sumnje da je budućnost marketinga u digitalnom okruženju, pa je to jedan od osnovnih razloga zbog kojih se ICDL Professional modul Digitalni marketing smatra toliko važnim.

Zahvaljujući nastavnom programu, slobodno se može reći da ovaj modul kandidatima otvara vrata prema svetu digitalnog marketinga, što je vrlo moćan alat u današnje vreme.

Pored toga što će naučiti kako da kreiraju web stranicu koja privlači klijente i dominira pretraživačima, svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Digitalni marketing će saznati i na koji način mogu da se povežu sa ciljanom publikom, ali i da izgrade zajednicu i promovišu svoje proizvode ili usluge na najbolji mogući način.

Isto tako će saznati i na koji način funkcioniše e - mail marketing, ali i koje prednosti nudi mobilni marketing i koje sve strategija za direktno angažovanje klijenata i pojačanje prodaje postoje, te kada se koja od koristi i koje rpednosti, odnosno mane nudi.

Naučiće da koriste i analitičke alate kako bi pratili rezultate, ali i na koji način mogu da vode uspešne kampanje i iskoriste digitalni marketing na najbolji mogući način.

Saznaće i koje strategije se najčešće primenjuju u oblasti digitalnog marketinga, s tim da će im ICDL Professional modul Digitalni marketing omogućiti da saznaju i koje prednosti nude konkretne digitalne strategije, ali i da li imaju neke mane i koje su to.

Upoznaće se kandidati i sa korišćenjem različitih alata koji se često koriste u oblasti digitalnog marketinga, a predviđeno je nastavnim programom da saznaju i kako se kreira uspešna marketinška kampanja i na koji način se mogu pratiti rezultati.

Uz to je rpedviđeno da ICDL Professional modul Digitalni marketing omogući kandidatima i da se upoznaju sa pravilima za razvoj uspešne marketinške strategije, počev od ideje, pa do implementacije, s tim da će saznati i kako da mere uspešnost i da optimizuju kampanje kako bi postigli maksimalan učinak.

1. Koncept digitalnog marketinga

U uvodnom segmentu ICDL Professional modula Digitalni marketing se koncept digitalnog marketinga istražuje kroz niz ključnih aspekata, što pruža kandidatima mogućnost za duboko razumevanje suštine i širine ove marketinške discipline. Osnovni koncepti obuhvataju širok spektar elemenata, uključujući marketing sadržaj, marketing društvenih medija, marketing putem e - mejla, affiliate marketing, SEM, SEO, display advertising i analitiku.

Zahvaljujući gradivu koje je obuhvaćeno u ovom segmentu, kandidati će imati jasnu sliku o brojnim alatima koji se koriste u oblasti digitalnog marketinga, da bi se u narednom segmentu upoznali da osnovnim ciljevima koje oblast digitalnog marketinga ima. U pitanju su ciljevi koji obuhvataju širok spektar parametara, što uključuje povećanje svesti o brendu na prvom mestu, a zatim i generisanje kvalifikovanih kontakata, ostvarivanje kontakta, ali i pružanje informacija klijentima, te poboljšanje usluga za klijente i generisanje poseta na veb sajt.

Podrazumeva se da će ICDL Professional modul Digitalni marketing pružiti mogućnost polaznicima da se upoznaju sa time kako se vrši u praksi analiza svakog cilja, kojom prilikom će se upoznati i da brojnim marketinškim strategijama, a koje se primenjuju kako bi se postigli različiti rezultati. Pored postavljanja ciljeva, segment posvećen prednostima digitalnog marketinga istražuje raznovrsne koristi koje ova forma marketinga pruža. Ekonomičnost, lakše praćenje i merenje napretka, veći demografski doseg, veza sa tradicionalnim marketingom i pružanje usluga korisnicima mobilnih uređaja predstavljaju samo neke od prednosti koje se analiziraju u okviru ovog segmenta ICDL Professional modula Digitalni marketing, a što će sve u kasnijemr adu i te kako biti od koristi polaznicima.

Podrazumeva se isto tako da će kandidati biti upoznati i sa time koja ograničenja ima oblast digitalnog marketinga, kojom prilikom će se upoznati sa potencijalnim izazovima sa kojima se stručnjaci u oblasti digitalnog marketinga suočavaju. Manjak interakcije "licem u lice" jedno je od ograničenja ovakve vrste marketinga, a svako ko bude pohađao ICDL Professional modul Digitalni marketing će saznati i da su moguće uznemiravanje, ali i vremenski ograničen rok za profesionalno upravljanje i neadekvatnost za određene vrste proizvoda samo neki od izazova sa kojima se stručnjaci u oblasti digitalnog marketinga mogu sresti.

Poseban fokus će ICDL Professional modul Digitalni marketing staviti i na upoznavanje polaznicima sa time koje su zakonske i regulatorne obaveze u digitalnom marketingu, sa naglaskom na njihovoj specifičnosti u odnosu na pojedinačne zemlje. Zahvaljujući tome će se upoznati i sa kompleksnošću pravnih aspekata i obaveza koje zaposleni u digitalnom marketingu moraju uzeti u obzir ukoliko se tim poslovima bave.

Isto tako je predviđeno i da ICDL Professional modul Digitalni marketing obradi temu koja se odnosi na planiranje strategije digitalnog marketinga, kojom prilikom će se fokusirati na ključne elemente, što se na prvom mestu odnosi na usklađivanje sa poslovnim ciljevima, a odmah zatim i na identifikaciju ciljne publike, te na analizu konkurencije, ali i odabir odgovarajućih platformi za rpezentovanje usluga ili proizvoda, kao i na planiranje sadržaja, raspodelu budžeta i izveštavanje. Sve ove faze detaljno se analiziraju i prezentuju kandidatima, a kako bi se pružila potpuna slika o procesu planiranja i implementacije strategije digitalnog marketinga u praksi.

Biće upoznati kandidati i sa time koje se sve rvste sadržaja koriste kako bi se izvršilo što je moguće bolje usmeravanje sadržaja, ali i povećanje angažovanosti potencijalnih klijenata, što znači da će ICDL Professional modul Digitalni marketing rpedstaviti kandidatima šta su infografike i internet meme, ali i video zapisi i pregled proizvoda, te smernice, testimonijali ( “ Testimonials ”), ali i “Beli papiri ”, to jest “ Whitepapers ”. upravo zahvaljujući ovoim temama će kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Digitalni marketing imati prilike da se upoznaju sa značajem uspostavljanja politike i kontrole pristupa za sve one pojedince koji će koristi naloge kompanije za digitalni marketing. U tom smislu će naučiti i zbog čega je anročito važno da se izvrši adekvatna organizacija i obezbedi sigurnost prilikom upravljanja digitalnim marketinškim aktivnostima.

2. Veb prisutnost

U ovom delu ICDL Professional modula Digitalni marketing segmentu će fokus biti stavljen na značaj prisutnosti na globalnoj mreži, pa će se u tom smislu kandidati upoznati sa brojnim opcijama koje su dostupne kako bi organizacija ili pojedinac ostvarili što upečatljiviju prisutnost na internetu. uz to što će se upoznati sa značajem koji nud poslovni imenici i društveni mediji, svi koji budu pohašali edukaciju će biti upoznati i sa važnošću veb sajtova informativnog karaktera, blogova i veb aplikacija, ali i mobilnih aplikacija, te stranica za mobilne uređaje i sajtova za e - trgovinu. Zahvaljujući tome će polaznici imati kompletnu sliku o različitim kanalima koji su na raspolaganju za izgradnju online prisutnosti.

Zatim će ICDL Professional modul Digitalni marketing upoznati kandidate sa koracima koji se često primenjuju u praksi i koji će dovesti do bolje prisutnosti na globalnoj mreži. Ovi koraci uključuju registraciju sa odgovarajućom veb adresom, zatim registraciju na veb hosting usluge, te dizajn i izradu veb sajta, kao i promociju veb sajta. Pored toga, koncept Content Management System ( CMS ), to jest sistema za upravljanje sadržajem, detaljno će biti predstavljen svima koji budu pohađali ICDL Professional modul Digitalni marketing u ovom delu, a kako bi bolje razumeli zašto se on često koristi sa ciljem lakšeg upravljanja i održavanja veb sadržaja.

Isto tako je predviđeno i da kandidati u ovom delu edukacije dobiju informacije o tome koji su glavni delovi veb sajta, što uključuje kako početnu stranu i informacije o kompaniji, tako isto i kontakt podatke, zatim novosti, usluge koje određena kompanija nudi i opis proizvoda, ali i pretragu i mapu sajta. Pored toga, detaljno če polaznici u ovom delu ICDL Professional modula Digitalni marketing biti upoznati i sa time koji su ključni pojmovi veb dizajna, poput korisničkog interfejsa ( UI ) i korisničkog iskustva ( UX ),ali i odabira odgovarajućeg dizajna, pristupačnosti i optimizacije performansi, te kompatibilnosti da pretraživačima.

U pogledu pravilnog kreiranja sadržaja za veb sajt, važno je da kandidati koji pohađaju ICDL Professional modul Digitalni marketing budu upoznati i sa time šta se smatra dobrom praksom u tom slučaju, tako da će biti upoznati sa time zašto je značajan fokus na ciljnu publiku, zatim jasnost i upotreba ključnih reči, kao i dosledno brendiranje, te kvalitetne fotografije i video zapisi, ali i redovno ažuriranje sadržaja.

Promocija web sajta takođe igra značajnu ulogu u oblasti digitalnog marketinga, pa će ICDL Professional modul Digitalni marketing omogućiti kandidatima da saznaju i koje su to sve strategije koje se primenjuj usa tim ciljem, što uključuje kako društvene medije, onlajn reklamiranje i inbound linkove, tako isto i marketing putem e - meil - a, ali i postavljanje na pretraživače, te mejl potpise i druge promotivne materijale.

U narednom delu, koji je posvećen optimizaciji pretraživača ( SEO - Search Engine Optimisation ), detaljno se analizira koncept optimizacije pretraživača, ključne reči i njihova upotreba, kao i različiti pojmovi poput naslova stranice, URL - a, opisnih tagova i meta tagova, ali i zaglavlja i alternativnog teksta. U ovom segmentu će ICDL Professional modul Digitalni marketing biti usmeren na prezentovanje značaja stalnog onlajn prisustva u skladu sa korporativnim identitetom i dizajnom.

Takođe će biti upoznati i sa različitim kanalima koji se koriste u cilju bolje promocije na mreži, ali i sa svim onim kroacima koje treba tom prilikom ispoštovati, što se odnosi kako na pravilni odabir ključnih elemenata veb sajta, tako isto i na pravilno kreiranje sadržaja, ali i na odabir orgovarajuće strategije za promociju i naravno na optimizaciju sadržaja za web pretraživače i to uz poštovanje SEO smernica. Zahvaljujući gradivu koje će biti obrađeno u ovom delu ICDL Professional modula Digitalni marketing, kandidati će biti upoznati sa time kako da na viši nivo podignu vidljivost na internetu, te da zahvaljujući tome unaprede psolovanje i dopru do većeg broja potencijalnih kupaca konrketnog proizvoda ili više njih, odnosno do potencijalnih korisnika usluga koje su predmet digitalnih marketinških aktivnosti.

3. Podešavanje društvenih medija

Po kom principu funkcionišu društveni mediji je prva tema koju će u ovom delu obraditi ICDL Professional modul Digitalni marketing , što će u velikoj meri poboljšati vidljivost na globalnoj mreži. Kandidati će se upoznati sa time kako integrisati društvene medije u marketinške strategije organizacije.

Šta su društveni mediji i po kom principu funkcionišu, ali i kako odbrati odgovarajući društveni mediji za plasman su teme koje će takođe biti obrađene u ovom delu, a kandidati će imati prilike da saznaju i koje su platforme najpopularnije, te na kojima je najbolje plasirati sadržaj, a sve u zavisnosti od ciljne grupe, odnosno publike i toga šta je predmet aktivnosti u oblasti digitalnog marketinga. Većina korisnika je svesna pojmova kao što su Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn, tako da će ICDL Professional modul Digitalni marketing predstaviti svaku od tih platformi, uz naglašavanje prednosti i mana svake od njih.

Saznaće i koje su ključne komponente za digitalni marketing, uključujući odabir odgovarajuće platforme za ciljnu grupu, kao i planiranje i pravljenje odgovarajućeg sadržaja, te praćenje kampanje i evaluaciju performansi. Upoznaće se kandidati i sa strategijama koje su prilagođene svakoj društvenoj mreži, što će im pružiti uvid u to kako pravilno da prilagode kampanju publici i na koji način da mere njihov uspeh u realnom vremenu. Upoznaće se i sa time kako treba pratiti kampanju, što se odnosi i na analizu angažovanja, te broja klikova i druge elemnte ključne metrike.

Nakon toga će se upoznati svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Digitalni marketing da se upoznaju i sa time kako treba upravljati poslovnim profilima na društvenim mrežama, kojom prilikom će im biti predstavljen postupak kreiranja i ažuriranja, ali i menjanja informacija na poslovnim profilima, što uključuje biografiju i fotografije, kao i URL - ove, te kontakt detalje i kategorije. Tom prilikom će kandidati biti upoznati i sa time kako da pravilno kreiraju poslovni profil, a kako bi uspeli da privuku pažnju ciljne publike i da bi ostavili pozitivan utisak o onome što prezentuju na kanalima digitalnih medija. Saznaće i zbog čega je doslednost važna za vizuelni identitet, kao i zbog čega je bitno da konkretni profil pruža relevantne informacije koje će privući publiku.

Zatim će se ICDL Professional modul Digitalni marketing fokusirati na prezentovanje postova, odnosno objava, potom komentara i deljenja, odnosno korišćenja opcije „ Share “. isto tako će kandidati u ovom delu saznati i kako funkcioniše opcija „Like “ na društvenim mrežama, ali i kako se vrši tagovanje, odnosno šta je hešteg ( „ Hashtag “) i drugo.

Naučiće i kako mogu da izmene objave na različitim društvenim mrežama, te kako mogu da ih obrišu ukoliko je to neophodno, a što se odnosi ne samo na postove u klasičnom smislu, već i na videe, oglase, događaje i slično.

4. Upravljanje društvenim medijima

Podrazumeva se da će u okviru četvrte oblasti kandidati da se upoznaju sa time po kom principu funkcioniše upravljanje nalozima na društvenim mrežama. U tom smislu će ICDL Professional modul Digitalni marketing govoriti o onim uslugama upravljanja koje su zajedničke za različite društvene mreže, a potom će kandidatima biti predstavljeno i na koji način se mogu na društvenim medijima zakazivati objave i zašto je to dobro činiti i u kojim slučajevima.

Marketing i promotivne aktivnosti je naredna oblast u okviru ovog dela modula, a podrazumeva se da će najpre kandidati saznati ko su influenseri, odnosno kako se osoba koja je influenser definiše i zbog čega je važno povezati se sa takvim ljudima, te kako se to može odraziti i na kvalitet samog naloga, odnosno poslovanja.

Zatim je predviđeno da ICDL Professional modul Digitalni marketing ponudi kandidatima mogućnost da se upoznaju sa pojmom ciljne publike, odnosno da saznaju zbog čega je važno sadržaj prilagoditi upravo ciljnoj publici.

Biće reči i o video marketingu, te o tome zbog čega je video marketing značajan u različitim promotivnim aktivnostima, a nakon toga će ICDL Professional modul Digitalni marketing biti usmeren na definisanje pojma pregled, odnosno „ Review “, s tim da će kandidati saznati i kako referali mogu uticati na promotivne aktivnosti u okviru različitih društvenih medija.

Nakon toga je predviđeno da se kandidati koji budu pohađali ICDL Professional modul Digitalni marketing upoznaju sa pojmom viralno, te da shvate zbog čega je važno da objave budu viralne i kako to može uticati na uspešnost promotivne kampanje. Naravno da će im biti objašnjeno i šta je potrebno preduzeti da bi jedna objava postala viralna, a u smislu da ona treba da bude na prvom mestu originalna, te da pokreće korisnike na diskusiju, odnosno da sadrži određenu dozu humora i slično.

Vrlo je važno da sadržaj za društvene medije budu kreiran uz poštovanje dobre prakse, što se odnosi kako na redovnost u objavljivanju, tako i na to da sadržina objava bude usklađena sa samim profilom, odnosno ciljanom publikom, pa će i o tome govoriti ICDL Professional modul Digitalni marketing. Isto tako će kandidati biti upoznati i sa time zbog čega je važno istraživati konkurenciju, te koristiti fotografije i video materijal sa ciljem promocije.

Angažovanje, Lead Generation i prodaja je naredni segment ovog dela edukacije, kojom prilikom će kandidati biti upoznati sa time zbog čega je važno odgovarati u što je moguće kraćem roku kako na komentare, tako isto i na žalbe, ali i na pohvale pratilaca, te zašto se to isto odnosi i na odgovaranje van mreže. Sem toga, ICDL Professional modul Digitalni marketing će biti usmeren i na upoznavanje kandidata sa pravilnim podešavanjem društvenih medija, a u smislu da osoba koja upravlja nalozima na vreme dobija obaveštenja o svim vrstama promene na nalogu, bez obzira da li su u pitanju komentari, poruke ili prosto sviđanja određenih objava.

Isto tako je predviđeno da bude govora i o tome kako se definiše poziv na akciju, a u smislu da će kandidati saznati zašto je važno da bude korišćena opcija „ Preuzmi aplikaciju “, „ Kupi sada “, „ Pozovi “ i slično. Na taj način će kandidatima biti mnogo jasnije kako takvi pozivi na akciju imaju uticaja i na kvalitet promotivne kampanje.

5. Onlajn marketing i oglašavanje

Izuzetno značajan segment digitalnog marketinga vezan je naravno za oglašavanje, a posebno je važno da ICDL Professional modul Digitalni marketing obrati pažnju i na upoznavanje kandidata generalno sa oblašću online marketinga i sa načinom oglašavanja putem globalne mreže.

U tom smislu će biti najpre reči o tome koje su to platforme za marketing na pretraživačima zajedničke i koje su njihove osnovne karakteristike. A tom prilikom je predviđeno da kandidati dobiju i adekvatne primere, kako bi što je moguće bolje razumeli koji sve tipovi oglašavanja postoje, pa će im biti objašnjeno i kako online oglašavanje funkcioniše kada je u pitanju baner, kako kada je u pitanju tekstualni sadržaj, zatim fotografije ili video, te Pop - up ili floating.

Takođe će ICDL Professional modul Digitalni marketing omogućiti kandidatima i da se upoznaju sa time šta je sponzorisana objava, kao i da bolje razumeju zašto je ona važna i na koji način jedna sponzorisana objava može da uveća interakciju, odnosno angažovanje korisnika na društvenim mrežama.

Marketing putem e - mail - a je naredna oblast kojom će se baviti ICDL Professional modul Digitalni marketing, a kojom prilikom će kandidati imati adekvatne primere različitih e - mail kampanja, odnosno biće upoznati sa time koje su to marketinške platforme poželjne u tom slučaju za korišćenje. Ne samo da će naučiti na koji način mogu da kreiraju nalog na konkretnoj aplikaciji koja je namenjena e - mail marketingu, nego će saznati i kako da kreiraju listu kontakata za redovno slanje mejlova, te kako da neki kontakt sa te liste obrišu ili da generalno izmene listu, a zatim će biti govora i o tome kako bi trebalo da kreiraju kampanje.

U tom segmentu će ICDL Professional modul Digitalni marketing biti usmeren na predstavljanje funkcionisanja aplikacije za e - mail marketing, tako da će kandidati imati priliku da saznaju i na koji način se bira šablon za konkretni e - mail, zatim kako se on može poslati, ali i zakazati.

Mobilni marketing je naredni segment edukacije, će kandidati biti upoznati naravno sa tim šta tačno podrazumeva mobilni marketing, odnosno kako u praksi funkcionišu marketinske aktivnosti koje se sprovode uz korišćenje mobilnih uređaja. Tom prilikom će biti upoznati i sa benefitima koje nudi mobilni marketing, a u smislu da se može pristupiti mnogo većem broju potencijalnih klijenata, kao i da se publika može targetirati na primer po lokaciji i drugo.

Biće zatim reči i o mobilnim aplikacijama, a ICDL Professional modul Digitalni marketing će pružiti mogućnost kandidatima da saznaju i kako se mobilne aplikacije koriste kada je potrebno promovisati bilo uslugu bilo neki proizvod, odnosno kako se uz pomoć mobilnih aplikacija može generisati prodaja i slično.

Podrazumeva se takođe da će ICDL Professional modul Digitalni marketing omogućiti kandidatima da saznaju i šta je sve potrebno da učine kako bi vodili marketinšku kampanju na ovaj način, odnosno putem mobilnih uređaja. Najpre će saznati zašto je kreiranje web stranica prilagođenih za prikaz na mobilnim uređajima važno, te kako da prilagode ključne reči, kao i na koji način treba da postave oglas kako bi on bio prikazivana adekvatno i na mobilnim uređajima.

Na koji način se vrši reklamiranje preko mobilnih uređaja, odnosno kako u praktičnom smislu funkcioniše mobilni marketing je naredna tema koju će predstaviti ICDL Professional modul Digitalni marketing. Kandidati će u tom segmentu biti upoznati sa time kako se postavljaju video reklame, zatim šta su to Search adds, odnosno reklame na bazi pretrage, ali i ostali tipovi reklama koji su u oblasti mobilnog marketinga.

6. Analitika

Na samom početku će kandidati biti upoznati sa time kako se definiše pojam analitike u digitalnom marketingu, te zbog čega je važno pratiti analitiku, kao i zašto je analiza performansi u okviru jedne digitalne marketinške kampanje toliko značajna.

Sa osnovnim pravilima korišćenja analitičkog alata će takođe biti upoznati svi koji budu pohađali ICDL Professional modul Digitalni marketing u ovom segmentu, a kojom prilikom se saznati kako da u okviru konkretne aplikacije kreiraju nalog, odnosno na koji način u praksi funkcioniše podešavanje analitičkog izveštaja za konkretnu kampanju, bez obzira da li je to praćenje analitike web sajta ili naloga na društvenim medijima, ali i marketinga koji se sprovodi putem e - mail - a ili mobilnih uređaja. Nakon toga će saznati i na koji način mogu da preuzmu izveštaj i to u formatima koji su dostupni, ali i kako mogu da zakažu slanje izveštaja analitike na i mail adresu.

Šta je split testiranje i kako se ono može odraziti na procenu uspešnosti kampanje je naredna tema koju će obraditi ovaj deo edukacije, a nakon toga će fokus biti usmeren na predstavljanje web analitike. U tom smislu će ICDL Professional modul Digitalni marketing omogućiti kandidatima da se upoznaju sa pojmom web prometa, odnosno sa time zbog čega je poseta jednom sajtu toliko značajna sa aspekta digitalnog marketinga.

Da bi mnogo bolje tumačili web analitiku, kandidati bi trebalo da znaju i šta je to Bounce rate, zatim kako se neko karakteriše kao jedinstveni posetilac, te šta je CTR, odnosno stopa po kliku, kao i ko su referali, odnosno kako se definiše stopa konverzije i slično. Nakon toga će kandidati biti upoznati i sa zajedničkim web alatima i načinom njihovog korišćenja.

Statistike na društvenim medijima je pretposlednja oblast ovog segmenta, kojom prilikom će kandidati biti upoznati sa pojmom “ Social media insights ”, kao i sa time na koji način se vrši analiza uticaja konkretnih marketinških aktivnosti u okviru društvenih medija. biće im predstavljeni i pojmovi angažovanja, odnosno „ Engagement “, zatim „ Mentions “, to jest pominjanja, kao i pojmovi „ Reach “, odnosno pristup, zatim dolazni linkovi ili „ Inbound “, kao i trendovi i slično, a sve kako bi mnogo bolje razumeli koji su to statistički podaci koji su bitni za procenu uspešnosti marketinške kampanje u okviru društvenih medija.

Podrazumeva se da će ICDL Professional modul Digitalni marketing u ovom segmentu predstaviti kandidatima i sve one zajedničke alate, koje bi trebalo da koriste u praksi ukoliko žele da budu upoznati sa statistikom naloga na odabranim društvenim medijima.

Poslednji segment edukacije usmeren je na upoznavanje kandidata sa analitikom u oblasti kako e - mail marketinga, tako i online oglašavanja.

Konkretno za e - mail marketing što se tiče analitičkih podataka vrlo je važno posmatrati stopu po kliku, zatim ukupan broj pretplatnika, otvorenu stopu, to jest “ Open ”, te “ Bounce ”, što je stopa po odbitku, ali i to koliko se korisnika odjavljuje sa konkretne mejling liste, jer su upravo to podaci koji će i te kako pomoći nekome, ko se bavi analitikom u tom segmentu da bolje razume kako funkcioniše ciljna publika i generalno koliko je marketinška kampanja putem e - mail - a uspešna u konkretnom slučaju.

Zatim je predviđeno da ICDL Professional modul Digitalni marketing bude usmeren na upoznavanje kandidata sa analitikom u oblasti online oglašavanja, što znači da će im biti objašnjeno šta su troškovi po konverziji, odnosno CPC, zatim šta su troškovi po akviziciji ili CPA, kao i šta tačno podrazumevaju troškovi po kliku ili PPC, te troškovi po 1.000 viđenja ili CPM i zbog čega je važno posmatrati upravo te parametre kako bi bilo utvrđeno u kojoj meri je konkretna marketinška kampanja putem mobilnih uređaja uspešna.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje