ICDL Workforce - Osnove korišćenja računara

Modul 1 Osnovne veštine

Prvi modul u okviru ICDL Workforce vezan je za upoznavanje polaznika sa osnovnim smernicama koje se odnose na korišćenje računara. Zahvaljujući savladavanju ovog modula, polaznici će znati kako da koriste kompjuter, zatim kako da kreiraju fajlove i da upravljaju njima, odnosno kako da obezbede sigurnost podataka i generalno sve ono što im je potrebno za korišćenje računara na osnovnom nivou.

Pored toga što će kandidati biti upoznati sa svim onim pojmovima koji se odnosi na računare i računarske uređaje, naučiće i koji su delovi računara, koja je njihova osnovna svrha, te kako funkcioniše radna površina, odnosno desktop, a u smislu od čega se sastoji, kako se podešava i slično.


ICDL Workforce - Osnove korišćenja računara

Isto tako će u okviru ovog modula kandidati biti upoznati i sa osnovnim pravima pravilima koja se tiču rada sa tekstom, zatim sa tehnikama štampanja i naučiće kako da upravljaju fajlovima. Ne samo da će saznati kako da kreiraju fajlove i foldere, već i kako da ih organizuju, odnosno kako da izvrše kompresiju fajlova i na koji način fajlove treba da skladište.

Još jedna tema koju obuhvata ICDL Workforce modul - Osnove korišćenja računara vezana je za mrežu, pa će pored ostalog kandidati biti upoznati i sa konceptom mreže, ali i sa time na koji način mogu da pristupe mreži.

Vrlo bitan segment ovog dela edukacije vezan je i za zaštitu podataka, odnosno za zaštitu uređaja, tako da se podrazumeva da će pored ostalog kandidati naučiti kako da kreiraju dobro odabranu lozinku, te kako da prave kopiju podataka, ali i kako generalno mogu da se zaštite od zlonamernih programa. Sem toga, biće upoznati i sa zdravstvenim aspektima korišćenja računara, što je izuzetno značajno za buduće bezbedno korišćenje.

Ciljevi savladavanja ICDL Workforce modula - Osnove korišćenja računara

Uzevši u obzir da je ovaj ICDL Workforce usmeren na upoznavanje polaznika sa osnovnim pravilima koja su vezana za korišćenje računara, to se podrazumeva da će kandidati na prvom mestu biti upoznati sa osnovnim konceptima informaciono - komunikacione tehnologije, kao i sa računarima, softverima i uređajima.

Kao jedan od primarnih ciljeva koji ima ovaj modul navodi se da bi kandidat trebalo da nauči kako na osnovnom nivou da koristi računar, pa će pored ostalog saznati i kako da uključi i isključi kompjuter, potom kako da koristi desktop, odnosno radnu površinu računara, te kako funkcionišu ikone i prozori i slično. Naravno da će biti upoznat sa svim pravilima koja se tiču podešavanja operativnog sistema, odnosno sa postupkom kreiranja i štampanja dokumenata, te vršenja različitih izmena po potrebi.

Podrazumeva se isto tako da će svaki kandidat po završetku ICDL Workforce modula - Osnove korišćenja računara naučiti i kako u praksi funkcioniše organizacija fajlova i foldera, odnosno na koji način se skladište podaci i koji programi se koriste kako za kompresiju, tako i za ekstrakciju većih fajlova.

Upoznaće se i sa osnovnim konceptima mreže, saznaće i kako u praksi funkcioniše povezivanje, a vrlo bitan segment koji uključuje ICDL Workforce modul - Osnove korišćenja računara vezan je i za zaštitu podataka i samog uređaja od zlonamernih programa, odnosno od svega onoga što može da ugrozi njegovo funkcionisanje. Podrazumeva se takođe da će po završetku ovog modula kandidati saznati i kako funkcioniše back - up opcija, odnosno na koji način se vrši pravljenje kopije podataka. Isto tako će biti upoznati i sa ekološkim zdravstvenim aspektima korišćenja informaciono - komunikacione tehnologije.

1. Računari i uređaji

U okviru prve oblasti ICDL Workforce modula - Osnove korišćenja računara će polaznici da se upoznaju sa definicijom pojma informacione i komunikacione tehnologije, odnosno IT. A tom prilikom će im biti objašnjeno koji su različiti tipovi IT servisa, tako da će se između ostalog upoznati sa internet servisima, zatim sa pojmom mobilne tehnologije, kao i sa pojmom kancelarijske programske aplikacije, odnosno Office aplikacije.

Zatim će im biti objašnjeno i koje sve delove sadrži računar, a poseban akcenti će biti stavljen na upoznavanje kandidata sa pojmom hardver. Isto tako će saznati i koje sve vrste računara postoje, tako da će dobiti informacije o osnovnim karakteristikama desktop računara, laptop i tablet računara. Isto tako će biti reči i o različitim vrstama uređaja, tako da će kandidati dobiti informacije o tome šta su pametni telefoni, potom šta su digitalne kamere i medija plejeri, te koje su njihove osnovne karakteristike.

U oblasti koja se bavi hardverom će kandidatima biti objašnjeno i šta je procesor, kako u praksi funkcioniše skladištenje podataka i šta je RAM memorija, te sa kojim ciljem se koristi. Trebalo bi da im bude objašnjeno i kako svi ti elementi imaju uticaja na funkcionisanje samog uređaja.

Naravno da će u okviru prve oblasti koju obuhvata ICDL Workforce modul - Osnove korišćenja računara biti govora i o eksternim uređajima, odnosno o integrisanim i perifernim uređajima, tako da će tom prilikom polaznicima biti objašnjeno i šta su štampači i sa kojim ciljem se koriste, kao i šta su monitori, kamere i tastature, te koja je svrha njihovog korišćenja. Biće govora i o tome čemu služi miš, te šta su web kamere, mikrofoni i drugi kako integrisani, tako isto i periferni uređaji, pa se podrazumeva da će polaznici dobiti informacije i o tome koja je njihova osnovna svrha i koji tipovi sve postoje.

Podrazumeva se da će u okviru ove oblasti biti objašnjeno i šta su ulazno - izlazni portovi, kao što su na primer USB i HDM.

Naredni segment ovog modula vezan je za upoznavanje kandidata sa softverom i pojmom licenciranja. U tom smislu će dobiti informaciju o tome kako se definiše pojam softvera, ali i kakve sve vrste softvera postoje, tako da će bolje razumeti po čemu se razlikuju operativni sistem i aplikacije, odnosno koje su osnovne karakteristike jednog, a koje drugog softvera. Isto tako će biti upoznati i sa time kako se softver može instalirati, te će im biti objašnjeno i kako u praksi izgleda lokalno instalirati softver, a kako kada se on instalirati online.

Zatim će ova oblast u okviru ICDL Workforce modula - Osnove korišćenja računara biti usmerena na pojam operativnog sistema, što znači da će kandidatima biti objašnjeno koje sve vrste operativnih sistema postoje, te kako se oni koriste.

Sledi upoznavanje kandidata sa aplikacijama kao što su Office programske aplikacije, potom aplikacije društvenih mreža, te komunikacijske i medijske, kao i aplikacije za mobilni telefon i aplikacije koje su namenjene dizajnu.

Poseban segment će biti usmeren na upoznavanje kandidata sa pojmom zaštite prava proizvođača i sa korišćenjem licenciranog softvera.

Naravno da će biti napomenuto da je neophodno da softver bude licenciran pre nego što počne da se koristi, a tom prilikom će kandidati saznati i koji sve tipovi softverskih licenci postoje.

Poslednji segment ove oblasti vezan je za postupak uključivanja i isključivanja računara, te se podrazumeva da će kandidati dobiti informacije o tome kako da se bezbedno uloguju uz korišćenje odabranog korisničkog imena i lozinke, ali i na koji način u praksi funkcioniše postupak odjavljivanja, te kako da isključe računar napravila način i kako da ga ponovo pokrenu, odnosno restartuju.

2. Radna površina, desktop ikone, podešavanja

Da bi neko mogao zaista da se upozna sa korišćenjem računara na osnovnom nivou, svakako mora znati šta je radna površina i kako se koristi, odnosno koje sve mogućnosti nudi. U tom smislu će početak ove oblasti u okviru ICDL Workforce modula Osnove korišćenja računar biti usmeren na predstavljanje pojma radne površine, odnosno desktopa i delova koje sadrži. Poseban akcenat će biti usmeren na traku zadataka, odnosno taskbar, kojom prilikom će polaznicima biti detaljno objašnjeno kako se koristi.

Naravno da će biti predstavljene i sve ikone, ali će posebno biti objašnjeno polaznicima šta su fajlovi, a šta folderi, te kako se koriste prečice ( shortcut ), odnosno gde se nalazi kanta za otpatke, te kako se mogu povratiti fajlovi koji slučajno ili namerno u njoj završe. Isto tako će naučiti i kako da obeležavaju ikone i premeštaju ih tamo gde žele, ali i kako da ih kreiraju, promene im naziv, pomere na drugu lokaciju ili obrišu.

U okviru narednog segmenta će biti reči o korišćenju prozora, pa će u tom smislu kandidatima biti objašnjeno koji su delovi prozora, odnosno šta je title bar ili traka naziva, šta je meni, šta je toolbar ili palata alata, kao i šta je traka alata ili ribbon. Biće govora i o statusnoj liniji, odnosno status bar - u, ali i o scrollbar - u ili klizaču, a podrazumeva se da će u okviru ovog dela ICDL Workforce modula Osnove korišćenja računara biti govora o manevrisanju prozorima, u smislu da će kandidati naučiti ne samo kako da otvore i zatvore jedan prozor, nego i kako da ga smanje ili prošire po potrebi, odnosno kako da ga povećaju ili spuste, te na koji način mogu da ga pomere. Sem toga, u ovom segmentu edukacije će saznati i kako mogu da se prebacuju iz jednog u drugi prozor.

Alatke i podešavanja je naredni segment ove oblasti i podrazumeva se da će kandidati biti u mogućnosti da se upoznaju sa korišćenjem različitih funkcija pomoći.

U tom delu bi trebalo da nauče na koji način se mogu informisati o nazivu i verziji operativnog sistema, odnosno o tome koja je RAM memorija instalirana. A zatim će saznati kako mogu da promene podešavanja konfiguracije radne površine, u smislu da će naučiti kako da podese vreme i datum, boju ili pozadinu, te rezoluciju. Sem toga, u tom delu bi trebalo da nauče i kako mogu da promene jezik, odnosno da neki jezik dodaju ili uklone ako žele. Isto tako će saznati i na koji način se podešava podrazumevani jezik prikaza, odnosno default language.

Naučiće u ovom delu i kako mogu da zatvore neku aplikaciju u slučaju da ona ne reaguje, zatim kako da program, odnos aplikaciju instaliraju i da deinstaliraju po potrebi.

Takođe, u okviru ovog dela ICDL Workforce modula Osnove korišćenja računara bi kandidati trebalo da saznaju i po kom principu funkcioniše povezivanje različitih uređaja na računar, a akcenat će biti stavljen na povezivanje kako USB memorije, tako i digitalne kamere i Media player - a, s tim da se podrazumeva da će im biti objašnjeno i kako takve uređaje mogu kasnije da se instaliraju ako je to potrebno.

3. Izlazi - outputs

S obzirom na to da je prvi segment ove oblasti vezan za rad sa tekstom, to se podrazumeva da će kandidati biti upoznati sa time kako u praksi funkcioniše program za obradu teksta i fajlovi. U tom smislu će saznati kako mogu neki tekst da unesu u dokument, odnosno na koji način u praksi treba njime da manevrišu. Ne samo da će naučiti kako da kopiraju ili ceo tekst ili njegove određene delove, nego i kako mogu da pomere tekst unutar otvorenih dokumenata ili između dva ili više otvorena dokumenta. Znaće i na koji način u praksi funkcioniše opcija paste, odnosno kako mogu da sliku ekrana “ nalepe ” na određeni dokument.

Podrazumeva se da će im biti objašnjeno i kako mogu da snime ekran, odnosno aktivni prozor, a biće govora i o tome na koji način bi trebalo da se čuvaju dokumenti i kako bi trebalo da ih imenuju.

U narednom segmentu će se svako ko bude pohađao ICDL Workforce modul Osnove korišćenja računara upoznati i sa opcijama štampanja , a na prvom mestu kako bi trebalo da instaliraju štampač i da ga deinstaliraju ukoliko je to potrebno. Naravno da će im biti objašnjeno i kako bi trebalo da odštampaju željenu stranicu ili više njih, kao i na koji način u praksi funkcioniše podešavanje štampača.

Naučiće i kako bi trebalo da odštampaju dokument iz programa za obradu teksta, odnosno kako da ga prvo pregledaju, te na koji način mogu da pauziraju proces štampanja, da ga prekinu potpuno ili da ga restartuju, to jest ponovo pokrenu.

4. Upravljanje fajlovima

Korišćenje računara bez upoznavanja sa fajlovima i načinom njihovog upravljanja definitivno ne može da bude uspešno, pa je naredni segment ICDL Workforce modula Osnove korišćenja računara usmeren upravo na fajlove.

U prvom delu će polaznicima biti objašnjeno šta su fajlovi, a šta folderi, te koja je osnovna razlika između njih . saznaće na koji način operativni sistem nudi mogućnost organizacije ne samo fajlova i foldera, nego i diskova sa aspekta hijerarhije.

Naučiće takođe kandidati i kako se definišu svojstva, odnosno properties za fajlove i foldere, a u smislu da će im biti objašnjeno kako mogu da vide prikaz imena, veličine i lokacije na kojoj se određeni fajl ili folder nalazi. Takođe će naučiti i kako mogu da promene način prikazivanja i fajlova i foldera, a biće upoznati i sa time koje sve vrste fajlova postoje, tako da će bolje razumeti i na koji način mogu da promene prikaz i fajlova i foldera u kojima se nalaze tekstualni sadržaji , potom tabelarne kalkulacije, prezentacije ili PDF formati,kao i audio zapisi, fotografije ili video zapisi , te kompresovani fajlovi. Podrazumeva se da će naučiti i kako da otvara i zatvara jedan fajl, ali i folder i disk.

Kandidatima će uz sve to biti objašnjeno i na koji način je najbolje imenovati fajlove i foldere, kako bi ih, što je moguće lakše, organizovali i kasnije pronalazili.

Zatim će naučiti kako da kreiraju folder, odnosno kako mogu da promene njegov naziv i na koji način u praksi funkcioniše pretraga fajlova, odnosno foldera. Saznaće i kako se prikazuje lista nedavno korišćenih fajlova.

Organizovanje fajlova i foldera je naredna oblast, tako da će između ostalog kandidati naučiti na koji način funkcioniše u praksi sortiranje fajlova, a bez obzira da li će to biti po opadajućem ili rastućem nizu, odnosno po datumu modifikacije, te po nazivu ili veličini.

Naučiće i kako da kopiraju i premeštaju fajlove, odnosno foldere, zatim kako mogu da ih obrišu ili premeste u kantu za otpatke, te da ih po potrebi vrate ili trajno obrišu. U tom delu će biti govora i o radu sa kantom za otpatke, u smislu da će kandidatima biti objašnjeno koliko obrisani fajlovi i folderi zapravo ostaju u kanti za otpatke i kako mogu da ih ponovo vrate na prethodno odabranu lokaciju.

Skladištenje i kompresija fajlova je naredna tema, tako da će ICDL Workforce modul Osnove korišćenja računara u tom delu biti usmeren na upoznavanje kandidata sa vrstama medija koji su namenjeni za skladištenje. U tom smislu će biti, pored ostalih predstavljeni i interni i eksterni hard disk, kao i mrežni disk, zatim USB, CD i DVD, kao i blu - ray tehnologija, memorijska kartica i naravno na koji način se podaci mogu skladištiti online.

Biće im objašnjeno i kako u praksi funkcioniše identifikacija veličine bilo fajla, bilo foldera i generalno kapaciteta koji je namenjen za čuvanje podataka, tako da će kandidati biti upoznati i sa kilobajtima i sa megabajtima, te sa gigabajtima i sa terabajtima. Saznaće i kako mogu da vide koliko je slobodnog prostora ostalo na uređaju za skladištenje, što će im u velikoj meri olakšati organizaciju.

Isto tako će biti upoznati i sa postupkom kompresije fajlova i foldera, te će saznati koja je njihova osnovna svrha, odnosno kada je potrebno vršiti kompresiju i fajlova i foldera. Zatim će im biti objašnjeno kako se kompresovani fajlovi i folderi mogu ekstrahovati odnosno ponovo vratiti na hard disk.

5. Mreža

Sa osnovnim konceptom mreže i pojmom mreža će se upoznati svako ko bude pohađao ovaj deo ICDL Workforce modula Osnove korišćenja računara. Naravno da će kandidati saznati koja je osnovna svrha mreže i kako se može obezbediti siguran pristup i podacima i uređajima. Zatim će im biti objašnjeno kako se definiše internet, odnosno šta je virtuelna privatna mreža, to jest VPN i na koji način se ona koristi i sa kojim ciljem.

Pored ostalog, u ovom segmentu će biti govora o brzini prenosa, odnosno kandidati će biti upoznati sa merama brzine prenosa, u smislu da će im biti objašnjeno šta je bit u sekundi, šta je kilobit u sekundi, zatim megabit i gigabit u sekundi.

Naravno da će ovaj deo ICDL Workforce modula Osnove korišćenja računara biti usmeren i na upoznavanje kandidata sa postupkom preuzimanja, odnosno sa korišćenjem opcije download, kao i sa postupkom postavljanja na mrežu, to jest sa opcijom upload.

Pristupne mreže je naredni segment ovog dela edukacije, tako da se podrazumeva da će u okviru njega kandidati saznati i na koji način se vrši konekcija sa internetom, u smislu da će im biti objašnjeno kako funkcioniše telefonska linija, odnosno mobilni internet , ali i kako se može povezati na internet uz pomoć kabla, zatim satelita ili bežične mreže.

Šta znači i šta je internet servis provajder, odnosno o čemu treba voditi računa prilikom odabira pretplate na internetu, saznaće takođe kandidati u okviru ovog dela edukacije, a potom će pažnja biti posvećena bežičnim mrežama, tako da će u tom delu kandidati saznati i zašto je važno znati razliku između zaštićene, odnosno sigurne i otvorene bežične mreže. Naravno da će naučiti kako mogu da se konektuju na otvorenu bežičnu mrežu, a kako na onu koja je zaštićena.

6. Sigurnost

Podrazumeva se da je sigurnost izuzetno značajna za bezbedno korišćenje računara, pa će u tom smislu u okviru ove oblasti ICDL Workforce modula Osnove korišćenja računara kandidati da se upoznaju pored ostalog sa konceptom zaštite podataka i uređaja. A to znači da će im biti objašnjeno kako mogu da kreiraju onu lozinku koja se smatra dobrom , odnosno koja će u zadovoljiti zahtev za dužinom, te podrazumevati korišćenje različitih tipova karaktera. Isto tako će im biti ukazano i na to da je svaku lozinku potrebno menjati se vremena na vreme, te da je svakako ne treba deliti ni sa kim, a ni zapisivati.

Upoznaće se i sa pojmom zaštitni zid, to jest firewall i saznaće koja je njegova osnovna svrha.

Biće govora i o izradi rezervne kopije, odnosno back - up opciji, i to na nekoj udaljenoj lokaciji. Takođe će kandidati saznati i zbog čega je važno redovno ažurirati softver, tako da će se upoznati i sa time šta je aplikacioni softver i kako se definiše softver operativnog sistema, te zbog čega je važno imati antivirus program i po kom principu takav jedan program funkcioniše.

Da bi mogli da se zaštite od zlonamernih programa, odnosno malware, kandidati moraju znati i šta su zapravo zlonamerni programi, koja je njihova svrha i prema kom principu funkcionišu, tako da će im detaljno biti detaljno objašnjeno i šta su kompjuterski virusi, šta je worm, odnosno “ crv ”, zatim šta je “ trojanac ”, te šta je spyware ili špijunski program.

Podrazumeva se da će im biti objašnjeno i kako ti zlonamerni programi mogu uticati na računar, odnosno kako se može protiv njih boriti.

Poslednji segment ovog dela ICDL Workforce modula Osnove korišćenja računara vezan je za Green IT, odnosno za upoznavanje polaznika sa ekološkim i zdravstvenim aspektima korišćenja računara. U tom smislu se podrazumeva da će im biti objašnjeno i zbog čega je važno da korisnik očuva zdravlje kada koristi računar , odnosno kako bi trebalo da se ponaša da ne bi osetio posledice od dugotrajnog sedenja za računarom. Ne samo da će kandidatima biti objašnjeno da je potrebno redovno da prave pauze, već će saznati i koji je to položaj koji se smatra odgovarajući u tom slučaju, a saznaće i kakvu ulogu ima osvetljenje tokom rada za računarom.

Zatim će biti govora i o dobroj praksi uštede energije, tako da će kandidatima biti objašnjeno i zbog čega je važno recikliranje računara, baterija i papira, ali i ostalih uređaja.

Saznaće i koje su to opcije dostupne koje imaju za cilj poboljšanje pristupačnosti, tako da će pored ostalog dobiti informacije o tome koji se alat koristi za uveličavanje ekrana, zatim šta je čitač ekrana, kao i zašto je važan visok kontrast i slično.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje