ICDL Workforce - Osnove korišćenja interneta

Modul 2 Osnovne veštine

U okviru ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta je predviđeno da se kandidati upoznaju sa glavnim konceptima, odnosno sa veštinama koje će im biti potrebne kako bi koristili ne samo internet, nego i elektronsku poštu, odnosno sve servise i alate koje globalna mreža nudi.

Pored toga što će se upoznati sa pojmom interneta i sa osnovnim konceptima interneta, upoznaće se i sa oblašću sigurnosti i bezbednosti. Takođe će naučiti i da koriste web pretraživače, odnosno da ih podešavaju, kao i da koriste odgovarajuće alate i naravno da nauče na koji način funkcionišu informacije na internetu. U tom smislu će ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta usmeriti kandidate na to kako funkcioniše pretraga, šta su autorska prava, šta je zaštita podataka i slično.

Sem toga, upoznaće se i sa različitim alatima namenjenim komunikaciji, a akcenat će biti stavljen na korišćenje elektronske pošte i razmene poruka putem mail - ova. Tom prilikom će saznati kako da kreiraju mejl adresu, te kako da šalju i primaju mejlove, odnosno na koji način mogu da podešavaju elektronsko sanduče. Biće govora i o tome na koji način je potrebno organizovati sanduče elektronske pošte, kao i o tome kako funkcioniše unos fajlova i foldera, te njihovo slanje putem mejla.


ICDL Workforce - Osnove korišćenja interneta

Osnovni cilj ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta

Kako mu i sam naziv kaže, ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta ima za cilj da sve kandidate upozna i sa načinom funkcionisanja globalne mreže i sa time kako bi trebalo da koriste osnovne servise na internetu, a što će im pomoći u svakodnevnom životu, ali i u radu.

Očekuje se da svako ko sa uspehom bude savladao ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta razume ključne koncepte internet pretraživača i interneta u globalu. Takođe se očekuje da kandidati po završetku pohađanja ovog modula znaju kako da se zaštite dok borave na mreži, te da budu upoznati sa ključnim konceptima sigurnosti.

Trebalo bi da nauče i na koji način mogu pronaći odgovarajuće informacije na internetu, ali i da znaju kako da procene sadržinu konkretnog sajta, a sa aspekta pouzdanosti i sigurnosti.

Isto tako će svako ko bude završio ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta saznati i kako se radi sa mejlovima, a u smislu da će biti upoznati i sa komunikacijom elektronskim putem, odnosno sa načinom primanja i slanja mejlova, te sa time kako je najbolje organizovati mail - ove i kako dodavati fajl ili folder u mejl prilikom slanja.

1. Koncepti web pretraživača

Sa osnovnom definicijom interneta će se na samom početku ICDL Workforce modula Osnove korišćenja interneta upoznati kandidati, a zatim će im biti predstavljeni i drugi značajni termini kao što su World wide web, odnosno www, zatim hiperlink, te Uniform Resource Locator, to jest URL. Isto tako će dobiti informacije i o tome šta čemu služi, odnosno kada se koristi www, a kada URL, pa će biti na taj način upoznati i sa strukturom web adrese.

Potom sledi upoznavanje polaznika sa vrstama domena i generalno sa time šta je domen i kako se definiše, odnosno čemu služi i zašto je važno pažljivo odabrati naziv domena.

Upoznaće se i sa pojmom web pretraživača, te sa načinom njegovog funkcionisanja, a zatim će im biti predstavljeni i zajednički web pretraživači.

Vrlo je važno da svako ko pohađa ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta bude upoznat i sa time koje su to sve aktivnosti koje se često vrše u praksi, kao što su na primer pretraga informacija na internetu, zatim kupovina putem interneta, bankarske i druge usluge, zabavne usluge i slično.

Sigurnost i bezbednost je druga oblast u okviru ICDL Workforce modula Osnove korišćenja interneta, a u tom segmentu edukacije će polaznicima biti objašnjeno kako u praktičnom smislu funkcioniše zaštita na internetu. Tom prilikom će im biti predstavljeno i koji se sajtovi smatraju sigurnim za kupovinu preko interneta, te će im posebno biti ukazano na to koje informacije se smeju deliti na mreži, a koje ne, kao i zbog čega je važno da vode računa o tome da ne otkrivaju lične i finansijske informacije bez preterane potrebe.

Sa pojmom enkripcije ili šifrovanja će se upoznati svaki kandidat u okviru ovog dela edukacije, a biće im objašnjeno i na koji način mogu da identifikuju web sajtove koji se smatraju bezbednim.

Saznaće i šta je digitalni sertifikat i sa kojim ciljem se koristi, te kako on ima uticaja na bezbednost, a zatim će naučiti i koje su to opcije koje se mogu koristiti sa ciljem kontrole korišćenja interneta. U tom smislu će biti upoznati sa postavljanjem različitih restrikcija u postupku pretraživanja, ali i sa postupkom nadgledanja.

Takože je rpedviđeno nastavnim programom da ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta u ovom segmentu predstavi i pojam veb izlaza, odnosno da objasni šta su obeleživači i sa kojim ciljem i na koji način se koriste, ali i šta je potrebno da učine kako bi konkretni fajl sačuvali na određenoj lokaciji koju budu izabrali.

2. Web pretraživač

Da bi bilo ko ko pohađa ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta mogao zaista i da koristi internet, on mora znati šta je web pretraživač i kako on funkcioniše. Iz tog razloga je ovaj segment edukacije usmeren na predstavljanje pojmova koji su vezani za pretraživanje na globalnoj mreži, odnosno na upoznavanje kandidata sa time kako se može otvoriti, ali i zatvoriti aplikacija koje je namenjena web pretraživanju. Zatim će im biti objašnjeno na koji način mogu uneti URL adresu, kako bi došli do odgovarajućeg sajta, a saznaće i kako mogu da osveže jednu web stranicu i kada je potrebno to da učine, ali i kako mogu da stopiraju njeno učitavanje.

Budući da je na početku edukacije objašnjeno kandidatima šta je hiperlink, to će u ovom segmentu oni saznati kako mogu da ga aktiviraju, kao i na koji način je potrebno da postupe ukoliko žele da određenu web stranicu otvore ili u novom tabu, odnosno jezičku ili u novom prozoru. Zatim će saznati i kako mogu da otvore tabove i prozore, ali i kako da ih zatvore, te na koji način mogu da se kreću između otvorenih tabova i prozora.

Naravno da je neophodno da svako ko pohađa ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta bude upoznat i sa postupkom upravljanja stranicama, pa će iz tog razloga ovaj segment edukacije omogućiti kandidatima da se upoznaju sa time kako mogu da se vrate na početnu stranicu, odnosno kako mogu da odu na sledeću stranicu ili da se vrate na prethodnu. Naučiće takođe i kako mogu da vide koje su stranice pre toga posetili.

Isto tako je predviđeno da dobiju informaciju i o popunjavanju online formulara, a u smislu da nauče kako mogu da potvrde po završetku popunjavanja, odnosno kako mogu ponovo da pokrenu popunjavanje i generalno da kompletiraju celokupni onlajn formular.

Svakako će saznati i kako u praksi funkcioniše online alat namenjen prevođenju bilo celokupnog teksta, bilo njegovog dela ili čitave web stranice.

Alati i podešavanje je naredni segment iove edukacije i podrazumeva se da će u okviru tog dela nastave kandidati da saznaju kako je potrebno da pristupe podešavanjima početne stranice jednog web pretraživača.

Biće im objašnjeno i šta je pop - up , odnosno iskačući prozor, te kako se može dozvoliti ili blokirati iskačući prozor. Zatim će saznati šta je kolačić, odnosno cookie, kao i čemu služi i kako se mogu dozvoliti kolačići ili po potrebi blokirati na određenim sajtovima.

Podrazumeva se da će svako ko bude pohađao ovaj segment ICDL Workforce modula Osnove korišćenja interneta saznati i koje sve opcije pomoći su mu na raspolaganju, kao i šta je traka alata, čemu služi i šta se u njoj nalazi. Tom prilikom će kandidati saznati i na koji način mogu da po potrebi manevrišu sa trakama alata, u smislu da ih prikažu, sakriju ili da ih minimiziraju.

Šta je istorija pregledača, odnosno kako mogu da budu obrisani podaci iz istorije, te kako se čuvaju obrasci ili brišu, odnosno menjaju i isto tako tema koja će biti obrađena tokom ovog dela ICDL Workforce modula Osnove korišćenja interneta.

3. Obeleživači / bookmarks

Naredna oblast ICDL Workforce modula Osnove korišćenja interneta vezana je za obeleživače, te se podrazumeva da će kandidatima biti objašnjeno šta su obeleživači i koja je njihova osnovna svrha, ali i na koji način se mogu dodati omiljene stranice u obeleživač ili obrisati. Saznaće i kako prikazati obeleživače, odnosno kako označiti omiljene stranice. Zatim će dobiti informacije i o tome na koji način mogu da naprave, ali i da obrišu folder u kome se nalaze prethodno odabrane omiljene stranice. Isto tako će im biti objašnjeno i na koji način je potrebno da postupe da bi jednu web stranicu, koja im je iz nekog razloga omiljena i koju imaju želju da sačuvaju, dodali u odabrani folder.

Web outputs je završni deo u okviru oblasti upoznavanje kandidata sa web obeleživačima i pretraživačima, kojom prilikom će polaznici dobiti informacije o tome kako u praksi funkcioniše kopiranje nekog teksta, odnosno slike ili URL - a u okviru mejla ili dokumenta, ali i kako bi trebalo da postupe ukoliko žele da pregledaju neku web stranicu ili da je odštampaju.

3. Informacije

Rad sa informacijama na globalnoj mreži predstavlja naravno vrlo važan segment, tako da će ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta omogućiti u ovom delu polaznicima da se upoznaju sa pojmom pretrage, odnosno da saznaju koji su to najzastupljeniji pretraživači i kako generalno funkcioniše pretraga na internetu uz korišćenje ključnih reči i fraza. U tom smislu će im biti objašnjeno i šta su ključne reči , te na koji način bi trebalo da ih definišu da bi došli do željenih rezultata.

Saznaće i koje su to napredne opcije koje treba koristiti sa ciljem pretrage, kao što su na primer tačna fraza, zatim vrsta medija, datum objave, odnosno jezik. Vrlo je važno da svi koji koriste internet razumeju i zašto je potrebno da sa kritičkog aspekta posmatraju svaki web sajt, te da na taj način procene i da li je on relevantan ili ne. Sve to je od izuzetne važnosti za dobijanje potrebnih informacija, a upravo time će se baviti drugi segment ove ove oblasti u okviru ICDL Workforce modula Osnove korišćenja interneta, koji je okarakterisan kao kritička procenat. U tom smislu će kandidati saznati o čemu treba da vode računa prilikom procene relevantnosti, a da bi mogli da odluče da li taj sajt, odnosno autori konkretnog sadržaja zaslužuju kredibilitet koji eventualno imaju.

Autorska prava i zaštita podataka je naredna tema koja će biti predstavljena kandidatima u okviru ovog dela ICDL Workforce modula Osnove korišćenja interneta. Naravno da će im biti objašnjeno i šta je po definiciji autorsko pravo, a biće im predstavljen i pojam intelektualne svojine. Vrlo je važno da svi koji koristi internet saznaju i u kojim slučajevima je neophodno tražiti i pribaviti dozvolu za korišćenje izvora bilo fotografije ili tekstualnog, odnosno video sadržaja.

4. Koncept i komunikacija

Tri je oblasti u ovom segmentu ICDL Workforce modula Osnove korišćenja interneta, a na samom početku će se kandidati upoznati sa time šta je online zajednica i po kom principu ona funkcioniše. Biće im dati i odgovarajući primeri , tako da će saznati kako funkcioniše društvena mreža i kako se definiše, ali i kako funkcionišu forumi, zajedničke igrice i slično. Takođe će saznati i kako se definišu blogovi i mikro blogovi, odnosno šta sve može da bude postavljeno na internet, i na koji način naravno se postavljaju video, fotografije i slični sadržaj.

Zaštita onlajn zajednice vrlo važna, pa će u tom smislu kandidati dobiti informacije i o tome koja podešavanja vezano za privatnost je potrebno obezbediti, odnosno kako u praksi funkcioniše blokiranje nepoznatih korisnika, kao i kada je neophodno da bude dostupna zabrana objave ličnih podataka korisnika.

Alati za komunikaciju online zajednicama su isto tako vrlo važni, tako da će kandidati koji budu pohađali ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta dobiti informacije i o tome šta je SMS i šta je MMS, zatim šta su instant poruke ili IM, a takođe će im biti objašnjeno i šta se podrazumeva pod dobrom praksom vezano za korišćenje elektronske komunikacije. U tom smislu će saznati da je vrlo važno biti koncizan i precizan, odnosno da treba deliti sadržaj koji je prikladan i u skladu sa pravilima zajednice i slično.

Završni deo ove oblasti vezan je za koncept elektronske komunikacije putem mejl adrese, tako da će polaznicima biti objašnjeno šta je mejl i koja je njegova osnovna svrha, te kako treba da izgleda struktura jedne e-mail adrese. Saznaće takođe i koji su to problemi koji se mogu javiti prilikom slanja poruka elektronskom poštom, u smislu da veličina i tip fajla moraju biti prilagođeni zahtevima.

Isto tako će im biti ukazano i na to da se na internetu vrlo često javljaju lažne i neželjene poruke koje se šalju elektronskim putem, tako da će kandidati saznati kako je potrebno da postupe ukoliko dođe do primanja takvih mail - ova.

5. Korišćenje e-mail poruka

Na samom početku će svako ko bude pohađao ovaj deo ICDL Workforce modula Osnove korišćenja interneta saznati da je korišćenje interneta jedno, a komunikacija putem elektronske pošte nešto sasvim drugo, ali i da nema sumnje da su te dve oblasti neraskidivo povezani. U okviru ovog dela je predviđeno pet segmenata, tako da će se na samom početku kandidati upoznati sa time kako mogu da pristupe e-mail nalogu, odnosno koji su to standardni mejl folderi, te kako su koncipirani. Ne samo da će im biti objašnjeno šta je prijemno sanduče ili inbox, već će saznati i šta je outbox, odnosno koje su poruke u folderu Sent, zatim šta je radna poruka, šta je neželjena pošta i šta se nalazi u folderu obrisanih poruka.

Naučiće i da kreiraju mail adresu, odnosno upoznaće se sa funkcijama koje se nude po pitanju primalaca, tako da će saznati šta znači opcija „ to “, zatim „ CC “ i „ BCC “ i kada se koja od tih opcija koristi i sa kojim ciljem.

Biće im objašnjeno i kako treba da glasi predmet poruke, odnosno na koji način mogu u telo poruke da dodaju ili kopiraju određeni tekst, ali i kako dodaju prilog ili atačment u konkretni mejl. Zatim će naučiti kako se šalju poruke elektronskom poštom sa naznakom važnosti ili bez nje.

Biće im naravno objašnjeno i kako mogu da otvore i zatvore mail, odnosno koje opcije su dostupne po pitanju odgovaranja na mail, to jest šta znači kada postoji samo obična opcija „ odgovori “ , a kada postoji opcija „ odgovori svima “. nakon toga će ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta predstaviti polaznicima i opciju forward po pitanju korišćenja email - a, a saznaće kandidati i kako mogu da otvore prilog koji su dobili, pa zatim i da ga sačuvaju na lokaciji koju budu odabrali. Isto tako će im biti objašnjeno i kako bi trebalo da postupe ukoliko žele da odstampaju neki mejl ili ono što je dodato u prilog.

Naravno da će se upoznati i sa postupkom podešavanja mejla, odnosno sa time kako mogu da kreiraju i unesu potpis u mejl, ali i kako u praksi funkcioniše automatski odgovor na poruke. Naučiće i kako da prepoznaju status mejla, odnosno kako da obeleže poruku kao da je već pročitana ili da je nepročitana.

Zatim će im biti objašnjeno i kako mogu organizovati e-mail poruke, odnosno kako mogu menjati naziv poruke, te ostale segmente i na koji način mogu da pretražuju sanduče elektronske pošte.

Naučiće i da sortiraju mail - ove, a potom i kako da organizuju foldere, odnosno da ih kreiraju, menjaju i brišu, nakon čega će se upoznati i sa korišćenjem kalendara. U tom segmentu će ICDL Workforce modul Osnove korišćenja interneta omogućiti kandidatima da nauče kako mogu da kreiraju sastanak u kalendaru, potom kako da ažuriraju informacije o tom sastanku i da ga po potrebi otkažu. Biće govora i o tome kako mogu da u jedan sastanak dodaju nove učesnike ili da ih uklone, a zatim i o tome kako mogu da prihvate, ali i da odbiju pozive na sastanak koji je zabeležen u konkretnom kalendaru.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje