Kurs i obuka za zavarivača - varilaca

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: tehnikama i parametrima izvođenja različitih postupaka zavarivanja; osnovnim i dodatnim materijalima; gasno-plamenim zavarivanjem i tvrdim lemljenjem; elektrolučnim zavarivanjem volframovom (tungstenovom) elektrodom u zaštiti inertnih gasova, odnosno zavarivanje TIG; elektrolučno zavarivanje pod praškom; elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnih gasova sa punjenom elektrodnom žicom, odnosno zavarivanje MAG; elektrolučno zavarivanje u zaštiti internih gasova, odnosno zavarivanje MIG; zavarivanjem delova i uređaja u vazduhoplovstvu, prema pravilima međunarodno priznatog standarda ISO 24394:2008 i aluminotermijsko zavarivanje šina, odnosno primenu zavarivanja na železnici, koje podleže pravilima EN 14730-2:2007 standarda; zavarivanjem plastičnih masa prema pravilima takođe međunarodno priznatog standarda EN 13067:2003.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Kada se uzme u obzir zvaničan podatak da se više od 70 % proizvodnje čelika na svetskom nivou prerađuje zavarivanjem, sasvim je za očekivati i da je u celom svetu izuzetno velika potražnja za zanimanjem zavarivač varilac. A ako tome dodate i podatak da proizvodnja čelika u svetu svakodnevno raste, to je i potpuno logično da se sve veći broj ljudi odlučuje da završi kurs i obuku za zavarivanje varenjem, te da na taj način stekne zvaničan sertifikat, koji nije priznat samo u našoj zemlji, već i na teritoriji mnogih država širom sveta. Upravo tako će mnogi kandidati lakše pronaći posao, u okviru koga mogu da zarade pristojnu sumu novca na mesečnom nivou.

Akademija Oxford nudi svim zainteresovanim polaznicima kvalitetnu obuku i osposobljavanje za ovo zanimanje. Ukoliko želite da postanete dobar zavarivač varilac, pored veštine koju ćete steći kroz svoju buduću praksu i uvežbavanje, neophodno je da steknete sigurna teorijska znanja bez kojih je nemoguće uspešno obavljati ovaj posao.

Naš kurs i obuka za zavarivanje varenjem će vas uvesti u principe rada, parametre režima i tehniku izvođenja različitih postupaka zavarivanja. Kandidat će steći znanja o osnovnim i dodatnim materijalima, mogućnostima zavarivanja najčešće korišćenih materijala, kao i o bezbednoj primeni datih postupaka. U okviru obuke za zavarivača polaznici, pored ostalih stiču teorijska znanja i o sledećim pojmovima: uvar korena, nadvišenje zavara, vrste šavova prema kontinuitetu, postupak paljenja i podele plamena.

Škola za za zavarivanje varenjem koju Akademija Oxford organizuje u mnogim gradovima širom zemlje će vas osposobiti za prepoznavanje i izvođenje postupka montaže opreme za gasno zavarivanje, postupka gasnog zavarivanja ulevo i udesno, kao i gasnog rezanja. Obuka i kurs za zavarivača sadrži teorijsku obuku za vođenje gorionika i dodatnog materijala (putanja zavarivanja), za postupak gasnog rezanja i osposobljavanje za razlikovanje gasnog zavarivanja od gasnog rezanja, a sve navedeno su tek neke od oblasti koje će kandidati da savladaju tokom obuke za odabrano zanimanje.

Treba imati u vidu da postoje brojni postupci zavarivanje, te da kod nas možete dobiti obuku za gotovo sve koji se primenjuju u praksi. Osim za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom i elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom, kod nas možete da pohađate i kurs za gasno - plameno zavarivanje i tvrdo lemljenje, ali i elektrolučno zavarivanje volframovom (tungstenovom) elektrodom u zastiti inertnih gasova, odnosno zavarivanje TIG, te elektrolučno zavarivanje pod praškom. Takođe, organizujemo i obuku za elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnih gasova sa punjenom elektrodnom žicom, odnosno takozvano zavarivanje MAG, kao i elektrolučno zavarivanje u zaštiti internih gasova, to jest zavarivanje MIG.

Zavarivanje sklopova od termoplasta, odnosno zavarivanje toplim alatom i elektrofuziono zavarivanje su isto kursevi koje organizujemo. Svakako treba pomenuti i kurs za zavarivanje delova i uređaja u vazduhoplovstvu, prema pravilima međunarodno priznatog standarda ISO 24394:2008 i aluminotermijsko zavarivanje šina, odnosno primenu zavarivanja na železnici, koje podleže pravilima EN 14730-2:2007 standarda. Osim toga, svaki kandidat koji želi da se obuči za zavarivanje plastičnih masa, može to da nauči u okviru specijalizovanog kursa, a prema pravilima takođe međunarodno priznatog standarda EN 13067:2003. Ne treba zaboraviti ni obuku za tvrdo lemljenje, kao ni obuku za opreratere zavarivanja.

Posebno napominjemo da zahvaljujući saradnji koju Akademija Oxford ima sa sertifikacionim kućama koje su od strane vodećih institucija ovlašćene za sprovođenje ispita kojima se stiču međunarodno priznati sertifikati, svako ko želi može da polaže ma koji od ponuđenih ispita to može da učini na preko 20 lokacija u zemlji, to jest u svakom gradu u kome postoji naša poslovnica, a u kojoj se steknu uslovi za organizaciju ispita, uzevši u obzir da je neophodno da se prijavi minimalan broj od 5 kandidata zainteresovanih za polaganje.

Sva sertifikaciona tela sa kojima sarađujemo su članovi prestižnih evropskih i svetskih institucija vezanih za sertifikaciju u oblasti zavarivanja, a na prvom mestu članovi Evropske federacije za zavarivanje (EWF) i Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW), čime kandidatima jasno stavlaju do znanja da je u pitanju viok kvalitet provere.

Nastava u okviru bilo kog od navedenih kurseva se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela, a poseban deo teorijske nastave u školi za zavarivanje varenjem se posvećuje, između ostalog i savladavanju znanja o obloženim elektrodama, te se polaznici obuke upoznaju sa osnovnim delovima obložene elektrode, odnosno time kakve obloge prema sastavu mogu biti, kako se elektrode označavaju i koji sve međunarodno priznati standardi vezani za ovu oblast postoje.

Kako su mogućnosti povreda i nesreća na radu u zavarivačkim pogonima relativno česte, to se posebna pažnja u okviru svih kurseva i obuka za zavarivanje varenjem posvećuje adekvatnom pripremanju polaznika za stručno i blagovremeno sprovođenje mera zaštite u cilju sprečavanja povreda od opekotina, zaštite očiju i ruku.


Stručnjaci koji su zaduženi za organizaciju i sprovođenje obuka u okviru škole za zavarivanje varenjem Akademije Oxford su izuzetno iskusni, te će sasvim isgurno pronaći najbolji mogući način da znanja koja poseduju prenesu i polaznicima kurseva. Sve obuke podrazumevaju rad u grupama, stim što se posebna pažnja posvećuje kvalitetu same nastave, tako da su grupe polaznika uvek manje, jer je to i najprimereniji način da se održi visok kvalitet nastave. Ukoliko polazniku ne odgovaraju termini grupne nastave, koji se samo delimično mogu uskladiti sa njegovim obavezama, jer su u pitanju fiksno određeni termini ili iz bilo kog drugog razloga ne želi da pohađa grupnu nastavu, on ima pravo da zahteva organizaciju ili individualne ili poluindividualne nastave. A ovakav vid obuke i kursa za zavarivanje varenjem ima brojne prednosti, stim što je najveća ta što polaznik i profesor zajedno donose odluku o terminima održavanja časova.

Svaki zainteresovan kandidat može da se prijavi u našoj najbližoj poslovnici, a budući da se one nalaze na preko 20 lokacija u brojnim gradovima Srbije, koje su uz to i vrlo lako dostupne, ne sumnjamo da ćete lako moći da izvršite prijavu u bilo kom delu Srbije da živite.

U sklopu svim kurseva koje organizujemo, postoje teroijski i praktičan deo. Praktičan deo podrazumeva implementaciju naučenog u okviru teorijskog dela u proizvodnom procesu. Praksa može da bude organizovana od strane samog polaznika, koji bira u kojoj firmi će da je obavi, stim što je dužan da priloži sve validne dokaze o tome, a prema važećem pravilniku organizatora kursa. Sa druge strane, kandidati mogu da zahtevaju i da praksu organizuje Akademija Oxford, koja sarađuje sa mnogim firmama.

Naravno, podrazumeva se da organizator obuke nema nikakvu odgovornost, odnosno ni u kom slučaju ne može da garantuje za kvalitet one prakse koju je polaznik obavio u okviru bilo koje firme sa kojom Akademija Oxford ne sarađuje.

Svi zainteresovani polaznici koji imaju ma koje pitanje vezano za bilo koji kurs i obuku za zavarivanje varenjem koju organizujemo, nam se mogu obratiti u svakoj od preko 20 poslovnica širom zemlje! Naša vrata su vam uvek otvorena!

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite PDF verzijuIspitna pitanja- Kurs i obuka za zavarivača - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za zavarivača - Akademija Oxford

 • Navedi koje su najčešće posledice nesreće na radu u zavarivačkim pogonima?
 • Navedi mere zaštite u cilju sprečavanja povreda od opekotina prilikom gasnog zavarivanja?
 • Navedti opremu za zaštitu očiju od istovremenog dejstva svetlosnog i toplotnog
 • zračenja pri radovima gasnog zavarivanja?
 • Navedi sredstva za zaštitu ruku u zavarivačkim radionicama?
 • Objasni pojam uvar korena.
 • Objasni pojam nadvišenje zavara.
 • Nabroj vrstu šava prema kontinuitetu.
 • Navedi postupak paljenja i podeljavanja plamena.
 • Objasni postupak montaže opreme za gasno zavarivanje.
 • Opiši neprovaren koren šava.
 • Navedi uzroke gasnih pora u šavu.
 • Objasni ulogu dodatnog materijala.
 • Opiši postupak gasnog zavarivanje zavarivanja ulevo.
 • Opiši postupak gasnog zavarivanje zavarivanja udesno.
 • Opiši vođenje gorionika i dodatnog materijala (putanju zavarivanja).
 • Opiši postupak gasnog rezanja.
 • Objasni razliku između gasnog zavarivanja i gasnog rezanja.
 • Šta je to E REL?
 • Kakve su to obložene elektrode?
 • Navedi osnovne delove obložene elekrode?
 • Kakve obloge prema sastavu mogu biti?
 • Kako se elektrode označavaju?
 • Koji sve standardi postoje?
 • Kako se izvodi spoj?
 • Navedi osnovne tipove podloški?
 • Koji su sve vrste i izvori struje, uređaji i oprema za E postupak?
 • Šta obuhvata tehnologija zavarivanja E REL-a?
 • Koje su osnovne smernice pri izboru obloge elektrode?
 • Objasni izbor parametara?
 • Objasni tehniku zavarivanja?

Cena kursa i obuke za zavarivača varilaca je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Kursevi zavarivanja

Kurs za lemioca

Kurs za lemioca

Iako je je mnogima asocijacija na lemljenje isključivo vezana za elektroniku, činjenica je da se ovaj proces može vršiti i u mnogim drugim oblastima. Osim elektronike, koja spada u red najosetljivijih oblasti kada je u pitanju lemljenje, ono se može između ostalog, koristiti i u oblasti energetike, ali i termo i mašinske tehnike.

Vidi više za kurs za lemioca >>>

Kurs i obuka za zavarivanje gasom

Kurs i obuka za zavarivanje gasom

Kako je gasno zavarivanje izuzetno korisno ukoliko je potrebno spojiti tanje limene delove ili cevi, to je jasno zbog čega se mnogi ljudi odlučuju da se bave upravo ovim poslom.

Vidi više za kurs za zavarivanje gasom >>>

Kurs i obuka za elektrozavarivača

Kurs i obuka za elektrozavarivača

Jedna od sigurno najzastupljenijih metoda zavarivanja jeste i takozvano elektrolučno zavarivanje koje može da se odvija na razičite načine. Najjednostavnije rečeno, ovaj postupak zavarivanja može da se okarakteriše kao spajanje, odnosno zavarivanje metala uz pomoć topljenja.

Vidi više za kurs za elektrozavarivača >>>

Kurs i obuka za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom

Kurs i obuka za elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom

Jedan od najčešćih načina zavarivanja, odnosno spajanja metala jeste i elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom. Ovaj posupak se vrši topljenjem takozvane obložene elektrode i osnovnog metala pomoću koga će biti uspostavljena veza, to jest spojeni željeni delovi metala.

Vidi više za elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom >>>

Kurs i obuka za WIG i TIG zavarivanje

Kurs i obuka za WIG i TIG zavarivanje

Kada se spajaju delovi načinjeni od aluminijuma i njegovih legura, neophodno je da taj spoj bude savršen, a to može samo da se postigne pomoću takozvanog efekta katodnog čišćenja. Upravo takav efekat pruža i elektrolučno zavarivanje volframovom, odnosno tungstenovom elektrodom u zaštiti inertnih gasova, koje je poznato kao WIG, to jest TIG zavarivanje.

Vidi više za obuku WIG/TIG zavarivanja >>>

Kurs i obuka za zavarivanje plazmom

Kurs i obuka za zavarivanje plazmom

Uzevši u obzir da se plazma karakteriše kao materija koja služi za prenošenje električne struje, te da je u pitanju materijal koji je jonizovan, to se ona vrlo često i sa velikim uspehom koristi i za proces zavarivanja.

Vidi više za kurs zavarivanja plazmom >>>

Kurs i obuka za MIG zavarivanje

Kurs i obuka za MIG zavarivanje

Argon ili helijum, odnosno mešavina gasova koji imaju njima slične osobine se svrstavaju u gasove koji su poznati kao inertni. Oni se, između ostalog koriste u okviru procesa zavarivanja koje je pontao kao MIG zavarivanje (Metal Inertni Gas).

Vidi više za kurs MIG zavarivanja >>>

Kurs i obuka za MAG zavarivanje

Kurs i obuka za MAG zavarivanje

Kada se za elektrolučno zavarivanje u zaštiti gasa koriste aktivni gasovi, govorimo o MAG zavarivanju, odnosno Metal Aktivnim Gasovima.

Vidi više za kurs MAG zavarivanja >>>

Kurs i obuka za EPP zavarivanje

Kurs i obuka za EPP zavarivanje

Jedna od vrsta elektrolučnog zavarivanja je poznata još i kao EPP zavarivanje, odnosno elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim praškom ili jednostavno, zavarivanje pod praškom.

Vidi više za kurs EPP zavarivanja >>>

Kurs i obuka za podvodno zavarivanje

Kurs i obuka za podvodno zavarivanje

Kako Akademija Oxford teži da ide u korak sa zahtevima svojih klijenata, te da im omogući da pohađaju najkvalitetnije obuke po najpristupačnijim uslovima, to sa neskrivenim zadovoljstvom navodimo da smo trenutno jedini u Srbiji koji organizuju kurs za podvodno zavarivanje.

Vidi više za kurs podvodnog zavarivanja >>>

Kurs i obuka za elektrolučno zavarivanje punjenjenom elektrodom

Kurs i obuka za elektrolučno zavarivanje punjenjenom elektrodom

Proces poznat kao elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom, podrazumeva spajanje dva materijala, a može da se koristi i u zaštiti gasa, kada se primenjuje punjena elektrodna žica ili se, pak vrši uz pomoć samozaštitne žice.

Vidi više za kurs zavarivanja punjenjenom elektrodom >>>

Kurs i obuka za aluminotermijsko zavarivanje

Kurs i obuka za aluminotermijsko zavarivanje

U svetu je primetno povećanje potražnje za stručnjacima koji su specijalizovani za aluminotermijsko zavarivanje, odnosno koji su kvalifikovani, te da potražnja za ovim profilom ni u kom slučaju ne prati ponudu, koja je na znatno nižem nivou.

Vidi više za kurs aluminotermijskog zavarivanja >>>

Kurs za zavarivanje sklopova od termoplasta

Kurs za zavarivanje sklopova od termoplasta

Zavarivanje sklopova od termoplasta, odnosno zavarivanje plastičnih masa je u savremenom svetu prilično zastupljeno, a posebno u oblasti vodovoda, gde su sve prisutnije i popularnije plastične cevi i ostali elementi. Naravno, ovaj postupak zavarivanja se primenjuje i u mnogim drugim sferama, to jest svugde gde postoji potreba za spajanjem delova koji su načinjeni od plastičnih masa.

Vidi više za kurs zavarivanja sklopova od termoplasta >>>

Spisak gradova za kurs i obuku za Zavarivače Varioce


Literatura za Zavarivače Varioce

Priručnik - Skripta - Knjiga za zavarivača - varilaca - Akademija Oxford
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje