MCSA sertifikat, Windows Server 2008, OBUKA broj 6433 A za ispit broj 646 (70 - 646)

Planiranje i implementacija Windows Servera 2008 je tema specijalizovanog kursa i obuke broj 6433 (6433 A) za polaganje ispita 646 (70 - 646), a koju prema pravilima kompanije microsoft, čiji je zvanično ovlašćeni centar za testiranje za teritoriju Republike Srbije organizuje Akademija Oxford u svakoj od preko 20 svojih poslovnica u kojima postoji interesovanje kandidata.

Najpre se pohađanje ove obuke preporučuje onim kandidatima koji imaju želju da postanu vlasnici MCSA sertifikata (microsoft Certified Solutions Associate), odnosno IT stručnjacima koji žele da svoja znanja prošire i na oblast planiranja i implementacije ne samo Windows servera 2008, već i Windows servera 2008 R 2, odnosno servera 2008 R 2 SP 1. Kandidati zainteresovani za polaganje ovog ispita, a samim tim i pohađanje ovog kursa mogu da imaju i iskustva u radu sa prethodnim verzijama Windows servera, a da žele da nauče da rade i sa pomenutim verzijama servera na koje se kurs i obuka 6433 (6433 A) odnose. Obuka je namenjena nadogradnji znanja koja su vezana za rad sa aktivnim direktorijumima, odnosno ua one ljude koji su već radili na poziciji administratora servera i definitivno nije preporučljivo da je pohađaju oni kandidati koji ne poseduju aposlutno nikakvo znanje ni iskustvo iz oblasti na koje se odnosi i kurs i obuka broj 6433 (6433 A), to jest 646 (70 - 646) ispit.

Da bi se zainteresovanim kandidatima omogućilo pohađanje ovog kursa i polaganje pomenutog ispita, budući da se oni odvijaju na engleskom jeziku, to je neophodno i da ovaj jezik poznaju na višem nivou, kako bi mogli nesmetano da prate obuku i polažu ispit.


Akademija Oxford kao zvanično ovlašćena od strane kompanije microsoft za testiranje i održavanje pripremne nastave za polaganje, omogućuje klijentima vrhunske predavače, koji su i sami nosioci sertifikata ove kompanije. Isto tako, ona pruža kandidatima priliku da biraju da li žele da nastavu pohađaju u grupi ili im je interesantnija individualna, poluindividualna, te online obuka i kurs broj 6433 (6433 A). Naglašavamo da je u okviru grupne nastave uvek reč o manjim grupama polaznika, a u kojima se nalazi minimalno njih četvoro, a maksimalno osmoro, stim da su i trajanje ovakvog tipa obuke i dinamika precizno određeni, što nije slučaj u ostalim vrstama kurseva, jer se tu polaznici dogovaraju o svemu sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici, odnosno sa profesorom.

Svako ko želi, može da se prijavi za pohađanje ovog kursa na nekoliko načina, odnosno ili preko mejla Akademije Oxford, koji će pronaći na zvaničnom sajtu ili putem broja telefona one poslovnice u kojoj želi da pohađa nastavu, a postoji mogućnost i prijavljivanja direktno u poslovnici koju kandidat odabere.

U obavezi smo da naglasimo da kompanija Majkrosoft ne obavezuje kandidate da pohađaju obuku i kurs 6433 (6433 A) ukoliko žele da polažu 646 (70 - 646) ispit kako bi stekli MCSA sertifikat, već to iznosi kao preporuku, budući da će se tokom obuke upoznati sa svim zahtevima koji mogu da se jave i na ispitu. Naravno, sama činjenica da je kandidat pohađao ovu obuku mu ne garantuje da će pomenuti ispit i položiti, jer rezultati polaganja samo zavise od nivoa znanja koji će kandidat da pokaže prilikom polaganja.

TESTOVI


Zvanični programa rada tokom ovog kursa podrazumeva da će se polaznici upoznati sa ukupno 14 modula, to jest oblasti, koje su ujedno i predmet ispitivanja, tako da će im i sam čin polaganja biti u velikoj meri olakšan.

Prva oblast je usmerena na savladavanje veština planiranja razvoja servera i njegovog ažuriranja, a vezano primarno za Windows server 2008 i 2008 R 2. Tu će polaznici da nauče kako funkcioniše proces razvijanja strategije razvoja servera, odnosno kako se bira odgovarajuća strategija. Upoznaće se i sa procesom automatizovanja konkretne strategije i njenom pravilnom implementacijom.

Zatim sledi modul koji je vezan za planiranje upravljanja serverom i upoznavanje polaznika sa takozvanom delegiranom administracijom (Delegated Administration), a u okviru koga se polaznici obuke i kursa 6433 (6433 A) za polaganje ispita 646 (70 - 646) upoznaju sa alatima za daljinskom upravljanje serverima, odnosno uče kako se planira menadžment servera i šta je to Decentralizing System Administration.

Network Addressing and Name Resolution i njihovo planiranje su tema trećeg modula ove obuke, a to podrazumeva najpre da će polaznici da nauče kako se planira IPv4 i IPv6 adresiranje u konkretnoj mreži, odnosno kako se pravilno primenjuje DNS (Domain Name System) i DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) na Windows servere koji su predmet ispitivanja. Osim što će da nauče kako se konfigurišu IPv4 i IPv6 adrese u okviru mreže konkretnog preduzeća, saznaće i kako se vrši prelaz na IPv6, odnosno kako se primenjuju DNS usluge u mreži jednog preduzeća.

Četvrti modul podrazumeva upoznavanje polaznika kursa i obuke broj 6433 (6433 A) sa AD DS - om (Active Directory Domain Services), a u smislu planiranja i pružanja ovih usluga u okviru Windows servera. Polaznici će da savladaju pravilan način za primenu kontrolera domena (Domain Controllers) i to u okviru Multi - Site Organizations. A naučiće i kako treba da bude planirana administracija i uređivanje struktura za AD DS, odnosno kako se planira strategija njihovog održavanja i kako funkcioniše opcija pravljenja rezervne kopije i povraćaja podataka.

U narednom modulu će kandidati da saznaju kako se planira i primenjuje Group Policy Strategy u okviru Windows servera 2008 i Windows servera 2008 R 2. Najpre će da savladaju sve tehnike planiranja Group Policy podešavanja, a zatim i planiranje njihovog dodeljivanja, odnosno menadžmenta GPOs (Group Policy Objects).

Sve što se tiče usluga vezanih za sertifikate aktivnih direktorijuma (Active Directory Certificate Services) se izučava u okviru šeste oblasti tokom obuke i kursa broj 6433 (6433 A). A polaznici će da nauče kako se PKI (Public Key Infrastructure) primenjuje i uređuje u okviru preduzeća, odnosno kako se upravlja šablonima sertifikata (Certificate Templates), kao i na koji način se vrši upis sertifikata, odnosno njihov opoziv.

Sedma oblast se tiče Application Servers - a, dok je naredni modul usmeren na usluge koje se tiču štampanja. Planiranje pristupa mreži (Network Access) je tema naredne oblasti, a tu će polaznici da nauče najpre kako funkcioniše bezbednost na mreži (Network Security), te sve vezano za VPN (Virtual Private Network). Uz to, naši iskusni predavači će ih uputiti u detalje koji se tiču zaštite pristupa mreži, to jest NAP - a (Network Access Protection), kao i one koji se odnose na planiranje direktnog pristupa (DirectAccess).

Obuka i kurs broj 6433 (6433 A) za polaganje ispita 646 (70 - 646) u okviru desetog modula upućuje kandidate u sve što je vezano za rad sa podacima i njihovim skladištenjem, te će naučiti kako se planira i primenjuje DFS (Distributed File System), ali i BranchCache, te kako se upravlja opcijama skladištenja podataka na Windows serverima 2008 i 2008 R 2.

Naredni modul je usmeren na planiranje Update Deployment - a, te će polaznicima biti objašnjeno kako se primenjuje WSUS (Windows Server Update Service), ali i kako funkcioniše WSUS Topologies i na koji način treba da se izvrši ažuriranje upravljanja pomenutim serverima.

Planning High Availability je predmet izučavanja sledeće oblasti tokom ovog kursa, što znači da će polaznik da nauči kako se primenjuje NLB (Network Load Balancing), ali i kako se vrši Failover Clustering i kako je najbolje postići Service Availability. Praćenje događaja i performansi se izučava u okviru pretposlednjeg modula tokom obuke i kursa 6433 (6433 A) za polaganje ispita 646 (70 - 646), te će kandidati da savladaju tehnike ne samo monitoringa, već i analiziranja performansi servera, ali i najbolje tehnike praćenja događaja i njihovo uređivanje.

Na kraju, u okviru poslednje oblasti, će se polaznici ove obuke upoznati sa svim detaljima koji su potrebni za pripremu rezervne kopije, odnosno za oporavak podataka, a što znači da će najpre da nauče kako se koriste funkcije “Backup” i “Recovery” u okviru pomenutih servera.

Kome je namenjena obuka i kurs broj 6433 (6433 A)?

Kurs i obuka broj 6433 (6433 A) je namenjena svim onim kandidatima koji na prvom mestu žele da postanu vlasnici MCSA sertifikata, te koji imaju iskustva u radu sa Windows serverom 2008, to jest sa Windows serverom 2008 R 2.

Pretpostavlja se da prijavljeni kandidati spadaju u IT stručnjake, kao i da imaju dovoljno iskustva u radu sa ovim serverima, odnosno da su upoznati sa njihovom administracijom, te da poznaju principe planiranja i održavanja servera, kao i da znaju da koriste sve neophodne operacije za te radnje.

Koliko traje kurs i obuka za polaganje ispita broj 646 (70 - 646)?

Ako kandidat odluči da pohađa nastavu u grupi, obuka i kurs broj 6433 (6433 A) za polaganje ispita 646 (70 - 646) traje ukupno pet dana, a o dinamici i terminima održavanja nastave će svi prijavljeni kandidati biti obavešteni blagovremeno. Oni svakako treba da znaju da su ovde termini precizno određeni i da mogu da se menjaju samo onda kada to zahtevaju svi polaznici u okviru konkretne grupe i kada u određenim poslovnicama Akademije Oxford postoje uslovi za tu promenu.

Tu su i individualni, odnosno online ili poluindividualni kursevi i obuke, koje takođe organizujemo, a termini u ovom slučaju kao i njihovo trajanje, odnosno dinamika, jedino zavise od kandidata, to jest od dogovora koji on bude napravio sa profesorom ili koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici.

Kada i gde se održava obuka i kurs broj 6433 (6433 A)?

Kada kandidat bude odlučio koju vrstu nastave želi da pohađa, od toga će i zavisiti mesto i vreme njenog održavanja.

Kurs i obuka 6433 (6433 A) za polaganje ispita 646 (70 - 646) koja se održava prema pravilima grupne nastave se odvija u onoj poslovnici Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford u kojoj se prijavi najmanje četvoro zainteresovanih kandidata za njeno pohađanje. A kada se to dogodi, svi svi ostali prijavljeni se obaveštavaju o terminima koji su u okviru grupne nastave fiksno određeni i samim tim ne mogu da se menjaju. Ako svi kandidati koji budu pohađali kurs u okviru jedne grupe budu zahtevali promenu termina, odnosno ako u toj poslovnici test centra postoje uslovi za tu promenu, ona će biti izvršena u skladu sa dogovorom.

Mesto i vreme održavanja ostalih vrsta nastave (individualna, online i poluindividualna) zavisi isključivo od dogovora koji kandidat postigne sa koordinatorom za nastavu, to jest profesorom.

Dodatne napomene :

  • prijavljivanje se vrši u konkretnoj poslovnici microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford u kojoj kandidat želi d apohađa obuku i kurs 6433 (6433 A) za polaganje ispita 646 (70 - 646) ili putem mejla, odnosno broja telefona konkretne poslovnice
  • uplatu kandidati vrše direktno u onoj u poslovnici Akademije Oxford u kojoj vrrše prijavu
  • svaki prijavljeni kandidat mora da poseduje i viši nivo poznavanja engleskog jezika

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje