MCSA sertifikat, Windows Server 2008, OBUKA broj 6425 C za ispit broj 640 (70 - 640)

Obuka i kurs broj 6425 (6425 C) koji kao ovlašćeni Majkrosoft test centar organizuje Akademija Oxford je namenjena na prvom mestu onim kandidatima koji žele da polažu ispit broj 640 (70 - 640), a što je ujedno i direktan put da steknu MCSA sertifikat (microsoft Certified Solutions Associate).

Pohađanjem ove obuke se svim zainteresovanim kandidatima pruža mogućnost da se na pravi način upoznaju sa svim zahtevima koji mogu da se jave na pomenutom ispitu, a što će im zapravo u velikoj meri biti olakšica prilikom polaganja, te sticanja pomenutog sertifikata. Inače, MCSA sertifikat spada u red vrlo traženih među poslodavcima na svetskom nivou, tako da će svaki kandidat koji ga bude stekao biti u prilici da obogati svoju radnu biografiju, čime će poboljšati svoje šanse da nađe zapsolenje koje želi i to ne samo u našoj zemlji, nego i u mnogim svetski poznatim kompanijama.

Kako se i ispit broj 640 (70 - 640), ali i kurs i obuka 6425 (6425 C) sprovode na engleskom jeziku, od svakoga ko je zainteresovan za polaganje, odnosno pohađanje ovog kursa se očekuje da ima viši nivo znanja pomenutog jezika.


Inače, kompanija microsoft ne obavezuje kandidate koji žele da polažu pomenuti ispit da pohađaju pripremnu nastavu, ali je to opšta preporuka, jer će im sam čin polaganja biti mnogo lakši ako se na adekvatan način pripreme. Takođe, kandidati koji se budu odlučili da pohađaju obuku i kurs broj 6425 (6425 C) za polaganje ispita 640 (70 - 640) nemaju nikakvih garancija da će ovaj ispit i da polože, jer je sasvim jasno da rezultati polaganja isključivo imaju veze sa nivoom znanja koje kandidat pokaže na ovom ispitu.

Zainteresovani kandidati imaju mogućnost da se odluče da kurs pohađaju kako u formi individualne i online, tako i u formi grupne, ali i poluindividualne nastave. Online nastava se odvija putem specijalizovane internet platforme, a očekuje se da kandidat ima računar, koji poseduje stabilnu internet vezu. Termini se, kao i u okviru poluindividualne i individualne nastave dogovaraju između kandidata i predavača, tako da kandidati imaju izuzetno visok stepen slobode u odlučivanju. Grupna nastava se odnosi uvek na manje grupe kandidata, koje broje od četvoro do osmoro polaznika, a termini su jasno određeni u ovom slučaju.

Profesori koji su zaduženi za održavanje ovog kursa su visokokvalifikovani, a uz to i sami su vlasnici mnogobrojnih Microsoft sertifikata.

Svako koga zanima kurs i obuka broj 6425 (6425 C) za polaganje ispita 640 (70 - 640) može da se prijavi za polaganje u toku cele kalendarske godine, a osim mogućnosti da se direktno prijavi u odabranoj poslovnici Akademije Oxford, mogu i da izvrše prijavljivanje preko mejla, odnosno broja telefona konkretne poslovnice.

TESTOVI


Tokom nastave će se kandidati upoznati sa ukupno 15 oblasti, to jest modula, a fokus kursa je stavljen na upoznavanje sa konfigurisanjem i rešavanjem problema koji se odnose na Windows server 2008 i Windows server 2008 R 2, a kandidati se upoznaju i sa korišćenjem AD DS (Active Directory Domain Services).

Očekuje se da kandidati imaju iskustva u radu sa pomenutim Windows serverima, ali i sa AD DS - om, te da žele da znanja koja su stekli nadograde, kako bi poboljšali svoje poslovne kvalitete. Najčešće se za pohađanje ove obuke prijavljuju upravo kandidati koji rade kao specijalisti koji se bave aktivnim direktorijumima (Active Directory Technology Specialists), ali i oni koji su zaposleni na poziciji administratora servera (Server Administrators). Očekuje se da su kandidati koje zanima kurs i obuka broj 6425 (6425 C) žele da usavrše svoja znanja, te da nauče kako da osiguraju domene i to uz korišćenje opcije Group Policies, odnosno kako funkcioniše opcija oporavka, monitoringa i rešavanja poteškoća koje mogu da nastanu, a sa primarnim ciljem da AD DS funkcioniše bez ikakvih poteškoća.

Prvi od ukupno 15 modula koje će da savladaju svi polaznici obuke se odnosi na uvod o AD DS - u, te se polaznici upoznaju sa komponentama, konceptom, pristupom i instaliranjem. Tu će oni naučiti osnovni način za instaliranje i konfiguraciju aktivnih direktorijuma. Bezbedna i efikasna administracija aktivnih direktorijuma je oblast koja se savladava u sledećem modulu, a polaznici će da nauče da rade sa administrativnim alatima u okviru aktivnih direktorijuma (Active Directory Administration Tools), ali i na koji način da pronađu objekte u okviru aktivnih direktorijuma, te kako da pravilno koriste Windows PowerShell za njihovu administraciju.

Upravljanje korisničkim i servisnim nalozima (Users and Service Accounts) se izučava u narednom modulu, a osim što će polaznici kursa i obuke broj 6425 (6425 C) za polaganje ispita 640 (70 - 640) da nauče kako se kreira korisnički nalog, naučiće i kako se vrši njegova administracija. U ovom delu obuke se savladavaju i načini konfiguracije User Object Attributes, te na koji način se automatizuje kreiranje korisničkih naloga. Uz to će polaznici da rade i sa takozvanim Managed Service Accounts, te na koji način se kreiraju i konfigurišu.

Četvri modul se odnosi na upravljanje grupama, a polaznici kursa će naučiti i kako se vrši administracija grupa, a zatim sledi oblast čija je tema upravljanje kompjuterskim nalozima (Computer Accounts). Tu će kandidati da nauče kako da kreiraju, odnosno podese komjuterske naloge, a sledi modul koji se odnosi na implementaciju Group Policy Infrastructure. U njemu će polaznici da nauče na koji način se formira ova infrastruktura, te koji princip je najbolji da se u konkretnoj organizaciji ona primeni.

Korišćenje Group Policy je tema i naredne oblasti, ali sa stanovišta upravljanja User Desktop - a, gde će svi polaznici obuke i kursa broj 6425 (6425 C) za polaganje ispita 640 (70 - 640) da nauče najpre kako da primene Administrative Templates, odnosno kako da konfigurišu Group Policy Preferences.

Modul broj 8 donosi znanja koja se odnose na primenu Group Policy sa ciljem upravljanja različitih komponenti i karakteristika Windows operativnog sistema. Polaznici će da nauče kako se vrši revizija fajlova i foldera, te na koji način treba da se ograniči pristup konkretnim aplikacijama uz korišćenje Application Control Policies.

Na koji način treba da se izvrši sigurna administracija AD DS - a je predmet u okviru devetog modula kursa 6425 (6425 C), a deseta oblast se odnosi na upoznavanje polaznika sa načinima unapređenja bezbednosti autentikacije u okviru AD DS domena. Polaznici obuke će da nauče kako se vrši pravilna provera identiteta, što uključuje i sve specifične zahteve u vezi sa lozinkom, ali će da nauče i kako treba da bude izvršena revizija aktivnosti provere identiteta, ako je to potrebno.

Konfiguracija DNS - a (Domain Name System) se izučava o okviru naredne oblasti, a osim što će polaznici da nauče kako se instalira i konfiguriše DNS u okviru AD DS domena, naučiće i kako se vrši integracija AD DS - a, DNS - a i Windows - a.

Dvanaesti modul se tiče administracije AD DS Domain Controllers - a, a najpre se izučavaju opcije njihovog instaliranja, odnosno instaliranja Server Core Domain Controller - a, te na koji način se konfiguriše Global Catalog i DFS - R Replication of SYSVOL. Naredna oblast se tiče upravljanja sajtovima, ali se odnosi na Active Directory Replication, tako da će polaznici da nauče kako se podešavaju sajtovi i podmreže (Configure Sites and Subnets), a pretposlednji modul je usmeren na Directory Service Continuity. Tu će polaznici da nauče kako se vrši monitoring aktivnih direktorijuma, odnosno na koji način se uređuje baza podataka, te kako funkcioniše opcija pravljenja rezervne kopije i oporavka AD DS - a i Domain Controllers - a.

Poslednja oblast je vezana za savladavanje upravljanja većim brojem domena (Managing Multiple Domains and Forests), a polaznici kursa i obuke broj 6425 (6425 C) će da nauče kako se konfiguriše Domain and Dorest Functional Levels, odnosno na koji način se vrši pravilno upravljanje domenima i kako se koriste sigurne veze (Trust Relationships). Pored toga će da nauče i kako se pomeraju objekti iz domena u domen u okviru konkretne mreže.

Kome je namenjena obuka i kurs broj 6425 (6425 C)?

Obuka i kurs 6425 (6425 C) je namenjena svim onim kandidatima koji žele da polažu ispit 70 - 640, a obično je reč o stručnjacima koji rade u oblasti informacionih tehnologija i to prvenstveno koji rade sa aktivnim direktorijuma. U pitanju je provera poznavanja rada na Windows serveru 2008 i Windows serveru 2008 R 2, tako da praktično svako ko poseduje određeni nivo znanja u ovoj oblasti može da pohađa kurs i obuku 6425 (6425 C) za polaganje ispita 640 (70 - 640).

Koliko traje kurs i obuka za polaganje ispita broj 6425 (6425 C)?

Ukoliko kandidat odluči da obuku i kurs broj 6425 (6425 C) pohađa u formi grupne nastave, ona traje ukupno 5 dana, a prema utvrđenom rasporedu o kome će svaki prijavljeni kandidat da bude pojedinačno obavešten.

Sa druge strane, ako kandidatu više odgovara da pohađa online nastavu, odnosno da kurs i obuka za koju se odluči bude u formi poluindividualne ili individualne nastave, onda će i njeno trajanje zavisiti od dogovora koji kandidat bude imao sa predavačem, to jest sa koordinatorom za nastavu u okviru konkretne poslovnice microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford.

Mesto i vreme održavanje obuke broj 6425 (6425 C)

Ne da samo cena zavisi od tipa nastave koju kandidat odabere, već od toga zavisi i gde i kada će biti održana obuka i kurs broj 6425 (6425 C) za polaganje ispita 640 (70 - 640).

Kada je u pitanju online, odnosno poluindividualna i individualna nastava, termini isključivo zavise od dogovora koji kandidat postigne sa predavačem. Isto tako, oni se dogovaraju i o dinamici, ali i o trajanju ovakve vrste kursa.

Grupna nastava, sa druge strane podrazumeva isključivo tačno određene termine kojih moraju da se pridržavaju svi prijavljeni kandidati. A što se tiče mesta održavanja grupne nastave, to je u onoj poslovnici Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford u kojoj se prijavi dovoljan broj kandidata, odnosno stvore uslovi za njeno održavanje. Kada se prijavi najmanje četri zainteresovana kandidata, svi ostali koji su već izvršili prijavu će biti blagovremeno obavešteni o terminima. Inače, termini u okviru grupne nastave nisu podložni promeni, ali jedini način da dođe do promene termina jeste ako to zahtevaju svi polaznici u okviru jedne grupe, kao i ako u konkretnoj poslovnici test centra postoji mogućnost da se ta promena izvrši bez ikakvih poteškoća.

Dodatne napomene :

  • zainteresovani kandidati mogu da izvrše prijavu u okviru odabrane poslovnice microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford, lično ili da to učine putem telefona konkretne poslovnice, te preko mejla
  • uplata se može izvršiti direktno u poslovnici Akademije Oxford u okviru koje kandidat odluči da pohađa ovu obuku
  • svako koga zanima kurs i obuka 6425 (6425 C) za polaganje ispita 640 (70 - 640) mora da poznaje engleski jezik na višem nivou

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje