MCSA sertifikat, Windows 8, ISPIT broj 687 (70 - 687)

Iako se od kandidata koji žele da polažu ispit broj 687 (70 - 687), odnosno koji žele da steknu MCSA sertifikat (Microsoft Certified Solutions Associate) zahteva da poseduju određeni nivo znanja iz oblasti ispitivanja, važno je i da oni poznaju engleski jezik na višem nivou, jer će im to pružiti mogućnost da razumeju ispitna pitanja, budući da se upravo na engleskom jeziku odvija ovaj ispit.

Kao zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft, Akademija Oxford organizuje ispit broj 687 (70 - 687) prema važećim pravilima koja navodi ova kompanija. A naglašavamo da uz ispit organizujemo i pripremnu nastavu, to jest kurs i obuku 687 (20687 D) i to takođe prema pravilima koja nalaže ova kompanija, a što omogućuje da se zainteresovani kandidati što bolje pripreme za polaganje ovog ispita. Naravno pohađanjem ove obuke kandidat ne stiče nikakve garancije da će ispit i položiti, već mora da pokaže određeni nivo znanja u okviru oblasti ispitivanja.

Svi kandidati koji su zainteresovani za polaganje ovog ispita bi trebalo i da imaju iskustva u oblasti informacionih tehnologija, a naročito da su upoznati sa radom u Windows 8 operativnom sistemu. Poželjno je i da poznaju usluge Cloud - a, odnosno da znaju sve što je vezano za Security Resources. Takođe bi trebalo da poznaju kako funkcioniše pristup internet uslugama, ali i sve ostale segmente koji su vezani za rad sa Windows 8.1 operativnim sistemom i to naročito u oblasti njegovog podešavanja, budući da je to ujedno i osnovna tema ispitivanja.Koje se sve oblasti proveravaju tokom 687 (70 - 687) ispita?

Ispit broj 687 (70 - 687) sadrži ukupno 7 oblasti provere, a usmeren je primarno na proveru znanja rada kandidata u okviru operativnog sistema Windows 8.1 Šest oblasti su zastupljene u celokupnom ispitu sa oko 10 do 15%, a samo ona koja se odnosi na proveru poznavanja Network Connectivity i njenog konfigurisanja je zastupljena u nešto većem procentu i obuhvata od 15 do 20% svih pitanja na ovom ispitu. Naglašavamo da je većina oblasti ispitivanja sačinjena od nekoliko segmenata.

Na samom početku se ispituju znanja kandidata u oblasti instaliranja i nadogradnje ovog operativnog sistema i čini je ukupno 3 podoblasti. Očekuje se da kandidati mogu da pruže odgovore na pitanja koja se tiču procene spremnosti hardvera i kompatibilnosti, a u smislu da treba da zna koja je razlika između nadogradnje i instalacije, te da odredi zahteve za specifične funkcije (Hyper - V, Secure Boot, Miracast Display, Virtual Smart Cards, Pervasive Device Encryption). Provera vezana za poznavanje instalacije Windows 8.1 je predmet drugog segmenta u ovoj oblasti 687 (70 - 687) ispita, a klijenti odgovaraju na pitanja koja se tiču instaliranja opcije Windows To Go, a trebalo bi i da znaju na koji način se vrši nadogradnja Windows 7 na Windows 8, odnosno Windows 8.1 Tu su i zahtevi vezani za instaliranje dodatnih funkcija pomenutog operativnog sistema, a kandidati treba da znaju i kako se konfiguriše Windows for Additional Languages. Poslednji segment u ovom delu ispita je usmeren na proveru znanja vezanih za konfigurisanje podataka korisnika (User Data), gde najpre odgovaraju na pitanja vezana za konfigurisanje korisničkih profila i lokacija foldera.

Od ukupno pet segmenata se sastoji naredna oblast provere, a njena osnovna tema je poznavanje konfigurisanja hardvera i aplikacija. Osim što kandidati treba da pokažu da znaju kako se konfigurišu uređaji i njihovi drajveri, odnosno kako se vrši njihovo instaliranje i ažuriranje, trebalo bi i da znaju na koji način se vrše podešavanja, kako za označene, tako i za neoznačene drajvere (Signed and Unsigned Drivers), ali se očekuje i da znaju kako treba da se upravlja paketima drajvera (Driver Packages). Zatim su tu pitanja vezana za postupak instaliranja i konfigurisanja aplikacija i to kako dekstop, tako i aplikacija sa Windows Store. Potom sledi provera znanja koja su vezana za kontrolu pristupa lokalnom hardveru i aplikacijama, gde kandidati odgovaraju na pitanja u vezi sa konfigurisanjem Application Restrictions, odnosno uređivanja instalacije i pristupa za prenosive uređaj, a tu su i zahtevi koji se tiču poznavanja Assigned Access. Configure Internet Explorer 11 and Internet Explorer for the Desktop je tema u pretposlednjem segmentu ovog dela 687 (70 - 687) ispita, a poslednja je vezana za poznavanje Hyper - V i njegovo konfigurisanje.

TESTOVI


Najviše zahteva se nalaze u narednoj oblasti, a vezani su za Network Connectivity, gde se od kandidata očekuje najpre da odgovore na pitanja u vezi sa IP podešavanjima (Internet Protocol Settings), odnosno da poznaju korišćenje opcija povezivanja na mrežu, te konfiguraciju lokacije, odnosno rezolucije imena. Zatim su tu pitanja vezana za mrežna podešavanja, gde kandidat treba da pokaže da je upoznat sa načinom povezivanja na bežičnu mrežu, kao i da zna da upravlja željenim bežičnim mrežama. Trebalo bi i da zna kako se konfigurišu Network Adapters, ali i Location - Aware Printing. U narednim segmentima ove oblasti se proveravaju znanja u vezi sa konfigurisanjem mrežne bezbednosti i njenim pravilnim održavanjem, odnosno sa mogućnostima daljinskog upravljanja (odabir adekvatnog alata za daljinsko upravljanje, konfigurisanje podeđavanja, menjanje određenih funkcija uz korišćenje zahtevanih opcija, podešavanje daljinske podrške uz korišćenje opcije Easy Connect).

Pristup resursima i njegovo konfigurisanje su predmet ispitivanja u sledećoj oblasti, a čini je ukupno tri segmenta. Prvo se od kandidata zahteva da odgovore na pitanja koja su vezana za Shared Resources i njihovo konfigurisanje, a u smislu da treba da pokažu da poznaju korišćenje dozvola za deljene foldere, odnosno da mogu samostalno da izvrše uređivanje podešavanje za HomeGroup, ali i da znaju da konfigurišu biblioteke (Libraries), deljene štampače i OneDrive. Zatim se proveravaju znanja koja se tiču konfigurisanja datoteka i opcija pristupa folderima, gde se očekuje da kandidat pokaže znanja EFS - a (Encrypting File System), te da zna kako se vrši revizija pristupa fajlovima. U poslednjoj podoblasti su zahtevi vezani za proces autentikacije i autorizacije (Configure Authentication and Authorization). Pitanja u ovom delu su vezana za korisnička prava (User Rigts) i njihovo konfigurisanje, odnosno upravljanje akreditivima i sertifikatima. Kandidati bi trebalo da poznaju podešavanja PIN - a, odnosno slikovne lozinke, ali se očekuje i da znaju da podese i urede microsoft korisnički nalog, te virtualne smart kartice, odnosno da pokažu da umeju da konfigurišu autentikaciju u radnim grupama i u okviru domena, te da poznaju UAC (User Account Control).

Poznavanje daljinskog pristupa se proverava u narednom delu 687 (70 - 687) ispita, a tri segmenta čine ovu oblast. Tu se od kandidata očekuje da poznaju opcije konfigurisanja daljinskog povezivanja (Configure Remote Connections), ali i da poznaju Mobility Options (Windows To Go, Wi - Fi Direct, Sync Options, Power Policies, Offline File Policies). Takođe, ovde su i zahtevi koji se tiču opcija bezbednosti za mobilne uređaje, te bi kandidati trebalo da znaju da izvrše pravilnu konfiguraciju Startup Key Storage, BitLocker i BitLocker To Go funkcija.

Monitoring and Maintain Windows Updates se proverava u pretposlednjoj oblasti ispita broj 687 (70 - 687). Osim što kandidati treba da odgovore na zahteve u vezi sa konfigurisanjem i upravljanjem opcija ažuriranja, trebalo bi i da poznaju na koji način se vrši upravljanje lokalnim skladišnim prostorom. U ovom delu ispita su prisutni i zahtevi koji se tiču performansi sistema i njihovim monitoringom, a u smislu da kandidat treba da pokaže da zna kako se uređuju i analiziraju Event Logs, ali i Event Subscriptions, te da znaju da konfigurišu Task Manager. Takođe bi trebalo da znaju i da optimizuju mrežne performanse u skladu sa navedenim zahtevima, odnosno da podese opcije indeksiranja.

Završna oblast sa kojom se susreću svi kandidati koji polažu 687 (70 - 687) ispit je usmerena na konfigurisanje sistema i opcija oporavka podataka. Tu su zastupljena pitanja koja se odnose na poznavanje konfigurisanja Recovery Drive - a, odnosno na podešavanje opcija za oporavak sistema. Kandidati odgovaraju i na pitanja vezana za poznavanje procesa povratka prethodne verzije fajlova i foldera, odnosno na konfigurisanje istorije fajlova, kao i postupka oporavka fajlova iz OneDrive - a.

Kako izgleda 687 (70 - 687) ispit?

Odmah moramo da naglasimo da kompanija Microsoft ne iznosi mnogo podataka o samom ispitu 687 (70 - 687), tako da osim što ne navodi tačan broj pitanja, nigde se ne može pronaći ni podatak o tome koja je njihova forma. Međutim, postoje neke osnovne smernice koje podrazumevaju podatak da se najčešće javlja između 40 i 60 ispitnih zahteva, mada taj broj može da varira u svakom ispitnom roku. Iako je i forma zahteva različita, zna se da se vrlo često pojavljuju ona pitanja koja spadaju u klasične, što podrazumeva da kandidati treba da na osnovu nekoliko ponuđenih odgovora odaberu jedan ili više njih koji su ispravni, to jest da na predviđenom mestu dopišu tačan odgovor, koji je u većini slučajeva kraći.

Kao i za broj ispitnih pitanja, isto tako i za njihovu formu, kompanija Microsoft navodi da ima pravo da je u svakom ispitnom roku izmeni, ukoliko to bude smatrala potrebnim.

Ukupno 150 minuta kandidat ima na raspolaganju za polaganje ispita broj 687 (70 - 687), a od tog vremena je dva sata namenjeno rešavanju ispitnih pitanja i 30 minuta za njihovo čitanje, te razumevanje.

Princip bodovanja na 687 (70 - 687) ispitu

I za princip bodovanja tokom ispita broj 687 (70 - 687) kompanija Majkrosoft navodi samo šture podatke, mada se zna da je u većini slučajeva prisutan princip bodovanja poznat kao “1 na 1”, a što znači da kada kandidat odgovori na jedno pitanje tačno on osvaja jedan poen. Ali, naravno ovaj princip može da bude izmenjen usvakom trenutku od strane kompanije microsoft.

Takođe, kandidati koji polažu ovaj ispit moraju da znaju da se na ispitu ne pojavljuju negativni poeni, to jest da ako se dogodi da na konkretno pitanje ne odgovore tačno, to neće imati nikakvog uticaja na smanjenje ukupnog broja poena. Isto tako na ispitu broj 687 (70 - 687) postoje i pitanja koja kandidatima donose više poena, a o čemu će oni tokom trajanja samog ispita biti obavešteni, to jest iskočiće im na ekranu prozorčić sa ovim obaveštenjem. Pored ovih, ima i pitanja koja ne donose nijedan poen kandidatima ako ih sa uspehom reše, a ona su prisutna zarad i ispitivanja tržišta, odnosno poboljšanja principa ispitivanja. Zato kompanija Microsoft savetuje svim kandidatima da reše sva pitanja, bez obzira da li se ona boduju ili ne.

I za ispitne rezultate ova kompanija nema precizan podatak, ali najčešće se podrazumeva da ukoliko kandidat tačno odgovori na preko 70 procenata ispitnih zahteva, on je položio 687 (70 - 687) ispit, ali naravno i ovaj procenat može biti izmenjen u svakom ispitnom roku.

Kada kandidat završi polaganje, par trenutaka posle toga na ekranu izlazi informacija da li je ispit položio ili ne. A u propisanom roku posle polaganja, Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni Microsoft test centar, kandidatima daje i štampane rezultate ispita. Međutim ono što kandidati moraju da znaju, jeste da su ovi rezultati u formi grafikona, tako da oni iz njih ne mogu da vide da li su, recimo na određeno pitanje dali tačan odgovor ili ne i na tom grafikonu se vidi samo ukupan broj poena, odnosno kako je kandidat odgovorio uopšteno u svakoj oblasti. Ukoliko, ipak kandidat ima potrebu da vidi da li je na konkretno pitanje tačno odgovorio ili ne, onda mora da obavesti ovlašćeno lice u okviru poslovnice Akademije Oxford, kako bi mu bili odštampani i ovakvi rezultati.

Ukoliko se desi da dve nedelje nakon polaganja 687 (70 - 687) ispita kandidat ne dobije rezultate polaganja u štampanoj formi, neophodno je da obavesti test centar da bi se taj problem rešio.

Dodatne informacije o ispitu broj 687 (70 - 687)

Što se tiče samog dana polaganja, kandidat je u obavezi da bude najmanje pola sata pre zakazanog termina u poslovnici Akademije Oxford u kojoj treba da polaže 687 (70 - 687) ispit i da tada ima validan lični dokument sa fotografijom uz sebe, odnosno vozačku dozvolu, pasoš ili ličnu kartu. U slučaju da je njegov dokument biometrijski i da ima čip, neophodno je da ima i očitan dokument kako bi proces identifikacije bio urađen u skladu sa pravilima. A ako kandidat ne poseduje validan lični dokument, to podrazumeva da identifikacija neće moći da bude izvršena, odnosno da će mu biti onemogućeno polaganje ovog ispita.

Neposredno pre polaganja kandidati će biti upoznati sa pravilima koja nalaže kompanija Majkrosoft, a koja Akademija Oxford kao njen ovlašćeni test centar maksimalno poštuje. Oni kandidati koji ne budu ispoštovali navedena pravila, odnosno koji pokušaju da izvrše bilo koji vid prevare tokom ispita broj 687 (70 - 687) će biti istog trenutka, od strane ovlašćenog lica udaljeni sa polaganja. Po završetku ispita se o toj situaciji obaveštava stručni tim centrale kompanije Majkrosoft, kome se šalje i precizan izveštaj o incidentu, a na osnovu koga oni odlučuju koje posledice će da snosi taj kandidat. Ono što morate znati jeste da je ova kompanija poznata po vrlo strogim kaznama, te da se vrlo često događa da kandidatu ne bude zabranjeno samo polaganje ovog ispita u određenom roku, nego i da mu bude doživotno zabranjeno polaganje bilo kog Microsoft ispita.

Ako kandidat prvi put polože ispit broj 687 (70 - 687) i ne položi ga, dozvoljeno mu je da već u narednom ispitnom roku izvrši prijavljivanje za polaganje. Međutim, ako drugi put ne položi ovaj ispit, on je u obavezi da sačeka minimalno dve nedelje od dana poslednjeg polaganja, kako bi mu bilo dozvoljeno da ponovo izvrši prijavu i polaže ispit ponovo.

Kandidati koji imaju bilo kakvu žalbu tokom ispita, odnosno žele da postave pitanje ovlašćenim licima test centra, to mogu da učine tek pošto se ispit završi.

Akademija Oxford svim kandidatima koji spadaju u osobe sa invaliditetom nudi mogućnost da bez poteškoća polažu ovaj ispit, ali je neophodno da prilikom prijavljivanja prilože svu medicinsku dokumentaciju, kako bi se stekao jasan uvid u stepen invaliditeta i u skladu sa tim se i omogućilo polaganje 687 (70 - 687) ispita ovim kandidatima.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje