MCSA sertifikat, OFFICE 365, ISPIT broj 347 (70 - 347)

Ukoliko kandidat želi da stekne MCSA sertifikat (microsoft Cerified Solutions Associate), a specijalizovan je za rad u okviru Office 365 ima mogućnost da polaže ispit broj 347 (70 - 347) i tako i stekne pomenuti sertifikat.

Polaganje ovog ispita omogućuje zainteresovanim klijentima da postanu vlasnici i drugog sertifikata ove kompanije, a koji je označen kao MCP (Microsoft Certified Professional). Prijavljeni kandidati su uglavnom stručnjaci za oblast informacionih tehnologija, koji su fokusirani na rad sa Office 365, te se smatra da su u potpunosti ovladali njegovim planiranjem, izvršenjem i razvojem, kao i da poznaju sve njegovefunkcije, ali i da mogu da vrše tehničku podršku.

Poželjno je da kandidati koji žele da polažu ispit broj 347 (70 - 347) imaju iskustva u radu sa Microsoft Azure Active Directory, kao i da poznaju Microsoft Exchange Online. A trebalo bi da poznaju i Office 365 ProPlus, odnosno Skype or Online Business, ali i SharePoint Online. Podrazumeva se da kandidati osim što poznaju pomenute programe i servere, imaju iskustva i sa njihovim upravljanjem, a sa primarnim ciljem da se izvrši puna podrška u okviru konkretne organizacije.


Mada se od zainteresovanih kandidata zahtevaju ova poslovna znanja, vrlo je važno da oni ispune i drugi uslov koji podrazumeva viši nivo znanja engleskog jezika, budući da se ispit broj 347 (70 - 347) na njemu odvija.

Takođe, moramo da naglasimo i to da Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni test centar kompanije Majkrosoft organizuje ne samo ovaj ispit, već i specijalizovanu obuku i kurs broj 347 (20347 A), koja je ujedno namenjena i pripremi za polaganje drugog ispita iz ove grupe i koji nosi oznaku 346 (70 - 346).

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju na ispitu 347 (70 - 347)?

Tokom trajanja 347 (70 - 347) ispita, svi zainteresovani kandidati treba da odgovore na zahteve iz ukupno 4 oblasti, a koje se prvenstveno tiču provere znanja omogućavanja Office 365 usluga (Enabling Office 365 Services).

Prve dve oblasti koje se proveravaju u ovom ispitu su zastupljene sa po 20 do 25% u okviru svih zahteva, dok je zastupljenost druge dve oblasti nešto viša i iznosi od 25 do 30%.

Kandiati najpre treba da pokažu znanja koja su vezana za poznavanje upravljanja klijentima i krajnjim korisnicima uređaja, ovu oblast čini 4 segmenta. Najpre kandidati odgovaraju na zahteve vezane za upravljanje User - driven Client Deployments, a zatim sledi provera znanja upravljanja pokretanja Office 365 ProPlus - a. Tu su i pitanja koja se odnose na podešavanje izveštavanja, ali i Telemetry, a trebalo bi da kandidat pokaže određeni nivo znanja u procesu planiranja za Office klijente.

Sledeći segment 347 (70 - 347) ispita se tiče provere poznavanja SharePoint - a, a tema ovog dela provere je Provision SharePoint Online Site Collections. Tu su pitanja vezana najpre za postupak konfigurisanja External User Sharing - a, ali i ona koja se tiču kreiranja SharePoint Site Collection. Planiranje i implementacija rešenja o saradnji se provarava u poslednjem segmentu ovog dela ispita.

Configure Exchange Online and Skype for Business Online for End Users je tema koja je zastupljena u trećem delu provere na ispitu broj 347 (70 - 347). Očekuje se da kandidati pokažu da znaju kako se konfigurišu dodatne mejl adrese za korisnike, odnosno da znaju na koji način se kreiraju i uređuju spoljni kontakti, ali i izvodi i grupe. Trebalo bi i da odgovore na zahteve koji se odnose na Personal Archive Policies i njeno konfigurisanje, odnosno da su upoznati sa pravilnim načinom konfigurisanja Skype for Business Online za krajnjeg korisnika, te da znaju da izvrše podešavanja za komunikaciju.

To da li kandidati koji žele da polažu 347 (70 - 347) ispit znaju na koji način se vrši planiranje Exchange Online i Skype for Business Online će se proveriti tokom poslednje oblasti na ovom ispitu. Tu su prisutni zahtevi koji je tiču uređenja Anti - malware and Anti - spam Policies, a kandidati bi trebalo i da pokažu znanja koja podrazumevaju Recommend a Mailbox Migration Strategy. Trebalo bi i da znaju na koji način se pravi plan za Exchange Online, odnosno kako se uređuje Skype for Business.

Kako izgleda ispit broj 347 (70 - 347)?

Iako kandidati zahtevaju da saznaju koliko pitanja ih očekuje na ispitu broj 347 (70 - 347), odnosno koja je njihova forma, možda će biti razočarani činjenicom da kompanija Microsoft ne želi da precizno navede ove podatke.

Ono što ona precizno navodi jeste trajanje ispita, a to je 150 minuta. Od tog vremena 120 minuta kandidatima je na raspolaganju za rešavanje ispitnih pitanja, a preostalih pola sata je isključivo namenjeno čitanju ispitnih zahteva, kao i njihovom razumevanju, budući da se oni iznose na engleskom jeziku.

Mada ne navodi precizno pomenute podatke, ova kompanija ipak navodi opšte smernice koje podrazumevaju 40 do 60 ispitnih zahteva, ali broj pitanja može u svakom trenutku da bude izmenjen ako ova kompanija smatra da je to potrebno. A to isto važi i za formu ispitnih pitanja, jer kandidati ne mogu da saznaju koji tip zadataka će biti na ovom ispitu, ali mahom se pojavljuju oni, da tako kažemo klasični zahtevi. Pod tim se podrazumevaju pitanja u kojima kandidat ima obavezu da označi tačan odgovor (jedan ili više njih), ali i da dopuni konkretno pitanje tačnim odgovorom koji je najčešće kraći.

Bodovanje u okviru ispita broj 347 (70 - 347)

Sve što je prethodno navedeno važi i za bodovanje tokom ispita broj 347 (70 - 347), uzevši u obzir da kompanija Majkrosoft ni ovde ne daje potpune podatke i to kako o samom principu bodovanja, tako i o ukupnom broju poena koje treba da osvoji kandidat da bi mogao da položi ovaj ispit, ali vrlo često se navodi podatak da jedan tačan odgovor kandidatima donosi jedan bod. Međutim, postoji nešto što zbunjuje mnoge koji polažu ispit broj 347 (70 - 347), a tiče se onih pitanja koja ne donose poene, odnosno onih koja kandidatima donose nekoliko poena. Naime, za prvu grupu pitanja kandidati ne dobijaju apsolutno nikakvo obaveštenje, dok za one koji nose više poena izlazi prozor na ekranu tokom samog ispita sa ovim obaveštenjem.

Sa druge strane, morate znati da pitanja koja se ne boduju imaju svoju svrhu, te da njih kompanija Microsoft uvrsti u ispit broj 347 (70 - 347) sa ciljem da se poboljša kvalitet ispitivanja, odnosno istraži tržište.

Negativni poeni nisu prisutni na ovom ispitu, tako da ne morate da strahujete ako na neko pitanje ne date tačan odgovor, jer to neće smanjiti ukupan broj poena.

Što se tiče rezultata, kandidati par minuta po završetku polaganja na ekranu mogu da vide informaciju da li su položili ispit ili ne. Posle toga im Akademija Oxford, kao zvanično ovlašćena od strane kompanije Microsoft, dostavlja i štampane rezultate koji su dati u formi grafikona, a na kojima su navedeni samo opšti poeni, u smislu da kandidat ne može iz njih da vidi da li je na neko pitanje dao tačan odgovor, jer su dati rezultati po oblastima i u celokupnom ispitu. A ukoliko budete želeli baš da vidite kako ste odgovorili na neko pitanje, onda morate da zahtevate od ovlašćenih lica u test centru u kome ste polagali ispit da vam odštampaju i ovakve rezultate.

Ako kandidat dve nedelje nakon polaganja ne bude dobio štampane rezultate, neophodno je da obavesti ovlašćeni test centar o tome, kako bi ovaj propust u najkraćem mogućem roku bio rešen.

Očekuje se da kandidati sa uspehom urade preko 70 procenata svih ispitnih zahteva da bi se smatralo da su ispit broj 347 (70 - 347) položili, ali u svakom ispitnom roku kompanija Majkrosoft ima pravo da ovaj broj poveća ili smanji.

Dodatne informacije o ispitu 347 (70 - 347)

Svaki kandidat polaže 347 (70 - 347) ispit i ne položi ga ima mogućnost da samo 24 sata nakon toga, odnosno u narednom ispitnom roku izvrši prijavljivanje za novo polaganje, ali samo ako ovaj ispit polaže prvi put. Ali, oni kandidati koji ni drugi put ne budu položili ovaj ispit će morati da sačekaju najmanje dve sedmice od poslednjeg polaganja, da bi mogli da ponovo polažu ovaj ispit.

Svi oni kandidati koji imaju bilo koju vrstu invaliditeta, a žele da polažu ovaj ispit to mogu da učine u okviru ovlašćenog Microsoft test centra Akademije Oxford. Vrlo je važno da dostave svu potrebnu medicinsku dokumentaciju u trenutku prijavljivanja, kako bi se stekao uvid u njihovo zdravstveno stanje i pružila prilika da u skladu sa mogućnostima polažu ovaj ispit.

Najmanje 30 minuta pre početka polaganja su kandidati obavezni da budu u prostorijama one poslovnice Akademije Oxford u kojoj ispit broj 347 (70 - 347) treba da bude održan. Takođe je neophodno da uz sebe imaju i važeći lični dokument sa fotografijom, kako bi bila izvršena identifikacija. Tom prilikom može da se koristi lična karta, pasoš ili vozačka dozvola kojoj nije istekao rok trajanja. A ako kandidat poseduje dokument koji je biometrijski i ima čip, onda je u obavezi da ima i očitan dokument. Svi oni kandidati koji ne budu ispoštovali ovaj zahtev, te na ispit dođu bez validnog ličnog dokumenta, neće proći kroz proces identifikacije i samim tim neće biti u prilici da polažu ovaj ispit.

Pre polaganja, ovlašćeno lice u test centru će kandidatima predočiti sve obaveze i pravila koja moraju da poštuju. A ako ne budu postupali u skladu sa njima, to jest ako tokom trajanja ispita broj 347 (70 - 347) pokušaju da varaju, ovlašćeno lice će ih najpre udaljiti sa polaganja, a posle toga će poslati pisani izveštaj u centralu kompanije Majkrosoft. Stručni tim ove kompanije dalje treba da odluči o kazni za tog kandidata. Ova kompanija je, inače dobro poznata kao neko ko rigorozno kažnjava varanje, tako da se vrlo često događa da kazna bude zabrana polaganje bilo kog Microsoft ispita i to doživotno. Blaža kazna je zabranjeno polaganje ispita broj 347 (70 - 347) u određenom periodu, ali se ona ne izriče tako često kao prethodno navedena.

Ukoliko kandidat koji polaže ispit broj 347 (70 - 347) ima neku žalbu, to jest ako mu nešto nije jasno, on mora da sačeka da se polaganje završi i da na primeren način o tome obavesti ovlašćeno lice u test centru Akademije Oxford, gde se i odvija polaganje.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje