MCSA sertifikat, SQL SERVER 2012/2014, ISPIT broj 461 (70 - 461)

Polaganje ispita broj 461 (70 - 461) je namenjeno administratorima SQL servera (SQL Server Database Administrators), odnosno sistem inženjerima i programerima koji imaju isključivo 2 i više godina radnog iskustva u ovoj oblasti. A uspešno polaganje ovog ispita kandidatima omogućuje da postanu vlasnici MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutions Associate), ali je isto tako moguće i da ovaj ispit polažu oni kandidati koji žele da steknu MCP sertifikat (Microsoft Certified Professional) ili MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert).

Uslov za izlazak na ispit broj 461 (70 - 461) jeste, ne samo posedovanje radnog iskustva i navedenih znanja, već i viši nivo znanja engleskog jezika, jer se ispit upravo na njemu i odvija.

Zvanično ovlašćeni Microsoft test centar za našu zemlju je Akademija Oxford, koja i u svojim poslovnicama širom Srbije organizuje njegovo polaganje, a prema pravilima koja navodi ova kompanija.


Koje se oblasti proveravaju tokom ispita broj 461 (70 - 461)?

Od ukupno četiri oblasti je načinjen ispit broj 461 (70 - 461), a sa oko 20 do 25 procenata je zastupljena prva oblast provere na ovom ispitu. Njen fokus ispitivanja je usmeren na kreiranje Database Objects, a najpre se proverava da li kandidat zna da ih kreira, odnosno da li zna da formira tabelu uz korišćenje T - SQL sintakse. Ovde je obično reč o jednostavnim izrazima, a očekuje se i da kandidati pokažu znanja u kreiranju tabela i primeni odgovarajućih alata, odnosno da znaju da koriste opcije CREATE, ALTER i ALTER COLUMN, te opciju DROP. Nakon toga kandidati bi trebalo da pokažu znanja u kreiranju onoga što se zahteva na ispitu, ali bez korišćenja ugrađenih alata, a zatim sledi segment koji podrazumeva proveru znanja koja su vezana za dizajniranje pregleda. Posle toga se od kandidata očekuje da odgovore na pitanja koja su vezana najpre za kreiranje, a zatim i menjanje ograničenja na tabeli. I ovde su u većini slučajeva u pitanju jednostavnije izjave, a očekuje se da kandidat može da primeni definisanje tih ograničenja, odnosno da vrati na početna podešavanja, kao i da primeni unikatna ograničenja prema zahtevima. Create and Alter DML Triggers je tema u sledećem segmentu ovog dela ispitivanja, a kandidat bi trebalo da pokaže poznavanje funkcija ažuriranja, ali i da zna da promeni podešavanja u skladu sa navedenim zahtevima. Tu bi trebalo da pokaže da se upoznat sa načinom prikaza više redova u jednoj sesiji, odnosno da poznaje funkcionisanje Nested Triggers i Types of Triggers.

Proverava u sledećoj oblasti je usmerena na rad sa podacima, a u okviru ispita broj 461 (70 - 461) su ova pitanja zastupljena sa oko 25 do 30%. Tu se najpre proverava da li kandidat zna da koristi SELECT Statement sa ciljem pravljenja upita za konkretne podatke, a potom se očekuje da kandidat odgovori na zahteve vezane za implementaciju Sub - Quieres, odnosno da zna da identifikuje problematične elemente u okviru pravljenja plana upita, te da zna da napravi takozvani podupit. U sledećem segmentu ove oblasti se postavljaju pitanja koja se tiču poznavanja korišćenja odgovarajućih tipova podataka, a kandidat bi trebalo da pokaže znanja i razumevanje upotrebe, odnosno ograničenja različitih tipova podataka. Primena Aggregate Queries je predmet ispitivanja u narednom delu ovog ispita, gde se očekuje da kandidat zna da primeni Ranking Functions, odnosno određene nove analitičke funkcije. U završnom segmentu ove oblasti se očekuje da kandidat pokaže da zna da upravlja XML podacima, te da ih razume, odnosno da poštuje njihove šeme restrikcije i ograničenja. Takođe bi trebalo da zna i da implementira sve postavke rukovanja XML podacima, ali i da pokažem kako se vrši uvoz i izvoz ovih podataka, odnosno njihovo indeksiranje.

Modifikovanje podataka je tema trećeg dela ispita broj 461 (70 - 461), ova pitanja čine 20 do 25% ukupnih zahteva. Ovde se očekuje da kandidat može da izvrši kreiranje, odnosno promenu već uskladištenih procedura, ali su uvek u pitanju jednostavnije izjave, te bi trebalo da modifikuje podatke i to uz korišćenje opcija DELETE, Update i Insert Statements, kao i da može da kombinuje različite skupove podataka. Oodrazumeva se da kandidat poznaje razliku između UNION i UNION All, odnosno da zna da izmeni podatke uz primenu opcije MERGE Statement. Završni deo u okviru treće oblasti na ispitu broj 461 (70 - 461) je vezan za proveru znanja rada sa različitim funkcijama, kako determinisanim, tako i nedeterminisanim (Deterministic and Non - Deterministic Functions).

TESTOVI


Četvrti deo provere, koji je ujedno i završni se sastoji od ukupno četiri podoblasti i podrazumeva 25 do 30 procenata ispitnih zahteva koji su vezani za proveru znanja u oblasti optimizacije i rešavanja problema. Najpre se od kandidata očekuje da odgovore na pitanja koja se tiču optimizovanja upita, te se smatra da oni u potpunosti razumeju kako funkcionišu planovi za pravljenje upita, kao i da mogu da čitaju i razumeju statističke podatke, ali i da su spremni da opišu postupak koji žele da koriste i smatraju potrebnim prilikom optimizacije konkretnih upita. Upravljanje transakcijama je naredni deo provere, a zatim slede pitanja koje se tiču ocenjivanja primene različitih operacija i to prvenstveno Row - based Operations i Set - based Operations. A u završnom delu ispita broj 461 (70 - 461) kandidati treba da pokažu da znaju da manipulišu konkretnim greškama koje mogu da se jave, ali i da su upoznati sa tim na koji način funkcioniše upravljanje transakcijama (Transaction Management).

Kako izgleda ispit broj 461 (70 - 461)?

Iako kompanija Microsoft precizno ne navodi koliko pitanja sadrži ispit 461 (70 - 461), poznato je da je najčešće reč o 40 do 60 zahteva, ali u svakom ispitnom roku ova kompanija zadržava pravo da njihov broj poveća ili smanji, po potrebi.

I forma zahteva, takođe nigde nije precizno navedena, tako da kandidati ne mogu tačno da znaju koja vrsta pitanja će biti prisutna na ovom ispitu. Ipak, neke od formi ispitnih zahteva podrazumevaju i klasična pitanja, odnosno dopunjavanje tačnog odgovora u navedenom polju ili biranje jednog, to jest više tačnih odgovora od nekoliko ponuđenih i njihovo adekvatno označavanje. Ali, kao i za broj pitanja, tako i za njihovu formu, ova kompanija je navela da ima pravo da ih u svakom ispitnom roku promeni.

Ukupno 2 sata i 30 minuta traje ovaj ispit, a od toga je pola sata namenjeno čitanju i razumevanju pročitanih zahteva, dok 120 minuta kandidati imaju na raspolaganju za njihovo rešavanje.

Sistem bodovanja u okviru ispita broj 461 (70 - 461)

Princip bodovanja na ispitu broj 461 (70 - 461) u većini slučajeva podrazumeva da jedan tačan odgovor kandidatu donosi jedan poen. Ali ono što izaziva vrlo često zabunu prilikom tumačenja rezultata polaganja ovog ispita su upravo ti poeni, budući da je poznato da kompanija Microsoft u svojim ispitima ima i pitanja koja se ne boduju, a koja su tu da bi se ispitalo tržište sa osnovnim ciljem poboljšanja kvaliteta ispitivanja. Takođe, postoje i pitanja koja kandidatima donose više poena, stim da oni već tokom trajanja ispita dobijaju obaveštenje o tome, jer na ekranu izlazi podatak da konkretno pitanje donosi više poena, što nije slučaj za prethodno navedena pitanja, to jest za ona koja se ne boduju, te o njima neće dobiti nikakvo obaveštenje. Baš iz tog razloga ova kompanija svim kandidatima preporučuje da reše apsolutno svako pitanje koje bude bilo prisutno na ispitu broj 461 (70 - 461).

Posebno moramo da naglasimo da ne postoje negativni poeni, a što je vrlo važno, jer kandidati koji ne odgovore tačno na konkretno pitanje neće snositi posledice, to jest to im neće umanjiti ukupan broj poena.

Samo par minuta nakon što se završi polaganje ovog ispita kandidat će na ekranu videti informaciju da li ga je položio ili ne. A nakon toga, u propisanom roku će Akademija Oxford u skladu sa ovlašćenjima koja ima od kompanije Microsoft, kao njen zvanično ovlašćeni test centar da dostavi kandidatima i rezultate u štampanoj formi. Kako su ti rezultati dati u obliku grafikona, to znači da će kandidati videti samo ukupan brojčani rezultat, odnosno koji rezultat su postigli u određenoj oblasti i na celokupnom ispitu, a ono što ne mogu da vide iz ovih rezultata jeste da li su na određeno pitanje dali tačan odgovor ili nisu. Pa ukoliko ih zanima ta vrsta rezultata, trebalo bi da obaveste ovlašćeno lice test centra, kako bi im bilo omogućeno da ih dobiju.

Ako 14 dana od datuma polaganja ne budu dobili štampane rezultate, trebalo bi da kandidati obaveste osoblje poslovnice Akademije Oxford u kojoj su ispit polagali, kako bi ta greška bila ispravljena u najkraćem mogućem roku.

Naglašavamo i da kompanija Majkrosoft ne navodi tačno koliko poena je potrebno da bi se ispit broj 461 (70 - 461) položio, ali je mahom neophodno da kandidat sa uspehom uradi više od 70% ispitnih zahteva, stim što je zadržano pravo od strane ove kompanije da taj procent, po potrebi uveća u svakom ispitnom roku.

Dodatne informacije o ispitu 461 (70 - 461)

Svaki kandidat koji prvi put poloaže ispit broj 461 (70 - 461) i ne položi ga, ima dozvolu da već u narednom ispitnom roku, odnosno nakon isteka 24 časa od poslednjeg polaganja ponovo izvrši prijavljivanje. A ako se i drugi put dogodi da ne položi ovaj ispit, on je u obavezi da sačeka minimalno dve nedelje od termina poslednjeg polaganja, da bi mu bilo dozvoljeno da izvrši prijavljivanje za ponovno polaganje.

Svi kandidati koji imaju bilo koju vrstu invaliditeta mogu da polažu ovaj ispit bez ikakvih poteškoća. A da bi im to bilo omogućeno, dužni su da prilikom prijavljivanja prilože i validnu medicinsku dokumentaciju, na osnovu koje će im osoblje konkretne poslovnice Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford omogućiti nesmetano polaganje ispita.

Na dan kada je zakazano polaganje 461 (70 - 461) ispita kandidati su dužni da se pojave u konkretnoj poslovnici i to minimalno pola sata pre zakazanog termina i da sa sobom ponesu validan lični dokument koji poseduje fotografiju, odnosno ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš kome nije istekao rok trajanja. Oni kandidati koji poseduju biometrijska lična dokumenta sa čipom su dužni da imaju i očitan dokument, kako bi identifikacija mogla da prođe bez ikakvih teškoća. Ukoliko se ne ispoštuje ovaj zahtev, to podrazumeva da identifikacija kandidata neće biti urađena u skladu sa propisima, pa samim tim on neće biti u mogućnosti da polaže ovaj ispit.

Ovlašćeno lice test centra će neposredno pre polaganja ispita sve kandidate da obavesti o pravilima koja moraju da poštuju. Ako se kandidat bude oglušio o njih, odnosno ako tokom ispita pokuša da izvrši bilo koju vrstu prevare, on će istog trenutka kada to bude primećeno da bude udaljen sa polaganja. A kada se završi polaganje, ovlašćeno lice Akademije Oxford šalje pisani izveštaj centrali kompanije Majkrosoft koja dalje odlučuje o kazni za tog kandidata. U obavezi smo da naglasimo da je ova kompanija poznata po vrlo rigoroznim kaznama, pa se vrlo često može dogoditi da takvom kandidatu ne bude zabranjeno samo polaganje ispita broj 461 (70 - 461) u određenom roku, nego i da mu doživotno bude zabranjeno polaganje ma kog ispita koji organizuje ova kompanija.

Ako kandidat želi da uloži žalbu na tok ispita ili ima određene nejasnoće koje želi da razreši, može o tome da obavesti ovlašćeno lice test centra kada se završi polaganje.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje