MCSA sertifikat, OFFICE 365, ISPIT broj 346 (70 - 346)

Pored toga što polaganje ispita broj 346 (70 - 346), kandidatima omogućuje sticanje MCSA sertifikata (microsoft Cerified Solutions Associate), on je isto namenjeni i za MCP sertifikaciju (Microsoft Certified Professional).

Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni test centar za teritoriju Republike Srbije kompanije Microsoft organizuje ovaj ispit prema važećim pravilima. Takođe, opšta je preporuka i da kandidati pohađaju pripremnu nastavu koju ovaj centar isto organizuje, a koja nosi oznaku 347 (20347 A) i koja je namenjena i za polaganje ovog, ali i ispita označenog brojem 347 (20 - 347).

Osim što se očekuje da kandidati ispunjavaju pomenute uslove za izlazak na ovaj ispit, zahteva se i da poseduju viši nivo znanja engleskog jezika.


Koje su oblast provere na ispitu broj 346 (70 - 346)?

Svih 6 oblasti koje čine 346 (70 - 346) ispit su podjednako zastupljene u ukupnom broju zahteva i to se kreće od 15 do 20%, a na njemu se vrši provera znanja vezanih za upravljanje programom Office 365.

Poznavanje osnovnih osobina i funkcija programa Office 365 se proverava tokom prve oblasti u ovom ispitu. Kandidat bi trebalo da zna sve što se odnosi na Provision Tenants, odnosno da zna na koji način se dodaju i konfigurišu prilagođeni domeni (Custom Domains). Trebalo bi da kandidati znaju da navedu naziv domena, te da potvrde vlasništvo nad njim, odnosno da znaju da navedu svrhu konkretnog domena, te da znaju da Set Default Domain, odnosno da promene vlasništvo sa DNS - a (Domain Name System) u Office 365. U poslednjem segmentu ove oblasti se proveravaju znanja koja su vezana za Plan a pilot, gde se, između ostalog očekuje da kandidat zna da odredi Pilot Users, odnosno da pokrene Office 365 Health, Readiness and Connectivity Checks.

Od 4 segmenta se sastoji druga oblast provere na 346 (70 - 346) ispitu, a vezana je za poznavanje planiranja i implementacije umrežavanja i opcija bezbednosti u okviru Office 365. Prvo kandidati odgovaraju na pitanja koja se odnose na konfigurisanje DNS zapisa za usluge, a zatim i na zahteve koji podrazumevaju poznavanje omogućavanja Client Connectivity u ovom programu. Tu su i pitanja koja se odnose na administraciju microsoft Azure RM - a (Rights Management). Manage Administrator Roles in Office 365 se proverava u završnom segmentu ove oblasti.

TESTOVI


Zahtevi vezani za upravljanje Cloud Identities su prisutni u sledećem delu provere na ispitu broj 346 (70 - 346). A pred kandidate se iznose zahtevi u vezi sa konfigurisanjem i upravljanjem lozinkama, a očekuje se i da kandidat zna na koji način se upravlja korisnicima, odnosno opcijama bezbednosti u grupi. Prisutni su i zahtevi u ovom delu ispita koji se odnose na uređivanje Cloud Identities i to uz pomoć PoweShell - a.

Implement and Manage Identities By using Azure AD Connect je osnov sledeće oblasti provere na ovom ispitu. A tu se očekuje da kandidati odgovore na pitanja koja su vezana za planiranje On - premise aktivnih direktorijuma za Azure AD Connect, odnosno na one zahteve koji traže da kandidat pokaže znanje rada sa različitim Azure AD Connect alatima. Zatim slede pitanja koja se tiču poznavanja upravljanja aktivnim direktorijumima, a sa stanovišta korisnika i grupa i to uz pomoć Azure AD Connect in Place. U ovom segmentu ispita 346 (70 - 346) bi kandidati trebalo da pokažu znanja koja se odnose na primenu opcije Delete (Soft Delete), odnosno da znaju kako funkcioniše Force Synchronization.

Tema pretposlednjeg modula je Implement and Manage Federated Identities for single Sign - on, a ukupno tri segmenta su prisutna u ovom delu provere. Najpre je tu podoblast vezana za poznavanje AD FS - a (Active Directory Federation Services), odnosno za njihovo planiranje. Zatim se proverava poznavanje instaliranja i uređivanja AD FS - a, te instaliranje i uređivanje WAP/AD FS Proxy Servers.

Na samom kraju ispita broj 346 (70 - 346) je oblast koja se odnosi na ispitivanje znanja koja se tiču praćenja i rešavanja problema u ovkiru Aoffice 365, a najpre u ovkiru dostupnosti i korišćenja. Zahtevi u ovoj oblasti su prvenstveno usmereni na proveru poznavanja analiziranja izveštaja. a očekuje se da kandidat odgovori na zahteve vezane za Monitor Service Health, kao i da zna na najbolji i najbrži mogući način kako da izdvoji grešku koja ima loš uticaj na rad servera, te koja izaziva prekid u njegovom radu.

Kako izgleda ispit broj 346 (70 - 346)?

Obično ispit broj 346 (70 - 346) sadrži između 40 i 60 pitanja, ali ovaj broj može da varira u zavisnosti od ispitnog roka, budući da kompanija Microsoft ima pravo da u svakom roku broj ispitnih zahteva izmeni.

Svi kandidati koji su zainteresovani za njegovo polaganje, moraju da znaju da Microsoft ne navodi precizne detalje o samom ispitu, odnosno o njegovoj formi, tako da praktično gledano bilo koja vrste pitanja može da se pojavi u testu. Naravno, postoje oni uobičajeni tipovi pitanja, a koji podrazumevaju najpre upisivanje kraćeg tačnog odgovora u označeno polje, ali i ona pitanja u kojima se od kandidata zahteva da odaberu jedan ili više tačnih odgovora između nekoliko ponuđenih i da ih označe. Potpuno isto kao i za broj pitanja, tako i za njihovu formu, kompanija Majkrosoft ima pravo, kada to smatra neophodnim u okviru svakog ispitnog roka da njihovu formu izmeni.

Ukupno trajanje ispita broj 346 (70 - 346) je 150 minuta, stim da je pola sata namenjeno čitanju ispitnih pitanja i njihovom razumevanju, a 2 sata kandidat ima na raspolaganju da ih reši.

Bodovanje u okviru ispita broj 346 (70 - 346)

Sistem bodovanja na ispitu broj 346 (70 - 346) podrazumeva da kandidat za tačan odgovor na jedno pitanje dobija jedan bod, u većini slučajeva. Uz to mora se znati da kompanija Microsoft u testu ima i ona pitanja koja se ne boduju, a koja su tu da bi se unapredio sistem ispitivanje. O ovim pitanjima kandidati ne dobijaju informacije tokom trajanja ispita, ali zato o onim pitanjima koja donose više poena će tokom trajanja testa dobiti informaciju u vidu prozorčića koji će se pojaviti na ekranu i u kome će biti navedeno da donose kandidati određeni broj poena.

Ipak, najvažnije je da nema takozvanog negativnog ocenjivanja, što znači da kandidati koji ne budu na neko pitanje dali tačan odgovor, neće imati umanjenje ukupnog broja poena koje budu osvojili na 346 (70 - 346) ispitu.

Naglašavamo da kompanija Majkrosoft ne navodi ni koliko pitanja treba da reši kandidat da bi položio ovaj ispit, ali postoji odrednica od 70% tačno rešenih zahteva da bi se ovaj ispit položio. U svakom ispitnom roku ova kompanija ima pravo, ako smatra potrebnim da ovaj procenat poveća ili umanji.

A kada kandidat završi sa rešavanjem ispitnih pitanja, par minuta nakon toga će dobiti na ekranu informaciju da li je ispit broj 346 (70 - 346) položio ili ne. U propisanom roku posle toga Microsoft ovlašćeni test centar Akademije Oxford ima obavezu da kandidatu da i rezultate u štampanom formatu.

A u tako prikazanim rezultatima koji se iznose u obliku grafikona se vidi učinak u celokupnom ispitu, kao i opšti broj poena po oblastima, što znači da kandidati neće moći da vide da li su na neko pitanje dali tačan odgovor ili nisu. Ukoliko imaju potrebu da dobiju i ovakve informacije, onda moraju da obaveste ovlašćeno lice u test centru Akademije Oxford da žele da im rezultati budu odštampani tako da mogu da vide i ove podatke.

Ako se dogodi da kandidati koji su polagali ispit broj 346 (70 - 346) ne dobiju štampane rezultate 14 dana nakon polaganja treba da obaveste osoblje one poslovnice u kojoj su ispit polagali o tome, da bi se propust ispravio.

Dodatne informacije o ispitu broj 346 (70 - 346)

Na dan kada je zakazano polaganje kandidati imaju obavezu da se pojave u konkretnoj pposlovnici Akademije Oxford minimum pola sata pre termina koji je naveden za početak polaganja 346 (70 - 346) ispita. Tada moraju da ponesu i validan lični dokument sa fotografijom kome rok važnosti nije istekao. A to podrazumeva ne samo ličnu kartu, već i vozačku dozvolu ili pasoš, kako bi bio izvršen proces identifikacije kandidata. Ako poseduju čipovan biometrijski lični dokument, onda su dužni da imaju i očitana dokument zarad adekvatne identifikacije. Svi oni kandidati koji ne budu ispoštovali ovaj zahtev, te ne ponesu validan dokument sa sobom, neće moći da prođu kroz ovaj proces, a samim tim neće im biti dozvoljeno ni polaganje ovog ispita.

Pre nego što počne ispit broj 346 (70 - 346), ovlašćena lica u test centru Akademije Oxford će kandidate da obaveste o pravilima za koje se očekuje da ih maksimalno poštuju. A ako se dogodi da kandidat ne ispoštuje smernice koje dobije i pokuša da vara na ovom ispitu, ovlašćeno lice će ga istog trenutka udaljiti sa polaganja. Nakon što se završi polaganje ovog ispita, šalje se u centralu Microsoft kompanije izveštaj o tom incidentu, a zatim njihov stručni tim odlučuje kakva će kazna biti primenjena u toj situaciji. Si kandidati moraju da znaju da je ova kompanija naročito poznata po strogom kažnjavanju, tako da ne treba da budu iznenađeni ukoliko im bude zabranjeno polaganje ma kog ispita koji kompanija Microsoft organizuje i to doživotno, a ređe se kandidati kažnjavaju tako što im se zabrani polaganje ispita broj 346 (70 - 346) u određenom roku.

Oni kandidati koji ovaj ispit polažu prvi put i ne polože ga, imaju dozvolu da se ponovo prijave za polaganje u narednom ispitnom roku, ali ako je od poslednjeg termina proteklo najmanje 24 sata. Ako i iz drugog puta ne polože ovaj ispit, onda su u obavezi da sačekaju minimalno dve nedelje od termina poslednjeg polaganja da bi im bilo omogućeno da se ponovo prijave.

Svaki kandidat koji ima određenu vrstu invaliditeta može da polaže ispit broj 346 (70 - 346). Neophodno je samo da u trenutku prijavljivanja dostavi i svu potrebnu medicinsku dokumentaciju kojom potvrđuje stepen svog invaliditeta, kako bi mu bilo omogućeno da u okviru Microsoft test centra Akademije Oxford polaže ispit u skladu sa svojim mogućnostima.

Ako kandidati imaju bilo kakvu žalbu, odnosno imaju određenu nedoumicu koju žele da razreše u vezi sa ispitom broj 346 (70 - 346), moraju da sačekaju kraj polaganja i da ovlašćeno lice u test centru o tome obaveste.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje