MCSA sertifikat, Windows 8, OBUKA broj 688 (20688 D) za ispit broj 688 (70 - 688)

Fokus kursa i obuke broj 688 (20688 D) je usmeren na pružanje podrške za Windows 8.1, pa se samim tim od zainteresovanih kandidata očekuje određeni nivo profesionalnih znanja. Ali da bi im bilo omogućeno da polažu ispit broj 688 (70 - 688), odnosno da pohađaju ovu obuku, oni moraju da znaju i engleski jezik i to na višem nivou, jer se i ispit i nastava održavaju na tom jeziku.

Takođe zainteresovani kandidati moraju da znaju da se obuka i kurs broj 688 (20688 D) za polaganje ispita 688 (70 - 688) održava kao grupna nastava, odnosno poluindividualna, ali i online i individualna nastava, tako da oni prilikom prijavljivanja mogu da odaberu koju vrstu kursa će da pohađaju.

Akademija Oxford koja je i zvanično ovlašćeni test centar Microsoft kompanije za našu zemlju, organizuje i polaganje pomenutog ispita, ali i ovu obuku i to prema smernicama koje dobija od ove kompanije. Ali kandidati moraju da znaju da nisu obavezni da je pohađaju, mada Microsoft u svakom slučaju preporučuje svima koji žele da polažu ispit 688 (70 - 688) da se ipak odluče za ovakav vid pripremne nastave, jer će im to značajno poboljšati rezultate na samom ispitu. A svi oni kandidati koji budu pohađali ovu obuku moraju imati na umu da je to nije nikakva garancija da će pomenuti ispiti i da polože, jer se podrazumeva da moraju da pokažu određeni nivo znanja na polaganju.


Naglašavamo da su svi predavači koji su zaduženi za sprovođenje ovog kursa na prvom mestu visokokvalifikovani, ali i poseduju neke od Microsoft sertifikata.

U toku cele kalendarske godine zainteresovani kandidati mogu da se prijave za pohađanje ove obuke i to ili direktno u poslovnici Akademija Oxford u kojoj žele da je pohađaju ili putem broja telefona te poslovnice, ali i preko mejla test centra koji će pronaći na zvaničnom internet sajtu.

Kandidati koji se odluče da pohađaju 688 (20688 D) za polaganje ispita 688 (70 - 688) u okviru ovlašćenog Majkrosoft test centra Akademije Oxford će naučiti sve što je potrebno iz oblasti pružanja podrške za operativni sistem Windows 8.1, kao i da rešavaju apsolutno sve probleme koji mogu da iskrsnu i to kako u ovom operativnom sistemu, isto tako i na Windows 2012 R 2 serveru. IT stručnjaci za koje je namenjeno pohađanje ove obuke bi trebalo da psoeduju dovoljan nivo znanja u radu sa Windows uređajima, odnosno da poznaju EDSTs (Enterprise Desktop Support Technicians) in Tier 2 Support Environments. Polaznici ove obuke će da nauče, između ostalog kako funckionišu ključne komponente u ovom operativnom sistemu, a sa primarnim ciljem da nauče na koji način se rešavaju razliliti problemi. Upoznaće se i sa principom identifikacije problema i njihovog rešavanja u oblasti umrežavanja, ali i vezano za Windows Store i desktop aplikacije, te će da nauče da rešavaju probleme u okviru Internet Explorer - a, odnosno daljinskog pristupa, ali i mnogih drugih bitnih segmenata ovog operativnog sistema. Tokom kursa i obuke broj 688 (20688 D) se primenjuju nove verzije MDOP - a (microsoft Desktop Optimization Package), te WPT - a (Windows Performance Toolkit) i ACT - a (Application Compatibility Toolkit. Ujedno je ovo i prva obuka koja koristi popularni Sysinternals Tools.

TESTOVI


Svaki kandidat koji bude uspešno završio ovaj kurs bi trebalo da bude potpuno spreman da rešava probleme vezane za pokretanje operativnog sistema Windows 8.1, kao i sve one probleme koji mogu da se jave u okviru upravljačkih programa, odnosno hardverskih uređaja, te u okviru oblasti daljinskog upravljanja. Isto tako će da nauče i da rešavaju probleme u oblasti umrežavanja, ali i GPO aplikacija (Group Police Object Applications), odnosno one probleme koji su vezani za podešavanje korisničkih naloga. Pored svega navedenog, kandidati će da nauče, jednostavnije rečeno kako da rešavaju sve potencijalne probleme koji su vezani za rad u operativnom sistemu koji je predmet ispitivanja.

Kurs i obuka broj 688 (20688 D) za polaganje ispita 688 (70 - 688) je sastavljena od ukupno 13 modula, to jest oblasti.

Implementing A Troubleshooting Methodology je prva oblast sa kojom se upoznaju polaznici ovog kursa, a najpre će da saznaju kako se identifikuju problemi, zatim kako se rešava određeni problem prema klasičnom scenariju, to jest upoznaju se sa svim koracima koje je potrebno primeniti u procesu rešavanja konkretnog problema. Nakon toga se polaznici upoznaju sa svim problemima koji mogu da nastanu prilikom pokretanja sistema, a pored ostalog se upoznaju sa načinom oporavka BitLocker - Protected drajvera. Savladaće i načine optimizovanja podešavanja Startup - a, kao i rešavanje problema koji mogu da se pojave tom prilikom, odnosno onih koji se javljaju u okviru usluga operativnog sistema Windows 8.1 Uz sve to, polaznci ovde uče i kako se vrši oporavak drajvera koji su šifrovani uz pomoć BitLocker Drive Encryption.

Sve one probleme koji mogu da iskrnu na hardveru i upravljačkim programima različitih uređaja će upoznati polaznici kursa i obuke broj 688 (20688 D) tokom trećeg modula. A to znači da će najpre da se upoznaju sa Hardware Troubleshooting, odnosno sa Troubleshooting Physical Failures i Troubleshooting Device Driver Failures. Takođe će da nauče i sve o Windows 8.1 Reliability i njegovom praćenju, odnosno od konfigurisanju Windows 8.1 Registry.

U četvrtoj oblasti se polaznici kursa upoznaju sa rešavanjem problema koji se odnose na daljinski pristup, te će savladati sva potrebna znanja za to, a što podrazumeva korišćenje opcija Remote Assistance, Remote Desktop i PowerShell Remoting. Sve one probleme koji se javljaju prilikom povezivanja na mrežu će upoznati polaznici kursa i obuke broj 688 (20688 D) tokom petog modula, a u šestom savladavaju znanja koja su vezana za Group Policy, odnosno rešavanje mogućih problema u ovoj oblasti.

Sa korisničkim podešavanjima i problemima koji prilikom toga mogu da se jave, odnosno njihovim rešavanjem se upoznaju svi polaznici ove obuke u narednoj oblasti, a to znači da će naučiti kako da reše probleme sa prijavljivanjem, odnosno sa primenom podešavanja korisničkih naloga. Zatim sledi modul vezan za Remote Connectivity i moguće probleme u tom segmentu, a prvenstveno se misli na probleme koji nastaju prilikom povezivanja na VPN (Virtual Private Network), odnosno na one koji je javljaju prilikom direktnog pristupa (DirectAccess) i NAP - a (Network Acces Protection).

Savladavanje problema vezanih za Resource Access within a Domain se izučava u devetom modulu kursa i obuke broj 688 (20688 D), tokom koga se polaznici uče kako se rešavaju problemi u pristupu fajlovima i dozvolama, ali i oni koji su vezani za pristup štampaču.

Proces konfigurisanja i rešavanja problema pristupa resursima za sve one klijente koji nisu članovi domena je predmet izučavanja u sledećem modulu ove obuke, što znači da će polaznici naučiti kako se rešavaju problemi u radnim folderima (Work Folders), odnosno u okviru Workplace Join i OneDrive Access. Naredni modul je vezan za Troubleshooting Application, kako za desktop aplikacije, tako i za one koje se mogu naći na Windows Store. Ovde polaznici uče i na koji način treba rešiti problem koji može da iskrsne prilikom instaliranja tih aplikacija, ali i u okviru Internet Explorer - a, odnosno uče kako se primenjuje Client Hyper - V.

Tokom pretposlednje oblasti će polaznci obuke i kursa broj 688 (20688 D) za polaganje ispita 688 (70 - 688) da nauče kako se održava operativni sistem Windows 8.1, to jest kako se konfigurišu njegove performanse i na koji način se on može zaštiti od različitih virusa. Isto tako će da steknu znanja u vezi sa ažuriranjem ovog operativnog sistema.

Oporavak operativnog sistema Windows 8.1 se uči tokom završne oblasti ove obuke, u okviru koje će polaznici primarno da nauče kako se vrši vraćanje fajlova (Restore Files), odnosno kako se vrši oporavak ovog operativnog sistema (Recover Windows 8.1 System).

Ko treba da pohađa kurs broj 688 (20688 D)?

Kako je osnovna tema obuke i kursa 688 (20688 D) u vezi da podrškom za Windows 8.1, to se od svih kandidata koji su zainteresovani za njeno pohađanje očekuje određeni nivo znanja i to prvenstveno iz oblasti poznavanja mreže, odnosno TCR/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Trebalo bi da su upoznati i sa DNS - om (Domain Name System) i UDP - om (User Datagram Protocol).

Takođe, svi zainteresovani polaznici bi trebalo da su upoznati sa radom u Windows serveru 2008 R 2 i Windows serveru 2012, odnosno da poznaju program Microsoft Office 2013, kao i verziju 2010. Poželjno je da razumeju i PKI (Public Key Infrastructure) i AD DS (Active Directory Certificate Services).

Da bi kandidat mogao da pohađa obuku i kurs broj 688 (20688 D), on mora da poznaje rad u Windows Vista, odnosno Windows 7 i 8 operativnom sistemu, a poželjno je i da poznaje WAIK (Windows Automated Installation Kit).

Trajanje kursa i obuke broj 688 (20688 D) za polaganje ispita 688 (70 - 688)

Program obuke broj 688 (20688 D) podrazumeva da ona traje ukupno pet dana, stim što kandidati moraju da znaju da se to odnosi samo na grupnu nastavu, koja uz to podrazumeva i tačno određene termine. Moramo da naglasimo i to da je u pitanju grupa od najmanje četvoro, a da najviše može da bude osmoro polaznika, te da je njen kvalitet neosporan.

Ako se polaznici odluče da pohađaju individualnu, odnosno nastavu online ili poluindividualnu, onda su potpuno slobodni da se sa profesorom, te koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici Microsoft test centra dogovore najpre o terminima, ali i o dinamici, kao i o trajanju obuke.

Gde i kada se održava obuka i kurs broj 688 (20688 D)?

Vreme i mesto održavanja nastave se precizno znaju samo za grupnu nastavu, uzevši u obzir da su u tom slučaju termini jasno definisani i da se ne mogu menjati, osim ako to iznesu kao zahtev svi polaznici u okviru jedne grupe i ako u toj poslovnici Akademije Oxford može da se izvrši ta promena bez uznemiravanja nastave. Takođe, kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu nastave, moraju da znaju da se kurs i obuka broj 688 (20688 D) za polaganje ispita 688 (70 - 688) prema pravilima grupne nastave odvija u onoj poslovnici test centra u kojoj se prijavi najmanje četri polaznika koji žele da je pohađaju. A kada se to dogodi, svi oni koji su već izvršili prijavu će u propisanom roku biti obavešteni kako o terminima, tako i o dinamici, a trajanje je precizno određeno za ovaj tip kursa.

Individualna, poluindividualna i online nastava pružaju svim polaznicima znatno više slobode, pa se oni ne samo o terminima, nego i o dinamici održavanja nastave, ali i o njenom trajanju, dogovaraju sa profesorom ili sa koordinatorom za nastavu u toj poslovnici.

Dodatne napomene :

  • kandidati se prijavljuju u poslovnici u kojoj žele da pohađaju obuku broj 688 (20688 D) ili preko mejla Akademije Oxford, koji će da nađu na zvaničnom sajtu, odnosno putem broja telefona odabrane poslovnice
  • uplata se vrši direktno u onoj u poslovnici u kojoj se i vrši prijava
  • neophodan uslov za pohađanje kursa jeste poznavanje engleskog jezika na višem nivou

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje