MCSA sertifikat, SQL SERVER 2012/2014, OBUKA broj 461 (20461 D) za ispit broj 70 - 461

Da bi svakome ko želi da pohađa kurs i obuku broj 461 (20461 D) to bilo omogućeno, neophodno je samo da ima osnovno znanje u radu sa Windows operativnim sistemom, kao i da poznaje osnovne karakteristike ovog operativnog sistema. Inače, osnovna tema ovog kursa je vezana za poznavanje SQL servera 2012/2014.

Moramo da naglasimo da je to poboljšana verzija prethodnog ispitivanja koja je bila vezana za poznavanje rada sa SQL serverima 2008, tako da svaki kandidat koji želi da stekne MCSA sertifikat (microsoft Cerified Solutions Associate), polaganjem sipita iz ove grupe, sada može da polaže ispite u okviru poboljšane verzije, koja je vezana za poznavanje SQL servera 2012/2014.

Kako po završetku ove obuke, kandidat može da polaže ispit broj 461 (70 - 461) i tako stekne pomenuti sertifikat, on se svrstava u grupu onih ljudi koji ulažu u svoje profesionalno znanje, čime će se znatno poboljšati šanse da pronađe odlično zaposlenje i to ne samo u našoj zemlji, već i u celom svetu, uzevši u obzir da su ovi sertifikati priznati širom sveta.


Takođe, zahteva se da kandidat koji je zainteresovan za pohađanje kursa i obuke broj 461 (20461 D) za polaganje ispita 461 (70 - 461) ima i viši nivo znanja engleskog jezika, što će mu svakako biti od koristi i prilikom polaganja ovog ispita, uzevši u obzir da se i obuka, ali i ispit provode na ovom jeziku, pa će moći i da razume ispitna pitanja, odnosno da prati gradivo koje se izučava tokom obuke.

Naglašavamo i to da je Akademija Oxford zvanično ovlašćen Microsoft test centar za teritoriju Republike Srbije i da ovu obuku organizuje u svim svojim poslovnicama, a koje se osim u većim gradovima, poput Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca, nalaze i u drugim mestima širom zemlje, odnosno u Jagodini, Kraljevu, Subotici, Čačku, ali i u drugim gradovima.

Mora da se naglasi vrlo važan podatak koji se odnosi na obavezu pohađanja pripremne nastave, jer kompanija Microsoft nigde to ne navodi kao uslov za polaganje ispita broj 461 (70 - 461), ali kandidati koji žele da ga polažu treba ovo da prihvate kao preporuku, uzevši u obzir da će im to znatno olakšati čitav proces polaganja, jer će se na adekvatan način upoznati sa zahtevima koji mogu da se pojave na ovom ispitu. Takođe, bitno je da kandidati znaju da samim tim što će pohađati ovu obuku nije sigurno da će pomenuti ispiti položiti, to jest ne dobijaju nikakve garancije za to, jer je uslov za polaganje da pokažu traženi nivo znanja.

TESTOVI


Kandidati prilikom prijavljivanja, koje mogu da izvrše u toku čitave godine, odlučuju da li će da pohađaju obuku i kurs broj 461 (20461 D) u grupi ili žele da to bude individualna, online, odnosno nastava u paru, to jest poluindividualna. A u zavisnosti od vrste nastave za koju se budu tom prilikom odlučili, zavisiće i dinamika, ali i njeno trajanje, uzevši u obzir da samo grupna nastava podrazumeva tačno određene termine i trajanje, što je usklađeno sa pravilima kompanije Microsoft. Za sve ostale tipove kurseva, kandidati imaju slobodu da se u dogovoru sa predavačem organizuju, odnosno da preciziraju sve detalje u vezi sa terminima održavanja kursa i dinamike, ali i njegovog trajanja.

Profesori koji su zaduženi za sprovođenje ove obuke poseduju sve potrebne kvalifikacije, ali i iskustvo, a uz to poseduju i neke od Microsoft sertifikata.

Prijava za pohađanje kursa i obuke broj 461 (20461 D) za polaganje ispita 461 (70 - 461) može da bude izvršena direktno u poslovnici Akademije Oxford u kojoj kandidati želi da pohađa nastavu, to jest u onoj koja se nalazi u njegovom gradu. Zainteresovani kandidati takođe imaju mogućnost i da prijavljivanje izvrše putem broja telefona konkretne poslovnice ili preko zvaničnog mejla ovog test centra, koji će pronaći na sajtu Akademije Oxford.

Na kursu broj 461 (20461 D) svi oni kandidati koji ispunjavaju navedene uslove će naučiti sve što je potrebno da bi sa uspehom položili ispit broj 461 (70 - 461). Pod tim se misli najpre na pisanje upita uz primenu Microsoft SQL servera 2014, a naučiće i kako funkcioniše administracija baza podataka, zatim njihov razvoj i Business Intelligence. A to znači da je ovo zapravo idealan kurs i obuka za sve one kandidate koji rade na poziciji Database administratora, odnosno programera.

Zainteresovani kandidati moraju da znaju da je ovaj kurs vrlo obiman i da je sačinjen od ukupno čak 20 modula, to jest oblasti. Očekuje se da kandidati nakon što završe njegovo pohađanje imaju sasvim dovoljno znanja u radu sa SQL serverom 2014, kao i da će biti potpuno upoznati sa kako razlikama, tako i sličnostima između drugih kompjuterskih jezika i Transact - SQL - a. Očekuje se da će naučiti na koji način funkcioniše sortiranje i filtriranje podataka, odnosno kako se vrši upis u okviru više različitih tabela. A trebalo bi da znaju i na koji način se menjaju podaci, upravo preko T - SQL - a, ali i kako se primenjuju postojeće funkcije.

Na samom početku kursa i obuke broj 461 (20461 D) za polaganje ispita 461 (70 - 461), odnosno tokom prvog modula će predavači da upoznaju sve polaznike najpre sam samim Microsoft SQL serverom 2014, a u smislu da će im prezentovati njegove osnovne karakteristike i glavne funkcije, kao i da će ih upoznati sa različitim vrstama alata.

Već u narednoj oblasti kandidati se upoznaju sa T - SQL Querying - om. Tu bi kandidati trebalo da razumeju kako funkcioniše ova vrsta upita, ali i šta podrazumeva logičan redosled operacija koje je potrebno izvršiti prilikom ovog unosa. A tokom narednog modula fokus se stavlja na pisanje takozvanih SELECT upita (SELECT Query), te će po završetku ove oblasti da nauče i da pišu jednostavne SELECT izjave (SELECT Statements), odnosno na koji način se eliminišu duplikati prilikom pisanja (Eliminate Duplicates with DISTUNCT).

Pisanje upita za više tabela se uči u okviru četvrtog modula, a nakon toga se kandidati upoznaju sa procesom sortiranja i filtriranja podataka. U ovom modelu će, takođe naučiti i na koji način se vrši ograničavanje redova, ali i kako se kontroliše prikaz određenih redova. A savladaće i način koji je poželjan za rešavanje određenih problema, ukoliko se prilikom pretrage dogodi da rezultati budu nepoznati ili da nestanu.

Sledeća oblast je vezana za rad sa različitim vrstama podataka, što znači da će se kandidati prvo upoznati sa nekim od tipova podataka poput, na primer različitih numeričkih ili specijalnih vrsta podataka. A tu kandidati uče i kako se radi sa opcijama vezanim za datum i vreme. Korišćenja Data Manipulation Language za modifikovanje podataka je tema u sledećoj oblasti, a polaznici kursa i obuke 461 (20461 D) će tom prilikom da nauče, između ostalog i kako funkcioniše unos podataka, odnosno kako se vrše izmene i brisanje postojećih podataka, to jest na koji način funkcioniše opcija njihovog ažuriranja.

Modul broj 8 je usmeren na korišćenje ugrađenih funkcija u okviru pomenutog servera, a polaznici obuke ć da nauče na koji način se vrši pisanje upita uz pomoć ugrađenih funkcija, kao i koju od njih treba primeniti za konverziju, odnosno koje su to logičke funkcije i kako se one koriste. Sledeći modul ove obuke je usmeren na grupisanje podataka, a to podrazumeva da će svi kandidati da nauče koje metode se primenjuju tom prilikom i na koji način se vrši filtriranje u tom slučaju. A osim što će se upoznati sa takozvanim Aggregate Functions, naučiće i kako se koristi opcija GROUP BY klauzula. Isto tako će da nauče i na koji način funkcioniše filterisanje grupa, uz korišćenje opcije HAVING. Using Subqueries je tema desetog modula, a nakon toga se svi polaznici u okviru kursa i obuke broj 461 (20461 D) za polaganje ispita 461 (70 - 461) upoznaju sa korišćenjem Table Expressions.

Tokom narednog modula kandidati savladavaju znanja koja su vezana za Set Operators i to uz korišćenje opcija EXCEPT, UNION i INTERSECT. A posle toga sledi oblast koja je vezana za primenu opcija Window Ranking Offset i Aggregate Ffunctions. Tu će se kandidati, pored ostalog upoznati sa mnogobrojnim funkcijama kao što su FIRST_VALUE, LAST_VALUE, a zatim i sa funkcijom ROW_NUMBER, kao i sa mnogim drugim funkcijama koje su prisutne u ovoj oblasti. A posle toga se polaznici upoznaju sa različitim tehnikama koje se primenjuju u okviru T - SQL - a, a koje se uglavnom tiču GROUPING SETS CLAUSE.

Posle toga sledi upoznavanje polaznika obuke i kursa broj 461 (20461 D) sa opcijama korišćenja postojećih podataka i upita u okviru ovih servera, a u smislu da će se upoznati sa različitim tipovima ulaznih i izlaznih parametara, te naučiti kako da se na najbolji mogući način primene pravila o skladištenju podataka, odnosno da se primeni baš konkretna procedura programiranja sa T - SQL - om.

U sledećem modulu ove obuke kandidati će na prvom mestu da se upoznaju sa različitim elementima programiranja, kao i sa načinom njihove kontrole. A oni će savladati i sve jezičke elemente servera za jednostavne programske zadatke, ali i naučiti kako se formiraju sinonimi i takozvani varijabli. Implementacija Error Handling se izučava u okviru sledećeg modula, a polaznici uče na koji način funkcioniše SQL server kada se pojavi neka, greška odnosno kako se šalje povratna informacija o njoj.

Implementing Transactions se izučava u sledećem modulu, a zatim sledi upoznavanje polaznika sa načinima poboljšanja pisanja upita. U toj oblasti će kandidati da nauče različite načine pomoću kojih će da prate izvršenje konkretnih upita i uticaj koji oni imaju na Microsoft SQL server. A u poslednjoj oblasti kursa i obuke broj 461 (20461 D) za polaganje ispita 461 (70 - 461), kandidati će da nauče na koji način funkcionišu metapodaci (Metadata), odnosno kako njima treba pristupiti, a prvenstveno uz primenu sistemskih funkcija. Uređivanje dinamičkih objekata, ali i opcija skladištenja podataka, će takođe da nauče polaznici u ovom delu kursa, ako i kako da pišu upite korišćenjem pomenutih mehanizama.

Kome je namenjena obuka i kurs broj 461 (20461 D)?

Ukoliko kandidat želi da stekne MCSA sertifikat, a znaju da rade sa SQL serverima i to kako 2012 / 2014, tako i 2008, može da pohađa specijalizovanu obuku i kurs broj 461 (20461 D), koja je osmišljena kao priprema za polaganje ispita broj 461 (70 - 461).

Naglašavamo i da kompanija Microsoft nije navela nikakva posebna znanja koja kandidat treba da poseduje da bi pohađao ovaj kurs, osim da ima iskustva u radu sa Windows operativnim sistemom i da može da koristi njegove funkcije. A podrazumeva se da je obavezno da poseduje znanaj engleskog jezika na višem nivou.

Koliko traje kurs i obuka broj 461 (20461 D) za polaganje ispita 461 (70 - 461)?

Kako ovlašćeni Microsoft test centar, Akademija Oxford maksimalno poštuje pravilima ove kompanije, to podrazumeva da kurs i obuka broj 461 (20461 D) za polaganje ispita 461 (70 - 461) traju ukupno pet dana.

Ali, kandidati moraju da imaju na umu da se ovo odnosi samo na grupnu nastavu, budući da su tu i precizno određeni termini i trajanje, kao i dinamika. Ovaj vid nastave podrazumeva manje grupe polaznika koje broje najmanje njih četvoro, a najviše osmoro, tako da kvalitet nastave ni u kom slučaju ne može da bude doveden u pitanje.

Kada je reč o ostalim vrstama pripremne nastave, to jest o poluindividualnoj, online i individualnoj nastavi, tu se kandidati sa profesorom i koordinatorom za nastavu u odabranoj poslovnic test centra dogovaraju o svemu što se tiče održavanja nastave, počev od termina, preko dinamike, pa do njenog trajanja.

Kada i gde se održava obuka i kurs 461 (20461 D) za polaganje ispita 461 (70 - 461)?

Kada kandidat bude doneo odluku koju vrstu nastave će da pohađa, saznaće i mesto i vreme njenog održavanja. A pod tim prvenstveno mislimo na nastavu u grupi, koja podrazumeva ne samo rad u manjim grupama polaznika (3 do 8 kandidata), već i tačno određene termine i trajanje. Stvar je u tome da se ova vrsta kursa i obuke broj 461 (20461 D) za polaganje ispita 461 (70 - 461) održava u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se prijavi minimalno četvoro kandidata koji žele da je pohađaju. A onog trenutka kada se ispuni ovaj uslov, svi ostali koji su već imali prilike da izvrše prijavu, će na za to propisan način biti obavešteni o terminima koji nisu podložni promeni. Zapravo, jedina situacija kada se termini u okviru grupne nastave mogu promeniti jeste ako to svi polaznici jedne grupe iznesu kao zahtev i ako u konkretnoj poslovnici ima mogućnosti da se ta promena izvrši bez poteškoća.

Nastava online od kandidata zahteva posedovanje računara koji ima stabilnu internet konekciju, kako bi kurs i obuka broj 461 (20461 D) mogli da se neometano sprovode. Isto tako, ovaj vid nastave, kao i individualna, odnosno poluindividualna nastava, to jest nastava u paru, podrazumevaju da kandidat sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici microsoft test centra i predavačem, dogovara sve detalje u vezi sa njenim održavanjem, to jest ne samo termine, već i dinamiku i trajanje.

Dodatne napomene :

  • uplata se vrši direktno u onoj u poslovnici u kojoj se i kandidat prijavljuje
  • osim mogućnost prijavljivanja za pohađanje kursa i obuke broj 461 (20461 D) za polaganje ispita 461 (70 - 461) lično u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, kandidati mogu to da učine i putem broja telefona jedne od poslovnica test centra, kao i preko mejla koji je naveden na sajtu
  • očekuje se da prijavljeni kandidati imaju viši nivo znanja engleskog jezika

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje