Stručni kursevi i obuke - Građevinska struka

Armirač je zanatlija koji pravi i priprema armaturu za ugradnju u građevinski objekat – temelj, ploču, noseće stubove, itd. On može obavljati svoj posao na licu mesta ukoliko je reč o manjem obimu posla, ali je danas češći slučaj da stovarišta isporučuju već gotovu armaturu koju je armirač formirao na svom svakodnevnom radu u krugu stovarišta.

Svako domaćinstvo ili ustanova koji se greju na čvrsto gorivo imaju potrebu da, s vremena na vreme, zatraže usluge dimničara. On čisti dimnjak upotrebom četke ili tega koji su vezani za sajlu ili jednostavno koristi samo sajlu.

Cele kalendarske godine, svako ko je zainteresovan da pohađa obuku i kurs za zidara kako bi stekao sertifikat za bavljenje ovim poslom, ima mogućnost da se prijavi i to lično u odabranoj poslovnici Akademije Oxford.

Završni radovi u okviru procesa gradnje tiču se postavljanja fasade. Fasaderi stavljaju različite vrste fasada na izgrađene objekte i svojom stručnošću, a prateći želju i zamisao vlasnika, doprinose krajnjem izgledu i lepoti objekta. Fasade, pored estetske funkcije, kao primarnu funkciju imaju zaštitnu ulogu.

Izolater polaže i popravlja izolacije od raznih materijala, pre svega na građevinskim objektima, ali i na nekim drugim vrstama objekata. U akademiji Oxford možete pohađati školu za izolatere, koja se sastoji iz teorijske i praktične nastave. Na teorijskom delu nastave kandidati stiču neophodna znanja koja će im poslužiti kao osnov za praktično bavljenje ovim poslom.

Posao asfaltera nije, kao što na prvi pogled izgleda, samo fizički rad. Da bi se ovaj posao obavljao uspešno i doveo do kvalitetnog i dugotrajnog proizvoda, potrebno je poznavanje više različitih segmenata ovog zanata.

Zanatski kurs i obuka kamenoresca u našoj školi traje 6 meseci. Nastava je teorijsko-praktičnog karaktera i održava se u prostorijama naše škole.

Neko ko je stekao kvalifikacije za bavljenje poslom podopolagača može relativno lako da pronađe zaposlenje u toj struci, jer ovo zanimanje svakako spada u red onih koja se relativno često traže na tržištu rada. A da bi neko ko želi da se zaposli na ovom radnom mestu to zaista i mogao da učini, on svakako mora ili da završi određenu srednju školu ili da stekne validan sertifikat za obavljanje tog posla.

Rukovalac kranom-kranista obavlja jako delikatan i precizan posao i zato je u okviru ovog kursa neophodno izučiti i usvojiti osnove iz oblasti zaštite na radu i pravilnog korišćenja opreme.

Danas je nemoguće zamisliti bilo koji građevinski poduhvat bez upotrebe dizalica. Posao dizaličara podrazumeva manevrisanje teškim i kabastim materijalom i od njegovog uspešnog i bezbednog obavljanja ovog posla zavisi kvalitetan i siguran rad na gradilištu.

Rukovalac građevinskim mašinama, obavlja svoj posao prema pavilima struke i specifikacijama.

Ovaj deo posla u okviru građevinske struke spada u jedan od najopasnijih i najzahtevnijih. Kao što i samo ime zanimanja kaže, visinski radnik obavlja radove na visini, a to ga čini izloženim raznim nepovoljnim atmosferskim uticajima – kiši, vetru, suncu.

U savremenoj gradnji se sve više insistira na modernom pristupu koji podrazumeva upotrebu materijala visokog kvaliteta koji imaju sve karakteristike neophodne za brzu ugradnju. Jedan od značajnijih faktora koji utiču na rentabilnost gradnje jeste rok završetka, ali to ne sme značiti i smanjenje kvaliteta izvedenih radova.

Ovo zanimanje podrazumeva klesanje i rezanje kamena od koga se izrađuju različiti elementi koji se koriste u gradnji. Klesari izrađuju kamene ploče, kamene blokove različitih oblika i veličina, ornamente za fasade zgrada, prave stepenice, lukove, podupirače, rukohvate.

Keramičar oblaže podove, unutrašnje zidove, terase, stepeništa i druge površine raznim vrstama pločica koje lepi posebnim lepkom ili vezuje malterom. Pre samog oblaganja priprema površinu tako da je očisti i izravna.

Oblaganje podova teraco pločama postoji već dugo na našoj građevinskoj sceni. Postoje razne tehnike postavljanja ovih ploča i te tehnike su vremenom postajale savremenije i svrsishodnije kako bi krajnji cilj bio postignut u kratkom vremenskom roku, a kvalitet krajnjeg proizvoda zadovoljavajući.

Ovo zanimanje spada u jedno od najrizičnijih i najopasnijih zanimanja. Imajući u vidu ovu činjenicu, svi kandidati koji se pripremaju za bavljenje ovim poslom moraju proći temeljnu obuku iz zaštite i bezbednosti na radu.

Molerski zanat je uvek tražen zanat. Kada se jednom dobro pokažete u obavljanju molerskih poslova, budite sigurni da će se putem preporuke i zadovoljnih mušterija vaše usluge i dalje tražiti i da ćete uvek imati siguran posao.

Suva gradnja je jedan od načina uređenja interijera koji se praktikuje i kod nas već izvesno vreme. Monter suve gradnje upotrebom drvenih i metalnih komponenata, kao i gipsanih i drvenih ploča oblikuje unutrašnji izgled određenog prostora, stavljanjem pregradnih zidova, spuštanjem i podizanjem plafona i podova. Ovaj posao ima i svoju kreativnu komponentu, jer je monter suve gradnje zadužen za izradu gipsanih ukrasa na zidovima.

Kurs i obuka za farbara koja se u toku cele kalendarske godine organizuje u preko 20 poslovnica Akademije Oxford je namenjena svakome ko želi da se kvalifikuje za ovo zanimanje, uzevši u obzir da svaki polaznik koji bude prošao kroz praktični i teorijski deo ovog kursa stiče sertifikat.

Poslove koji se odnose na obavljanje dužnosti koje jedan montažer ima će biti u prilici da upoznaju osobe koje interesuje specijalizovana obuka i kurs za montažera. Nastavu organizuje Akademija Oxford koja ima poslovnice u velikom broju gradova širom naše zemlje, a pred svakoga ko je zainteresovan da se upiše se stavlja ukupno tri uslova.

Jedno od možda ne u tolikoj meri zastupljenih zanimanja svakako je i pećar, a što je zapravo osoba koja je zadužena, na prvom mestu za izgradnju različitih tipova peći, ali čini se da se ovo zanimanje sve više vraća u modu, budući da su u mnogim domovima kaljeve peći i kamini sve više u upotrebi.

Obuka i kurs za putara je namenjena svakome ko želi da se kvalifikuje za konkretno zanimanje, te da se bave kako izgradnjom puteva, odnosno železnica, mostova i trotoara, tako i njihovom rekonstrukcijom kada je to potrebno. Isto tako, putari su zaduženi za raščišćavanje puteva različite kategorizacije, a u onim situacijama kada se jave smetnje na njima.

Izradjivač opeke (cigle) i crepa je lice koje proizvodi ovaj zidni, odnosno krovni građevinski materijal. Opeka (cigla) se dobija formiranjem, sušenjem i pečenjem plastične smese gline, peska i vode. Postoje puna i šuplja opeka, zidni blokovi, monta, specijalna opeka i slično.

Nije neophodno da ima bilo kakvo prethodno znanje ona osoba, koja želi da pohađa specijalizovani seminar za montera drvenih kuća, ali svakako mora da obezbedi propisanu dokumentaciju za upis.

Obično se navodi da nije potrebno nikakvo predznanje, a ukoliko nekoga interesuje specijalizovana obuka i kurs za dekoratera zidnih površina. Međutim, naravno da je neophodno da kandidati imaju afiniteta za bavljenje ovim poslom, kao i da donekle imaju smisla za lepo, a sve ostalo će naučiti za vreme trajanja edukacije.

Da bi neko mogao da stekne sertifikat za ovo zanimanje, očekuje se da ima prethodno završenu bilo koju stručnu školu, mada specijalizovani kurs i obuka za instalatera centralnog grejanja podrazumeva i teoriju i praksu, tako da postoji mogućnost da edukaciju pohađa i osoba koja nema stručnu školu završenu, budući da će na taj način steći adekvatna i teorijska i praktična znanja, te moći u budućnosti ovaj posao potpuno samostalno da obavlja.

Apsolutno nikakvo predznanje nije potrebno da bi neko mogao da se prijavi za pohađanje ove specijalizovane edukacije. Inače, Obrazovni centar Akademije Oxford u toku cele godine organizuje stručni seminar za montera ventilacije za sve zainteresovane polaznike.

Bez obzira koju srednju školu je neko završio, može da pohađa specijalizovani seminar za krovopokrivača i tako postane vlasnik sertifikata za konkretno zanimanje.

Akcenat ove stručne edukacije je svakako stavljen na praktičan deo. A što se tiče teoretskog dela, on može biti organizovan i u poslovnici i online, a svakako će kandidati dobiti sav neophodan materijal za učenje.

Građevinska struka

Postoje zanati koji su gotovo uvek aktuelni, te u tom smislu i interesantni za edukaciju. Upravo iz tog razloga su naročito dobro posećeni kursevi i obuke građevinske struke, jer sticanje sertifikata za zanimanja iz te oblasti daje mogućnost polaznicima da prilično brzo pronađu zaposlenje i to kako u našoj zemlji, tako isto i u drugim zemljama.

Pored ostalog, mogu se sertifikovati za zanimanje monter ventilacije, zatim monter drvenih kuća i krovopokrivač, a u ponudi je i kurs i obuka za instalatera centralnog grejanja, odnosno seminar za dekoratera zidnih površina.

Spomenućemo i to da svi koji imaju interesovanje, mogu da postanu vlasnici sertifikata za zanimanje izrađivač opeke i crepa, s tim da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze i obuke i kursevi za zanimanje pećar, ali i za zanimanja farbar i putar.Postoji mogućnost i da zainteresovana lica pohađaju specijalizovani seminar za montažera, a ukoliko im to više odgovara, mogu postati vlasnici sertifikata za zanimanje monter suve gradnje.

Interesantno je pomenuti i to da se stručna obuka i kurs za minera nalazi u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije, koja poseduje sve neophodne akreditacije, izdate od strane relevantnih državnih službi.

Svakako da je dostupna i mogućnost sticanja sertifikata za molera i teracera, a kome to odgovara, može pohađati stručni seminar za keramičara. Treba pomenuti i to da je specijalizovana obuka i kurs za klesara na raspolaganju zainteresovanima, a postoji mogućnost i da svako ko ima afiniteta prema tome postane vlasnik sertifikata za zanimanje operater na mašinama za malterisanje i moleraj.

Sertifikacija za obrazovni profil dizaličar, odnosno za zanimanje kranista je u ponudi konkretne obrazovne institucije takođe. A pojedinci koji žele da postanu vlasnici sertifikata za zanimanje visinski radnik - skelar ili za zanimanje rukovalac građevinskih mašina, treba samo da izvrše prijavu za pohađanje stručne edukacije.

Dobro je naglasiti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost sertifikacije za zanimanje podopolagač, a svakako je zainteresovanima na raspolaganju i kurs i obuka za izolatera.

Ukoliko neko smatra da je dobro da se sertifikuje i osposobi za zanimanje kamenorezac ili da postane asfalter, dovoljno je da kontaktira najbližu poslovnicu ove obrazovne institucije i izvrši prijavu.

A uz sva do sada pomenuta zanimanja, nudi se prilika svima koji imaju interesovanje i da postanu vlasnici sertifikata za zanimanje dimničar. Ponudom su obuhvaćeni i kursevi i obuke za zidara i fasadera, a dostupan je i stručni seminar za armirača.

Većina stručnih edukacija u oblasti građevinarstva podrazumeva i obavezno pohađanje praktičnog dela. A kako navedena obrazovna institucija nastoji da obezbedi visok kvalitet i teoretskog i praktičnog dela edukacije svim polaznicima, to nudi mogućnost pohađanja prakse isključivo kod vrhunskih stručnjaka, odnosno u kompanijama sa kojima ostvaruje saradnju, a koje posluju u oblasti građevinarstva. Tom prilikom će svaki kandidat da dobije neophodne garancije za kvalitet praktičnog dela ove edukacije, što nije slučaj kada je u pitanju pohađanje prakse u kompanijama, koje polaznici samostalno izaberu. Naime, nudi im se svakako i ta mogućnost, ali će svaki pojedinačni polaznik dobiti informaciju o tome da institucija organizatora ne može dati bilo kakve garancije za kvalitet praktičnog dela edukacije u tom slučaju. Radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nije upoznat sa načinom poslovanja konkretnog preduzeća, a u kome polaznik odluči praksu da pohađa tom prilikom, te samim tim nema pravo ni da pruži bilo kakve garancije za kvalitet. Svakako će biti informisan svako od prijavljenih, a ko bude odlučio na taj način da pohađa praktičan deo edukacije, da je njegova obaveza relevantan dokaz o pohađanju prakse u okviru dotične kompanije da dostavi.

Inače ima mogućnost izbora svako koga interesuju obuke i kursevi građevinske struke da teoretski deo nastave pohađa online ili u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Takođe može odabrati i da li želi nastavu da pohađa individualno ili u grupi, s tim što je pravilnikom obuhvaćena i mogućnost organizacije takozvane nastave u paru ili poluindividualne. Tek nakon što bude informisao zaposlene o tome kako želi da pristupi predavanjima, kandidat će dobiti i sve neophodne informacije o načinu organizacije časova u tom slučaju.

Napomenuli bismo i to da svako zainteresovano fizičko lice ima obavezu da izvrši prijavu, kada dostavlja osnovne informacije o sebi ili na mejl adresu jedne od poslovnica ili prijavu može izvršiti i ličnim dolaskom, odnosno putem telefona.

Izuzetno je značajno da lično prisustvuje upisu svako ko pre toga izvrši prijavu, uzevši u obzir da je tako propisano pravilnikom. Takođe će pre toga dobiti i sve neophodne informacije polaznici o tome koja dokumenta moraju priložiti u momentu zvaničnog upisivanja, a kako bi taj proces bio izvršen u skladu sa pravilima.

Ukoliko bude postojalo interesovanje od strane nadležnih u kompanijama, mogu biti organizovani i korporativni kursevi i obuke građevinske struke, a tom prilikom teoretski deo nastave može biti održan i u prostorijama samog preduzeća, u okviru koga su polaznici zaposleni. Svakako je princip takav da bi o detaljima trebalo da se dogovaraju međusobno nadležni u jednoj od poslovnica institucije organizatora i nadležni u okviru zainteresovane kompanije.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Građevinska struka

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje