Prevod sa italijanskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa italijanskog na srpski jezik

Za online prevod sa italijanskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa italijanskog na srpski jezik

Druga vrlo često tražena usluga koja je vezana za italijanski jezik se odnosi na prevođenje sa italijanskog na srpski jezik, koju pruža stručni tim Akademije Oxford. Posebno smo ponosni na činjenicu da naš tim čine i prevodioci i sudski tumači, čime svim zainteresovanim klijentima pružamo mogućnost finalne obrade svih dokumenata, odnosno uz prevod vršimo i njegovu overu, kada postoji potreba za tim.

Svaki prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi sve vrste ličnih dokumenata, počev od krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i lične karte, preko pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, do izvoda iz matične knjige venčanih i umrlih, potvrde o prebivalištu, radne i dozvole za boravak, ali i mnogih drugih ličnih dokumenata. Na vaš zahtev prevodimo i ona dokumenta koja se tiču poslovanja, poput: bilansa stanja i uspeha, poslovnih godišnjih izveštaja, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta preduzeća, revizorskih izveštaja, osnivačkog akta preduzeća, faktura, svih tipova ugovora, poslovnih odluka i drugih dokumenata iz poslovne sfere. Takođe prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim prilikama, poput svih izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja.

A sa italijanskog jezika na srpski prevodimo i uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, te svu ostalu medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju. Obrađujemo i rezultate naučnih istraživanja i patente, ali i naučne, seminarske i diplomske radove, odnosno sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, poput nastavnih planova i programa fakulteta, diploma i dodataka diplomi, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole i mnogih drugih.

Pored toga, sa italijanskog na srpski jezik prevodimo i knjige svih vrsta, počev od romana i beletristike, preko poezije i proze do udžbenika, ali i članke iz novina i sadržaje ilustrovanih, dečijih i stručnih časopisa. Prevodimo i softverske programe i aplikacije, online kataloge, web prodavnice i sajtove, kao i ostale sadržaje koji se tiču oblasti informacionih tehnologija.

Kompletna obrada svih video i audio materijala, počev od animiranih, crtanih, igranih i dokumentarnih filomova, preko serija i reklamnih poruka, pa do obrazovnih, dečijih, zabavnih i informativnih emisija je takođe jedna od usluga za koju smo specijalizovani. A sem prevođenja pomenutih sadržaja vršimo i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju i u relativno kratkom roku omogućujemo klijentu da dobije materijal koji može odmah da plasira u bioskopu, na televiziju, radiju, internetu ili bilo kom drugom mestu.Prevođenje sa italijanskog na srpski
Prevođenje sa italijanskog na srpski

Prevodimo i tekstualne sadržaje različite dužine i tematike, kako one koji su namenjeni stručnoj, tako i one koji će biti plasirani široj javnosti. Njihova tematika može biti vezana za apsolutno bilo koju oblast, jer su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford poznati po izuzetno širokom opštem obrazovanju i bogatom iskustvu, tako da im nijedna tema nije nepoznata.

Na zahtev klijenata vršimo i simultano, konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata sa italijanskog na srpski jezik, a ako je potrebno nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima. Takođe možemo da izvršimo i uslugu redakture svih materijala koji su prevedeni, ali nestručno, te nisu zadovoljili zahteve prevodilačke struke.

A kako su prevodi dokumenata i mnogih vrsta dokumentacije sa italijanskog jezika na srpski jedan od najčešćih razloga zbog kojih nam se obraćaju mnogi klijenti, to ćemo se posebno osvrnuti na njih. Naime, u ma kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford ćete dobiti njihovu kompletnu obradu, jer sem usluge prevoda, vršimo i overu prevedenih materijala. U praktičnom smislu to znači da po završetku rada naših stručnjaka dobijate dokumenta koja možete da koristite apsolutno isto kao da su u pitanju originalna dokumenta, jer pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu znači da je on veran originalu. A kako je vrlo važno i da sudski tumač uporedi prevedena dokumenta sa originalnim, jer je u obavezi da se uveri da su istovetni, to je klijent dužan da dostavi na uvid originale.Baš iz tog razloga je princip slanja, odnosno dostave materijala razlikuje u zavisnosti od toga da li je potrebno izvršiti overu ili ne. Pa tako, za sve one sadržaje koji ne zahtevaju overu imate mogućnost slanja na meil, čime u velikoj meri štedite vreme, dok one materijale, odnosno dokumenta možete poslati preporučeno preko “Pošte Srbije”, odnosno kurirskom službom na našu adresu, a možete ih doneti i lično u našu najbližu poslovnicu.

Mešđtim, u onim slučajevima kada je klijentima hitno potreban prevod dokumenata sa italijanskog na srpski jezik, imaju mogućnost da prvo pošalju dokumenta na meil, a onda i da dostave originale na uvid i to na bilo koji od navedenih načina. Ovaj postupak je uveden kako bi se klijentima zaista omogućilo da dobiju prevedene dokumente u tako kratkom roku.

Trebalo bi da prilikom dogovora oko prevoda naglasite i da li ćete obrađene materijale preuzeti lično ili želite da vam ih pošaljemo na određenu adresu, odnosno na meil. Stim što morate imati na umu da je slanje na meil dozvoljeno samo za one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu. Usluga slanja na određenu adresu se poverava kurirskoj službi, pa se iz tog razloga i naplaćuje dodatno, a prema cenovniku službe zadužene za dostavu i to prilikom preuzimanja pošiljke.

Posebno navodimo i vrlo važan podatak koji se tiče prevoda i overe dokumenata, a odnosi se na overu haškim Apostille pečatom. Ova vrsta overe nema veze sa uslugom koju pružaju naši prevodioci i sudski tumači, uzevši u obzir da je u direktnoj nadležnosti sudskih organa Republike Srbije, te se informacija može dobiti direktno u nadležnom sudu. Ono što često stvara zabunu klijentima jeste što se overa Apostille pečatom razlikuje od dokumenta do dokumenta, a uz to se ne zahteva za sva dokumenta. Kada kažemo da se razlikuje pod tim mislimo da se u nekim slučajevima prvo vrši overa Apostille pečatom, a onda se takav dokument prevodi, ali i sam pečat, pa ga overava ovlašćeni sudski tumač, a za neka druga dokumenta je neophodno prvo izvršiti prevod i overu pečatom sudskog tumača, a onda i overu haškim pečatom. Baš zato se preporučuje da klijenti najpre potraže ove informacije, kako bi izbegli gubljenje ne samo vremena, već i novca.

Prevodi uverenja o položenim ispitima sa italijanskog jezika na srpski

Svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na zahtev klijenata prevesti ne samo uverenja o položenim ispitima sa italijanskog na srpski jezik, već i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi, ali i prepise ocena, nastavne planove i programe, odnosno sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a tiču se obrazovanja. A kako je reč o zvaničnim dokumentima, neophodno je da dostavite i originale na uvid, ali i da se blagovremeno raspitate o tome da li je za vaš dokument potrebno izvršiti i overu haškim Apostille pečatom, pa ako je potrebno u kojoj formi, što su sve informacije koje možete da dobijete pri nadležnom sudu u vašem gradu. Imajte na umu da za ovu vrstu overe nije zadužen nijedan prevodilac i sudski tumač koji je član našeg tima, ali ćete od njih sigurno dobiti informacije koje će vam svakako biti od koristi, a i uputiće vas gde možete da dobijete sve potrebne podatke o ovoj vrsti overe.

Sem dokumenata iz oblasti obrazovanja, sa italijanskog na srpski jezik prevodimo i sva lična dokumenta, kao što su: radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, lična karta, pasoš, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, te sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, odnosno dokumenata koja se u različitim situacijama predaju nadležnim službama, poput: potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnim primanjima, potvrde o stanju računa u banci, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti i mnogih drugih dokumenata ovog tipa.

Sa italijanskog na srpski jezik prevodimo i ona dokumenta koja spadaju u red poslovnih: bilanse stanja, poslovne godišnje izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, bilanse uspeha, osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje, kao i sve vrste ugovora i poslovnih odluka, te sertifikate, fakture, licence i mnoga druga dokumenta koja se tiču poslovanja.

Prevodimo i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, odnosno sve vrste sudskih presuda i rešenja, te ostala pravna akta.

Prevodi građevinskih projekata sa italijanskog na srpski jezik

Na zahtev klijenata prevodimo i građevinske projekte, ali i medicinsku, tehničku, građevinsku i dokumentaciju za tender. Sa italijanskog jezika na srpski prevodimo i: laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, upustva za rukovanje, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno ostale materijale koji se tiču medicine, farmacije i građevinske industrije.

A u skladu sa potrebama klijenata, prevodimo i web sajtove, ali i softvere, odnosno bilo koji program i aplikaciju, te sadžaje web kataloga i prodavnica, ma kako oni bili kompleksni i obimni. Samim tim što svaki prevodilac i sudski tumač ima dovoljno iskustva u radu sa materijalima iz IT oblasti, sa sigurnošću možemo da kažemo da će svi prevedeni sadržaji vrlo brzo biti prepoznati od strane internet pretraživača kao originalni, te će se u optimalnom roku naći u samom vrhu pretrage na internetu. Sve to tvrdimo zato što se tokom procesa prevođenja ovih sadržaja posebna pažnja obraća na primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation).

Uz to, sa italijanskog jezika na srpski prevodimo i sve vrste knjiga, kako udžbenike, tako i romane, poeziju, prozu i beletristiku, ali i ilustrovane, stručne i dečije časopise, te članke iz novina. Takođe prevodimo i naučne, diplomske i seminarske radove, kao i rezultate naučnih radova, dokumenta iz oblasti nauke i naučne patente.

A sa italijanskog na srpski jezik prevodimo i sve one sadržaje koji su u vezi sa reklamiranjem, počev od letaka, flajera i plakata, preko brošura i kataloga, pa do PR tekstova i vizit kartica. Samim tim što su prevodioci i sudski tumači koji su angažovani na obradi ovih sadržaja dugi niz godina usmereni na prevođenje ovakvih sadržaja i iza sebe imaju zavidnu količinu obrađenih reklamnih materijala, možete biti uvereni da će na pravi način reklamnu poruku iz originalnih sadržaja preneti potencijalnim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluga kojima je srpski jezik maternji, te tako približiti ono što se tim putem reklamira.

Prevodi tekstualnih sadržaja sa italijanskog jezika na srpski jezik

Bez obzira da li je reč o tekstovima koji će isključivo biti prezentovani timu stručnjaka iz neke oblasti ili se radi o sadržajima koji su namenjeni široj javnosti, Prevodilački centar Akademije Oxford vam nudi uslugu prevoda sa italijanskog na srpski jezik za apsolutno sve vrste tekstova, bez obzira koju temu i na koji način obrađuju, te da li su u pitanju više ili manje složeni sadržaji. Podrazumeva se i da naši prevodioci i sudski tumači prevode tekstualne sadržaje svih dužina.

A kada se uzme u obzir da naši stručnjaci iza sebe imaju izuzetno bogato iskustvo, jasno je da ne možemo da pomenemo sve teme koje obrađuju, jer im sasvim sigurno nijedna tema nije nepoznata. Zato ćemo navesti samo pojedine oblasti za koje su specijalizovani kada je u pitanju prevođenje tekstualnih sadržaja sa italijanskog jezika na srpski: medicina, pravo, informacione tehnologije, turizam, politika, marketing, građevinska industrija, ekonomija, nauka, komunikologija, finansije, menadžment, bankarstvo, društvene nauke, filozofija, obrazovanje, prirodne nauke, sociologija, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, kao i mnoge druge oblasti koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Imajte na umu i to da se za prevođenje tekstova sa italijanskog jezika na srpski ne zahteva overa, pa je i sam proces u velikoj meri olakšan, jer komunikacija između vas i nas može da se odvija elektronskim putem što znači da i vi nama možete poslati materijale na meil, a i mi vama obrađene sadržaje na isti način. Naravno, ukoliko vam tako više odgovara možete da zahtevate da vam ih pošaljemo na određenu adresu preko kurirske službe, što se smatra dodatnom uslugom i kao takva se i naplaćuje direktno od klijenta prilikom preuzimanja pošiljke, a po ceni službe koja je zadužena za dostavu. Naravno, možete i da ih preuzmete lično u jednoj od preko 20 naših poslovnica, ukoliko vam je tako lakše.

Usmeno prevođenje sa italijanskog jezika na srpski

Organizujete sastanak sa poslovnim partmerima iz Italije, a potrebne su vam usluge usmenog prevoda sa italijanskog na srpski jezik? Nikakva problem! Samo kontaktirajte najbližu poslovnicu Akademije Oxford i iznesite sve detalje o događaju za koji vam je potrebna ova usluga, pa u kratkom roku očekujte najbolju moguću ponudu.

Kako su naši prevodioci i sudski tumači usmereni i na konsekutivno i na simultano, ali i na prevođenje pomoću šapata, to je vrlo važno da budemo upoznati sa osnovnim informacijama o događaju koji organizujete i za koji su vam i potrebne naše usluge, jer ćemo jedino tako moći da vam preporučimo najbolju vrstu usmenog prevoda, uzevši u obzir da je svaka od njih prvenstveno namenjena određenoj vrsti događaja. Zato je neophodno da nas informišete o broju učesnika, osnovnim karakteristikama prostora u kome će se događaj održati, ali i tome koliko će da traje, te da nas uputite, makar i uopšteno u koncept organizacije. Na osnovu tih detalja će naši predstvnici pripremiti ponudu koja će u potpunosti odgovarati zahtevima događaja.

A ako je za neki događaj isključivo potrebna usluga simultanog prevoda sa italijanskog na srpski jezik, kod nas možete i da po najpovoljnijim uslovima na tržištu izvršite iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje emisija sa italijanskog na srpski jezik

Kada kažemo da sa italijanskog jezika na srpski prevodimo informativne, obrazovne, dečije i zabavne emisije, ta usluga zvuči poznato, jer je možete dobiti i na nekom drugom mestu. Međutim, ono što sasvim sigurno nećete dobiti ni na jednom drugom mestu u našoj zemlji, već samo u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford jeste finalna obrada emisija. A to zapravo znači da svaki zainteresovan klijent uz prevod pomenutih vrsta emisija može da dobije i uslugu njihovog titlovanja, to jest sinhronizacije, a u zavisnosti od njegovih zahteva.

Naravno, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve ostale vrste kako video, tako i audio sadržaja sa italijanskog na naš jezik, to jest i reklamne poruke i serije, ali i crtane, dokumentarne, kao i animirane i igrane filmove različitih žanrova.

A za pomenute usluge su zaduženi profesionalni titleri, odnosno umetnici koji su specijalizovali sinhronizovanje sadržaja prevedenih sa italijanskog na srpski jezik, te iza sebe imaju višegodišnje iskustvo i sasvim dovoljnu količinu obrađenih i audio i video materijala, da možete biti sasvim sigurni da neće doći do onih, da tako kažemo uobičajenih propusta koje srećemo u praksi, kao što je previše brz ili previše spor glas, odnosno titl.

Samim tim što klijentima nudimo i ove usluge, omogućujemo im da po najboljim uslovima, kako u pogledu kvaliteta i brzine izrade, tako i sa stanovišta cene dobiju kompletno obrađene sadržaje koje dalje mogu da plasiraju na internetu, televiziji ili u bioskopu, odnosno gde god žele.

Uz sve pomenute usluge kojse se odnose na prevođenje sa italijanskog jezika na srpski, kod nas možete da dobijete i uslugu lekture i korekture svih onih materijala za koje je već izvršen prevod, ali nisu ispoštovana pravila prevođenja, pa je to rezultiralo vašim nezadovoljstvom. A pošto profesionalni lektori i korektori izvrše redakturu takvih materijala, sigurno je da će i najzahtevniji klijent biti sasvim zadovoljan.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na italijanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje