Prevod sa srpskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na italijanski jezik

Za online prevod sa srpskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa srpskog na italijanski jezik

Kako se neretko događa da mnogi građani Srbije odlučuju da potraže posao na teritoriji Italije, ali i da studiraju na nekom od tamošnjih fakulteta, to se javlja i potreba za prevođenjem različitih ličnih, ali i dokumenata iz oblasti obrazovanja sa srpskog jezika na italijanski. Naravno, ovo su tek neki od razloga zbog kojih se zahteva prevođenje u ovoj kombinaciji jezika.

A gde možete dobiti bolju uslugu nego u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford? Razlog za našu samouverenost treba potražiti u činjenici da smo možda i jedina institucija u celoj zemlji koja uz uslugu prevoda dokumentacije i svih vrsta dokumenata nudi i uslugu koju pružaju lica ovlašćena za njihovu overu. Za slučaj da niste potpuno upućeni u ovu problematiku, navešćemo podatak da svaki dokument koji se prevodi sa srpskog jezika na italijanski mora biti i overen i to pečatom sudskog tumača koji je zvanično ovlašćen od nadležnih državnih institucija. Zapravo, to je jedini ispravan način obrade dokumenata koja se prevode, jer se tako ona svrstavaju u legalna, te se mogu i koristiti kada god klijent ima potrebu za tim. A dodatna prednost je i to što klijenti neće bespotrebno gubiti vreme, jer u bilo kojoj našoj poslovnici dobijaju kompletnu uslugu obrade dokumenata. Uz sve to treba dodati i podatak da se poslovnice Akademije Oxford nalaze u skoro svim gradovima Srbije i to na čak preko 20 lokacija, tako da će svako kome je potrebna ova vrsta usluge vrlo lako doći do nje.Prevođenje sa srpskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na srpski

Da bi klijent dobio kompletnu obradu dokumenata, on mora i na uvid da dostavi originale, jer nakon što prevodilac završi svoj deo posla, sledi upoređivanje prevoda i originala za šta je zadužen sudski tumač, kako bi na taj način utvrdio da između njih nema razlike. Tek pošto utvrdi da je prevod veran originalu, on stavlja svoj pečat na prevod, te potvrđuje da je on istovetan originalu, odnosno da može da bude korišćen isto kao i originalan dokument.

Uz prevod svih ličnih i poslovnih dokumenata, sa srpskog jezika na italijanski prevodimo i dokumentaciju za tender, te građevinsku, tehničku i medicinsku dokumentaciju, odnosno: lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinske projekte, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i sve ostale materijale koji se tiču pomenutih vrsta dokumentacije. Takođe prevodimo i seminarske i diplomske radove, te rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, ali i dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta i drugi).

A sa srpskog na italijanski jezik prevodimo i igrane, animirane, crtane i dokumentarne filmove, ali i serije, informativne, dečije, obrazovne i zabavne emisije, te reklamne poruke, vršeći na zahtev klijenata i njihovo titlovanje i sinhronizaciju, po čemu smo jedinstveni u našoj zemlji. Prevodimo i web sajtove, softvere (aplikacije i programe), sadržaje web prodavnica i online kataloga, ali i sve vrste tekstova čija tema je vezana za mnogobrojne oblasti (nauka, informacione tehnologije, obrazovanje, medicina, psihologija, marketing, komunikologija, filozofija, politika, turizam, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija i mnoge druge oblasti).Prema zahtevima klijenata, sa srpskog jezika na italijanski prevodimo i reklamne materijale, počev od vizit kartica, preko letaka, flajera i kataloga, do PR tekstova i brošura. A obrađujemo i sve vrste knjiga, kako udžbenike, tako i književna dela, bilo da je u pitanju proza i poezija ili romani i beletristika. U slučaju potrebe, prevodimo i ilustrovane, dečije i stručne časopise, ali i članke iz novina. Vršimo i redakturu materijala koje je već neko drugi preveo, ali čijim kvalitetom niste zadovoljni.

I pored svih usluga koje smo pomenuli, kod nas vas očekuju i oni prevodioci i sudski tumači koji će na vaš zahtev izvršiti uslugu usmenog prevođenja sa srpskog na italijanski jezik, bilo da vam je potrebno simultano ili konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. A ako je za neki događaj isključivo potrebno izvršiti takozvano simultano prevođenje, u prilici smo i da vam, po najpovoljnijim uslovima ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje koja je vrhunskog kvaliteta.

Što se tiče dostave sadržaja koje želite da prevedemo, možete sami odabrati koji od ponuđenih načina vam najviše odgovara, odnosno da li želite da ih donesete lično u našu poslovnicu ili ćete ih poslati preko “Pošte Srbije”, uz uslov da bude preporučena pošiljka, a možete i da angažujete bilo koju kurirsku službu da izvrši dostavu na adresu naše poslovnice koja se nalazi u vašem gradu, odnosno one koja vam je najbliža. Sve one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača imate mogućnost da pošaljete na meil.

Ne zaboravite da kod nas možete da dobijete i uslugu hitnog prevoda apsolutno svih sadržaja. Međutim, ukoliko imate potrebu za hitnim prevodom dokumenata, budući da je neophodno da tom prilikom dostavite na uvid i originale, a što može da produži vreme njihove obrade, nudimo vam mogućnost da ih prvo pošaljete na meil, skenirane, pa tek onda da donesete i originale na uvid. Ovaj postupak je uveden zarad ubrzanja samog procesa, ali zvanična procedura mora da bude ispoštovana, pa je zato neophodno da se dostave originali na uvid. Naravno, sve navedeno se odnosi samo na one materijale za koje je neophodno izvršiti overu sudskog tumača.

Trebalo bi i da, prilikom dogovora oko prevoda naglasite da li ćete obrađene materijale da preuzmete lično ili želite da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Svakako, za one materijale za koje nije neophodno da se izvrši overa sudskog tumača imate mogućnost dostave na meil. Kada je reč o slanju na adresu, morate imati na umu da je u pitanju usluga koja nije uračunata u osnovnu cenu prevoda, odnosno overe, te da se naplaćuje prema važećoj ceni kurirske službe koja je zadužena za njeno izvršenje.

Prevođenje serija sa srpskog jezika na italijanski

Kada su u pitanju prevodi serija sa srpskog na italijanski jezik, slobodno možemo da kažemo da ćete kod nas dobiti njihovu kompletnu obradu. A to ustvari znači da uz prevod dobijate i njihovu sinhronizaciju, odnosno titlovanje ukoliko želite. Na taj način ćete u relativno kratkom roku imati materijale koje možete praktično odmah da plasirate gde želite.

Uz prevod serija, na vaš zahtev prevodimo i zabavne, obrazovne i informativne emisije, ali i reklamne poruke, te crtane, dokumentarne, animirane i igrane filmove svih žanrova.

Osim toga, sa srpskog na italijanski jezik prevodimo i one materijale koji spadaju u domen marketinga, poput PR tekstova, flajera, reklamnih letaka, brošura, kataloga, plakata, pa čak i vizit karte, ali i mnoge druge sadržaje koji se tiču ove oblasti. Kada se uzme u obzir podatak da svaki prevodilac i sudski tumač koji vrši ovu uslugu, uz visok nivo profesionalnih sposobnosti i znanja ima i višegodišnje iskustvo u radu sa ovom vrstom materijala, možete biti uvereni da će i one materijale koje vi dostavite, obraditi na najkvalitetniji način, te vam ih dostaviti relativno brzo, a po ceni koja se smatra najpristupačnijom na tržištu. U praksi, to znači da će reklamnu poruku iz materijala napisanih na srpskom na adekvatan način prevesti na italijanski kako bi uspeo da potencijalnim klijentima koji govore ovaj jezik približi one što se tim putem prezentuje.

Takođe prevodimo i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja i patente, te seminarske i diplomske radove, ma kako ovi sadržaji bilo složeni i dugi. A u slučaju potrebe obrađujemo i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast nauke.

Na zahtev klijenata, sa srpskog jezika na italijanski prevodimo i tekstualne sadržaje koji su namenjeni kako prezentovanju stručnim krugovima, tako i prezentovanju javnosti. Teme ovakvih tekstova mogu biti različite, a oblasti za koje su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani su brojne, tako da između ostalog prevodimo tekstove iz sledećih oblasti: farmacija, sociologija, marketing, ekonomija, filozofija, komunikologija, pravo, menadžment, politika, informacione tehnologije, turizam, finansije, medicina, ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, obrazovanje, bankarstvo, informacione tehnologije, građevinska industrija, nauka, ali i mnoge druge grane prirodnih i društvenih nauka.

Konsekutivno prevođenje sa srpskog na italijanski jezik

Ukoliko organizujete sastanak sa poslovnim partnerima iz Italije ili međunarodnu konferenciju na kojoj će učestvovati i ljudi kojima je to maternji jezik ili se njime služe, nemate nikakvog razloga za brigu, jer je tu Prevodilački centar Akademije Oxford. Sem klasičnog prevođenja u pisanom obliku, naši prevodioci i sudski tumači vrše i uslugu konsekutivnog, ali i simultanog, pa čak i prevođenja uz pomoć šapata za ovu kombinaciju jezika. Kako su usmereni na sve pomenute vrste usmenog prevođenja, to možete biti uvereni da će zadovoljiti zahteve ma kog događaja.

Vrlo je važno da nam dostavite sve bitne informacije o samom događaju, odnosno o broju učesnika, karakteristikama prostora u kome se održava, trajanju i osnovnom konceptu organizacije, na osnovu kojih ćemo moći da pripremimo ponudu koja će, sa jedne strane zadovoljiti vaša očekivanja, a sa druge strane maksimalno kvalitetno odgovoriti na zahteve samog događaja.

Pored usluge prevoda vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najboljim uslovima.

A sa srpskog na italijanski jezik prevodimo i udžbenike, ali i književna dela svih žanrova, tako da će naši prevodioci i sudski tumači u najkraćem roku obraditi i romane, kao i prozna i poetska dela, te beletristiku. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i novinske članke, ali i sve vrste časopisa, kako dečije, tako i stručne i ilustrovane.

Za sva ona dokumenta i ostale sadržaje koje je neko već preveo sa srpskog na italijanski jezik, ali ipak to nije uradio profesionalno, neophodno je izvršiti sve potrebne ispravke u skladu sa pravilima prevodilačke struke. A za izvršenje usluge redakture materijala su zaduženi profesionalni korektori i lektori koji su u našem timu i koji će vam u relativno kratkom roku na dogovoren način dostaviti obrađene materijale.

Prevodi dokumenata svih vrsta sa srpskog jezika na italijanski

Prevođenje dokumenata sa srpskog na italijanski jezik podrazumeva i uslugu overe, koju takođe možete da dobijete u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford. Radi se o tome da prevod sam po sebi nije dovoljan da biste taj dokument mogli da koristite, jer praktično on nema nikakvu vrednost sa pravnog i zakonskog stanovišta. Samo pečat sudskog tumača može da pruži tu vrednost jednom prevedenom dokumentu, tako da je upravo iz tog razloga ova usluga toliko bitna.

A kako je proces prevođenja, odnosno overe jasno određen zakonom, to je neophodno i da se prvo izvrši upoređivanje prevoda i originala, pa tek onda i izvrši overa. Zato se posebno naglašava da klijenti imaju obavezu da dostave i originalna dokumenta na uvid, ali i da treba da se najpre raspitaju u nadležnom sudu da li se za njihov dokument zahteva overa haškim Apostille pečatom. Ovde se radi o takozvanoj nadoveri, koja podrazumeva da se uz prevod i overu sudskog tumača, isključivo za tačno određena dokumenta zahteva i stavljanje haškog pečata. Ali, tu često dolazi do nejasnoća, jer se Apostille pečat zahteva em samo za neka dokumenta, em se razlikuje od slučaja do slučaja, odnosno u zavisnosti od toga koji dokument se prevodi i overava. Pa se tako nekada zahteva prvo uraditi prevod i overu sudskog tumača, a onda taj dokument overiti i haškim Apostille pečatom, ali se za neka druga zahteva prvo izvršiti overu ovim pečatom u nadležnom sudu, a onda doneti našim stručnjacima da takav dokument prevedu i overe, budući da je potrebno da uz dokument bude izvršeno i prevođenje samog haškog pečata. Iako naši sudski tumači i prevodioci nisu zaduženi za ovu vrstu overe, te nisu u obavezi da poseduju informacije o njoj, budite uvereni da će na najbolji mogući način pomoći svakom klijentu da što brže i lakše dođe do potrebnih informacija.

Kod nas možete dobiti obradu svih vrsta dokumenata, a sem lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, sa srpskog na italijanski jezik prevodimo i: izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i mnoga druga dokumenta koja se smatraju ličnim.

Takođe, prevodimo i sve vrste sudskih rešenja i presuda, tekovine Evropske Unije, ali i licence, punomoćja, sertifikate, različite tipove ugovora i druga pravna akta. A sa srpskog na italijanski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama prema potrebi, te osim potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenja o nekažnjavanju, prevodimo i saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i potvrdu o stanju računa u banci, kao i sve druge vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja.

Pored svih dokumenata koja smo pomenuli, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i apsolutno sva dokumenta koja spadaju u poslovnu sferu, kao što su: osnivački akti preduzeća, revizorski izveštaji, rešenja o osnivanju pravnih lica, bilanski stanja i uspeha, statuti preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, te poslovne odluke, fakture i ostala poslovna dokumenta.

Prevodi web sajtova sa srpskog na italijanski jezik

Vrlo često se događa da neko ko želi da određeni sajt prevede na italijanski jezik prepusti taj posao svom prijatelju, rođaku ili poznaniku koji ima određena znanja ovog jezika, a sve misleći da nema potrebe da traži stručne prevodioce koji će da izvrše ovu uslugu. Isto tako često se događa i da tako prevedeni sajtovi nikada ne budu čak ni na prvoj strani pretraživača, a ako su ranije i imali dobru pozicioniranost na internet pretraživačima da se ona u relativno kratkom roku naglo pogorša. Sad se samo postavlja pitanje zašto je to tako kada je sadržaj web sajta ipak preveden sa srpskog jezika na italijanski? Odgovor je vrlo jednostavan: prevođenje običnih tekstualnih sadržaja i onih koji se objavljuju na internetu se bitno razlikuje i upravo zato se mora angažovati prevodilac i sudski tumač koji ima iskustva u prevođenju ovakvih sadržaja.

Možda još uvek ne verujete da imamo pravo, pa ćemo reći i to da je jedini pravilno preveden web sajt onaj u kome se primenjuju pravila SEO (Search Engine Optimisation), a upravo o tome vode računa naši stručnjaci. Samim tim što se u prevođenje web sajtova, sadržaja online kataloga i web prodavnica implementiraju pravila dobre optimizacije, postiže se osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, odnosno obezbeđuje im se bolje pozicioniranje u polju pretrage. A sem pomenutih, sa srpskog jezika na italijanski prevodimo i softvere, odnosno svaku aplikaciju i program koji zahtevate.

Pored toga, kod nas možete dobiti i prevod medicinske, tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije, koju ćemo nakon toga i overiti. A sa srpskog jezika na italijanski prevodimo i građevinske projekte i uputstva za rukovanje, ali i: dokumenta o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze i sva ostala dokumenta i druge sadržaje koji se odnoce na oblast farmacije i medicine, odnosno i građevinske industrije.

Na vaš zahtev, sa srpskog jezika na italijanski prevodimo i: svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, ali i potvrde o redovnom školovanju, kao i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama, a koja su vezana za oblast obrazovanja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na italijanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje