Prevod tekstova iz oblasti politike

Jedna od najškakljivijih oblasti života i rada gotovo sigurno je politika, zato i ne čudi činjenica da ovim poslom mogu da se bave samo oni ljudi kojima odgovara takav način obraćanja i funkcionisanja uopšte, uzevši u obzir da ljudi koji se bave ovim zanimanjem vrlo često nisu baš i rado viđeni.

Međutim, kao i svaki drugi posao, tako i bavljenje politikom iziskuje adekvatno obrazovanje, kojim se stiče potrebno znanje, a svaka osoba koja se bavi ovim poslov mora poštovati kodeks ne samo lepog ponašanja, već i oblačenja. Uz političare, koji su direktno upućeni na kontakt sa glasačkim telom, osobe koje se bave politikom su i politički analitičari, ali i politikolozi odnosno politički naučnici. Većina ovih naučnika bude angažovana od strane političara za savetnike, jer su oni u potpunosti upućeni u sve sfere političkog delovanja, bilo da se radi o nacionalnoj politici, međunarodnim odnosima, analizama i svi ostalim oblastima kojima se bave političke nauke.Što se tiče njihovog angažovanja, ono se odnosi i na pisani i na usmeni segment prenošenja znanja iz određene oblasti sa kojom su se upoznali tokom svojih studija na Fakultetu političkih nauka, odnosno iz oblasti za koju su se specijalizovali. Vrlo često, uz svoj stalni angažmna, mnogi politički analitičari, politikolozi, pa i političari teže da svoje znanje, stavove i mišljenja podele sa svojim sugrađanima, ali i sa čitavim svetom, jer je upravo to jedan od načina da dobiju još više pristalica za svoje političke stranke, odnosno za onu stranu koju zastupaju, mada se od političkih analitičara ne očekuje da otvoreno izraze otvoreno svoje političke stavove. A da bi to učinili, oni najčešće uz javne nastupe, objavljuju i tekstove iz oblasti politike, u kojima izražavaju svoje mišljenje ili o aktuelnoj političkoj situaciji ili o međunarodnim odnosima, ili pak komentarišu neki politički događaj iz svog ugla. Naravno, politički tekstovi mogu biti i o drugim temama, a uglavnom su karakteristični po specifičnom rečniku, to jest prisustvu stručnih termina, od kojih se neki ostavljaju i u izvornom obliku, kako bi kvalitet teksta bio još bolji.U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku. Tekstovi iz oblasti politike se načešće mogu naći prevedeni na engleski jezik, mada se mogu naći i na mnogim drugim jezicima, a najčešće na ruskom, nemačkom i francuskom. To, naravno ni u kom slučaju ne znači da politički tekstovi ne mogu biti prevedeni i na mnoge druge svetske jezike ili, pak sa njih.


Prevod tekstova iz oblasti ekonomske politike

Prevod tekstova iz oblasti ekonomske politike

Vrlo bitan segment politike u jednoj državi sasvim sigurno predstavlja ekonomska politika, koja se najjednostavnije definiše kod uspostavljanje odnosa između politike jedne države i njene privrede. Ovo je, ujedno i vrlo specifična grana politike, koja se odnosi na mnoga, za opstanak jedne države važna područja.

Više za tekstova iz oblasti ekonomske politike >>>

Prevod tekstova iz oblasti infrastrukturne politike

Prevod tekstova iz oblasti infrastrukturne politike

Mada pojam infrastruktura ima mnogo šire značenje, on se najčešće koristi vezano za saobraćajnu, ali i proizvodnu i gradsku infrastrukturu. Inače, precizno određenje ovog pojma se odnosi na delove koji omogućavaju jednom sistemu da funkcioniše.

Više za tekstova iz oblasti infrastrukturne politike >>>

Prevod tekstova iz oblasti kulturne politike

Prevod tekstova iz oblasti kulturne politike

Kao specifična oblast politike sa stanovišta nauke, javlja se i takozvana kulturna politika i to takođe prvenstveno na tlu zemalja članica Evropske Unije, odnosno svih onih zemalja koje su odlukom svojih Vlada odredile da prate smernice tekovina Evropske Unije.

Više za tekstova iz oblasti kulturne politike >>>

Prevod tekstova iz oblasti obrazovne politike

Prevod tekstova iz oblasti obrazovne politike

Mnogi naučni radnici koji su specijalizovani za oblast obrazovne politike, koja je praktično jedna od vrlo bitnih podgrana politike kao nauke, su angažovani prvenstveno na formiranju različitih predloga i propisa, a sa osnovnim ciljem da se obrazovni sistem unapredi, kako bi isti kvalitet obrazovanja bio pružen svim građanima jedne zemlje.

Više za tekstova iz oblasti obrazovne politike >>>

Prevod tekstova iz oblasti poljoprivredne politike

Prevod tekstova iz oblasti poljoprivredne politike

Početkom 60 - ih godina prošloga veka se javila ideja za stvaranjem takozvane Zajedničke poljoprivredne politike (engl. Common Agricultural Policy) koja se od tada razvijala postepeno, da bi svoju kulminaciju doživela početkom 21. veka. Osnovni cilj koji pred sobom ima Zajednička poljoprivredna politika jeste da se u globalno tržište uključi i poljoprivredni sektor, kako bi se i ova, vrlo značajna grana privrede uključila u moderne tokove Evropske Unije.

Više za tekstova iz oblasti poljoprivredne politike >>>

Prevod tekstova iz oblasti religijske politike

Prevod tekstova iz oblasti religijske politike

Vrlo često možemo pročitati u različitim dnevnim novinama i specijalizovanim časopisima tekstove vezane za religiju i državu, a retko ko zna da su upravo to tekstovi iz oblasti takozvane religijske politike. Religijska politika je posebna grana prvenstveno unutrašnje politike. Ona se bavi regulisanjem svih onih pravno važećih normi i zakona koji se odnose na slobodu veroispovesti njenih građana.

Više za tekstova iz oblasti religijske politike >>>

Prevod tekstova iz oblasti sektorske politike

Prevod tekstova iz oblasti sektorske politike

Prevodilački centar Akademije Oxford je, pored ostalog odličan izbor za prevod tekstova iz oblasti sektorske politike upravo zato što u svom timu okuplja sve one prevodioce koji su posebno usmereni na prevod ovakve vrste tekstova, te koji iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva da mogu da klijentima pruže visokokvalitetan prevod stručnih tekstova iz bilo kog sektora, koji spada u segment ove grane politike kao nauke.

Više za tekstova iz oblasti sektorske politike >>>

Prevod tekstova iz oblasti socijalne politike

Prevod tekstova iz oblasti socijalne politike

Grana politike kao nauke čiji je osnovni cilj poboljšanje socijalnog stanja svih njenih građana, socijalna politika je ujedno i jedna od vrlo bitnih grana javne, unutrašnje politike jedne zemlje. Ukratko rečeno, ova grana politike teži da poboljša socijalni status svih onih osetljivih grupa građana, te da uskladi njihove uslove života sa onima koji se smatraju normalnim i poželjnim. Uz to, poseban segment socijalne politike je usmeren na integraciju socijalno ugroženih grupa stanovništva jedne zemlje u normalne životne tokove, kako bi se postigao stabilan društveni poredak na teritoriji čitave zemlje. Sa tim u vezi, Vlada jedne zemlje je praktično u obavezi da sprovodi takozvanu socijalnu pravdu, te da članovima socijalno ugroženih skupina građana pruži iste uslove za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i negu, ali i sve ostale segmente koji spadaju u pojam normalnog i kvalitetnog života.

Više za tekstova iz oblasti socijalne politike >>>

Prevod tekstova iz oblasti spoljne politike

Prevod tekstova iz oblasti spoljne politike

Jedan od vrlo bitnih segmenata Vlade svake države sasvim sigurno je i spoljna politika. Oblast spoljne politike, uopšteno rečeno predstavlja odnos jedne države sa ostalim državama sveta i zahteva vrlo složen rad svih koji su u nju uključeni. Pored toga što se spoljnom politikom regulišu diplomatski odnosi Vlade jedne države sa Vladama ostalih država sveta, u njenu oblast delovanja je uključen i rad sa različitim vrstama međunarodnih organizacija.

Više za tekstova iz oblasti spoljne politike >>>

Prevod tekstova iz oblasti sportske politike

Prevod tekstova iz oblasti sportske politike

>Čak i neko ko u današnje vreme ne prati sportska dešavanja u svetu, već samo čita dnevne izveštaje sa mnogih utakmica, nesumljivo može da uvidi koliko je važno postojanje sportske politike, koja će precizno definisati sve segmente funkcionisanja sportskih društava i klubova, kako na lokalnom tako i na globalnom planu. A da bi ova grana politike našla svoju primenu i u praksi, vrlo je važno da stručnjaci brojnih klubova, ali i zaposleni u resornim ministarstvima budu adekvatno informisani, kako bi sve bitne smernice koje sportska politika nosi sa sobom mogli da implementiraju u svoj rad, te rad klubova i sportskih udruženja, kao i ministarstava za čije funkcionisanje su nadređeni, odnosno u čiji rad su direktno uključeni.

Više za tekstova iz oblasti sportske politike >>>

Prevod tekstova iz oblasti sudske politike

Prevod tekstova iz oblasti sudske politike

Dokaz da Prevodilački centar Akademije Oxford uvek ide korak ispred svih leži u činjenici da svim klijentima kojima je potrebno prevođenje tekstova iz oblasti sudske politike nudimo i prevod sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani. A uzevši u obzir da se u našem timu nalaze prevodioci za gotovo sve svetske jezike, možemo reći da smo u potpunosti sigurni da ćete pronaći prevodioca baš za onaj jezik za koji vam je i potreban prevod ovakvih tekstova.

Više za tekstova iz oblasti sudske politike >>>

Prevod tekstova iz oblasti unutrašnje politike

Prevod tekstova iz oblasti unutrašnje politike

U većini slučajeva, kada se pomene termin politika misli se zapravo na segment unutrašnje politike. Kako joj i sam naziv kaže, unutrašnja politika je fokusirana na regulisanje odnosa u oblasti politike na teritoriji jedne države. Kakva će unutrašnja politika biti, primarno zavisi od Vlade te države i njenog programa. Međutim, treba imati na umu da su za segment unutrašnje politike, praktično gledano direktno odgovorni građani jedne države, budući da oni biraju određenu političku stranku, koja će biti na vlasti, odnosno samog predsednika jedne države, u većini slučajeva.

Više za tekstova iz oblasti unutrašnje politike >>>

Prevodioci Akademije Oxford u nizu usluga za koje su specijalizovani rade i vrlo kvalitetne prevode tekstova iz oblasti politike i to sa i na čak 35 različtih jezika. Ovaj, ni malo lak zadatak im daje posebnu motivaciju, jer je vrlo važno biti dobro upućen u materiju i izuzetno koncentrisan da bi jedan politički tekst mogao biti preveden na adekvatan način. Jer, dovoljno je samo jedna reč da bude pogrešno prevedena i tekst u potpunosti može da izgubi željeni smisao. To se kod naših prevodioca ne može dogoditi, jer uz zavidno iskustvo u ovom poslu koje imaju, oni su u potpunosti kvalifikovani da svim zainetresovanim klijentima pruže vrlo kvalitetan prevod tekstova iz oblasti politike i to po neverovatnim cenama i u optimalno kratkom roku.

Da napomenemo odmah da nemate razloga za brigu ukoliko nama poverite posao prevođenja ovakvih tekstova, jer su svi zaposleni u Akademiji Oxford u obavezi da čuvaju Poslovnu tajnu, odnosno da se sa posebnom pažnjom ponašaju prema dokumentima koja su im dostupna na njihovom radnom mestu, te da ih u potpunosti zaštite od bilo kakvog mogućeg vida zloupotrebe.

Cena jedne strane prevoda se formira prema tekstualnom sadržaju koji obuhvata 1 800 slovnih mesta, a u ovaj broj su uračunari i razmaci.

Da bismo počeli sa radom, neophodno je da nam dostavite materijal, a to možete učiniti na više načina. Ako Vam ne odgovora da nam ga dostavite lično, u nekoj od naših poslovnica širom Srbije, možete nam ga poslati meil - om ili, pak kurirskom službom, odnosno preporučenom pošiljkom putem " Pošte ". Takođe, mi Vama prevod tekstova iz oblasti politike dostavljamo kurirskom službom ili možete doći lično da ih preuzmete. Cena usluge slanja se nezavisno naplaćuje i nije uračunata u cenu prevoda.

Ukoliko se dogodi da Vam ne odgovara rok za izradu koji Vam ponudimo, možete insistirati na kraćem roku. Akademija Oxford je poznata po poštovanju zahteva svojih klijenata, pa ćemo i Vaš zahtev ispoštovati. Cena ovakve vrste prevoda se razlikuje u odnosu na uobičajenu.

Raspoloženi smo da odgovori na sve Vaše nedoumice i pitanja vezane za prevod tekstova iz oblasti politike i pozivamo Vas da budete slobodni da nam se obratite!


Spisak gradova u kojima prevodimo tekstove iz oblasti politike

Najčešća pitanja za prevodilačke usluge

Prevodi - najčešće postavljana pitanja

Tekstovi iz oblasti politike prevod i overa

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje