Prevod poslovnih dokumenata

Možda pomalo zvuči čudno onima koji se prilično dobro snalaze u vođenju poslovne dokumentacije, ali činjenica je da je neophodno da Vas neko obuči da biste se zaista lako snašli u ovome. Jer poslovna dokumenta zapravo imaju izuzetno široko polje primene, te je neophodno da budete upoznati sa svakim dokumentom ponaosob, na samom početku obavljanja posla koji podrazumeva dodir sa poslovnim dokumentima. Zatim sledi upoznavanje sa načinom čuvanja određenih dokumenata, te osnovama poslovne komunikacije putem mejlova, ali i pripremom kataloga, brošura i drugih načina reklamiranja određenog proizvoda, usluge ili, pak čitave kompanije.Svakako, od zadataka Vašeg radnog mesta će zavisiti i na koji segment ste fokusirani, ali činjenica je da su na radnom mestu poslovna dokumenta svugde oko Vas i da definitivno morate biti upoznati kako sa njihovim osnovnim karakteristikama, tako i sa načinom registrovanja i čuvanja svakog dokumenta ponaosob. Dodatni posao, da ne kažemo problem se javlja kada je kompaniji u kojoj ste zaposleni potreban prevod poslovnih dokumenata na određeni jezik, odnosno sa njega.

Iz bilo kog razloga da je potrebno obezbediti prevod ovakve vrste dokumenata, činjenica je da će Vam za pojedina dokumenta biti potrebna i overa ovlašćenog sudskog tumača za određeni jezik. Baš zato je najbolje da prevod poslovnih dokumenata prepustite Prevodilačkom centru Akademije Oxford, jer se u našem timu uz prevodioce nalaze i zvanični sudski tumači, koji će za Vas overiti prevod poslovnih dokumenata za koje je neophodna overa.
U poslovna dokumenta se svrstavaju praktično sva ona dokumenta koja ima imaju veze sa poslom koji obavljate, odnosno koji želite da obavljate. Tako će naši prevodici na Vaš zahtev prevesti, recimo CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika. Takođe, nudimo Vam i prevod faktura, bilansa, te godišnjih i revizorskih izveštala, ali i prevod registracije privrednih društava u Agenciji za Privredne Registre. Naravno, možemo za Vas prevesti svu dokumentaciju koja je potrebna za tendere, ali i osnivačke aktove, odnosno statute preduzeća. Prevodioci u našem timu su specijalizovani ne samo za prevod poslovnih dokumenata u klasičnom smislu, već i za prevod mejlova, ali i kataloga i brošura, što sve spada u ovaj segment, ali i svih onih dokumenata i tekstova koji nisu nabrojani ovom prilikom, a koji se ipak smatraju poslovnom dokumentacijom.


Prevod bilansa

Prevod bilansa

Finansijski izveštaji koji su obavezni za svako preduzeće se zajednički nazivaju bilansi. U principu se razlikuju osnovni i specijalni bilansi. Takozvani Osnovni bilansi su, između ostalih : bilans stanja i bilans uspeha, kao i bilans tokova gotovine, te statistički aneks i promene kapitala, a svi oni ulaze u završni račun, dok su takozvani specijalni bilansi oni koji pružaju informacije o poslovanju određenog privrednog subjekta u budućnosti.

Više za prevod bilansa >>>

Prevod godišnjih i revizorskih izveštaja

Prevod godišnjih i revizorskih izveštaja

Da bi prevod Godišnjih i revizorskih izveštaja bio smatran validnim dokumentom, on mora posedovati i pečat zvaničnog sudskog tumača za određeni jezik, koji je ovlašćen za obavljanje ovog posla od strane Republike Srbije.

Više za prevod godišnjih i revizorskih izveštaja >>>

Prevod građevinskih projekata

Prevod gradjevinskih projekata

Izrada građevinske dokumentacije, čak i ako angažujete najbolje u ovom poslu iziskuje određeno vreme, budući da je reč o procesu, a ne o poslu koji se može završiti za par dana. Moglo bi se reći da u ovom procesu postoji ukupno tri faze, a za svaku je potrebno prilično vremena, kako bi zadovoljila sve zahteve određene kompanije.

Više za prevod građevinskih projekata >>>

Prevod dokumentacije za tender

Prevod dokumentacije za tender

Kada se traži prevod dokumentacije za tender, obično je reč o stranoj korporaciji koja posluje na tržištu naše zemlje, mada to nije uslov, budući da postoje i domaće kompanije u kojima je, recimo direktor osoba kojoj je maternji jezik na primer ruski, te je to razlog zbog koga se od ponuđača zahteva da prilože i prevod dokumentacije za tender, mada razlozi za ovaj zahtev mogu biti i drugačije prirode od navedenih.

Više za prevod dokumentacije za tender >>>

Prevod faktura

Prevod faktura

Kada je u pitanju Prevod Faktura, nemate apsolutno nikakvog razloga za zabrinutost, jer je tu Prevodilački centar Akademije Oxford, koji će za Vas uraditi Prevod Faktura u najkraćem mogućem roku, a po najpovoljnijim cenama.

Više za prevod faktura >>>

Prevod osnivačkog akta preduzeća

Prevod osnivačkog akta preduzeća

Bez želje da se hvalimo, navešćemo samo podatak da se u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, uz prevodioce koji su specijalizovani i za prevod osnivačkog akta preduzeća sa, kao i na mnoge svetske jezike, nalaze i sudski tumači za te jezike, te da ćete savsim sigurno pronaći upravo onog prevodioca koji će za Vas prevesti ovaj dokument na ili sa onog jezika koji Vam je potreban.

Više za prevod osnivačkog akta preduzeća >>>

Prevod statuta

Prevod statuta

Prevod statuta je priznat dokument i kao takav zahteva da bude overen i pečatom ovlašćenog sudskog tumača za taj jezik. Kao što smo napomenuli, statut je zvaničan dokument i kao takav, u principu ima manje - više ustaljenu formu.

Više za prevod statuta >>>

Prevod mejlova

Prevod mejlova

Prevodilački centar Akademije Oxford, pored niza usluga se bavi i profesionalnim prevođenjem elektronskih poruka sa, ali i na preko 35 svetskih jezika.

Više za prevod mejlova >>>

Prevod kataloga

Prevod kataloga

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima prevodioce koji su specijalizovani za Prevod kataloga sa i na preko 35 svetskih jezika, te smo sasvim sigurni da ćete pronaći upravo onaj jezik na koji ili sa kojeg želite da prevedemo katalog Vašeg preduzeća.

Više za prevod kataloga >>>

Prevod brošura

Prevod brošura

Prevodioci Akademije Oxford su, između ostalog, specijalizovani za Prevod brošura i to na, ali i sa preko 35 svetskih jezika. A visok nivo iskustva koji ima svako od njih, je garant ne samo kvaliteta, već i preciznosti izraza, odnosno jasnoće.

Više za prevod brošura >>>

Prevod deklaracije proizvoda

Prevod deklaracije proizvoda

Možda zvuči čudno kada kažemo da se u timu Akademije Oxford nalaze i prevodioci koji su usko specijalizovani za prevod deklaracije proizvoda, budući da mnogi smatraju da je najlakše prevesti deklaraciju, jer sadrži samo podatke. Ali, činjenica je da svaka deklaracija mora biti prevedena na adekvatan način, ukoliko proizvođač ili uvoznik žele da zadovolje visok stepen kvaliteta.

Više za prevod deklaracije proizvoda >>>

Prevod sertifikata i licenci

Prevod sertifikata i licenci

Sve sertifikate, licence i garancije o dobrom izvršenju posla koje je potrebno prevesti i overiti pečatom zvaničnog sudskog tumača nam možete dostaviti lično u bilo kom od predstavništava Akademije Oxford širom Srbije ili poslati kurirskom službom.

Više za prevod sertifikata i licenci >>>

Najvažnije je da Vam uz visokoprofesionalnu i iznad svega kvalitetnu uslugu, nudimo i prilično kratke rokove, ali i izuzetno pristupačne cene, kada se uzme u obzir sve navedeno. Dokumenta koja želite da prevedemo na ili, pak sa određenog jezika nam možete dostaviti lično i to u jednu od poslovnica Akademije Oxford koje se nalaze u mnogim gradovima širom Srbije. Naravno, možete nam ih poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno kurirskom službom, ali i u elektronskom formatu, na naš meil. U slučaju da Vam je potreban prevod poslovnih dokumenata koja zahteva i overu od strane sudskog tumača, neophodno je da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, pa bi to trebalo da imate na umu prilikom odabira načina slanja. Sa druge strane, mi Vama po završetku prevođenja možemo dostaviti materijal takođe kurirskom službom na adresu koju želite, stim što se usluga slanja na ovaj način naplaćuje potpuno nezavisno od usluge prevođenja, a možete jednostavno preuzeti prevedena dokumenta lično, u našoj poslovnici koja Vam je najbliža.

Pored toga što smo dobro poznati po pristupačnim cenama prevoda ovakvih dokumenata, ne treba zaboraviti ni efikasnost naših prevodilaca i sudskih tumača, što nam daje mogućnost da našim klijentima omogućimo prilično kratke rokove. Cena se računa prema prevodilačkom standardu, odnosno jednoj stranici prevoda, koja podrazumeva tekstualni sadržaj od ukupno 1 800 slovnih mesta, sa uračunatim razmacima. Iako smo poznati po optimalno kratkim rokovima, može se dogoditi da je Vama prevod poslovnih dokumenata potreban u znatno kraćem vremenskom periodu od onoga koji smo mi ponudili, te tada govorimo o takozvanim hitnim prevodima, čija cena se razlikuje u odnosu na uobičajenu, a u potpunosti zavisi od dužine navedenog roka za prevod poslovnih dokumenata i količine materijala koji treba prevesti u zadatom roku. Ukoliko i Vi budete imali potrebu za ovakvom vrstom prevoda, obavezno to naglasite prilikom predaje materijala, kako bismo mogli da izađemo u susret Vašim zahtevima, te Vam dostavimo prevod poslovnih dokumenata u predviđenom roku.

Svi podaci i poslovna dokumenta koja nam dostavljate na prevod su u potpunosti zaštićeni od svake moguće vrste zloupotrebe. To tvrdimo najpre zato što su svi zaposleni u Akademiji Oxford u obavezi čuvanja Poslovne tajne, te se prema dokumentima koja su nam poverena ponašaju u skladu sa tim, a uz to svaki sudski tumač koji je ovlašćen od strane naše države za obavljanje ovog posla je položio zakletvu pred najvišim državnim institucijama i obavezao se da će poštovati privatnost svojih klijenata, te se u skladu sa tim odnositi prema dokumentima koja su mu poverena.

Ako niste sigurni za koje od poslovnih dokumenata je potrebna i overa sudskog tumača, slobodno nas kontaktirajte kako bismo Vam dali adekvatne informacije, a možete to proveriti i u relevantnim nadležnim institucijama, kako biste bili bolje obavešteni. Za slučaj da je neophodno, možemo Vam organizovati i potpuno besplatnu konsultaciju sa predstavnikom našeg centra, na kojoj možete da pitate sve ono što Vas zanima vezano za prevod poslovnih dokumenata, a što smo mi možda propustili da navedemo. Mi smo tu da maksimalno ispoštujemo Vaše zahteve vezano za prevod ovakve vrste dokumenata i tekstova, a na obostrano zadovoljstvo!


Spisak gradova u kojima prevodimo poslovne dokumente

Najčešća pitanja za prevodilačke usluge

Prevodi - najčešće postavljana pitanja

Poslovni dokumenti prevod i overa

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje