Prevod ličnih dokumenata

Činilo se da se građani Srbije nikada neće navići na izdavanje novih, takozvanih biometrijskih dokumenata. Ali, kako je vreme odmicalo, te Zakon nalagao da se tačno do određenog roka moraju zameniti stara Lična dokumenta novim, biometrijskim čak i onaj ko nije želeo, morao je to da učini.Nova, biometrijska Lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke, u koje spadaju fotografija, otisak prsta i elektronski potpis. Nove Lične karte mogu biti sa čipom i bez čipa i svaki građanin naše zemlje ima pravo da bira koju vrstu će koristiti. Razlika je u tome što lične karte bez čipa poseduju već ispisane sve podatke vlasnika na samom dokuemntu (ime i prezime, datum rođenja, adresu, matični broj i druge), dok one koje imaju čip takođe poseduju sve te podatke, ali svi oni nisu vidljivi, te je u tom slučaju neophodno "očitati" ličnu kartu. To zapravo znači da se ovakva vrsta lične karte ubacuje u specijalan uređaj, takozvani čitač, te se podaci iz nje očitavaju na ekranu, a mogu se po potrebi i odštampati.

Pod podjmom Lična dokumenta se smatra svaki onaj dokument kojim vlasnik može da dokaže svoj identitet, što znači da se iz tog dokumenta mogu videti ne samo osnovni podaci o vlasniku, već i njegova fotografija. Zato, kada kažemo Lična dokumenta prvenstveno mislimo na ličnu kartu, ali i pasoš i vozačku dozvolu.
Prevod CV-a i propratnih pisama

Prevod CV-a i propratnih pisama

Vrlo je važno ukoliko se od Vas zahteva da priložite prevod CV - ja i propratnog pisma morate biti izuzetno obazrivi, čak i ako dobro govorite jezik na koji treba prevesti ove dokumente. Razlog za to leži u činjenici što stručni prevodioci, koji su specijalizovani za prevod CV - ja i propratnog pisma znaju kako treba oblikovati i jedan i drugi dokument da bude u duhu tog jezika, odnosno da privuče pažnju budućeg poslodavca po kvalitetu teksta.

Više za prevod CV-a i propratnih pisama >>>

Prevod dokumenata koji se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili Srbiji:

Prevod dokumenta koji se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili Srbiji

Kada dođe trenutak da aplicirate za vizu neke zemlje, bez obzira da li je u pitanju samo turistička viza ili Vam je recimo želja da radite ili živite u toj zemlji, pa Vam je u tom slučaju potrebna radna, odnosno boravišna dozvola, naoružajte se strpljenjem na prvom mestu, jer je dobro poznato da je često potrebno dosta vremena da se pripremi sva dokumentacija koju je neophodno priložiti tom prilikom.

Više za prevod dokumenata koji se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili Srbiji >>>

Prevod dozvola za boravak

Prevod dozvola za boravak

U slučaju da u određenoj zemlji želite da boravite određeno vreme iz nekog razloga, neophodno je da od nadležnih institucija te zemlje dobijete Dozvolu za boravak. Dozvola za boravak se izdaje najčešće na 3, 6 ili 12 meseci, a dužina važenja zavisi od mnogo uslova.

Više za prevod dozvole za boravak >>>

Prevod izvoda iz matičnih knjiga

Prevod izvoda iz matičnih knjiga

Sam prevod ovih dokumenata tim sudskih tumača i prevodilaca Akademije Oxford može prevesti u relativno kratkom roku, budući da je u pitanju samo 1 dokument, te se ne računa prema broju slovnih mesta kao kada je u pitanju jedna prevodilačka strana koja podrazumeva tekst dužine 1 650 karaktera, u koje su uračunati i razmaci.

Više za prevod izvoda iz matičnih knjjga >>>

Prevod izjava i saglasnosti

Prevod izjava i saglasnosti

U zavisnosti od toga zbog čega dajete određenu Izjavu ili Saglasnost zavisiće i da li je potrebno da ona bude dostavljena na srpskom jeziku ili, pak prevedena na određeni strani jezik. U većini slučajeva, kada jedan roditelj aplicira za britansku, američku, nemačku ili vizu neke druge zemlje, bez obzira da li je reč o turističkoj ili boravišnoj vizi, zahteva se da taj dokument koji prilažete bude preveden na određeni jezik, te da poseduje pečat ovlašćenog sudskog tumača za taj jezik, jer se jedino u tom slučaju Izjava o saglasnosti drugog roditelja smatra validnim dokumentom.

Više za prevod izjava i saglasnosti >>>

Prevod pasoša

Prevod pasoša

Ukoliko Vam je potreban prevod pasoša, Prevodilački centar Akademije Oxford će za Vas to učiniti, a uzevši u obzir da se u našem timu nalaze i prevodioci i ovlašćeni sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, nudimo Vam da na jednom mestu uradite i prevod i overu ovog dokumenta u izuzetno kratkom roku i po vrlo povoljnim cenama.

Više za prevod pasoša >>>

Prevod radnih dozvola

Prevod radnih dozvola

Uzevši u obzir da se Radne dozvole dobijaju na jeziku koji je službeni u određenoj zemlji, uvek je preporuka da uz sebe imate i validan prevod ovog dokumenta i to na jezik zemlje u kojoj Vam je prebivalište. Tako, recimo svaki državljanin Republike Srbije koji dobije Radnu dozvolu u Italiji, dobiće je izdatu na italijanskom jeziku.

Više za prevod radnih dozvola >>>

Prevod sertifikata i licenci

Prevod sertifikata i licenci

Kada odlučite da konkurišete na bilo koje radno mesto van granica naše zemlje biće neophodno da dostavite ne samo diplomu i dodatak diplomi, već i sve serifikate i licence, ukoliko ih imate. Naravno, uslov je da budu prevedeni na jezik zemlje u koju konkurišete. Takođe, ukoliko ste završavali kurseve u inostranstvu, a želite da konkurišete za zaposlenje na teritoriji Republike Srbije, neophodno je da dostavite adekvatna dokumenta o tome, ali da ona budu prevedena na srpski jezik.

Više za prevod sertifikata i licenci >>>

Prevod vozačke i saobraćajne dozvole

Prevod vozačke i saobraćajne dozvole

U mnogim zemljama ne samo Evropske Unije, već i sveta, ukoliko boravite u određenoj zemlji duže od 6 meseci se najčešće od Vas zahteva da posedujete Vozačku dozvolu koja je zvanična u toj zemlji. A dok to ne uradite, neophodno je da posedujete Vozačku dozvolu zemlje iz koje dolazite koja je prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača i koja poseduje njegov zvaničan pečat i to na jezik zemlje u kojoj boravite.

Više za prevod vozačke i saobraćajne dozvole >>>

Prevod ovlašćenja i punomoćja

Prevod ovlašćenja i punomoćja

U zavisnosti od Vaših ili potreba Vaše firme, zavisiće i da li ćete sklapati Ugovor o punomoćju ili ćete određenoj osobi davati Ovlašćenje za obavljanje nekog posla. No, bez obzira šta je u pitanju od ova dva dokumenta, jedna stvar im je zajednička : u slučaju da Ovlašćenje ili Punomoćje dajete stranom državljaninu ili Vas ovlašćuje državljanin druge zemlje, odnosno daje Vam Punomoćje, da bi ono moglo biti smatrano validnim dokumentom, pored toga što mora biti overeno od strane adekvatnih državnih institucija, mora biti prevedeno i overeno pečatom sudskog tumača za određeni jezik.

Više za prevod ovlašćenja i punomoćja >>>

Kada su u pitanju strani državljani u našoj zemlji, odnosno naši zemljaci koji odu u neku stranu zemlju, neophodno je da uvek uz originalan dokument, koji uglavnom daju samo na uvid, prilože i prevod određenog Ličnog dokumenta ili više njih. Prevod Ličnih dokumenata mora posedovati i pečat zvaničnog sudskog tumača za taj jezik, jer jedino tako može biti smatran zvaničnim, pravno važećim dokumentom. Ukoliko, pak jednostavno predate samo preveden bilo koji od Ličnih dokumenata, budite sigurni da neće biti priznat od strane bilo koje nadležne institucije, jer samim prevodom Vi zapravo ne potvrđujete ništa. Ono što je ključno i što je jasan znak da originalan dokument odgovara prevedenom jeste pečat sudskog tumača za određeni jezik, naravno uz uslov da je osoba koja stavlja pečat ovlašćena od strane određene države za obavljanje posla sudskog tumača.

Da bismo svim našim klijentima uštedeli vreme, ali i novac, nudimo Vam da na jednom mestu i prevedete i overite Lična dokumenta, a po izuzetno pristupačnim cenama. Akademija Oxford Vam omogućava da prevedete dokumenta sa i na mnogoobrojne svetske jezike, a u ovom trenutku u ponudi imamo prevodioce i ovlašćene sudske tumače za preko 35 svetskih jezika.Pored toga što su izuzetno profesionalni, te obavljaju svoj posao na najvišem nivou kvaliteta, svi zaposleni u Akademiji Oxford su i efikasni, pa možete očekivati da Vaša Lična dokumenta budu prevedena u najkraćem mogućem roku, te overena pečatom zvaničnog sudskog tumača za određeni jezik. Svesni da se uvek može dogoditi da i pored kratkih rokova koje nudimo, klijentima treba prevod dokumenata u kraćem roku, nudimo Vam mogućnost da zahtevate hitan prevod, što ćemo mi maksimalno ispoštovati. Ukoliko dođe do toga, valjalo bi da znate i da se cena može razlikovati u odnosu na regularnu cenu prevoda i overe.

Sva Lična dokumenta koja je potrebno prevesti nam možete dostaviti lično, u jednoj od naših brojnih poslovnica širom Srbije. Možete nam poslati i kurirskom službom, preporučenom poštanskom pošiljkom ili u elektronskoj formi, pute meil - a. No, ako nam dostavljate kopije dokumenata, ne zaboravite da je neophodno i da nam dostavite originale ili overene kopije na uvid, uzevši u obzir da je to Zakonom propisana procedura koje se pridržavaju svi sudski tumači zaposleni u Akademiji Oxford. Naime, razlog za to leži u činjenici da pečat zvaničnog sudskog tumača zapravo potvrđuje verodostojnost dokumenta koji je preveden, odnosno da je prevod istovetan kao i original. A da bi to mogao da uradi, sudski tumač je u obavezi da uporedi originalan dokument sa prevedenim.

Prevedena Lična dokumenta možete preuzeti lično ili Vam ih možemo poslati pouzdanom kurirskom službom, stim što cena usluge slanja nije uračunata u cenu prevoda i overe, te se naplaćuje nezavisno.

Sudski tumači koji su ovlašćeni od strane Republike Srbije prilikom preuzimanja ove dužnosti polažu i zakletvu, kojom se obavezuju da će poštovati tajnost podataka svojih klijenata. A svi zaposleni u Akadeimiji Oxford su obavezni da sva dokumenta i podatke koji se u njima nalaze, a sa kojima dolaze u dodir na svom radnom mestu, na adekvatan način štite od bilo kakvog vida zloupotrebe, te da poštuju Poslovnu tajnu, tako da su sva Vaša Lična dokumenta, koja nam poverite na prevod i overu u potpunosti zaštićena od moguće zloupotrebe.

Cena jedne strane prevoda u ovom slučaju je ekvivalentna ceni jedne strane tekstualnog sadržaja, iako ne broji ukupno 1 650 slovnih mesta (sa sve razmacima), koliko je predviđeno.

Akademija Oxford svim klijentima koji su zainteresovani za prevod i overu Ličnih dokumenata, a imaju bilo kakvo pitanje nudi mogućnost organizovanja potpuno besplatne konsultacije na kojoj će im biti sve razjašnjeno. Vaše je samo da nas kontaktirate i iznesete nam svoje zahteve, a sve ostalo je naša briga !


Spisak gradova u kojima prevodimo lične dokumente

Najčešća pitanja za prevodilačke usluge

Prevodi - najčešće postavljana pitanja

Lični dokumenti prevod i overa

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje