Stručni kursevi i obuke - Transport i logistika

Preporučljivo je da svi pojedinci ili kompanije koji su, direktno ili indirektno uključeni u proces transporta različitih vrsta proizvoda pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovani seminar – kako se organizuje drumski transport robe.

Kako se poslednjih godina sve više naglašava potreba razvoja rečnog transporta, teme koje je predviđeno da obuhvati specijalizovana obuka i kurs o prevozu robe rečnim putevima će biti primamljive, ali i izuzetno korisne svima koji su na neki način uključeni u ovaj proces.

Oblasti koje je planirano da se obrade će primarno biti korisne i zanimljive za fizička lica koja se bave spoljnom trgovinom, kao i za rukovodioce i zaposlene u kompanijama iz ovog sektora, te su svi oni označeni kao ciljna grupa na koju je usmeren kurs i obuka - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini.

Opšta je preporuka da zaposleni i nadležni u kompanijama, koje obavljaju transport robe u međunarodnom prometu prate predavanja koja obuhvata specijalizovani seminar za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom.

Jedan od osnovnih uslova za uspešno poslovanje u međunarodnom prometu robe je da postignutim dogovorom obe strane budu zadovoljne.

Visoki troškovi transporta robe u prekograničnom prometu neretko veoma nepovoljno utiču na uspeh određenog posla.

Imajući u vidu činjenicu da je za uspešan biznis veoma važno planiranje svih njegovih segmenata i propračunavanje troškova, specijalizovana obuka i kurs – upoznajte značaj logistike u poslovanju namenjena je prvenstveno menadžerima koji su, u okviru svojih kompanija odgovorni za isplativost poslova.

Sve osobe koje su, iz privatnih ili poslovnih razloga zainteresovane za modernizaciju savremenog poslovanja trebalo bi da pohađaju časove koje uključuje specijalizovani kurs i obuka – kako da osavremenite logistički proces.

Uzevši u obzir teme koje će vrhunski eksperti sa dugogodišnjim iskustvom da prezentuju polaznicima tokom predavanja koja obuhvata specijalizovani seminar - koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta, može se slobodno reći da svi koji, posredno ili neposredno učestvuju u prekograničnom prometu robe treba da uzmu učešće u ovoj edukaciji.

Primarno bi nadležni za nabavku i to u kompanijama bilo koje veličine i strukture trebalo da pohađaju specijalizovani seminar za optimizaciju zaliha.

Osoba koja je na radnom mestu dispečer zaposlena je, sasvim sigurno jedna od najvažnijih u celom kolektivu, jer upravo od nje zavisi i koliko dobro će funkcionisati konkretna usluga u drumskom saobraćaju, a bez obzira da li se vrši prevoz putnika ili bilo kog tereta.

Svako ko želi sebi da obezbedi sigurno zanimanje u današnje vreme, bez sumnje teži da se zaposli za stalno i to, ako je ikako moguće u nekoj državnoj firmi. Zato i ne čudi podatak da se sve više mladih ljudi odlučuje da polaže ispite za carinike i deklarante.

Špedicija je privredna delatnost koja se bavi organizacijom otpremanja i dopremanja robe i prevozom robe kroz neku zemlju. Špediter je privrednik, tj. pravno ili fizičko lice koje se bavi organizacijom otpremanja, dopremanja i prevoza robe svojih nalogodavaca pomoću prevoznika.

Akademija Oxford cele godine svakome ko je zainteresovan pruža mogućnost da se osposobi za vozača kareta, a upis se potpuno isto kao i obuka i kurs za vozača kareta odvija u svim poslovnicama konkretne institucije i to prema jasno definisanom programu.

Kako sa upravljanjem mašinama koje se koriste za obradu, odnosno preradu različitih vrsta namirnica, tako i sa njihovim održavanjem, ali i sa odredbama zakona vezanim za bezbednost i zaštitu na radu se upoznaje svako ko želi da postane vlasnik sertifikata za ovo zanimanje.

Sa čitavim procesom prerade i obrade duvana, odnosno sa proizvodnjom duvanskih proizvoda i korišćenjem mašina koje su u okviru te industrije primenjuju, ali i sa odredbama zakona o zaštiti na radu, to jest o bezbednosti će biti upoznat svako ko bude pohađao specijalizovani kurs i obuku za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji, a koju organizuje i to u toku cele godine Akademija Oxford.

Sa apsolutno svim vozilima koja se kreću šinama će se upoznati svako ko pohađa pomenutu obuku, ali isto tako će da nauči i na koji način ona funkcionišu, to jest kako se njima rukuje, a zatim i kako ih treba pravilno održavati, te sve ostalo što spada u domen radnog mesta za koji žele da se kvalifikuju.

Polaznik koji bude želeo da obuku i kurs za zanimanje rukovalac kontejnera pohađa u okviru Akademije Oxford će, na prvom mestu da dobije sva znanja koja su vezana za postupak rada sa kontejnerima i to uz primenu različitih transportnih mašina, tako da će biti potpuno upoznat sa svim detaljima koji spadaju u domen ovog radnog mesta.

Apsolutno svaka punoletna osoba koja ima minimalno završenu osnovnu školu ima pravo da u toku cele kalendarske godine izvrši prijavu, odnosno da pohađa kurs i obuku za zanimanje rukovalac utovarivača. A pored toga što će se za vreme predavanja polaznik upoznati sa, logično načinom upravljanja ovom mašinom, on će da savlada i sva znanja koja su vezana za njeno pravilno održavanje i kontrolu, ali će da nauči i koje su to odredbe zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, a za koje se svakako očekuje da ih maksimalno poštuje, kako ne bi ugrozio ni sebe ni druge.

Kurs i obuka za zanimanje Rukovalac viljuškarom - viljuškarista, veoma je popularan i tražen, pre svega što je potražnja za ovim zanimanjem velika, kako kod nas, tako i u inostranstvu.

Transport i logistika

Pored toga što na teritoriji Republike Srbije mogu da se zaposle, a ukoliko steknu sertifikat za zanimanja u oblasti transporta i logistike, kandidati vrlo lako mogu da potraže zanimanje i u drugim državama.

Najpre da naglasimo da je u ponudi mogućnost za sticanje sertifikata za obrazovni profil dispečer, a kako Obrazovni centar Akademije Oxford nudi i mogućnost stručnog osposobljavanja, te redovnog, odnosno vanrednog školovanja, kao i prekvalifikacije i dokvalifikacije, to praktično svako ko želi može da postane i vozač viljuškara - viljuškarista.

A osim toga, dostupne su i obuke i kursevi za rukovaoca kontejnerom, zatim za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji i za rukovaoca utovarivača.Kandidati imaju mogućnost da izvrše i stručno osposobljavanje za rukovaoca šinskih vozila, kao i prekvalifikaciju za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji. Naravno da je u ponudi i vanredno i redovno školovanje, kao i svi ostali programi sa ciljem sticanja zvanja špediter / carinik.

Dostupna je i stručna obuka i kurs za deklaranta, kao i specijalizovani seminar za vozača kareta.

Biće u prilici svi zainteresovani i da saznaju koje su prednosti privremenog skladištenja robe i reeksporta, kao i koje su prednosti koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj.

Izuzev toga, ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs za optimizaciju zaliha, te mogućnost da kroz pohađanje specijalizovane edukacije polaznici saznaju kako da osavremene logistički proces. Treba pomenuti i stručni seminar - upoznajte međunarodna pravila u trgovini, odnosno edukaciju koja nudi mogućnost zainteresovanima da upoznaju značaj logistike u poslovanju.

Svakako su u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije i stručni kursevi i obuke za sticanje statusa prevoznika pod TIR karnetom, ali i specijalizovani seminar - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini.

Stručna obuka i kurs o prevozu robe rečnim putevima je na raspolaganju zainteresovanima, kao i mogućnost da tokom praćenja specijalizovane edukacije saznaju kako se organizuje drumski transport robe.

Svakog radnog dana lično mogu doći u jednu od poslovnica pomenute obrazovne institucije zainteresovana fizička lica i na taj način izvršiti prijavu. Postupak prijavljivanja je jednostavan i podrazumeva dostavljanje imena i prezimena svakog kandidata, te navođenje broja telefona i datuma njegovog rođenja, jer je tako predviđeno pravilnikom. Inače mogu sve te informacije i da zaposlenima izdiktiraju putem telefona, kao i da prijavu izvrše elektronskim putem, kada će ih poslati na zvaničnu mejl adresu.

Treba naglasiti svakom prijavljenom i da je njegova obaveza da dođe u konkretnu poslovnicu lično onog trenutka, kada bude bio organizovan upis. Isto tako je potrebno i da tačno određena dokumenta tom prilikom dostavi, a naravno da će ga predstavnici institucije organizatora o svim tim detaljima na vreme informisati.

Potrebno je da izabere svaki prijavljeni kandidat i da li će teoretski deo ove edukacije pohađati na klasičan način ili putem računara, s tim što treba da izabere i da li mu odgovara predavanja da pohađa u formi poluindividualne ili nastave u paru, zatim grupne ili individualne. S obzirom na to da su sve pomenute opcije ponuđene, vrlo je važno da u trenutku kada bude vršio prijavljivanje, a najkasnije kada bude vršio upis, kandidat navede sve te detalje nadležnima. U skladu sa svojom odlukom će dobiti neophodne informacije, odnosno saznaće koje su njegove obaveze u konkretnom slučaju.

Svakako je važno napomenuti i to da stručne obuke i kursevi za transport i logistiku u većini slučajeva uključuju i teorijski i praktični deo. Što se tiče organizacije praktične nastave, kandidatima je na raspolaganju da prihvati da praksu pohađa u kompaniji, sa kojom ova obrazovna institucija sarađuje ili da samostalno odluči gde će taj deo nastave da prati. Ukoliko izabere prvu opciju, dobiće i sve garancije za kvalitet praktičnog dela nastave, koje su propisane, prosto zato što Obrazovni centar Akademije Oxford sa dotičnom firmom ostvaruje već saradnju i zna na koji način ona posluje. Ali ako se odluči za drugu ponuđenu varijantu, ne može očekivati da će od strane institucije organizatora da dobije bilo kakve garancije za kvalitet. Jednostavno ne postoji mogućnost za to, zato što nadležni u okviru institucije organizatora nemaju saznanja o tome na koji način i prema kakvim principima dotično preduzeće posluje. Ipak, podrazumeva se da će svaki prijavljeni kandidat da bude precizno o tome informisan i naravno na vreme, a biće upućen i u to koliko radnih sati prakse on treba da pohađa. A o tome će dostaviti validan dokaz nadležnima, jer bez tog dokumenta ne može da stekne sertifikat o tome da je pohađao konkretnu edukaciju.

Izuzetno je važno za svakog pojedinačnog polaznika da napomenemo i to da stečeni sertifikat ima pravo da upiše u zvanični radni dosije, ali naravno taj dokument pre toga mora otvoriti u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje. Prema odredbama zakona koji je trenutno na snazi, upis sertifikata i diploma u radne dosijee kandidata isključivo imaju pravo da izvrše zaposleni u okviru te nadležne institucije. Dakle, pošto bude stekao sertifikat, odnosno pošto se specijalizovani seminar za transport i logistiku bude završio, njegova je obaveza da se obrati nadležnima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da od njih zahteva da informaciju o posedovanju sertifikata upišu u njegov radni dosije. A on samostalno može u svoju radnu biografiju da unese podatak o tome da je pohađao specijalizovanu obuku, odnosno da je postao vlasnik sertifikata za određeno zanimanje u ovoj oblasti.

Dobro je da nadležni u kompanijama budu informisani i o tome da svi kursevi i obuke za transport i logistiku mogu biti organizovani i u formi korporativne nastave, kada će njihovi zaposleni sa konkretnom temom da budu upoznati. Potrebno je da se oni obrate nadležnima u okviru bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije, pa da se informišu o detaljima. Stvar je u tome da se radi o prilično jednostavnom načinu organizacije časova za zaposlene, jer odluku o svemu donose predstavnik institucije organizatora i predstavnik dotične kompanija. Ističemo da postoji mogućnost i da nastava bude organizovana prema pravilima „in house“, odnosno da se omogući zaposlenima predavanja da pohađaju u okviru svog preduzeća.

Spisak gradova za stručne kurseve i obuke, oblast: Transport i logistika

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje