MCSE sertifikat, SERVER INFRASTRUCTURE, ISPIT broj 413 (70 - 413)

Da bi bilo kom kandidatu bilo omogućeno polaganje 413 (70 - 413), što je početni korak za sticanje MCSE sertifikata (Microsft Certified Solutions Expert), on mora na prvom mestu da poseduje viši nivo znanja engleskog jezika, uzevši u obzir da su ispitni zahtevi izneti upravo na tom jeziku.

Uz taj uslov, kandidat je u obavezi i da poseduje MCSA sertifikat (Microsft Certified Solutions Associate) i to u oblasti poznavanja rada sa Windows serverom 2012. Jednostavnije rečeno, to znači da je kandidat već položio sve ispite iz ove oblasti, odnosno ispit broj 410 (70 - 410), zatim ispite 411 (70 - 411) i 412 (70 - 412).

Dakle, isključivo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu da polažu ispit broj 413 (70 - 413), što je prvi od dva ispita u okviru oblasti Server Infrastructure, nakon čijeg uspešnog polaganja kandidat postaje vlasnik MCSE sertifikata.


TESTOVI


Koje su oblasti uključene u ispit broj 413 (70 - 413)?

Glavna tema ispitivanja je usmerena na poznavanje dizajniranja infrastrukture Windows servera 2012 R2 i njene pravilne implementacije, a svi kandidati koji su zainteresovani za polaganje 413 (70 - 413) ispita imaju mogućnost da u okviru Majkrosoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford pohađaju i specijalizovanu obuku i kurs koji je označen brojem 413 (20413 C) i koji predstavlja svojevrsnu pripremu za polaganje ovog ispita.

Na ovom ispitu kandidat treba da odgovori na pitanja iz ukupno 5 oblasti, koje su skoro sve podjednako zastupljene i čine od 20 do 25% svih ispitnih zahteva, osim oblasti koja se odnosi na proveru znanja vezanih za usluge pristupa mreži (Network Access Services) i njihovog pravilnom dizajniranja i primene, koja je u celokupnom 413 (70 - 413) ispitu zastupljena sa oko 15 do 20 procenata.

Prva oblast podrazumeva proveru poznavanja infrastrukture servera i to kako segment njenog planiranja, tako i primene, a čini je ukupno 5 podoblasti. Prva među njima se tiče provere poznavanja strategije automatske instalacije servera (Automated Server Installation Strategy) i njenog dizajniranja i planiranja. Od kandidata se očekuje da daju odgovore na pitanja koja su vezana za poznavanje korišćenja Windows ADK - a (Windows Assessment and Deployment Kit), ali i da znaju na koji način treba dizajnirati Virtual Server Deployment. Svakako se očekuje i da pokažu poznavanje raspoređivanja servera u Microsft Azure IaaS (Infrastructure as a Service), odnosno da su u potpunosti upoznati sa načinom izrade plana za raspored servera na javnom i privatnom klaudu (Public and Private Cloud), a što bi trebalo da urade uz primenu Windows PowerShell - a i AppController - a. Takođe, u ovoj podoblasti kandidat koji polaže 413 (70 - 413) ispit treba da pokaže i poznavanje korišćenja WDS - a (Windows Deployment Services). Zatim sledi segment koji je vezan za implementaciju raspoređivanja infrastrukture servera, gde kandidati treba prvenstveno da pokažu znanja vezana za transport servera i Multi - site Topology, ali i da znaju da je implementiraju u skladu sa pravilima, odnosno da poznaju funkcionisanje Stand - alone and Active Directory i to uz integrisanje sa WDS serverima (Windows Deployment Services). Podrazumeva se da znaju da koriste Microsft Azure IaaS, odnosno da raspoređuju servere na privatne i javne klaude uz korišćenje kontrolera aplikacija i PowerShell - a. Treća podoblast na 413 (70 - 413) ispitu se tiče poznavanja migracije servera i unapređivanja, odnosno opcija njegove nadogradnje, a zatim sledi provera poznavanja Virtual Machine Manager Services. U poslednjem delu prve oblasti su zahtevi koji se odnose na poznavanje opcija skladištenja i sve vezano za čuvanje datotetka. Tu se pred kandidate stavljaju zahtevi vezani, pored ostalog i za poznavanje konfigurisanja iSNS - a (Internet Storage Name Server), odnosno konfigurisanja usluga za NFS (Network File System) i poznavanja plana za Windows ODX (Offloaded Data Transfer).Od ukupno 3 segmenta se sastoji druga oblast provere na ispitu broj 413 (70 - 413) i odnosi se prvenstveno na dizajniranje i primenu Network Infrastructure Services. Prvo se od kandidata očekuje da pokažu znanja u vezi sa DHCP - om (Dynamic Host Configuration Protocol), te da su upoznati sa njegovim dizajniranjem i upravljanjem. Zatim treba da odgovore na pitanja koja su vezana za poznavanje dizajniranja Name Resolution Solution Strategy i na kraju da pokažu znanje u dizajniranju, ali i u oblasti upravljanja IP adresama, te da poznaju IP Address Management Solution.

Ujedno najmanje zastupljena oblast u ispitnim pitanjima, primarno je vezana za zahteve koji se odnose na usluge za kontrolu pristupa, te njihovo dizajniranje i implementaciju, a sastoji se od čak 5 segmenata. U prvoj podoblasti su zahtevi usmereni na poznavanje VPN - a (Virtual Private Network) i različitih rešenja, a u skladu sa navedenim zahtevima. Kandidati bi trebalo da pokažu poznavanje primene određenih sertifikata, ali i da znaju da konfigurišu fajervol (Firewall Configuration), te da znaju kako se vrši konekcija na Microsoft Azure IaaS, odnosno kako funkcioniše upravljanje VPN konfiguracijama, a uz korišćenje CMAK - a (Connection Manager Administration Kit). Sve što je vezano za DirectAccess Solution je osnov ispitivanja u narednom segmentu ove oblasti, a zatim sledi provera znanja vezanih za dizajniranje Web Application Proxy Solution. Tu su još i pitanja koja se odnose na poznavanje procesa autentikacije i autorizacije, ali i Workplace Join, odnosno na poznavanje Multifactor Authentication i Acces Control. Očekuje se da kandidat koji polaže 413 (70 - 413) ispit zna i na koji način se vrši planiranje pristupa za sve klijente, kako interne, tako i eksterne, te da je upoznat sa funkcionisanjem opcije SSO (Single Sign - on). U narednom segmentu ove oblasti se proverava primena Scalable Remote Access Solution, a u poslednjem delu su pitanja vezana za sve opcije koje se odnose na zaštitu mreže. Između ostalih, tu su zahtevi koji se tiču poznavanja NOS - a (Network Policy Server) i NAP - a (Network Access Protection).

U pretposlednjoj i poslednjoj oblasti 413 (70 - 413) ispita se proverava poznavanje dizajniranja i implementacije Active Directory Infrastructure, ali najpre sa logičke tačke gledišta, a zatim i sa fizičke. A to znači da kandidat koji polaže ispit broj 413 (70 - 413) prvo treba da odgovori na zahteve koji se tiču procesa dizajniranja Forest and Domain Infrastructure, te da pokažu zatim i da znaju da ih primene, a prema navedenim smernicama. Takođe se očekuje da znaju na koji način se formira Group Policy strategija, ali i Active Directory Permission Model. A u završnom delu provere, kandidati bi trebalo da pokažu poznavanje Active Directory Sites Topology, odnosno da znaju kako funkcioniše strategija kontrole domena (Domain Controller Strategy). U okviru poslednje oblasti su i pitanja vezana za Branch Office Infrastructure, a očekuje se da je kandidat potpuno ovladao njenim pravilnim dizajniranjem i primenom u praksi.

Kako izgleda ispit broj 413 (70 - 413)?

Ispit broj 413 (70 - 413) je koncipiran tako da najčešće sadrži između 40 i 60 ispitnih zahteva. Međutim, kandidati moraju da znaju i to da kompanija Microsoft uvek ima pravo da broj zahteva poveća ili umanji, ako to bude smatrala potrebnim.

Takođe i za vrstu ispitnih pitanja ne postoje jasni podaci, jer ova kompanija isto tako uvek ima pravo da promeni formu ispitnih pitanja. Ipak, ono što se zna, jeste da se vrlo često u ispitu broj 413 (70 - 413) nalaze pitanja u kojima se zahteva od kandidata da pruži relativno kratak odgovor na postavljeno pitanje, odnosno da između nekoliko ponuđenih odgovora pronađe jedan ili više njih koji su tačni i da ih na adekvatan način označi.

Posebno je zanimljivo što u ispitu broj 413 (70 - 413) mogu da se jave i takozvane studije slučaja, što je specifična vrsta ispitnih zahteva. Radi se o tome da je osnovni cilj studija slučaja, zapravo simuliranje različitih tipova situacija u kojima može da se nađe kandidat na radnom mestu za koje se kvalifikuje sticanjem ovog sertifikata. Tu kandidati imaju zadatak prvo da identifikuju osnovne podatke koji se odnose na zadati problemi, a što će im pomoći u njegovom rešavanja. Zatim je njihov zadatak da analiziraju sve te podatke, kao i sam problem i na kraju da ga reše. Moramo da naglasimo i to da kandidat ima pravo da proveri odgovor koji je pružio na konkretnu studiju slučaja samo dok ne bude prešao na narednu oblast provere, a na početku ispita broj 413 (70 - 413) se jasno navodi koliko studija slučaja će biti u njemu i očekuje se da kandidat izvrši dobru organizaciju svog vremena, kako bi stigao i da reši sva ispitna pitanja i da odgovori na sve studije slučaja.

Što se tiče trajanje ispita broj 413 (70 - 413), to je 180 minuta, a od čega je pola sata određeno za čitanje i razumevanje ispitnih zahteva, dok ukupno 150 minuta kandidati imaju na raspolaganju za rešavanje ispitnih zahteva.

Bodovanje ma ispitu broj 413 (70 - 413)

Kompanija Microsoft ima pravo i da izmeni sistem bodovanja za ispit broj 413 (70 - 413) kad god to smatra potrebnim. Međutim obično se očekuje da kandidat osvoji 700 bodova na ovom ispitu, to jest da sa uspehom odgovori na preko 70 procenata ispitnih pitanja, odnosno zahteva. Ovaj procent kompanija Majkrosoft može u svakom ispitnom roku da poveća ili smanji, a sve u skladu sa potrebama.

Vrlo često se događa da kandidati budu zbunjeni ispitnim rezultatima, jer postoje i ona pitanja koja se ne boduju, a čiji osnovni cilj jeste da se ispita tržište, kako bi novi zahtevi bili uneti u ispitivanje. Iako su ova pitanja neosporno zastupljena na 413 (70 - 413) ispitu, o tome oni ne dobiju nikakvu informaciju, za razliku od onih pitanja koja im donose i po nekoliko poena, a o čemu postoji obaveštenje na ekranu tokom trajanja ovog ispita.

Isto tako moramo da naglasimo da ne postoji negativno ocenjivanje, a u smislu da ako kandidat ne pruži tačan odgovor na neko pitanje, to mu neće umanjiti ukupan broj poena koje bude osvojio na ispitu.

Nakon što kandidat završi polaganje ispita broj 413 (70 - 413), na ekranu će se svega par minuta posle pojaviti obaveštenje da li je ovaj ispit položio ili ne. A pet radnih dana nakon polaganja, ovlašćeni test centar je u obavezi da kompaniji Microsoft isporuči rezultate, nakon čega se kandidatima u propisanom roku isporučuju i štampani rezultati polaganja. Ako 14 dana nakon dana polaganja kandidat ne dobije štampane rezultate, dužan je da o tome obavesti ovlašćeno lice u test centru kako bi greška bila ispravljena.

Rezultati ispita ne pružaju brojčane oznake za svaku pojedinu oblast, već samo podatak da li je kandidat položio ili nije, te su prikazani ukupni poeni koje je osvojio, ali i grafikon. Međutim, iz tog grafikona kandidat ne može da vidi da li je na konkretno pitanje dao tačan odgovor ili ne, pa je zato neophodno da se obrati ovlašćenom licu u test centru u slučaju da želi da vidi baš tako prikazane kane rezultate.

Dodatni podaci o 413 (70 - 413) ispitu

Ukoliko kandidat ispit broj 413 (70 - 413) polaže prvi put i ne položi ga, ima pravo da se prijavi za ponovno polaganje već u narednom ispitnom roku, ukoliko od prethodnog polaganja protekne minimalno 24 sata. A u slučaju da ni drugi put ne položi ovaj ispit, on mora da sačeka najmanje 14 dana pre nego što izvrši ponovno prijavljivanje. Svaki sledeći put kada ne položi, a želi da ponovo polaže ispit broj 413 (70 - 413), kandidat mora da čeka najmanje sedam dana da bi se ponovo prijavio. Nijedan kandidat ne sme više od pet puta godišnje da polaže konkretan ispit, a ukoliko ga čak ni iz petog puta ne bude položio, tada mora da sačeka najmanje godinu dana da bi mu bilo dozvoljeno ponovno polaganje. U slučaju da baš ima želju i potrebu da više od pet puta godišnje polaže ovaj ispit, obavezan je da ovlašćenom licu u test centru Akademije Oxford iznese ovaj zahtev u pisanoj formi, nakon čega će on biti prosleđen centrali kompanije Majkrosoft, čiji stručni tim može da odobri ovaj zahtev ili ne.

Svaki kandidat koji ima određenu vrstu invaliditeta, a želi da polaže ispit broj 413 (70 - 413) i na taj način se približi sticanju MCSE sertifikata je dužan da prilikom prijavljivanja dostavi svu potrebnu medicinsku dokumentaciju, kako bi mu u skladu sa zdravstvenim stanjem bilo omogućeno da polaže ovaj ispit bez ikakvih poteškoća.

Od svakog kandidata koji se prijavi za polaganje ispita broj 413 (70 - 413) se u potpunosti očekuje da ispoštuje sve smernice sa kojima će biti upoznat neposredno pre početka polaganja ovog ispita, a koje podrazumevaju da se svaki vid varanja oštro kažnjava. Naime, ukoliko ovlašćeno lice test centra primeti da kandidat želi da izvrši bilo koji vid zloupotrebe, on će ga najpre udaljiti istog trenutka sa polaganja, a zatim će poslati pisani izveštaj centrali kompanije Microsoft izveštaj o tome. Stručni tim ove kompanije dalje odlučuje o kažnjavanju konkretnog kandidata, ali moramo da naglasimo da je ova kompanija poznata po vrlo strogim merama kažnjavanja, tako da se neretko događa sa kandidatima koji pokušaju da izvrše bilo koju vrstu varanja na ispitu bude zabranjeno da polažu ne samo ovaj ispit u određenom periodu, već i da mu bude zabranjeno polaganje bilo kog ispita koji organizuje ova kompanija i to doživotno. Takođe, čest način kažnjavanja ovakvih kandidata je i oduzimanje stečenih Majkrosoft sertifikata.

Svako ko bude stekao MCSE sertifikat mora da zna da je u obavezi tri godine nakon sticanja da izvrši resertifikaciju, koje se trenutno vrši tako što se polaže jedan specijalizovani ispit, ali naravno taj način resertifikacije može da se promeni u svakom trenutku. U slučaju da kandidat ne ispoštuje ovo pravilo i u pomenutom roku ne uradi resertifikaciju, onda će njegov sertifikat imati oznaku neaktivan i samim tim neće biti validan. A što se tiče ispita za resertifikaciju, on za sada traje ukupno 170 minuta, od čega je 140 minuta namenjeno za rad, odnosno rešavanje ispitnih zahteva, a 30 minuta kandidati imaju na raspolaganju za čitanje i razumevanje svih pitanja.

Podrazumeva se da svaki kandidat mora da ispuni opšte uslove koji su navedeni, a uz to je neophodno i da poseduje viši nivo znanja engleskog jezika, budući da se ovaj ispit na tom jeziku i sprovodi.

Kandidat je dužan da na dan polaganja bude u prostorijama ovlašćenog test centra Akademije Oxford najmanje 30 minuta pre termina koji je zakazan za polaganje ispita, kao i da uz sebe ima važeći lični dokument sa fotografijom. A to podrazumeva najpre važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, stim da onaj kandidat koji poseduje biometrijski lični dokument sa čipom mora da ima i očitan dokument kako bi proces identifikacije bio izvršen u skladu sa pravilima. Ukoliko se tom prilikom dogodi da kandidat nema pri sebi validan lični dokument sa fotografijom, neće moći da prođe kroz proces identifikacije, pa mu samim tim neće biti omogućeno ni polaganje ispita broj 413 (70 - 413).

Ako kandidati imaju bilo kakvu nejasnoću ili žalbu na tok ispita mogu da se obrate ovlašćenim licima u test centru po završetku polaganja.

Spisak gradova - Microsft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje