MCSE sertifikat, Communication, OBUKA broj 334 (20334 B) za ispit broj 334 (70 - 334)

Mada kompanija Microsoft preporučuje svim kandidatima koji žele da polažu ispit broj 334 (70 - 334) da pohađaju i kurs i obuku broj 334 (20334 B), činjenica je da ovo nije njihova obaveza, odnosno da će im biti omogućeno polaganje pomenutog ispita čak i ako ne budu pohađali ovu obuku, ali zainteresovani kandidati moraju da znaju da ova kompanija zapravo navodi pohađanje ovog kursa kao opštu preporuku. Ukoliko kandidati zaista žele da se na najbolji mogući način pripreme za sve ispitne zahteve, najbolji način je da pohađaju ovu obuku, ali Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni Majkrosoft test centar, ima obavezu da naglasi da sama činjenica da je neki kandidat pohađao obuku ni u kom slučaju ne podrazumeva garanciju da će ispit broj 334 (20334 B) i položili.

Svi predavači koji vode ovu obuku u okviru pomenutog test centra imaju neophodne stručne kvalifikacije, kao i visok nivo iskustva u ovoj oblasti. Uz to, oni su i nosioci nekog od sertifikata koje izdaje ova kompanija, pa su samim tim i kompetentni da svim polaznicima prenesu čak i svoja iskustva sa polaganja.

Kandidati koji su zainteresovani da pohađaju obuku i kurs broj 334 (20334 B) i na taj način se pripreme za polaganje ispita broj 334 (70 - 334), neizostavno moraju da poznaju engleski jezik na višem nivou, uzevši u obzir da su kako ispitni zahtevi, tako i nastavni program ove obuke izneti na tom jeziku.


A kada kandidat položi sa uspehom ispit broj 334 (70 - 334), kao i prethodni ispit iz oblasti Communication, on će tako da stekne MCSE sertifikat (Microsoft Certified Solutions Expert). Međutim, da bi uopšte mogao da polaže ovaj ispit, on mora prethodno da položi sve ispite koji mu omogućuju da stekne MCSA sertifikat (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u oblasti Office 365. A to zapravo znači da je taj kandidat već položio ispite broj 346 (70 - 346) i 347 (70 - 347) i tako stekao pomenuti sertifikat.

U toku cele kalendarske godine, a u radno vreme poslovnica Akademije Oxford kandidati mogu da izvrše lično prijavljivanje za pohađanje kursa i obuke broj 334 (20334 B). Uz to što imaju mogućnost da putem telefona kontaktiraju najbližu poslovnicu ovog centra, ali isto tako i da podatke za prijavu pošalju na zvaničan mejl Akademije Oxford, a adresu će pronaći na sajtu ovog test centra.

U skladu sa pravilima kompanije Majkrosoft, Akademija Oxford održava i ovu obuku najpre kao grupnu nastavu, i to u tačno određenom trajanju koje propisuje ova kompanija, te se u ovom slučaju tačno zna kada se nastava održava i kojom dinamikom. U želji da izađe u susret zahtevima svih klijenata, ovaj test centar nudi kandidatima i da pohađaju poluindividualnu, odnosno nastavu online i individualnu. A u slučaju da se odluče za neku od ovih vrsta obuka, kandidati moraju da znaju da im je dozvoljeno da se sa predavačima direktno dogovaraju ne samo o terminima i o dinamici održavanja časova, nego i o trajanju ovakve vrste obuke.

TESTOVI


Core Solutions of Skype for Business 2015 je osnov kursa i obuke broj 334 (20334 B), a u okviru njega će svi zainteresovani kandidati da nauče sve što je potrebno najpre za planiranje, a zatim i za primenu, ali i za konfigurisanje, odnosno administraciju Skype for Business 2015 rešenja. Takođe će da nauče kako da primene multi - site i da postignu visoku dostupnost za Skype for business infrastrukturu, a koja podržava instant poruke, konferencijske pozive, ali i arhiviranje i praćenje odnosno, Persistent Chat.

Polaznici će da nauče i na koji način treba rešavati sve eventualne probleme koji mogu da iskrsnu, ali i kako treba da upravljaju, odnosno održavaju konkretnu infrastrukturu. Fokus kursa i obuke broj 334 (20334 B) je usmeren na on - premises Skype for Business Deployment, ali sadrži i one informacije koje se odnose na postupak integracije on - premises deployment sa Skype for Business Online. A naučiće i na koji način treba da se izvrši preseljenje sa prethodnih verzija Lync servera.

Oni kandidati koji budu pohađali kurs i obuku broj 334 (20334 B) će, po njenom završetku biti upoznati najpre sa načinom funkcionisanja Skype for Business 2015, odnosno sa njegovom arhitekturom. A to znači i da će naučiti kako treba projektovati Skype for Business 2015 Topology. Podrazumeva se da će biti u potpunosti upoznati sa načinom instaliranja i primene ovog servera, kao i da će znati da koriste različite alate za njegovu administraciju. Uz to, polaznici će stći sva neophodna znanja, tako da će moći i da samostalno konfigurišu korisničke naloge, kao i da podese opcije konferencijskih poziva, a to podrazumeva da će znati da primene Dial - in Conferencingm ali i Skype Meeting Broadcast, te LRS (Lync Room System).Pored svega pomenutog, polaznici će biti u mogućnosti i da projektuju, a zatim i primene proces monitoringa i arhiviranja u okviru Skype for Business 2015, te će moći i da podese opcije eksternog pristupa. Uz sve to, svi kandidati po završetku ove obuke mogu da primene i Persistent Chat, ali i High Availability, te Disaster Recovery u okviru ovog servera.

Takođe se smatra da će moći i najpre da projektuju, a zatim i da primene Hybrid Skype for Business environment, ali i da naprave plan, a posle ga i primene za nadogradnju Lync servera na Skype for Business server 2015.

Ukupno je 13 oblasti u okviru zvaničnog nastavnog plana i programa koji podrazumeva kurs i obuka broj 334 (20334 B) za polaganje 334 (70 - 334) ispita.

U prvoj oblasti polaznici uče osnove projektovanja Skype for Business Server 2015, a zatim se upoznaju sa procesom njegovog instaliranja i primene. Posle toga uče kako se vrši administracija u okviru ovog servera, a tokom četvrtog modula polaznici će da nauče da naprave korisničke naloge, odnosno najpre da koriste Control panel za tu svrhu. Ovde će savladati znanja koja su potrebna u procesu registracije, a što podrazumeva korišćenje opcije Sign - in, te će se upoznati i sa samim procesom autentikacije u okviru ovog servera.

Configuring and Implementing Conferencing in Skype for Business 2015 se izučava u petom modulu, a tokom šeste oblasti svi polaznici kursa će se upoznati sa primenom Additional Conferencing Options in Skype for Business server 2015.

Posle toga sledi oblast koja je vezana za Monitoring and Archiving u okviru pomenutog servera, a u osmom modulu polaznici će se upoznati sa primenom opcija daljiljskog pristupa. Tema tokom devetog modula se odnosi na primenu Persistent Chat u ovom serveru, dok tokom desete oblasti polaznici uče najpre na koji način se primenjuje High Availability u okviru pomenutog servera.

Sledeća oblast je usmerena na upoznavanje svih polaznika obuke sa opcijama Disaster Recovery u okviru Skype for Business 2015, a završni modul obuke i kurse 334 (20334 B) se odnose na savladavanje znanja potrebnih za integraciju sa Skype for Business Online, odnosno za opcije planiranja i primene nadogradnje u okviru ovog servera.

Kome je namenjena obuka i kurs broj 334 (20334 B)?

Da bi svakome ko želi da pohađa kurs i obuku broj 334 (20334 B) to zaista i bilo omogućeno, on mora da poznaje engleski jezik na višem nivou, što će mu biti od koristi i za polaganje ispita broj 334 (70 - 334).

Kompanija Microsoft takođe kao obavezan zahtev koji moraju da ispune kandidati u slučaju da ih zanima obuka i kurs broj 334 (20334 B) navodi i posedovanje MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutions Associate) i to onoga koji podrazumeva poznavanje rada sa Office 365.

Mora se naglasiti da je ova obuka prvenstveno namenjena stručnjacima u oblasti informacionih tehnologija, koji su zaduženi za održavanje Skype for Business 2015 u okviru konkretnih organizacija. Očekuje se da kandidat ima radno iskustvo sa prethodnim verzijama Lync servera, ali to nije uslov.

Takođe bi trebalo da kandidat poseduje određeno iskustvo u radu sa AD DS - om (Active Directory Domain Services), ali i da je upoznat sa Data Network i telekomunikacijskim standardima, odnosno sa svim onim komponentama koje se koriste za konfiguraciju Skype for Business. Očekuje se i da budu upoznati sa funkcionisanjem Microsoft Exchange servera I sa radom u okviru Microsoft Office 365.

Koliko traje kurs i obuka 334 (20334 B) za polaganje 334 (70 - 334) ispita?

Kako Akademija Oxford, koja je zvanično ovlašćeni test centar kompanije Majkrosoft za teritoriju Republike Srbije ne organizuje samo grupnu nastavu, već i individualnu, kao i poluindividualnu, odnosno nastavu online, to i njeno trajanje isključivo zavisi od odabira kandidata.

Zapravo se radi o tome da samo kada je u pitanju grupna nastava, zna se da ona traje tačno pet dana i to se odvija utvrđenom dinamikom, a u tačno određenim terminima, kojih moraju svi kandidati da se pridržavaju. Samo ukoliko oni iznesu ovaj zahtev i to pod uslovom da su svi polaznici u okviru jedne grupe saglasni da se termini promene, to može da bude izvršeno, ali ako u određenoj poslovnici test centra ima uslova za tu promenu. Kod svih ostalih tipova nastave, kandidati imaju mogućnost da se sa profesorima, te koordinatorima za nastavu u toj poslovnici dogovore i o terminima, to jest njihovoj dinamici, ali i o trajanju poluindividualne, individualne i online obuke.

Osnovni uslov za pohađanje nastave onlajn koji se stavlja pred kandidate, podrazumeva da je njihov računar na internet spojen stabilnom konekcijom, jer je to jedini način da se ova vrsta nastave prati bez ikakvih poteškoća.

Kada i gde se održava obuka i kurs broj 334 (20334 B)?

Samim tim što Akademija Oxford, koja je zvanično ovlašćeni test centar Microsoft kompanije, sprovodi obuku i kurs broj 334 (20334 B) za polaganje ispita broj 334 (70 - 334) u formi grupne nastave, odnosno nudi im i opciju online nastave, ali i individualne poluindividualne, to samo od odluke kandidata zavisi gde i kada će se ona održavati.

Stvar je u tome da se jedino za grupnu nastavu zna tačno vreme i mesto održavanja, ali polaznici moraju da znaju da je uslov za održavanje ove vrste kursa i obuke broj 334 (20334 B) da se u jednoj od poslovnica test centra prijavi dovoljan broj zainteresovanih kandidata. A to zapravo znači da je neophodno da se najmanje četvoro polaznika prijavi, te nakon toga će i svi ostali koji su izvršili prijavljivanje, na propisan način biti obavešteni o terminima održavanja ove vrste nastave.

Mesto i vreme održavanja svih ostalih tipova ovog kursa, a na prvom mestu poluindividualnog i individualnog, isključivo zavisi od prijavljenih kandidata. Ovi tipovi obuke mogu da se organizuju vrlo brzo pošto kandidat izvrši prijavu na propisan način.

Nastava online, podrazumeva da kandidat kurs i obuku broj 334 (20334 B) prati preko posebno osmišljene online platforme. A termine, trajanje i dinamiku ovakve vrste kursa, svaki kandidat ponaosob dogovara direktno sa predavačem.

Dodatne napomene:

  • zainteresovani kandidati mogu da se prijave lično u ma kojoj poslovnici Akademije Oxford, odnosno preko mejla ili putem broja telefona odabrane poslovnice
  • plaćanje se vrši u poslovnici Majkrosoft test centra u kojoj se vrši prijavljivanje
  • uslov za kandidate koje zanima kurs i obuka broj 334 (20334 B) za polaganje ispita broj 334 (70 - 334) jeste poznavanje engleskog jezika na višem nivou i posedovanje MCSA sertifikata u oblasti Office 365

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje