MCSE sertifikat, Data Platform, OBUKA broj 464 (20464 D) za ispit broj 70 - 464

Osnovni zahtev koji se stavlja pred sve kandidate koji žele da polažu ispit 464 (70 - 464), odnosno da pohađaju kurs i obuku broj 464 (20464 D), koja je zapravo osmišljena kao pripremna nastava za polaganje ovog ispita se odnosi na poznavanje engleskog jezika. Radi se o tome da su svi ispitni zahtevi i čitav ovaj kurs upravo izneti na ovom jeziku, pa se iz tog razloga od zainteresovanih kandidata zahteva viši nivo njegovog poznavanja, kako bi mogli da na najbolji mogući način razumeju ispitne zahteve i nastavni plan i program ove obuke.

Postoji i još jedan vrlo bitan uslov za sve kandidate koji žele da se prijave za polaganje ovog ispita, a nakon čijeg uspešnog polaganja će biti u prilici da budu još bliži sticanju MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert) i to u oblasti Data Platform. U pitanju je uslov koji podrazumeva posedovanje MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u oblasti koje se tiče rada sa SQL serverom 2012/2014.

Uzevši u obzir da je Akademija Oxford zvanično ovlašćeni centar za testiranje kompanije Microsoft, ona obuku i kurs organizuje upravo u skladu sa važećim pravilima koja navodi pomenuta kompanija. Ali svi kandidati koji su zainteresovani da pohađaju ovu vrstu pripremne nastave moraju na prvom mestu da znaju i da to uopšte nije garancija da će navedeni ispit i da polože, pošto se od njih zahteva da tom prilikom pokažu zahtevani nivo poznavanja oblasti ispitivanja. Uz to, oni moraju da budu informisani i da kompanija Majkrosoft ne zahteva od njih obavezno pohađanje obuke i kursa broj 464 (20464 D), da bi im bilo omogućeno polaganje ispita broj 464 (70 - 464), ali ovo treba da bude smatrano opštom preporukom, jer je to ujedno i najbolji način da se kandidat pripremi za sve one zahteve koji će biti navedeni na tom ispitu.


Za sprovođenje ovog kursa su zaduženi visokokvalifikovani profesori u okviru test centra, koji imaju i bogato radno iskustvo, ali su isto tako i sami nosioci nekih od sertifikata koje izdaje ova kompanija, tako da će i svoje lično iskustvo vezano za polaganje Microsoft ispita preneti polaznicima obuke.

Zainteresovani kandidati imaju mogućnost da prijavu za pohađanje obuke i kursa broj 464 (20464 D) za polaganje ispita broj 464 (70 - 464) izvrše lično i to u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford, tokom čitave kalendarske godine, a u radno vreme konkretne poslovnice. Isto tako, na raspolaganju im je i mogućnost da kontakt ostvare putem broja telefona i tako se prijave, odnosno da pošalju mejl sa svim potrebnim podacima na adresu koju će da pronađu na zvaničnom internet sajtu ovog test centar.

Moramo još da naglasimo i to da svi kandidati koje zanima obuka i kurs broj 464 (20464 D) mogu da odluče da li žele da pohađaju nastavu u grupi ili im, ipak više odgovara individualna, odnosno onlajn nastava, a možda i nastava u paru, koja je znana i kao poluindividualna. Preciznije rečeno, sve ove vrste obuka organizuje Akademija Oxford i to u skladu sa potrebama kandidata. A ono što oni moraju da znaju, jeste da jedino u slučaju pohađanja grupne nastave moraju da se prilagode navedenim terminima, koji se mahom ne mogu izmeniti, osim ako to ne bude zahtev baš svih kandidata u okviru jedne grupe i naravno, ako postoje uslovi da ta promena i bude izvršena bez ometanja ostalih kurseva u konkretnoj poslovnici ovog tekst centra. Uz to, svi zainteresovani kandidati moraju da budu informisani i da je za pohađanje nastave onlajn neophodno ne samo da poseduju lični računar, već i da je on ima stabilnu internet vezu, a kako bi polaznik bio u mogućnosti da prati nastavu bez ikakvog ometanja. Za ovaj tip nastave, ali i za poluindividualnu, kao i za individualnu obuku, kandidat i profesor će izvršiti sve potrebne dogovore o terminima kada bi trebalo časovi da se održavaju, ali i o dinamici, te o trajanju ovakve vrste kurseva.

TESTOVI


Razvoj baza podataka SQL servera 2012/2014 je osnov kursa i obuke broj 464 (20464 D) za polaganje ispita broj 464 (70 - 464), a nastavni plan je sačinjen od ukupno 15 modula.

Kada kandidat završi pohađanje ove obuke, najpre se očekuje da će moći potpuno samostalno da koristi, odnosno primeni platformu ovog servera i to uz korišćenje osnovnih alata, te da će primenjivati i sve vrste verzija i koncepte koji su dostupni. Takođe će da bude u mogućnosti i da definiše one vrste podataka koje treba da primenjuje tokom izrađivanja konkretne tabele, a naučiće i da pretvara različite tipove podataka kada je to potrebno, te će znati i da kreira Alias Data Types.

Naučiće i šta podrazumeva praksa dobrog dizajna, te će biti sposoban da napravi konkretnu tabelu uz primenu T - SQL - a, stim da takozvane podeljene tabele ne spadaju u nastavni plan kursa i obuke broj 464 (20464 D). Osim što će da nauči kako treba primeniti PRIMARY KEY i FOREIGN KEY, naučiće i primenu opcija DEFAULT, CHECK, kao i opcije UNIQUE, ali će i savladati znanja potrebna za primenu Investigate Cascading FOREIGN KEY Contraints. Polaznici ovog kursa će da nauče i kako se određuje pojedinačna kolona i kako funkcionišu Composite Indexes Strategies, ali i na koji način treba kreirati različite tipove tabela (Tables as Heaps/Tables with Clustered Indexes). Podrazumeva se da će na osnovu savladanih znanja biti u prilici i da jasno odrede koja vrsta dizajna je najprikladnija za konkretne tabele, ali i da predlože najbolju strukturu, te da će znati i kako treba interpretirati detalje u vezi sa zajedničkim elementima za plan izvršenja.Uz sve pomenuto, polaznici obuke i kursa broj 464 (20464 D) će se osposobiti i za dizajniranje najpre Effective Non - clustered Indexes, zatim Views, ali i Stored Procedures, te će naučiti kako se radi sa Table Types, odnosno Table Valued parametrima i kako se koristi MARGE Statement sa ciljem da se kreiraju procedure koje se primenjuju za ažuriranje uskladištenih podataka. Polaznici će biti u prilici i da nauče kako se dizajniraju i primenju funkcije, za oba tipa vrednosti (Scalar/Table), a naučiće i kako se procenjuje Deadlock Situation, odnosno kako se primenjuju, ali i dizajniraju DML Triggers. A pored svega toga će da nauče i kako se pravilno koristi SQL CLR integracija i primenjuje postojeći .NET Assembly u okviru SQL servera. Isto tako se očekuje i da kandidati nauče kako se vrši skladištenje XML podataka i šema u pomenutom serveru, te na koji način treba obavljati osnovne upite na XML podacima u SQL serveru.

U prvoj oblasti koju predviđa obuka i kurs broj 464 (20464 D) se svi polaznici upoznaju sa pojmom Database Development, tako da će dobiti početna znanja vezana za SQL server platformu i SQL Server Database Development Tasks, te se očekuje da nauče najpre koji se to zadaci stavljaju pred osobu koja je zaposlena na radnoj poziciji Database Developer.

Dizajniranje i implementacija tabela se uči tokom drugog modula, a polaznici će, između ostalog da nauče i koji tipovi podataka postoje, kako se radi sa šemama, te na koji način treba izvršiti najpre kreiranje, a zatim i menjanje konkretnih tabela. U ovoj oblasti će da se upoznaju i sa načinom deljenja podataka, ali i sa postupkom njihovog kompresovanja.

Ensuring dana integrity throught contrains je osnov treće oblasti tokom kursa i obuke broj 464 (20464 D), a polaznici će u okviru sledećeg modula da se upoznaju sa pojmom indeksiranja. Zapravo, tokom četvrtog modula će da se upoznaju sa konceptom indeksiranja, te će naučiti na prvom mestu kako funkcioniše Core Indexing, ali i kakva je veza između tipova podataka i indeksiranja, a naučiće i kako treba odabrati odgovarajući tip podataka za ovu opciju.

Dizajniranje optimizovanih strategija za indeksiranje se izučava u toku petog modula ovog kursa, a polaznici će da nauče kako se koristi INCLUDE Clause, odnosno kako se koristi Database Engine Tuning Advisor, ali i Index - Related Dynamic Management Views da bi se pristupilo strategijama indeksiranja. Šesta oblast je namenjena upoznavanju polaznika sa Columnstore Indexes, a naredni modul se odnosi na preglede, odnosno njihovo dizajniranje, ali i primenu. Tu će polaznici da nauče na prvom mestu kako ih treba kreirati i urediti (Create and Manage Views), odnosno kako treba podesiti njihove performase u skladu sa zahtevima.

Predmet izučavanja sledećeg modula se odnosi na procedure za skladištenje i to kako njihovo dizajniranje, tako i na njihovu pravilnu primenu u određenoj situaciji. Kandidati će se najpre upoznati sa svim potencijalnim prednostima koje primena određenih procedura za skladištenje svakako ima i upoznaće se sa njihovim pravilnim kreiranjem. Sem toga će da nauče kako treba raditi sa njima (Working with Stored Procedures), ali i kako treba podesiti parametre za ove procedure i kako funkcioniše Controlling Execution Context.

Tema sledeće oblasti je Designing and Impelementing User - Defined Functions, a polaznici obuke i kursa broj 464 (20464 D) će tu, pored ostalog da nauče i kako se koriste skalarne funkcije (Scalar Functions), odnosno Table - Valued Functions, te kako se primenjuje Considerations for funkctions, ali i koje alternative u ovom slučaju postoje. Responding to Data Manipulation via Triggers se izučava u desetom modulu, dok se kandidtai zatim upoznaju i sa primenom In - Memory Tables, odnosno sa svim manama i prednostima njihovog korišćenja.

Primena Managed Code u SQL serveru 2014 se uči tokom sledeće oblasti, a polaznici će da se upoznaju sa primenom CLR integrisanog koda za stvaranje objekata baza podataka koje se definišu uz .NET okvir. Zatim sledi modul koji se odnosi na savladavanje znanja potrebnih za opcije skladištenja i pravljenja upita XML podataka u SQL serveru.

Rad se Spatial Data u okviru SQL servera 2014 se izučava u pretposlednjoj oblasti kursa i obuke broj 464 (20464 D), a u poslednjoj je fokus stavljen na Incorporating Data Files into Databases Lessons. Polaznici će u ovom modulu da nauče i kako se vrši upisivanje podataka uz pomoć procedura za skladištenje, ali i koji je najbolji način da se primeni FILESTREAM and File tables, te na koji način treba izvršiti pravilnu pretragu podataka u okviru fajlova.

Ko bi trebalo da pohađa kurs broj 464 (20464 D)?

Obuka i kurs broj 464 (20464 D) je namenjen na prvom mestu svim kandidatima koji žele da polaganjem ispita broj 464 (70 - 464) naprave prvi korak prema sticanju MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert) i to u okviru oblasti Data Platform.

Od svih koji izvrše prijavu za polaganje se zahteva i da već imaju u posedu MCSA sertifikat (Microsoft Certified Solutions Associate), a u okviru oblasti rada sa SQL serverom 2012/2014, što podrazumeva da su položili ispite broj 461 (70 - 461), 462 (70 - 462) i 463 (70 - 463).

Uz sve pomenuto je i još jedan vrlo bitan uslov za sve kandidate koji su zainteresovani za pohađanje ovog kursa i odnosi se na poznavanje engleskog jezika, koje bi trebalo da bude na višem nivou.

Posebna napomena koju navodi kompanija Majkrosoft za kandidate koji su zainteresovani da pohađaju kurs i obuku broj 464 (20464 D) i tako se pripreme za polaganje ispita broj 464 (70 - 464) podrazumeva da kandidati neizostavno moraju da imaju najpre želju da unaprede znanja iz oblasti rada sa SQL serverom, budući da će se tokom nastave, pored ostalog upoznati i sa novim funkcijama koje se koriste.

Očekuje se da kandidat koji odluči da pohađa ovu obuku spada u red IT profesionalaca, te da ima želju da se osposobi za rad sa Windows Serverom 2014, kao i da usavrši poznavanje različitih tehnika koje se primenjuju prilikom implementacije baza podataka. Uz to, ova kurs mogu da pohađaju i oni IT stručnjaci koji su imali prilike da se upoznaju sa radom na ostalim serverima, a žele posebno da se osbosobe za rad sa bazama podataka u okviru SQL servera.

Koliko traje kurs i obuka za polaganje 464 (70 - 464) ispita?

Ukupno pet dana traje obuka i kurs broj 464 (20464 D) za polaganje ispita broj 464 (70 - 464), a ukoliko se kandidati odluče da je pohađaju u okviru grupne nastave.

Naglašavamo da oni kandidati kojima iz bilo kog razloga više odgovaraju druge vrste nastave koju Microsoft ovlašćeni test centar Akademije Oxford takođe organizuje (poluindividuama, online i individualna) imaju mogućnost da se direktno sa predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici dogovore najpre o trajanju samog kursa, a zatim i o dinamici održavanja predavanja, kao i o terminima. Ipak, to nije slučaj za grupnu nastavu, u okviru koje su termini jasno određeni i kandidati su dužni da ih ispoštuju, te je precizno definisano i njeno trajanje, ali i dinamika održavanja predavanja. A samo u slučaju da se apsolutno svim kandidatima koji su u određenoj grupi odgovara da se termin promeni i ukoliko u tojposlovnici postoje mogućnosti da se bez ikakvih poteškoće ta promena i izvrši, može da dođe do izmene termina.

Kada i gde se održava obuka i kurs za polaganje ispita broj 464 (70 - 464)?

U principu, samo kandidati koji se odluče za pohađanje nastave u grupi će i znati tačno termine i mesto održavanja kursa i obuke broj 464 (20464 D) za polaganje ispita broj 464 (70 - 464). Stvar je u tome da ovaj vid obuke podrazumeva precizne termine, kao i trajanje, odnosno dinamiku održavanja časova. A grupna nastava se organizuje u onoj poslovnici ovlašćenog test centra u kojoj bude prijavljeno najmanje četvoro polaznika, pa kada ovaj uslov bude bio ispunjen, svi ostali koji su već imali prilike da izvrše prijavljivanje u skladu sa pravilima, će biti obavešteni o datumu početka održavanja obuke.

Kod svih ostalih vrsta nastave, a najpre poluindividualne i individualne, kandidati imaju značajnu slobodu, budući da mogu da se samostalno dogovore sa predavačem i to uz adekvatnu asistenciju koordinatora za nastavu u toj poslovnici i to kako o terminima, tako i o svemu ostalom, odnosno najpre o trajanju i o dinamici održavanja takvih kurseva. Takođe, ovaj vid nastave može da bude organizovan gotovo odmah pošto kandidat izvrši prijavu.

Nastava online, koja se odvija preko web platforme, zahteva od kandidata najpre posedovanje računara, a zatim i da je on povezan stabilnom konekcijom na globalnu mrežu. Inače, ovaj vid kursa omogućuje kandidatu da nastavu prati i iz sopstvenog doma, odnosno odakle god želi.

Dodatne napomene :

  • prijava se vrši lično ili preko mejla, odnosno putem broja telefona jedne od poslovnica Majkorosoft centra za testiranje Akademije Oxford
  • uplata se vrši direktno u odabranoj poslovnici u kojoj se kandidat i prijavljuje za pohađanje kursa I obuke broj 464 (20464 D)
  • od svih prijavljenih kandidata se očekuje posedovanje MCSA sertifikata i to u oblasti rada sa SQL serverom 2012/2014 I viši nivo poznavanja engleskog jezika

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje