MCSE sertifikat, Data Platform, OBUKA broj 465 (20465 D) za ispit broj 70 - 465

Pred kandidate koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovani kurs i obuku broj 465 (20465 D), kako bi se pripremili za polaganje drugog ispita broj 465 (70 - 465) u okviru oblasti Data Platform i time stekli MCSE sertifikat (Microsoft Certified Solutions Expert) se stavljaju dva najvažnija zahteva. Prvi među njima se odnosi na posedovanje MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u oblasti rada sa SQL serverom 2012/2014, a drugi je poznavanje engleskog jezika na višem nivou. Naime, ovo je neophodno zato što se i ispit broj 465 (70 - 465), kao i kurs i obuka broj 465 (20465 D) sprovode upravo na ovom jeziku.

Obuka i kurs broj 465 (20465 D) za polaganje ispita broj 465 (70 - 465), koji kao zvanično ovlašćeni centar za testiranje kompanije Microsoft organizuje Akademija Oxford se odvija u apsolutno svim njenim poslovnicama i to u toku cele kalendarske godine.

Kandidati koji su zainteresovani za pohađanje mogu da se prijave ili direktno u odabranoj poslovnici, a mogu da to učine i preko mejla, odnosno broja telefona one poslovnice koja se nalazi ili u njihovom gradu ili im je najbliža.


Ni u kom slučaju kompanija Majkrosoft nijednog kandidata koji žele da položi ispit broj 465 (70 - 465) ne uslovljava pohađanjem pomenutog kursa, mada to iznosi kao opštu preporuku za sve kandidate koji žele da polažu ovaj ispit, jer će im pohađanje ovog kursa omogućiti da se na odličan način pripreme za to. Svi oni kandidati koji budu pohađali ovaj kurs zapravo ne dobijaju garancije da će ispit broj 465 (70 - 465) i položiti, jer sve zavisi od nivoa znanja koji će tom prilikom pokazati.

Svaki profesor koji je zadužen za kurs i obuku broj 465 (20465 D) osim što ima dovoljno iskustva i znanja u oblasti koja predstavlja osnov nastavnog plana i programa, takođe je i vlasnik nekog od sertifikata koje izdaje kompanija Microsoft, tako da će sigurno zainteresovanim polaznicima da prenese i svoje impresije o polaganju ispita ove kompanije.

Kada zainteresovani kandidat bude doneo odluku da pohađa ovaj kurs, prilikom prijavljivanja se od njega očekuje da iznese i zahtev za vrstom obuke za koju je zainteresovan. Stvar je u tome da Akademija Oxford svim polaznicima najpre nudi mogućnost da pohađaju nastavu u grupi, ali naglašavamo da su u pitanju uvek manje grupe, to jest one koje broje od četvoro do najviše osmoro polaznika, jer je naš primarni cilj očuvanje visokog kvaliteta nastave, po kome nas svi već znaju. A za ovu vrstu kurseva je vrlo važno naglasiti i da kandidati moraju da prihvate tačno određene termine, zatim njihovo trajanje i ustaljenu dinamiku. Jedino ako svi polaznici u jednoj grupi budu zahtevali da se termini promene i za to postoje uslovi u određenoj poslovnici, onda će promena termina moći i da bude izvršena, mada to nije praksa. Za sve ostale vrste obuka koje takođe organizujemo, odnosno za nastavu online, kao i individualnu i poluindividualnu, kandidatima prepuštamo da se sa profesorom, to jest koordinatorom za nastavu u toj poslovnici Akademije Oxford ogovore o svemu. A pod tim se podrazumeva najpre dogovor o terminima kada će časovi da budu održani, ali i o trajanju celokupne obuke, odnosno dinamici predavanja. Uslov za pohađanje onlajn nastave koji moraju da ispune svi zainteresovani kandidati se najpre odnosi na posedovanje računara, a neophodno je da je on povezan na internet isključivo stabilnom vezom.

TESTOVI


Osnovna tema kursa i obuke broj 465 (20465 D) je usmerena na savladavanje znanja iz oblasti dizajniranja rešenja za Microsoft SQL server 2014 (Designing Solutions for Microsoft SQL Server 2014).

Svaki kandidat koji sa uspehom bude prošao kroz svih deset modula, koliko podrazumeva nastavni plan i program ovog kursa, će biti u prilici da potpuno samostalno izvrši procenu postojećeg okruženja u jednom preduzeću, kao i da isplanira, odnosno sprovede Policy - based Management. Očekuje se i da bude sposoban da primeni, kada je to potrebno konsolidaciju opterećenja na pomenutom serveru, kao i da je u mogućnosti da razmotri i primeni odgovarajući način uključivanja SQL Servera 2014 u Private Cloud.

Na samom početku, obuka i kurs broj 465 (20465 D) za polaganje ispita broj 465 (70 - 465) u prvom modulu sve kandidate uvodi u pojam Enterprise Data Architecture, te ih prvenstveno uči na koji način se treba organizovati u složenijim IT infrastrukturama, kada je prisutan veći broj servera, odnosno računara učesnika, kao i različitih segmenata mreže i ostalih komponenti jednog sistema. A tu će svi polaznici na prvom mestu da nauče na koji način se planira i upravlja bazama podataka u preduzećima različite veličine.Zatim sledi modul koji podrazumeva savladavanje znanja u oblasti konfiguracije menadžmenta za više servera, gde će kandidati da nauče na koji način se prvo vrši standardizacija, a zatim i primenjuju podešavanja konkretne konfiguracije, kako bi se osigurala na prvom mestu poverljivost podataka, a zatim i stvorila mogućnost za upravljanje njima. Pored ostalog, u ovom modulu će naučiti i kako funkcioniše Policy - based Management u okviru jednog SQL servera, ali i na koji način se ona primenjuje sa alatima za upravljanje konkretne konfiguracije, što znači da će na prvom mestu da se upoznaju sa primenom Microsoft System Center, a koji se koristi kao pomoć za Database Server Management u okviru konkretnog preduzeća.

A tokom trećeg modula, svi polaznici kursa i obuke broj 465 (20465 D) će da savladaju znanja koja su neophodna da bi bez poteškoća pratili SQL server 2014 Health, a zatim sledi upoznavanje kandidata sa svim prednostima konsolidacije radnih opterećenja konkretnih baza podataka uz primenu pomenutog servera, te će se upoznati sa različitim načinima za primenu strategije konsolidacije.

Cloud Data Solutions je segment koji obrađuje peti modul tokom ovog kursa, a kandidati će savladati znanja vezana za neke od primarnih koncepata primene Cloud - a i naučiće kako da uključe SQL server 2014 u Private Cloud Infrastructure. Naredna oblast koju navodi kurs i obuka broj 465 (20465 D) podrazumeva predstavljanje pojma visoke dostupnosti u okviru pomenutog servera (Introduction to High Availability in SQL servers 2014). A tokom trajanja ovog modula, polaznici uče na koji način treba održati visoko dostupne usluge baza podataka i to u okviru 24 časa radnog okruženja. Pored toga će se upoznati i sa primenom različitih funkcija koje služe da se baze podataka postave na najviši nivo usluga, a kako bi se poslovanje odvijalo bez poteškoća.

Clustering with Windows Server and SQL Server 2014 je tema sedmog modula, a polaznici se tokom sledećeg modula da se upoznaju sa korišćenjem AlwaysOn Availability Groups, gde najpre treba da savladaju ključne koncepte AlwaysOn dostupnih grupa. Tu, pored ostalog uče i na koji način ih treba formirati i održavati kako bi se postigla visoka dostupnost konkretnih baza podataka.

Planiranje High Availability and Disaster Recovery se izučava u pretposlednjoj oblasti ovog kursa, a tema završnog modula je vezana za Replicating Data. Tu će svi polaznici obuke i kursa broj 465 (20465 D), između ostalog da nauče na koji način se vrši na prvom mestu kopiranje i distribuiranje podataka, kao i objekata baza podataka na ostale kompjutere i lokacije u konkretnom preduzeću, te će na taj način da se poveća kako dostupnost, tako i prilagodljivost. A kandidati će da nauče i na koji način se dizajniraju SQL servera Replication, te kako treba formriati Replication System u skladu sa konkretnim zahtevima, ali i kako treba vršiti njihov monitoring i eventualno rešavati probleme koji iskrsnu.

Kome je namenjena obuka i kurs broj 465 (20465 D)?

Najjednostavnije rečeno, obuka i kurs broj 465 (20465 D) za polaganje ispita broj 465 (70 - 465) je namenjena svakom kandidatu koji želi da polaganjem pomenutog ispita steknu MCSE sertifikat.

Podrazumeva se da je uslov za sticanje ovog sertifikata u oblasti Data platform polaganje i prethodnog ispita, a koji je označen brojem 464 (70 - 465). Vrlo je važno da naglasimo i to da svaki kandidat koji želi da pohađa kurs i obuku broj 465 (20465 D), te polaže navedeni ispit neizostavno mora da ima i znanje engleskog jezika na višem nivou.

A tu je i još jedan uslov koji se stavlja pred one kandidate koji su zainteresovani za polaganje ispita broj 465 (70 - 465), odnosno one koji žele da pohađaju ovaj kurs i odnosi se na posedovanje MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u oblasti rada sa SQL serverom 2012/2014.

Moramo da naglasimo i to da je pohađanje kursa broj 465 (20465 D) prvenstveno namenjeno svim onim stručnjacima za informacionu tehnologiju koji žele da svoja znanja iz oblasti rada sa SQL serverom 2012/2014 unaprede, te da nauče mnogobrojne nove funkcije koje su dostupne. Takođe bi trebalo da kandidati koji su zainteresovani da pohađaju ovu obuku svakako imaju radno iskustvo vezano za baze podataka, te da su upoznati sa principom njihovog planiranja, ali i implementacije, kao i upravljanja različitim rešenjima. Trebalo bi i da poseduju znanja vezana najpre za planiranje i primenu infrastrukture baze podataka, kao i strategije konsolidacije, odnosno da znaju na koji način se vrši planiranje i sprovođenje rešenja visoke dostupnosti, kao i kako funkcioniše najpre planiranje, a zatim i primena onih rešenja koja se sprovode prilikom oporavka od katastrofa.

Koliko traje kurs i obuka 465 (20465 D) za polaganje ispita broj 465 (70 - 465)?

Kurs i obuka broj 465 (20465 D) u skladu sa pravilima koja navodi kompanija Microsoft traje ukupno tri dana. Predviđeno trajanje se odnosi na grupnu obuku, a za sve ostale tipove nastave koje kandidatima isto tako omogućuje Akademija Oxford se ne može reći koliko tačno traju, uzevši u obzir da je to isključivo stvar dogovora između polaznika i profesora. Ustvari se radi o tome da je grupna nastava zamišljena tako da je pohađaju najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika koji maksimalno poštuju i trajanje i termine, koji u ovom slučaju ne mogu da se menjaju. Preciznije rečeno, oni mogu da se promene isključivo onda kada to budu zahtevali svi polaznici i kada se steknu uslovi za tu promenu u konkretnoj poslovnici Majkrosoft ovlašćenog centra za testiranje, mada se ovome pristupa relativno retko.

Kod svih ostalih vrsta nastave ne možemo govoriti o tačnom trajanju, jer kandidati imaju potpunu slobodu ne samo da u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici, odnosno sa profesorom usaglase kako trajanje, tako i termine i dinamiku.

Kada i gde se održava obuka i kurs 465 (20465 D) za polaganje 465 (70 - 465) ispita?

Kada kandidat želi da pohađa grupnu obuku i kurs broj 465 (20465 D) moraće da sačeka da se u poslovnici Akademija Oxford u kojoj je izvršio prijavu ispuni uslov za njeno održavanje. A pod tim se misli na činjenicu da je neophodno da se prijavi najmanje četvoro polaznika koji su zainteresovani za njeno pohađanje, kako bi ovaj vid nastave mogao da se održi. Posle toga će svi prijavljeni polaznici biti obavešteni o tačno određenim terminima, trajanju i njihovoj dinamici.

Individualna, kao i poluindividualna nastava mogu da se održe praktično vrlo brzo pošto kandidat izvrši prijavu u odabranoj poslovnici Majkorosoft ovlašćenog centra za testiranje Akademije Oxford. U ovom slučaju, o terminima i o dinamici održavanja, pa čak i od trajanju kursa se polaznici sami dogovaraju sa profesorima, odnosno koordinatorima za nastavu u toj poslovnici.

Za online nastavu je jedini uslov posedovanje računara koji na internet mora biti spojen stabilnom vezom. A i u ovom slučaju, kao i za prethodno pomenute tipove obuka se polaznici direktno dogovaraju o svemu sa predavačima.

Dodatne napomene :

  • uplata se vrši direktno u onoj u poslovnici test centra u kojoj se vrši prijava
  • od prijavljenih kandidata se očekuje da najpre ispune navedene uslove, odnosno da poseduju viši nivo poznavanja engleskog jezika I MCSA sertifikat u oblasti rada sa SQL serverom 2012/2014
  • zainteresovani kandidati mogu da se prijave preko telefona odabrane poslovnice, odnosno direktno u njoj ili putem zvaničnog mejla Akademije Oxford koji je naveden na sajtu

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje