MCSE sertifikat, Private Cloud, OBUKA broj 247 (20247 D) za ispit broj 247 (70 - 247)

Da bi bilo kom zainteresovanom kandidatu bilo omogućeno ne samo polaganje ispita broj 247 (70 - 247), nego i pohađanje specijalizovane obuke i kursa koji nosi zvaničnu oznaku 247 (20247 D), a tokom kojeg se pripremaju za zahteve koji ih očekuju u okviru pomenutog ispita, neophodno je na prvom mestu posedovanje višeg nivoa znanja engleskog jezika.

Uz navedeni uslov, kandidati moraju da budu i vlasnici MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutiona Associate), to jest očekuje se da su prilikom njegovog sticanja položili upravo sva tri ispita koja spadaju u oblast rada sa Windows serverom 2012.

A kao zvanično ovlašćeni test centar od strane kompanije Microsoft za teritoriju Republike Srbije, Akademija Oxford organizuje kurs i obuku broj 247 (20247 D) za polaganje ispita broj 247 (70 - 247). Ali je takođe u obavezi da naglasi da ova kompanija nijednom kandidatu ne uslovljava izlazak na pomenuti ispit, odnosno ne zahteva da pohađa ovu obuku, već to navodi kao opštu preporuku i to kao adekvatnu pripremu za polaganje.


Oni kandidati koji budu odlučili da pohađaju ovaj kurs moraju da znaju i to da sama činjenica da su ga pohađali uopšte nije dovoljna da bi navedeni ispiti i položili, budući da je jasno da moraju da pokažu zahtevani nivo znanja tom prilikom da bi ga zaista i položili.

Svi zainteresovani kandidati mogu da odaberu da li žele da pohađaju kurs onlajn, odnosno da li ih više zanima individualna, poluindividualna ili nastava u grupi, jer Akademija Oxford može da organizuje sve navedene tipove kurseva. Online obuka se sprovodi putem specijalno osmišljene internet platforme i od kandidata zahteva samo da uz računar poseduje i stabilnu internet konekciju. Grupna nastava se odvija isključivo u manjim grupama, a one broje od ćetvoro do osmoro polaznika, jer je to najbolji način da se očuva visok kvalitet nastave. Termini su u okviru ove obuke precizno određeni, kao i njihova dinamika i trajanje, a jedini način da se termini izmene jesu one situacije kada svi polaznici u jednoj grupi to zahtevaju i u slučaju da u toj poslovnici test centra ima uslova da se ta promena izvrši. Kao i kod online, tako i kod poluindividualne, odnosno individualne nastave kandidati treba da se dogovore sa profesorom kako o trajanju, tako i o dinamici, ali i o terminima kada će nastava biti održana.

Svi profesori koji su zaduženi da sprovode obuku i kurs broj 247 (20247 D) poseduju visok nivo profesionalnih kvalifikacija, ali su isto tako i nosioci pojedinih Microsoft sertifikata, što znači da su apsolutno najbolji izbor, jer će imati mogućnost da svim polaznciima, uz neophodna znanja na adekvatan način prenesu i svoje lično iskustvo.

TESTOVI


Naglašavamo da se kurs i obuka 247 (20247 D) odvijaju u svim poslovnicama ovog test centra u toku cele godine. A zainteresovani kandidati mogu da se prijave na nekoliko načina, te uz mogućnost direktnog prijavljivanja u jednoj od poslovnica, mogu i da izvrše kontakt putem telefona, kao i da se prijave preko mejla koji je naveden na zvaničnom sajtu Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford.

Konfigurisanje i uspostavljanje Private Cloud - a je fokus kursa i obuke broj 247 (20247 D), a očekuje se da polaznici nakon završetka kursa najpre znaju da primene dizajn visokog kvaliteta prilikom konfigurisanja Private Cloud - a, kao i da znaju uopšteno da podese ažuriranje servera, ali i da primene zahtevana podešavanja za ažuriranje softvera.

Zatim, polaznici obuke i kursa broj 247 (20247 D) uče kako se konfiguriše Microsoft Server App - V (Application Virtualization) i to tako da može biti pravilno korišćena u praksi, odnosno kada je potrebno izvršiti virtualizaciju konkretne aplikacije. Podrazumeva se da će polaznici naučiti i na koji način funkcioniše monitoring klauda i to uz primenu Operations Manager - a, ali i da će znati kako se vrši podešavanje, konfigurisanje, kao i integracija osnovnih komponenti Service Manager - a u konkretan klaud. Naravno, znaće i na koji način se konfiguriše katalog usluga, te šta treba učiniti da bi on bio objavljen na Self - Service portalu.

Uz sve pomenuto, polaznici obuke i kursa broj 247 (20247 D) stiču i znanja koja su im potrebna prilikom konfiguracije i primene Data Protection Manager - a u okviru klauda, odnosno kako se konfiguriše Orchestrator u tom klaudu, a zatim i na koji način se on integriše sa ostalim komponentama System Center - a.

Sem toga, kandidati će biti u mogućnosti da izrade plan za Hybrid Cloud, te da konfigurši Private Cloud uz primenu Microsoft System Center 2012 R2 VMM (Virtual Machine Manager). Naučiće i kako se vrši proširivanje, odnosno održavanje infrastrukture u određenom klaudu, ali i na koji način se konfiguriše Application Delivery za njega. Isto tako će se upoznati i sa kreiranjem Private Cloud Building Block, odnosno sa načinima za praćenje Cloud Infrastructure. Po uspešnom završetku obuke i kursa broj 247 (20247 D) će kandidati znati i na koji način funkcioniše podešavanje pristupa za vrstu klauda na koju je stavljen fokus provere, ali i kako se implementira Service Management za njega. Naravno, savladaće i sva znanja koja su potrebna za automatizaciju i standardizaciju konkretnog klauda, ali će naučiti i kako se konfiguriše High Availability, Multi - tenant Cloud, te Disaster Recoveru i Protection for Cloud.

Tokom 12 modula koji čine ovu obuku, kandidati će savladati sve što im je potrebno da bi sa uspehom položili ispit broj 247 (70 - 247), što je ujedno i završni deo polaganja u ovoj grupi, te kandidat nakon toga i postaje vlasnik MCSE sertifikata u oblasti rada sa Private Cloud - om.

Tema prve oblasti se odnosi na proces planiranja klauda, ali je u ovom slučaju fokus stavljen na planiranje Hybrid Cloud - a. Tu će se polaznici upoznati sa različitim tipovima ove vrste klauda, te će im biti objašnjeno zbog čega je dobro koristiti Private/Public Cloud, ali i kako se na pravilan način dizajnira infrastruktura za svaki od njih. Upoznaće se i sa komponentama System Center 2012 R2.

Konfigurisanje i primena Private Clod - a uz pomoć Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager je oblast sa kojom se svi polaznici kursa i obuke broj 247 (20247 D) upoznaju u drugom modulu, a već u sledećem će naučiti na koji način treba da se održava infrastruktura klauda i kako može da se prošiti. To podrazumeva prvenstveno da će naučiti kako se proširuje i održava Private Cloud Infrastructure, što uključuje integraciju VMM - a sa WDS - om i WSUS - om. Pored toga kandidati će da nauče i kako treba konfigurisati ažuriranje softvera za ovu vrstu klauda i to uz primenu VMM - a.

Tema u četvrtoj oblasti ove obuke je Configuring Application Delivery, a već u toku petog modula uče kako treba kreirati Private Cloud Building Blocks, gde pored ostalog uče i kako treba podesiti Service Provider Foundation i umrežavanje u okviru VMM - a (Guest Operating System Profiles, VM Tempates, Application and Hardware Profiles, User Roles, Service Provider Foundation itd).

Primena i podešavanje pristupa privatnom klaudu se izučavaju u šestom modulu, gde polaznici uče na koji način se vrši konfigurisanje resursa i kapaciteta tog klauda. Uče i kako treba da instaliraju App Controller i na koji način treba da izvrše pravilno uređivanje i upravljanje uslugama i šablonima.

Monitoring Cloud Infrastructure se uči u okviru sedme oblasti obuke i kursa broj 247 (20247 D), a osim što će polaznici da nauče na koji način to funkcioniše za Hybrid Cloud, oni će naučiti i kako treba da izvrše instaliranje, te konfiguraciju Operations Manager - a i njegovu integraciju sa komponentama Microsoft System center 2012 R2.

A tokom sledećeg modula svi polaznici će da nauče kako treba da prošire, odnosno prilagode klaud infrastrukturu i to primarno na Hybrid Cloud - u. Tu će da nauče, između ostalog kako treba konfigurisati System center Advisor sa ciljem da se omogući pristup konfiguraciji infrastrukture Hybrid Cloud - a. Takođe će da steknu znanja koja će im omogućiti da se izvrši pravilna integracija Operations Manager - a sa SharePoint - om, ali i na koji način treba da se izvrši monitoring šablona koji se koriste u okviru OM - a.

Implementacija Service Management - a za klaud je tema devete oblasti, gde će polaznici da nauče kako se ovo vrši za Private Cloud. Već tokom desetog modula sledi upoznavanje sa osnovama konfigurisanja visoke dostupnosti (Configure High Availability), ali i sa Disaster Recovery, odnosno sa zaštitom Private Cloud - a.

Postupak automatizacije i standardizacije klauda je osnov učenja u pretpslednjem modulu kursa i obuke broj 247 (20247 D). Najpre će polaznici da nauče kako treba izvršiti ovo i to uz primenu System center 2012 R2 Orchestrator. A završna oblast je usmerena na primenu Windows Azure Pack - a i to za konfigurisanje Sel - service Multi - Tenant Cloud. Ovde će svi polaznici kursa da nauče kako se konfiguriše taj tip klauda, ali i na koji način treba izvršiti konfigurisanje Virtual Machine Clouds - a, Website i SQL Clouds - a.

Kome je namenjena obuka i kurs broj 247 (20247 D)?

Osim višeg nivoa poznavanja engleskog jezika, što je ustvari osnovi zahtev koji se stavlja pred sve one kandidate koji su zainteresovani za pohađanje kursa i obuke broj 247 (20247 D) za polaganje ispita 247 (70 - 247), takođe se zahteva i da već poseduju MCSA sertifikat (Microsoft Certified Solutions Associate) i to u oblasti rada sa Windows serverom 2012.

Svaki kandidat koji se prijavi za pohađanje ovog kursa neizostavno mora da ima iskustva i u radu sa klaudom i to uz korišćenje Microsoft System center 2012 R2.

Najbolje je da ovaj kurs pohađaju oni IT stručnjaci koji su zaposleni ili su bili zaposleni na poziciji Cloud Administrator, a koji su fokusirani na dizajniranje, odnosno instaliranje i konfiguraciju Cloud Infrastructure.

Koliko traje kurs i obuka 247 (20247 D) za polaganje ispita broj 247 (70 - 247)?

Samo kada je u pitanju grupna nastava možemo da navedemo koliko traje obuka i kurs broj 247 (20247 D), jer se ona u potpunosti pridržava svih pravila koja navodi kompanija Majkrosoft. Tako, kada je u pitanju njeno trajanje, grupna obuka i kurs traje pet dana, a to podrazumeva i tačno određene termine, ali i dinamiku, što se ne može reći za ostale vrste obuka koje takođe Akademija Oxford ima na raspolaganju za sve zainteresovane kandidate. Radi se o tome da kandidati koji se odluče za poluindividualnu ili individualnu, odnosno obuku online mogu da odaberu koliko će ona da traje, kojom dinamikom će se predavanja odvijati i u kojim terminima. A sve to se kandidat dogovara sa predavačem i to prema smernicama koje izdaje koordinator za nastavu u konkretnoj u poslovnici Microsoft test centra Akademije Oxford.

Gde i kada se održava obuka i kurs 247 (20247 D)?

Tek kada kandidat odluči koju vrstu obuke i kursa broj 247 (20247 D) ima želju da pohađa moći ćemo da odgovorimo i na pitanje gde, odnosno kada se ona održava. Zapravo se radi o tome da su termini jasno definisani, kao i mesto održavanja, te dinamika samo u slučaju grupne nastave, budući da se ona odvija isključivo u onoj poslovnici u kojoj se prijavi najmanje ćetvoro polaznika. A tek nakon toga će i ostali prijavljeni na adekvatan način da budu obavešteni o terminima i dinamici, to jest tačnom trajanju ovog kursa. Moramo da naglasimo i to da termini u okviru grupne nastave mogu da se menjaju samo onda ako to budu zahtevali svi polaznici u jednoj grupi i ukoliko postoji mogućnost da se ta promena izvrši bez ometanja ostalih kurseva i obuka koji se održavaju u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford.

Sa druge strane, individualni kao i poluindividualni kurs i obuka broj 247 (20247 D) mogu da počnu da se održavaju vrlo brzo nakon što kandidat izvrši adekvatnu prijavu i to u skladu sa dogovorom koji on ima sa profesorom. A u ovom slučaju se termini i dinamika, kao i trajanje direktno dogovaraju između profesora i kandidata. U slučaju odabira onlajn nastave koju kandidat može da prati i iz sopstvenog doma se termini, trajanje i dinamika takođe dogovaraju isključivo između predavača i kandidata i to uz smernice koje izdaje koordinator za nastavu u okviru konkretne poslovnice, kada je to potrebno.

Dodatne napomene :

  • plaćanje se vrši direktno u onoj u poslovnici test centra u kojoj se i vrši prijava
  • osim mogućnosti da se kandidat lično prijavi za pohađanje obuke i kursa broj 247 (20247 D), on to može da uradi i preko mejla koji je naveden na sajtu ovog test centra, odnosno putem telefona jedne od poslovnica Akademije Oxford
  • od svakog prijavljenog kandidata se uz posedovanje MCSA sertifikata u oblasti rada sa Windows serverom 2012, očekuje I znanje engleskog jezika na višem nivou

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje