MCSE sertifikat, Business Intelligence, OBUKA broj 467 (20467 D) za ispit broj 70 - 467

Uz uslov da svaki kandidat koji je zainteresovan da pohađa kurs i obuku broj 467 (20467 D) poseduje i viši nivo znanja engleskog jezika, pred njega se stavlja još jedan vrlo bitan uslov. Naime, kandidat koji želi da se pripremi za polaganje ispita broj 467 (70 - 467) neizostavno mora da poseduje sertifikat koji nosi oznaku MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) i to isključivo u oblasti poznavanja rada sa SQL serverom 2012/2014.

U slučaju da kandidat još uvek nije ispunio ovaj uslov, on ima mogućnost da ispite broj 687 (70 - 687) i 688 (70 - 688), što mu omogućuju sticanje ovog sertifikata, polaže u prostorijama poslovnica Akademije Oxford koja je i zvanično ovlašćeni test centar ove kompanije za našu zemlju.

Kada kandidat bude ispunio pomenute uslove, on se može prijaviti za pohađanje obuke i kursa 467 (20467 D) i to u svakoj od poslovnica ovog test centra. A osim u Beogradu i to na nekoliko opština, njih ima između ostalog i u Jagodini, Novom Sadu i Nišu, ali i u Subotici i Kraljevu, te Čačku, Kragujevcu i u još mnogo drugih mesta širom naše zemlje. Sem ličnog prijavljivanja u konkretnoj poslovnici, kandidati imaju mogućnost i da se prijave preko broja telefona odabrane poslovnice, odnosno da sve relevantne podatke pošalju na zvaničan mejl Akademije Oxford, koji je naveden na sajtu ovog centra za testiranje.


Predavači koji u Akademiji Oxford vrše obuku kandidata za polaganje ispita broj 467 (70 - 467), osim što su izuzetno kvalifikovani i poseduju dovoljno radno iskustvo, takođe i sami imaju neki od sertifikata kompanije Microsoft. A upravo to ih i čini odličnim izborom predavača za sve kandidate koje zanima kurs i obuka broj 467 (20467 D), jer će im preneti i svoje impresije o polaganju pomenutih ispita.

A što se tiče principa organizovanja nastave, Akademija Oxford osim grupne, kandidatima nudi mogućnost i da pohađaju druge vrste obuka, te da se odluče između poluindividualne, individualne i nastave onlajn. Kada je u pitanju grupna nastava, u obavezi smo da naglasimo da ovaj tip kursa i obuke broj 467 (20467 D) pred kandidate stavlja fiksno određene termine, ali i trajanje i dinamiku, što ipak nije slučaj za sve ostale vrste kurseva. Naglašavamo da ova vrsta obuke podrazumeva prisustvo od najmanje četvoro do najviše osmoro kandidata u jednoj grupi, a sa ciljem održavanja vrhunskog kvaliteta nastave po kome nas svi poznaju. Nakon što se u određenoj poslovnici prijavi minimalan broj zainteresovanih za pohađanje ove vrste nastave, ostali prijavljeni će biti obavešteni o detaljima njenog održavanja. Isto tako smo u obavezi da naglasimo i to da iako su termini u ovom slučaju jasno definisani, oni se eventualno mogu promeniti onda kada to budu zahtevali baš svi polaznici u konkretnoj grupi, a uz uslov da promenom termina neće biti ometanja drugih obuka i kursevra u toj poslovnici. Kada je u pitanju nastava online, ona se odvija prema pravilima individualne nastave i od zainteresovanih kandidata se zahteva da poseduju računar, a zatim i da imaju stabilnu internet konekciju, kako ne bi došlo do prekida tokom predavanja. Što se tiče poluindividualne, ona podrazumeva rad u paru i termine koji se kao i kod nastave onlajn, odnosno individualne dogovaraju direktno između polaznika i predavača, a uz asistenciju koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici.

Kandidati koji budu odlučili da pohađaju kurs i obuka broj 467 (20467 D) kako bi se na najbolji način pripremili za polaganje ispita broj 467 (70 - 467) zapravo ne dobijaju nikakvu garanciju da će taj ispit i položiti. Ovo se naglašava zato što je prilikom polaganja neophodno da kandidat pokaže određeni nivo znanja, te isto tako moraju da znaju i da Majkrosoft kompanija ne navodi pohađanje pomenutog kursa kao obavezu za kandidata koji želi da pomenuti ispita polaže, ali u svakom slučaju im savetuje da upravo ovo odaberu kao adekvatan način pripreme za polaganje.

TESTOVI


Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL server 2014 predstavlja osnov učenja u okviru kursa i obuke broj 467 (20467 D). A svi zainteresovani polaznici će nakon završetka na prvom mestu da nauče koje su sve prednosti od Self - service Business Intelligence, a zatim će naučiti i da koriste PowerPivot u okviru Microsoft Excel programa kako bi kreirali analitičke modele podataka. Polaznici ove obuke će, pored ostalog da nauče i na koji način se SQL server Reporting Services koriste da bi se primenilo Self - service Reporting Solution.

A naučiće i da koriste Power Query u Microsoft Excel - u kako bi bilo izvršeno importovanje podataka u konkretan model, te ih sem toga očekuju i znanja vezana za primenu Power View - a takođe u programu Microsoft Excel, kako bi kreirali Interactive Data Visualizations. Savladaće i znanja koja su im potrebna da bi naučiće i da kreiraju Geographic Data Visualization uz primenu Power Map u Microsoft Excel - u.

Sve polaznike koji budu pohađali kurs i obuku broj 467 (20467 D) će predavači da upoznaju i sa primenom Collaborative Self - Service Business Intelligence Solutions, a uz primenu SharePoint servera, te će naučiti i kako se izrađuje Big Data Analysis uz korišćenje Windows Azure HDInsight Cluster - a. Kako se koristi Pig and Hive za analizu obimnih podataka u okviru Windows Azure HDInsight će isto tako da nauče na ovom kursu, ali i na koji način se vrši prvo dizajniranje, a zatim i primena Big Data procesa sa siljem podrške za Self-service Business Intelligence.Nastavni plan i program ove obuke predviđa ukupno 11 oblasti koje treba da savladaju svi polaznici, a početak obuke i kursa broj 467 (20467 D) za polaganje ispita broj 467 (70 - 467) je usmeren na upoznavanje svih polaznika sa planiranjem Business Intelligence rešenja house. Tokom ove oblasti će polaznici najpre naučiti sve relevantne komponente BI rešenja, ali i na koji način treba isplanirati jedan BI projekat, odnosno kako funkcioniše Microsoft BI platforma.

Zatim se savladavaju znanja vezana za planiranje Business Intelligence infrastrukture, a tokom trećeg modula će kandidati da nauče i na koji način se vrši dizajniranje skladišta podataka, gde savladavaju znanja koja su potrebna da bi na najbolji mogući način izradili određeno skladište za podatke prema smernicama koje dobijaju od korisnika.

Izrada ETL rešenja (Extract, Transform and Load solution) je sonov četvrtog modula, dok je izrada analitičkih modela podataka ono sa čime se upoznaju svi polaznici ove obuke tokom pete oblasti. U toku šestog modula ove obuke će kandidati da nauče na koji način se bira odgovarajući Delivery Solution i kako se planira, a zatim i primenjuje u praksi.

Osnovna tema sedme oblasti tokom obuke i kursa broj 467 (20467 D) se odnosi na Reporting Services Solution, te polaznici ule kako se vrši njegov dizajn, a u osmoj oblasti će da nauče i na koji način treba dizajnirati Excel Based Reporting Solution.

Naredna oblast je usmerena na savladavanje svih znanja koja su vezana za planiranje SharePoint Server Business Intelligence Solution, a tu će svi polaznici da nauče najpre kako treba da se izvrši planiranje bezbednosnih radnji, a zatim i izveštavanje, kao i kako funkcioniše planiranje PowerPivot Configuration and PerformancePoint Services.

U pretposlednjoj, odnosno desetoj oblasti, polaznici uče na koji način se vrši praćenje i optimizacija Business Intelligence rešenja, a u smislu da uče, između ostalog i kako se prati, odnosno optimizuje skladište za podatke, ali i kako funkcioniše analiza, kao i praćenje različitih usluga čiji osnov je usmeren na procenu. Završna oblast u ovoj obuci se odnosi na rukovanje Business Intelligence rešenjima, tako da će polaznici da nauče najpre kako funkcionišu Business Intelligence Operation, a zatim i Data Warehouse Operations, kao i na koji način funkcionišu Analysis Services Operations, odnosno Reporting Servicec Operations.

Ko treba da pohađa obuku i kurs broj 467 (20467 D)?

Pohađanje obuke broj 467 (20467 D) je prvenstveno namenjeno svim kandidatima koji su zainteresovani za polaganje ispita broj 467 (70 - 467). Naime, kada budu položili taj ispit i ispit broj 466 (70 - 466), oni će postati vlasnici MCSE sertifikat (Microsoft Certified Solutions Expert) i to u okviru oblasti Business Intelligence.

Ono što je neophodno ako kandidat želi da polaže ispit broj 467 (70 - 467) i da pohađa kurs i obuku broj 467 (20467 D), te se tako pripremi za polaganje tog ispita, jeste da poseduje znanje engleskog jezika i to na višem nivou, jer su svi ispitni zahtevi upravo izneti na ovom jeziku, kao usotalom i kompletan nastavni plan obuke. Uslov koji takože mora da ispuni kandidta zainteresovan za pohađanje ovog kursa jeste posedovanje MCSA sertifikata, a u oblasti rada sa SQL serverom 2012/2014.

Prvenstveno je pohađanje kursa i obuke broj 467 (20467 D) namenjeno onim IT stručnjacima koji su zaduženi za rad sa bazama podataka, odnosno BI administratorija, te osobama koje su su upoznate sa korišćenjem baza podata, odnosno izradom BI rešenja u okviru konkretnog radnog okruženja, a koja su izrađena uz primenu SQL server tehnologija.

Kandidati koje zanima pohađanje ovog kursa mogu da budu i iskusniji analitičari baza podataka, koji žele da nauče kako se primenjuju Microsoft tehnologije za Self - service Analysis, odnosno za izradu izveštaja.

Koliko traje kurs i obuka za polaganje ispita broj 467 (70 - 467)?

Kada kandidati odaberu vrstu obuke koju žele da pohađaju, oni će tačno znati koliko traje kurs i obuka broj 467 (20467 D) za polaganje ispita broj 467 (70 - 467).

Radi se o tome da samo grupna nastava ima precizno određeno trajanje i to ukupno 5 dana, a termini su u ovom slučaju jasno određeni, kao i dinamika predavanja. Onda kada se dogodi da svi polaznici u okviru jedne grupe, koja uvek broji od četvoro do osmoro članova, iznesu zahtev za promenom termina, koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford će da razmotri ovaj zahtev i eventualno im omogući promenu terminu, a ukoliko se ne ometaju ostali kursevi koji se u toj poslovnici održavaju.

Sa druge strane, svi ostali tipovi obuka, odnosno individualna, poluindividualna i onlajn nastava, podrazumevaju fleksibilno i trajanje i termine, odnosno dinamiku, uzevši u obzir da se kandidati o svemu direktno dogovaraju sa profesorom.

Kada i gde se održava obuka i kurs za polaganje ispita broj 467 (70 - 467)?

Mesto, odnosno vreme održavanja nastave isključivo zavisi od toga koja vrsta kursa i obuke broj 467 (20467 D) najviše odgovara kandidu.

Polaznik koji se odluči za grupnu nastavu i izvrši prijavu na propisan način će morati da sačeka da se u toj poslovnici Akademije Oxford prijavi dovoljan broj polaznika koji takođe žele da je pohađaju, a to podrazumeva minimalno četvoro prijavljenih. U onom trenutku kada i taj uslov bude ispunjen, svi ostali kandidati koji su se prijavili će da dobiju informaciju o terminima i dinamici održavanja predavanja u okviru ove vrste kursa.

Poluindividualna, kao i individualna nastava mogu da se organizuju u vrlo kratkom roku nakon što kandidat izvrši prijavu prema navedenim smernicama. A termini, trajanje i dinamika njenog održavanja isključivo zavise od dogovora koji kandidat bude imao sa profesorom, odnosno koji će da postigne u skladu sa smernicama koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici.

Termini za nastavu online, kao i dinamika i trajanje su isto tako isključivo stvar dogovora između profesora i kandidata, ali se zahteva da kandidat poseduje kako stabilnu konekciju, tako i računar, da bi ovaj tip obuke mogao da se odvija bez ikakvih poteškoća.

Dodatne napomene :

  • uz mogućnost da se prijavi preko broja telefona odabrane poslovnice, zainteresovani kandidat može da pošalje i sve podatke na mejl koji je naveden na zvaničnom sajtu ovog test centra, kao i da izvrši lično prijavljivanje za pohađanje kursa i obuke broj 467 (20467 D) za polaganje ispita broj 467 (70 - 467) u prostorijama jedne od poslovnica
  • plaćanje može da se izvrši direktno u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se kandidat i prijavljuje
  • od svih prijavljenih kandidata se očekuje da poznaju engleski jezik na višem nivou, odnosno da poseduju MCSA sertifikat u oblasti SQL server 2012/2014

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje